Page 1

NR. AGREGATIE : P801178 - BRUSSEL X

DOKTERS VAN DE WERELD BERICHT VOOR DE DONATEURS DRIEMAANDELIJKS – MAA/APR/MEI 2012 WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

BRUSSELS-TO-PARIS BIKETOUR 2012 SCHRIJF JE NU IN!

Edito | P. 2 Brussels-to-Paris BikeTour 2012 | P. 2 Wat is een voedselcrisis? | P. 3 Preventieve raadpleging | P. 4 SOS Opvang | P. 5 Berichten | P. 6

3

5

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet. Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.


> Edito

2

> BikeTour 2012

U maakte zich zorgen om Mali, nog voor de media en omwille van betere redenen. Dank u. November 2011: Een humanitaire waarschuwing in een algemene stilte. Slechte oogsten in de Sahel, stijgende voedselprijzen en droogte voorspellen een geringe beschikbaarheid van rantsoen voor de veestapels en dus een ernstige voedselcrisis in de Sahel-landen (Gambia, Senegal, Mauritanië, Mali, Niger, Tsjaad, Soedan). Dokters van de Wereld brengt deze situatie herhaaldelijk onder de aandacht van de internationale gemeenschap. 17 januari 2012: Media-explosie. Dankzij wapens uit Libië konden Toearegrebellen een onafhankelijkheidsoorlog beginnen in het noorden van Mali. Een gewapende groep genaamd Ansar Dine neemt de controle over in verschillende steden en wil in deze gebieden de islamitische wet opdringen. Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb neemt deel aan deze acties. 21 maart, een militaire staatsgreep schortte de grondwet en de regering op. 2 april, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten stelt een diplomatiek en financieel embargo in tegen Mali. 9 april, leden van de Nigeriaanse religieuze groep Ultra Boko Haram dringen, samen met leden van een dissidente tak van Al Qaida, de regio binnen. De situatie in Mali haalt de krantenkoppen. Ondertussen: Dokters van de Wereld verandert zijn lange-termijn projecten in urgentieprojecten. 107.000 Malinezen zijn gevlucht voor de gevechten en verschuilen zich in de bush. 123.000 anderen hebben de grens overgestoken naar buurlanden. In totaal spreken we over 230.000 vluchtelingen of ontheemden, 60% zijn kinderen, die zich in precaire situaties bevinden en dat terwijl er in de Sahel-regio een ernstige voedselcrisis heerst. In één maand, heeft Dokters van de Wereld zes mobiele teams geïnstalleerd die vijf kampen voor binnenlandse ontheemden, twee steden onder rebelcontrole en een vluchtelingenkamp in Burkina Faso, voorzien van medische zorg. Meer dan 2.000 medische raadplegingen werden uitgevoerd en 5 ton medicijnen werd geleverd. Vandaag ben ik u dan ook zeer dankbaar voor uw bezorgdheid om deze Malinezen, nog lang voordat u werd gewaarschuwd door de media. Gedurende 11 jaar heeft Dokters van de Wereld zorg verleend en banden opgebouwd. Het is dankzij 11 jaar van solidariteit dat Dokters van de Wereld, en onze projecten, geaccepteerd worden in deze context van interne oorlog. Dank u voor uw ondersteuning tijdens deze moeilijke tijd. Dit is wat vandaag het verschil maakt.

Pierre Verbeeren Directeur-generaal

Haal je fiets van stal voor de BikeTour 2012 Dokters van de Wereld organiseert in september 2012 voor de tweede keer de ‘Brussels-to-Paris BikeTour’. Dit is een sportieve, fondsenwervende uitdaging voor iedereen die graag al fietsend een steentje bij wil dragen aan de projecten van Dokters van de Wereld. Kortom voor al diegenen die een bijzondere gelegenheid zoeken om deel te nemen aan een unieke activiteit en tegelijkertijd iets terug willen geven aan de gemeenschap. In 2003 organiseerde Doctors of the World UK voor het eerst de ‘Londonto-Paris BikeTour’, een 3-daagse fietstocht van Londen naar Parijs waarvan de opbrengsten gebruikt werden ter ondersteuning van de projecten. Het evenement bleek zowel sportief als humanitair een groot succes. In 2011 deed Dokters van de Wereld België voor de eerste keer mee met dit sportieve evenement. Dankzij het grote succes hebben we besloten dit jaar een tweede editie tot leven te roepen. Van 13 tot en met 16 september 2012 organiseert Dokters van de Wereld de ‘Brussels-to-Paris BikeTour’ in samenwerking met de in mountainbike- en fietstochten gespecialiseerde reisorganisatie Joker A1679 en Poco Loco. Deze fietstocht zal vertrekken in Brus-

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

sel en vier dagen later zullen we aankomen in Parijs. Deze mooie tocht neemt je mee lang verschillende idyllische plaatsen zoals Vertain, Romeries, het Canal de Saint Quentin en via het Canal d‘Ourcq zullen we Parijs binnen rijden. Dit jaar hebben we een extra uitdaging voor de sportievelingen onder jullie. Zo zal je telkens de keuze hebben tussen twee routes, een intensieve route of een kortere route. Dit geeft ons de kans om iedereen een unieke uitdaging op maat aan te bieden. Indien je kiest voor de korte route zal je in totaal zo’n 350 km afleggen, de langere routes voegen hier zo’n 150 km aan toe. Begint het te kriebelen en kan je niet wachten om op je zadel te springen? Neem dan snel een kijkje op www.doktersvandewereld.be voor meer informatie en schrijf je in!


3

> Sahel Regio

Wat is een voedselcrisis? De Sahel-regio wordt voor de derde keer in een decennium, bedreigd door een voedselcrisis. Maar zo’n voedselcrisis, wat is dat eigenlijk? Hoe komt het dat deze regio zo vaak getroffen wordt en hoe gaat de lokale bevolking hier mee om? Hieronder krijgt u een antwoord op een paar van de meest belangrijke vragen.

1. Welke landen maken deel uit van de Sahel-regio en worden getroffen door deze voedselcrisis? De aanhoudende droogte beĂŻnvloedt delen van Chad, Niger, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Cameroon en Noord-Nigeria. 2. Waarom spreekt men van een voedselcrisis in de Sahel-regio? Een voedselcrisis is, in tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, geen synoniem voor voedseltekort. Meestal gaat het over een beperkte beschikbaarheid van voedingsmiddelen verbonden met een tekort aan structuur en beleid van de productie. Door de onregelmatige en laattijdige neerslag zijn vele oogsten in de Sahel mislukt en sterven de veestapels. De lokale nomadenbevolking heeft daardoor geen toegang tot voedsel en begint honger te lijden, met alle gevolgen van dien. Door de slechte oogsten gaan ook de voedselprijzen de hoogte in. Normaal is dit de tijd van het jaar waarin de prijzen gunstig zijn. Naast de droogte en de hoge

voedselprijzen, is ook brandstof amper te betalen. Een combinatie van deze factoren zorgt voor een alarmerende voedselcrisis. Vele nomaden zijn genoodzaakt om hun veestapel te verkopen, en dit maakt hen op lange termijn erg kwetsbaar. Wanneer de boerenfamilies geen gewassen en vee meer bezitten zijn ze vaak genoodzaakt zich te verplaatsen, vaak naar stedelijke gebieden, om een inkomen en voedsel te zoeken. 3. Welke rol speelt Dokters van de Wereld in deze crisis? Dokters van de Wereld is aanwezig in de Sahel-regio met verschillende projecten in o. a. Mali. Zo is Dokters van de Wereld bijvoorbeeld aanwezig met mobiele units om de lokale bevolking te verzorgen en hen te sensibiliseren rond voeding. Zwangere vrouwen krijgen advies over borstvoeding en kinderen worden onderzocht op mogelijke symptomen van ondervoeding en behandeld indien nodig. Zes teams verlenen hulp in Noord-Mali, waar recent ook 5 ton medisch materiaal ge-

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

leverd werd. In Burkina Faso werken twee teams van Dokters van de Wereld in de vluchtelingenkampen. Voor meer info over onze werking in Mali kan u terecht op onze website www. doktersvandewereld.be. 4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat droogte in de Sahel-regio, in de toekomst, niet tot een nieuwe voedsel crisis leidt? De Sahel-regio heeft veel onvruchtbare grond en heeft vaak te kampen met droogtes. De meeste inwoners zijn afhankelijk van regenwater voor het verbouwen van hun gewassen. Door mensen te leren om regenwater op te slaan in vijvers en het verbouwen van droogte bestendige gewassen te stimuleren, kunnen we de inwoners bestendiger maken voor droogtes in de toekomst. Een ander manier om gemeenschappen bestendiger te maken tegen droogtes is door graan schuren te bouwen. Tijdens de droogtes kunnen families graan lenen en dit terug betalen met behulp van hun volgende oogst. (Bron: Oxfam-Solidariteit, WFP)


4

> België

Preventieve raadplegingen in Brussel

Deze raadpleging heeft tot doel om:

De daklozen, of zij die tijdelijk geen onderdak hebben, die bij Samu Social terecht komen zijn een zeer kwetsbare bevolkingsgroep. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van ieder contact met deze personen om aan preventie te doen en om zo te vermijden dat bepaalde symptomen nog zouden verergeren. Deze preventieve raadpleging is ‘s morgens geopend en staat los van de avondraadpleging. « Het is moeilijk om ‘s avonds nog aan preventie te doen bij mensen die heel de dag op straat hebben doorgebracht; zij

© Frederic Pauwels

•D  aklozen door te verwijzen voor onderzoek van mogelijke infectieziekten zoals tuberculose, HIV, etc. •E  en controle uit te voeren van de inentingsstatus van kinderen en volwassenen. Deze controle betreft vooral mensen die op straat leven met Tetanus.

• Vrouwen die geen onderdak hebben zo nodig door te verwijzen naar een dienst voor gezinsplanning en/ of naar Kind & Gezin.

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

staan op dat moment niet meer open voor onze boodschappen of voor een doorverwijzing naar externe diensten », aldus Dokter Van Egmond, medisch coördinator van de Belgische projecten van Dokters van de Wereld. « De eerste patiënte was een vrouw die op het einde van haar zwanger schap was, maar die niet één keer opgevolgd was geweest. Ik heb haar ondervraagd en onderzocht en stelde vast dat klinisch alles in orde was. Dan hebben we geprobeerd om vlug een afspraak te krijgen in het Sint Pietershospitaal om daar te bevallen. De samenwerking met de prenatale dienst van Sint Pieters was uitstekend », zo zegt Dokter Philippe Van Vlaenderen, vrijwillige arts bij Dokters van de Wereld.

© Gérald Talpaert

Dokters van de Wereld heeft besloten, naar aanleiding van vaststellingen die onze vrijwillige artsen deden tijdens hun consultaties, om één keer per week preventieve raadplegingen aan te bieden aan mensen die onderdak krijgen bij Samu Social van Brussel. Deze raadplegingen zullen plaats vinden bij Samu Social, elke vrijdagochtend.


5

> België

SOS Opvang was een succes! Acht Belgische ngo’s sloegen deze winter de handen in elkaar tegen de opvangcrisis. Hiermee gaven ze een sterk signaal aan de nieuwe regering: onderneem nu actie zodat er geen mannen, vrouwen en kinderen op straat moeten slapen deze winter. Door gebrek aan plaats in het opvangnetwerk stuurt Fedasil (het Federaal Agentschap voor de opvang) mensen op straat die recht op opvang hebben. Asielzoekers, families met kinderen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden aan hun lot overgelaten. Zonder een dak boven hun hoofd, zonder eten, zonder begeleiding. Dit is een flagrante schending van de wettelijke verplichtingen van ons land en onze engagementen op internationaal niveau.

Samira lijkt heel erg jong, te jong om 6 maanden zwanger te zijn van haar tweede kind. En toch, ze klopte aan voor een paramedische consultatie wegens buikkrampen. Slecht 4 dagen geleden kwam ze, met haar man en dochtertje van 14 maanden aan in België. Sinds het begin van haar zwangerschap heeft Samira geen enkel klinisch onderzoek gehad. Daarnaast werd haar eerste kind twee manden te vroeg geboren. Hoewel haar bloeddruk en bloedsuikerspiegel normaal lijken, besluiten we toch het echtpaar naar het ziekenhuis te brengen.

De dienstdoende arts op de spoedafdeling deelt onze bezorgdheid en besluit Samira te laten opnemen in het ziekenhuis omwille van de risico’s die de zwangerschap meebrengen. Zonder SOS Opvang hadden Samira en haar gezin de nacht op straat moeten doorbrengen. Asielzoekers, families met kinderen zonder papieren en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben bij wet recht op opvang en begeleiding. Sociale, juridische en medische begeleiding is zeer belangrijk voor deze zeer kwetsbare groep mensen. Het recht op opvang en begeleiding moet gerespecteerd worden, zowel in de zomer als in de winter.

©Thibault Grégoire

Dokters van de Wereld verzorgde de medische consultaties binnen SOS Opvang. Zo verzorgde onze vrijwillige artsen en verpleegkundigen meer bijna 200 patiënten en gaven ze zo’n 711 consultaties. Het overgrote me-

rendeel van de patiënten die zij zagen waren mannen. Maar ook vrouwen en kinderen worden getroffen door de asielcrisis.

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.


6

> Berichten

Nieuwe medewerkers Het team van DvdW in België blijft groeien en we zijn dan ook blij Caroline De France (Verantwoordelijke aanwervingen en administratie), Olivier Vandecasteele (Ondersteuning Belgischie projecten), Kathia Van Egmond (Medisch Coördinatrice BelDOKTERS VAN DE WERELD Eclipsstraat 6 – 1000 Brussel Tel. +32 (0) 2 648 69 99 Fax: +32 (0) 2 648 26 96 PCR: 000-0000029-29 pinfo@doktersvandewereld.be j

www.doktervandewereld.be

gische projecten), Olivier Bauduin (Consltant Finance en HR) en Iria Galvan Castano ( Finance Officer) te mogen verwelkomen. Dokters van de Wereld heet hen van harte welkom! Feest! In januari organiseerde Dokters van

Redactie: Steffi Tisson, Pierre Verbeeren Opmaak: BLUEMEDIA GmbH Verantw.Uit.: Dr. Michel Degueldre Alle foto’s zonder vermelding zijn afkomstig uit het archief van DvdW Frankrijk en België. p g

de Wereld een feest om al zijn vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Het is dankzij deze vrijwilligers dat DvdW zijn werking kan garanderen. Via deze weg willen we dan ook iedereen die samen met ons strijdt om toegang tot zorg te garanderen hartelijk bedanken!

Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming g van de verworven fondsen.

LEGAAT

Een legaat vermaken is een gebaar van solidariteit op lange termijn. Dankzij het duo-legaat kan een gift aan Dokters van de Wereld uw erfgenamen zelfs bevoordelen.

Meer informatie vindt u op onze website : www.doktersvandewereld.be U kan ook contact opnemen met Donatienne Baise op 02 648 69 99.

© Pascal Deloche.

INFORMATIE ZOEKEN, EEN EERSTE STAP OM VIA UW ERFENIS BIJ TE DRAGEN AAN HET GOEDE DOEL.

INFORMATIEAANVRAAG Terugsturen naar Dokters van de Wereld, Eclipsstraat 6, 1000 Brussel. Fax: 02 648 26 96 - e-mail: donatienne.baise@doktersvandewereld.be Ja, ik wens gratis en in alle vertrouwelijkheid de informatiebrochure over legaten te ontvangen. Mr. Naam

Mevr.

Juffr. Voornaam

Adres Postcode

Gemeente

Tel.beetje bij beetje vergeet. Geboortedatum . . . . . . . / . . . . . . . /. . . . . . Helpt mensen die de wereld E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . .

Het magazine van Dokters van de Wereld (maa/apr/mei 2012)  

Het magazine van Dokters van de Wereld (maa/apr/mei 2012)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you