Reuzenstoet

Page 1

REUZEN COURANT

ET REUZENSTO

2022 Foto Dick Vermaas

Reuzenstoet Mini Reuzenstoet 22 19 JUNI 20

22 18 JUNI 20

De stadsreuzen van Bergen op Zoom, Jan metten Lippen, zijn gemalin Trui van de Toren en hun kinderen Toontje en Marieke zijn fiere reuzen uit een bruisende, bourgondische stad in Nederlands Brabant. Met hun indrukwekkende gestalten vullen zij de straten met een kleurige voornaamheid.

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

Foto Dick Vermaas

Waterontharders voor huishoudelijk gebruik

www.bergsestadsreuzen.nl

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

22 18 JUNI 20

22 19 JUNI 20


Beeldentuin - Ga Galerie er Ga er ‘Titambire’ al meer dan 20 jaar uniek in de e regio eg e eg

• Specialist en grootste in de regio

ialist en grootste in de regio

Specialist en grootste in de regio •• Nieuwe enengebruikte Specialist grootste modellen in de regio Nieuwe gebruikte we enen gebruikte modellen pecialist en grootste inmodellen de regio

Titambire exposeert uitsluitend kunst uitt Zi Zimbabwe. bw t Zi steun bw Vrouwelijke kunstenaars worden extra a on ondersteund. a on steun Beelden uit serpentine, springstone in diverse ve se g groottes ootte ve se g ootte ten. Een gevarieerd en geschikt voor binnen en buiten. gevarieerde ten. Een gevarieerd he werken. ken collectie met zowel abstracte als realistische he ken

1 ja

ieuwe gebruikte modellen • Nieuwe enen gebruikte in deenregio Specialist grootstemodellen in de regio • Specialist en grootste in de regio Kunst voor e elkk budget. get modellen Nieuwe en gebruikte Onderhoud • •Nieuwe Kunst voorleuke e elkk budget. get en gebruikte modellen modellen Ook voor cadeaus bij euke eaus kunt u bi Ook voor leuke euke cadeaus eaus kunt u bi bij Reparatie • Onderhoud Titambire terecht. e te ht Onderhoud • Specialist en grootste in de regio erhoud Titambire terecht. e te ht Accu’s eparatie • Nieuwe enregio gebruikte modellen ACTIE: Woensdag: uur. ag: 13.00 tot 18.00 uu • Specialist en grootste in de • Reparatie • Onderhoud aratie ag: 13.00 totweekend: 18.00 uu Accessoires•• Nieuwe Openingstijden: Onderhoud ccu’s En elke 1ste en 3de en gebruikte modellen 1 jaar GRATIS op afspraak 12.00 tot 18.00 uur of op afspraak. ccessoires •••Reparatie Reparatie Accu’s Onderhoud ’s verzekering en pechhulp 1 jaar GRATIS • Accu’s • Onderhoud Accu’s Accessoires Reparatie ssoires (op nieuwe scootmobielen) ade 40, 4703••••Onderhoud GH Roosendaal, 0165-820983 Accessoires • Reparatie jaar GRATIS1 jaar GRATIS 1 jaar1GRATIS ••Reparatie Accessoires Accu’s • Accu’s € 100,- korting • Accu’s 1 jaar GRATIS • Accessoires op vertoon van de • •Accessoires .descootmobielwinkel.nl Accessoires 1 jaar GRATIS Showroom: (op nieuwe scootmobielen) Kade 40, 4703 GH Roosendaal, 0165-820983 1 GRATIS jaar GRATIS advertentie 1 jaar 1 jaar GRATIS info@descootmobielwinkel.nl Showroom: Kade 40, 4703 GH Roosendaal, 0165-820983 € 100,korting www.descootmobielwinkel.nl verige dagen eninfo@descootmobielwin avonden ontvangen wij u graag op afspraak 0165-820983. 0165-820983 Kade 40, 4703 GH Roosendaal, op vertoon van de Showroom: escootmobielwinkel.nl info@descootmobielwinkel.nl sendaal, 0165-820983 Kade 40, 4703 GH Roosendaal, 0165-820983 Vedelring 184 | 4876 ET Etten-Leur | Tel: 076 - 503 52 17 kel.nl info@descootmobielwinkel.nl Mob: 06 - 290 555 41 | Email: info@titambire.nl | www.titambire.nl www.descootmobielwinkel.nl

kel.nl winkel.nl

LOWYSPORQUIN.NL

Lowys Porquin: een vertrouwde omgeving, ruimte voor ontwikkeling en goed voorbereid op de toekomst! Lowys Porquin verenigt bijna 70 vestigingen voor onderwijs en opvang. Elk met een eigen karakter. Wat ons bindt is de regio West-Brabant en Tholen, de steun die we elkaar bieden en bovenal het gemeenschappelijk belang: het kind! Onze belangrijkste doelstelling is het bieden van hoge kwaliteit onderwijs en opvang. Ouders zijn in onze stichting partners in opvoeding en educatie.

Opvang en onderwijs voor kinderen van 0-18 jaar! LOWYSPORQUIN.NL LOWYSPORQUIN.NL


Merck toch hoe sterck Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld Die t'allen tijd soo ons vrijheit heeft bestreden Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld Om onse goet en ons bloet en onse steden Hoort de Spaensche trommels slaen Hoort Maraens trompetten Siet hoe komt hij trecken aen Bergen te besetten Berg op Zoom, hout u vroom Stut de Spaensche scharen Laet 's Lands boom end' syn stroom Trouwlyck toch bewaren

Scan voor muziek: Foto Dick Vermaas

Beste dames en heren, jongens en meisjes! Het is met gepaste trots dat wij de 7e Internationale Reuzenstoet aan mogen kondigen. Een stoet die om de vijf jaar door het historisch centrum van Bergen op Zoom trekt. De eerste stoet vond dus alweer 35 jaar geleden plaats. Zoals in Bergen vaak gebeurt: iets wat één keer georganiseerd wordt, is direct een traditie. In die zin is de Reuzenstoet dus zeker een traditie. Dat de stoet niet ieder jaar trekt, maakt het al uniek vergeleken met de vele jaarlijks terugkerende evenementen in onze stad. Wat het dit jaar nog unieker maakt, is dat het de eerste grote stoet is die weer door de stad trekt na de coronajaren. Een extra reden om op 19 juni naar de binnenstad te komen. Het thema van de 7e stoet is ‘Mille Periculis Supersum’ ofwel ‘Duizend gevaren kom ik te boven’. In de Tachtigjarige Oorlog, tijdens het Twaalfjarig Bestand, kreeg het stadhuis in 1611 een nieuwe voorgevel waarop deze tekst werd aangebracht.

Deze belegering is immers ook de aanleiding geweest voor het schrijven van het geuzenlied ‘Merck toch hoe Sterck’. De stoet is samengesteld uit Reuzen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Kortom, Reuzen met een heldenrol! De andere helden zijn de leden van de Vereniging Bergse Stadsreuzen, die de stoet organiseren en gastvrouw en -heer zijn voor onze gasten uit binnen- en buitenland. Wij hopen dat u geniet van de stoet en uw gastvrijheid laat blijken door een welgemeend applaus voor de deelnemers. Veel plezier,

Een haast profetische spreuk, want Bergen op Zoom heeft in de loop der eeuwen vele gevaren doorstaan. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de 2e Spaanse belegering van onze stad plaatsvond. Reden om deze gebeurtenis als uitgangspunt voor onze stoet te gebruiken.

www.bergsestadsreuzen.nl

Job de Bont voorzitter Vereniging Bergse Stadsreuzen Ad Koopman voorzitter Stichting Bergse Reuzenstoet

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

COLOFON:

is een eenmalige Deze reuzencourant g Bergse uitgave van de Stichtin Reuzenstoet Realisatie krant: nchem) MDH Uitgeverij (Doeti Druk: Janssen Pers Verspreiding: Axender

22 18 JUNI 20

22 19 JUNI 20

Pagina 3lijstenmakerij de groene gaasvlieg

Mariska’s

waar kunst en ambacht samen komen

voor al uw inlijstwerk

Bloementheater

schilderijen, aquarellen, borduurwerk, foto’s, T-shirts, 3-D knipwerk, legpuzzels, diamont painting e.d. opspannen van doeken

In het seizoen dagelijks verse asperges en aardbeien!

Pietseweg 3 4751RT Oud Gastel

Het hele jaar door aardappelen, uien, eieren, heerlijke (ambachtelijke/streek) producten en originele cadeaupakketen.

0165-510169 06-10847804 Open na telefonische afspraak k.v.k. 20116382

info@degroenegaasvlieg.nl

Aspergeboerderij Ooms Kruisweg 2, Lepelstraat

www.degroenegaasvlieg.nl

Antwerpsetraat 34a | 4645 BJ Putte 0164-606999 | 06-14901103 bloementheaterstation@outlook.com

Tel: 0164-685597 Ooms asperges

Mariska’s Bloementheater www.mariskasbloemen.nl

Nieuw bij de Kock Tweewielers wielers w bij Nieu Nieuw bijde de Kock Kock Twee Tweewielers Elektrische fietsen tsen van Elektrische fietsen FREEBIKE van FREEBIKE BROOKLYN BROOKLYN vanaf vanaf 3299,00 3299,00

MANHATTAN MANHATTAN vanaf vanaf 2179,00 2179,00

Nieuwbouw

Renovatie

Service & onderhoud

www.dekokbouwgroep.nl

De vloerspecialist in Bergen op Zoom

De Parket en Laminaatwinkel Net zo voordelig maar dan beter LAMINAAT PVC PARKET ONDERVLOEREN PLINTEN EN PROFIELEN LEGSERVICE

15% voorjaarskorting t/m 31 juli 2022 Met een bulk aan ervaring garanderen wij schilderwerk van hoge kwaliteit. En de kwaliteit gaat verder dan alleen schilderwerk! Uitstekende service en uitgebreide garantie op het geleverde schilderwerk. Wij schilderen buiten en binnen en werken uitsluitend met Sikkens en Sigma verf. Garantie en kleuradvies.

Van Konijnenburgweg 55-57 Bergen op Zoom 0164-270245 www.laminaatwinkel.com


Programma Reuzenstoet: Gasten en publiek worden het hele weekend verrast met allerlei muzikale intermezzo’s. CAVALERIE 1588 Bergen op Zoom, Nederland Het eerste beleg van Bergen op Zoom was een belegering die begon op 23 september 1588. Het beleg tussen prins Maurits en de hertog van Parma. De slag werd door Bergen op Zoom gewonnen. Een mooiere opening van de stoet kan je niet wensen. DE STADSOMROEPER VAN BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, Nederland Geen gebeurtenis in deze stad is officieel als deze niet eerst is aangekondigd door de stadsomroeper!

verslaggeving onder een vergrootglas. Gelukkig is deze reus geen fake news! GÉANT LA BELLE HÉLÈNE DE STEENVOORDE Steenvoorde, Frankrijk Een prachtige, zwierige reuzin uit Steenvoorde, net over de grens in Frankrijk. Een van de oudste carnavalsreuzen uit de regio Nord-Pas-de-Calais. Een mooie aantrekkelijke jonge bloemenhandelaarster van de lokale markten die allerlei mannen aantrok met haar uiterlijk en genereuze vormen. Let op: de mobiele armen stijgen op tijdens het dansen!

DE BERGSE STADSREUZEN Bergen op Zoom, Nederland Ruim baan voor Jan metten Lippen, heer van Bergen op Zoom, en zijn vrouw Trui van de Toren. Zie aan hun neuzen hoe blij ze zijn? Zoals altijd worden ze trouw gevolgd door hun kinderen Toontje en Marieke en de reuzenband. Zij openen als gastheren en -vrouwen deze 7de Internationale Reuzenstoet in hun geboortestad. REUS SINT CHRISTOFFEL Bergen op Zoom, Nederland Ga mee op reis met deze reuzenstoet met Sint Christoffel van Spanje naar Nederland. Deze persoon is de beschermheilige van de reiziger. We bevinden ons dus in goed gezelschap. GEGANTERS I GRALLERS SANT CLIMENT DE LLOBREGAT Catalonië, Spanje De reuzen komen uit de regio Catalonië. Clement en Roses zijn twee boeren die terugkeren van het oogsten van kersen, het fruit dat het dorp waar zij vandaan komen beroemd maakt.

www.bergsestadsreuzen.nl

DE STADSREUZEN IWEIN EN LAURETTA Aalst, België Niet alleen in Bergen op Zoom weten ze wat carnaval vieren is, maar ook in Aalst. Stadsreus Iwein, die er in de middeleeuwen voor zorgde dat de poorters van Aalst hun eerste vrijheid verkregen. Lauretta werd non, na eerst driemaal getrouwd te zijn geweest! DE LEEDSE HOVAARDIGE BOER Lede, België Volgens de legende zijn de inwoners van Lede hovaardige (trotse) boeren. Vandaar de reus, gemaakt naar een beeld dat vroeger bij de carnaval werd uitgereikt. Let maar eens op zijn gezichtsuitdrukking.

GÉANT JEHAN D’ESTAIRES Estaires, Frankrijk Ridder Jehan veroverde samen met de legendarische Godfried van Bouillon Jeruzalem tijdens de Eerste Kruistocht (1096-1099). Om hulde te brengen aan deze persoon werd eind 19e eeuw een reus gemaakt. Helaas werd niet alleen de stad maar ook de reus Jehan verwoest in WO I. In 2002 werd er weer een nieuwe reus gemaakt. De reus heeft 2 à 4 dragers nodig om te kunnen dansen. REUS WANNES LAPS Zingem, België In de 6e eeuw werden in Zingem wannen gemaakt. Dat zijn platte, uit wilgentenen gevlochten manden, die dienden om het kaf van het koren te scheiden. Wannen werden gemaakt door wannenmakers. De wannen werden aan de man gebracht door de leurders. Maar de wannen raakten op een gegeven moment wel versleten en moesten gerepareerd worden en zo ontstonden de Wannenlappers.

GÉANT FRANCISCO LE REPORTER DE CALAIS Calais, Frankrijk Sinds 2019 is dit de achtste reus uit Calais. Gewapend met een camera en geluidshengel verslaat hij het nieuws. Heden ten dage ligt de nieuws-

denaar die er ooit heeft geleefd. Bekend cartograaf, instrumentenmaker en graveur. Hij was de eerste die een hoekgetrouwe kaartprojectie toepaste. Hij nam een Latijnse naam aan: Gerardus Mercator. In 1994 was het 400 jaar geleden dat Mercator overleed. Ter gelegenheid daarvan werd van hem een reus gemaakt.

REUS MERCATOR Rupelmonde, België Gerard de Cremer werd geboren in 1512 en wordt ook wel gezien als de grootste Rupelmon-

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

DE REUZEN HENDRIK GEERAERT EN KAREL COGGE Nieuwpoort, België Twee ware helden in deze stoet. Hendrik Geeraert en Karel Cogge zorgden ervoor dat aan het begin van WO I de Duitsers tegengehouden werden door de sluizen bij Nieuwpoort te openen. Een barrière van water houdt de vijand tegen om verder België in te trekken. DE LANDENSE REUZENGILDE Landen, België Landen heeft rond 1211 stadsrechten gekregen van hertog Hendrik I van Brabant. Om dit te vieren werd 800 jaar later de traditie van de reuzen terug leven ingeblazen. Elke dorpskern heeft z’n reus. Dat zijn er zo’n 16 in totaal. Enkele reuzen maken hun opwachting tijdens deze stoet.

SCAN DEZE QR-CODE VOOR HET LAATSTE REUZENNIEUWS!

22 18 JUNI 20

22 19 JUNI 20

Pagina 6


REUZENGILDE GOIRLE EN RIEL TOON MEE ’T VÈÈREKE EN JOHANNA ABCOVIA Goirle-Riel, Nederland Stoer, pront, een natuurmens, markant. Deze karakteristieken en kwaliteiten zou de reuzin van Goirle moeten uitdragen. Zij kreeg de fantasienaam Johanna Abcovia. De naam is ook verbonden met Abcoven, de oudste heertgang (weidegrond) van Goirle. Volgens een oud verhaal was ene Johanna ooit bewoonster van het kasteel van een reus. De reus van Riel is Toon mee ’t vèèreke, gekozen naar Antonius Abt. Hij is de patroonheilige van de parochie. AKKERMANSGILDE VENLO REUZEN VALUAS EN GUNTRUD Venlo, Nederland De leden van het Akkermansgilde dragen de reuzen Valuas en Guntrud. Venlo heeft de langste aaneengesloten reuzentraditie van Nederland.

REUS GOLIATH Bergen op Zoom, Nederland De reus Goliath is bekend vanuit de bijbel. Het verhaal gaat dat David gewapend met een slinger de reus Goliath verslaat met een steen tegen het voorhoofd en hem vervolgens onthoofdt. Tegenwoordig duidt deze op een situatie waarbij een zwakkere of kleinere underdog een veel sterkere tegenstander verslaat. Uit het Hebreeuws betekent Goliath ‘groot’ of ‘reusachtig’. STICHTING DE GILSE REUS GULLEMOEI Gilze, Nederland Gullemoei staat symbool voor Gilze en haar naam betekent goede vrouw, een moeder. Een moeder is het symbool van de kracht van de Gilse gemeenschap. Zeker in relatie tot de grote gezinnen die in het Brabantse dorp vroeger gemeengoed waren. REUZEN JAS DE KEISTAMPER EN HANNE MI DE MOOR Boxtel en Liempde, Nederland Roep ‘Keijestampers’! tegen de mensen uit Boxtel en ze zullen niet kwaad zijn, maar trots! Trots dat zij de eersten waren in de buurt met een verharde straat. En dat al sinds 1393. Jas loopt al 73 jaar in Boxtel rond samen met zijn vriendin Hanne mi de Moor uit het prachtige dorp Liempde.

REUS PIEKE DASSEN Maastricht, Nederland Wie kent hem niet als August uit de ‘Film van ome Willem’? Naast deze rol was hij ook kunstschilder, poppenspeler, acteur en cabaretier. TAMBOERKORPS ODILES RAPID Bergen op Zoom, Nederland Dit tamboerkorps is een gevestigde naam en het enig overgebleven zelfstandige korps in Bergen op Zoom. REMUNJSE REUZEGILDE SINT CHRISTOFFEL Roermond, Nederland Sint Christoffel werd in 1982 geschapen ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stad. De heilige wordt ook wel amicaal Sjtuf genoemd. Het is tevens de benaming in ’t Limburgs dialect van de Roermondse reus die waarschijnlijk een geschiedenis heeft van vele eeuwen. STICHTING COLLEGIUM STADSREUS LUCIUS Heerlen, Nederland Deze pottenbakker werkte in de 2e eeuw van onze jaartelling in de stad Coriovallum, ook wel bekend als Heerlen. Lucius draagt een amfoor. Bij een opgraving in 1971 heeft men een amfoor gevonden met inscripties. Hierop stond de naam van de maker, Lucius. Dat maakt het geheel heel bijzonder .

REUS PEER DE WOUWSE PAPBOER Wouw, Nederland De Wouwse boer wordt in de volksmond ook wel Papboer genoemd. Als een teken dat Wouw een zeer welvarend dorp was. Deze bijnaam ontstond doordat de grond rondom Wouw erg vruchtbaar was, waardoor de boeren een welvarend leven leidden. Zo kon men zich een goede maaltijd (pap) veroorloven. Het is voor het eerst dat deze reus op straat komt. DE REUZEN BOEL EN NÖLLE Aarle-Rixtel, Nederland Onlangs werden deze twee nieuwe reuzen gedoopt. Vernoemd naar een vermaard Aarles zangduo dat de inwoners al jarenlang op een mooie manier vermaakte met hun liederen. HET REUZENGILDE OISTERWIJK, MOERGESTEL, HEUKELOM EN HAAREN Oisterwijk, Nederland De reuzen van de gemeente Oisterwijk zijn in het kader van de millenniumwisseling op 31 december 1999 geboren. In 2010 is er een klein reusje bijgekomen. Als een van de weinige reuzen in Nederland worden deze reuzen nog gedragen. STICHTING REUZENGILDE GIGANTIUS Maastricht, Nederland Onze ‘Gieg’ is een van de oudste vrienden van Jan en Trui. Hij was er al bij in 1987, toen ze trouwden. Deze kolos uit Maastricht heeft in 1550 keizer Karel V nog ontmoet. Pas maar op want hij lust zijn vijanden rauw.

SPONSOREN www.bergsestadsreuzen.nl

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

SCHUTTERSGILDE SINT SEBASTIAAN BERGEN OP ZOOM EN BORGVLIET Bergen op Zoom, Nederland Dit gilde bestond al in de late middeleeuwen. Zijn taak was om de stad te verdedigen. Tegenwoordig is zijn functie het dienstbaar zijn aan de gemeenschap en mogen vrouwen lid worden als gildezuster. BORGERIJ BERGHEN OPDEN ZOOM Bergen op Zoom, Nederland Tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschermde deze burgerwacht de stad. Tamboers, vaandeldragers, piekeniers, kanonniers, roerdragers en marketentsters maken hun opwachting. STICHTING MERCK TOCH HOE STERCK Bergen op Zoom, Nederland Deze historische groep brengt het Bergse volkslied ‘Merck Toch Hoe Sterck’ ten gehore. Geschreven door Adrianus Valerius over het beleg van Bergen op Zoom in 1622. REUZENGEZELSCHAP DE BRABANTSE WAL Bergen op Zoom, Nederland Daar zijn de reuzen Ansjovion en Aspergilda, de hoeders van het AAA-menu dat bestaat uit asperges, ansjovis en aardbeien. Laatst is er een A bijgekomen. Namelijk, de A van de aardappelen uit Tholen.

REUZE BEDANKT SPONSOREN! HOOFDSPONSOR Cargill SUPERSPONSOR Vovosa SPONSOREN Van Mossel Autoschade, Bergen op Zoom De Kok Bouwgroep Rodachem Snepvangers Glas Remijn & Cornet Tandheelkunde De Maat Notaris FACILITAIRE SPONSOREN Saver Aggreko Ricoh MEDIA SPONSOREN KIM Visuals Hotel Zeezicht SUBSIDIËNTEN Gemeente Bergen op Zoom Mastboom Fonds Prins Bernhard Cultuurfonds Rabobank VSB Fonds

22 18 JUNI 20

22 19 JUNI 20

Pagina 7


www.vreugdemeubelen.nl Voel je thuis!

www.werkenbij.tantelouise.nl

vanaf

549

industrieële tafel Rond en Ovaal

Leren en werken bij tante? Dat is reuzeleuk!

van 139

125

Hoor jij vaker dat de ouderenzorg echt bij jou past? Of denk je er al langer aan om de stap te maken, maar kwam het er niet van? Dan is dit je kans! In september start bij tanteLouise de BBL-opleiding tot verzorgende IG/MMZ of verpleegkundige. Scan de QR-code om direct naar de vacature te gaan.

Vacature

Vragen? Neem contact op met onze afdeling HR via 0164-713300 of werkenbij@tantelouise.nl.

SALE!

stoel Dez in 4 kleuren leverbaar!

Bosschendijk 189 4731 DD | Oudenbosch | Telefoon: 0165-312615

Nu gr a intake tis t.w.v. € 27, 50

Huid- en Lasertherapie Sommige huid- en laserbehandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Behandelingen worden uitgevoerd door HBO-opgeleide en BIG geregistreerde huidtherapeuten

permanente ontharing gelaat

couperose

pigmentvlekken

ouderdomswratten

manuele lymfedrainage

nazorg borst/prostaat kanker

aanmeten steunkousen

huidverbetering Ons team van gespecialiseerde huidtherapeuten staat iedere dag klaar om je te helpen bij huid- en oedeemaandoeningen. We bieden zowel medische als cosmetische behandelingen en werken veelal met natuurlijke producten. Ben je klaar voor een stralende huid? We zien je graag bij Huidpunt!


Perfect alles geregeld! hypotheken verzekeringen leningen

Een kopje koffie bij ons aan de keukentafel of bij u aan huis Al uw financiële zaken onder een dak Hypotheken, financieringen, verzekeringen en RegioBank hypotheken@perfectallesgeregeld.nl verzekeringen@perfectallesgeregeld.nl Hypotheken en financieringen: 0164 - 239923 Verzekeringen en RegioBank: 0164 - 256071 Lievevrouwestraat 50, 4611 JL Bergen op Zoom

Nijverheidsweg 26 4731 CZ Oudenbosch T 0165 330 988

Veldsteen 22 4815 PK Breda T 076 542 0107

Steenspil 18 4661 TZ Halsteren T 0164 444 444


Onderhoud alle merke n, campers en caravans

Oude Moerstraatsebaan 50, 4614 RP Bergen op Zoom +31(0)164-236285

info@autobedrijfswagemakers.nl www.autobedrijfwagemakers.nl

NATUUR IN NEDERLAND

Bourgondisch genieten, gezellig grote terrastuin, biljartgolf vermaak voor jong&oud Echopper verhuur, lunch, diner, borrelen

Het Wagenhuis, hoogte 15, 4681 AB Nieuw Vossemeer

- advertorial -

Leren en werken bij tante? Dat is reuzeleuk! De BBL-opleiding tot verzorgende IG/MMZ of verpleegkundige start in september en duurt ongeveer drie jaar. Je gaat meteen aan de slag in je toekomstige functie in één van onze verpleeghuizen. Daarnaast krijg je één dag per week les met leerlingcollega’s van tanteLouise. Dat is fijn, want zo kun je samen interessante projecten doen maar ook heel eenvoudig ervaringen uitwisselen. Naast de reguliere lesstof (denk aan anatomie of verpleegtechnisch handelen) besteedt tanteLouise extra aandacht aan thema’s als psychogeriatrische zorg, palliatieve zorg en geriatrische revalidatiezorg. Ook komen onze innovaties voorbij: denk aan een slimme heupairbag die botbreuken bij een val voorkomt en een bril met videobelverbinding waarmee je op afstand collega’s kunt laten

meekijken. Dat maakt je opleiding en werk niet alleen interessanter, het vergroot ook je mogelijkheden om je verder te specialiseren en stoomt jou klaar voor een glanzende carrière in de ouderenzorg! Vragen? Neem contact op met onze afdeling HR via 0164-713300 of werkenbij@tantelouise.nl. www.werkenbij.tantelouise.nl


ERFGOED EN REUZEN ERFGOED Erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig: in musea, binnensteden, het landelijk gebied, de bodem en onder water. Als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen vertelt het over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen.

18 JUNI 2022 MINI REUZENSTOET VOOR EN DOOR KINDEREN Start: 14:00 uur bij het Markiezenhof

19 JUNI 2022

Reuzen horen tot het immateriële erfgoed. Hoewel je ze kunt aanraken, gaat het hier meer om de oorsprong van de reus, een groot (mythisch) wezen: Goliath (de Bijbel), Titanen en Cyclopen (Griekse en Romeinse mythologie). Folklore van culturen over de hele wereld vormen de bron voor sprookjes en verhalen, voor volksverhalen en sagen en niet te vergeten voor boeken en films. Vroeger deden reuzen o.a. dienst als afschrikmiddel. Je zal maar een burcht of kasteel aan willen vallen en boven op de muren staat plotseling ‘een grote vent met zijn armen te zwaaien’. Menig leger zal geschrokken het hazenpad gekozen hebben. REUZEN Zo rond de middeleeuwen kennen we de reuzen vooral in processies en waren het religieuze figuren. Daarna kwamen reuzen ook voor in stoeten, ommegangen en jaarmarkten. Zo verloor de katholieke kerk langzaamaan de greep op dit fenomeen, waardoor ook andere personen met een reus vereerd konden worden.

INTERNATIONALE REUZENSTOET Start: 14:00 bij de Zuidzijde Haven REUZENDANS: 17:00 uur op de Zuidzijde Haven Aansluitend eindfeest tot 20:00 uur.

Er zijn verhalen over reuzen in Spanje (13e eeuw), Antwerpen (1398), Barcelona (1424) en… jawel, Bergen op Zoom (1447). Helaas gooide de Beeldenstorm roet in het eten. Door de opkomst van het Calvinisme, met een afkeer van verering van heiligen en beelden, begon in 1566 de Beeldenstorm en werden katholieke symbolen vernield, processies en ommegangen verboden en moesten gilden (o.a. bouwers van reuzen) het onderspit delven. Als landvoogd Alva in naam van Filips II de situatie voor de katholieken wil herstellen, zijn vele reuzen al verloren gegaan. Pas tijdens het bewind van Napoleon komt er langzaam weer beweging in deze traditie, de reuzen keren terug. Sindsdien staan reuzen symbool voor een persoon (Jan en Trui), maar ook voor gemeentes, wijken en producten (Ansjovis, Asperge). Met de huidige reuzen worden tradities nageleefd: reuzen worden niet gebouwd, maar ‘geboren’. Ze worden als echte burgers van een stad ‘ingeschreven’ in het bevolkingsregister en soms ook ‘gedoopt’. Reuzen nodigen elkaar uit om deel te nemen aan lokale feesten en stoeten; dat kan landelijk, maar een uitstapje naar België, Frankrijk of Spanje geeft de gelegenheid om met reuzen uit andere landen kennis te maken. En zo is de link gelegd naar de reuzenstoet in Bergen op Zoom, daar zullen ook weer reuzen uit Nederland, België, Frankrijk en Spanje aanwezig zijn. Voor wie het eindresultaat wil zien: bezoek het stadscentrum van Bergen op Zoom op zondag 19 juni vanaf 14:00 uur.

Mini Reuzenstoet

vanaf 14:00 Zaterdagmiddag 18 juni trekt te reuzen uur een stoet van zelfgemaak door de binnenstad. 12 jaar hebKinderen in de leeftijd van 6 tot gemaakt held hun ben zelf een reus van stoet. zen Reu i Min de in mee en lopen hier n ook zulle Naast deze zelfgemaakte reuzen kineen en en roep de twee Bergse reuzeng n. lope mee derreus uit Spanje

ProefMei!

Tijdens ons reuzenweekend is er nog een evenement in Bergen op Zoom. Kom genieten van een hapje en dra nkje bij ProefMei 2022, van 16 t/m 19 juni in het Markiezenhof. (www.proefme i.nl)

www.bergsestadsreuzen.nl

AAN DE KANT! Daar komen de Bergse Stadsreuzen

Foto Dick Vermaas

22 18 JUNI 20

22 19 JUNI 20

Pagina 11


VOLOP TUINHOUT BIJ JONGENEEL BERGEN OP ZOOM

DI

DEREEN T E I R O US VO T OF KL W U O EB

sinds 1797

JO

jaar

N G E N EEL

DOUGLAS, VUREN EN EIKEN TERRASPLANKEN, HOUT EN COMPOSIET SCHUTTINGEN BESLAG EN BEVESTIGINGSMATERIALEN

Jongeneel Bergen op Zoom | Kade 2 | 4612 PM Bergen op Zoom | www.jongeneel.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.