Page 1


Szanowni Klienci! Z przyjemnoÊcià przedstawiamy katalog z najnowszymi produktami piÊmiennymi. Dzi´ki starannej selekcji w naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo wiele artykułów o ciekawej stylistyce i nowoczesnym designie. Produkty dedykowane sà dla szerokiej rzeszy odbiorców, a ich wzornictwo i nazwy zostały zastrze˝one na terytorium UE w OHIM Alicante oraz w Urz´dzie Patentowym RP. Gwarantujemy sprawnà, profesjonalnà obsług´. Doło˝ymy wszelkich staraƒ, aby współpraca z Paƒstwem przebiegała na najwy˝szym poziomie. Wieloletnie doÊwiadczenie zdobyte w kontaktach z producentami z Dalekiego Wschodu, wysokie standardy obsługi oraz wyró˝niajàce wzornictwo kolekcji Millenium sprawiajà, ˝e nasze produkty niezmiennie od wielu lat znajdujà szerokà rzesz´ odbiorców. Zapraszamy do współpracy celem skorzystania z naszego doÊwiadczenia...

z nami warto pracować


48-49

50-51

52-54

GAM

MA

36-37

44-45

nia

Seria

28-29

kowa

Etui

!

I TOU

CH P

EN

do dł

ugop

isów

BON D TO UCH OÂå PEN !

OÂå

MOO

A

12-15

y zna

2, 3 elem (rolle ent. CO S r, dłu gopis MO , o∏ów ek)

NOW

Seria

NOW

Seria

ZAR

DY

10-11

Wzor

ia do zesta ienny wów ch

owan

26-27

piÊm

42-43

AXY

34-35

GAL

24-25

Seria

ZEN

TREN

8-9

Seria

2-3 e leme nt. (piór o, dłu COSMO gopis Now , o∏ów e kol ek) or y!

Seria

STAR

6-7

Opak

40-41

Seria

Seria

22-23

JOTA

2 ele me (ołów nt. COSM ek, d ługop O is)

20-21

Seria

IUS

18-19

GA

A

GEN

T

4-5

OME

SIGM

Seria

GIAN

2-3

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

Seria

GEN

O

IUS

COSM

VIC

I

USB

Now

e kol

!

or y!

OÂå

!

å!

NOW

OÂå

WOÂ

NOW

D NO

MOO

TOP

JOY

BON

DŁUGOPISY

16-17

30-31 32-33

ZESTAWY PIÂMIENNE

38-39

ZESTAWY PIÂMIENNE

46-47

55-56


Bond nowatorski i precyzyjny

NOWOŚĆ

Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

B-03

B-04

B-05

B-06

B-09

B-10

B-13

B-20

B-21

D¸UGOPISY

2-3

WZÓ

R ZA S

TRZ

E˚O

NY

B-01

SERIA

Bond

NOWOŚĆ

• • • • •

B-01 B-03 B-04 B-05 B-06

czarny grafitowy srebrny pomaraƒczowy czerwony

  • • •

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

B-09 B-10 B-13

ciemnofioletowy niebieski ciemnozielony

 • 

B-20 B-21

bia∏y ˝ó∏ty

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

lakier

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x13 cm | Waga: 7 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 7 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (70x4 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Joy

pewny i godny zaufania

NOWOŚĆ

Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Joy

NOWOŚĆ Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

J-03

J-06

J-10

J-13

D¸UGOPISY

4-5

WZÓ

R ZA ST

RZE

˚ON

Y

J-01

J-01 J-03 J-06

czarny grafitowy czerwony

J-10 J-13

 • •

niebieski ciemnozielony

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

•  lakier

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (70x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Top usb niezawodny i ponadczasowy

NOWOŚĆ

Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Top usb

NOWOŚĆ Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

TU-06

TU-10

D¸UGOPISY

6-7

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

TU-01

TU-01 czarny TU-06 czerwony TU-10 niebieski

 • •

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

lakier

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 11 mm

ZD-9

Znakowanie: laser YAG (50x6 mm)

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (35x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Mooi klasa i nowoczesnoÊç

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Mooi Znakowanie: laser YAG

M-03

M-04

M-05

M-06

M-09

M-10

M-13

M-20

D¸UGOPISY

8-9

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

M-01

D∏ugopis metalowy

• • • • •

M-01 M-03 M-04 M-05 M-06

czarny grafitowy srebrny pomaraƒczowy czerwony

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

  • • •

• M-09 • M-10 • M-13

fiolet niebieski ciemnozielony bia∏y

M-20

 • 

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

lakier Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (75x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Vic czarujàcy styl

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Vic Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

V-05

V-06

V-10

V-17

D¸UGOPISY

10-11

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

V-01

• V-01 czarny • V-05 pomaraƒczowy • V-06 czerwony

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

 • •

• V-10 • V-17

ciemnoniebieski „shappire” jasnozielony

 

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 10 mm

ZD-8

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

Znakowanie: laser YAG (90x6 mm)

∅ 1,0 mm

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Cosmo feria barw

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


Znakowanie: laser YAG

SERIA

Cosmo D∏ugopis metalowy NOWY KOLOR C-02

C-03

C-04

C-05

C-06

C-07

C-08

C-09

C-10

C-10A

C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

C-18

C-19

C-20

C-21

D¸UGOPISY

12-13

WZÓ

R ZA ST

RZE

˚ON

Y

C-01

135 mm

• • • • • • • •

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

czarny szampaƒski grafitowy srebrny pomaraƒczowy czerwony bordowy purpurowy

   • • •  

• • • • • • • •

C-09 C-10 C-10A C-11 C-12 C-13 C-14 C-15

ciemnofioletowy ciemnoniebieski niebieski NOWOÂå! b∏´kitny zielony ciemnozielony turkusowy aquamarina

 • •    • •

• • • •

C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 • C-21

•   

ró˝owy jasnozielony jasna purpura fioletowy bia∏y ˝ó∏ty

 b∏yszczàcy • matowy lakier

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (65x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

D¸UGOPISY

15

Genius elegancja i oryginalnoÊç

ZD-1 ZD-2 ZD-3 ZD-7

360°


SERIA

Genius Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

GE-06

GE-10

NOWY KOLOR GE-13

D¸UGOPISY

16-17

WZÓ

R ZA S

TRZ

E˚O

NY

GE-01

NOWY KOLOR GE-10A

• GE-01 czarny • GE-06 czerwony • GE-10 ciemnoniebieski

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

• GE-10A niebieski NOWOÂå! • GE-13 zielony NOWOÂå!

 • •

 b∏yszczàcy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

•  • matowy

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 11 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (75x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Giant styl i gracja

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Giant Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy G-03

G-06

G-10

G-13

D¸UGOPISY

18-19

WZÓ

R ZA ST

RZE

˚ON

Y

G-01

• G-01 czarny • G-03 grafitowy • G-06 czerwony

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

• • •

• G-10 • G-13

ciemnoniebieski ciemnozielony

• • • matowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 10 mm

ZD-9

Materiał: metal

ZD-15 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (70x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Star finezja i blask

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Star Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

S-03

S-05

S-06

S-10

S-10A

S-13

S-18

S-19

D¸UGOPISY

20-21

WZÓ

R ZA S

TRZ

E˚O

NY

S-01

• • • •

S-01 S-03 S-05 S-06

czarny grafitowy pomaraƒczowy czerwony

  • •

• S-10 ciemnoniebieski • S-10A ciemnoniebieski • S-13 ciemnozielony

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

 • 

• S-18 jasna purpura • S-19 fioletowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

 

 b∏yszczàcy

• matowy

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (65x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Trendy zawsze modny

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Trendy Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

T-05

T-06

T-10

D¸UGOPISY

22-23

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

T-03

• T-03 • T-05

grafitowy pomaraƒczowy

• •

• T-06 • T-10

• •

czerwony ciemnoniebieski

• matowy Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

135 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (45x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Zen w blasku s∏oƒca

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Zen Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy Z-03

Z-05

Z-06

Z-07

Z-10

Z-12

Z-19

D¸UGOPISY

24-25

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

Z-01

• Z-01 czarny • Z-03 grafitowy • Z-05 pomaraƒczowy

  •

• Z-06 • Z-07 • Z-10

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

czerwony bordowy ciemnoniebieski

  

• Z-12 zielony • Z-19 fioletowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

 b∏yszczàcy

•  • matowy

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

140 mm

∅ 10 mm

ZD-9

Materiał: metal

ZD-15 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (60x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Zara delikatnoÊç i subtelnoÊç

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Zara Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy ZA-06

ZA-10

ZA-13

D¸UGOPISY

26-27

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

ZA-01

• ZA-01 czarny • ZA-06 czerwony

 •

• ZA-10 ciemnoniebieski • ZA-13 ciemnozielony  b∏yszczàcy

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

• • • matowy Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

140 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (70x6 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

MOOI

touch pen

NOWOŚĆ

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

NOWOŚĆ

Mooi Touch pen

Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy MT-06

MT-10

MT-13

MT-20

D¸UGOPISY

28-29

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

MT-01

• MT-01 czarny • MT-06 czerwony • MT-10 niebieski

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

 • •

• MT-13 zielony • MT-20 bia∏y

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

lakier

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x16 cm | Waga: 10 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

140 mm

∅ 10 mm

ZD-9

ZD-15

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Materiał: metal

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Znakowanie: laser YAG (60x6 mm)

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


Więcej na stronach 32-33

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Bond

touch pen

NOWOŚĆ

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-7

360°


SERIA

Bond Touch Pen

NOWOŚĆ Znakowanie: laser YAG

D∏ugopis metalowy

BT-03

BT-05

BT-06

BT-10

BT-13

D¸UGOPISY

30-31

WZÓ

R ZA ST

RZE

˚ON

Y

BT-01

• BT-01 czarny • BT-03 grafitowy • BT-05 pomaraƒczowy

• BT-06 czerwony • BT-10 niebieski • BT-13 ciemnozielony

  •

• • 

 b∏yszczàcy • matowy

Wk∏ad niebieski ∅ 1.0 mm - standard

Wk∏ad czarny za dodatkowà op∏atà

lakier

Wk∏ad czerwony za dodatkowà op∏atà

Pakowanie: 50 szt. - woreczek foliowy | Karton 500 szt. • Wymiary: 33x23x13 cm | Waga: 7 kg brutto / 1 karton / 500 szt.

145 mm

∅ 7 mm

ZD-9

ZD-15

Materiał: metal

ZD-16 Więcej na stronach 32-33

ZD-8

Znakowanie: laser YAG (70x4 mm)

DOSTĘPNE ETUI DO DŁUGOPISÓW

Wkład niebieski ∅ 1,0 mm


ETUI DO D¸UGOPISÓW ZD-7

ZD-16

ór Wz

zas

e˝ tr z

ony

360°

Magiczne obrotowe etui Etui wymiary: 17 x 2,5 x 2,0 cm Technika znakowania: grawerowanie Pakowanie: 200 szt./ karton - 8,5 kg brutto Karton wymiary: 36 x 32,9 x 26 cm

ZD-2

Etui velvet - kolor czarny Materia∏: welur Etui wymiary: 16 x 3 cm Pakowanie: 10 000 szt./ karton - 25 kg brutto Karton wymiary: 35 x 39 x 40 cm

Etui przezroczyste Materia∏: plastik Etui wymiary: 15,7 x 2,5 x 2,5 cm Pakowanie: 200 szt./ karton - 6 kg brutto Karton wymiary: 34 x 34 x 25 cm

ZD-3

Etui przezroczyste Materia∏: plastik Etui wymiary: 15,7 x 2,5 x 2,5 cm Pakowanie: 500 szt./ karton - 14,5 kg brutto Karton wymiary: 41,5 x 41,5 x 34 cm


seria: Mooi, Vic, Cosmo, Genius, Giant, Star, Trendy, Zara, Zen, Bond, Joy, Top USB, Mooi Touch Pen, Bond Touch Pen

ZD-15

ZD-8

Etui papierowe • Kolor czarny Etui wymiary: 17 x 2,5 x 2 cm. Pakowanie: 3 000 szt./ karton - 15 kg brutto Karton wymiary: 50 x 44,5 x 18,5 cm

Kolor: czarny • Materia∏: plastik Etui wymiary: 15,7 x 2,5 x 2,5 cm Pakowanie: 500 szt./ karton - 10 kg brutto Karton wymiary: 51 x 33,5 x 20,5 cm

ZD-1

Kolor: czarny • Etui papierowe Etui wymiary: 15,7 x 2,5 x 2,5 cm Pakowanie: 3 000 szt./ karton - 18 kg brutto Karton wymiary: 50 x 44,5 x 18,5 cm

Display z długopisami

sja wer

sja

wer

rna

sreb

rna

cza

Kolor: srebrny i czarny Materia∏: plastik Etui wymiary: 16 x 4 x 2,8 cm Pakowanie: 200 szt./ karton - 11,5 kg brutto Karton wymiary: 42,5 x 37 x 37 cm

Display zawiera 12 sztuk długopisów w jednym kolorze Display wymiary: 38 x 22,5 x 23 cm Pakowanie: 20 szt./ karton - 7 kg brutto

ETUI DO D¸UGOPISÓW

32-33

ZD-9


Zestaw 2-elementowy: d∏ugopis i o∏ówek w etui

Cosmo

Cosmo 2-elementowe w zestawie Z-14

Z-1

Z-2

Z-5

Z-7

Z-8

360°


Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG D∏ugopis - wk∏ad niebieski ∅ 1,0 mm

SERIA

Cosmo Zestaw 2-elementowy: d∏ugopis i o∏ówek w etui

Kolorystyka elementów

  • • •   • •  

Y

czarny grafitowy srebrny pomaraƒczowy czerwony bordowy fioletowy ciemnoniebieski C-10A niebieski NOWOÂå! C-11 b∏´kitny C-13 ciemnozielony C-20 bia∏y

˚ON

C-01 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07 C-09 C-10

R ZA ST

RZE

• • • • • • • • • • • •

 b∏yszczàcy • matowy

ZESTAWY PIÂMIENNE

34-35

WZÓ

lakier

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-12

Z-14 Więcej na stronach 52-54

Z-11

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-10


Zestaw 2-elementowy: pióro i d∏ugopis w etui Zestaw 3-elementowy: pióro, d∏ugopis i o∏ówek w etui

Cosmo Cosmo 3 i 2-elementowe w zestawie Z-12

Z-1

Z-2

Z-5

Z-7

Z-8


SERIA

Cosmo

Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG D∏ugopis - wk∏ad niebieski ∅ 1,0 mm Pióro: atrament niebieski

Zestaw 2-elementowy: pióro i d∏ugopis w etui Zestaw 3-elementowy: pióro, d∏ugopis i o∏ówek w etui NOWY KOLOR

ZESTAWY PIÂMIENNE

36-37

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

NOWY KOLOR

Kolorystyka elementów C-01 C-03 C-04 C-05 C-06 • C-07 • C-10 C-10A • C-13

• • • •

czarny grafitowy srebrny pomaraƒczowy czerwony NOWOÂå! bordowy ciemnoniebieski niebieski NOWOÂå! ciemnozielony

  • • •  • • 

 b∏yszczàcy • matowy

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-12

Z-14 Więcej na stronach 52-54

Z-11

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-10


Zestaw 2-elementowy: roller i d∏ugopis w etui Zestaw 3-elementowy: roller, d∏ugopis i o∏ówek w etui

Cosmo

Cosmo 3 i 2-elementowe w zestawie Z-8

Z-1

Z-2

Z-5

Z-7

Z-8


Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG D∏ugopis - wk∏ad niebieski ∅ 1,0 mm Roller: wkład czarny

SERIA

Cosmo Zestaw 2-elementowy: roller i d∏ugopis w etui Zestaw 3-elementowy: roller, d∏ugopis i o∏ówek w etui

Kolorystyka elementów

• • • •

C-01 C-03 C-04 C-10 C-10A

czarny grafitowy srebrny ciemnoniebieski niebieski NOWOÂå!

  • • •

ZESTAWY PIÂMIENNE

38-39

WZÓ

R ZA ST

RZE

˚ON

Y

 b∏yszczàcy • matowy

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-12

Z-14 Więcej na stronach 52-54

Z-11

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-10


Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Seria Genius w zestawie Z-1 Lux

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


SERIA Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui czarny

ZESTAWY PIÂMIENNE

40-41

WZÓ

R ZA STR

ZE˚

ONY

srebrny

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


Jota Seria Jota srebrno-z∏ota w zestawie Z-4 Lux

Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

SERIA

Jota Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui

satynowy nikiel

czarny nikiel

srebrno-z∏oty

czarny

ZESTAWY PIÂMIENNE

42-43

srebrny

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Galaxy

Seria Galaxy w zestawie Z-1

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

SERIA

Galaxy Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui czarny

srebrno-z∏oty

ZESTAWY PIÂMIENNE

44-45

srebrny

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Gamma

Seria Gamma w zestawie Z-2 Lux

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


SERIA

Gamma

Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui satynowy nikiel

czarny nikiel

czarny

ZESTAWY PIÂMIENNE

46-47

srebrny

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Sigma

Seria Sigma w zestawie Z-5 Lux

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

SERIA

Sigma Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui niebieski

czarny

ZESTAWY PIÂMIENNE

48-49

srebrny

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


Więcej na stronach 52-54

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Omega

Seria Omega w zestawie Z-7

Z-1

Z-1lux

Z-2lux


Zestaw piÊmienny: pióro i d∏ugopis w etui czarny

stalowy srebrny

bordowy

ZESTAWY PIÂMIENNE

50-51

Materia∏: metal Znakowanie: laser YAG

SERIA

Omega

Uwaga! Elementy piÊmienne dost´pne wy∏àcznie w zestawach

Z-7

360°

Więcej na stronach 52-54

Z-5lux

DOSTĘPNE ETUI D O Z E S TAWÓW

Z-4lux


OPAKOWANIA ZESTAWÓW PIÂMIENNYCH Z-1

Z-1Lux

Zestaw

Zestaw

Zestaw piÊmienny w eleganckim srebrnym etui. Materia∏: zewnàtrz papier, wewnàtrz welur i at∏as. Etui wymiary: 18 x 6,5 x 2,8 cm. Dost´pny z wszystkimi seriami pokazanymi w katalogu. Technika znakowania: nadruk tamponowy. Karton wymiary: 58 x 45 x 37 cm. Pakowanie: 168 szt./ karton - 25 kg brutto.

Zestaw piÊmienny w eleganckim czarnym etui. Materia∏: zewnàtrz papier, wewnàtrz welur i at∏as. Etui wymiary: 18 x 8 x 3 cm. Dost´pny z serià: Genius, Omega, Galaxy, Sigma, Jota, Gamma. Technika znakowania: nadruk tamponowy. Karton wymiary: 58 x 45 x 37 cm. Pakowanie: 120 szt./ karton - 20 kg brutto.

Z-2

Z-2Lux

Zestaw

Zestaw

Zestaw piÊmienny w ekskluzywnym opakowaniu upominkowym. Materia∏: karton. Zestaw składa si´: z opakowania, etui z ekoskóry Standard i elementów piÊmiennych. Etui wymiary: 19,5 x 11,5 x 3,5 cm. Dost´pny z serià Cosmo i Star. Technika znakowania: na opakowaniu kartonowym - nadruk tamponowy. Etui z ekoskóry standard - brak mo˝liwoÊci tłoczenia. Karton wymiary: 52 x 48 x 45 cm. Pakowanie: 96 szt./ karton - 11 kg brutto.

Zestaw piÊmienny w ekskluzywnym opakowaniu upominkowym. Materia∏: karton. Zestaw składa si´: z opakowania, etui z ekoskóry LUX i elementów piÊmiennych. Etui wymiary: 19,5 x 11,5 x 3,5 cm. Dost´pny z serià: Genius, Omega, Galaxy, Sigma, Jota, Gamma. Technika znakowania: etui z ekoskóry Lux - tłoczenie. Opakowanie kartonowe - nadruk tamponowy. Karton wymiary: 52 x 48 x 45 cm. Pakowanie: 96 szt./ karton - 11 kg brutto.

Z-5

Z-5Lux

Zestaw

Zestaw

bordo niebieski

ciemny czarny bràz

Kolorystyka etui z ekoskóry standard do zestawów Z-2 i Z-5

Zestaw piÊmienny w etui z ekoskóry standard i srebrnej obwolucie. Zestaw sklada si´ z opakowania, etui z ekoskóry Standard i elementów piÊmiennych Wymiary: 19,5 x 5,5 x 2,5 cm. Dost´pny z serià Cosmo i Star. Etui z ekoskóry Standard - brak mo˝liwoÊci t∏oczenia.

zielony

bordo

niebieski ciemny czarny bràz

Kolorystyka etui z ekoskóry LUX do zestawów Z-2LUX i Z-5LUX

Zestaw piÊmienny w etui z ekoskóry LUX i srebrnej obwolucie. Zestaw sk∏ada si´ z opakowania, etui z ekoskóry LUX i elementów piÊmiennych. Wymiary: 19,5 x 5,5 x 2,5 cm. Dost´pny z serià: Genius, Omega, Galaxy, Sigma, Jota, Gamma. Technika znakowania: etui z ekoskóry LUX - t∏oczenie.


seria: Cosmo, Genius, Jota, Galaxy, Gamma, Sigma, Omega

Z-4Lux

Z-8

Zestaw

Z-12

Zestaw

Z-11

Zestaw

Wz

ó

str r za

ze˝

Zestaw

ony

Zestaw piÊmienny w etui z ekoskóry LUX i srebrnej obwolucie. Zestaw sk∏ada si´ z etui z ekoskóry, elementów piÊmiennych, srebrnej obwoluty. Wymiary: 21 x 8,5 x 2,5 cm. Dost´pny z serià: Genius, Omega, Galaxy, Sigma, Jota, Gamma, Delta. Technika znakowania: etui z ekoskóry LUX - t∏oczenie.

bordo

niebieski

ciemny bràz

ór

e˝o

ny

Zestaw piÊmienny w czarnym etui z metalowà wstawkà o wymiarach 2 x 6 cm do umieszczenia logo. Materia∏: karton Etui wymiary: 17,5 x 6,5 x 2,5 cm. Dost´pny z serià Cosmo i Star. Technika znakowania: grawerowanie na metalowej wstawce. Pakowanie: 200 szt./ karton - 22 kg brutto. Karton wymiary: 71 x 38 x 27,5 cm

Zestaw piÊmienny w etui i w czarnej obwolucie. Materia∏: plastik. Etui wymiary: 17,7 x 5,3 x 2,3 cm. 2-elementowy dost´pny z serià Cosmo i Star. 3-elementowy dost´pny z serià Cosmo. Karton wymiary: 39 x 30 x 29 cm. Pakowanie: 100 szt./ karton - 6 kg brutto.

czarny

Z-7

Z-10

Zestaw

Z-14

Zestaw

Wz

ór z

ze astr

˝on

Zestaw

Zestaw piÊmienny w metalowym czarnym etui. Materia∏: metal. Etui wymiary: 17,7 x 5,3 x 2,3 cm. 2-elementowy dost´pny z serià Cosmo i Star. 3-elementowy dost´pny z serià Cosmo. Pakowanie: 200 szt./ karton - 11 kg brutto. Karton wymiary: 50 x 41 x 33 cm

y

360°

Zestaw piÊmienny w magicznym obrotowym etui. Materia∏: plastik. Etui wymiary: 17 x 4,5 x 2,5 cm. Dost´pny z wszystkimi seriami pokazanymi w katalogu. Technika znakowania: na etui grawerowanie lub nadruk tamponowy. Karton wymiary: 46,5 x 36 x 28,5 cm. Pakowanie: 200 szt./ karton - 14 kg brutto.

Zestaw piÊmienny w czarnym etui. Materia∏: karton. Etui wymiary: 17,5 x 6,5 x 2,5 cm. Dost´pny z serià Cosmo i Star. Technika znakowania: nadruk tamponowy. Karton wymiary: 71 x 38 x 27,5 cm. Pakowanie: 200 szt./ karton - 20 kg brutto.

Zestaw piÊmienny w przezroczystym etui. Materia∏: plastik. Etui wymiary: 17,7 x 5,3 x 2,3 cm. Dost´pny z serià Cosmo i Star. Pakowanie: 200 szt./ karton - 10 kg brutto

52-54

Wz

tr z zas

ZESTAWY PIÂMIENNE

Kolorystyka etui z ekoskóry LUX do zestawu Z-4


ZNAKOWANIE

LASER I GRAWEROWNANIE Zapraszamy do efektownego, trwałego i precyzyjnego zdobienia metod´ grawerowania laserowego. W praktyce oznacza to nadanie cech indywidualnych upominkowi, a w rezultacie znaczne zwi´kszenie jego atrakcyjnoÊci, elegancji i profesjonalizmu. Metoda ta pozwala realizowaç najbardziej wymyÊlne i ró˝norodne kształty z niezwykłà dokładnoÊcià. Oferujemy wysokà jakoÊç i precyzj´ wykonania w konkurencyjnych cenach. Znakowanie mo˝liwe do wykonania na wszystkich seriach piÊmiennych zaprezentowanych w katalogu: Bond, Cosmo, Genius, Star, Giant, Joy, Trendy, Zara, Zen, Vic, Mooi, Top USB, Mooi Touch Pen, Bond Touch Pen, Genius, Galaxy, Jota, Gamma, Sigma, Omega.

TŁOCZENIE To proces tworzenia w materiale trójwymiarowego wzoru przez ÊciÊni´cie matrycà w celu uwypuklenia wzoru (napisu, logo lub elementu zdobniczego). Polecamy wykonanie tłoczeƒ na etui z ekoskóry LUX w bardzo wysokiej jakoÊci. Tłoczenie mo˝liwe do wykonania na etui z ekoskóry w zestawach: Z-2 LUX, Z-4, Z-5 LUX.

55

56

WZORY ZNAKOWANIA

WZORY ZNAKOWANIA

GRAWEROWANIE

GRAWEROWANIE

NADRUK

T¸OCZENIE

Informacje oraz fotografie poszczególnych modeli majà charakter poglàdowy. Kolorystyka długopisów zawarta w katalogu mo˝e odbiegaç od rzeczywistoÊci. Ka˝da partia towaru zamawiana w innych terminach mo˝e si´ nieznacznie ró˝niç odcieniem. Wynika to z procesów technologicznych.


NOTATNIK

paêdziernik 2014


www.kolekcja-millenium.pl

Kolekcja  

długopisy, pióra, metalowe

Kolekcja  

długopisy, pióra, metalowe

Advertisement