Page 1

INTRODUCCIÓ A LA FRASE

NOM I LLINATGES: CURS: DATA INICI: DATA FINALITZACIÓ:


La

ĂŠs un __________ nin animal


Junta i torna a escriure les paraules ca

lla

________________

bote

fa

________________

lli

mell

________________

ge

lla

________________

gira

gant

________________

estre

bre

________________


La

es posa al ________ peu mĂ


Fes una frase amb‌


Separa les paraules i torna a escriure: LapastanagaĂŠspermenjar


El

se posa a la _______ peu mĂ


Ordena les lletres lefeant foca Gallnia


Fes una frase amb‌


La

ĂŠs un ________ peix animal


Escriu

un o una gallina

cami贸

bota

dau

esquimal

tortuga


Fes una frase amb‌


El

ĂŠs un _________ bitxo animal


Ordena les paraules per formar una frase fa mĂ gia. La


Fes una frase amb‌


La

surt de _________ nit dia


Fes una frase amb‌


Na Maria està asseguda. Quantes paraules té? La primera paraula

La darrera paraula

és:

és:

Quants cops de veu

El primer cop de veu

El darrer cop de veu

té?

és:

és:

Quantes lletres té?

La primera lletra és:

La darrera lletra és:


El

surt de _________ nit dia


Fes una frase amb‌


Qui ho fa?

Què fa?

Amb què grana?


La

ĂŠs per ___________ beure menjar


Fes una frase amb‌


Encercla la paraula ben escrita tes

polet

libre

tres

polle

llibre

ters

pollet

llibe


La

ĂŠs per ___________ beure menjar


Qui ho fa?

Què fa?

Què menja?


Escriu

els o les gallines

camions

botes

llapis

esquimals

escoles


La

fa __________ riure mĂ gia


Fes una frase amb‌


Ordena les paraules per formar una frase mengen

.Els


El

es posa al _______ coll peu


Escriu

el

o

la

gallina

cami贸

casa

Peix

lavabo

muntanya


Fes una frase amb‌


El

fa ____________ mĂ gia riure


Separa les paraules i torna a escriure botataulallapispoma


Fes una frase amb‌


La

tapa el ______________

calor fred


Fes una frase amb‌


g

r

i

qu

f_or

elefa_t

b_ruixa

pe_x

_allina

mos_it

n

l


El

ĂŠs per quan fa __________

calor fred


Fes una frase amb‌


Separa les paraules i torna a escriure LataronjaĂŠsunafruita


L’

ĂŠs per ________________

estimar lluitar


Ordena les paraules per formar una frase ĂŠs un animal La


El

ĂŠs per ______________

estimar lluitar


Separa les paraules i torna a escriure NaMartatĂŠsisanys


Classifica les paraules xampĂş aranya pinya

peix x

banyera xocolata ny


La

ĂŠs __________________

rodona quadrada


Separa les paraules mosquitesquimalxocolata


Escriu

els o

les

guitarres

taronges

plomes

formatges

cinturons

banyeres


El

茅s _________________

rod贸 quadrat


Fes una frase amb‌.


Qui ho fa?

Què fa?

Què toca?


Introducció a la frase  

Material cedit per Manolo Vilar. Dóna continuïtat als quaderns d'escriptura, primer amb les directes i després amb les trabades.