Page 1

PATIENTFALL - Öppen buk med fistlar 1. Eakin Pasta och Eakin Cohesive Hudskydd för att skydda sårkanterna

2. Eakin Sårpåse med lucka ger möjlighet att komma åt såret

3. Salts SecuPlast Hydro Aloe Vera för att förstärka plattans kanter

/PATIENTFALL%20Oppen%20buk%20med%20fistlar  

http://mcare.se/sites/default/files/u3/PATIENTFALL%20Oppen%20buk%20med%20fistlar.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you