Issuu on Google+

PATIENTFALL – Sårruptur efter kärloperation Läckage vänster lår efter kärloperation

1. Eakin Cohesive Hudskydd för att skydda sårkanterna

2. Eakin Sårpåse samlar upp vätska och såret kan observeras


/PATIENTFALL%20S%C3%A5rruptur%20efter%20k%C3%A4