Page 1

PATIENTFALL – Sårruptur efter kärloperation Läckage vänster lår efter kärloperation

1. Eakin Cohesive Hudskydd för att skydda sårkanterna

2. Eakin Sårpåse samlar upp vätska och såret kan observeras

/PATIENTFALL%20S%C3%A5rruptur%20efter%20k%C3%A4rloperation  
/PATIENTFALL%20S%C3%A5rruptur%20efter%20k%C3%A4rloperation  

http://mcare.se/sites/default/files/u3/PATIENTFALL%20S%C3%A5rruptur%20efter%20k%C3%A4rloperation.pdf