Page 1

                                                       

December 2011

Istället för Metylrosanilin….. Metylrosanilin (tidigare gentianaviolett) är förbjudet i EU, men i USA får det fortfarande användas för utvärtes bruk. Calum Lyon och hans personal säger att man istället kan använda den verksamma substansen nystatin som numera bara finns som oral suspension.

Ur FASS: Vad innehåller Mycostatin®? Den orala suspensionen innehåller som verksamt ämne nystatin, 100 000 IU (internationalla enheter) per ml. Övriga ämnen är xylitol 200 mg, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (E218), pepparmyntolja och renat vatten. Suspensionen är sötad med xylitol, är gul och har mintsmak.

När ska Mycostatin® inte användas? Använd inte preparatet om du är allergisk mot något av innehållsämnena.

******************************************************************************************

 

Ett annat  tips  från  Calum  Lyon´s  mottagning  är  Andapsin  på  sår.       Sucralfat  (t.ex.  ANDAPSIN)  neutraliserar  magsyran.    

Ur FASS: Andapsin bildar en skyddande hinna över magsåret. Hinnan sitter kvar i flera timmar och är ogenomtränglig för saltsyra och andra retande ämnen i magsäcken. På detta sätt påskyndas läkningsprocessen.    

/Ist%C3%A4llet%20f%C3%B6r%20Metylrosanilin%E2%8  

http://d45827.u22.elsewhere.se/sites/default/files/u3/Ist%C3%A4llet%20f%C3%B6r%20Metylrosanilin%E2%80%A6.pdf