סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 240

‫‪ .771‬בתצלום‪ :‬יהודל'ה כהן ז"ל בכריעה למטה‪ ,‬עם חלק מ'נערי המלך' אנג'ל‬ ‫אופוצ'ינסקי (אופק)‪ .‬אורי עוזר‪ ,‬במרכז חיים כרמי‪ ,‬ואריה שניפר‪.‬‬ ‫המקום "יד אבשלום"‪ ,‬מיד לאחר המלחמה‪.‬‬

‫‪240‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.