סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 209

‫‪ .200‬בתצלום‪ :‬הדופן הפנימית של המשוריין שבתוכה מוסתר נשק ותחמושת‪ ,‬לצורך‬ ‫הגנה עצמית‪ ,‬מוכן לפעולה במקרה של התקפה על השיירה‪ ,‬בדרך שטח‬ ‫ירדן‪ ,‬דפנות כפולות כאלה היו בשני המשוריינים‪ - .‬לצורך תצוגה הדופן‬ ‫מכוסה בפרספקס שקוף‪.‬‬

‫‪209‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.