סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 179

‫איש לא ידע מה הוא המ‪.‬ק ‪ ...‬כולל מי שנתן לו את השם מ‪.‬ק‪ 1666 .‬לא ידע מה זה‪ .‬הייתה זו‬ ‫מערכת הכוללת ‪ 6‬מכשירים בלבד‪ .‬מלבד איש הקשר שאושר לו להכיר את הסוד מבין‬ ‫'נערי המלך' וה'מלך' איש לא ידע עליו‪ .‬על ההר הוא היה בחדרון קטן שעל הדלת כתוב בכתב‬ ‫יד‪ ,‬כ‪.‬ס‪' .‬כתב סתר'‪ ,‬ובמחנה שנלר על המגדל של המנזר היה מכשיר נוסף כזה‪.‬‬

‫‪179‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.