סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 177

‫לקח לנו‪' ,‬שותפי הסוד'‪ ,‬זמן רב מאד על מנת להתחיל ולדבר על הסודות לאחר שנחשפו כמו‬ ‫שאני עושה כאן‪ ,‬זה מאוד מוזר שאפשר לדבר על הסודות בצורה כה גלויה‪ ,‬אם כי מנחם‬ ‫שרפמן סירב עד יום מותו לדבר על הסודות תמיד באומרו‪" :‬על הדברים האלה לא מדברים‪.‬‬ ‫יתכן ועוד ישמשו אותנו בעתיד מי יודע?"‬ ‫בסוף ינואר ‪ 7414‬קבלו 'נערי המלך' ציון לשבח ממפקד החטיבה אל"מ מתי פלד על פעילותם‬ ‫בהצלחה רבה מאוד‪ ...‬למטה מצורף גם תצלום של המכתב‪.‬‬

‫‪177‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.