סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 150

‫‪ .644‬מסתבר שה'מלך' יוס'קה לזכותו יאמר‪ ,‬ראה את ההיסטוריה‪ ,‬הצטלם עם‬ ‫'נערי המלך' שלו‪ ,‬בכל הזדמנות‪.‬‬

‫עמי פרנק מ"נערי המלך" בשנים ‪ 6956-59‬מספר על התקנת החנוכייה‬ ‫על כיפת הספרייה ע"ש 'מגנס' בבניין וולפסון‪ ,‬ועל בניין רוזנבלום חנוכייה‪.‬‬ ‫בחודש דצמבר ‪ 7411‬לקראת חג החנוכה החלטנו אנשי הסגל לעשות מעשה פטריוטי‪ ,‬בנינו‬ ‫מקרשי בניין מגן דוד גדול וחנוכייה‪.‬‬ ‫בתי מנורות ונורות חשמל "שאלנו" מחדרים בבית החולים הדסה‪ ,‬הצבנו את מעשה ידנו בשני‬ ‫מקומות גבוהים‪ ,‬החנוכייה על בניין רוזנבלום ומגן דוד על בניין הספרייה הלאומית‪ .‬החשמלאי‬ ‫חיבר את הנורות למערכת החשמל שהופעלה בלילות ע"י הגנראטור ובעיר ירושלים ראו‬ ‫התושבים במשך חג החנוכה את החנוכייה ומגן הדוד הדולקים ‪ ,‬בהיותי בחופשה בירושלים‬ ‫כשירדתי ביום רביעי עם השיירה הדו שבועית ‪ ,‬בטיול ערב עם חברתי אז ראיתי בגאווה את‬ ‫מעשה ידנו‪.‬‬ ‫לימים הסתבר שהמגן דוד והחנוכייה הודלקו לעיתים עד שנת ‪ 7401‬כשכל פעם הדבר גרר‬ ‫תלונה של הירדנים לוועדת שביתת הנשק כהפרה ישראלית של ההסכמים‪.‬‬ ‫‪150‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.