Page 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı, Ocak 2007’den bu yana OECD Transfer Fiyatlandırması yaklaşımı ile uyumlu olarak yürürlüktedir. Yerel transfer yatlandırması düzenlemeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.Maddesi ile 1, 2 ve 3 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğlerdir. OECD liderliğinde başlayan “Matrah Aşındırma ve Kar Aktarım” önleme projesi (kısaca BEPS) ile birlikte ortaya çıkan uluslararası gelişmeler doğrultusunda transfer yatlandırmasının önemi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir.

Emsallere Uygunluk İlkesi Nedir?

Mazars Denge Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan yat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak yat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

Danışmanlık Hizmetleri Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi Transfer Fiyatlandırması Planlama Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (APA) Desteği BEPS ile Uyumlu Değer Zinciri Analizi

Emsallerine Uygunluk İlkesine Aykırı İşlem Yapılırsa Ne Olur?

Grup içi Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi Belgelendirme Ana Rapor (Master File)

Eğer bir mükellef ilişkili tara arı ile emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya yat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa ilgili kazanç, transfer yatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Transfer yatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazançlar Kurumlar Vergisi matrahından indirilemeyecektir.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Ülke Bazlı Raporlama (CbC)

CbC Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Dış Emsal (Benchmark) Analizi Finansal Hizmetler Lisans, Royalty, Know-How Üretim, Distribütör, Komisyon

Vergisel Etkileri Nelerdir?

Birincil Etki: Kurumlar Vergisi Tarhiyatı İkincil Etki: Kâr Dağıtım Stopajı Çifte Vergilendirme ve Vergi Uyuşmazlıkları

Grup içi Hizmetler Eğitim Farklı Seviyelerde Eğitim Hizmetleri Uyuşmazlık Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlık Danışmanlığı


İLETİŞİM Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İstanbul T: (+90 212) 296 51 00 F: (+90 212) 296 51 44 ggucuyener@mazarsdenge.com.tr www.mazars.com.tr tr.linkedin.com/company/mazarsdenge

Gökçe GÜCÜYENER Transfer Fiyatlandırması Ortak

Transfer Fi̇yatlandirmasi Hi̇zmetleri̇, Transfer Pricing Services  
Transfer Fi̇yatlandirmasi Hi̇zmetleri̇, Transfer Pricing Services  
Advertisement