Page 1

MUHASEBE HİZMETLERİ

Amacımız, yasaların gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Bilgiyi toplama, işleme ve anlaşılabilir bir biçimde raporlama işlevini yerine getirmeye yönelik çalışmalar yapan bölümümüz yerli ve yabancı müşterilerden oluşan geniş bir portföye sahiptir. Müşterilerimizin yönetim kadrosuna hazırladığımız detaylı raporlar şirket içi bilgi akışının sağlanması ve dolayısıyla şirket yönetiminin doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Muhasebe sisteminin oluşturulmasının yanı sıra Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili işlemlerin ve beyannamelerin hazırlanması da hizmetlerimiz arasındadır.

Sunduğumuz hizmetleri dört ana başlık altında toplayabiliriz: Muhasebe Hizmetleri Müşterimizin ihtiyacını en etkin biçimde karşılayacak olan muhasebe sisteminin kurulması Muhasebe işlemlerinin yabancı dil bilen personelimiz tarafından yasal defterlere kaydedilmesi Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç Aylık Geçici ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin, BA-BS formlarının düzenlenmesi ve beyan edilmesi Muhasebe ve vergi danışmanlığı

Raporlama Hizmetleri Muhasebe sisteminin finansal raporlamaya ve yönetim raporlamasına uygun olarak kurulması Yurtdışına ana şirket tarafından konsolide edilecek finansal tabloların veya raporlama paketlerinin başta UFRS olmak üzere çeşitli muhasebe politikalarına göre hazırlanması

Bordro Hizmetleri Teknik bordrolama Bordro zarflarının müşterinin talebine göre basılı ya da e-posta aracılığıyla şifreli olarak gönderilmesi Maaş ödeme talimatının hazırlanması SGK bildirgelerinin düzenlenmesi ve beyan edilmesi SGK danışmanlığı

Muhasebe Revizyon Hizmetleri Yılsonu kapanış işlemleri de dahil olmak üzere şirket personeli tarafından gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun kontrolü Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket personeli tarafından düzenlenen beyannamelerin kontrolü Muhasebe ve vergi danışmanlığı


İLETİŞİM Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İstanbul T: (+90 212) 296 51 00 F: (+90 212) 296 51 44 denge@mazarsdenge.com.tr www.mazars.com.tr tr.linkedin.com/company/mazarsdenge

Taylan BAYKUT

AOS, Vergisel Yapılandırma Ortak

Muhasebe hi̇zmetleri̇, Accounting and Outsourcing Services  
Muhasebe hi̇zmetleri̇, Accounting and Outsourcing Services  
Advertisement