Page 1

FİNANSAL ÖZEL İNCELEME HİZMETLERİ 40 yıllık deneyimi olan Mazars Denge, Türkiye çapında 6 şehirde (İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İzmir) çalışan 35’i ortak (15’i yeminli mali müşavir ) olmak üzere 330 profesyonelle farklı sektörlerden 1.000’i aşkın şirketi (%50’den fazlası çok uluslu işletmeler) içeren bir portföye sahiptir. Mazars Denge Türkiye’nin önde gelen 5 bağımsız denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık şirketinden biri olarak müşterilerine özel, kaliteli hizmet sunar. Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri, işletmenin hem performansını hem de gelecekteki beklentilerini kapsayan objektif bir bakış açısıyla hem alıcılara hem de satıcılara karar alma kabiliyeti sağlar. Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri ekibi, mali sonuçlarla birlikte muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini değerlendirir ve hedeflenen şirketi mali ve operasyonel açıdan güçlü yönleri ve riskleri bakımından analiz eder ve yatırımcılara doğru karar alabilmeleri için yardımcı olur.

Genel Kapsam • Dataroom yönetimi, hazırlığı • Hedeflenen şirketin geçmişinin ve yürüttüğü faaliyetlerin gözden geçirilmesi; mali sonuçlarının analizi • Şirketin FVAÖK’ünün ve kazanç analizinin (normalleştirilmiş kazançlar) gözden geçirilmesi; kazançlara etki eden kalemlerin (tekrar etmeyen kalemler, operasyonel olmayan kalemler ve muhasebe sorunları) anlaşılması • Varlıkların, borçların, operasyonel gelir ve giderlerin ve ilişkili taraf işlemlerinin önemli yönleri ile analizi • İnsan kaynakları yapısının analizi • İş planının ve varsayımların gözden geçirilmesi

Finansal Özel İnceleme Hizmetlerindeki Sektörel Tecrübemiz


Finansal Özel İnceleme Hizmetleri İşlem Sürecinde Nerede Yer Alır?

İlk İrtibat

Niyet Mektubu

Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Özel Fiyat Anlaşmasının Müzakere Edilmesi ve Hazırlanması Özel Fiyat Anlaşmasının İmzalanması Tamamlanma Değerlendirmesi ve Son Satın Alma Fiyatı Tespiti

İlk Değerleme

Birleşme Sonrası Entegrasyon Müzakerelerden önce / sonra değerleme

Yürürlük Tarihi

Beyan ve Taahhütlerin Takibi ve Earn-Out’un Hesaplanması

İmza Tarihi

Kapanış Tarihi

İLETİŞİM Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İstanbul T: (+90 212) 296 51 00 F: (+90 212) 296 51 44 gmuftuoglu@mazarsdenge.com.tr www.mazars.com.tr tr.linkedin.com/company/mazarsdenge

Gökçen Müftüoğlu Çapa Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Bölüm Lideri

Fi̇nansal Özel İnceleme Hi̇zmetleri̇, Financial Due Diligence Services  
Fi̇nansal Özel İnceleme Hi̇zmetleri̇, Financial Due Diligence Services  
Advertisement