Page 1

INHOUD / CONTENTS

Drukwerk Koopmans´ drukkerij, Hoorn

1

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

introductie introduction

1

Onze jaarverslag-applicatiE Our Annual Report Tool

Red Dot Award 2009 Essent jaarverslag

4

9

MVO CSR

1

2

Henri Sijthoff Prijs 2007 beste financiële website TNT jaarverslag

3

Henri Sijthoff Prijs 2007 nominatie beste jaarverslag TNT jaarverslag

Top 10 stress veroorzakers Top 10 causes of stress 10

4

Amsterdam · Shanghai www.mattmo.nl info@mattmo.nl

Spinhuissteeg 5 1012 CJ Amsterdam Nederland

T  +31 20 420 67 73 F  +31 20 639 00 05

Nederlandse Design Prijs 2007 selectie Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag Transparant Prijs 2007 tweede prijs Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag

Over Mattmo About Mattmo 11

Jaren Verslaan 2.0 Reporting Annuals 2.0

Best Verzorgde Jaarverslagen 2007 eervolle vermelding Delta Lloyd online jaarverslag

Nederlandse Grand Prix 2006 winnaar beste bedrijfsblad Heineken NL magazine Scenter Prijs 2005 Delta Lloyd online jaarverslag Report Watch 2005 top 10 beste jaarverslag wereldwijd TNT jaarverslag 6

5

1. TNT

4. NIBC

2. Stadsdeel

5. Het

Osdorp AMSTERDAM 3. Heineken Nederland

Nederlandse Rode Kruis 6. Ordina

Best Verzorgde Jaarverslag 2005 TPG/TNT Jaarverslag Best Verzorgde Jaarverslag 2002 Stadsdeel Osdorp, Gemeente Amsterdam Jaarverslag


INHOUD / CONTENTS

Drukwerk Koopmans´ drukkerij, Hoorn

1

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

introductie introduction

1

Onze jaarverslag-applicatiE Our Annual Report Tool

Red Dot Award 2009 Essent jaarverslag

4

9

MVO CSR

1

2

Henri Sijthoff Prijs 2007 beste financiële website TNT jaarverslag

3

Henri Sijthoff Prijs 2007 nominatie beste jaarverslag TNT jaarverslag

Top 10 stress veroorzakers Top 10 causes of stress 10

4

Amsterdam · Shanghai www.mattmo.nl info@mattmo.nl

Spinhuissteeg 5 1012 CJ Amsterdam Nederland

T  +31 20 420 67 73 F  +31 20 639 00 05

Nederlandse Design Prijs 2007 selectie Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag Transparant Prijs 2007 tweede prijs Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag

Over Mattmo About Mattmo 11

Jaren Verslaan 2.0 Reporting Annuals 2.0

Best Verzorgde Jaarverslagen 2007 eervolle vermelding Delta Lloyd online jaarverslag

Nederlandse Grand Prix 2006 winnaar beste bedrijfsblad Heineken NL magazine Scenter Prijs 2005 Delta Lloyd online jaarverslag Report Watch 2005 top 10 beste jaarverslag wereldwijd TNT jaarverslag 6

5

1. TNT

4. NIBC

2. Stadsdeel

5. Het

Osdorp AMSTERDAM 3. Heineken Nederland

Nederlandse Rode Kruis 6. Ordina

Best Verzorgde Jaarverslag 2005 TPG/TNT Jaarverslag Best Verzorgde Jaarverslag 2002 Stadsdeel Osdorp, Gemeente Amsterdam Jaarverslag


1

INTRODUCTIE INTRODUCTION

Het jaarverslag. De exponent van je bedrijfsidentiteit en het belangrijkste communicatiemoment van het jaar. Het hoogtepunt in de dialoog met alle stakeholders. Van een puur financiële rapportage is het jaarverslag een communicatie-tool geworden met veel meer complexiteiten: IFRS regels, complexe notaties, meer doelgroepen, meer boodschappen, MVO…Zo veel te vertellen. Zoveel interne partijen betrokken. En dan hebben we het nog niet eens over design, bureaukeuze en productieproces. Geef je prioriteit aan drukwerk of rapportage op internet? Of allebei. Kortom, zo veel wensen, prioriteiten en beperkingen, zo veel te managen. Of niet? Wij hebben de oplossing. Vandaar deze opvolging van ons boekje over jaarverslagen. Om te tonen dat we uw belangrijkste statement kunnen helpen maken met ons jaarverslagconcept, in relatieve rust met een geperfectioneerd en overzichtelijk proces.

The annual report: The exponent of your organization’s identity. The year’s single most important communication opportunity and the pinnacle of the dialogue with your stakeholders. From a purely financial report the annual report has evolved into a communication tool with so much more complexity: IFRS rules, complex notations, more target groups, more messages, CSR… So much to tell. So many internal parties involved. And we haven’t yet mentioned the design, which design partner to choose, or the production process; does print get priority over Internet publication? Or should you do both at the same time? So many wishes, priorities and limitations, so much to manage. Or is there? We can demonstrate that we can help you make your annual statement with a perfectly simple process. Cause we are not just designers. We have developed an application that enables you to edit your complete annual suite, in print and online. Simultaneously and perfectly secured; in the design you desire, and during editing


2

The content is the brand


introductie / introduction

Want wij zijn niet alleen designers. Wij hebben een applicatie ontwikkeld, waarmee u onder eigen redactie uw complete rapportage kunt samenstellen. Terwijl u tijdens het gehele productieproces direct kunt zien hoe uw jaarpublicaties eruit zullen zien. In druk of op internet, parallel aan elkaar en volledig beveiligd. In het door u gewenste design. Omdat wij begrijpen hoe belangrijk het voor u is om het hele proces in de hand te hebben. Wij halen de stress bij u weg. We durven nogal wat te beweren. En we zijn zeker van onze zaak. Leest u vooral even verder en oordeel dan zelf of wij samen een goed partnership kunnen vormen. En nodig ons dan uit voor een persoonlijk gesprek. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij ook voor u de oplossing hebben om een prachtig jaarverslag te creëren.

3

you can see the results on screen, instantly. We understand the significance of controlling the entire process. We can take away the annual hassle. A bold statement, but we can prove it to you. So please read on as we think we may entice you to invite us to tell you more. We will gladly discuss in greater detail how together we can create your annual report to your complete satisfaction. — Monique Mulder and Matthijs Tammes

— Monique Mulder en Matthijs Tammes

Essent

“Energie gaat iedereen aan. Essent zoekt daarom ook de dialoog met een  verscheidenheid aan betrokkenen. De uitdaging was dit en veel meer communicatie­ doelstellingen te laten vertalen naar een concept en design voor onze verslaglegging. Ik ben zeer tevreden over de eindresultaat. In onze corporate brochure, jaar­ rekening en MVO verslag komt Essents plek in de maatschappij in deze dynamische tijden zichtbaar tot uiting. Een Red Dot award is dan een prachtige bekroning.” Gerard van Buttingha Wichers, Directeur Corporate Communicatie ESSENT

“Energy matters to everyone. That is why Essent initiates the dialogue with a variety of stakeholders. The challenge was to translate this – and many more communica­ tion goals into a concept and a design for our annual report. I am more than satisfied with the end result. Our corporate brochure, financial review and CSR reflect  Essent’s place in society in these dynamic times. I think the Red Dot Award crowns our efforts.” Gerard van Buttingha Wichers, Director Corporate Communications Essent


4

Onze jaarverslag-applicatie Our Annual Report Tool

Sinds onze prijswinnende jaarverslagen voor TNT en de ontwikkeling van een online-jaarverslagmodule voor Delta Lloyd Groep in 2005, hebben we onze aanpak steeds verder geperfectioneerd. Onze ervaring met multimediale verslaglegging, en vooral de inzichten in de behoeften van klanten, valkuilen en verbeteringen in het proces hebben ons tot vernieuwing gedreven. En met resultaat. De aanleiding

Van oudsher staat bij de productie van jaarverslagen het opmaakprogramma centraal. Hier vindt alle invoer en correctie van content plaats. Met tussenkomst van designers. Na verwerking in het opmaakprogramma worden de uitingen vertaald naar internet of andere media. Sequentieel en met veel druk op het einde van het productieproces. En stress. Want daar komen content en

Since our prize-winning annual reports for TNT and the Annual Report Module we developed for Delta Lloyd Group in 2005 we have perfected our concept. Our experience in multimedia reporting and especially insights gathered in customer needs, pitfalls and improvements in the process have driven our innovation. Successfully. What drove us?

In the past, production of annual reports revolved around the desktop publishing program. This is where all input and corrections of content are performed, with involvement of designers. After all data has been processed in the desktop publishing program the translation to the Internet or other media is done. Sequentially and with a lot of pressure in the final stages. And stress, because that is when content and design finally come together and the end result can be viewed. We have drastically changed the entire approach and so gained in all aspects.


ONZE jaarverslag-applicatie / our Annual Report Tool

design pas samen en wordt het eindresultaat zichtbaar. Het geheel hebben wij rigoureus veranderd. Met winst over de hele linie. We hebben nl. vormgeving en productie in het proces van elkaar gescheiden én een applicatie ontwikkeld. Web-based, waarmee verslaglegging mogelijk wordt: – waar en wanneer u wilt – met korte productietijd – in elke gewenst format – voor elk gewenst medium – met een naadloos proces – en compleet overzicht tijdens het gehele proces. Onze jaarverslag-applicatie is gebaseerd op gebruikersgemak voor u en de zekerheid dat u tijdens het gehele productieproces kunt zien en overzien hoe het verslag vordert. Ongeacht voor welke medium en welke doelgroep u het wilt maken. Het kan allemaal parallel, voor een boekwerk, een magazine, een volledig interactieve internetsite met analysefuncties, wat u wilt. U heeft continu inzicht en overzicht en het blijft overzichtelijk voor alle betrokkenen. De workflow kan volledig op uw interne processen worden afgestemd. Hoe u ook besluit het in uw proces te integreren, werken met Mattmo’s jaarverslag-applicatie brengt hoe dan ook een efficiency-slag voor uw organisatie. En daarmee een kosten­ besparing. U bepaalt zelf hoe groot.

5

By separating the design process from the production process and developing a web based tool we have created a reporting concept that enables reporting: – At any time you want – With a very short production time – In any desired format – For any choice of medium – With a seamless process – And a complete overview at all stages. Our Annual Report Tool is based on user friendliness and the ability to view, review and have an overview of all results in progress of your annual report publications. During the complete production, and regardless of what medium you are producing or which audience you are targeting. A book, a magazine, or a fully interactive website including analysis functionalities can all run parallel. And all the time you have a complete status overview. The workflow can be completely adapted to your internal processes. No matter how you decide to implement it, using Mattmo’s Annual Report Tool means introducing more efficiency into your organization. And so result in cost reduction. You decide the pace. Parallel Multimedia Reporting

In advance you decide on the choice of media that best matches your goals and the design per medium. E.g. matching book


ONZE jaarverslag-applicatie / our Annual Report Tool

6

INPUT

OUTPUT

Text

Annual Report

Image Custom Connection Video

ANNUAL REPORT TOOL

Financial Data

Parallel multimediaal verslagleggen

Van tevoren wordt met u bepaald welke media u wilt inzetten en hoe het design per medium eruit ziet. Bijvoorbeeld diverse boekwerken voor uw jaarverslag, jaarrekening en MVO rapportage; een magazine voor uw eigen organisatie; een internet­ verslag met uitgebreide download- en printmogelijkheden voor analisten. Voor elk medium is tot in detail de lay-out uitgewerkt in een content management­ systeem, zelfs voordat de daadwerkelijke content-productie begint. U bepaalt welke autorisatie(niveau)s nodig zijn en uw redacties kunnen na een korte instructie aan de slag. De redactieteams kunnen in hun eigen MS Office programma’s werken, bijvoorbeeld voor tekst in Word en voor financiële input in Excel. De content, die kan bestaan uit tekst, tabellen, grafieken, beeld, etc., wordt door de redactie ingevoerd in het content managementsysteem. Mattmo’s jaarverslag-applicatie converteert de input automatisch naar de gewenste opmaak en deze kan direct worden bekeken op scherm.

Annual Report Magazine Website CSR Report Internal Newsletter

formats for your Annual Report, Financial Review and CSR Report; a magazine for your internal organization; an online report with elaborate download and printing abilities for analysts. For each medium the layout has been worked out in detail in a content management system (CMS) before the actual start of the content production. You determine which authorisation levels are needed and after a short instruction your editorial team(s) are ready to start. Editors can use their own MS Office programs, e.g. Word for text and Excel for financial input. The content, which can be text, tables, graphs, images, etcetera, are imported into the content management system. Mattmo’s Annual Report Tool automatically converts the input into the desired layout, which can be viewed on screen instantly. What is groundbreaking is that Mattmo’s Annual Report Tool translates all different types of input into a universal data format, which then is converted into the design applicable for each output format.


ONZE jaarverslag-applicatie / our Annual Report Tool

Revolutionair is dat Mattmo’s jaarverslagapplicatie de verschillende typen input vertaalt naar een universeel dataformaat, dat vervolgens vertaald wordt naar het gewenste design voor elk outputformaat. Dit biedt de flexibiliteit de input uit te voeren naar elk gewenst medium. En gelijktijdig multi­ mediaal te produceren. Er kan parallel gewerkt worden aan verschillende media en taalvarianten, tot op paragraafniveau. Correcties kunnen op elke gewenst moment door uw redactie worden gemaakt, zonder tussenkomst van designers. En het resultaat is direct op scherm te zien. U bent continu in control. U hoeft u geen zorgen meer te maken over het productieproces en u vooral concentreren op de inhoud.

ordina

7

This offers the flexibility to export all input to any medium. It also enables simultaneous multimedia production. Editors can work parallel for different media and language versions at paragraph level. Your editors can make corrections at any time, without any involvement of designers. And the result is visible on screen instantly. You are in control all the time. Without needing to worry about the production process you can focus on your content.

“Ordina’s jaarverslag is dit jaar met minder project-stress tot stand gekomen.  Zelfs in een laat stadium hebben we nog veranderingen doorgevoerd en zonder  vertraging is een eindproduct met een prachtig design opgeleverd, waar wij zeer  tevreden over zijn.” Saskia Huuskes, Directeur Corporate Communicatie Ordina

“T his year Ordina’s annual report has been realized with less project stress.  Even with changes made late in the production, without any delay a beautifully  designed end product was delivered, with which we are very pleased.” Saskia Huuskes, Director Corporate Communications Ordina


8

ONZE jaarverslag-applicatie / our Annual Report Tool

gemakkelijk in gebruik

– werken met MS Office – web-based, dus anytime, anywhere – directe preview (wysiwyg) – aanpassingen direct zichtbaar

altijd veilig

– data-integriteit 100% secure – beveiligde verbinding – beveiligde opslag van uw informatie

easy to use

– working with MS Office – web-based, so anytime, anywhere – live preview (wysiwyg) – changes directly visible

always secure

– data integrity: 100% secure – secure connection – secure data storage

alles onder controle

– dashboard: statusoverzicht voor geheel proces – automatisch versiebeheer – notificatie van aanpassingen/toevoegingen – autorisatieniveaus voor redactie en goedkeuring – minimale foutenmarge

efficiënter werken

bent altijd in the driver’s seat.

– workflow geheel aansluitbaar op interne processen – creatief proces gescheiden van redactieproces – alle data en communicatie centraal beheerd – parallel werken aan tekst en cijfers – parallel werken op paragraafniveau – parallel werken aan taalvarianten – parallel multimediaal produceren

everything under control

higher efficiency

U bereikt dus altijd hogere efficiëntie en kostenbesparing en

– status overview of the complete process – automated version management – notification of changes and additions – editing and approval authorisation levels – minimized error margin

In short: You will always get higher efficiency and cost reduction and you are always in the driver’s seat.

– creative process separated from editorial process – central management of all data & communication – workflow adaptable to your internal processes – simultaneous text and financial editing – simultaneous editing on paragraph level – simultaneous multilingual editing – simultaneous multimedia production


9

mv0 csr Welke rol speelt MVO in uw organisatie? Gaat u verder dan de algemene verwachting is? Is MVO al volledig ingebed in het denken en doen van uw organisatie? Of behoort u al tot de innovatoren op dit gebied en is MVO onderdeel van uw strategische propositie? Wij begrijpen hoe MVO een speerpunt in uw jaarverslag kan worden. Hoe uw stakeholders kunnen zien dat uw bedrijf transparant is en hoe bewust u omgaat met uw maatschappelijke rol. Dat u een gezonde balans heeft tussen People, Planet & Profit. En hoe u dit kunt communiceren in uw rapportage. MVO toont het dagelijks gedrag van uw bedrijf en is daarmee een verlengstuk van het DNA van uw brand. Uw MVO rapportage is daarmee een specifiek instrument om uw imago te versterken. En u kunt er veel meer mee. Uw strategische propositie benadrukken, inzicht geven in uw MVO filosofie, tonen hoe u de dialoog met stakeholders aangaat en daarmee uw transparantie verder vergroten. Welk accent u ook wilt leggen, wij kunnen u daarmee helpen.

What part does CSR play in your organization? Do you exceed general expectations? Is CSR already completely embedded in your operations? Or have you already joined the ranks of innovators in this field with CSR as a part of your strategic proposition? We understand how CSR can be made prominent part of your annual report. How to show your stakeholders the transparency of your company and how seriously you take in your social responsibility. Your balance in People, Planet & Profit. We know how to help you convey this in your report. CSR portrays the everyday behaviour of your organization. It is an extension of your brand’s DNA. This makes your CSR report a specific instrument in enhancing your image. And you can do much more, e.g. emphasize your strategic proposition, give insight into your CSR philosophy, or show how you interact with your stakeholders, and so increase your transparency. Whichever focus you may have, we can help you.


10

Design versus content: a matter of trust


11

TIEN stress veroorzakers / Ten CAUSES OF STRESS

10

Nº 1

stress veroorzakers

causes of stress

content layout pas zichtbaar aan het eind van de productie – content in a layout is only visible at the end of the process

Nº 2

Nº 3

Nº 4

het ontwerp wijzigen tijdens of laat in het productieproces – changing the design during or late in the production

stroef autorisatie- en goedkeuringsproces – unclear authorisation and approval process

slecht versiebeheer – bad version management

Nº 5

Nº 6

Nº 7

cijfers met de hand overtikken – copying figures manually

voor meerdere media gelijktijdig produceren – simultaneous multi-media production

te veel verschillende betrokken partijen – too many parties involved

Nº 8

Nº 9

Nº 10

correcties zijn tijdrovend – corrections are time consuming

niet nadenken over doelgroepen en boodschappen – not thinking about target groups and messages

weinig regie – little control


12

over mattmo About mattmo Uw jaarverslag is bij ons in goede handen. Het is een van de dingen die wij graag en goed doen, voor grote en voor kleinere organisaties.

You can trust us with your annual report. It is one of the things we like to do and we like to do it well, for large companies as well as smaller organizations.

Van concept en design tot content en productie. Met ervaren partners die bijvoorbeeld uw redactie kunnen verzorgen, van A tot Z. Zodat u zich vooral op de inhoud kunt concentreren.

From concept and design to content and production. We have experienced partners, e.g. for taking care of your editorial process from A to Z. Enabling you to focus on the content.

De partnerkeuze voor uw jaarverslag is ook een kwestie van vertrouwen. Dat begrijpen wij goed. Graag laten wij u zien dat wij uw vertrouwen waard zijn. Kijkt u zelf welke organisaties u zoal zijn voorgegaan.

Choosing a partner for the creation of your annual report is also a matter of trust. We understand that. We can show you we are worth your trust. Consider a few of the organizations that preceded you. And then decide.


INHOUD / CONTENTS

Drukwerk Koopmans´ drukkerij, Hoorn

1

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

introductie introduction

1

Onze jaarverslag-applicatiE Our Annual Report Tool

Red Dot Award 2009 Essent jaarverslag

4

9

MVO CSR

1

2

Henri Sijthoff Prijs 2007 beste financiële website TNT jaarverslag

3

Henri Sijthoff Prijs 2007 nominatie beste jaarverslag TNT jaarverslag

Top 10 stress veroorzakers Top 10 causes of stress 10

4

Amsterdam · Shanghai www.mattmo.nl info@mattmo.nl

Spinhuissteeg 5 1012 CJ Amsterdam Nederland

T  +31 20 420 67 73 F  +31 20 639 00 05

Nederlandse Design Prijs 2007 selectie Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag Transparant Prijs 2007 tweede prijs Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag

Over Mattmo About Mattmo 11

Jaren Verslaan 2.0 Reporting Annuals 2.0

Best Verzorgde Jaarverslagen 2007 eervolle vermelding Delta Lloyd online jaarverslag

Nederlandse Grand Prix 2006 winnaar beste bedrijfsblad Heineken NL magazine Scenter Prijs 2005 Delta Lloyd online jaarverslag Report Watch 2005 top 10 beste jaarverslag wereldwijd TNT jaarverslag 6

5

1. TNT

4. NIBC

2. Stadsdeel

5. Het

Osdorp AMSTERDAM 3. Heineken Nederland

Nederlandse Rode Kruis 6. Ordina

Best Verzorgde Jaarverslag 2005 TPG/TNT Jaarverslag Best Verzorgde Jaarverslag 2002 Stadsdeel Osdorp, Gemeente Amsterdam Jaarverslag


Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASE

Red Dot Award

Best Verzorgde Jaarverslagen eervolle vermelding Henri Sijthoff Prijs nominatie beste jaarverslag Scenter Prijs

Delta Lloyd GroEp Voor Delta Lloyd maakten wij een dedicated systeem dat rechtstreeks data genereert uit hun financiële systemen. De applicatie genereert automatisch grafieken en tabellen. Lezers kunnen onderdelen selecteren en combineren tot hun eigen printbare PDF-versie. Als sinds 2005 publiceert DLG jaarlijks haar verslag online met deze applicatie, zonder tussenkomst van uitvoerende partijen. .

Delta Lloyd Group For Delta Lloyd we developed a dedicated system that directly generates data from their financial systems. Charts and graphs are automatically generated. Visitors can select parts and combine them into a printable PDF. Every year since 2005 DLG has been publishing their report online using this system, without any involvement of third parties in the execution of the production.

TNT Drie jaar op een rij creëerden wij de jaarverslagen voor TNT. De uitgebreide verslagen, met o.a. een separaat Social Responsibility Report, werden online en in druk gepubliceerd en ontvingen hoge internationale onderscheidingen.

Henri Sijthoff Prijs beste financiële website

TNT Three years in a row we created the annual report suite for TNT. The suites, comprised of online and in printed reports, including separate a CSR report, received high international acclaim.

ESSENT Voor energieleverancier Essent creëerde Mattmo het Jaarverslag 2008. Het jaarverslag bestond uit een jaarverslagbrochure, jaarrekening en een MVO verslag. Mattmo heeft samen met Essent de dialoog opgezocht en als thema in haar concept opgenomen; daarin komt naar voren hoe Essent zich openstelt voor klanten en partners om samenwerking te versterken.

ESSENT For major Dutch energy supplier Essent Mattmo created the 2008 annual report. The set consisted of an annual report book, the Financial Review and a CSR Report. The concept for Essent’s annual report was based on the dialogue with stakeholders. It reflects how Essent opens up to customers and partners in order to strengthen their collaboration.

ORDINA Voor Ordina, een van Nederlands grootste dienstverleners op het gebied van consulting, ICT en outsourcing, creëerde Mattmo het Jaarverslag 2008. Het uitgangspunt voor de thematiek van het jaarverslag is kennis als katalysator. De tweetalige publicatie omvat een gedrukt en online jaarverslag en een aantrekkelijk jaarmagazine.

ORDINA For Ordina, one of largest ICT service providers in the Netherlands and Belgium, Mattmo created their bilingual annual report in print, online and as an annual magazine. The theme reflects knowledge as a catalyst.


Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASE

Red Dot Award

Best Verzorgde Jaarverslagen eervolle vermelding Henri Sijthoff Prijs nominatie beste jaarverslag Scenter Prijs

Delta Lloyd GroEp Voor Delta Lloyd maakten wij een dedicated systeem dat rechtstreeks data genereert uit hun financiële systemen. De applicatie genereert automatisch grafieken en tabellen. Lezers kunnen onderdelen selecteren en combineren tot hun eigen printbare PDF-versie. Als sinds 2005 publiceert DLG jaarlijks haar verslag online met deze applicatie, zonder tussenkomst van uitvoerende partijen. .

Delta Lloyd Group For Delta Lloyd we developed a dedicated system that directly generates data from their financial systems. Charts and graphs are automatically generated. Visitors can select parts and combine them into a printable PDF. Every year since 2005 DLG has been publishing their report online using this system, without any involvement of third parties in the execution of the production.

TNT Drie jaar op een rij creëerden wij de jaarverslagen voor TNT. De uitgebreide verslagen, met o.a. een separaat Social Responsibility Report, werden online en in druk gepubliceerd en ontvingen hoge internationale onderscheidingen.

Henri Sijthoff Prijs beste financiële website

TNT Three years in a row we created the annual report suite for TNT. The suites, comprised of online and in printed reports, including separate a CSR report, received high international acclaim.

ESSENT Voor energieleverancier Essent creëerde Mattmo het Jaarverslag 2008. Het jaarverslag bestond uit een jaarverslagbrochure, jaarrekening en een MVO verslag. Mattmo heeft samen met Essent de dialoog opgezocht en als thema in haar concept opgenomen; daarin komt naar voren hoe Essent zich openstelt voor klanten en partners om samenwerking te versterken.

ESSENT For major Dutch energy supplier Essent Mattmo created the 2008 annual report. The set consisted of an annual report book, the Financial Review and a CSR Report. The concept for Essent’s annual report was based on the dialogue with stakeholders. It reflects how Essent opens up to customers and partners in order to strengthen their collaboration.

ORDINA Voor Ordina, een van Nederlands grootste dienstverleners op het gebied van consulting, ICT en outsourcing, creëerde Mattmo het Jaarverslag 2008. Het uitgangspunt voor de thematiek van het jaarverslag is kennis als katalysator. De tweetalige publicatie omvat een gedrukt en online jaarverslag en een aantrekkelijk jaarmagazine.

ORDINA For Ordina, one of largest ICT service providers in the Netherlands and Belgium, Mattmo created their bilingual annual report in print, online and as an annual magazine. The theme reflects knowledge as a catalyst.


INHOUD / CONTENTS

Drukwerk Koopmans´ drukkerij, Hoorn

1

Over Mattmo / About Mattmo – PROJECT CASES

introductie introduction

1

Onze jaarverslag-applicatiE Our Annual Report Tool

Red Dot Award 2009 Essent jaarverslag

4

9

MVO CSR

1

2

Henri Sijthoff Prijs 2007 beste financiële website TNT jaarverslag

3

Henri Sijthoff Prijs 2007 nominatie beste jaarverslag TNT jaarverslag

Top 10 stress veroorzakers Top 10 causes of stress 10

4

Amsterdam · Shanghai www.mattmo.nl info@mattmo.nl

Spinhuissteeg 5 1012 CJ Amsterdam Nederland

T  +31 20 420 67 73 F  +31 20 639 00 05

Nederlandse Design Prijs 2007 selectie Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag Transparant Prijs 2007 tweede prijs Nederlandse Rode Kruis Jaarverslag

Over Mattmo About Mattmo 11

Jaren Verslaan 2.0 Reporting Annuals 2.0

Best Verzorgde Jaarverslagen 2007 eervolle vermelding Delta Lloyd online jaarverslag

Nederlandse Grand Prix 2006 winnaar beste bedrijfsblad Heineken NL magazine Scenter Prijs 2005 Delta Lloyd online jaarverslag Report Watch 2005 top 10 beste jaarverslag wereldwijd TNT jaarverslag 6

5

1. TNT

4. NIBC

2. Stadsdeel

5. Het

Osdorp AMSTERDAM 3. Heineken Nederland

Nederlandse Rode Kruis 6. Ordina

Best Verzorgde Jaarverslag 2005 TPG/TNT Jaarverslag Best Verzorgde Jaarverslag 2002 Stadsdeel Osdorp, Gemeente Amsterdam Jaarverslag

Mattmo Annual Reporting Brochure  

Mattmo Annual Reporting Brochure

Mattmo Annual Reporting Brochure  

Mattmo Annual Reporting Brochure

Advertisement