Page 1

Je brengt het over Brochure voor kunsteducatie en amateurkunst


lekker werken


Jouw leerlingen leren de nieuwste technieken en krijgen de laatste informatie. Om dat voor elkaar te krijgen, schaaf jij je vaardigheden en kennis voortdurend bij. Je geeft zelf les of verzorgt de ondersteuning. De zakelijke kant laat je liever aan anderen over. FNV Kunsteducatie en Amateurkunst helpt bij bedrijfskundige zaken, geeft belastingadvies en heeft trainingen specifiek voor mensen uit de kunsteducatie of amateurkunst. je hart in het overbrengen van jouw kennis en ervaring. Het geeft je voldoening als je ziet dat leerlingen vooruit gaan. Daarbuiten houd je je bezig met het aanscherpen van je vaardigheden. Het ene lesmateriaal is het andere niet en je moet continu bijleren om upto-date te blijven. Of je ondersteunt leraren en zorgt dat zij hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dat doe je op inhoudelijk, administratief-, management- of beleidsniveau. Prettig dat iemand anders de zakelijke kant voor je regelt. Want FNV Kunsteducatie en Amateurkunst voert onderhandelingen met werkgevers en legt voor jou en je collega’s de best mogelijke arbeidsomstandigheden vast. Collectieve en individuele dienstverlening, we bieden het allebei. Je hebt te maken met arbeidsvoorwaardelijke, fiscale en juridische vragen. Die vragen hoef je niet alleen te beantwoorden. Onze specialisten geven advies vanuit hun kennis van jouw beroepspraktijk. Je legt heel

FNV Kunsteducatie en Amateurkunst komt tegenwoordig ook op voor zelfstandigen. Dat is niet zo gek als het klinkt. De wereld verandert en wij doen dat ook. Juist omdat onze leden werkzaam zijn in de creatieve industrie; bij uitstek een dynamische en innovatieve sector. Bij die sector hoort een professionele belangenbehartiger voor kunstdocenten en ondersteunend personeel. Op collectief en individueel niveau. FNV Kunsteducatie en Amateurkunst, dat werkt lekkerder. Dit doet FNV Kunsteducatie en Amateurkunst • Bedrijfskundig advies • Juridisch advies • Belastinghulp • Contractscreening • Trainingen • Cao-onderhandelingen • Permanente politieke lobby


‘Ik zoek mijn eigen weg’ naam Jolanda leeftijd 32 beroep docent beeldend ambitie meer in het atelier zitten

denken dat pubers vervelend zijn, maar ik werk graag met ze. Meer nog dan volwassen cursisten staan ze open voor nieuwe ideeën. En dat is juist een voorwaarde als je met kunst bezig bent. Ik sta soms versteld van waar ze mee komen, dat motiveert enorm. ‘De meeste mensen

Ik zie mezelf als docent én beeldend kunstenaar. Een goede balans daartussen vinden, blijft een uitdaging. Ik werk graag in de stilte van mijn atelier, maar de contacten met leerlingen geven energie. Via de Stichting Kunstzinnige Vorming heb ik een redelijk stabiele inkomstenbron. Aan de andere kant moet ik de lessen wel voorbereiden en maak ik me aan het begin van het seizoen vaak zorgen of mijn cursus vol komt. Zoals bij veel bedrijven en instellingen schort het bij instellingen voor kunsteducatie ook wel eens aan het organisatievermogen. Hoe je daarmee omgaat, hangt af van jezelf. Ik ben niet zo’n klager en zoek meestal mijn eigen weg. Maar ik sta altijd open voor goed advies; aan de training Zelfstandig of in loondienst van de bond heb ik als docent en als beeldend kunstenaar veel gehad.’


Veel docenten zijn ook zelfstandige, hoe werkt dat? Je bent zelfstandig kunstconsulent. Of je oefent naast je docentschap nog een beroep uit. Bijvoorbeeld als beeldend kunstenaar, acteur of danser. Vaak doe je dat op freelance basis. Soms voor verschillende instellingen. Ook voor jou voeren we onderhandelingen met werkgevers. Bijvoorbeeld over het opbouwen van pensioen. Maar er is meer. Hoe zijn bijvoorbeeld de fiscaal-juridische regels voor een zelfstandige toe te passen? En hoe valt een combinatie van werkzaamheden fiscaal-juridisch uit? FNV heeft de antwoorden.

kelde opdrachtovereenkomst behoefte hebben aan een individueel advies, dan kun je een afspraak maken met onze contractspecialist. Deze helpt je ook bij het voorbereiden van de contractbespreking.

Bedrijfskundig advies

Zwanger

Wat komt er allemaal bij kijken als je als zelfstandige aan de slag gaat? Onze bedrijfskundig adviseurs vertellen je tijdens een individueel consult alles over belastingen (aftrekposten, premies werknemersverzekeringen), verzekeringen (ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen), administratie (btw-afdracht) en ondernemingsplan. Desgewenst coacht een adviseur je bij het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk.

In 2004 werd de WAZ-regeling voor zwangere zelfstandigen afgeschaft. Na lobbywerk van onder meer de FNV formuleerde de regering een voorstel met een nieuwe regeling voor zwangere zelfstandigen.*)

Juridische Helpdesk

Onze Juridische Helpdesk fungeert als eerste opvang. Je kunt er terecht voor telefonische informatie, documentatie, advies en rechtsbijstand op het gebied van werk, inkomen en zakelijke aspecten van je beroepspraktijk. Onze helpdeskmedewerker zal allereerst je vraag of probleem inventariseren om te kunnen bepalen welke jurist jou het beste van dienst kan zijn. Deze jurist belt je uiterlijk de volgende werkdag terug. Contractadvies

Op www.checkjecontract.nl vind je een quick scan voor contracten. Onderhandelen over contracten kun je leren op de speciale training. Mocht je desondanks bij een ingewik-

Belastingservice

Als ondernemer moet je van de Belastingdienst de winstaangifte invullen. Onze medewerkers geven hierbij individuele hulp.

Trainingen

Speciaal voor docenten biedt FNV Kunsteducatie vijf praktische trainingen aan. Het gaat om Onderhandelen, Auteursrecht, Zelfstandig of in loondienst, Belasting en Presenteren. Omdat je samen met andere mensen uit de kunstsector bent en van elkaar leert, is de training extra effectief. De trainers kennen de kunstsector van binnenuit. *) Omdat de regeling op het moment dat deze brochure ter perse gaat nog door de Eerste en Tweede Kamer moet, zijn niet alle details zeker. Waarschijnlijk krijgen zwangere zelfstandigen gedurende 16 weken een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van maximaal â‚Ź 1392,-

Meer lezen? FNV Kunsteducatie ontwikkelde twee stevige brochures over fiscaal-juridische zaken die voor docenten van belang zijn. Te weten: Tarieven (met tips over prijsonderhandelingen) en Zelfstandig of in loondienst.


Flexibel zijn FNV Kunsteducatie volgt beroepsontwikkelingen nauwgezet, reageert en vult aan. Centra voor de Kunsten en muziekscholen moeten steeds beter inspelen op de vraag, nu de sector resultaatgerichter is. De aandacht voor kunsteducatie en het aantal initiatieven stijgt. Zo staat in het regeerakkoord dat cultuureducatie actief moet worden gestimuleerd. Tegelijkertijd zie je bij sommige disciplines een afname in het aantal leerlingen. Hierdoor daalt het aantal lesuren van docenten. Bovendien is het aanbod diverser en gevarieerder. Door de verscheidenheid aan cursussen en disciplines was een vaste verhouding lesuren en niet lesuren niet langer logisch. Om dit op te vangen is het beroep flexibeler gemaakt. Geen vaststaande verhouding meer, maar instellingen bepalen voortaan zĂŠlf de verhoudingen per discipline. De vakbond ontwikkelde speciaal een training om ondernemingsraden bij deze nieuwe taak bij te staan. Bij de amateurkunst fuseerden de vijf ondersteuningsinstellingen naar ĂŠĂŠn instelling, Kunstfactor. Dat verhoogt de slagkracht, en biedt het personeel kansen. Verder veranderde de subsidiestructuur. Gemeentes bepalen zelf aan wie of welke instellingen ze subsidie verstrekken en welk kunsteducatie-aanbod ze afnemen. Budgetten zijn krap en de kunsteducatie en amateurkunst leden de afgelopen jaren onder de dalende conjunctuur. Dat maakte de markt onzeker. Door te onderhandelen over een hoger loon en een snellere toename per salaristrede, wil de vakbond deze onzekerheid tegengaan. Door bovendien beter in te spelen op de vraag, kunnen kunstinstellingen de dalende trend omkeren. Bijvoorbeeld door hun aanbod specifiek op senioren aan te passen; een groeiende groep binnen de kunsteducatie. Of het nu gaat om toenemende flexibiliteit, subsidiehoogte of om de hoogte van het loon. FNV Kunsteducatie en Amateurkunst overlegt met werkgevers, politici en subsidieverleners over betere oplossingen voor docenten. Op collectief en individueel vlak.


FNV Kunsteducatie en Amateurkunst, antwoord op je vraag Welk salaris krijg ik volgens de cao eigenlijk? Bouw ik als freelancer bij een instelling voor kunsteducatie pensioen op? Wanneer ben ik voor de Belastingdienst een zelfstandige? Op welke subsidieregelingen heb ik als zelfstandige recht?

Bel ons (020) 355 36 36 Onze juridische helpdesk 0900 36 854 36 (â‚Ź0,10 p.m.) Fax ons (020) 355 37 37 E-mail ons algemeen@fnv-kiem.nl Bezoek onze website www.fnv-kiem.nl

FNV Kunsteducatie 10-2007

Lid worden?

Adres FNV KIEM Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam

FNV - Kunsteducatie  

fnv kunsteducatie brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you