Personalehåndbog september 2016

Page 1

Velkommen til klubben Filippa som ny medarbejder. I Filippa bestræber vi os på at modtage nye medarbejdere på en positiv og imødekommende facon. Derfor har vi udviklet denne lille håndbog, hvor du kan læse om vores arbejdsmiljøpolitik. Dette for at gøre det nemmere for dig, som ny medarbejder, at starte i Filippa. Vi mener, at skabe tryghed og tydelige rammer for de ansatte gør, at dagligdagen bliver nemmere at begå sig i. Vi vil gerne udvikle gladere medarbejdere, for gladere medarbejdere har en positiv afsmitning på deres omgivelser. Det er medarbejderne, der definerer, hvad tryghed er og hvilke rammer der skal være med til at fremme og udvikle et godt arbejdsmiljø. Det skal være en god oplevelse at starte i Filippa med afsæt i et godt og frugtbart samarbejde.

1

Arbejdsmiljøpolitikken er udarbejdet af personalet i Filippa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.