__MAIN_TEXT__

Page 1

Rivierenbuurt

Z t o t va n A

Wijkgids 2019


Geld besparen op je hypotheek?

Huisartsen & Fysiotherapie Maasstraat 167 1079 BG Amsterdam

Huisartsen: 020 - 5400 188 Fysiotherapie: 020 - 5400 180

Misschien is oversluiten voor jou voordelig. Weten wat er in jouw situatie mogelijk is? Maak een kosteloze afspraak op hypotheker.nl!

www.degroterivieren.info Algemene huisartsenpraktijk Algemene fysiotherapie Manuele therapie

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Amsterdam, Strawinskylaan 1427 / WTC, (020) 662 14 11 Amsterdam, Van Baerlestraat 1, (020) 662 28 61

Sinds 1893 ligt in Amsterdam aan de Spaarndammerdijk begraafplaats St. Barbara. Een groene enclave in het Westerpark, er wordt nog dagelijks begraven. Het plaatsen van een urn met as is uiteraard ook mogelijk. Er is een fraaie aula en de mogelijkheden zijn groot.

Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam Telefoon: (020) 6820598 Info@stbarbara-amsterdam.nl www.stbarbara-amsterdam.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Voorwoord Beste buurtbewoners, Het ‘Huis van de Wijk Rivierenbuurt’ normaliter gevestigd in Rijnstraat 115 is al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplek, bestemd voor alle wijkbewoners. Dat dit een fijne ontmoetingsplek is blijkt wel uit het feit dat er veel bewonersactiviteiten georganiseerd worden en het Huis van de Wijk Rivierenbuurt bijna zeven dagen van de week, drie dagdelen actief in gebruik is. Van oudsher komen er al veel ouderen maar we zien de afgelopen jaren dat ook steeds meer jongere buurtbewoners ons weten te vinden én te waarderen. Veel bewoners zijn samen actief voor de buurt en/of creatief bezig. Bewoners organiseren hier hun eigen activiteiten. Men kan er, voor een zeer schappelijk tarief, ook een ruimte huren (niet voor feesten en partijen en voor commerciële doeleinden). Heeft u ook ideeën voor een betere buurt, wilt u deelnemen aan één van de bestaande bewonersinitiatieven of heeft u zelf een totaal nieuw idee, kom dan gerust langs in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dit geldt ook voor ondernemers in de buurt. Bij de receptie kunt u vragen naar de programmacoördinator zij helpt u graag verder. Vanwege een ingrijpende verbouwing aan het gebouw Rijnstraat 115/ Vechtstraat 92 is het Huis van de Wijk Rivierenbuurt op 1 mei 2018 tijdelijk verhuisd naar de President Kennedylaan 42 (hoek Rijnstraat/ Kennedylaan, vroegere eindhalte van tram 25). Daar, in portocabins, gaan de meeste activiteiten gewoon door. In de loop van 2020 komen wij weer terug in ons oude pand gevestigd aan de Rijnstraat nr. 115, wat dan geheel vernieuwd en verfraaid zal zijn. Zie voor meer informatie ook onze website www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en op www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt. Het Huis van de Wijk is er voor ú. Samen gaan we voor een betere buurt! Bestuur Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR).

Colofon Wijkgids Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Uitgave en advertentie exploitatie: Uitgeverij Maypress, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard Telefoon: 072 - 57 150 13 E-mail: administratie@maypress.nl Coverfoto: Stefan Riemsma, Redactie: Maayke Riemsma Advertentie acquisitie: Peter Knaap, telefoon 072 - 5715013, email: peter@maypress.nl Verschijning: 1 keer per jaar Oplage: 14.000 exemplaren Verspreiding: Vandewater Enterprise (Tel: 020 - 688 02 05, E-mail: info@vandewaterenterprise.nl) Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

3


4

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Kom lekker Flexwerken bij

Welkom bij Dynamo Rijnstraat 170 1079 HS Amsterdam Werkplekken tussen de â‚Ź 10,- en â‚Ź 20,- per dag Incl: bureau, printer, stoel, koffie, thee, elektra en Free Wifi

Meer info: www.wellatwork.amsterdam 020 - 2400 191

Woont u in de Rivierenbuurt? Wilt u meedoen in uw buurt of heeft u een idee? Kom naar Rijn 58, onze medewerkers helpen u graag op weg!

www.dynamo-amsterdam.nl tel. 020 46 09 300 Facebook Dynamo Rivierenbuurt


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

5

Belangrijke Telefoonnummers Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) ___________________________________________________________________________ 112 Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) ___________________________________________________________________________ 112

Geen spoed wel Politie _______________________________________________________________________________________________ 0900 - 8844

Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR)_____________________ 020 - 301 00 30 Centrale Doktersdienst (dag en nacht)___________________________________________________________________________ 0900 - 1515 Huisartsenpost, landelijk nummer ___________________________________________________________________________ 088 - 003 06 00 CliĂŤntenbelang Amsterdam ____________________________________________________________________________________ 020 - 752 51 00 Dierenambulance, landelijk nummer _____________________________________________________________________________ 0900 - 0245 Meld Dierenleed ____________________________________________________________________________________________________________________ 144 Dierenmishandeling ______________________________________________________________________________________________ 0900 202 12 10 Kindertelefoon (gratis, bereikbaar van 11.00 - 21.00 uur) _________________________________________________ 0800 - 0432 Meldpunt Discriminatie Amsterdam_________________________________________________________________________ 020 - 638 55 51 Meldpunt Vrouwenopvang _____________________________________________________________________________________ 020 - 611 60 22 (Vrouwen met en zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben) Milieu klachten __________________________________________________________________________________________________________________ 14 020 Milieu Defensie Servicelijn _____________________________________________________________________________________ 020 - 626 26 20 Afval & Reiniging _______________________________________________________________________________________________________________ 14 020 Slachtofferhulp Amsterdam__________________________________________________________________________________________ 0900 - 0101 Hulplijn Amsterdam ______________________________________________________________________________________________ 020 - 675 75 75 Horeca overlast __________________________________________________________________________________________________________________ 14 020 Puur Zuid _____________________________________________________________________________________________________________ 020 - 235 91 20 Dynamo _______________________________________________________________________________________________________________ 020 - 460 93 00 Veilig Thuis _______________________________________________________________________________________________________________ 0800 - 2000

Storingsdiensten: Liander (Stroom en gas) ______________________________________________________________________________________________ 0800 - 9009 Storingen Waternet ____________________________________________________________________________________________________ 0900 - 9394


Vijftig

6

+

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Magazine

Een heel jaar (11 keer) lang voor slechts

€ 12

50

,

Nu me

GRATIt S Tafel

agenda

HET VOORDELIGSTE VIJFTIG MAGAZINE VAN NEDERLAND! MET IN ELKE EDITIE: LEZERSAANBIEDINGEN, GEZONDHEID, BOEKEN, PUZZELS, RECREATIE EN HANDIGE TIPS! VIJFTIG IN DE KIJKER VERSCHIJNT 11 KEER PER JAAR IN JANUARI, FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI, JUNI, JULI/AUGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER.

BEL NU 072 - 57 150 13 VOOR MEER INFORMATIE OF EEN ABONNEMENT OF GA NAAR WWW.VIJFTIGPLUSONLINE.NL


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

7

Inhoud Voorwoord _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 Belangrijke Telefoonnummers ________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 Trefwoordenregister ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8, 9 Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt ____________________________________________________________________10 Dynamo __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14 Advocaten ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Actie en belangengroepen ___________________________________________________________________________________________________________________________________15 Autoservice_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Belastingen _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Bewonersinitiatieven _____________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Bibliotheken ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Bloemen en planten ______________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Botanische Tuin ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Buurtservicecentra _________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Cultuur, recreatie en sport ____________________________________________________________________________________________________________________________________17 Sport _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16 Dieren _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Dierenartsen ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Discriminatie___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________19 Eten en drinken______________________________________________________________________________________________________________________________________________________19 Fietsgroepen___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________21 Gezondheidszorg ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________21 Hulporganisaties ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________27 Hulpverlening_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________27 Jeugd / kinderen ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________29 Jeugdhulpverlening _______________________________________________________________________________________________________________________________________________31 Inktspecialist ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________33 Kappers ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________33 Kerken_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________34 Kinderen / peuters_________________________________________________________________________________________________________________________________________________34 Kleding en schoenenwinkels ________________________________________________________________________________________________________________________________35 Kringloopwinkels ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________36 Maatschappelijke dienstverlening________________________________________________________________________________________________________________________36 Media______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________37 Milieu ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________37 Musea / archieven_________________________________________________________________________________________________________________________________________________38 Muziek ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________38 Onderwijs _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________38 Ouderen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Ouders / verzorgers ______________________________________________________________________________________________________________________________________________41 Politie ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________41 Rechtshulp______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________41 Schuldhulpverlening ______________________________________________________________________________________________________________________________________________41 Sociaal Juridisch Werk ___________________________________________________________________________________________________________________________________________42 Stadsdeel Zuid________________________________________________________________________________________________________________________________________________________42 Supermarkten_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________44 Vervoer ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________44 Vrijwilligers _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________44 Werk en inkomen __________________________________________________________________________________________________________________________________________________45 Wonen ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________45 Uitvaart/Begraafplaatsen______________________________________________________________________________________________________________________________________45


8

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Trefwoordenregister A AA (Anonieme Alcoholisten) ............................... 12 AA (Anonieme Alcoholisten) Zelfhulpgroep ....... 12 Actie- en belangengroepen................................. 15 Activiteiten voor ouderen ................................... 40 Acupunctuur....................................................... 21 Advocaten .......................................................... 15 Altra ................................................................... 31 Apotheken.......................................................... 23 Autoservice......................................................... 15 B Basisscholen Openbaar ....................................... 38 Belastingdienst.................................................... 15 Bewoners Aktief ................................................. 12 Bewonersinitiatieven ........................................... 15 Bibliotheek voor ouderen .................................... 40 Bibliotheken........................................................ 16 Bloemen en planten ............................................ 16 Boekenmarkt ...................................................... 12 Boekwinkels........................................................ 37 Botanische tuin ................................................... 16 Buurtservicecentra .............................................. 16 Buurtsupport ...................................................... 15 Buurtzangkoor Lorelei......................................... 13 C Chiropractie ........................................................ 23 Cultuur, recreatie en sport................................... 16 D De Koffiecorner ................................................. 10 Dieren ................................................................ 17 Dierenartsen ....................................................... 17 Diëtisten ............................................................. 23 Discriminatie ....................................................... 19 Divers onderwijs ................................................. 39 Dynamo ............................................................. 14 E Ergotherapie ....................................................... 23 Eten en drinken .................................................. 19 F Fietsgroepen ....................................................... 21 Fonds voor sociale initiatieven ............................ 27 Fysiotherapeuten ................................................ 23

G Gastouderbureaus .............................................. 35 Geestelijke Gezondheidszorg .............................. 23 Gemeentebelastingen Amsterdam ...................... 15 Gezondheidszorg ................................................ 21 H Het Felicitatieproject ........................................... 10 Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt .................... 10 Home-Start......................................................... 14 Huisartsen .......................................................... 25 Hulp voor daklozen ............................................ 27 Hulpverlening ..................................................... 27 Hulpverlening aan vrouwen ................................ 28 I Idee ’85 ............................................................. 11 Inkspecialist ........................................................ 33 J Jazz Club New Orleans ....................................... 12 Jeugd/kinderen................................................... 29 Jeugdbescherming .............................................. 31 Jeugdhulpverlening............................................. 31 K Kappers .............................................................. 33 Kerken ................................................................ 34 Kinderen/peuters ................................................ 34 Kinderopvang ..................................................... 35 Kindertelefoon .................................................... 33 Klankontspanning of Ritueel klankverhaal .......... 13 Kleding- en schoenenwinkels .............................. 35 Kunstgebitten ..................................................... 25 Kunstgezellen ..................................................... 12 L Lokale Radio en TV............................................. 37 M Maak uw idee waar in Rijn 58 ............................ 14 Maandelijkse ‘Filmmiddag op de donderdagmiddag’ ........................................ 11 Maatschappelijke dienstverlening ....................... 36 Media ................................................................. 37 Media voor ouderen ........................................... 40 Mensendieck ...................................................... 25


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Middelbaar- & beroepsonderwijs ....................... 39 Milieu ................................................................. 37 Mondhygiënisten................................................ 25 Musea/archieven ................................................ 38 Muziek ............................................................... 38 N NA (Narcotica Anoniem) Zelfhulpgroep ............. 12 O Onderwijs ........................................................... 38 Ongewenst zwanger .......................................... 28 Oppascentrale .................................................... 35 Ouder- en Kindteam De Pijp & Rivierenbuurt ..... 25 Ouderen ............................................................. 39 Ouderen- en gehandicaptenvervoer ................... 41 Ouderenbonden ................................................. 41 Ouderensociëteit Thomas van Aquino ............... 12 Ouders/verzorgers .............................................. 41 Ouwer met Power .............................................. 15 P Pedicure ............................................................. 26 Politie ................................................................. 41 PuurZuid............................................................. 31 R R4TV TV-kanaal als platform voor bewoners .... 13 Rechtshulp.......................................................... 41 Reizigersadvies .................................................. 26 Repaircafe .......................................................... 13 Rommelmarkt ..................................................... 12 S SamenSpraak Rivierenbuurt ................................ 11 Schuldhulpverlening ........................................... 41 SeniorWeb Amsterdam Rivierenbuurt ................. 13 Sociaal Juridisch Werk ......................................... 42 Speciaal onderwijs .............................................. 39 Speciale spreekuur – our special free of charge consultation hour (expats). ................................ 13 Speedcoaching .................................................. 13 Speelochtenden van ’t Guppie ........................... 11 Spelletjesmiddag ................................................. 12 Sport .................................................................. 16 Sport & Recreatie (jeugd).................................... 29 Stadsdeel Zuid .................................................... 42

9

Stadsdorp Rivierenbuurt ..................................... 15 Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt ......................... 10 Supermarkten ..................................................... 44 T Tandartsen .......................................................... 26 Tandtechnisch Laboratorium ............................... 26 Thuiszorg............................................................ 26 U Uitvaart / Begraafplaatsen .................................. 45 V Veilig Thuis ......................................................... 33 Verloskundigen ................................................... 27 Verslaving ........................................................... 28 Vervoer............................................................... 44 Verzorgingshuizen .............................................. 41 Volwassenenonderwijs ........................................ 39 Voorscholen........................................................ 34 Vrijwilligers ......................................................... 44 W Werk en inkomen ............................................... 45 Werkgroep Taal Rivierenbuurt............................. 14 Wonen ............................................................... 45 Y Yoga voor senioren ............................................. 13 Z Ziekenvervoer ..................................................... 27


10

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt Het WOOR (Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt), tijdelijk gehuisvest aan de President Kennedylaan 42, 1079 NK Amsterdam, telefoon: 020-301 00 30 is de drijvende kracht achter het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Vanwege een grootschalige verbouwing aan het pand Rijnstraat 115/Vechtstraat 92 is Stichting WOOR en het Huis van de Wijk Rivierenbuurt sinds 1 mei 2018 verhuisd en gevestigd (in portocabins) op een tijdelijke locatie, President Kennedylaan 142 (hoek Rijnstraat/President Kennedylaan). De verwachting is dat dit tot medio 2020 zo blijft. Het WOOR kantoor is geopend van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Bij afwezigheid kunt u ons via de e-mail bereiken: info@woor.nl De programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt is telefonisch bereikbaar via: 020-301 00 50. Bij afwezigheid kunt u mailen naar: programmacoordinator@woor.nl Zie voor meer informatie: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt Sinds 2012 zijn er vijf Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid. Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in de Wijk. Wat kunt u als wijkbewoner binnen het Huis van de Wijk doen? In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk. Denk hierbij aan het voorbeeld om samen met een groep vrijwilligers bewoners te helpen die extra steun kunnen gebruiken. U kunt hier ook terecht om andere wijkbewoners te ontmoeten en om deel te nemen aan een van de vele activiteiten. Wat kunt u als ondernemer binnen het Huis van de Wijk doen? Als ondernemer heeft u belang bij een leefbare en prettige sfeer in de wijk. Het Huis van de Wijk wil samen met actieve en betrokken wijkbewoners hier een bijdrage aan leveren. Kom eens langs in het Huis van de Wijk en ga in gesprek met de programmacoördinator om erachter te komen wat

uw bijdrage, als ondernemer, aan de wijk kan zijn. Wij staan u graag te woord. Het Huis van de Wijk heeft een eigen aanspreekpunt voor de wijkbewoners en ondernemers: de programmacoördinator. De programmacoördinator luistert graag naar uw idee en kent de wijk, de ondernemers en de organisaties. Hij of zij verbindt, ondersteunt en faciliteert betrokken wijkbewoners. Daarnaast stelt de programmacoördinator een activiteitenprogramma op. Wilt u een (vergader)ruimte reserveren? Voor het reserveren van (zaal)ruimte in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de beheerders van het WOOR, tel: 020-301 00 34 of via e-mail: beheerhvdwr@woor.nl. (niet voor bruiloften en partijen). Kijk voor meer informatie: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Heeft u zaalruimte nodig voor een bewonersinitiatief (voor en door buurtbewoners), dan kunt u contact opnemen nemen met de programmacoördinator via: programmacoordinator@woor.nl De onderstaande bewonersinitiatieven vinden o.a. plaats in Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, tenzij anders vermeld. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het WOOR. Telefoon: 020301 00 30 of e-mail: info@woor.nl of kijk op de website van het Huis van de Wijk: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/ huisvandewijkrivierenbuurt/ De Koffiecorner Gezellige ontmoetingsplek in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt voor een praatje, de leestafel, het fietslabyrint, wifi gebruik of gewoon voor een lekkere kop koffie (ook in 2019 is het eerste kopje koffie nog gratis). De Koffiecorner is maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 12.30 uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Het Felicitatieproject ......................020-644 24 28 Het Felicitatieproject Rivierenbuurt is een preventief huisbezoekproject voor ouderen. Per jaar benaderd zij ca. 1000 ouderen. Zij bezoekt Rivierenbuurt-bewoners vanaf 70 jaar en daarna elk kroonjaar (75, 80,85, 90, 95,100etc.) om hen ter ere van hun


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 kroonjaar een informatiemap aan te bieden en een cadeautje. Als ouderen nog uitstekend zelfstandig functioneren heeft de map met informatie preventieve waarde. Men kan zich tijdig op de hoogte stellen van allerlei mogelijkheden, zodat men ook tijdig hulp kan inroepen, als dat later nodig mocht zijn. Het Felicitatieproject bezoekt ook eenzame ouderen. Deze bezoekjes komen voort uit de kroonjarigenbezoeken. Het inmiddels bijna 51-jarige Felicitatieproject in de Rivierenbuurt is een vrijwilligersproject in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Het vrijwilligersteam bestaat uit ca. 27 vrijwilligers. Als medewerker kunt u zelf bepalen wanneer, hoeveel en welke mensen u in uw buurt wilt bezoeken. Wilt u informatie of bent u geïnteresseerd in ons flexibel en afwisselend vrijwilligerswerk neem dan contact op met Flora Wagenaar tel. 020 - 644 24 28. Zie voor meer informatie: www.felicitatieproject.nl SamenSpraak Rivierenbuurt Het taalproject ’SamenSpraak’ is een bewonersinitiatief vanuit de Rivierenbuurt en is aangesloten bij Gilde Nederland. Het doel is Nederlandstalige en anderstalige bewoners uit het stadsdeel dichter bij elkaar te brengen door middel van de Nederlandse taal. Dit informele contact geeft anderstaligen de mogelijkheid om op een ongedwongen manier Nederlands te leren en beter wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Voor Nederlanders is het een kans om kennis te nemen van andere culturen. De uitvoering van dit project ligt in handen van vrijwilligers. De coördinator van SamenSpraak Rivierenbuurt bemiddelt tussen de anderstaligen en de Nederlandse begeleiders, die zich aanmelden voor het project. Samen gaan zij in het Nederlands de conversatie aan. De gesprekken vinden wekelijks bij de één of bij de ander thuis of op neutraal terrein (bijvoorbeeld in de Koffiecorner van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt) plaats. Het contact duurt in principe één jaar. Daarna worden de begeleider en (eventueel) de anderstalige opnieuw bemiddeld. De SamenSpraak coördinator is iedere maandag tussen 13.00 en 17.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt aanwezig (kamer 7) en is daar dan ook telefonisch te bereiken op telefoon: 020-301 00 33. Wilt u zich voor SamenSpraak opgeven of wilt u meer informatie dan kunt u ook op de maandag gewoon even binnenlopen in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

11

Idee ’85 Doelstelling/omschrijving bewonersgroep: Het bevorderen van sociale contacten tussen vrouwen van 65+ door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Idee ’85 is in 1985 door een aantal alleenstaande vrouwen opgericht. Buurtbewoners die al sinds de oprichting één middag in de week (maandagmiddag 14.00 tot 16.30 uur) samen komen om te praten over allerlei actuele zaken waar men mee te maken heeft of krijgt. Verder wordt er een luisterend oor geboden en waar nodig advies gegeven. Overige activiteiten: 1. het maken van 3D-kaarten, 2. handwerken, 3. het spelen van bijvoorbeeld een spelletje Rummikub. Voor meer informatie kom een keer langs, u bent welkom! Speelochtenden van ’t Guppie (op satellietlocatie Catharina school, Vechtstraat 88) Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: de speelochtend (iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur ,behalve tijdens schoolvakanties, in het gymzaaltje in de Catharina school, Vechtstraat 88 ) is vooral een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar uit de buurt. Onder het genot van een kopje koffie, thee en/of limonade kunnen de ouders ervaringen uitwisselen en bijkletsen terwijl de kinderen spelen. Activiteiten: beschikbaar stellen van speelruimte aan kinderen van 0 tot 4 jaar uit de buurt. Ook zijn er regelmatig uitvoeringen van Memorablele Momenten met o.a. muziek voor kleintjes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Maandelijkse ‘Filmmiddag op de donderdagmiddag’ Elke derde donderdag van de maand is er een film/ DVD-middag in de Grote Zaal. Deze filmmiddag zorgt voor een gezellige doorbreking waardoor mensen niet in een isolement terechtkomen. Iedereen is van harte welkom! Kosten € 1,- p.p. incl. consumptie. Activiteiten: 10 maal per jaar van 13.15 tot ca.16.00 uur in de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50.


12

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Spelletjesmiddag Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur vanuit de Koffiecornerruimte in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Kom ook eens langs en speel gezellig een spelletje mee. Vrij entree. Rommelmarkt Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: buurtbewoners in de gelegenheid stellen om hun overtollige spulletjes te verkopen. Na afspraak/ uitnodiging wordt u tegen 2,- euro een tafel beschikbaar gesteld waarop u uw spullen kunt uitstallen en ter verkoop kunt aanbieden. Activiteiten: maandelijkse rommelmarkt op de zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. Zie voor de rommelmarktdata: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Boekenmarkt Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: buurtbewoners in de gelegenheid stellen om hun boeken te verkopen. Na afspraak/uitnodiging wordt u tegen 2,- euro (incl. koffie) een tafel beschikbaar gesteld waarop u uw boeken kunt uitstallen en ter verkoop kunt aanbieden. Aanmelding via: annemarie.behrens@gmail.com Activiteiten: maandelijkse boekenmarkt op de zaterdag van 14.30 tot 17.00 uur. Zie voor de boekenmarktdata: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Bewoners Aktief Ontmoetingsplek voor vrouwen van Turkse afkomst (iedere vrijdagavond in de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt). Activiteiten door en voor buurtbewoners zoals: thema/ voorlichtingsavonden, muziek-en dansavonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. AA (Anonieme Alcoholisten) Zelfhulpgroep De AA (anonieme alcoholisten) is een zelfhulpgroep in de Rivierenbuurt van mannen en vrouwen die al bijna dertig jaar hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun drankverslaving. De AA werkgroep organiseert behalve de ‘gebruikelijke’ wekelijkse Meetings ook met enige regelmaat open meetings voor familieleden en buurtbewoners die meer willen weten over Alcoholverslaving.

AA (Anonieme Alcoholisten) ...........020-681 74 31 24-uurs AA-hulplijn Postbus 2633, 3000 CP Heeft u een drankprobleem? De werkgroep Anonieme Alcoholisten bestaat uit mensen die vanuit eigen ervaring steun bieden bij het overwinnen van alcoholproblemen. Bijeenkomsten elke zondagavond van 20.00 22.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. NA (Narcotica Anoniem) Zelfhulpgroep De NA (narcotica anoniem) is een zelfhulpgroep in de Rivierenbuurt van mannen en vrouwen die sinds 2008 hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun drugsverslaving. De NA bijeenkomsten zijn iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Grote Zaal, Rijnstraat 115. Voor meer informatie kunt u bellen met de beheerder van het WOOR, telefoon: 020-301 00 34. Kunstgezellen Vereniging van en voor ouderen (50+) met interesse voor amateurkunst. In de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt wordt er op de maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geschilderd en getekend. Ook worden er regelmatig lezingen gehouden. Beeldhouwden wordt gegeven op de dinsdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur gegeven vanuit het buurtgebouw Henrick de Keijser, Henrick de Keijserplein 45 en modeltekenen vindt plaats op de vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Jongerencentrum De Rijn, Vechtstraat 77A. Informatie en aanmelding: Mw. E. Kroon, tel. 644 93 21 of Mw. H. Sanders, tel. 665 70 37. Ouderensociëteit Thomas van Aquino Elke donderdagmiddag van 13.00 - 16.30 uur (tijdelijk op de satellietlocatie: Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam-Zuid aan de Gaaspstraat nr. 8 ). Activiteiten: klaverjassen. Inlichtingen op bovengenoemde dagen en uren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Jazz Club New Orleans In 2019 organiseert Jazzclub New Orleans iedere eerste zondag van de maand (in de maanden januari februari, maart en oktober, november,


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 december) een ’Jazzmiddag met live muziek’ van 15.00 tot 17.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Deze activiteit loopt door in 2020 van januari t/m de eerste zondag in maart (verder 2020 onder voorbehoud i.v.m. de terugkeer naar de Rijnstraat). Doelstelling is om ouderen en jongeren te verbinden middels muziek en tegen vereenzaming en sociaal isolement. Voor meer informatie kijk op onze website of Facebookpagina: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Klankontspanning of Ritueel klankverhaal (om en om) Op de 1ste dinsdagavond van de maand. Alleen via aanmelding vooraf en bij voldoende aanmeldingen. Waar: Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Zie voor meer informatie: www.zobinnenzobuiten.nl. Aanmeldingen via mail: olga@zobinnenzobuiten.nl Yoga voor senioren Yoga in een kleine groep met persoonlijke aandacht. Critical Alignment Yoga stimuleert je zó te bewegen dat je lijf prettig functioneert met zijn eigen beperkingen. Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk, Rivierenbuurt. Wanneer: twee groepen op de woensdagmiddag van 16.15 tot 17.15 uur en 17.30 tot 18.30 uur. Kosten: 5,- p.p. per keer. Alleen via aanmelding vooraf: info@nicolien.com Buurtzangkoor Lorelei Lorelei is een laagdrempelig buurtkoor. Elke woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (behalve in een vakantie) wordt er in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt gezongen o.l.v. een dirigent (pianist). Meestal wordt er begonnen met canons, gevolgd door stukken uit musicals en andere vaak bekende liederen. Er is nog ruimte voor alle stemmen. Mannenstemmen krijgen een extra warm welkom. Kom gerust een keer kijken en meezingen. Pas na afloop beslis je of het iets voor je zou zijn. Proefles kost 5,-. Speciale spreekuur – our special free of charge consultation hour (expats). Je kunt bij ons terecht met vragen over het vinden van werk, ondernemen, exporteren, studiemogelijkheden en carrièrevraagstukken. You can come to us with questions about finding work, entrepreneurship, exporting, career issues and help you can get from our consultants. Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand van

13

12.00 tot 13.00 uur (alleen via aanmelding vooraf). Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Aanmelden: door een email te sturen naar: info@ carrierecoachcafe.nl Info? Check out: www.carrierecoachcafe.nl Speedcoaching Vragen over je toekomst? Waar sta je nu? Waar wil je heen? Hoe pak je dat aan? In 15 minuten krijg je een quickscan van een ervaren coach over je loopbaan of andere levensvragen. Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur (alleen via aanmelding vooraf). Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Aanmelden: door een email te sturen naar info@carrierecoachcafe.nl of via het inschrijfformulier in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Meer info: www.carrierecoachcafe.nl/ gratis-speedcoaching Repaircafe Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren op kleding, elektrische apparaten, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Wanneer: Sinds 1 mei 2018 op de dinsdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur (inloop tot 12.30 uur). SeniorWeb Amsterdam Rivierenbuurt Doel: Senioren de gelegenheid geven te participeren in de digitale samenleving door het geven van cursussen, workshops en ondersteunen via o.a. individuele les op maat. Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt (alleen via aanmelding). Zie voor meer informatie: www.leercentrum.info E-mail: Leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com Tel: 06 - 8014 0373 R4TV TV-kanaal als platform voor bewoners R4TV, deze nieuwe buurtgerichte tv-zender online fungeert als platform voor bewoners uit de Rivierenbuurt. Interessant en vooral leuk met vaste programmaonderdelen; ‘Oproepen’, ‘Uitjes voor


14

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

ouderen’ en/of ‘Muziek uit de buurt’ en mogelijk een ‘Kinderrubriek. U kunt de filmpjes ‘on demand’ en via YouTube bekijken. R4TV is op www.r4tv.nl te zien in full HD. Sponsors zijn altijd welkom! Werkgroep Taal Rivierenbuurt Activiteit Nederlandse taalles aan anderstaligen (beginners en gevorderden). Doelgroep (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen (ouden nieuwkomers) die graag Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. Omschrijving organisatie Laagdrempelige vrijwilligersorganisatie gericht op inburgering van (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen. De taallessen hebben als doel om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Werkgroep Taal Rivierenbuurt is aangesloten bij Het Begint met Taal, de landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen (NT2). Locatie: Jan van der Heijdenhuis, Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, Amsterdam De Pijp/ Rivierenbuurt. Tijden taallessen Maandagavond van 20.00 - 22.00 uur Woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur Contactpersoon: Joan Alvares, coördinator Werkgroep Taal Rivierenbuurt Tel.: 06-42796207 E-mail: NT2Rivierenbuurt@gmail.com Dynamo Dynamo beweegt tot meedoen Als het aan ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen. Dynamo verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijnswerk, van voorscholen en naschoolse activiteiten voor kinderen tot ontmoetingsactiviteiten voor bewoners. Wilt u meedoen aan activiteiten in uw buurt of heeft u zelf een idee voor een activiteit? Onze medewerkers helpen u graag op weg! Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. Telefoon 020 - 46 09 300 E-mail: info@dynamo-amsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl Facebook Dynamo beweegt tot meedoen

Maak uw idee waar in Rijn 58 De plek in de buurt voor en door bewoners vanaf 23 jaar om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Bewoners geven op eigen manier invulling aan hun buurt. U kunt deelnemen aan activiteiten, zelf een activiteit organiseren of aan de slag gaan als vrijwilliger. Bekijk al onze activiteiten op www.dynamo-amsterdam.nl. In de Rivierenbuurt: Rijn 58, Rijnstraat 58, 1087 RD Amsterdam Telefoon 020 46 28 48 e-mail info@dynamo-amsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl Facebook Dynamo Rivierenbuurt Rijn 58 De volgende activiteiten worden al georganiseerd in Dynamolocaties in de Rivierenbuurt. Home-Start Home-Start is een programma dat - door de inzet van ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en een luisterend oor biedt aan ouders met jonge kinderen (er is tenminste één kind onder de 7 jaar in het gezin). Meer informatie op www.home-start.nl Coördinator Home Start Amsterdam Zuid, Buitenveldert en Rivierenbuurt: Hester Siegers 06 - 14 78 74 51 Welzijn op Recept Heeft u last van lichamelijke klachten, somberheid of stress? Wilt u meer bewegen of gezonder leven? Heeft u behoefte aan meer sociale contacten? Lijkt het u leuk om deel te nemen aan activiteiten of een dagbesteding? Wij helpen u graag! Vraag dan bij uw huisarts een doorverwijzing naar Welzijn op Recept! Welzijnscoaches in de Rivierenbuurt: Elisa Schouten, tel. 06 19 92 77 18 e-mail: eschouten@dynamo-amsterdam.nl Kim Lokers, tel. 06 44 13 98 54 e-mail: klokers@dynamo-amsterdam.nl Bent u mantelzorger? Mantelzorg is lange tijd en gratis zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Bijvoorbeeld uw partner, ouder of kind, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Gaat dit over u? Dan bent u mantelzorger. De mantelzorg kan zwaar zijn en soms zelfs even te veel worden. Daarom bieden wij hulp aan mantelzorgers. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl/ mantelzorg


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Buurtsupport Ondersteuning voor mantelzorgers. Buurtsupport is een vrijwilligersproject gericht op mantelzorgers en op buurtbewoners die een maatje willen in de stadsdelen Oost en Zuid (Rivierenbuurt en Buitenveldert). Rivierenbuurt / Buitenveldert: Birgit Anthonio. banthonio@dynanmo-amsterdam.nl Telefoon: 06 - 44 13 98 53 Ouwer met Power Weerbaarheid & zelfverdedigingstraining voor 60-plussers. In samenwerking met Politie Amsterdam, Dynamo en PuurZuid. Rivierenbuurt / Buitenveldert: Birgit Anthonio banthonio@dynanmo-amsterdam.nl Telefoon: 06 - 44 13 98 53

15 Belastingen

Belastingdienst Particulieren ...............0800 - 0543 Postbus 58944, 1040 EE Kingsfordweg 1, 1043 GN Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. www.belastingdienst.nl Gemeentebelastingen Amsterdam .............. 14 020 (ma. t/m vrij. van 8.00 - 18.00 uur). Gemeente Amsterdam Belastingen Postbus 23475 , 1100 DZ E-mail: belastingen@amsterdam.nl www.amsterdam.nl/belasting-heffingen Bewonersinitiatieven

Advocaten Advocatenkantoor Van der Poel Oude IJsselstraat 6 IV, 1078 CM Advocatenkantoor Walker & Wittensleger Hunzestraat 70, 1079 WE LB notariaat en mediation Stadionweg 88, 1077 SR Ten Rouwelaar Advocaat ................. 06 489 303 46 Mr. T.C. ten Rouwelaar Van Nijenrodeweg 887, 1081 BH Postbus 350, 1180 AJ Amstelveen

Stadsdorp Rivierenbuurt Stadsdorp Rivierenbuurt is in 2013 door bewoners van deze buurt opgericht. Ons Stadsdorp wil het oude begrip “nabuurschap” een hedendaagse inhoud geven. Door op te trekken met mensen in de buurt is het beter mogelijk ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven te houden. Dat doen wij door van allerlei te organiseren. Op themabijeenkomsten en bij de maandelijkse inloop is veel ruimte voor onderling contact en uitwisseling. In activiteitengroepen als de leesclub en het koor, en door samen jeu-de-boules te spelen of te wandelen leren buurtbewoners elkaar steeds beter kennen. Contacten met jongeren horen daarbij.

Actie en belangengroepen Amnesty International groep 333 (Amsterdam Rivierenbuurt, de Pijp, West). Onze Amnestygroep is een actieve groep van ongeveer acht leden. Wij komen zo’n zes maal per jaar bijeen om onze activiteiten te bespreken en te plannen. Zo kunt u ons met onze brieven maandelijks in vier kerken vinden, zijn we op boekenmarkten en bij andere evenementen, en doen velen van u mee aan onze schrijfmarathon in december. Wilt u meer informatie? Mail dan naar groep333@hotmail.com en we nemen contact met u op. Tot ziens! Autoservice Foley Auto Services Waverstraat 30, 1079 VM Lek Garage Lekstraat 62-64. 1079 ET

Amsterdam kent al meer dan 25 Stadsdorpen. Hoewel ze onderling verschillen, gaat het hen alle om het versterken van de contacten in de buurt. Zo kan het leven leuker, interessanter en gezonder worden. Met het Stadsdorp kunnen wij beter inspelen op vraagstukken rond zorg en wonen. Nieuwsgierig? Zie onze website: www.stadsdorprivierenbuurt.nl of kom voor informatie naar de maandelijkse inloop en borrel voor Stadsdorpers en belangstellenden elke 2e zaterdag van de maand van 16.00 - 18.00 uur in De Berlage ‘Puur Zuid’, Lekstraat 13 A. Dit is een tijdelijke locatie in verband met verbouwing Huis van de Wijk Rijnstraat 115. Mailen kan ook: info@stadsdorprivierenbuurt.nl.


16

Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Bibliotheken

Vestigingen De OBA heeft een Centrale OBA en 25 vestigingen verspreid over Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Voor contactgegevens per vestiging kijkt u op www.oba.nl Klantenservice ........................................ 523 0 900 E: klantenservice@oba.nl. De klantenservice is elke dag vanaf 10.00 uur bereikbaar. Onze afdeling klantenservice helpt u graag met vragen over de dienstverlening, zoals reserveren, abonnementen, activiteiten of betalingen. Ook via WhatsApp kunt u vragen stellen aan de OBA: 06-5395 9896. Klachten Heeft u een klacht die niet opgelost kan worden door een medewerker van de klantenservice, dan kunt u mailen naar klacht@oba.nl. U kunt ook een klachtenformulier ophalen bij de balie van de klantenservice van uw OBA-vestiging.

Cultuur, recreatie en sport Recreatie Café louis-davids ...........................06 -241 472 78 Rijnstraat 254, 1079 HW Café louis-davids biedt expositieruimte aan Amsterdamse en internationale kunstenaars. info@louisdavids.nl www.louisdavids.nl Verteltheater Het Bruggehuisje ....... 06 222 900 72 Het Bruggehuisje is het kleinste en intiemste verteltheater van Amsterdam met een divers artistiek of kunstzinnig programma voor zowel kinderen, als voor volwassenen die het kind in zichzelf nog niet verloren hebben. Adres: Amstelkade t/o 1 Voor meer informatie: www.bruggehuisje.nl e-mail: hetbruggehuisje@gmail.com Sport

Bloemen en planten Bloemenhandel S. Smit en Zn Maasstraat 142-HS, 1078 HP

Atletiekvereniging Phanos Olympisch Stadion 1, 1076 DE

Hugo’s Bloemen en Planten V.O.F. ......... 673 48 53 Maasstraat 34, 1078 HK www.facebook.com/HugosBenP/

Amstels Gymnastiek Vereeniging Bezoekadres: Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN

Isabel de Bloemenwinkel Scheldestraat 104, 1078 GP

Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging, Amstelkade 13, 1078 AB

Scheepstra Bloemen Scheldestraat 74-76, 1078 GN

Atelier de Fer Rijnstraat 71-73, 1079 GW

Barlag Bloemen Rijnstraat 117, 1079 HB

Basic-Fit Amsterdam Basic-Fit (Ladies) Europaboulevard 21, 1079 PC Basic-Fit Amsterdam Arent Janszoon Ernststraat, 1083 GP

Botanische Tuin Stichting Botanische tuin Zuidas Van der Boechorststraat 8, 1081 BT

Apollo Health & Fitness Apollolaan 4, 1077 BA

Buurtservicecentra algemeen Dynamo ................................................ 460 93 00 Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam Locatie Rijn 58, Rijnstraat 58, 1087 RD Amsterdam www.dynamo-amsterdam.nl

Fit For Free Amsterdam RAI Europaboulevard 3, 1079 PC Fresh Fitness Tolstraat 57-59, 1073 RW Gymnastiek Vereniging Amsterdam-Zuid Sportzaal Pam Pooters, Vechtstraat 88-90,


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Gymnastiekvereniging Vaardig & Vlug Zuid Contactadres: Alblasstraat 62 Hs, 1079 ZP Happy Bodies Amsterdam Zuid Wielingenstraat 28, 1078 KL Hot Flow Yoga Rivierenbuurt Amstelkade 107-A, 1078 AP PuurZuid - Sportgroep Samen buiten wandelen, joggen of oefeningen doen. Zo ontmoet je nieuwe mensen én verbeter je jouw gezondheid. Iedereen kan meedoen, van beginner tot atleet. Zonder conditie of topfit. Het is gratis. Elke maandag verzamelen om 15:45 uur, wandelen of hardlopen vanaf 16:00 uur. Ook bij kou of regen! Verzamelen bij Locatie De Berlage, Lekstraat 13A info@puurzuid.nl, 23 59 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). www.puurzuid.nl SGA Badminton Lizzy Ansinghstraat 88, 1072 RD

17

Dierenambulance Amsterdam .......020 - 626 21 21 Voorlandpad 2, 1098 TZ info@dierenambulance-amsterdam.nl www.dierenambulance-amsterdam.nl Dierenbescherming A’dam ............088 - 81 13 000 Dierenbescherming (Service Centrum) Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag Postbus 85980, 2508 CR Den Haag www.dierenbescherming.nl Meldingen van dierenleed kun je alleen telefonisch doorgeven via het meldnummer 144! Dierencrematorium Zaanstad .......... 075 612 83 93 Mobiel nummer: 06 87 87 87 11 (24/7 bereikbaar) Industrieweg 50, 1521 NE Wormerveer Dierencrematorium Zaanstad werkt uitsluitend op afspraak en kent geen openingsuren. U kunt ons 24/7 telefonisch bereiken voor een afspraak. info@dierencrematoriumzaanstad.nl www.dierencrematoriumzaanstad.nl Dierenartsen

Tafeltennisver Tempo-Team President Kennedylaan 5 (parallelweg), 1079 MB

Dierenkliniek Europaplein Europaplein 19, 1078 GS

The Gym A’dam - Personal Training Ruysdaelkade 161, 1072 AS

Dierenkliniek Rivierenbuurt Rijnstraat 12, 1078 RA

TrainMore De Pijp Tweede van der Helststraat 2-8, 1072 PC

Natuurlijk Gezonde Dieren. .................... 642 18 88 tevens homeopathisch dierenarts Buiten openingstijden: ........... ……..06 10 696 218 Rijnstraat 233, 1079 HH Amsterdam www.natuurlijkgezondedieren.nl

Zwembaden De Mirandabad ...................................... 252 44 44 De Mirandalaan 9, 1079 PA sport@amsterdam.nl www.amsterdam.nl/demirandabad Zuiderbad ............................................... 252 13 90 Hobbemastraat 26, 1071 ZC sport@amsterdam.nl www.amsterdam.nl/zuiderbad Dieren Amivedi.......................................0900 - 26 48 334 bereikbaar van 09:00 - 21:00 uur. Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden? Meld het bij Amivedi! Zoek in ons bestand met vermiste en gevonden huisdieren. www.amivedi.nl

Spoedkliniek voor Dieren Amsterdam .... 740 06 00 Isolatorweg 45, 1014 AS www.mcvoordieren.nl Sterkliniek Dierenartsen n Uiterwaardenstraat 109, 1079 BV Tel: 020 - 679 60 35 n Krugerplein 13, 1092 KA Tel: 020 - 692 71 97 n Elpermeer 41, 1025 AA Tel: 020 - 636 58 58 www.sterkliniekamsterdam.nl Stadion Dierenkliniek Achillesstraat 62, 1076 RE


18

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Rijnstraat 17 1078 PV Amsterdam

ITALIAANSE DELICATESSEN, WIJNEN & CATERING WWW. FEDUZZI. NL

Bestel via 020 - 6752323 of via www.casapino.nl

SCHELDESTRAAT 63 AMSTERDAM

Pizza di Mama Olala PinoBello

Rijnstraat 254 / Hoek President Kennedylaan 7 dagen per week geopend! www.louisdavids.nl

CARTRIDGE LEEG? WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN

Eetcafé Riviéra Rijnstraat 11, 1078 PT Amsterdam De lekkerste spareribs van Amsterdam Telefoon: 020 - 6644367 www.caferiviera.nl

Maastraat 34 1078 HK Amsterdam Telefoon: 06 - 1002 7176 Winkel: 020 - 673 48 53 hugosbenp@gmail.com


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Discriminatie Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam................................... 638 55 51 Oostenburgervoorstraat 142 1018 MR Amsterdam Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. discriminatie@mdra.nl www.mdra.nl Eten en drinken Amstel Boathouse Amsteldijk 223, 1079 LK At Seven Scheldestraat 92, 1078 GN Banketbakkerij - Patisserie Blommestein .......................................... 662 95 26 Churchilllaan 26, 1078 EG www.blommestein-banket.nl Bar Bouwmeester Rijnstraat 36, 1078 RC Betty’s Restaurant Rijnstraat 75, 1079 GX Bodon Apollolaan 2, 1077 BA Braai Rivierenbuurt Geleenstraat 1, 1078 LB Broodjeszaak De Nieuwe RAI Europaplein 1, 1078 GS Bruist Trompenburgstraat 103, 1079 TS Café Blek Waalstraat 48, 1078 BV Café louis-davids ........................... 06 241 472 78 Rijnstraat 254, 1079 HW info@louisdavids.nl www.louisdavids.nl Café Vrijdag Amsteldijk 137, 1079 LE

19

Casa Pino ............................................... 675 23 23 Rijnstraat 17, 1078 PV www.casapino.nl Chefs & Co Scheldeplein 20, 1078 GR Chutima’s Thai Food House Scheldestraat 112, 1078 GP De Wijn Genoten Amsterdam Rijnstraat 103, 1079 HA Diner Rivièra best Ribs in Town ............. 664 43 67 Rijnstraat 11, 1078 PT https://rivieraamsterdam.business.site/ Djago Scheldeplein 18, 1078 GR d’Overkant Scheldestraat 101-105, 1078 GJ Eetcafé De Rijncantine Trompenburgstraat 147, 1079 TW Eetcafé Knabbel en Babbel Europaplein 59, 1078 GW Feduzzi .................................................. 664 63 65 Italiaanse delicatessenwinkel Scheldestraat 63, 1078 GH www.feduzzi.nl GOOS eten & drinken Maasstraat 74, 1078 HL Hakata Senpachi Wielingenstraat 16, 1078 KK Il Cavallino Maasstraat 67-HS, 1078 HE Italiaans Eetcafe I. Trulli Rijnstraat 101, 1079 HA La Maria Vechtstraat 79, 1079 JB L’Angolo Italiano Scheldestraat 23-25, 1078 GD La Viña Experience Maasstraat 72, 1078 HL


Vijftig

20

+

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Magazine

Een heel jaar (11 keer) lang voor slechts

€ 12

50

,

Nu me

GRATIt S Tafel

agenda

HET VOORDELIGSTE VIJFTIG MAGAZINE VAN NEDERLAND! MET IN ELKE EDITIE: LEZERSAANBIEDINGEN, GEZONDHEID, BOEKEN, PUZZELS, RECREATIE EN HANDIGE TIPS! VIJFTIG IN DE KIJKER VERSCHIJNT 11 KEER PER JAAR IN JANUARI, FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI, JUNI, JULI/AUGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER.

BEL NU 072 - 57 150 13 VOOR MEER INFORMATIE OF EEN ABONNEMENT OF GA NAAR WWW.VIJFTIGPLUSONLINE.NL


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

21

Libero Vrijheidslaan 77, 1079 KG

Visaandeschelde Scheldeplein 4, 1078 GR

MangiAmore Maasstraat 12, 1078 HJ

Wok King Rijnstraat 67, 1079 GW

Mi Sueño Maasstraat 40, 1078 HK

Yuan’s Hot Pot Rijnstraat 51, 1078 PZ

Nanbu Europaplein 11, 1078 GS

IJsland Smaakmakers Maasstraat 63, 1078 HL

Nawaab Scheldestraat 100, 1078 GP Oceania Scheldestraat 77, 1078 GH Orbit restaurant & lounge Scheldestraat 95, 1078 GJ

Fietsgroepen Info; Cok Oostveen ................................ 662 85 46 www.fietsgroepen.nl / cokos@dds.nl Verzamelpunt 2e van der Helmstraat, naast voetbalkooi Vrijdag 10.30 voor 55-plus, 25-40 km Zondag 11.00 (pittig!), 70-90 km

Peperoncino Maasstraat 54, 1078 HL

Gezondheidszorg Acupunctuur

PuurZuid – Buurzaam Koken | Eten Buurzaam Koken|Eten is een eetgelegenheid en ontmoetingsplaats voor de hele buurt. Voor mensen met veel en mensen met weinig geld. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 17:30 uur. € 5,00 (Meer betalen? Graag! Zo houden we de prijs laag en kan iedereen mee eten) De Berlage, Lekstraat 13 A info@puurzuid.nl 020 23 59 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) www.puurzuid.nl Restaurant Michiu Lounge Maasstraat 102, 1078 HM Sapporo Teppanyaki Scheldestraat 99, 1078 GJ Strandzuid Europaplein 22, 1078 GZ The Roast Room Europaplein 2, 1078 GZ ’t Vliegertje Scheldestraat 79, 1078 GH Vascobelo V-bar Rijnstraat Rijnstraat 117, 1079 HB Vinnies Scheldestraat 45BG, 1078 GG

Acupunctuur Hans Huisman Lutmastraat 25, 1072 JM Fysiotherapie Waalstraat ........................ 662 30 20 Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Praktijk voor Japanse acupunctuur Fenna Bijkerk Koninginneweg 168 hs, 1075 EG SFR beweegt ......................................... 644 95 68 Samenwerkende Fysiotherapeuten Rivierenbuurt Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW info@sfrbeweegt.nl www.sfrbeweegt.nl Wielingenpraktijk................................... 676 51 15 Wielingenstraat 22 hs, 1078 KK Acupunctuur, fysiotherapie, psychologie & Shiatsu Lid NVA www.wielingenpraktijk.nl Zohar Steg – Acupunctuur Europaplein 77, 1078 GX


22

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Op een prettige manier behandeld worden met resultaat? Kom naar:

Diëtistenpraktijk Géa Fegel

Orthomoculair therapeut / diëtist Bekend van Zwem U Slanker 1e Constantijn Huygensstraat 39 1054 BR Amsterdam Tel: 06 - 29546907

Unieke exclusieve zorg voor als je zwanger wilt worden, als je zwanger bent en voor na je bevalling. Alles onder één dak, van echoscopie, zwangerschapscontroles, cursussen tot anticonceptie en andere vrouwenzorg.

www.dietistenpraktijk.nl

We zijn 24/7 bereikbaar en hebben ook avond en weekend spreekuren

www.de-remedie.nl

www.femme-amsterdam.com - 020 - 7231757

CARTRIDGE LEEG? WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN

Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid (Rivierenbuurt & (Oud)Zuid) Churchill-laan 53-a 1078 DG Amsterdam T: 020-6626447 M: 06 12989859 info@mensendieck-nieuwzuid.nl www.mensendieck-nieuwzuid.nl Gespecialiseerd in behandeling van: Hernia, scoliose, artrose, chronische pijnen slaapproblemen. Direct toegankelijk, behandeling aan huis


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

23

Apotheken

Healthy Performance Fysio Europaboulevard 11, 1079 PC

Mediq BENU Apotheek Maas Maasstraat 71, 1078 HE

SFR beweegt ......................................... 644 95 68 Samenwerkende Fysiotherapeuten Rivierenbuurt Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW info@sfrbeweegt.nl www.sfrbeweegt.nl

Rivieren Alphega apotheek Maasstraat 135-137, 1079 BE Rijn Apotheek Rijnstraat 136, 1079 HP Schelde Apotheek Scheldestraat 33, 1078 GE

Wielingenpraktijk................................... 676 51 15 Wielingenstraat 22 hs, 1078 KK fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, acupunctuur, shiatsu en eerste-lijn psychologie. Lid NVA wielingenpraktijk@xs4all.nl www.wielingenpraktijk.nl

Chiropractie Chiropractie Tønner Uiterwaardenstraat 90, 1079 CE Health 4 Life .......................................... 673 18 00 Maasstraat 103, 1078 HH www.amsterdamchiropractic.com Diëtisten Géa Fegel Orthomoleculair Diëtist ......... 612 69 85 1e Constantijn Huygensstraat 39 1054 BR Amsterdam Reguliere- en alternatieve diëtistenpraktijk Meer – en langdurig resultaat Behandeling zowel met- als zonder verwijzing Vergoeding zowel vanuit basis en aanvullende zorgverzekering. Meer info: www.de-remedie.nl of 020 - 612 69 85 / 06 - 2954 6907

Fysiotherapie Waalstraat ........................ 662 30 20 Psychomatische fysiotherapie en acupunctuur Geen verwijzing van huisarts nodig, behandeling aan huis Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Paramedisch Centrum Gezond in Zuid Ruysdaelstraat 49a, 1071 XA Yorbody Fysiotherapie Europaboulevard 3, 1079 PC Ergotherapie Ergo- en handtherapie Amsterdam ......... 610 09 40 Schipbeekstraat 2, 1078 BL info@handtherapie.amsterdam www.handtherapie.amsterdam

Diëtheek Trompenburgstraat 4A, 1079 TX

Geestelijke Gezondheidszorg

Fysiotherapeuten

Eerstelijnspsychologiepraktijk Bijleveld Gerard Doustraat 145, 1073 VV

FysioPlus de Mirandabad De Mirandalaan 9, 1079 PA

GGZ Ingeest ..................................088 - 788 50 15 Aanmelding & informatie Laan van de helende meesters 433 1186 DL Amstelveen aanmelding@ggzingeest.nl www.ggzingeest.nl

FysioPlus de Wolkenkrabber Deltastraat 2, 1078 PC Fysiotherapie De Grote Rivieren............. 540 01 80 de Paus | de Weerd | Schauwaert van Wylick (manuele fysiotherapie) Maasstraat 167 , 1079 BG www.degroterivieren.info

Kinderpraktijk Amsterdam Servaes Noutsstraat 101, 1074 ED


24

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

C. Tuinder & Zn.

TONER LEEG?

Speciaalschoenen en Voetverzorging

WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN TONERS

Maasstraat 124, Amsterdam Tel.: 664 09 42 Fysiotherapiepraktijk Waalstraat Tevens psychosomatische fysiotherapie en acupunctuur Waalstraat 43 1078 BW Amsterdam Tel: 020 - 6623020 info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Lid ReumaNet, CVA- en Claudicationet. Vrije toegankelijkheid en behandeling aan huis.

ANNE-MIEK PEDICURE

Gediplomeerd pedicure, manicure en voet-reflexologe Behandeling volgens afspraak, ook op zaterdag Behandeling volgens NAT techniek Gediplomeerd medisch Pedicure Schimmelnagelbehandeling met PACT (lichttherapie) LID PROVOET Koen van Oosterwijklaan 36 1181 DT Amstelveen Tel.: 020 661 01 97

Fysiotherapie, acupunctuur, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, sportfysiotherapie, (lymfe)oedeemtherapie, manuele therapie, haptonomie SFR beweegt

Trompenburgstraat 131, 1079 TW Amsterdam tel. 020 - 644 95 68 www.SFRbeweegt.nl

Aangesloten bij de volgende netwerken: COPD, schouder, Parkinson, Claudicatio.

• acupunctuur • fysiotherapie • bekkenfysiotherapie • shiatsu • psychologie

Wielingenpraktijk Wielingenstraat 22 1078 KK Amsterdam tel 020 - 6765115 www.wielingenpraktijk.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2019

25

PEP Psychologen Ruysdaelstraat 49 A1 unit C, 1071 XA

Thung, H.S. Lekstraat 1, 1079 EK

Traumatherapie-Amsterdam Rooseveltlaan 205-H, 1079 AR

Kunstgebitten

Huisartsen

E. Broekman, gedipl. Tandtechn ............. 642 72 55 Hoofdvestiging: Bernissestraat 12a, 1079 ZW Dependance: Rijnstraat 179, 1079 HD Reparaties na afspraak i.s.m. Tandarts Broekman www.mijnmond.info/broekman

Huisartsenposten Amsterdam ......... 088 00 30 600 www.huisartsenpostenamsterdam.nl Huisartsenpraktijk Amsteldijk Amsteldijk 154, 1079 LG

Mondhygiënisten

De Grote Riveren Huisartsen .................. 54 00 188 Van Duijn | Elders | Touber | Haeck Maasstraat 167, 1079 BG Spoed 540 01 81 info@degroterivieren.amsterdam (alleen voor algemene informatie) www.degroterivieren.info

Kliniek Amsterdamse Tandartsen ........... 662 34 45 Wielingenstraat 30-c, 1078 KL info@kliniekamsterdamsetandartsen.nl www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl

Groepspraktijk Trompenburg Trompenburgstraat 115, 1079 TV Huisarts H.J.P.N. Land Scheldestraat 27, 1078 GE

Tandartspr. T. Broekman-Teggelaar ....... 642 72 55 Hoofdvestiging: Bernissestraat 12A, 1079 ZW Dependance: Rijnstraat 179. 1079 HD info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl

Huisartsenpraktijk de Beukelsweg B.V Zomerdijkstraat 18-1hoog, 1079 XB

Tandartspraktijk Rivierenbuurt Merwedeplein 51, 1078 NC

Huisartsenpraktijk Keizersgracht locatie Rivierenbuurt, Maasstraat 71, 1078 HE

Mensendieck

Huisartsen Scheldestraat Scheldestraat 27, 1078 GE

Mensendieckpraktijk “Nieuw Zuid” ....... 662 64 47 H. den Dikken Churchilllaan 53a, 1078 DG Amsterdam info@mensendieck-nieuwzuid.nl www.mensendieck-nieuwzuid.nl

Huisartsenpraktijk Rivierstaete Trompenburgstraat 4A, 1079 TX

Mondhygiënistenpr. A.L.T. Oey Vrijheidslaan 99, 1079 KJ

Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt Waalstraat 58, 1078 BX

Ouder- en Kindteam De Pijp & Rivierenbuurt

Huisartsen Vrijheidslaan Vrijheidslaan 24, 1078 PK

OKC 2e Jan van der Heijdenstraat ......... 555 59 61 Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR info@oktamsterdam.nl www.oktamsterdam.nl

Medaw Molenbeekstraat 37-2, 1078 XB Oud, R.T.N. Merwedeplein 52, 1078 NG T.S. Prins, Huisarts Amstelkade 156, 1078 AW


26

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Pedicure

Tandartspraktijk Maasstraat Maasstraat 17, 1078 HB

Marianne Pedicure Amsteldijk 148-2HG, 1079 LG

Tandartsengroepspr. Rivieren-Zuid ......... 642 40 01 Hunzestraat 1, 1079 VR www.tandartspraktijkrivierenzuid.nl

Pedicuresalon Anne-Miek ...................... 661 01 97 Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen www.pedicureannemiek.nl

Tandartspraktijk Rivierenbuurt Merwedeplein 51, 1078 NC

Schoonheidssalon Marquerite ................ 662 32 53 Rijnstraat 194, 1079 HS www.marquerite.nl Reizigersadvies Amsterdam Travel Clinic Nieuwe Passeerdersstraat 8, 1016 XP

Tandarts Groepspr. Rooseveltlaan Rooseveltlaan 118, 1078NP Tandartsspoedpraktijk ........................... 0900 8602 Locatie: Oosterpark 9, 1091 AC www.tandartsspoedpraktijk.nl Tandartsenpr. Uiterwaardenstraat Uiterwaardenstraat 79, 1079 BS Tandtechnisch Laboratorium

GGD Amsterdam .................................... 555 50 90 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT www.ggd.amsterdam.nl Reisprik BV Amstel 228, 1017 AK Vaccinatie kliniek Amsterdam De Cuserstraat 93, 1081 CN Vaccinatiepunt Amsterdam Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam

E. Broekman, gediplomeerd Tandtechnicus ........................................ 642 72 55 Hoofdvestiging: Bernissestraat 12A, 1079 ZW Dependance: Rijnstraat 179. 1079 HD Behandeling na afspraak info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl Tandtechnisch-Laboratorium Kesseler & Reuvekamp B.V. Vrijheidslaan 101, 1079 KJ

Tandartsen Thuiszorg Tandartsenpraktijk Fletterman Rooseveltlaan 65, 1079 AD Hoogendoorn, E.E. Churchilllaan 39hs, 1078 DE Kliniek Amsterdamse Tandartsen ........... 662 34 45 Wielingenstraat 30-c, 1078 KL info@kliniekamsterdamsetandartsen.nl www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl Tandartspr. T. Broekman-Teggelaar ...... 642 72 55 Hoofdvestiging: Bernissestraat 12A, 1079 ZW Dependance: Rijnstraat 179. 1079 HD info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl

Amstelland Thuiszorg Arent Janszoon Ernststraat 599, 1082 LD Broeder-Bas Thuiszorg Churchilllaan 39, 1078 DE Cordaan Thuiszorg Postbus 1103, 1000 BC Home Instead Thuisservice A’dam Weerdestein 21, 1083 GA Vegro Thuiszorgwinkel A.J. Ernststraat 238, 1082 LT


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Verloskundigen

27 Hulpverlening

Divers Femme-Amsterdam ................................ 723 17 57 Frans van Mierisstraat 50 a, 1071 RV info@femme-amsterdam.com www.femme-amsterdam.com Verloskundigen Amsterdam-Zuid Locatie: Churchilllaan 41, 1078 DE Locatie: Willemsparkweg 176, 1071 HT

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland .....0800-2000 Voor iedereen, jong en oud en professionals die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Bel gratis 24 uur per dag – 7 dagen in de week – 0800-2000 – voor advies of een melding. www.020veiligthuis.nl

Ziekenvervoer Hulp voor daklozen VZA Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam............................................. 570 95 00 Karperweg 19-25, 1075 LB Postbus 74712, 1070 BS info@ambulanceamsterdam.nl www.ambulanceamsterdam.nl Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer is taxivervoer van en naar het ziekenhuis als u een behandeling nodig hebt. U vraagt Zittend ziekenvervoer aan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft u dan een vergoeding voor de taxiritten. Deze taxiritten moet u zelf bestellen. Zittend ziekenvervoer is bedoeld voor: Rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten, nierdialysepatiënten, patiënten die chemotherapie of radiotherapie krijgen. Geen recht op Zittend ziekenvervoer? Komt u niet in aanmerking voor zittend ziekenvervoer via uw eigen zorgverzekeraar dan kan een vrijwilliger u misschien naar het ziekenhuis brengen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Loket, tel. : 020 255 2916 Hulporganisaties

Hulporganisaties zijn: de regenbooggroep, Leger des Heils, HVO-Querido, Straatjurist, Daklozenvakbond De Regenboog Groep ....................020 - 531 76 00 Droogbak 1-D, 1013 Leger des Heils..............................020 - 630 11 11 Goodwillcentra Amsterdam Rode Kruisstraat 24b, 1025 KN info@legerdesheils.nl I www.legerdesheils.nl HVO-Querido ...............................020 - 561 90 90 Centraal Bureau Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC info@hvoquerido.nl I www.hvoquerido.nl Straatjurist.....................................06 - 106 33 431 Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET info@straatjurist.nl www.straatjurist.nl Ma. t/m vrij. tussen 10:00 en 16:00 uur telefonisch bereikbaar. Wij ondersteunen Amsterdamse dak- en thuislozen die tussen wal en schip vallen bij het opkomen voor rechten.

Fonds voor sociale initiatieven Stichting Steunfonds BJA-COW .... 06 108 11 122 p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn info@steunfondsamsterdam.nl www.steunfondsamsterdam.nl

Daklozenvakbond............................ 06 130 54 110 Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP www.dedaklozenvakbond.amsterdam Wij houden inloop spreekuur op maandagen van 10.00 tot 16 uur en op donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur. Voor aanvraag briefadres werken wij alleen nog op afspraak wegens grote drukte. U kunt bellen met 06 130 54110 tijdens onze openingstijden om een afspraak te maken. Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens spreekuren op: 06-130 54 110. U kunt ons ook mailen op dedaklozenvakbond@gmail.com of spreekuur@ dedaklozenvakbond.amsterdam


28

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Ongewenst zwanger

Hulpverlening aan vrouwen

Siriz ................................. 0800 440 00 03 (Gratis) Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.. Kijk ook op www.siriz.nl

Veldwerk Amsterdam ....................06 - 433 77 702 Office manager & Veldwerker: Ilse Weldhuysen Postbus 94295, 1090 GG Amsterdam info@veldwerkamsterdam.nl

Fiom Amsterdam .................................... 520 16 70 Onbedoeld zwanger en twijfel je hoe je verder moet? Ongepland vader? Moeder in je eentje? Heb je behoefte aan steun na adoptie? Fiom biedt laagdrempelige hulp. fiom@altra.nl I www.altra.nl/fiom

Veldwerk Amsterdam, als onderdeel van het Actiecentrum (Veiligheidshuis), richt zich op de OGGZ doelgroep en met name op dat deel dat zich ophoudt in het publieke domein. De aanwezigheid en het gedrag van een deel van de doelgroep wordt regelmatig als overlast-gevend ervaren. De veldwerker is de vooruitgeschoven post van de zorg. De doelgroep wordt aangesproken en een zorgaanbod gedaan. Als daar positief op wordt gereageerd dan worden meteen stappen ondernomen. De veldwerkers hebben ook te maken met mensen die geen gebruik willen maken van het zorgaanbod. Dat kan zijn omdat zij de situatie zelf niet als ernstig ervaren, omdat zij negatieve ervaringen hebben met de zorg, of omdat zij zich niet uit het straatleven kunnen of willen losmaken. Het is voor de veldwerkers dan veelal zaak te blijven stimuleren, motiveren en het wantrouwen tegenover zorginstellingen weg te nemen. Veldwerkers werken voornamelijk tijdens kantooruren, omdat alle instellingen dan open zijn. Avond, nacht en weekenddiensten worden gebruikt om signaleringen te doen en als richtlijn voor de volgende dag. Incidenteel zijn de veldwerkers flexibel inzetbaar voor overlastmeldingen en crisisinterventies.

Verslaving Arkin ...................................................... 590 50 00 Hulp en advies bij problemen met alcohol, medicijnen, drugs, tabak en gokken. aanmelden@arkin.nl www.arkin.nl Castle Craig Verslavingszorg A’dam Overschiestraat 182, 1062 XK GGZ Interventie Achillesstraat 79, 1076 PX Jellinek ............................................ 088 505 12 20 Jellinek is een instelling voor verslavingszorg. We zijn er voor iedereen met vragen over zichzelf of iemand in hun omgeving over alcohol, drugs, roken, gokken, gamen of verslaving. U kunt bij Jellinek terecht voor gratis advies, ondersteuning of behandeling. Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR www.jellinek.nl Terwille Verslavingszorg Postbus 1497, 9701 BL Groningen Locatie Amsterdam: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam Trubendorffer Geschutswerf 14, 1018 BX Amsterdam Obiplein 18 E, 1094 RB Amsterdam Vincere-GGZ Locatie A’dam Herengracht 372-374, 1016 CH

Steunpunt huiselijk geweld Amsterdam............................................ 611 60 22 info@blijfgroep.nl www.vrouwenopvang-ams.nl Blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn opvanghuizen voor vrouwen, kinderen en tegenwoordig ook mannen die slachtoffer zijn van of bedreigd worden met huiselijk geweld, eergeweld of om andere redenen in een knelsituatie menen te zitten. In de huizen wordt opvang geboden; tevens kan men hulp krijgen bij het vinden van juridische of gerechtelijke bijstand, en eventueel bij het vinden van woonruimte na de opvang. Crisisopvang De Roggeveen .................. 626 38 00 Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam Vrouwen doen om verschillende redenen een beroep op een instelling voor vrouwenhulpverlening. De meest voorkomende reden is dat zij het slachtoffer zijn van mishandeling en/of seksueel geweld, of dit dreigen te worden.


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Daarnaast zijn relatie- en opvoedingsproblemen, gedwongen prostitutie, verslaving, huurschulden of een combinatie van deze factoren, oorzaken waardoor vrouwen en hun kinderen tijdelijk niet over veilig onderdak en een eigen thuis kunnen beschikken. Blijf Groep – Bedrijfsbureau ............ 088 234 24 00 Tollensstraat 59a, 1053 RS Postbus 2938, 1000 CX www.blijfgroep.nl Blijf Groep Amsterdam Oranje Huis..................................... 088 234 24 50 Hulp, advies en aanmeldingen Tollensstraat 59a, 1053 RS Postbus 67024, 1060 JA Jeugd / kinderen Sport & Recreatie Talententent Zuid De Talententent biedt basisschoolkinderen in Amsterdam stadsdeel Zuid (Buitenveldert en Rivierenbuurt) kunstzinnige en sportieve activiteiten om zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen kan meedoen! Het complete en actuele overzicht van alle naschoolse activiteiten van de Talententent staat op www.dynamo-amsterdam.nl/talententent. e-mail talentententzuid@dynamo-amsterdam.nl Dynamo Sport Zuid, Jeugd- en jongerenwerk Dynamo Sport Zuid laat de jeugd in Amsterdam-Zuid op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en bewegen. Kijk op www. dynamo-amsterdam.nl/dynamosportzuid welke activiteiten en programma’s wij organiseren. Voor vragen: Eric Kruijswijk, Sportmakelaar telefoon 06 26 63 52 98 e-mail ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl Anouk Griffioen, Sportmakelaar telefoon 06 49 35 63 38 e-mail agriffioen@dynamo-amsterdam.nl Verteltheater Het Bruggehuisje ....... 06 222 900 72 Het Bruggehuisje is het kleinste en intiemste verteltheater van Amsterdam met een divers artistiek of kunstzinnig programma voor zowel kinderen, als voor volwassenen die het kind in zichzelf nog niet verloren hebben.

29

Adres: Amstelkade t/o 1 Voor meer informatie: www.bruggehuisje.nl e-mail: hetbruggehuisje@gmail.com Buurt- en Speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid .................................... 644 08 66 Gaaspstraat 8, 1079VE info@bsvaz.nl www.bsvaz.nl BSV Amsterdam Zuid organiseert sinds 1921 clubs en activiteiten en is de oudste en nog steeds bloeiende welzijninstelling in de Rivierenbuurt. Voor en door de leden De clubs en activiteiten van deze omni-vereniging worden geleid door medewerkers zonder financiële vergoeding. De clubs en commissies worden bij specifieke clubonderdelen als judo, yoga, tai chi chuan en sukaria oriental wel ondersteund door professionele docenten. Bijzonder in deze tijd is dat de dagelijkse leiding en het totale beleid nog steeds in handen zijn van buurtgenoten op basis van vrijwilligheid. De betrokkenheid van jong en oud is dan ook bijzonder groot – betrokkenheid die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven – betrokkenheid waar we trots op zijn en die we met zorg koesteren. Solide beleid/geleid Ieder jaar wordt het beleid getoetst door de leden (buurtbewoners) tijdens de Algemene Leden Vergadering. De doelstellingen van de vereniging zijn het beheren van en in stand houden van veilige en hygiënische speeltuinen en het organiseren van diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bij het beheer van de speeltuin wordt de vereniging bijgestaan door het stadsdeel Zuid met beroepskrachten voor het toezicht en het technisch onderhoud van de speelattributen. Voor kinderen en volwassenen Het clubaanbod wordt bepaald door de behoeftes en verlangens van de buurtbewoners. Iedere buurtbewoner kan d.m.v. het lidmaatschap een club starten. Het bestuur ondersteunt clubs organisatorisch, met clubruimte en met financiering van de aanloopkosten. De clubs zijn niet alleen gericht op kinderen zoals in de beginjaren vanzelfsprekend was. Het beleid is vandaag de dag om zich in ieder geval in te zetten voor de groepen die als financieel ‘zwakker’ worden aangeduid. Zo zijn diverse ‘volwassenen’ clubs als yoga, country line dancing, tekenen en schilderen, klaverjassen, Newen Copihue (Zuid-Amerikaanse dans) en de ouderen eettafel ontstaan.


30

Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Israelitische Sjilo Gemeente Amsterdam Eén wet

Eén wereld

No-nonsense geloofsgemeenschap uitsluitend op basis van de geschreven Tora. Nadruk op de eigen verantwoordelijkheid zonder gezag van rabbijn of menselijke tradities. Naast onze enige almacht Jehoewá is er geen plaats voor andere machten. Bevrijding van elk idee van geesten, engelen, demonen en verlossers. Open voor iedereen. Geen lidmaatschapsgeld.

Scheldestraat 19, 1078 GD Amsterdam Telefoon: 020 - 672 7321 Website: www.curiouskids.nl

Informatie: M. Wetberg ZGS Nijenburg 11, 1081 GD Amsterdam. Tel 06 20171312, mail: mosjewetberg-c@telfort.nl

Derde Schinkelstraat 48-50h • 1075 TM Amsterdam www.dierenuitvaarthuis.nl • Telefoon: 06 16 16 16 05 Inpandige parkeergelegenheid

Cursus Blindtypen nu bij úw kind op school. Vraag naar de mogelijkheden. Telefoon: 020 - 686 0523

PLEIN VAN SIENA Plaats voor ontmoeting, bezinning en spiritualiteit Rijnstraat 109 020 - 44 22 009 www.pleinvansiena.nl Op hetzelfde adres winkel voor boeken, derde wereld- en kloosterproducten

Voor kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar!

Geulstraat 24, 1078 LA Amsterdam 020-6751275 • www.deelfentuin.nl

PRINTER STUK? WIJ REPAREREN ALLE TYPEN EN MERKEN PRINTERS


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Speeltuingebouw en praathuis Dagelijks functioneert het verenigingsgebouw, direct gelegen aan de speeltuin, als praathuis en is toegankelijk voor leden en niet leden. De bezoekers kunnen binnen of bij mooi weer op het speeltuinterras genieten van een kopje koffie, frisdrank of een ijsje. Tussen de middag eten schoolkinderen hun broodje in het speeltuingebouw onder leiding van de speeltuin ‘broodje mee’ overblijfmoeders. Na schooltijd zijn de opvangmoeders aanwezig voor de kinderen van werkende ouders. Op de woensdagmiddag zijn er diverse kinderactiviteiten als knutselen, animatie films, kinderbingo, sport en spel of kindervoorstellingen. De hele week activiteit Het clubhuis wordt de weekavonden – in de maanden september t/m juni – gevuld door de clubs. Het programma wordt door de leden zelf op de Algemene Medewerkers Vergadering vastgesteld. In de weekends vinden er allerlei inloop activiteiten plaats zoals; streetdance, majorettes training (The River Girls), klaverjassen, bingo, judo toernooien… Bij voldoende belangstelling neemt de zaalvoetbalclub van de speeltuin (AZ 1992) deel aan de KNVB competitie voor zowel dames als heren. Van je hobby een club maken? Bij de Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid is dat mogelijk, je bent welkom. Jeugdhulpverlening Altra algemeen nummer ......................... 555 83 33 Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam www.altra.nl Als het niet goed gaat met een kind, blijven de problemen meestal niet tot thuis beperkt. Dan loopt het op school ook niet lekker. De problemen van alle kanten aanpakken, dat is het meest effectief. Altra heeft daarvoor de kennis in huis. Samen met het gezin, school en het eigen netwerk werken we aan een oplossing. Jeugd- en opvoedhulp 020-555 8300 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of contact@altra.nl. Crisis 020-555 84 00 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of contact@altra.nl Neem buiten werktijden contact op met Veilig Thuis via 0800 2000. Speciaal onderwijs Meer informatie via passendonderwijs@altra.nl of via één van onze scholen.

31

Jeugdbescherming ................................. 487 82 22 www.jeugdbescherming.nl Ieder kind heeft recht op veilig opgroeien. Zonder mishandeling en zonder emotionele verwaarlozing. Natuurlijk heeft iedereen weleens problemen. Je kunt bijvoorbeeld ruzie met je moeder of je broer hebben. Of je ouders gaan scheiden en hebben daarover heel veel ruzie. Vaak gaan deze problemen na een tijdje weer over. Maar wat als problemen niet vanzelf over gaan? Of als ze heel groot zijn? En je je niet veilig voelt? Dan is het belangrijk dat er iets verandert. een gezinsmanager van Jeugdbescherming kan je hierbij helpen. Samen met jou en je familie kijken we hoe we de problemen op kunnen lossen. Zodat het thuis weer goed gaat en je uiteindelijk zonder hulp van Jeugdbescherming verder kunt. Heb je hulp nodig en heb je een gezinsmanager bij Jeugdbescherming? Bel dan je gezinsmanager of ons algemene nummer: 020 487 82 22. Heb je nog geen gezinsmanager? Dan kun je voor hulp terecht bij: n De Kindertelefoon: 0800 0432 n Veilig Thuis : 0800 2000 en Het wijkteam bij jou in de buurt: Regio Amsterdam-Amstelland n Ouder- en Kind Teams 020 555 59 61 info@oktamsterdam.nl www.jeugdbescherming.nl PuurZuid - Jongeren en geld Ben je 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar? Woon je in Amsterdam Zuid, West, Nieuw-West of Centrum? Wil je hulp bij geldproblemen en heb je ook andere problemen? Bijvoorbeeld op school, op werk of thuis? Of met politie en justitie? Maak een afspraak met ons. Onze hulpverleners voor jongeren helpen je graag. Wij kijken samen hoe wij je kunnen helpen. Je kan op twee manieren een afspraak met ons maken, stuur een e-mail naar één van deze e-mailadressen: n Sta je ingeschreven in Zuid? Mail dan naar: jshvzuid@puurzuid.nl n Sta je ingeschreven in West? Mail dan naar: jshvwest@puurzuid.nl n Sta je ingeschreven in Nieuw-West? Mail dan naar: jshvnieuwwest@puurzuid.nl n Sta je ingeschreven in Centrum? Mail dan naar: jshvcentrum@puurzuid.nl Of kom langs bij het Jongeren Financieel Café (JFC). Je kan zonder afspraak binnenlopen. En het is helemaal gratis!


32

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

STICHTING STEUNFONDS BUURT- EN JONGERENWERK AMSTERDAM - fonds voor sociale initiatieven Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige projecten in Amsterdam. Wij verwachten dat deze projecten een buurt leefbaarder maken en dat zij contacten tussen buurtbewoners (individuen, bedrijven, organisaties) tot stand brengen en verstevigen. Uw project is een enthousiasmerend en vrolijk voorbeeld voor anderen. Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig geld om te starten, kijkt voor informatie en mogelijkheden op onze website of neemt contact met ons op. Deze kleinschalige projecten hoeven niet aan alle voorwaarden en criteria te voldoen. De aanvrager of het project moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten. www.steunfondsamsterdam.nl e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl Stichting Steunfonds BJA p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

Sterkliniek Amsterdam Uiterwaardenstraat 109 1079 BV Amsterdam-Z 020 - 6796035 Krugerplein 13 1092 KA Amsterdam-O 020 - 6927197 Elpermeer 41 1025 AA Amsterdam-N 020 - 6365858 zie ook: www.sterkliniekamsterdam.nl

Rijnstraat 221, 1079 HV Amsterdam Telefoon: 020 - 6708576 Begrafenis- en Crematieverzorging

A. DE JONG

Ruim 50 jaar ervaring vanuit ons familiebedrijf

Alle persoonlijke wensen zijn mogelijk

DAG EN NACHT PERSOONLIJK BEREIKBAAR

Bel ons voor vrijblijvend advies

020 - 6761337 Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam Sloterweg 1184, 1066 CV Amsterdam www.amsterdamuitvaart.nl Houder Keurmerk Uitvaartzorg


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Locatie Zuid: woensdag van 15:00 tot 17:00 uur, De Edelsteen, 2e etage, Smaragdplein 5, 1074 HA. (Bereikbaar met lijn 4, halte Lutmastraat) Wij helpen jou met vragen over geldzaken, zoals: Hoe los ik mijn geldproblemen op? Hoe krijg ik mijn administratie op orde? Heb ik recht op extra geld zoals toeslagen? Je kan hier telefoons en computers gebruiken. En wij kunnen je hiermee helpen: Jouw papieren per onderwerp verdelen en in een map stoppen, een plan maken voor het geld dat je krijgt en het geld dat je betaalt, afspraken maken met schuldeisers (dit zijn mensen en bedrijven bij wie je schulden hebt). Tips geven om je problemen op te lossen en om geen nieuwe schulden te krijgen. Kindertelefoon ........................0800 - 0432 (gratis) Elke dag van 11.00 tot 21.00 uur Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Natuurlijk kun je ook eerst bij de verschillende artikelen op onze site kijken. Wellicht kun je daar je antwoord vinden. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. www.kindertelefoon.nl Veilig Thuis .........................................0800 - 2000 Valckenierstraat 5, 1018 XB www.020veiligthuis.nl Als je wilt dat er iemand naar jou luistert, dan kun je bellen met Veilig Thuis. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag te bereiken. Als je het vervelend vindt om je naam te zeggen, hoef je dat niet te doen. Inktspecialist Inkspecialist ........................................... 471 04 10 Ceintuurbaan 151, 1072 GB amsterdam@inktspecialist.nl www.inktspecialist.nl Kappers Ad de Kapper Rijnstraat 18, 1078 RB BrainWash Kappers Rijnstraat 25, 1078 PV Elisabeth Haarmode Maasstraat 136, 1078 HP

Haar In De Wind Maasstraat 126, 1078 HN Hairstudio Joyce Uiterwaardenstraat 118, 1079 CG HAIR XL Amsterdam President Kennedylaan 15, 1079 MC Jess Kappers Maasstraat 164, 1079 BK Amsterdam Koffijberg Hairdressers Scheldestraat 8, 1078 GK Liberty Trendy Rijnstraat 56, 1078 RD Ligne “S� Coiffures Maasstraat 6, 1078 HJ Oggi Kappers Jekerstraat 112, 1078 MJ Onset Europaplein 77, 1078 GX Amsterdam Pieter Bas Kapsalons Van Woustraat 88, 1073 LP Rich Art Hair Rijnstraat 30A, 1078 RC Ron Hairstudio Biesboschstraat 8, 1078 MS Salon La Vie Lekstraat 77, 1079 EM Salon Zuid (ROC van Amsterdam) Europaboulevard 13, 1079 PC Simcha & Friends Europaplein 121, 1079 AX

33


34

Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Kerken

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente A’dam Maasstraat 148, 1079 BK Kapel van de Vrouwe van alle Kerken .... 662 05 04 Diepenbrockstraat 3, 1077 VX www.de-vrouwe.info Plein van Siena ....................................... 442 20 09 Plein van Siena is een centrum voor studie, bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Rijnstraat 109 hs, 1079 HA Op hetzelfde adres winkel voor boeken, derde wereld- en kloosterproducten. www.pleinvansiena.nl

2½ jaar. De kinderen kunnen lekker spelen en voor de ouders staat de koffie en thee klaar. In de spelinloop is veel speelgoed aanwezig, gericht op kinderen van deze leeftijd. Samen met uw kind kunt u dit ontdekken. Er is een medewerker spelinloop van Dynamo aanwezig die u wegwijs maakt binnen de spelinloop. U kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders en altijd terecht met allerlei vragen bij de medewerker. Op een vast moment wordt er samen fruit gegeten (neem hiervoor uw eigen fruit mee). Kom samen met uw kind een keer langs. U bent van harte welkom. De openingstijden vindt u op www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop.

RK Parochie St. Thomas van Aquino............................................. 644 53 25 Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam parthomvanaquino@hetnet.nl www.thomasparochie.nl

Speeltuin Goudestein Landskroon 90

Sjilo Gemeente Amsterdam ............. 06 201 713 12 Nijenburg 11, 1081 GD Mosjewetberg-c@telfort.nl

www.dynamo-amsterdam.nl/spelinloop Facebook Dynamo spelinloop

Thomaskerk Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Vrijburg Ingang kerkzaal Diepenbrockstraat 46 Vrije Evangelische Gemeente, A’dam Weteringkerk, Veluwelaan 20, 1079 RA Vrij Katholieke Kerk Deurloostraat 17, 1078 HR Synagoges Joodse gemeente Synagoge Rivierenbuurt: Lekstraat 61 Liberaal Joodse Gemeente Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Kinderen / peuters Dynamo spelinloop De spelinloop van Dynamo is dé plek om andere kinderen en ouders bij u in de buurt te ontmoeten! De spelinloop is er voor ieder kind van 0 tot

Catharinaschool Vechtstraat 88

Voorscholen Dynamo heeft ruim 40 voorschoollocaties in Oost, Zuid, West en Centrum. Kinderen van 2 tot 4 jaar vinden hier een veilige en vertrouwde omgeving om te kunnen spelen en leren met kinderen uit de buurt. De voorschool van Dynamo is een peuteropvang met een educatief programma waar spelen en leren hand in hand gaan. Een peuteropvang waar uw kind niet alleen plezier beleeft, maar ook wordt voorbereid op de basisschool. De voorschool is vijf dagen per week open voor 5 uur per dag. Ouders moeten voor elke kinderopvang of voorschool een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Wel kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen, of u heeft recht op een vergoeding van de gemeente. Bekijk de pagina www.dynamopeuters.nl/kosten voor meer informatie, hulp bij het berekenen van uw kosten of de aanvraag van de toeslag. www.dynamopeuters.nl telefoon 020 46 09 300 Facebook Dynamo peuters Dynamo-voorschool BMS Sandenburch 1-3, 1082 GN telefoon 020 46 28 430


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Dynamo-voorschool Catharina Vechtstraat 88, 1079 JN telefoon 020 46 28 432 Dynamo-voorschool De Ark Zuid-Hollandstraat 7, 1082 EK telefoon 020 46 28 431 Dynamo-voorschool De Rivieren Lekstraat 35-37, 1079 EM telefoon 020 46 28 433 / 020 46 28 434 Dynamo-voorschool De Krekels Dintelstraat 5, 1078 VN telefoon 020 46 28 435 Dynamo-voorschool De Speelweide Kalfjeslaan 370, 1081 JA telefoon 020 46 28 439 Dynamo-voorschool De Vrijbuiter Jekerstraat 84-86, 1078 MG telefoon 020 46 28 442 Dynamo-voorschool Maas en Waal Uiterwaardenstraat 544, 1079 AZ telefoon 020 46 28 437 Dynamo-voorschool Villa Fleur Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP telefoon 020 46 28 441 Dynamo-voorschool MOC ’t Kabouterhuis Amsteldijk 196, 1079 LK telefoon 020 46 09 300

35

Servicekantoor Partou Sportlaan 1, 4131 NN Vianen Hestia Kinderopvang BV Uiterwaardenstraat 542, 1079 AZ KDV en NSO KleintjeZuid Hunzestraat 85, 1079 VW KDV Wereldvlinders B.V. Europaplein 85, 1078 GZ Kinderopvang Klein & Co Rivierenbuurt B.V. .................................. 670 85 76 Verticale groepen De Jasmijn & De Iris Rijnstraat 189, 1079 HE Verticale groep De Boterbloem & peuterplusgroep De Klein Beer Rijnstraat 221, 1079 HG Post- en kantooradres: De Baroniestraat 19, 1079 PB www.kleinenco.nl Snuffie Lekstraat .................................... 642 54 60 Lekstraat 8, 1079 EN info@kdvsnuffie.nl www.kdvsnuffie.nl Gastouderbureaus Gastouderbureau De Kleine Kroon Stadhouderskade 60, 1072 AC Gastouderbemiddeling Hendrik Dienskestraat 2, 1063 AP

Kinderopvang Oppascentrale Kinderdagverblijf Bloem Trompenburgstraat 139-141, 1079 TW Roerstraat 101-A, 1078 LL Waalstraat 9, 1078 BN Kinderdagverblijf Evy Rijnstraat 227 BG, 1079 HH

Charly Cares www.charlycares.com Oppascentrale Kriterion Timorplein 24-26, 1094 CC Kleding en schoenenwinkels

Curious Kids........................................... 672 73 21 Scheldestraat 19, 1078 GD www.curiouskids.nl De Elfentuin ........................................... 675 12 75 Geulstraat 22 & 24, 1078 LA amsterdam@deelfentuin.nl www.deelfentuin.nl

Fa. C. Tuinder en Zn ............................... 664 09 42 Speciaal schoenen en voetverzorging Maasstraat 124, 1078 HN


36

Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Maatschappelijke dienstverlening

CIZ Centrum Indicatiestelling zorg ................................................ 088 789 10 00 Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht Het CIZ onderzoekt wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar met aandacht voor de mens. U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken objectieve criteria. www.ciz.nl Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. (SWDA) .................................................. 305 70 05 Stadhouderskade 89, 1073 AV Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) is een belangenbehartiger voor doven in Amsterdam. info@swda.nl www.doof.amsterdam MEE Amstel en Zaan .............................. 512 72 72 Ondersteuning bij leven met een beperking Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam MEE maakt meedoen mogelijk. Het ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd en zijn er ook voor de mensen om hen heen. MEE Amstel en Zaan bestaat uit ervaren professionals. Ze vergroten de zelfredzaamheid van iedereen die minder vanzelfsprekend een plek in de samenleving vindt. MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Daarnaast zijn ze er ook voor hun netwerk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. informatie@meeaz.nl I www.meeaz.nl Connexxion (rolstoelvervoer) ........ 0900 400 84 00 www.connexxiontours.nl/rolstoelvervoer Cliëntenbelang Amsterdam .................... 577 79 99 Jacob Bontiusplaats 9 (INIT-gebouw), 1018 LL Amsterdam Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en

mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking. info@clientenbelangamsterdam.nl www.clientenbelangamsterdam.nl AOV (Aanv. Openb. Vervoer) Bent u 75 jaar of ouder? Of hebt u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen? Het vervoer brengt u van deur tot deur, zeven dagen per week van 06.00 uur ‘s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. (Boeken kan tot 00.00 uur) Kijk op uw vervoerspas welke vervoerder U heeft: RMC (020 890 0000) of Transvision (020 303 2727) Het AOV vervoert u naar sociale en recreatieve bestemmingen, dus niet naar werk, school of dagbehandeling. Uw bestemmingsadres moet voor u toegankelijk zijn. U reist over het algemeen samen met anderen in een personenbus. U vraagt een vervoerspas aan bij de Wmo Helpdesk: 0800 0643 (gratis). Humanitas Amsterdam........................... 523 11 00 De vereniging Humanitas is een landelijke Vrijwilligersorganisatie en kan hulp bieden bij bijvoorbeeld let leggen van Sociale contacten, omgaan met rouw en verlies of over opvoeden en ouderschap. Landelijk Bureau: Postbus 71 1000 AB, Amsterdam Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6 info@humanitas.nl www.humanitas.nl Stichting Onbeperkt Zuid ................ 06 252 196 36 Postbus 51346, 1007 EH Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen van mensen met een beperking, ziekte of aandoening, die eventueel hulpmiddelen gebruiken zoals rolstoelen, blinden-geleide stokken, rollators of elleboogkrukken; maar ook ouders met kinderwagens. Zij doet dit door o.a. te ijveren voor een veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte, toegankelijk openbaar vervoer, winkeltoegankelijkheid en toegankelijke openbare gebouwen. De SOZ ondersteunt b.v. bewoners van Stadsdeel Zuid die hun eigen omgeving toegankelijk willen houden. De vrijwilligers zijn patiënt, cliënt en/of betrokken bewoner. info@onbeperktzuid.nl I www.onbeperktzuid.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 De Sociale Maatschap ........................... 435 45 55 Hagedoornplein 1c, 1031 BV De Sociale Maatschap is de partner voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind. Wij verzorgen onze dienstverlening in stadsdeel Zuid (PuurZuid). Daarnaast bieden wij Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen Centrum, West en Nieuw-West. Florijn Civiel Bewind is ook buiten Amsterdam actief. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag. info@desocialemaatschap.nl desocialemaatschap.nl Puur Zuid ........................................ 020 235 91 20 info@puurzuid.nl www.puurzuid.nL Stichting Joods Maatschappelijk Werk Van Boshuizenstraat 12 , 1083 BA Media De Echo .........................................088 - 824 76 36 Postbus 2202, 1000 CE Amsterdam Vijftig+ Magazine ..........................072 - 571 50 13 Vijftig+ magazine is een magazine 50-plussers. Het magazine verschijnt 11x per jaar. Een abonnement kost slecht a â‚Ź 12,50 per jaar. Kijk op www.vijftigplusonline.nl of bel 072-571 50 13 en word lid! Wijkgids Zuidas .............................072- 571 50 13 Deze gids is speciaal gemaakt voor de bewoners, werknemers en werkgevers van de Zuidas. De gids heeft speciaal voor de expats een Engels gedeelte. Adverteren in deze gids? Mail dan naar zuidas@ maypress.nl of bel 072 - 571 50 13.

37

Boekwinkels Bruna Olympiaplein 127, 1077 CX Scheldestraat 90, 1078 GN Boekhandel Jimmink Rooseveltlaan 62, 1078 NL Boekhandel van Rossum Beethovenstraat 32, 1077 JH Wijkkrant Zuid! Rijnstraat 130, 1079 HP Lokale Radio en TV AmsterdamFM www.amsterdamfm.nl Amsterdam 1485 1485 KHZ middengolf, 07.00 - 19.00 non stop AT 5 ....................................................... 555 11 11 Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP Amsterdam www.at5.nl Radio Mart ............................................. 679 96 65 2e Sweelinkstraat 2, 1073 EH Amsterdam www.radiomart.nl RTV Noord-Holland ........................ 088 850 50 50 Postbus 9823, 1006 AM Amsterdam www.rtvnh.nl Radio decibel www.radiodecibel.nl Ujala Hindoestaans www.ujala.nl Wereldstad Radio Amsterdam www.wereldstadamsterdam.nl FM 106.8 MHZ Milieu De Gezonde Stad.................................... 624 15 22 Mauritskade 64, 1092 AD , Amsterdam De Gezonde Stad start projecten en events om Amsterdam duurzaam en gezond te maken. Dit doen zij samen met een community van bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties. info@degezondestad.org www.degezondestad.org


38

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Greenpeace ............................................ 626 18 77 Bezoekadres: NDSM-Plein 32, 1033 WB Postadres: Postbus 3946, 1001 AS Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. www.greenpeace.nl NMT Zuid............................................... 400 45 03 Locatie Rivierenbuurt, Spreekuur op afspraak In het Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam Samen werken aan een prettige groene leefomgeving, die duurzaam is ingericht. Dat is in het kort wat Natuur & Milieuteam Zuid met jou wil realiseren in Amsterdam Zuid. Als je ook een steentje wilt bijdragen aan een groenere buurt, kan dat op heel veel manieren. Natuur & Milieuteam Zuid ondersteunt jou daar graag bij. www.nmtzuid.nl Milieu Centraal Milieu Centraal geeft onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie over duurzaam leven. www.milieucentraal.nl Milieudefensie Servicelijn ...................... 550 73 00 Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam www.milieudefensie.nl Milieuzone Amsterdam In Amsterdam geldt sinds 1 januari 2017 een milieuzone voor oude vrachtwagens en bestelwagens (waaronder campers) die op diesel rijden, en met ingang van 1 januari 2018 ook voor oude bussen en taxi’s die op diesel rijden en voor oude bromfietsen en snorfietsen. Meer informatie kunt U vinden op www.amsterdam.nl/milieuzone. Musea / archieven Stadsarchief............................................ 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL info@stadsarchief.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/stadsarchief Overzicht musea Amsterdam www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/ zien-en-doen/musea-en-galeries/ musea-in-amsterdam Muziek Overzicht Muziek & concerten in Amsterdam www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/ muziek

Muziekschool Amsterdam ...................... 578 73 73 Bachstraat 5, 1077 GD www.muziekschoolamsterdam.nl Buitenvelderts Gemengd Koor ‘Magna Voce’ ................................06 - 549 56 842 Repetities: elke dinsdagavond (19.45 - 21.45 uur) in de Vreugdehof, De Klencke 111, Amsterdam info@magnavoce.nl www.magnavoce.nl Het Rozenkoor ..............................06 - 200 51 091 Het Rozenkoor is een homo lesbokoor dat repeteert in de Gaaspstraat 8, in het gebouw van Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid. Hier vind u meer informatie over ons koor: www.rozenkoor.nl info@rozenkoor.nl. Repetitie elke zondagavond van 19.30 tot 21.30. Onderwijs Basisscholen Openbaar Rivierenbuurt KOLOM-SBO-Zuid ............................... 646 63 10 Winterdijkstraat 10, 1079 GT 020 - 6466310 directiemeander@kolom-sbo-zuid.nl www.kolom-sbo-zuid.nl 2e Dalton Openbare Basisschool (OMBS) .................................................. 229 69 36 Willem Witsenstraat 10, 1077 AZ info@2edalton.nl www.2edalton.nl 6e Montessorischool Anne Frankschool................................... 664 04 82 Niersstraat 41, 1078 VJ info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 15e Montessori Openbare Basisschool ... 644 7173 (OMBS) Maas en Waal Uiterwaardenstraat 544, 1079 AZ www.montessorimaasenwaal.nl OBS De Dongeschool............................. 664 12 88 Dintelstraat 5-7, 1078 VN administratie@dongeschool.nl www.dongeschool.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 St. Catharinaschool ................................ 644 50 66 Vechtstraat 88, 1079 JN stcatharina.info@askoscholen.nl www.catharinaschool.nl Middelbaar- & beroepsonderwijs Rivierenbuurt Mediacollege Amsterdam ...................... 850 96 90 Locatie Dintelstraat Dintelstraat 15, 1078 VN info@ma-web.nl www.ma-web.nl ROC MBO College Zuid ........................ 579 18 00 Europaboulevard 13,1079 PC www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/ MBO-College-Zuid ROC Top Amsterdam - Zuid www.roctop.nl

39

Volwassenenonderwijs HOVO Amsterdam | VU vanaf vijftig ..... 598 56 69 Diverse opleidingen vanaf 50 jaar. www.hovo.vu.nl Joke Smit College................................... 579 77 50 Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX infojokesmitcollege@rocva.nl www.jokesmitcollege.nl ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam heeft een groot aanbod aan erkende opleidingen voor volwassenen. www.rocva.nl/Volwassenenonderwijs Taal en eductie ..............................06 - 520 31 524 Dintelstraat 96-II, 1078 VX Amsterdam info@taaleneducatie.nl Divers onderwijs

Informatiecentrum ROC van Amsterdam ...................................0900 - 9599 informatiecentrum@rocva.nl Of gebruik WhatsApp 06 250 385 66 www.rocva.nl Luzac Lyceum Amsterdam ...................... 671 40 04 Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR lyceumamsterdam@luzac.nl www.luzac.nl/vestiging/lyceum-amsterdam Hubertus & Berkhoff .............................. 579 71 90 Culinaire Vakschool Betuwestraat 29, 1079 PR administratie@hubertusberkhoff.vova.nl www.hubertusberkhoff.nl Speciaal onderwijs Het Spectrum ......................................... 462 76 20 James Wattstraat 10, 1097 DM Amsterdam www.sbospectrum.nl

Cursus Instituut Amsterdam................... 686 05 23 Cursussen: Typen, blind met 10-vingers, Type les bij uw kind op school, Toetsenbordvaardigheid, MS Office, Telefoneren, Handelscorrespondentie Notuleren, Administratief cursuspakket info@cursus-instituut.nl www.cursus-instituut.nl Ouderen PuurZuid - Telefooncirkel ....................... 235 91 20 - Woont u alleen? - Vindt u het prettig om iedere ochtend even met iemand te praten? - Heeft u behoefte aan een gevoel van veiligheid? De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar iedere ochtend belt. Iedere alleenstaande die behoefte heeft aan een dagelijks vast contact, kan mee doen. Wilt of kan u niemand anders bellen, maar wilt u wel iedere ochtend gebeld worden? Ook dat kan! info@puurzuid.nl Stadsdorp Rivierenbuurt In 2013 hebben buurtbewoners Stadsdorp Rivierenbuurt opgericht. Het is een van de ruim 25 Stadsdorpen in Amsterdam. Doel van het Stadsdorp is om sociale samenhang te vergroten. Het Stadsdorp biedt vooral voor ouderen veel mogelijkheden voor contact, uitwisseling en


40

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

onderlinge ondersteuning. Eigentijds nabuurschap staat centraal. Meer informatie over activiteiten is te vinden onder het kopje Bewonersinitiatieven in deze gids, of kijk op www.stadsdorprivierenbuurt.nl Stadsdorp Rivierenbuurt is bereikbaar via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Burennetwerk Amsterdam ...................... 623 97 71 Wij koppelen buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige klusjes of sociaal contact. Wil je af en toe je buren helpen met een klusje in huis of tuin, een bezoekje of een boodschap? Dan is Burennetwerk echt iets voor jou! Wij verbinden je aan mensen in je buurt die jouw hulp goed kunnen gebruiken. info@burennetwerk.nl I www.burennetwerk.nl Dagbesteding Vreugdehof...................... 541 61 11 de Klencke 111, 1083 HH Samen iets doen Eerst een lekker kopje koffie en daarna samen iets doen. Bijvoorbeeld een spel, iets creatiefs, samen de krant lezen en wandelen. Wilt u iets voor een ander betekenen? Ook dat kan. Mogelijkheden genoeg: - Bewegen op muziek of zitdansen - Geheugentraining - Bloemschikken - Beeldende creatieve therapie - Schilderen, tekenen - Textiele werkvormen (vilten, borduren, breien) - Kaarsenmakerij - Klassieke muziek beluisteren aan de hand van een thema - Geleide meditatie - Werken op de computer - Kookclub - (Duo)fietsen - Eropuit met de groep - Vrijwilligerswerk - Adviseren op uw kennisgebied Kijk op www.amstelring.nl voor meer informatie. Care.com Ouderenzorg, speciale zorg & huishoudelijke Hulp www.care.com Cordaan Servicebureau................... 088 267 32 26. Dagbesteding, Maaltijdservice Vers aan Tafel, huishoudelijke hulp, zorg e.d. Het Cliënten Servicebureau van Cordaan is het centrale punt waar u informatie kunt krijgen over alle diensten van Cordaan. U kunt zich er ook aanmelden als nieuwe cliënt. Het Cliënten Servicebureau kan u daarbij helpen. www.cordaan.nl

Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas ............................................. 523 11 00 Postbus 71, 1000 AB Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6 Heb je behoefte aan iemand met wie je kunt praten en die jou thuis opzoekt? Ben je bijvoorbeeld aan huis gebonden, voel je je eenzaam of heb je steun nodig bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis? Denk dan eens aan Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas. info@humanitas.nl www.humanitas.nl Media voor ouderen Vijftig+ Magazine ..........................072 - 571 50 13 Vijftig+ Magazine is een magazine 50-plussers. Het magazine verschijnt 11x per jaar. Een abonnement kost slecht € 12,50 per jaar. Bel nu 072 - 57 150 13 of kijk op www.vijftigplusonline.nl en word lid! Bibliotheek voor ouderen Bibliotheek Torendael ............................ 546 16 00 Veluwelaan 21, 1079 PX Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Activiteiten voor ouderen Meer Bewegen Voor Ouderen ................ 886 10 70 (op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur) Zwanenburgwal 206, 1011 JH Stichting Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam (veelal in samenwerking met de stadsdelen) diverse activiteiten voor mensen van 55 - 100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen. De activiteiten hebben niet alleen een sportief maar ook een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezamenlijk koffie/thee gedronken, soms ontstaan buiten de les telefooncirkels of gaat men gezamenlijk iets ondernemen. Alle docenten hebben naast hun opleiding voor sportleraar, fysiotherapeut etc., een speciale opleiding Meer Bewegen voor Ouderen gedaan. Algemene informatie: mbvo_amsterdam@hotmail.com of via www.mbvo-amsterdam.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Ouderenbonden Anbo .............................................0348 - 46 66 66 De Anbo komt op voor senioren in Nederland. ledenservice@anbo.nl, raadendaad@anbo.nl www.anbo.nl Ouderen- en gehandicaptenvervoer

41

- Wolkenkrabberbuurt: Said el Abbouti en Marc Schaap - IJselbuurt: Marc Schaap - Remisebuurt: Jan Karemaker De wijkagenten zijn te bereiken via mail (buurtregie.zuiddepijp@politie.nl), telefonisch via 0900 - 8844 of via “mijn buurt” op www.politie.nl Adres: Zuid-De Pijp is aan de President Kennedylaan 11, 1079 MB.

Aanvraag AOV vervoer ......................... 0800 0643 Voor spoedeisende zaken bellen met 112. Verzorgingshuizen Rechtshulp Vivium Torendael Veluwelaan 21, 1079 PX Amsterdam Woonzorgcentrum De Buitenhof Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Revalidatie- en Verpleeghuis Vreugdehof ..................................... 088 972 02 00 De Klencke 111, 1083 HH Bij Vreugdehof hebben de medewerkers het hart op de juiste plaats. Zoekt u een verpleeghuis waar u veilig woont, met goede verzorging? Hier vindt u een luisterend oor, liefdevolle aandacht en goede medische behandeling. Een mooie verrassing is de prachtige tuin, met vijver, pergola’s en ruim terras. www.amstelring.nl/vreugdehof Ouders / verzorgers Ouder- en Kindteam Rivierenbuurt/de Pijp ............................. 555 59 61 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote problemen: wij zijn er om mee te denken en oplossingen te zoeken. depijprivierenbuurt@oktamsterdam.nl www.oktamsterdam.nl Politie Politie Basisteam Zuid-De Pijp ............0900 - 8844 - Scheldebuurt: Ed Wiesemann - Weteringbuurt Zuid en Wielingenbuurt: Tjako Drenth - Stadsdeelbuurt (is geworden De Mirandabuurt): Nelly Alberti

Juridisch Loket A’dam ........... 0900-8020 (25 cpm) Vijzelgracht 21-25, 1017 HN Postbus 20659, 1001 NR www.juridischloket.nl Kinder- en Jongerenrechtswinkel ........... 626 00 67 maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rustenburgerstraat 380 huis 1072 HG Amsterdam Whatsapp: 06-44872355 info@kinderrechtshulp.nl www.kinderrechtshulp.nl Schuldhulpverlening PuurZuid - Hulp bij geldproblemen Heb je geldproblemen of schulden? Open je de post niet meer? Heb je hulp nodig bij het betalen van je rekeningen? Iedereen kan geldproblemen krijgen. Kom je er niet meer uit? Heb je hulp nodig? Dan helpen wij je. Wij zoeken samen met jou een oplossing die bij je past. schuldhulpverlening@puurzuid.nl www.puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) Kom langs bij het Financieel Café. Je kan hier elke week terecht voor vragen over geld, administratie en belangrijke papieren. Ook kan je gratis een computer, printer, kopieerapparaat en telefoon gebruiken. Een medewerker beantwoordt je vragen of zoekt samen met jou naar een oplossing. Het is gratis en je kan zonder afspraak binnenlopen. Maandag van 9.00 tot 12.00 uur (inloop tot 11:30 uur). Lekstraat 13A


42

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Schuldhulpmaatje SchuldHulpMaatje helpt voorkomen dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Dat geeft rust, de hulp is gratis. Neem contact op! Telefonisch bereikbaar op nummer 020-8000155 op maandag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren. www.schuldhulpmaatjeamsterdam.nl Sociaal Juridisch Werk PuurZuid- Inkomen, belasting en juridische hulp Heb je problemen met instanties? Wil je weten wat je rechten en plichten zijn? Heb je vragen over uitkering, huur of toeslagen? In Nederland heb je te maken met veel wetten en regels. Deze zijn vaak moeilijk om te begrijpen. Onze sociaal raadslieden helpen je bij vragen of problemen. Je kan bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld: n Juridische formulieren invullen en brieven schrijven n Toeslagen, uitkering en loon n Werk en ontslag info@puurzuid.nl www.puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) Of kom naar het inloopspreekuur: Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur(Inloop tot 11.30) Lekstraat 13A Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuid bestaat uit een groot gebied met veel verschillen. Van het rustige en groene Buitenveldert, of de levendige Pijp, tot de indrukwekkende Zuidas. Het stadsdeel heeft meer dan 133.000 inwoners en is daarmee het op één na grootste stadsdeel van Amsterdam. Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur van Zuid en bestaat uit drie personen. De leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college. Voor de periode 2018-2022 zijn de volgende leden benoemd: Sebastiaan Capel (D66, Voorzitter), Flora Breemer (PvdA) & Rocco Piers (Groen Links). De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied.

Contactgegevens Stadsdeel Zuid telefoon 14 020 e-mail: stadsdeel.sdz@amsterdam.nl internet: www.amsterdam.nl Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam Bezoekadres: President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam Openingstijden President Kennedylaan Burgerzaken Maandag 08.00 – 20.00 uur Dinsdag 08.00 – 20.00 uur Woensdag 08.00 – 20.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur Vrijdag 08.00 – 20.00 uur Burgerzaken Openingstijden President Kennedylaan Burgerzaken Maandag 08.00 – 20.00 uur Dinsdag 08.00 – 20.00 uur Woensdag 08.00 – 20.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur Vrijdag 08.00 – 20.00 uur U kunt bij Burgerzaken terecht voor: Paspoort, ID-kaart en rijbewijs (aanvragen en vernieuwen). n Verhuizing doorgeven (naar en binnen Amsterdam) n Akten, uittreksels en verklaringen (geboorte-, huwelijks- en andere akten, uittreksel, VOG). n Trouwen en partnerschap n Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) inzien of wijzigen n Voor- of achternaam wijzigen n Aangifte van overlijden n Immigratie en Naturalisatie n

Voor veel producten kunt u langskomen zonder afspraak. Hieronder ziet u waarvoor u wel een afspraak moet maken. Voor een afspraak belt U met 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/ directregelen. n

n n n

n

n

huwelijk of partnerschap aankondigen (voorheen: ondertrouw) trouwdatum vastleggen verklaring geen schijnhuwelijk verklaring huwelijksbevoegdheid (als u in een ander land wilt trouwen) buitenlands huwelijk registreren. Kies hiervoor de optie buitenlandse akten inleveren partnerschap omzetten in huwelijk


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 n n n n n

n n n n n

n

n

n

n

kind erkennen naamkeuze (achternaam kind kiezen) echtscheiding of nietigverklaring huwelijk buitenlandse akten inleveren akten burgerlijke stand opvragen (online opvragen ook mogelijk) geboorteakte huwelijksakte overlijdensakte akte van geregistreerd partnerschap immigratie en Nederlander worden (afspraak maken kan alleen telefonisch!) inschrijven in Amsterdam (als u zich vanuit het buitenland vestigt of als u bent uitgeschreven met onbekende bestemmingen) inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Nederlander worden (ook als u hier informatie over wilt) aanvragen uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Sociaal Loket Het Sociaal Loket helpt u met: n uw vragen op het gebied van zorg en welzijn n het aanvragen van aangepast vervoer of aanpassingen in de woning n ondersteuning voor een ziek familielid wanneer u als mantelzorger overbelast dreigt te raken n documenten die u niet begrijpt n een aanvraag van een Wmo-voorziening of armoederegeling en het invullen van een formulier hiervoor n eenzaamheid of verwaarlozing n het zoeken van vrijwilligerswerk Voor Informatie belt u op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met 020 - 255 29 16. Locaties sociaal loket in Zuid: Stadsloket Zuid President Kennedylaan 923 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak n Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernstraat 112 dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, inloop n Huis van de Wijk De Pijp 2e Van der Helststraat 66 dinsdag 09.00-12.00 uur en woensdag 13.30-16.30 uur, inloop n Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 maandag en woensdag 09.00-12.00 uur, inloop n

43

Vergunningen, bestemmingsplannen Bestemmingsplan Inkijken In een bestemmingsplan staan de regels van de gemeente over (ver)bouwen, het gebruik van gebouwen en het (grond)gebied van de gemeente. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente Amsterdam online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vult het adres in waarvan u wilt weten waarvoor het nu gebruikt mag worden volgens het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld voor wonen, bedrijfsactiviteiten, verkeer of recreatie. Vergunningen Wilt u nagaan welke vergunningen u nodig hebt voor uw verbouwing? Doe dan de vergunningencheck op omgevingsloket.nl. Wilt u een uitspraak van de gemeente op papier? Dan moet u een conceptaanvraag indienen. De kosten hiervoor zijn € 210,- (tarief 2018). Wabo omgevingsvergunning Wilt u bouwen of verbouwen? De fundering herstellen, een dakterras aanleggen, een nieuwe woonboot bouwen, een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is een vergunning voor bijvoorbeeld bouwen, wijzigen van een monument of het kappen van een boom. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning. Het is mogelijk om in één aanvraag meerdere activiteiten op te nemen. Bijvoorbeeld voor bouwen en het kappen van een boom. Een omgevingsvergunning kunt u online of schriftelijk aanvragen. Voor beide opties gebruikt u het landelijke systeem ‘Omgevingsloket online’ (www.omgevingsloket.nl). In het omgevingsloket kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u de aanvraag wilt indienen. Online aanvraag Voor een online aanvraag hebt u DigiD of eHerkenning nodig. DigiD is voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven. Ga naar www.omgevingsloket.nl. Doorloop de vragenlijst en voeg de bijlagen toe. Via het Omgevingsloket online kunt u de status van uw aanvraag volgen.


44

Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Aanvraag doen in Zuid Bekijk de afwijkende regels van Stadsdeel Zuid voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het gaat dan vooral om deze zaken: n Dakkapellen n Dakterrassen n Aan- en uitbouwen n Gebouwde terrassen (aan achtergevel, niet bestemd voor horeca) n Balkons n Mengformules horeca n Ventilatiesystemen Meer informatie over vergunningen, bestemmingsplannen, kijk op www.amsterdam.nl onder ‘Wonen en leefomgeving’ bij ‘Bouwen’. DigiD - nodig voor uw digitaal contact met de overheid Voor het digitaal aanvragen van sommige producten, zoals de Wabo, heeft u een DigiD nodig. Dat is een identificatiecode waarmee u met de overheid digitaal zaken kunt afhandelen (bijvoorbeeld uw belastingaangifte). U wilt immers niet dat iemand anders zomaar uw gegevens via de computer verandert of opvraagt. Een DigiD vraagt u aan via www.digid.nl. Binnen een week na de aanvraag krijgt u een activeringscode met de post thuisgestuurd. Denk hieraan als u nog geen DigiD heeft, maar wel uw verhuizing digitaal door wilt geven. Zorg er dan voor dat u ruim van tevoren uw DigiD heeft aangevraagd.

Nuri Genco Rijnstraat 47 - 49, 1078 PX Vervoer GVB ...................................................0900 - 80 11 Van maandag t/m zaterdag 8.30 - 19.00 uur www.gvb.nl Vrijwilligers Buuv....................................................... 679 44 41 Voor Elkaar in Zuid Huis van de Wijk de Pijp Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG BUUV is dé buurtmarktplaats voor vraag en aanbod van bewoners in Amsterdam Zuid. info@amsterdamzuid.buuv.nu www.buuv.nu Humanitas Afdeling Amsterdam ............ 523 11 00 Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam Organiseert vrijwilligerswerk op diverse terreinen. info@humanitas.nl www.humanitas.nl Vrijwilligersacademie Amsterdam .......... 320 55 79 Keizersgracht 340-342, 1016 EZ Amsterdam De Kennismarkt Zuid is een samenwerkingsverband tussen partnerorganisaties in Amsterdam stadsdeel Zuid en de Vrijwilligersacademie Amsterdam. www.kennismarkt.amsterdam info@vrijwilligersacademie.net www.vrijwilligersacademie.net

Supermarkten Albert Heijn Scheldeplein 5, 1078 GR, Rijnstraat 139, 1079 HC Rijnstraat 33 1078 PW, Maasstraat 47, 1078 HD Aldi Gaaspstraat 41, 1079 VD Avondwinkel De Schelde Scheldestraat 2, 1078 GK DEEN Supermarkten ............................... 760 78 77 Rijnstraat 154-1, 1079 HR www.deen.nl Dirk van der Broek Europaboulevard 19, 1079 PC Rijnstraat 48, 1078RD

Stichting Onbeperkt Zuid ................ 06 252 196 36 Postbus 51346, 1007 EH Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen van mensen met een beperking, ziekte of aandoening, die eventueel hulpmiddelen gebruiken zoals rolstoelen, blinden-geleide stokken, rollators of elleboogkrukken; maar ook ook ouders met kinderwagens. Zij doet dit door o.a. te ijveren voor een veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte, toegankelijk openbaar vervoer, winkeltoegankelijkheid en toegankelijke openbare gebouwen. De SOZ ondersteunt b.v. bewoners van Stadsdeel Zuid die hun eigen omgeving toegankelijk willen houden. De vrijwilligers zij patiënt, cliënt en/of betrokken bewoner. vrijwilligers@desocialemaatschap.nl www.onbeperktzuid.nl


Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Vrijwilligerscentrale Amsterdam ............ 530 12 20 Geldersekade 101, 1011 EM Het is onze passie om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen om zich maatschappelijk nuttig te maken om daarmee maatschappelijke organisaties te versterken. Ook willen we deze organisaties op allerlei manieren helpen om hun missie, met de hulp van vrijwilligers, te bereiken. amsterdam@vca.nu www.vca.nu PuurZuid - Vrijwilligerswerk................... 235 94 84 Wil je graag iets doen voor anderen? Vind je het leuk om een rol te spelen in je buurt? Wil je ervaring opdoen met werk? Kom dan bij ons werken als vrijwilliger! Jouw werk is van veel waarde. Door jou kunnen wij activiteiten en diensten organiseren. Je doet hier veel buurtbewoners een groot plezier mee. Iedere vrijwilliger van PuurZuid kan meedoen met interessante trainingen. Neem contact op met de coรถrdinator vrijwilligerswerk: 020 - 235 94 84 vrijwilligers@desocialemaatschap.nl www.puurzuid.nl Werk en inkomen Well@Work Flexwerkplekken ................. 240 01 91 Rijnstraat 170, 1079 HS Flex werkplekken, vaste werkplekken, variabele werkplekken, vergaderruimte, coaching de jongruimte, ontspanningsruimte, workshopruimte. info@wellatwork.amsterdam www.wellatwork.amsterdam Doorwerkgever Rijnstraat 246, 1079 HW UWV ............................................... 088 898 92 94 Hoofdkantoor: La Guardiaweg 94-114, 1043 DL Bezoekadres: Delflandlaan 3-5, 1062 EA Correspondentieadres: Postbus 8071 1005 AB www.uwv.nl Dienst Werk en Inkomen ........................ 252 60 00 Postbus 90395, 1006 BJ www.amsterdam.nl/werk-inkomen/contact Wonen Dienst Wonen ............................................. 14 020 Postadres: Postbus 1900, 1000 BX Jodenbreestraat 25, 1011 NH www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen

45

De Hypotheker n Locatie Zuidas ..................................... 622 14 11 Strawinskylaan 1427, 1077 XX n Locatie van Baerlestraat ...................... 662 28 61 van Baerlestraat 1, 1071 AL Eigen Haard Postbus 67065, 1060 JB Huurdersvereniging Amsterdam Weesperstraat 390, 1018 DN info@huurdersvereniging-amsterdam.nl www.huurdersvereniging-amsterdam.nl Stadgenoot Sarphatistraat 370, 1018 GW Woningstichting Rochdale Postbus 56659, 1040 AR Woonstichting De Key Postbus 2643, 1000 CP Uitvaart/Begraafplaatsen Begraafplaats Sint Barbara Amsterdam .. 682 05 98 Spaarndammerdijk 312, 1014 AA info@stbarbara-amsterdam.nl www.stbarbara-amsterdam.nl De Jong Uitvaartverzorging.................... 676 13 37 Cliostraat 42, 1077 KJ Sloterweg 1184, 1066 CV dejong@uitvaart.nl www.uitvaartcentrum.amsterdam Funeral quest Bogortuin 93, 1019 PE Uitvaartcentrum Zuid Fred. Roeskestraat 91, 1075 EC


46

Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Banketbakkerij

Ambachtelijke Patisserie Blommestein

Dierenartsen Natuurlijk Gezonde Dieren Zie onze advertentie op pagina 30.

Voor al uw lekkers bij de koffie en verjaardag- of gelegenheidstaarten. Churchilllaan 26 1078 EG Amsterdam 020 - 662 9526 www.blommestein-banket.nl

Sterkliniek Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 32. Dierenuitvaart

Begraafplaatsen

Dierenuitvaarthuis Amsterdam-Zuid Zie onze advertentie op pagina 30.

Begraafplaats Sint Barbara Zie onze advertentie op pagina 2. Diëtisten Begrafenissen & crematie Uitvaartverzorging A. De Jong Zie onze advertentie op pagina 32. Bewoners activiteiten Dynamo Zie onze advertentie op pagina 4. Bloemen en planten Hugo’s bloemen en planten Zie onze advertentie op pagina 18. Chiropractie Health4life Chiropractie Rugkliniek Maasstraat 103, 1078 HH Amsterdam 020 - 673 1800 / www.mychiropractor.nl Condities: Rug-& Nek-pijn/Whiplash Hernia/Hoofdpijn/Migraine/Scoliose Services: Med.Acupunctuur/Voetscan TrigerPointMassage/Funct.Neurologie

Diëtistenpraktijk Géa Fegel

Orthomoculair therapeut en diëtist www.dietistenpraktijk.nl www.de-remedie.nl

1e Constantijn Huygensstraat 39 1054 BR Amsterdam 06 - 29546907 Eetcafés Bar Café Louis Davids Zie onze advertentie op pagina 18. Eetcafé Riviéra Zie onze advertentie op pagina 18.


Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Ergotherapie Ergotherapie en Handtherapie Amsterdam Schipbeekstraat 2, 1078 BL Amsterdam Telefoon: 020 - 6100 940 Ergotherapeuten voor huisbezoeken en behandeling op de praktijk. Gespecialiseerde handtherapeuten. Vergoeding geheel uit uw basisverzekering. www.ergotherapie.amsterdam www.handtherapie.amsterdam info@ergotherapie.amsterdam info@handtherapie.amsterdam

Hypotheken De Hypotheker Zie onze advertentie op pagina 2. Kerken Plein van Siena Zie onze advertentie op pagina 30. Sjilo Gemeente Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 30.

Flexwerkplakken Well@Work Zie onze advertentie op pagina 4 Fysiotherapie De Grote Rivieren Zie onze advertentie op pagina 2.

R.-k. Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren Diepenbrockstraat 3, 1077 VX Amsterdam Tel. 020 66 20 504; info@de-vrouwe.info Dagelijks open van 10:30 u. - 16:30 u. meer Info: www.de-vrouwe.info; www.devrouwevanallevolkeren.nl Welkom in deze oase van vrede en gebed! Kinderopvang

Fysiotherapie Waalstraat Zie onze advertentie op pagina 24. SFR beweegt Zie onze advertentie op pagina 24. Wielingenpraktijk Zie onze advertentie op pagina 24.

Curious Kids kinderopvang Zie onze advertentie op pagina 30. Kinderdagverblijf De Elfentuin Zie onze advertentie op pagina 30. Klein & Co Zie onze advertentie op pagina 32.

Huisartsen De Grote Rivieren Zie onze advertentie op pagina 2. Hulporganisaties Stichting Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 32.

KDV Snuffie KDV Snuffie is kleinschalig en we bieden een huiselijke sfeer: Opvang van 0-4 jaar, Leeftijdsgerichte activiteiten, PUK & KO en enthousiaste medewerkers. Interesse? Voel u vrij om contact met ons op te nemen. Lekstraat 8, 1079 EN Amsterdam Telefoon: 020 - 642 5460 info@kdvsnuffie.nl www.kdvsnuffie.nl

47


48

Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Maatschappelijke dienstverlening

Cliëntenbelang Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 4. Mensendieck Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid Zie onze advertentie op pagina 22. Ouderen Meer Bewegen voor Ouderen Zie onze advertentie op pagina 51.

Schoenen C. Tuinder & Zn. Zie onze advertentie op pagina 24. Schoonheidssalons Schoonheidssalon Marquerite Rijnstraat 194 1079 HS Amsterdam Telefoon: 020 - 6623253 Al 43 jaar UW schoonheidssalon!! Kijk voor onze behandelingen op: www.marquerite.nl Sociale dienstverlening

Pedicure Anne-Miek Pedicure Zie onze advertentie op pagina 24.

Puur Zuid Zie onze advertentie op pagina 2. Supermarkten

Preventie Jellinek Zie onze advertentie op pagina 51.

Deen Supermarkten Zie onze advertentie op pagina 18. Tandartsen

Printerinkt Tandtechnische Laboratoria Inkt Specialist Zie onze advertentie op pagina 18, 22, 24 en 30. Restaurants Casa Pino Zie onze advertentie op pagina 18. Feduzzi Zie onze advertentie op pagina 18. Bar Café Louis Davids Zie onze advertentie op pagina 18.

Tandartspraktijk T. Broekman-Teggelaar Bernissestraat 12 A, 1079 ZW Amsterdam Rijnstraat 179, 1079 HD Amsterdam Tel. 020 - 642 72 55 www.tandartsrivierenbuurt.nl Tandheelkundige en Tandtechn. behandelingen Zie ook onze advertentie opde achterpagina Kliniek Amsterdamse Tandartsen Zie onze advertentie op pagina 22. Tandartsengroepspraktijk Rivieren-Zuid Hunzestraat 1, 1079 VR Amsterdam Telefoon: 020 - 6424001 www.tandartspraktijkrivierenzuid.nl Inschrijven nieuwe patiënten Gespecialiseerd in implantologie


Rivierenbuurt van A tot Z 2019 Tandtechnische laboratoria Tandartspraktijk T. Broekman-Teggelaar Zie onze advertentie op pagina 52. Typecursussen Cursus Instituut Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 30. Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging A. De Jong Zie onze advertentie op pagina 32. Verloskundigen Femme Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 22. Vrijwilligerswerk Kennismarkt.Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 51. Vrijwilligers Centrale Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 51.

49


50

Rivierenbuurt van A tot Z 2019

Notities


GRATIS CURSUSSEN, WORKSHOPS EN ONTMOETING Wil je nieuwe dingen leren? Kijk op de kennismarkten voor gratis cursussen en workshops bij jou in de buurt.

KENNISMARKT. AMSTERDAM Aanmelden is heel eenvoudig: ga naar kennismarkt.amsterdam, kies je buurt en geef je op voor een bijeenkomst of de nieuwsbrief.

VOOR IEDEREEN DIE IETS VOOR EEN ANDER DOET

Gratis advies Voor mensen met vragen over zichzelf of iemand in hun omgeving over alcohol, drugs, roken, gokken, gamen of verslaving. Jellinek Expert Team t 020 - 590 1717 Ma t/m vrij: 09.00-11.00 en 15.00-17.00 of mail naar preventie@jellinek.nl

Ook in uw regio!

Dé expert op het gebied van verslaving

OP

ZoeK?

Meer Bewegen is goed voor Ouderen. Wij organiseren in heel Amsterdam sportieve activiteiten voor mensen van 55-100 jaar met een beperking

Eindeloze mogelijkheden als vrijwilliger Kom naar één van de spreekuren voor vrijwilligerswerk in Zuid! www.vca.nu/zuid | 020- 5301220

en/of chronische aandoening.

Informatie hierover vindt u op onze site: www.mbvo-amsterdam.nl, bel naar 020 - 886 10 70 of stuur een e-mail naar mbvo_amsterdam@hotmail.com


T. Broekman-Teggelaar

tandarts

E. Broekman tandtechnicus

tandartsen • mondhygiënistes • tandtechnici • mondhygiëne • bleken van tanden • gebitsbeschermer • kronen of bruggen? Happen hoeft niet meer: wij scannen! • frames en plaatjes • Gebitsprotheses

www.tandartsrivierenbuurt.nl Al 25 jaar hèt adres voor uw kunstgebit of klikgebit (op implantaten) Snelle reparatieservice - Behandeling na telefonische afspraak Parkeren voor de praktijk Bernissestraat 12A - 1079 ZW - Amsterdam (parallel aan Maasstraat) Rijnstraat 179 - 1079 HD - Amsterdam (bij Utrechtsebrug)

www.tandartsrivierenbuurt.nl Tel. 020 - 642 72 55

Profile for Maypress Openbare Bibliotheek

Wijkgids Rivierenbuurt Amsterdam 2019/2020  

De wijkgids voor de Rivierenbuurt in Amsterdam met daarin alle, zoveel als mogelijk is, de meest recente informatie met betrekking tot organ...

Wijkgids Rivierenbuurt Amsterdam 2019/2020  

De wijkgids voor de Rivierenbuurt in Amsterdam met daarin alle, zoveel als mogelijk is, de meest recente informatie met betrekking tot organ...

Profile for math1
Advertisement