Page 1

Rivierenbuurt

Z t o t va n A

Wijkgids 2018


Meer Bewegen is goed voor Ouderen.

Huisartsen & Fysiotherapie Maasstraat 167 1079 BG Amsterdam

Wij organiseren in heel Amsterdam sportieve activiteiten voor mensen van 55-100 jaar met een beperking

Tel: 020 - 5400188

en/of chronische aandoening.

www.degroterivieren.info Algemene huisartsenpraktijk Algemene fysiotherapie Manuele therapie tandartsen mondhygiënistes tandtechnici

T. Broekman-Teggelaar E. Broekman tandarts tandtechnicus

• mondhygiëne • bleken van tanden • gebitsbeschermer • kronen of bruggen? Happen hoeft niet meer: wij scannen! • frames en plaatjes

Informatie hierover vindt u op onze site: www.mbvo-amsterdam.nl, bel naar 020 - 886 10 70 of stuur een e-mail naar mbvo_amsterdam@hotmail.com

OP

ZoeK?

Al 25 jaar hét adres voor uw kunstgebit of klikgebit (op implantaten) Snelle reparatieservice - Behandeling na telefonische afspraak - Parkeren voor de praktijk

Bernissestraat 12A - 1079 ZW - Amsterdam (parallel aan Maasstraat) Rijnstraat 179 - 1079 HD - Amsterdam (bij Utrechtsebrug) Telefoonnummer: 020 - 642 72 55 www.tandartsrivierenbuurt.nl

Eindeloze mogelijkheden als vrijwilliger Kom naar één van de spreekuren voor vrijwilligerswerk in Zuid! www.vca.nu/zuid | 020- 5301220


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

3

Voorwoord Beste buurtbewoners, Het ‘Huis van de Wijk Rivierenbuurt’, Rijnstraat 115 is al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplek, bestemd voor alle wijkbewoners. Dat dit een fijne ontmoetingsplek is blijkt wel uit het feit dat in 2017 meer dan 27.000 buurtbewoners ons bezochten. Van oudsher komen er al veel ouderen maar we zien de afgelopen jaren dat ook steeds meer jongere buurtbewoners ons weten te vinden én te waarderen. Veel bewoners zijn samen actief voor de buurt en/of creatief bezig. Bewoners organiseren hier hun eigen activiteiten. Men kan er, voor een zeer schappelijk tarief, ook een ruimte huren (niet voor commerciële doeleinden). Heeft u ook ideeën voor een betere buurt, wilt u deelnemen aan één van de bestaande bewonersinitiatieven of heeft u zelf een totaal nieuw idee, kom dan gerust langs in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dit geldt ook voor ondernemers in de buurt. Bij de receptie kunt u vragen naar de programmacoördinator, zij helpt u graag verder. Vanwege een ingrijpende verbouwing zal het Huis van de wijk per 1 mei 2018 tijdelijk verhuizen naar de President Kennedylaan hoek Rijnstraat (bij oude tramhalte 25). Daar gaan die periode de meeste activiteiten gewoon door. In de loop van 2019 komen wij weer terug in ons oude pand, wat dan geheel vernieuwd en verfraaid zal zijn. Zie voor meer informatie ook onze website www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl en onze facebookpagina www.facebook.com/huisvandewijkrivierenbuurt Het Huis van de Wijk is er voor ú. Samen gaan we voor een betere buurt! Bestuur Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR).

Colofon Wijkgids Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Uitgave en advertentie exploitatie: Uitgeverij Maypress, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard Telefoon: 072 - 57 150 13 E-mail: administratie@maypress.nl Coverfoto: Stefan Riemsma, Redactie: Maayke Riemsma Advertentie acquisitie: Peter Knaap, telefoon 072 - 5715013, email: peter@maypress.nl Verschijning: 1 keer per jaar Oplage: 13.000 exemplaren Verspreiding: Vandewater Enterprise (Tel: 020 - 688 02 05, E-mail: info@vandewaterenterprise.nl) Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.


4

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Bloembinderij Smit & Zn. Maasstraat 142 • tel.: 671 38 27 Amsterdam

Buitenplein 76 • tel.: 441 03 27 Stadshart Amstelveen

SingleSuperMom is hét netwerk voor alle alleenstaande moeders. Voor moeders door moeders van fun- events tot workshops en moeder&kindactiviteiten.

Sluit je aan bij het grootste netwerk voor single moms! Je bent van harte welkom Rijnstraat 208, www.singlesupermoms.com of via singlesupermovement

Lidy werkt met veel plezier door als receptioniste.

Piercing studio Upperten / Tattoo school Nederland Voor al uw piercings en sieraden maar ook voor het volgen van Piercing cursussen en tattoo opleidingen.

Doorwerken na pensioen Rijnstraat 246 Amsterdam www.doorwerkgever.nl

Maasstraat 15, 1078 HB Amsterdam Telefoon: 020 - 6627122 www.tattooschoolnederland.nl www.piercingstudioupperten.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

5

Belangrijke Telefoonnummers Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance)____________________________________________________________________________ 112

Geen spoed wel Politie________________________________________________________________________________________________ 0900 - 8844

Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt (WOOR)______________________________ 301 00 30

Centrale Doktersdienst (dag en nacht)_________________________________________________________________________ 088 - 0030600 CliĂŤntenbelang Amsterdam_____________________________________________________________________________________________ 577 79 99 Dierenambulance (Alarmnummer, 24 uur per dag)______________________________________________________________ 626 21 21 Eerste Hulp (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)_________________________________________________________________________ 599 30 16 Horeca overlast______________________________________________________________________________________________________________ 421 45 67 Kindertelefoon (gratis, bereikbaar van 14.00 - 20.00 uur)__________________________________________________ 0800 - 0432 Meldpunt Discriminatie Amsterdam__________________________________________________________________________________ 638 55 51 Meldpunt Vrouwenopvang______________________________________________________________________________________________ 611 60 22 (Telefonische hulpverlening voor meisjes/vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld of mishandeling) Milieu klachten (publiekstelefoon)____________________________________________________________________________________ 551 34 56 Milieu Defensie Servicelijn______________________________________________________________________________________________ 626 26 20 Milieupolitie (13.00 -14.00 uur)_______________________________________________________________________________________ 546 43 95 Reiniging (Voor vragen over vuil)___________________________________________________________________________________________ 14 020 Slachtofferhulp Amsterdam______________________________________________________________________________________________ 622 84 41 Taxi Amsterdam Zuid______________________________________________________________________________________________________ 260 76 07 Telefonische hulpdienst___________________________________________________________________________________________________ 675 75 75 Sociaal Raadsman Rivierenbuurt_______________________________________________________________________________________ 540 09 80 Sociale advocatuur_________________________________________________________________________________________________________ 673 00 55 Veilig Thuis________________________________________________________________________________________________________________ 0800 - 2000

Storingsdiensten: Liander (Stroom en gas)_______________________________________________________________________________________________ 0800 - 9009 Waterleidingbedrijf, klachten 24 uur per dag 7 dagen per week_________________________________________ 0900 - 9394 Wijkbeheerder Rivierenbuurt___________________________________________________________________________________________ 546 43 16


6

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Bezoek de unieke botanische tuin aan de Zuidas. De toegang is gratis. Kom langs voor een wandeling door de tuin en de kassen met o.a. een bijzondere collectie cactussen en succulenten. In de winkel worden tuin- en kamerplanten als mede zaden van bijzondere planten verkocht. Hier slaagt u voor leuke cadeauartikelen en tevens kunt u hier iets drinken.

www.botanischetuinzuidas.nl

MODELLEN GEZOCHT! WASSEN/KNIPPEN V.A. €6,OPSTEKEN €10,PERMANENT V.A. €20,KLEUREN V.A. €13,-

or een el nu vo

B

9 020 - 57

Salon Zuid Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam

k

afspraa

18 88

Zie onze website voor data van evenementen en onze zadenlijst. www.botanischetuinzuidas.nl Telefoon 020 - 598 9390. GRATIS entree Van der Boechorststraat 8, 1081 BT Amsterdam


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

7

Inhoud Voorwoord________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 Belangrijke Telefoonnummers_________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 Trefwoordenregister____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8, 9 Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt_____________________________________________________________________10 Dynamo___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14 Advocaten_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14 Actie en belangengroepen____________________________________________________________________________________________________________________________________14 Autoservice______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Belastingen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Bewonersinitiatieven______________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Bibliotheken____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Bloemen en planten_______________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Botanische Tuin_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________15 Buurtservicecentra algemeen________________________________________________________________________________________________________________________________15 Cultuur, recreatie en sport_____________________________________________________________________________________________________________________________________16 Dieren______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Dierenartsen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Discriminatie____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Eten en drinken_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________17 Fietsgroepen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________19 Gezondheidszorg_________________________________________________________________________________________________________________________ 19, 21, 23, 25, 26 Hulpverlening__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26, 27 Jeugd / kinderen______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 27, 28 Jeugdhulpverlening________________________________________________________________________________________________________________________________________________28 Inktspecialist____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________29 Kappers____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________29 Kerken_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 29, 31 Kinderen / peuters__________________________________________________________________________________________________________________________________________________31 Kinderopvang___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33, 34 Kleding en schoenenwinkels_________________________________________________________________________________________________________________________________34 Maatschappelijke dienstverlening__________________________________________________________________________________________________________________ 34, 35 Makelaardij______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________35 Media________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35, 36 Milieu_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________36 Musea / archieven__________________________________________________________________________________________________________________________________________________36 Muziek_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________36 Onderwijs________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________37 Ouderen___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 38, 39 Ouders / verzorgers_______________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Piercingstudio__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Politie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Rechtshulp_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Schoonheidssalon___________________________________________________________________________________________________________________________________________________39 Schuldhulpverlening_______________________________________________________________________________________________________________________________________________40 Sociaal Juridisch Werk____________________________________________________________________________________________________________________________________________40 Stadsdeel Zuid_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________40 Supermarkten__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 40, 41 Vervoer____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________41 Vrijwilligers______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________42 Werk en inkomen___________________________________________________________________________________________________________________________________________________42 Wonen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 42, 43 Uitvaart/Begraafplaatsen_______________________________________________________________________________________________________________________________________43


8

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Trefwoordenregister #

E

4/5-meicomité....................................................13

Eten en drinken..................................................17 F

A

Felicitatieproject, Het.........................................10

AA (Anonieme Alcoholisten)...............................12

Fietsgroepen.......................................................19

AA (Anonieme Alcoholisten) Zelfhulpgroep........12

Fysiotherapeuten................................................21

Actie en belangengroepen..................................14 Activiteiten voor ouderen...................................38

G

Acupunctuur.......................................................19

Gastouderbureaus..............................................34

Advocaten..........................................................14

Geestelijk leven...................................................26

Apotheken..........................................................21

Geestelijke Gezondheidszorg..............................23

Autoservice.........................................................15

H

B

Huisartsen..........................................................23

Huis van de Wijk Rivierenbuurt, het....................10 Basisonderwijs bijzonder.....................................37 Basisscholen Openbaar.......................................37

I

Belastingen.........................................................15

Idee ’85 .............................................................11

Bewoners Aktief.................................................12

Inktspecialist.......................................................29

Bewonersinitiatieven...........................................15 Bibliotheek voor ouderen....................................38

J

Bibliotheken........................................................15

Jeugd / kinderen.................................................27

Bloemen en planten............................................15

Jeugdhulpverlening.............................................28

Boekenmarkt......................................................12 Boekwinkels........................................................35

K

Botanische Tuin..................................................15

Kappers..............................................................29

Buurtservicecentra algemeen..............................15

Kerken................................................................29

Buurtzangkoor Lorelei.........................................13

Kinderen / peuters..............................................31 Kinderopvang.....................................................33

C Chiropractie........................................................21

Kleding en schoenenwinkels...............................34 Kunstgebitten.....................................................23 Kunstgezellen.....................................................12

D Dans...................................................................16

L

Dienstverlening aan ouderen..............................38

Logopedisten......................................................25

Dieren................................................................17

Lokale Radio en TV.............................................36

Dierenartsen.......................................................17 Diëtisten.............................................................21

M

Discriminatie.......................................................17

Maatschappelijke dienstverlening.......................34

Dynamo.............................................................14

Makelaardij.........................................................35 Media.................................................................35


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Media voor ouderen...........................................38

Schuldhulpverlening...........................................40

Mensendieck......................................................25

Sociaal Juridisch Werk.........................................40

Middelbaar- & beroepsonderwijs........................37

Speciaal onderwijs..............................................37

Milieu.................................................................36

Speedcoaching ..................................................13

Mondhygiënisten................................................23

Speel-O-Theek ’t Guppie....................................11

Musea / archieven..............................................36

Sport..................................................................16

Muziek...............................................................36

Stadsdeel Zuid....................................................40

Muziektent.........................................................12

Supermarkten.....................................................41 Synagoges..........................................................31

N NA (Narcotica Anoniem) Zelfhulpgroep ............12

T Tandartsen..........................................................25

O

Tandtechnisch Laboratorium...............................26

Oedeemtherapie.................................................25

Thuiszorg............................................................26

Onderwijs...........................................................37 Ongewenst zwanger..........................................26

U

Oppascentrale....................................................34

Uitvaart/Begraafplaatsen....................................43

Ouder- en Kindteam De Pijp & Rivierenbuurt.....25 Ouderen.............................................................38

V

Ouderen- en gehandicaptenvervoer...................39

Verloskundigen...................................................26

Ouderenbonden.................................................39

Verslaving...........................................................27

Ouderensociëteit Thomas van Aquino................12

Vervoer...............................................................41

Ouderenzorg......................................................38

Verzorgingshuizen..............................................39

Ouders / verzorgers............................................39

Volwassenenonderwijs........................................37

P

Vrouwen............................................................27

Vrijwilligers.........................................................42 Pedicure.............................................................25 Piercingstudio.....................................................39

W

Politie.................................................................39

Werk en inkomen...............................................42 Werkgroep Taal Rivierenbuurt............................13

R

Wonen...............................................................42

R4TV..................................................................13

WOOR (Stichting Welzijn, Ontmoeting en Onder-

Rechtshulp..........................................................39

steuning.............................................................10

Reizigersadvies...................................................25 Repaircafe..........................................................13

Y

Rommelmarkt.....................................................11

Yoga voor senioren.............................................12

S

Z

SamenSpraak Rivierenbuurt................................11

Ziekenvervoer.....................................................26

Schoonheidssalon...............................................39

9


10

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt Het WOOR (Stichting Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt), Rijnstraat 115 (tot 1 mei 2018), 1079 HA Amsterdam, telefoon: 020-301 00 30 is de drijvende kracht achter het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Vanwege een grootschalige verbouwing aan het pand Rijnstraat 115/Vechtstraat 92 zal het WOOR en het Huis van de Wijk Rivierenbuurt op 1 mei 2018 verhuizen naar een tijdelijke locatie (portocabins) hoek Rijnstraat/President Kennedylaan. Voor ca. 13 maanden zal het adres van het WOOR en het Huis van de Wijk Rivierenbuurt President Kennedylaan 142 zijn. Het WOOR kantoor is geopend van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Bij afwezigheid kunt u ons via de e-mail bereiken: info@woor.nl De programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt is telefonisch bereikbaar via: 020-301 00 50. Bij afwezigheid kunt u mailen naar: programmacoordinator@woor.nl Zie voor meer informatie: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in uw wijk. Sinds 2012 zijn er vijf Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid. Wat kunt u als wijkbewoner binnen het Huis van de Wijk doen? In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk. Denk hierbij aan het voorbeeld om samen met een groep vrijwilligers bewoners te helpen die extra steun kunnen gebruiken. U kunt hier ook terecht om andere wijkbewoners te ontmoeten en om deel te nemen aan een van de vele activiteiten. Wat kunt u als ondernemer binnen het Huis van de Wijk doen? Als ondernemer heeft u belang bij een leefbare en prettige sfeer in de wijk. Het Huis van de Wijk wil samen met actieve en betrokken wijkbewoners hier een bijdrage aan leveren. Kom eens langs in het Huis van de Wijk en ga in gesprek met de programmacoördinator om erachter te komen wat uw

bijdrage, als ondernemer, aan de wijk kan zijn. Wij staan u graag te woord. Het Huis van de Wijk heeft een eigen aanspreekpunt voor de wijkbewoners en ondernemers: de programmacoördinator. De programmacoördinator luistert graag naar uw idee en kent de wijk, de ondernemers en de organisaties. Hij of zij verbindt, ondersteunt en faciliteert betrokken wijkbewoners. Daarnaast stelt de programmacoördinator een activiteitenprogramma op. Wilt u een (vergader)ruimte reserveren? Voor het reserveren van (zaal)ruimte in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de beheerders van het WOOR, tel: 020-301 00 34 of via e-mail: beheerhvdwr@woor.nl. (niet voor bruiloften en partijen). Kijk voor meer informatie: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Heeft u zaalruimte nodig voor een bewonersinitiatief (voor en door buurtbewoners), dan kunt u contact opnemen nemen met de programmacoördinator via: programmacoordinator@woor.nl De onderstaande bewonersinitiatieven vinden o.a. plaats in Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, tenzij anders vermeld. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het WOOR. Telefoon: 020301 00 30 of e-mail: info@woor.nl of kijk op de website van het Huis van de Wijk: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/ huisvandewijkrivierenbuurt De Koffiecorner Gezellige ontmoetingsplek in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt voor een praatje, de leestafel, het fietslabyrint, wifi gebruik of gewoon voor een lekkere kop koffie (in 2018 is het eerste kopje koffie gratis). Maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Het Felicitatieproject ..................... 020-644 24 28 Het Felicitatieproject Rivierenbuurt Het Felicitatieproject is een preventief huisbezoekproject voor ouderen. Per jaar benaderd zij ca. 1000 ouderen. Zij bezoekt Rivierenbuurt-bewoners vanaf 70 jaar en daarna elk kroonjaar (75, 80,85, 90, 95,100etc.) om hen ter ere van hun kroonjaar een informatiemap aan te bieden en een cadeautje. Als ouderen nog uitstekend zelfstandig functioneren


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 heeft de map met informatie preventieve waarde. Men kan zich tijdig op de hoogte stellen van allerlei mogelijkheden, zodat men ook tijdig hulp kan inroepen, als dat later nodig mocht zijn. Het Felicitatieproject bezoekt ook eenzame ouderen. Deze bezoekjes komen voort uit de kroonjarigenbezoeken. Het bijna 50-jarige Felicitatieproject in de Rivierenbuurt is een vrijwilligersproject in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Het vrijwilligersteam bestaat uit ca. 26 vrijwilligers. Als medewerker kunt u zelf bepalen wanneer, hoeveel en welke mensen u in uw buurt wilt bezoeken. Wilt u informatie of bent u geïnteresseerd in ons flexibel en afwisselend vrijwilligerswerk neem dan contact op met Flora Wagenaar tel. 020-644 24 28. Zie voor meer informatie: www.felicitatieproject.nl SamenSpraak Rivierenbuurt Het taalproject ’SamenSpraak’ is een bewonersinitiatief vanuit de Rivierenbuurt en is aangesloten bij Gilde Nederland. Het doel is Nederlandstalige en anderstalige bewoners uit het stadsdeel dichter bij elkaar te brengen door middel van de Nederlandse taal. Dit informele contact geeft anderstaligen de mogelijkheid om op een ongedwongen manier Nederlands te leren en beter wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Voor Nederlanders is het een kans om kennis te nemen van andere culturen. De uitvoering van dit project ligt in handen van vrijwilligers. De coördinator van SamenSpraak Rivierenbuurt bemiddelt tussen de anderstaligen en de Nederlandse begeleiders, die zich aanmelden voor het project. Samen gaan zij in het Nederlands de conversatie aan. De gesprekken vinden wekelijks bij de één of bij de ander thuis plaats. Het contact duurt in principe één jaar. Daarna worden de begeleider en (eventueel) de anderstalige opnieuw bemiddeld. De SamenSpraak coördinator is iedere maandag tussen 13.00 en 17.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt aanwezig en is daar ook telefonisch te bereiken op telefoon: 020-301 00 33. Wilt u zich voor SamenSpraak opgeven of wilt u meer informatie dan kunt u ook op de maandag gewoon even binnenlopen in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Idee ’85 Doelstelling/omschrijving bewonersgroep: Het bevorderen van sociale contacten tussen vrouwen van 65+ door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Idee ’85 is in 1985 door een aantal alleenstaande vrouwen opgericht. Buurtbewoners die al sinds de oprichting één middag in de week

11

(maandagmiddag 14.00 tot 16.30 uur) samen komen om te praten over allerlei actuele zaken waar men mee te maken heeft of krijgt. Verder wordt er een luisterend oor geboden en waar nodig advies gegeven. Overige activiteiten: 1. het maken van 3D-kaarten, 2. handwerken, 3. het spelen van bijvoorbeeld een spelletje Rummikub. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Speel-O-Theek ’t Guppie Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: de Speel-O-Theek is vooral een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar uit de buurt. Onder het genot van een kopje koffie, thee en/of limonade kunnen de ouders ervaringen uitwisselen en bijkletsen terwijl de kinderen spelen. Activiteiten: beschikbaar stellen van speelruimte aan kinderen van 0 tot 4 jaar uit de buurt. Ook zijn er regelmatig uitvoeringen van Memorablele Momenten met o.a. muziek voor kleintjes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Maandelijks ‘Filmmiddag op de donderdagmiddag’ Elke derde donderdag van de maand is er een film/ DVD-middag in de Grote Zaal. Deze filmmiddag zorgt voor een gezellige doorbreking waardoor mensen niet in een isolement terechtkomen. Iedereen is van harte welkom! Kosten € 1,- p.p. incl. consumptie. Activiteiten: 10 maal per jaar van 13.15 tot ca.16.00 uur in de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Rommelmarkt Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: buurtbewoners in de gelegenheid stellen om hun overtollige spulletjes te verkopen. Na afspraak/uitnodiging wordt u tegen € 2,- een tafel beschikbaar gesteld waarop u uw spullen kunt uitstallen en ter verkoop kunt aanbieden. Activiteiten: maandelijkse rommelmarkt op de zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. Zie voor de rommelmarktdata: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl


12

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Boekenmarkt Doelstelling/omschrijving bewonersinitiatief: buurtbewoners in de gelegenheid stellen om hun boeken te verkopen. Na afspraak/uitnodiging wordt u tegen € 2,- (incl. koffie) een tafel beschikbaar gesteld waarop u uw boeken kunt uitstallen en ter verkoop kunt aanbieden. Aanmelding via: annemarie.behrens@gmail.com Activiteiten: maandelijkse boekenmarkt op de zaterdag van 14.30 tot 17.00 uur. Zie voor de boekenmarktdata: www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl Bewoners Aktief Ontmoetingsplek voor vrouwen (iedere vrijdagavond in de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt). Activiteiten door en voor buurtbewoners zoals: thema/film - voorlichtingsavonden, muziek-en dansavonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. AA (Anonieme Alcoholisten) Zelfhulpgroep De AA (anonieme alcoholisten) is een zelfhulpgroep in de Rivierenbuurt van mannen en vrouwen die al bijna dertig jaar hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun drankverslaving. De AA werkgroep organiseert in 2007 behalve de ‘gebruikelijke’ wekelijkse meetings ook open meetings voor familieleden en buurtbewoners die meer willen weten over Alcoholverslaving. Voor meer informatie kunt u bellen met het WOOR, telefoon: 020-301 00 30 of 020-301 00 50. AA (Anonieme Alcoholisten)......... 020-681 74 31. 24-uurs AA-hulplijn Postbus 2633, 3000 CP Heeft u een drankprobleem? De werkgroep Anonieme Alcoholisten bestaat uit mensen die vanuit eigen ervaring steun bieden bij het overwinnen van alcoholproblemen. Bijeenkomsten elke zondagavond van 20.00 - 22.00 uur. NA (Narcotica Anoniem) Zelfhulpgroep De NA (narcotica anoniem) is een zelfhulpgroep in de Rivierenbuurt van mannen en vrouwen die sinds 2008 hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun drugsverslaving. De NA bijeenkomsten zijn iedere maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Grote Zaal, Rijnstraat

115. Voor meer informatie kunt u bellen met het WOOR, telefoon: 020-301 00 30 of 020-301 00 50. Kunstgezellen Vereniging van en voor ouderen (50+) met interesse voor amateurkunst. In de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt wordt gebeeldhouwd, vrij en naar model geschilderd en getekend en met textiel gewerkt. Ook worden er lezingen gehouden. Informatie: Mw. E. Kroon, tel. 644 93 21 of Mw. H. Sanders, tel. 020-665 70 37. Ouderensociëteit Thomas van Aquino Elke donderdagmiddag van 13.00 - 16.30 uur Activiteiten: klaverjassen. Inlichtingen op bovengenoemde dagen en uren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt via tel: 020-301 00 50. Muziektent In 2018 organiseert Jazzclub New Orleans iedere eerste zaterdag van de maand in de maanden oktober, november, december een zgn. ’Muziektentmiddag’ van 15.00 tot 17.00 uur in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Deze activiteit loopt door in 2019 van januari t/m de eerste zaterdag in maart. Waar: de Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt Doelstelling is om ouderen en jongeren te verbinden middels muziek en tegen vereenzaming en sociaal isolement. Voor meer informatie kijk op onze website of Facebookpagina. Klankontspanning Op de 4de donderdagavond van de maand. Alleen via aanmelding vooraf en bij voldoende aanmeldingen. Waar: Grote Zaal van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Zie voor meer informatie: www.zobinnenzobuiten.nl Aanmeldingen via mail: olga@zobinnenzobuiten.nl Yoga voor senioren Yoga in een kleine groep met persoonlijke aandacht. Critical Alignment Yoga stimuleert je zó te bewegen dat je lijf prettig functioneert met zijn eigen beperkingen. Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk, Rivierenbuurt. Wanneer: twee groepen op de woensdagmiddag van 16.15 tot 17.15 uur en 17.30 tot 18.30 uur Kosten: € 5,- p.p. per keer. Alleen via aanmelding vooraf: info@nicolien.com


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Buurtzangkoor Lorelei Lorelei is een laagdrempelig koor. Elke woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (behalve in een vakantie) wordt er in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt gezongen o.l.v. een dirigent. Meestal wordt er begonnen met canons, gevolgd door stukken uit musicals en andere vaak bekende liederen. Er is nog ruimte voor alle stemmen. Mannenstemmen krijgen een extra warm welkom. Kom gerust een keer gratis kijken en meezingen. Pas na afloop beslis je of het iets voor je zou zijn. Per keer kost het € 5,-. Speedcoaching Vragen over je toekomst? Waar sta je nu? Waar wil je heen? Hoe pak je dat aan? In 15 minuten krijg je een quickscan van een ervaren coach over je loopbaan of andere levensvragen. Deze activiteit wordt u gratis aangeboden. Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand (alleen via aanmelding vooraf). Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Aanmelden: door een email te sturen naar ineke@carrierecoachcafe.nl of via het inschrijfformulier in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Meer info: http://carrierecoachcafe.nl/ gratis-speedcoaching Repaircafe Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren op kleding, elektrische apparaten, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Waar: Grote Zaal Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Wanneer: Vanaf 1 mei 2018 op de dinsdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur, inloop tot 12.30 uur. SeniorWeb Amsterdam Rivierenbuurt Doel: Senioren de gelegenheid geven te participeren in de digitale samenleving door het geven van cursussen, workshops en ondersteunen via o.a. individuele les op maat. Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt (alleen via aanmelding). Zie voor meer informatie: www.leercentrum.info E-mail: Leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com Tel: 06- 80 14 03 73.

13

R4TV TV-kanaal als platform voor bewoners R4TV, deze nieuwe buurtgerichte tv-zender online fungeert als platform voor bewoners uit de Rivierenbuurt. Interessant en vooral leuk met vaste programmaonderdelen; ‘Oproepen’, ‘Uitjes voor ouderen’ en/of ‘Muziek uit de buurt’ en mogelijk een ‘Kinderrubriek. U kunt de filmpjes ‘on demand’ en via YouTube bekijken. R4TV is op www.r4tv.nl te zien in full HD. Sponsors zijn altijd welkom! Werkgroep Taal Rivierenbuurt Activiteit Nederlandse taalles aan anderstaligen (beginners en gevorderden). Doelgroep (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen (oud- en nieuwkomers) die graag Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. Omschrijving organisatie: Laagdrempelige vrijwilligersorganisatie gericht op inburgering van (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen. De taallessen hebben als doel om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Werkgroep Taal Rivierenbuurt is aangesloten bij Het Begint met Taal, de landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen (NT2). Locatie: Jan van der Heijdenhuis, Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, Amsterdam De Pijp/Rivierenbuurt Tijden taallessen: Maandagavond van 20.00 - 22.00 uur Woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur Contactpersoon: Joan Alvares, coördinator Werkgroep Taal Rivierenbuurt Tel.: 06-42796207 E-mail: NT2Rivierenbuurt@gmail.com 4/5-meicomité............................. 020 - 670 32 52 Het voornaamste doel van het 4/5-meicomité is het organiseren van de 4-meiherdenking op de fusilladeplaats Rozenoord aan de Amsteldijk en de faciliteiten bieden voor de 5-meiviering. Het 4/5-meicomité bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals de deelraad, speeltuinvereniging Amsterdam Zuid en de Stichting Kindermonument.


14

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Dynamo

Dynamo beweegt tot meedoen Als het aan ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen. Dynamo verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijnswerk, van voorscholen en naschoolse activiteiten voor kinderen tot ontmoetingsactiviteiten voor bewoners. Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen. Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. telefoon 020 46 09 300 e-mail info@dynamo-amsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl Facebook Dynamo beweegt tot meedoen Maak uw idee waar in een buurtkamer De buurtkamer is de plek voor bewoners vanaf 23 jaar om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Bewoners geven op eigen manier invulling aan het programma. Denk aan computerbegeleiding, koffie-ochtenden, bridge, klaverjassen, documentaire avonden en gezamenlijk koken, lezingen en informatiebijeenkomsten. Vindt u het leuk om na te denken over activiteiten en te helpen bij het organiseren ervan samen met andere actieve buurtgenoten? Word dan vrijwilliger in een van de buurtkamers! De vrijwilligers worden door Dynamo ondersteund. In de Rivierenbuurt: Buurtkamer Vechtstraat: Vechtstraat 88, 1079 JN Telefoon 020 46 28 484, e-mail ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl De volgende activiteiten worden al georganiseerd in Dynamolocaties in de Rivierenbuurt. Buurtsupport Ondersteuning voor mantelzorgers. DynamoBuurtsupport is een vrijwilligersproject gericht op mantelzorgers en op buurtbewoners die een maatje willen in de stadsdelen Oost en Zuid (Rivierenbuurt en Buitenveldert). Info: Birgit Anthonio, 06 44 13 98 58 of BAnthonio@dynamo-amsterdam.nl Eigen kracht centrale Vrijwilligers helpen anderen om werk te zoeken met behulp van het eigen netwerk. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl

Simone van Dorth, 06 26 63 53 00 of Angela Ruigrok, 06 49 35 63 44 Lotgenotengroep gespreksgroep nabestaanden Voor bewoners die alleen zijn komen te staan na het overlijden van hun partner. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl Mantelzorgers Een contactgroep die ervoor zorgt dat je hoofd even leeg gemaakt wordt van alle zorgen door middel van een lunch, een creatieve activiteit en een gesprek. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl Ouwer met Power Weerbaarheid & zelfverdedigingstraining voor 60-plussers. In samenwerking met Politie Amsterdam, Dynamo en PuurZuid. Info: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl Simone van Dorth, 06 26 63 53 00 of Angela Ruigrok, 06 49 35 63 44 Advocaten Ten Rouwelaar Advocaat.................06 489 303 46 Mr. T.C. ten Rouwelaar Van Nijenrodeweg 887, 1081BH Postbus 350, 1180 AJ Amstelveen Advocatenkantoor Walker & Wittensleger ..............................................................673 00 55 Hunzestraat 70, 1079 WE www.walkerwittenslegeradvocaten.nl Advocatenkantoor Van der Poel.............689 64 54 Oude IJsselstraat 6 IV, 1078 CM www.advocatenkantoorvanderpoel.nl Actie en belangengroepen Amnesty International Amnesty International Groep 333: Amsterdam Rivierenbuurt, de Pijp en de Westelijke Tuinsteden. Onze Amnesty-groep is een actieve groep van ongeveer twaalf leden, waarvan de leeftijd varieert van 20 tot 65+. Wij komen 1 keer in de 6 weken bijeen om de activiteiten van de komende tijd te bespreken en te plannen. Wij hebben een bijzondere interesse voor Colombia, Wit Rusland, noordwest Afrika en de CaraĂŻben. Iedere vergadering staan wij stil bij de meest recente ontwikkelingen in deze landen. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met groep333@hotmail.com


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Autoservice Foley Auto Services................................644 50 60 Waverstraat 30, 1079 VM Belastingen Belastingdienst Particulieren.............. 0800 - 0543 Postbus 58944, 1040 EE Kingsfordweg 1, 1043 GN Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. www.belastingdienst.nl Gemeentebelastingen Amsterdam..............14 020 (ma. t/m vrij. van 8.00 - 18.00 uur). Gemeente Amsterdam Belastingen Postbus 23475 , 1100 DZ E-mail: algemeen@dbga.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/belasting-heffingen Bewonersinitiatieven Stadsdorp Rivierenbuurt Stadsdorp Rivierenbuurt is in 2013 door bewoners van deze buurt opgericht. Ons Stadsdorp wil het oude begrip “nabuurschap” een hedendaagse inhoud geven. Door op te trekken met mensen in de buurt is het beter mogelijk ook op oudere leeftijd de regie over je eigen leven te houden. Dat doen wij door van allerlei te organiseren. Op themabijeenkomsten en bij de maandelijkse inloop is veel ruimte voor onderling contact en uitwisseling. In activiteitengroepen als de leesclub en het koor, en door samen jeu-de-boules te spelen of te wandelen leren buurtbewoners elkaar steeds beter kennen. Contacten met jongeren horen daarbij. Amsterdam kent al meer dan 25 Stadsdorpen. Hoewel ze onderling verschillen, gaat het hen alle om het versterken van de contacten in de buurt. Zo kan het leven leuker, interessanter en gezonder worden. Met het Stadsdorp kunnen wij beter inspelen op vraagstukken rond zorg en wonen. Nieuwsgierig? Zie onze website: www.stadsdorprivierenbuurt.nl of kom voor informatie naar de maandelijkse inloop en borrel voor Stadsdorpers en belangstellenden elke 2e zaterdag van de maand van 16.00-18.00 uur in De Berlage ‘Puur Zuid’, Lekstraat 13 A. Dit is een tijdelijke locatie in verband met verbouwing Huis van de Wijk Rijnstraat 115.

15 Bibliotheken

Vestigingen De OBA heeft een Centrale OBA en 25 vestigingen verspreid over Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Voor contactgegevens per vestiging kijkt u op www.oba.nl Klantenservice........................................523 0 900 E: klantenservice@oba.nl. De klantenservice is elke dag vanaf 10.00 uur bereikbaar. Onze afdeling klantenservice helpt u graag met vragen over de dienstverlening, zoals reserveren, abonnementen, activiteiten of betalingen. Klachten Heeft u een klacht die niet opgelost kan worden door een medewerker van de klantenservice, dan kunt u mailen naar klacht@oba.nl. U kunt ook een klachtenformulier ophalen bij de balie van de klantenservice van uw OBA-vestiging. Bloemen en planten Bloemenhandel S. Smit en Zn.................671 38 27 Maasstraat 142-HS, 1078 HP Buitenplein 76 Amstelveen.....................441 03 27 Botanische Tuin Stichting Botanische tuin Zuidas............598 93 90 Van der Boechorststraat 8, 1081 BT De Botanische tuin Zuidas is gratis toegankelijk op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vanaf mei tot en met oktober is de tuin op de zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. info@botanischetuinzuidas.nl botanischetuinzuidas.nl Buurtservicecentra algemeen Dynamo................................................ 46 09 300 Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam F 020 46 09 303 Locatie Rijn: Rijnstraat 58 www.dynamo-amsterdam.nl


16

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Cultuur, recreatie en sport

Dans English Ballet School..............................644 24 31 Waverstraat 16, 1079 VL www.englishballetschool.com Sport Sportschool Nique .................................661 01 79 Amsteldijk 161, 1079 LH active_gym@hotmail.com www.sportschoolnique.nl Aikido Centrum Amsterdam............06 547 781 93 Japanse Vechtkunst Geleenstraat 34, 1078 LG www.wilkovriesman.nl Atletiekvereniging Phanos.....................671 60 86 Olympisch Stadion 1, 1076 DE Amsterdam www.phanos.amsterdam Amstels Gymnastiek Vereeniging....06 201 310 64 Bezoekadres: Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN amstelsgym@gmail.com www. amstelsgym.nl Amsterdamse Boks en Ontspannings Vereniging (ABOV)................................679 62 68 Amstelkade 13, 1078 AB cardio-fitness, conditie- en bokstrainingen www.abovamsterdam.nl Amsterdamse Studenten Roeivereeniging Nereus....................................................679 71 17 Postadres A.S.R. Nereus Amsteldijk 130a, 1078 RT Amsterdam bestuur@nereus.nl www.nereus.nl Apollo Health & Fitness.........................331 71 28 Apollolaan 4, 1077 BA info@apollohealth.nl www.apollohealth.nl Basic-Fit Amsterdam Europaboulevard Europaboulevard 21, 1079 PC www.basic-fit.com

Fit For Free Amsterdam RAI..........0900 348 63 73 Europaboulevard 3, 1079 PC amsterdam-rai@fitforfree.nl www.fitforfree.nl Gymnastiek Vereniging Amsterdam-Zuid Sportzaal Pam Pooters, Vechtstraat 88-90, Secretariaat: info@gvaz.nl Tel: 020 - 671 04 75 Ledenadministratie: ledenadministratie@gvaz.nl Penningmeester: 075 771 7218 (na 20.00 uur) www.gvaz.nl Gymnastiekvereniging Vaardig & Vlug Zuid ..............................................................671 17 76 Contactadres: Alblasstraat 62 Hs, 1079 ZP www.vaardigenvlugzuid.nl info@vaardigenvlugzuid.nl Hot Flow Yoga Rivierenbuurt..........06 303 606 25 Amstelkade 107A, 1078 AP rivierenbuurt@hotflowyoga.nl www.hotflowyoga.nl PuurZuid - Sportgroep Samen buiten wandelen, joggen of oefeningen doen. Zo ontmoet je nieuwe mensen ĂŠn verbeter je jouw gezondheid. Iedereen kan meedoen, van beginner tot atleet. Zonder conditie of topfit. Het is gratis. Elke maandag van 15:45 tot 17:15 uur. Ook bij kou of regen! Verzamelen bij Locatie De Berlage, Lekstraat 13A info@puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) www.puurzuid.nl Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland................... 0229 - 23 94 47 Van Beyerenstraat 60, 1623 JG Hoorn info@sportwandelschool.nl www.sportwandelschool.nl Tafeltennisver, Tempo Team...................642 96 16 President Kennedylaan 5 (parallelweg), 1079 MB www.ttv-tempoteam.nl Zwembaden De Mirandabad......................................252 44 44 De Mirandalaan 9, 1079 PA sport@amsterdam.nl www.amsterdam.nl/demirandabad


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Dieren Amivedi.......................................... 0900-2648334 bereikbaar van 09:00 – 21:00 uur. Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden? Meld het bij Amivedi! Zoek in ons bestand met vermiste en gevonden huisdieren. www.amivedi.nl Dierenambulance Amsterdam.......0900 21 000 00 Voorlandpad 2, 1098 TZ www.dierenambulance-amsterdam.nl Dierenbescherming A’dam........... 088 - 811 33 90 www.dierenbescherming.nl Pet Travel Clinic ................................... 664 20 94 Europaplein 19, 1078 GS Zorgeloos op reis met uw huisdier www.pettravelclinic.nl info@pettravelclinic.nl

17 Discriminatie

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam...................................638 55 51 Oostenburgervoorstraat 142 1018 MR Amsterdam Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. discriminatie@mdra.nl www.mdra.nl Eten en drinken Amstel Boathouse..................................221 15 05 Amsteldijk 223, 1079 LK www.amstelboathouse.nl Betty’s Restaurant..................................644 58 96 Rijnstraat 75, 1079 GX www.bettys.nl Casa Pino...............................................675 23 23 Rijnstraat 17, 1078 PV www.casapino.nl

Dierenartsen Dierenkliniek Europaplein......................664 20 94 Europaplein 19, 1078 GS Ook trimsalon www.dierenkliniek-europaplein.com Dierenkliniek Rivierenbuurt....................470 93 06 Rijnstraat 12, 1078 RA www.dkrb.nl Natuurlijk Gezonde Dieren.....................642 18 88 Integratief diergeneeskundig centrum. Rijnstraat 233, 1079 HH www.natuurlijkgezondedieren.nl Spoeddierenartsen Amsterdam....... 085 0290 338 diverse locaties IJburg-Oost-Zuidoost-Abcoude Sterkliniek Dierenartsen........................ 679 60 35 Uiterwaardenstraat 109, 1079 BV www.sterkliniekamsterdam.nl Stadion Dierenkliniek.............................673 87 98 Achillesstraat 62 1076 RE Amsterdam www.stadiondierenkliniek.nl

Chutima’s Thai Food House...................471 55 51 Scheldestraat 112, 1078 GP chutima_thaifood.khn.mobi Cotignac.................................................786 03 69 Trompenburgstraat 111, 1079 TV www.cotignac-amsterdam.nl/ De Wijn Genoten Amsterdam................362 16 19 Rijnstraat 103, 1079 HA www.wijngenotenamsterdam.nl d’Overkant.............................................679 73 66 Scheldestraat 101-105 www.overkant.nl Eetcafé Knabbel en Babbel.....................337 52 59 Europaplein 59, 1078 GW GOOS eten & drinken............................679 34 43 Maasstraat 74, 1078 HL www.cafegoos.nl Il Cavallino.............................................675 38 14 Maasstraat 67HS, 1078 HE www.ilcavallino.nl L’Angolo Italiano....................................675 78 08 Scheldestraat 23-25, 1078 GD www.langoloitaliano.nl


Vijftig

18

+

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Magazine

Een heel jaar (10 keer) lang voor slechts

€9

90

,

Nu me

GRATIt S Tafel

agenda

HET VOORDELIGSTE VIJFTIG MAGAZINE VAN NEDERLAND! MET IN ELKE EDITIE: LEZERSAANBIEDINGEN, GEZONDHEID, BOEKEN, PUZZELS, RECREATIE EN HANDIGE TIPS! VIJFTIG IN DE KIJKER VERSCHIJNT 10 KEER PER JAAR IN FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI, JUNI, JULI/AUGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER. BEL NU 072 - 57 150 13 VOOR MEER INFORMATIE OF EEN ABONNEMENT OF GA NAAR WWW.VIJFTIGPLUSONLINE.NL


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 La Viña Experience.................................662 04 48 Maasstraat 72, 1078 HL www.lavinaexperience.com Libero.....................................................661 06 37 Vrijheidslaan 77, 1079 KG www.restaurantlibero.nl MangiAmore..........................................672 71 11 Maasstraat 12, 1078 HJ www.mangiamore.nl Mexico Boulevard...........................06 152 43 237 Rijnstraat 157, 1079 HD www.mexicoboulevard.nl Mi Sueño................................................471 11 03 Maasstraat 40, 1078 HK www.mi-sueno.nl/ Oceania..................................................673 89 07 Scheldestraat 77, 1078 GH www.restaurantoceania.nl Orbit restaurant & lounge......................672 29 22 Scheldestraat 95, 1078 GJ wwww.restaurantorbit.nl Restaurant Michiu Lounge.....................671 92 21 Maasstraat 102, 1078 HM info@michiu.nl www.michiu.nl Sapporo Teppanyaki...............................471 00 39 Scheldestraat 99, 1078 GJ www.sapporo.nl The Roast Room.....................................723 96 14 Europaplein 2, 1078 GZ www.theroastroom.nl ’t Vliegertje............................................679 84 80 Scheldestraat 79, 1078 GH www.vliegertje.nl Fietsgroepen Info; Cok Oostveen................................662 85 46 www.fietsgroepen.nl / cokos@dds.nl Verzamelpunt 2e van der Helmstraat, naast voetbalkooi Vrijdag 10.30 voor 55-plus, 25-40 km Zondag 11.00 (pittig!), 70-90 km

19

Gezondheidszorg Acupunctuur SFR beweegt .........................................644 95 68 Samenwerkende Fysiotherapeuten Rivierenbuurt Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW info@sfrbeweegt.nl www.sfrbeweegt.nl Acupunctuur Hans Huisman...................673 65 79 Lutmastraat 25, 1072 JM Amsterdam Fysio/manuele therapie, tevens.............662 30 20 psychomatische fysiotherapie en acupunctuur........ Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Japanse Acupunctuurpraktijk ................670 90 01 Japanse Acupunctuur- pijnloos en effectief. Vergoeding vanuit aanvullend pakket mogelijk. J. Vlaarkamp 670 90 01/06 24649977 Geleenstraat 34, 1078 LG Wielingenpraktijk...................................676 51 15 Wielingenstraat 22 hs, 1078 KK Acupunctuur, fysiotherapie, psychologie & Shiatsu Lid NVA www.wielingenpraktijk.nl Praktijk voor Acupunctuur & fysiotherapie Philip Mahieu.........................................684 86 49 Lizzy Ansinghstraat 80, 1072 RD mahieu.uwpraktijkonline.nl Zohar Steg - Acupunctuur en Shiatsu Oil Massage..................06 363 03 955 Europaplein 77, 1078 GX stegzohar@gmail.com www.de-zijderoute.com Praktijk voor Japanse acupunctuur, Fenna Bijkerk..................................06 250 84 913 Koninginneweg 168 hs, 1075 EG info@japanse-acupunctuurpraktijk.nl japanse-acupunctuurpraktijk.nl Acupunctuur Oud-Zuid.................. 06 191 92 642 Eerste Schinkelstraat 26, 1075 TZ info@acupunctuur-oudzuid.nl www.acupunctuur-oudzuid.nl


20

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Fysiotherapie plus… Bekkenfysiotherapie, Dryneedling, Manueel therapie, Echografie Oedeemtherapie/lymfedrainage, Fysiotherapie in water Psychosomatische Fysiotherapie, Haptonomie Sportfysiotherapie, Oncologische Revalidatie, Acupunctuur, Revalidatie therapie, Bindweefselmassage Meer informatie vindt u op onze website www.fysioplus.nl de Wolkenkrabber Deltastraat 2, 1078 PC Amsterdam Tel. 020-6794497 wolkenkrabber@fysioplus.nl De Mirandabad Revalidatie & Preventiecentrum de Mirandalaan 9, 1079 PA Amsterdam Tel. 020 - 6428426 mirandbad@fysioplus.nl

Fysiotherapie, acupunctuur, bekkenfysiotherapie, psychomatische fysiotherapie, sportfysiotherapie, (lymfe)oedeemtherapie, manuele therapie, haptonomie SFR beweegt

Trompenburgstraat 131, 1079 TW Amsterdam tel. 020 - 644 95 68 Aangesloten bij de volgende netwerken: COPD, schouder, Parkinson, Claudicatio. www.SFRbeweegt.nl

Wielingenpraktijk acupunctuur • fysiotherapie bekkenfysiotherapie shiatsu • psychologie

TONER LEEG? WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN TONERS

Wielingenpraktijk Wielingenstraat 22 1078 KK Amsterdam tel 020 - 6765115 www.wielingenpraktijk.nl

Fysio/manuele therapie Waalstraat Tevens psychomatische fysiotherapie en acupunctuur Waalstraat 43 1078 BW Amsterdam Tel: 020 - 6623020 info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Lid ReumaNet, CVA- en Claudicationet. Vrije toegankelijkheid en behandeling aan huis.


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Apotheken Mediq BENU Apotheek Maas.................664 10 38 Maasstraat 71, 1078 HE maas@benuapotheek.nl www.maas.mediq-apotheek.nl Rivieren Alphega apotheek....................642 55 95 Maasstraat 135-137, 1079 BE info@rivierenapotheek.nl www.alphega-apotheek.nl/web/apotheekrivieren Rijn Apotheek........................................644 48 29 Rijnstraat 136, 1079 HP info@rijnapotheek.com www.rijnapotheek.com Schelde Apotheek...................................679 97 85 Scheldestraat 33, 1078 GE info@scheldeapotheek.com www.scheldeapotheek.com Zuider Apotheek Amsterdam..................671 20 52 Amsteldijk 123, 1078 RS zuiderapo@ezorg.nl www.medicijnman.amsterdam Chiropractie Chiropractie Tønner...............................644 65 52 Uiterwaardenstraat 90, 1079 CE www.tonner.nl Health 4 Life..........................................673 18 00 Maasstraat 103 www.mychiropractor.nl Diëtisten Diètistenpraktijk Géa Fegel....................612 69 85 1e Constantijn Huygensstraat 39 1054 BR Amsterdam Diëtheek....................................... 088 – 425 36 00 Locatie: Huisartsenpraktijk Riverstaete Trompenburgstraat 4A, 1079 TX www.dietheek.nl

21

GGZ-Eetverslavingskliniek..............06 249 55 434 Ggz-eetverslavingskliniek is een erkende gespecialiseerde ggz instelling en is gespecialiseerde in de behandeling van een eetverslaving met als gevolg obesitas en de onderliggende problematiek. info@ggz-eetverslavingskliniek.nl www.ggz-eetverslavingskliniek.nl Fysiotherapeuten Fysiotherapie Waalstraat........................662 30 20 Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl FysioPlus de Mirandabad.......................642 80 73 De Mirandalaan 9, 1079 PA mirandabad@fysioplus.nl FysioPlus de Wolkenkrabber..................679 44 97 Deltastraat 2, 1078 PC wolkenkrabber@fysioplus.nl www.fysioplus.nl Fysiotherapie De Grote Rivieren.............540 01 80 Maasstraat 167 , 1079 BG www.degroterivieren.info SFR beweegt .........................................644 95 68 Samenwerkende Fysiotherapeuten Rivierenbuurt Trompenburgstraat 131-133, 1079 TW info@sfrbeweegt.nl www.sfrbeweegt.nl Wielingenpraktijk...................................676 51 15 Wielingenstraat 22 hs, 1078 KK Acupunctuur, fysiotherapie, psychologie & Shiatsu Lid NVA wielingenpraktijk@xs4all.nl www.wielingenpraktijk.nl Fysiotherapie Waalstraat........................662 30 20 Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl Paramedisch Centrum Gezond in Zuid...671 71 35 Ruysdaelstraat 49a, 1071 XA info@gezondinzuid.nl www.gezondinzuid.nl


22

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Welkom

bij DEEN!

CARTRIDGE LEEG? WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN

Adres: Rijnstraat 154-1 1079HR Amsterdam Tel. 020 760 7877 Begrafenis- en Crematieverzorging

A. de Jong

50 jaar ervaring vanuit ons familiebedrijf

Alle persoonlijke wensen zijn mogelijk

dAg en nACht persoonliJk BereikBAAr ook voor thuisopbaring Bel ons voor vrijblijvend advies

020 - 6761337

Cliostraat 42 1077 KJ Amsterdam dejong@uitvaart.nl www.amsterdamuitvaart.nl

TIONG OEY mondhygiënist

Een gezonde mond is van belang voor uw hele gezondheid. Behandelingen zijn gericht op preventie en/of genezing. Goede gewoontes beginnen bij kinderen. Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed uit het basispakket en zonder het eigen risico aan te spreken. Mondhygiënistenpraktijk A.L.T. Oey tel: 020-6423386 Vrijheidslaan 99 mh-oey@hotmail.com l 079 KJ Amsterdam www.mondhygienistoey.nl

Kom lekker Flexwerken bij

Waverstraat 30-32 1079 VM Amsterdam

Tel: 020 644 50 60 Rijnstraat 170 1079 HS Amsterdam Werkplekken tussen de € 10 en € 20 per dag Incl: Bureau, printer, stoel, koffie, thee, elektra plus heating

Meer info: www.wellatwork.amsterdam 020-2400191


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Geestelijke Gezondheidszorg Eerstelijnspsychologiepraktijk Bijleveld..........................................06 470 445 25 Gerard Doustraat 145,1073 VV Amsterdam info@annemiekebijleveld.nl www.annemiekebijleveld.nl Praktijk voor therapie en coaching Prisma Koninginneweg 162 III, 1075 EG amsterdam@prisma-praktijk.nl www.prisma-praktijk.nl PEP Psychologen....................................662 10 91 Ruysdaelstraat 49 A1 unit C, 1071 XA info@pep-psychologen www.pep-psychologen.nl Psychologie Praktijk Amsterdam............618 42 43 Van Baerlestraat 13 2, 1071 AM secretariaatppa@gmail.com info@psychologiepraktijk.amsterdam. www.psychologiepraktijkamsterdam.nl Kinderpraktijk Amsterdam......................773 13 21 Servaes Noutsstraat 101, 1074 ED info@kinderpraktijkamsterdam.nl www.kinderpraktijkamsterdam.nl GGZ Ingeest…………………………088 7885015 Aanmelding & informatie Algemeen Postadres: GGZ Ingeest Postbus 74077, 1070 BB aanmelding@ggzingeest.nl www.ggzingeest.n Huisartsen

23

Huisarts H.J.P.N. Land............................442 15 13 Scheldestraat 27, 1078 GE www.hjpnlandhuisarts.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk Amsteldijk................644 84 00 Amsteldijk 154, 1079 LG www.hapamsteldijk.nl Huisartsen Scheldestraat........................646 26 00 P.H.H. Houben en S.J.M. Zonneveld Scheldestraat 27, 1078 GE www.huisartsenscheldestraat.praktijkinfo.nl Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt............662 86 36 Waalstraat 58, 1078 BX www.huisartsrivierenbuurt.nl Huisartsenpraktijk Vrijheidslaan............662 79 67 Vrijheidslaan 24, 1078 PK www.huisartsenpraktijkvrijheidslaan.nl Oud, R.T.N.............................................664 21 97 Merwedeplein 52, 1078 NG www.huisartsoud.com T.S. Prins, Huisarts.................................662 98 45 Amstelkade 156,1078 AW www.huisartsprins.praktijkinfo.nl Thung, H.S.............................................664 21 99 Lekstraat 1, 1079 EK www.docvadis.nl Kunstgebitten E. Broekman, gedipl. Tandtechn.............642 72 55 Bernissestraat 12a, 1079 ZW Rijnstraat 179, 1079 HD Reparaties na afspraak i.s.m. Tandarts Broekman www.mijnmond.info/broekman

Huisartsenposten Amsterdam.........088 00 30 600 www.huisartsenpostenamsterdam.nl

Mondhygiënisten

De Grote Riveren Huisartsen..................54 00 188 Duijn, Elders en Visser Maasstraat 167, 1079 BG Spoed 540 01 81 www.degroterivieren.info/nl

Mondhygiënistenpr. A.L.T. Oey.............642 33 86 Vrijheidslaan 99, 1079 KJ mh-oey@hotmail.com www.mondhygienistoey.nl

Groepspraktijk Trompenburg..................442 12 02 Trompenburgstraat 115, 1079 TV Spoedlijn: 442 28 65 (ma-vr 08:00 - 17:00 uur) assistent@groepspraktijktrompenburg.nl www.groepspraktijktrompenburg.nl

Tandartspr. T. Broekman-Teggelaar ........642 7255 Bernissestraat 12A, 1079 ZW   info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl


24

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

PRINTER STUK? WIJ REPAREREN ALLE TYPEN EN MERKEN PRINTERS

ENGLISH BALLET SCHOOL Klassiek Ballet Kinderballet vanaf 3 jaar * Tieners Volwassenen * Jaarlijkse Voorstelling Opleiding tot docent & danseres Nederlands gesproken gedurende alle kinderlessen Gediplomeerd lerares Waverstraat 16, 1079 VL Amsterdam Tel: 020 - 644 24 31 www.englishballetschool.com

ANNE-MIEK PEDICURE

Gediplomeerd pedicure, manicure en voet-reflexologe Behandeling volgens afspraak, ook op zaterdag Behandeling volgens NAT techniek Gediplomeerd medisch Pedicure Schimmelnagelbehandeling met PACT (lichttherapie) LID PROVOET Koen van Oosterwijklaan 36 1181 DT Amstelveen Tel.: 020 661 01 97

Israelitische Sjilo Gemeente Amsterdam Eén wet

Eén wereld

No-nonsense geloofsgemeenschap uitsluitend op basis van de geschreven Tora. Nadruk op de eigen verantwoordelijkheid zonder gezag van rabbijn of menselijke tradities. Naast onze enige almacht Jehoewá is er geen plaats voor andere machten. Bevrijding van elk idee van geesten, engelen, demonen en verlossers. Open voor iedereen. Geen lidmaatschapsgeld. Informatie: M. Wetberg ZGS Nijenburg 11, 1081 GD Amsterdam. Tel 06 20171312, mail: mosjewetberg-c@telfort.nl

PuurZuid - Maatschappelijke Dienstverlening Wilt u advies of hulp? Heeft u vragen? Wij helpen! Lekstraat 13A (020) 235 91 20 info@puurzuid.nl www.puurzuid.nl Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid (Rivierenbuurt & (Oud)Zuid) Churchill-laan 53-a 1078 DG Amsterdam T: 020-6626447 M: 06 12989859 info@mensendieck-nieuwzuid.nl www.mensendieck-nieuwzuid.nl Gespecialiseerd in behandeling van: Hernia, scoliose, artrose, chronische pijnen slaapproblemen. Direct toegankelijk, behandeling aan huis


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

25

Tandartspraktijk Rivierenbuurt...............662 26 63 Merwedeplein 51, 1078 NC www.tprb.nl

Schoonheidssalon Marquerite................662 32 53 Rijnstraat 194, 1079 HS www.marquerite.nl

Logopedisten

Reizigersadvies

Logopediepraktijk Amsterdam-Zuid.......423 44 46 Hygiëastraat 8, 1073 RM info@logopedie-amsterdamzuid.nl www.logopedie-amsterdamzuid.nl

GGD Amsterdam....................................555 50 90 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT www.ggd.amsterdam.nl Tandartsen

Logopediepraktijk Oud-Zuid..................675 59 55 Kuipersstraat 145-A, 1073 ER praktijk@logopedie-oudzuid.nl www.logopedie-oudzuid.nl Logopediepraktijk Lutmastraat...............679 19 80 Lutmastraat 7, 1072 JL logopedielutmastraat@xs4all.nl www.logopedielutmastraat.nl Mensendieck Mensendieckpraktijk “Nieuw Zuid”.......662 64 47 H. den Dikken Churchilllaan 53a, 1078 DG Amsterdam info@mensendieck-nieuwzuid.nl www.mensendieck-nieuwzuid.nl

Becht, E.J................................................664 28 82 Churchilllaan 162, 1078 ER Tandartspraktijk T.Broekman-Teggelaar..... 642 72 55 Praktijk Rijnstraat Rijnstraat 179, 1079 HD Praktijk Bernissestraat Bernissestraat 12a, 1079 ZW info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl Hoogendoorn, E.E..................................672 24 50 Churchilllaan 39hs, 1078 DE Kliniek Amsterdamse Tandartsen...........662 34 45 Wielingenstraat 30-c, 1078 KL www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl

Oedeemtherapie Fysiotherapie Waalstraat, acupunctuur ... 662 30 20 Waalstraat 43, 1078 BW info@fysiowaalstraat.nl www.fysiowaalstraat.nl

Tandartspraktijk Maasstraat...................675 40 90 Maasstraat 17, 1078 HB www.tpmaasstraat.nl Tandartsengroepspr. Rivieren-Zuid.........642 40 01 Hunzestraat 1, 1079 VR www.tandartspraktijkrivierenzuid.nl

Ouder- en Kindteam De Pijp & Rivierenbuurt OKC 2e Jan van der Heijdenstraat.........555 59 61 Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77 1074 XR info@oktamsterdam.nl www.oktamsterdam.nl Pedicure Pedicuresalon Anne Miek.......................661 01 97 Koen van Oosterwijklaan 36, 1181 DT Amstelveen www.pedicureannemiek.nl

Tandartspraktijk Smalhout......................671 82 65 Churchilllaan 220, 1078 EW info@tandartssmalhout.nl www.tandartssmalhout.nl Tandarts Groepspraktijk Rooseveltlaan Rooseveltlaan 118, 1078NP Tandarts Paul van Buren: 664 23 32 Tandarts Jeroen Smeets: 664 23 33 Tandarts Eline van der Meulen en tandarts Steven Lolkema: 664 23 31 info@ntgr.nl, www.ntgr.nl


26

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Tandartspraktijk Rivierenbuurt...............662 26 63 Merwedeplein 51, 1078 NC info@tprb.nl http://www.tprb.nl

Vegro Thuiszorgwinkel............... 0800 - 288 77 66 A.J. Ernststraat 238, 1082 LT verkoop@vegro.nl www.vegro.nl

Tandtechnisch Laboratorium

Verloskundigen

E, Broekman, gediplomeerd Tandtechnicus........................................642 72 55 Rijnstraat 179, 1079 HD Behandeling na afspraak info@tandartsrivierenbuurt.nl www.tandartsrivierenbuurt.nl

Verloskundigen Amsterdam-Zuid...........679 17 04 Spoed: 06 - 546 20 724 Churchilllaan 41, 1078 DE www.verloskundigenamsterdamzuid.nl

Tandtechnisch-Laboratorium Kesseler & Reuvekamp B.V.......................................646 0345 Vrijheidslaan 101, 1079 KJ www.kesseler-reuvekamp.nl

Verloskundigen Amsterdam-Zuid...........679 17 04 Willemsparkweg 176, 1071 HT Spoed: 06 - 546 20 724 Echoscopie in eigen praktijk www.verloskundigenamsterdamzuid.nl Ziekenvervoer

Thuiszorg Home Instead Thuisservice Amsterdam.....26 13 847 Info.amsterdam@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/amsterdam CareCrew....................................... 06-212 313 32 www.carecrew.nl

VZA Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam.............................................570 95 00 Karperweg 19-25, 1075 LB Postbus 74712, 1070 BS info@ambulanceamsterdam.nl www.ambulanceamsterdam.nl Hulpverlening

Cordaan Thuiszorg Algemene nummer: 435 63 00 info@cordaan.nl www.cordaan.nl Broeder-Bas Thuiszorg...........................221 59 97 Spoedgevallen zorg aanvraag 221 59 97 Mobiel: 06 - 46 988 195 Churchilllaan 39, 1078 DE info@broederbas.nl www.broederbas.nl Zonnehuisgroep Amstelland...........0900 0401441 Bezoekadres Zonnehuisgroep Amstelland Gebouw Beatrix 4e etage Groenelaan 7, 1186 AA Amstelveen Postbus 567, 1180 AN Amstelveen Amstelland Thuiszorg............................545 16 18 A.J. Ernststraat 599, 1082 LD Uw Assistent Nancy Rietveld......... 06-374 709 51 n.rietveld@uwassistent.nl www.uwassistent.nl

De Regenboog Groep Cent. Bureau.......531 76 00 Droogbak 1-d, 1013 GE info@deregenboog.org www.deregenboog.org Geestelijk leven Humanistisch verbond...........................521 90 00 Bezoekadres: Ambonplein 73, 1094 PW Postadres: Postbus 75490: 1070 AL info@humanistischverbond.nl www.humanistischverbond.nl Ongewenst zwanger Siriz................................. 0800 440 00 03 (Gratis) Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.. Kijk ook op www.siriz.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Fiom Amsterdam....................................555 83 33 Onbedoeld zwanger en twijfel je hoe je verder moet? Ongepland vader? Moeder in je eentje? Heb je behoefte aan steun na adoptie? Fiom biedt laagdrempelige hulp. info@altra.nl www.altra.nl/fiom Verslaving Arkin......................................................590 50 00 Hulp en advies bij problemen met alcohol, medicijnen, drugs, tabak en gokken. aanmelden@arkin.nl www.arkin.nl Vincere-GGZ Locatie A’dam............085 401 25 75 Herengracht 372-374, 1016 CH www.vincere-ggz.nl Jellinek............................................088 505 12 20 Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR www.jellinek.nl GGZ Interventie......................................231 00 00 GGZ Interventie is een professionele verslavingszorginstelling. Achillesstraat 79, 1076 PX info@ggzinterventie.nl, ggzinterventie.nl GGZ-Eetverslavingskliniek..............06 249 55 434 GGZ-eetverslavingskliniek is een erkende gespecialiseerde ggz instelling en is gespecialiseerde in de behandeling van een eetverslaving met als gevolg obesitas en de onderliggende problematiek. info@ggz-eetverslavingskliniek.nl www.ggz-eetverslavingskliniek.nl Vrouwen Blijf Groep Bedrijfsbureau .....................521 01 50 Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam Voor hulp, advies en informatie.........088 234 24 5 www.blijfgroep.nl

27

Jeugd / kinderen Dynamo Sport Zuid, Jeugd- en jongerenwerk Dynamo Sport Zuid laat de jeugd in Amsterdam-Zuid op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en bewegen. Dit met als doel ze toe te leiden naar structureel sportaanbod. Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten welke activiteiten en programma’s wij organiseren. Voor vragen: Eric Kruijswijk, Sportmakelaar telefoon 06 26 63 52 98 ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl Wouter van der Klugt, Sportmakelaar telefoon 06 19 92 77 18 wklugt@dynamo-amsterdam.nl Kindertelefoon....................... 0800 - 0432 (gratis) Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Natuurlijk kun je ook eerst bij de verschillende artikelen op onze site kijken. Wellicht kun je daar je antwoord vinden. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. www.kindertelefoon.nl Buurt- en Speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid....................................644 08 66 Gaaspstraat 8, 1079VE info@bsvaz.nl www.bsvaz.nl BSV Amsterdam Zuid organiseert sinds 1921 clubs en activiteiten en is de oudste en nog steeds bloeiende welzijninstelling in de Rivierenbuurt. Voor en door de leden BSV Amsterdam Zuid is een traditionele vrijwilligersorganisatie. De clubs en activiteiten van deze omni-vereniging worden geleid door medewerkers zonder financiële vergoeding. De clubs en commissies worden bij specifieke clubonderdelen als judo, yoga, tai chi chuan en sukaria oriental wel ondersteund door professionele docenten. Bijzonder in deze tijd is dat de dagelijkse leiding en het totale beleid nog steeds in handen zijn van buurtgenoten op basis van vrijwilligheid. De betrokkenheid van jong en oud is dan ook bijzonder groot – betrokkenheid die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven – betrokkenheid waar we trots op zijn en die we met zorg koesteren. Solide beleid/geleid Ieder jaar wordt het beleid getoetst door de leden (buurtbewoners) tijdens de Algemene Leden Verga-


28

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

dering. De doelstellingen van de vereniging zijn het beheren van en in stand houden van veilige en hygiënische speeltuinen en het organiseren van diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bij het beheer van de speeltuin wordt de vereniging bijgestaan door het stadsdeel Zuid met beroepskrachten voor het toezicht en het technisch onderhoud van de speelattributen. Voor kinderen en volwassenen Het clubaanbod wordt bepaald door de behoeftes en verlangens van de buurtbewoners. Iedere buurtbewoner kan d.m.v. het lidmaatschap een club starten. Het bestuur ondersteunt clubs organisatorisch, met clubruimte en met financiering van de aanloopkosten. De clubs zijn niet alleen gericht op kinderen zoals in de beginjaren vanzelfsprekend was. Het beleid is vandaag de dag om zich in ieder geval in te zetten voor de groepen die als financieel ‘zwakker’ worden aangeduid. Zo zijn diverse ‘volwassenen’ clubs als yoga, country line dancing, tekenen en schilderen, klaverjassen, Newen Copihue (Zuid-Amerikaanse dans) en de ouderen eettafel ontstaan. Speeltuingebouw en praathuis Dagelijks functioneert het verenigingsgebouw, direct gelegen aan de speeltuin, als praathuis en is toegankelijk voor leden en niet leden. De bezoekers kunnen binnen of bij mooi weer op het speeltuinterras genieten van een kopje koffie, frisdrank of een ijsje. Tussen de middag eten schoolkinderen hun broodje in het speeltuingebouw onder leiding van de speeltuin ‘broodje mee’ overblijfmoeders. Na schooltijd zijn de opvangmoeders aanwezig voor de kinderen van werkende ouders. Op de woensdagmiddag zijn er diverse kinderactiviteiten als knutselen, animatie films, kinderbingo, sport en spel of kindervoorstellingen. De hele week activiteit Het clubhuis wordt de weekavonden – in de maanden september t/m juni – gevuld door de clubs. Het programma wordt door de leden zelf op de Algemene Medewerkers Vergadering vastgesteld. In de weekends vinden er allerlei inloop activiteiten plaats zoals; streetdance, majorettes training (The River Girls), klaverjassen, bingo, judo toernooien… Bij voldoende belangstelling neemt de zaalvoetbalclub van de speeltuin (AZ 1992) deel aan de KNVB competitie voor zowel dames als heren. Van je hobby een club maken? Bij de Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid is dat mogelijk, je bent welkom.

Jeugdhulpverlening PuurZuid - Jongeren en geld Ben je 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar? Wil je hulp bij geldproblemen en heb je ook andere problemen? Bijvoorbeeld op school, op werk of thuis? Of met politie en justitie? Maak een afspraak met ons. Onze hulpverleners voor jongeren helpen je graag. Wij kijken samen hoe wij je kunnen helpen. Het is gratis! Mail dan naar: jshvzuid@puurzuid.nl. PuurZuid - Jongeren Financieel Café Hoe los ik mijn geldproblemen op? Hoe krijg ik mijn administratie op orde? Heb ik recht op extra geld zoals toeslagen? Of heb jij andere vragen over geld? Kom langs bij het Jongeren Financieel Café. Wij helpen jou met hulp bij geldproblemen of vragen over geld. In het café kan je gebruik maken van telefoon en computers of hulp krijgen bij je administratie. Ook geven wij je graag handige budgettips en adviezen. Je kan er zonder afspraak binnenlopen. En het is helemaal gratis! Donderdag van 15:00 tot 17:00 uur Smaragdplein 3-5, De Edelsteen, 2e verdieping Altra algemeen nummer.........................555 83 33 Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam www.altra.nl Als het niet goed gaat met een kind, blijven de problemen meestal niet tot thuis beperkt. Dan loopt het op school ook niet lekker. De problemen van alle kanten aanpakken, dat is het meest effectief. Altra heeft daarvoor de kennis in huis. Samen met het gezin, school en het eigen netwerk werken we aan een oplossing. Jeugd- en opvoedhulp 020-555 8300 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of contact@altra.nl. Crisis 020-555 84 00 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of contact@altra.nl Neem buiten werktijden contact op met Veilig Thuis via 0800 2000. Speciaal onderwijs Meer informatie via passendonderwijs@altra.nl of via één van onze scholen. Jeugdzorg...............................................487 82 22 Overschiestraat 57, 1062 HN Postbus 69168, 1060 CG HOE HELPT JEUGDBESCHERMING JOU? Alle kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Daarvoor is een veilige opvoeding nodig. Zonder mishandeling en zonder emotionele


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

29

verwaarlozing. Natuurlijk heeft iedereen weleens problemen. Je kunt bijvoorbeeld ruzie met je moeder of je broer hebben. Of je ouders gaan scheiden en hebben daarover heel veel ruzie. Vaak gaan deze problemen na een tijdje weer over. Maar wat als problemen niet vanzelf over gaan? Of als ze heel groot zijn? En je je niet veilig voelt? Dan is het belangrijk dat er iets verandert. Een gezinsmanager van Jeugdbescherming kan je hierbij helpen. Samen met jou en je familie kijken we hoe we de problemen op kunnen lossen. Zodat het thuis weer goed gaat en je uiteindelijk zonder hulp van Jeugdbescherming verder kunt. www.jbra.nl

Liberty Trendy........................................470 68 79 Rijnstraat 56, 1078 RD

Veilig Thuis.......................................... 0800-2000 Valckenierstraat 5, 1018 XB www.020veiligthuis.nl Als je wilt dat er iemand naar jou luistert, dan kun je bellen met Veilig Thuis. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag te bereiken. Als je het vervelend vindt om je naam te zeggen, hoef je dat niet te doen.

Pieter Bas Kapsalons..............................727 17 80 Van Woustraat 88, 1073 LP

Ligne “S” Coiffures................................679 95 75 Maasstraat 6, 1078 HJ OBVIOUS kappers.................................672 49 60 Maasstraat 29, 1078 HC Oggi Kappers.........................................470 64 77 Jekerstraat 112, 1078 MJ Onset.....................................................675 29 75 Europaplein 77, 1078 GX Amsterdam

Rich Art Hair..........................................664 90 92 Rijnstraat 30A, 1078 RC Ron Hairstudio.......................................671 35 14 Biesboschstraat 8, 1078 MS

Inktspecialist Inkspecialist.............................................4710410 Ceintuurbaan 151, 1072 GB amsterdam@inktspecialist.nl www.inktspecialist.nl Kappers Ad de Kapper.........................................662 29 42 Rijnstraat 18, 1078 RB BrainWash Kappers..........................073 548 2233 Rijnstraat 25, 1078 PV Elisabeth Haarmode...............................679 47 95 Maasstraat 136, 1078 HP Haar In De Wind....................................679 33 44 Maasstraat 126, 1078 HN Hairstudio Joyce.....................................644 74 17 Uiterwaardenstraat 118, 1079 CG HAIR XL Amsterdam..............................642 62 97 President Kennedylaan 15, 1079 MC Jess Kappers...........................................664 03 26 Maasstraat 164, 1079 BK Amsterdam Koffijberg Hairdressers...........................673 23 74 Scheldestraat 8, 1078 GK

Salon Zuid (ROC van Amsterdam).........579 18 88 Europaboulevard 13, 1079 PC Simcha & Friends............................06 535 58 558 Europaplein 121, 1079 AX Kerken Bijbelcentrum “Bij Simon de Looier”..............................................622 77 42 Looiersgracht 70-72, 1016 VT Inlichtingen: evangelist J. Krijgsman amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl Plein van Siena.......................................44 22 009 Plein van Siena is een centrum voor studie, bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Rijnstraat 109 hs Op hetzelfde adres winkel voor boeken, derde wereld- en kloosterproducten. www.pleinvansiena.nl RK Par. Onze Lieve Vrouw Koningin vd Vrede... …………………….662 69 09 H.Mis ma-za 12.30 uur Familiemis za 18.30 en zo 9.30 uur Hoogmis zo 11.00 uur Kinderkerst 24 dec 16.30 uur www.amsterdam.vredeskerk.nl


30

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 VREDESKERK ELKE DAG OPEN voor gebed, bezichtiging, gesprek en verkoop religieuze artikelen Ma. t/m za. van 13-17 uur en natuurlijk op zondag Vredeskerkplein 1 020-6626909 www.amsterdam.vredeskerk.nl

PLEIN VAN SIENA Plaats voor ontmoeting, bezinning en spiritualiteit Rijnstraat 109 020 - 44 22 009 www.pleinvansiena.nl Op hetzelfde adres winkel voor boeken, derde wereld- en kloosterproducten

CareCrew

Voor kinderen vanaf 3 mnd tot 4 jaar!

Geulstraat 22-24 1078 LA A’dam 020-6751275 www.deelfentuin.nl

Specialiste in ouderenzorg Voor Professionele Thuiszorg, aan Particulieren en PGB’ers o.a. Persoonlijke verzorging en Sociale ondersteuning Tel.: 06 212 313 32 (Rozana Nahar) Email: info@carecrew.nl • Website: www.carecrew.nl

CARTRIDGE LEEG? MAKELAARS O.G. Aan- en verkoop, taxaties, beheer en assurantiën

WIJ HERVULLEN ALLE TYPEN EN MERKEN INKTPATRONEN

Paulus Potterstraat 26 1071 DA Amsterdam Telefoon: (020) 577 53 33 Fax: (020) 671 61 08 e-mail: info@keij-stefels.nl www.keij-stefels.nl

Sterkliniek Amsterdam Uiterwaardenstraat 109 1079 BV Amsterdam-Z 020 - 6796035 Krugerplein 13 1092 KA Amsterdam-O 020 - 6927197 Elpermeer 41 1025 AA Amsterdam-N 020 - 6365858

zie ook: www.sterkliniekamsterdam.nl

Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof De Klencke 111 1083 HH Amsterdam T (020) 541 61 11 info@amstelring.nl www.amstelring.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

31

Vrijburg................................................. 671 42 77 Vrijburg is een open (geloofs) gemeenschap. Wij bieden een spiritueel thuis aan een ieder die zich vragen stelt over een zinvol bestaan. Belangstellend, vrij en verdraagzaam. Ingang kerkzaal Diepenbrockstraat 46 www.vrijburg.nl

Synagoges

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.......................... 404 47 08 Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam info@diaconie.com www.diaconie.com

Liberaal Joodse Gemeente.....................54 00 120 Synagoge en secretariaat: Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK www.ljgamsterdam.nl

Joodse gemeente...................................646 00 46 v.d. Boechorststraat 26, 1081 BT Synagoge Rivierenbuurt: Lekstraat 61 www.nihs.nl

Kinderen / peuters Protestantse Kerk / Evangelisch-Lutherse Gemeente...............................................642 47 26 Kerkgebouw: Maarten Lutherkerk (MLK) Dintelstraat 134 (hoek Uiterwaardenstraat) 1079 BD Amsterdam Predikant: Ds. A.H. Wรถhle tel. 06 20195027 a.woehle@luthersamsterdam.nl www.luthersamsterdam.nl/maartenlutherkerk RK Parochie St. Thomas van Aquino.............................................644 53 25 Rijnstraat 109, 1079 HA Amsterdam parthomvanaquino@hetnet.nl www.thomasparochie.nl Vrij Katholieke Kerk.......................06 25 27 62 40 Deurloostraat 17, 1078 HR H.Mis zondag 10.30. H.lof 1e donderdag v.d. maand 19.30 uur. Amsterdam@vkk.nl www.vkk.nl Thomaskerk............................................673 81 71 Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam Diensten: elke zondag om 10.30 uur www.thomaskerk.nl Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam.............................................644 15 80 Weteringkerk, Veluwelaan 20, 1079 RA www.weteringkerk.nl

Voorscholen Dynamo biedt een mooie, veilige plek voor uw kind om samen met andere kinderen te ontdekken, spelen en leren. Heerlijk in de eigen buurt. De voorschool van Dynamo is een peuteropvang met een programma dat de ontwikkeling van kinderen extra stimuleert. Ze hebben er een fijne tijd en gaan beter voorbereid naar de basisschool om daar een goede start te maken. Dynamo heeft ruim 40 voorschoollocaties in Amsterdam Oost, Zuid, West en Centrum. Amsterdamse kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen spelen en leren in de eigen buurt bij een voorschool van Dynamo. De voorschool is vijf dagen per week open voor 5 uur per dag, afhankelijk van uw inkomen, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag of een vergoeding van de gemeente en verder heeft Dynamo verschillende locaties in Amsterdam en werkt nauw samen met de bijgelegen basisscholen. Meer info? Bel 020 46 09 300 of mail peuters@ dynamo-amsterdam.nl. www.dynamopeuters.nl Facebook Dynamo peuters Voorschool BMS (Dynamo) Sandenburch 1-3, 1082 GN telefoon 020 46 28 430 Voorschool De Ark (Dynamo) Zuidhollandstraat 7, 1082 EK telefoon 020 46 28 431 Voorschool de Rivieren (Dynamo) Lekstraat 35/37, 1079 EM Telefoon 020 46 28 433 Voorschool De Krekels (Dynamo) Dintelstraat 5, 1078 VN telefoon 020 46 28 435


32

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

FOCUS OP RESULTAAT

Maasstraat 128 • 020 - 3052662

www.ramonmossel.nl

Verkopen • Aankopen • Taxaties Verhuur • Nieuwbouw • Expat Services


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

33

Voorschool De Vrijbuiter (Dynamo) Jekerstraat 84-86, 1078 MG telefoon 020 46 28 442

KDV Wereldvlinders B.V........................672 71 38 Europaplein 85, 1078 GZ www.kdv-wereldvlinders.nl

Voorschool Maas en Waal (Dynamo) Uiterwaardenstraat 544, 1079 AZ telefoon 020 46 28 437

Snuffie Lekstraat....................................642 54 60 Lekstraat 8, 1079 EN www.kdvsnuffie.nl

Voorschool Villa Fleur (Dynamo) Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP telefoon 020 46 28 441

KDV en NSO KleintjeZuid..................... 208 99 20 Hunzestraat 85, 1079 VW www.kleintjezuid.nl

Voorschool De Speelweide (Dynamo) Kalfjeslaan 370, 1081 JA telefoon 020 46 28 439

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Kinderdagverblijf Bloem.........................644 44 32 Trompenburgstraat 139-141, 1079 TW Roerstraat 101-A, 1078 LL Waalstraat 9, 1078 BN www.kdvbloem.nl Kinderdagverblijf Evy.............................642 74 64 Rijnstraat 227 BG, 1079 HH www.kinderdagverblijfevy.com Bartele Kinderopvang.............................404 30 33 Rijnstraat 221, 1079 HG www.bartele.nl Curious Kids...........................................672 73 21 Scheldestraat 19, 1078 GD www.curiouskids.nl De Elfentuin...........................................675 12 75 Kinderopvang van 3 mnd - 4 jaar Geulstraat 22 & 24, 1078 LA www.deelfentuin.nl Partou centraal Bureau....................088 235 75 50 Sportlaan 1, 4131 NN Vianen info@partou.nl / www.partou.nl bel of mail voor de dichtstbijzijnde vestiging Hestia Beethoven...................................642 29 29 Gaasterlandstraat 5, 1079 RH www.hestiakinderopvang.nl Hestia Rivierenbuurt..............................661 79 37 Uiterwaardenstraat 542, 1079 AZ www.hestiakinderopvang.nl

Partou algemeen nummer...…..088 - 235 75 00 Jekerstraat 86, 1078MG………………..676 86 26.. Bij de buitenschoolse opvang van Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle omgeving. Het is een ontspannen plek waar kinderen samen met leeftijdgenootjes genieten van hun vrije tijd. Hier delen ze geheimen met vrienden, ontdekken ze spelenderwijs de wereld en ontwikkelen een eigen mening. Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij je persoonlijke situatie? Partou help je graag bij het maken van de beste keuze uit ons ruime aanbod. www.partou.nl KDV en NSO KleintjeZuid..................... 208 99 20 Hunzestraat 85, 1079 VW www.kleintjezuid.nl Hestia Rivierenbuurt..............................661 79 37 Uiterwaardenstraat 542, 1079 AZ www.hestiakinderopvang.nl BSO Het Zuiderlicht......................... 06-85382078 Bernissestraat 12b, 1079 ZW www.bsohetzuiderlicht.nl CompaNanny Customer Care.................417 01 17 De buitenschoolse opvang (BSO) De BSO op Bachzaal zit in een heuse concertzaal! Vanwege de grootte maar zeker ook de ambiance is dit een ideale plek voor de kinderen om na schooltijd plezier te maken met vriendjes en vriendinnetjes. Op het podium kunnen optredens gedaan worden en in de zaal wordt er regelmatig gedanst of een yoga workshop gegeven. De aangrenzende muziekschool is ook nauw betrokken bij onze BSO en geeft regelmatig les. Via de BSO kunnen de kinderen gelijk in de speciale BSO tuin spelen. Hier zijn een voetbalveldje en meerdere klimmaterialen waar de


34

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

kinderen zich op kunnen uitleven. Onze BSO haalt kinderen op van de Montessorischool de Wielewaal en De 1e Openluchtschool. Inclusief: gratis vervoersservice naar diverse sportlessen, zwemlessen en muzieklessen. Gastouderbureaus Gastouderbureau Mr Frank Jaspers.........670 6990 Churchill-laan 183hs, 1078 DZ Oppascentrale Oppascentrale Kriterion.........................624 58 48 Timorplein 24-26, 1094 CC Het is mogelijk om een oppas telefonisch aan te vragen. Oppascentrale Kriterion bestaat sinds 1949 en heeft jarenlange ervaring in de screening en selectie van geschikte oppasstudenten. U kunt zich ook opgeven als oppas. Zie voor informatie www. oppascentralekriterion.nl. Care.com Oppas in Oud Zuid, Rivierenbuurt www.care.com Charly Cares www.charlycares.com Kleding en schoenenwinkels Fa. C. Tuinder en Zn...............................664 09 42 Speciaalschoenen en voetverzorging Maasstraat 124, 1078 HN Maatschappelijke dienstverlening CIZ Centrum Indicatiestelling zorg ................................................088 789 10 00 Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. (SWDA)..................................................305 70 05 Stadhouderskade 89, 1073 AV www.swda.nl / info@swda.nl Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) is een belangenbehartiger voor doven in Amsterdam. info@swda.nl www.swda.nl

MEE Amstel en Zaan..............................512 72 72 Ondersteuning bij leven met een beperking Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam .MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. informatie@meeaz.nl, www.meeaz.nl Connexxion (rolstoevervoer)................ 0900-8686 Cliëntenbelang Amsterdam....................577 79 99 Cliëntenbelang Amsterdam biedt informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer. Bijvoorbeeld als u (meer) thuiszorg nodig heeft en u moeite heeft dat voor elkaar te krijgen. Of als u een PGB of een aangepaste rolstoel nodig heeft. Ook als de zorg voor uw naaste te zwaar wordt kunt u contact met ons opnemen. Onze dienstverlening is gratis en onafhankelijk van de gemeente en zorginstellingen. We staan naast u en komen op voor uw belang. Stichting Hoormij......................... 030 - 261 76 16 Randhoeve 221 3995 GA Houten Tekst tel. 030 - 261 76 77 info@stichtinghoormij.nl www.hoorwijzer.nl AOV (Aanv. Openb. Vervoer)............. 0800 - 0643 Bent u 75 jaar of ouder? Of hebt u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen? Het vervoer brengt u van deur tot deur, zeven dagen per week van 06.00 uur ‘s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. Het AOV vervoert u naar sociale en recreatieve bestemmingen, dus niet naar werk, school of dagbehandeling. Uw bestemmingsadres moet voor u toegankelijk zijn. U reist over het algemeen samen met anderen in een personenbus. U vraagt een vervoerspas aan bij de Wmo Helpdesk: 0800 0643 (gratis). Single SuperMom...................................846 47 72 Rijnstraat 208, 1079 HT www.singlesupermom.com Humanitas Amsterdam...........................523 11 00 De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie Landelijk Bureau: Postbus 71 1000 AB, Amsterdam Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6 info@humanitas.nl www.humanitas.nl


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Stichting Onbeperkt Zuid................06 252 196 36 Postbus 51346, 1007 EH Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen van mensen met een beperking, ziekte of aandoening, die eventueel hulpmiddelen gebruiken zoals rolstoelen, blinden-geleide stokken, rollators of elleboogkrukken; maar ook ook ouders met kinderwagens. Zij doet dit door o.a. te ijveren voor een veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte, toegankelijk openbaar vervoer, winkeltoegankelijkheid en toegankelijke openbare gebouwen. De SOZ ondersteunt b.v. bewoners van Stadsdeel Zuid die hun eigen omgeving toegankelijk willen houden. De vrijwilligers zij patiënt, cliënt en/of betrokken bewoner. info@onbeperktzuid.nl www.onbeperktzuid.nl PuurZuid Maatschappelijke dienstverlening. Voor hulp bij vragen over onder andere: geldproblemen, wetten en regels, relatie en opvoeding, gezondheid en ouder worden, werk en wonen, mantelzorg. Ook voor vrijwilligerswerk kan je bij ons terecht. Wij denken graag mee in jouw buurt. Dichtbij huis, betrouwbaar en van goede kwaliteit. Zo kunnen wij je snel (verder) helpen. Lekstraat 13A info@puurzuid.nl www.puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)................................ 088 - 165 22 00 Van Boshuizenstraat 12 , 1083 BA JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten. Maatschappelijk Werk Landelijk telefonisch spreekuur: maandag - vrijdag van 09.30-13.00 uur via telefoonnummer 088 - 165 22 00. JMW Amsterdam: inloopspreekuur: maandag - vrijdag 09.30 - 12.00 uur. Thuiszorg Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via de receptie, telefoonnummer 088 - 165 22 00. jmw.amsterdam@joodswelzijn.nl www.joodswelzijn.nl

35 Makelaardij

Makelaarsgroep AMEO..........................600 16 00 Merwedeplein 54, 1078 NG www.ameo.nl Keij & Stefels..........................................577 53 33 Paulus Potterstraat 26, 1071 DA www.keij-stefels.nl Ramón Mossel Makelaardij o.g. B.V......305 26 62 Maasstraat 128, 1078 HP www.ramonmossel.nl Media Vijftig+ Magazine........................ 072 - 571 50 13 Het 50+ in de Kijker is een magazine 50-plussers. Het magazine verschijnt 10x per jaar. Een abonnement kost slecht a 9,90 per jaar. Kijk op www.vijftigplusonline.nl of bel 072-5715013 en word lid! De Echo......................................... 088 - 824 7636 Postbus 2202, 1000 CE Amsterdam Boekwinkels Bruna..............................................020 662 63 31 van Woustraat 90, 1073 LP Bruna..............................................020 671 23 28 Olympiaplein 127, 1077 CX Bruna..............................................020 471 18 52 Scheldestraat 90, 1078 GN Boekhandel Jimmink..............................679 12 44 Rooseveltlaan 62, 1078 NL Casperle.................................................679 11 01 Sarphatipark 99, 1073 CW Primera Benjamens................................673 14 03 Ferdinand Bolstraat 25, 1072 LB Primera...................................................662 40 81 Stadionweg 139 BG, 1076 NM Zaailing..................................................679 38 17 Ruysdaelstraat 21-23, 1071 WZ AKO.......................................................661 35 98 Zuidplein 10, 1077 XV


36

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

The Read Shop.......................................672 32 07 Marie Heinekenplein 28, 1072 MH Boekhandel van Rossum........................470 70 77 Beethovenstraat 32-4, 1077 JH

wat Natuur & Milieuteam Zuid met jou wil realiseren in Amsterdam Zuid. Als je ook een steentje wilt bijdragen aan een groenere buurt, kan dat op heel veel manieren. Natuur & Milieuteam Zuid ondersteunt jou daar graag bij. www.nmtzuid.nl

Lokale Radio en TV AT 5.......................................................555 11 11 Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP Amsterdam www.at5.nl Radio Mart.............................................679 96 65 2e Sweelinkstraat 2, 1073 EH Amsterdam Dagelijks te beluisteren op Caribbean FM Uitzendtijden en programmering: www.radiomart.nl RTV Noord-Holland........................088 850 50 50 Postbus 9823, 1006 AM Amsterdam www.rtvnh.nl Radio Atlantis www.atlantis-amsterdam.nl

Greenpeace................................ 0800 - 42 23 344 Postbus 3946, 1001 AS Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur. www.greenpeace.nl Milieu Centraal Voor vragen op het gebied van milieu www.milieucentraal.nl Milieudefensie Servicelijn......................550 73 00 Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam www.milieudefensie.nl service@milieudefensie.nl Musea / archieven Stadsarchief............................................251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL info@stadsarchief.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/stadsarchief

Radio decibel www.radiodecibel.nl Ujala Hindoestaans www.ujala.nl Extra AM Amsterdam 1224 KHZ middengolf, www.extram.nl

Overzicht musea Amsterdam www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/zienen-doen/musea-en-galeries/musea-in-amsterdam Muziek

Amsterdam 1485 1485 KHZ middengolf, 07.00 - 19.00 non stop Milieu De Gezonde Stad....................................624 15 22 Mauritskade 63, 1092 AD , Amsterdam Amsterdam is in 2040 klimaatneutraal, met schone lucht en meer groene buitenruimte. Dit is de ambitie van De Gezonde Stad. We proberen dit te bereiken door duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven in de stad aan te jagen en te verbinden. De Gezonde Stad richt zich op drie programma’s: Meer groen, Schone lucht en Gezond klimaat. info@degezondestad.org www.degezondestad.org NMT Zuid...............................................400 45 03 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Samen werken aan een prettige groene leefomgeving, die duurzaam is ingericht. Dat is in het kort

Overzicht Muziek & concerten in Amsterdam www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/uit/ muziek Muziekschool Amsterdam......................578 73 73 Bachstraat 5, 1077 GD www.muziekschoolamsterdam.nl Buitenvelderts Gemengd Koor ‘Magna Voce’.........................................646 47 82 Oldengaarde 122, 1083 TL 06-54956842 Repetities: elke dinsdagavond (19.45 - 21.45 uur) in de Vreugdehof, De Klencke 111, Amsterdam info@magnavoce.nl www.magnavoce.nl Het Rozenkoor................................06 150 54 250 Het Rozenkoor is een homo lesbokoor dat repeteert in de Gaaspstraat 8, in het gebouw van Buurt en


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid. Hier vind u meer informatie over ons koor: www.rozenkoor.nl Voor aanmeldingen of info: tel 0615054250 info@rozenkoor.nl. Repetitie elke zondagavond van 19.30 tot 20.30. Onderwijs Basisscholen Openbaar KOLOM-SBO-Zuid ...............................646 63 10 Winterdijkstraat 10, 1079 GT 020 - 6466310 directiemeander@kolom-sbo-zuid.nl www.kolom-sbo-zuid.nl/ 6e Montessorischool Anne Frankschool...................................664 04 82 Niersstraat 41, 1078 VJ info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl OBS De Dongeschool.............................664 12 88 Dintelstraat 5-7, 1078 VN administratie@dongeschool.nl www.dongeschool.nl Maas en Waalschool..............................644 71 73 (15e Montessori) Uiterwaardenstraat 544, 1079 AZ www.montessorimaasenwaal.nl

37

ROC MBO College Zuid…………….. 579 18 00 Europaboulevard 13,1079 PC www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/ MBO-College-Zuid ROC Top Amsterdam - Zuid Locatie de Donge............................. 020-5708800 Sportacademie Amsterdam............... 020-8912692 Burgerweeshuispad 54, 1076 EP www.roctop.nl Informatiecentrum ROC van Amsterdam.................................. 0900 - 9599 informatiecentrum@rocva.nl Of gebruik WhatsApp 06 250 385 66 www.rocva.nl Luzac Lyceum Amsterdam......................671 40 04 Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR lyceumamsterdam@luzac.nl www.luzac.nl/vestiging/lyceum-amsterdam Hubertus & Berkhoff..............................579 71 90 Culinaire Vakschool Betuwestraat 29, 1079 PR info@hubertusberkhoff.vova.nl www.hubertusberkhoff.nl Tattooschool Nederland………………..6627122 Maasstraat 15, 1078 HB www.tattooschoolnederland.nl Speciaal onderwijs

Basisonderwijs bijzonder Daltonschool de Rivieren (Oecumenisch).......................................664 12 67 Lekstraat 35-37, 1079 EM info.derivieren@amosonderwijs.nl www.derivieren.nl St. Catharina R.K. Basisschool Vechtstraat 88, 1079 JN.........................644 50 66 stcatharina.info@askoscholen.nl www.catharinaschool.nl Middelbaar- & beroepsonderwijs Mediacollege Amsterdam......................850 96 90 Dintelstraat 15, 1078 VN info@ma-web.nl www.ma-web.nl

Het Spectrum.........................................462 76 20 James Wattstraat 10, 1097 DM Amsterdam www.sbospectrum.nl Volwassenenonderwijs HOVO Amsterdam | VU vanaf vijftig.....598 56 69 Diverse opleidingen vanaf 50 jaar. Bekijk het cursusaanbod op www.hovoamsterdam.nl ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam heeft een groot aanbod aan erkende opleidingen voor volwassenen. www.rocva.nl/Volwassenenonderwijs Joke Smit College...................................579 77 50 Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX infojokesmitcollege@rocva.nl www.jokesmitcollege.nl


38

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Ouderen

PuurZuid - Telefooncirkel • Vindt u het prettig om iedere dag met iemand te praten? • Wilt u samen met andere ouderen elkaar die veiligheid bieden? • Wilt u in contact komen met andere ouderen in de buurt? Naast het dagelijkse telefoongesprek komen de begeleiders en deelnemers van de telefooncirkel bij elkaar. Een keer per jaar organiseren wij een lunch. 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) info@puurzuid.nl Stadsdorp Rivierenbuurt In 2013 hebben buurtbewoners Stadsdorp Rivierenbuurt opgericht. Het is een van de ruim 25 Stadsdorpen in Amsterdam. Doel van het Stadsdorp is om sociale samenhang te vergroten. Het Stadsdorp biedt vooral voor ouderen veel mogelijkheden voor contact, uitwisseling en onderlinge ondersteuning. Eigentijds nabuurschap staat centraal. Meer informatie over activiteiten is te vinden onder het kopje Bewonersinitiatieven in deze gids. Stadsdorp Rivierenbuurt is bereikbaar via info@ stadsdorprivierenbuurt.nl. Activiteiten voor ouderen Meer Bewegen Voor Ouderen De Mirandabad......................................546 44 44 De Mirandalaan 9, 1079 PA Elke donderdagochtend kunt u in het 25-meterbad meedoen aan de lessen van Meer bewegen voor ouderen (MBVO). Onder deskundige leiding van een MBVO instructeur worden oefeningen gedaan die de spieren los houden. Er zijn lessen in ondiep en in diep water. Oefeningen in het water bevorderen het bewegen in het dagelijks leven. Na afloop is er koffie of thee in het restaurant. www.amsterdam.nl/demirandabad

Ouderenzorg Burennetwerk Amsterdam......................623 97 71 Wij koppelen buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige klusjes of sociaal contact. Wil je af en toe je buren helpen met een klusje in huis of tuin, een bezoekje of een boodschap? Dan is Burennetwerk echt iets voor jou! Wij verbinden je aan mensen in je buurt die jouw hulp goed kunnen gebruiken. info@burennetwerk.nl www.burennetwerk.nl Bibliotheek voor ouderen Bibliotheek Torendael............................546 16 00 Veluwelaan 21, 1079 PX Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dienstverlening aan ouderen Sensoor............................. 0900 0767 (5ct/p.m.m) In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensoor is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas .............................................523 11 00 Postbus 71, 1000 AB Bezoekadres: Sarphatistraat 4-6 Heb je behoefte aan iemand met wie je kunt praten en die jou thuis opzoekt? Ben je bijvoorbeeld aan huis gebonden, voel je je eenzaam of heb je steun nodig bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis? Denk dan eens aan Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas. info@humanitas.nl www.humanitas.nl Media voor ouderen Vijftig+ Magazine........................ 072 - 571 50 13 Vijftig+ Magazine is een magazine 50-plussers. Het magazine verschijnt 10x per jaar. Een abonnement kost slecht a 9,90 per jaar. Bel nu 0725715013 en word lid! Internet: www.vijftigplusonline.nl.


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Ouderenbonden Anbo...............................................0348 46 66 66 ANBO is een onafhankelijke vereniging die bestaat bij de gratie van haar leden. Ons beleid wordt getoetst aan onze leden en dat maakt dat we namens onze leden standpunten kunnen innemen. De stem van alle leden, actief en niet-actief, wordt gehoord. Niet alleen de politieke belangenbehartiging en de politieke lobby zijn buitengewoon belangrijk voor onze leden. Als ANBO-lid profiteert u ook van scherpe aanbiedingen. ledenservice@anbo.nl, raadendaad@anbo.nl www.anbo.nl Ouderen- en gehandicaptenvervoer Aanvraag AOV vervoer.........................0800 0643 (De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) Verzorgingshuizen Vivium Torendael...................................546 16 00 Veluwelaan 21, 1079 PX Amsterdam Welkom in Torendael! Hier kunt u prettig wonen en uw eigen leven blijven leiden, met de beste zorg. Geen traditioneel verpleeghuis, maar een nieuw thuis voor mensen met dementie, waar u uw eigen keuzes kunt maken. Woonzorgcentrum De Buitenhof............504 40 00 Nieuw Herlaer 2, 1083 BD www.cordaan.nl Revalidatie- en Verpleeghuis Vreugdehof.....................................088 972 02 00 De Klencke 111, 1083 HH www.amstelring.nl/vreugdehof

39 Piercingstudio

Piercingstudio/Tattooschool Nederland.... 662 71 22 Maasstraat 15, 1078 HB www.tattooschoolnederland.nl Politie Politie Basisteam Zuid-De Pijp........... 0900 - 8844 - Scheldebuurt, Gertjan Visser - Weteringbuurt Zuid; Rob Lasschuit - Wielingenbuurt; Rob Lasschuit - Stadsdeelbuurt; Nelly Alberti - Wolkenkrabberbuurt; John Beerman - IJselbuurt; Marc Schaap - Remisebuurt; Patricia Völker-Visser De wijkagenten zijn te bereiken via mail (buurtregie.zuiddepijp@politie.nl), telefonisch via 0900-8844 of via “mijn buurt” op www.politie.nl Let op: Per 14 maart 2018 is het politiebureau aan de Ferdinand Bolstraat gesloten! Het nieuwe politiebureau voor Zuid-De Pijp is aan de President Kennedylaan 11. Voor spoedeisende zaken bellen met 112. Rechtshulp Juridisch Loket A’dam.......... 0900-8020 (25 cpm) Vijzelgracht 21-25, 1017 HN Postbus 20659, 1001 NR www.hetjl.nl Kinder- en Jongerenrechtswinkel...........626 00 67 maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rustenburgerstraat 380 huis 1072 HG Amsterdam Whatsapp: 06-44872355 Email: info@kinderrechtshulp.nl www.kinderrechtshulp.nl

Ouders / verzorgers Schoonheidssalon Ouder- en Kindteam Rivierenbuurt/de Pijp.............................555 59 61 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouderen Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote problemen: wij zijn er om mee te denken en oplossingen te zoeken. info@oktamsterdam.nl www.oktamsterdam.nl

Schoonheidssalon Marquerite................662 32 53 Rijnstraat 194, 1079 HS www.marquerite.nl


40

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Schuldhulpverlening

PuurZuid - Hulp bij geldproblemen Heb je geldproblemen of schulden? Open je de post niet meer? Heb je hulp nodig bij het betalen van je rekeningen? Iedereen kan geldproblemen krijgen. Kom je er niet meer uit? Heb je hulp nodig? Dan helpen wij je. Wij zoeken samen met jou een oplossing die bij je past. schuldhulpverlening@puurzuid.nl www.puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) Kom langs bij het Financieel Café. Je kan hier elke week terecht voor vragen over geld, administratie en belangrijke papieren. Ook kan je gratis een computer, printer, kopieerapparaat en telefoon gebruiken. Een medewerker beantwoordt je vragen of zoekt samen met jou naar een oplossing. Het is gratis en je kan zonder afspraak binnenlopen. Maandag van 9.00 tot 12.00 uur. Lekstraat 13A Sociaal Juridisch Werk PuurZuid- Inkomen, belasting en juridische hulp Heb je problemen met instanties? Wil je weten wat je rechten en plichten zijn? Heb je vragen over uitkering, huur of toeslagen? In Nederland heb je te maken met veel wetten en regels. Deze zijn vaak moeilijk om te begrijpen. Onze sociaal raadslieden helpen je bij vragen of problemen. Je kan bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld: • Juridische formulieren invullen en brieven schrijven • Toeslagen, uitkering en loon • Werk en ontslag info@puurzuid.nl www.puurzuid.nl 020 2359 120 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) Of kom naar het inloopspreekuur: Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Lekstraat 13A Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuid bestaat uit een groot gebied met veel verschillen. Van het rustige en groene Buitenveldert, of de levendige Pijp, tot de indrukwekkende Zuidas. Het stadsdeel heeft meer dan 133.000 inwoners en is daarmee het op één na grootste stadsdeel van Amsterdam. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid wordt gevormd door Sebastiaan Capel (D66, voorzitter), Paul Slettenhaar (VVD, plaats-vervangend voorzitter) en Marijn van Ballegooijen (PvdA). Het algemeen bestuur, waar het dagelijks bestuur

onderdeel van is, bestaat uit 15 leden, en er werken circa 1.100 ambtenaren. Kerncijfers Stadsdeel Zuid heeft relatief weinig jongeren tot 19 jaar (15%), in verhouding tot de rest van Amsterdam. Maar Stadsdeel Zuid heeft wel meer jongvolwassen inwoners dan gemiddeld: 28% van de inwoners van Zuid is tussen de 20 en 34 jaar oud. Bijna 14% van de inwoners is ouder dan 65 jaar. In Zuid is ruim 60% van de inwoners van autochtone afkomst, wat hoger is dan het stedelijk gemiddelde van 51%. De overige 40% vindt zijn oorsprong in het buitenland. Stadsdeel Zuid heeft het hoogste gemiddelde besteedbare inkomen van Amsterdam. Maar niet alle buurten in Zuid zijn even ‘rijk’: de verschillen tussen de buurten zijn groot. Zowel qua inkomen, als qua opleiding. Het opleidingsniveau van Stadsdeel Zuid is bovengemiddeld vergeleken met de rest van Amsterdam. Zeker 30,4% heeft een hbo-opleiding of hoger (18,4% in Amsterdam). En 45,4% heeft een mbo-opleiding of lager, in verhouding tot 60,9 % in Amsterdam. En met een werkloosheidspercentage van 5,6% heeft Stadsdeel Zuid, na Stadsdeel Centrum (5,2%), de laagste werkeloosheid. Contactgegevens Stadsdeel Zuid telefoon 14 020 e-mail: stadsdeel.sdz@amsterdam.nl internet: https://www.amsterdam.nl Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam Bezoekadres: President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam Openingstijden President Kennedylaan Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie. 08.00 – 20.00 uur Maandag Dinsdag 08.00 – 20.00 uur Woensdag 08.00 – 20.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur Vrijdag 08.00 – 20.00 uur Burgerzaken Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften (uittreksels) van de Gemeentelijke Basis Administratie.


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Openingstijden: Inloop Maandag 08.00 - 20.00 uur. Dinsdag 08.00 - 20.00 uur. Woensdag 08.00 - 20.00 uur. Donderdag 08.00 - 20.00 uur. 08.00 - 20.00 uur. Vrijdag Sociaal Loket President Kennedylaan U kunt binnenlopen bij het Stadsloket van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Dan kijken wij of u gelijk terecht kunt bij het Sociaal Loket. Lukt dit niet? Dan maakt de medewerker een afspraak. Vergunningen, bestemmingsplannen Meer informatie over vergunningen, bestemmingsplannen, kijk op www.amsterdam.nl onder ‘Wonen en leefomgeving’ bij ‘Bouwen’. Bij Vergunningen moet u een afspraak maken voor: n inzage bouwarchief n inzage ingediende aanvragen n inzage verleende vergunningen n voorbespreken omgevingsvergunning (WABO) n exploitatievergunning escortbemiddelaar Inzage Bouwarchief Alleen op afspraak via www.amsterdam.nl Inzage bestemmingsplannen U kunt alle vastgestelde bestemmingsplannen in papieren vorm inzien aan het loket Vergunningen. Bestemmingsplannen die in ontwikkeling zijn en ter inzage liggen. Meer informatie over bestemmingsplannen en het inzien hiervan, vindt u op www.amsterdam.nl onder ‘Wonen en leefomgeving’ bij ‘Bouwen’. Wabo (één omgevingsvergunning) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 ingegaan. De Wet brengt ca. 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning; de zogenaamde Omgevingsvergunning. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld. Zo werkt Stadsdeel Zuid aan de verbetering van de dienstverlening.

41

DigiD - nodig voor uw digitaal contact met de overheid Voor het digitaal aanvragen van sommige producten, zoals de Wabo, heeft u een DigiD nodig. Dat is een identificatiecode waarmee u met de overheid digitaal zaken kunt afhandelen (bijvoorbeeld uw belastingaangifte). U wilt immers niet dat iemand anders zomaar uw gegevens via de computer verandert of opvraagt. Een DigiD vraagt u aan via www. digid.nl. Binnen een week na de aanvraag krijgt u een activeringscode met de post thuisgestuurd. Denk hieraan als u nog geen DigiD heeft, maar wel uw verhuizing digitaal door wilt geven. Zorg er dan voor dat u ruim van tevoren uw DigiD heeft aangevraagd. Supermarkten Albert Heijn Scheldeplein 5, 1078 GR.........................664 49 00 Rijnstraat 139, 1079 HC.........................624 88 92 Rijnstraat 33 1078 PW............................671 41 33 Maasstraat 47, 1078 HD................ 088 - 5691662 Aldi.............................................. 075 – 651 74 11 Gaaspstraat 41, 1079 VD Avondwinkel De Schelde........................662 42 82 Scheldestraat 2, 1078 GK DEEN Supermarkten...............................664 49 00 Rijnstraat 154-1, 1079 HR Dirk van der Broek..........................088 313 45 40 Europaboulevard 19, 1079 PC Rijnstraat 48, 1078RD.....................088 313 43 00 Nuri Genco.............................................672 25 13 Rijnstraat 47 - 49, 1078 PX Vervoer GVB.................................................. 0900 - 80 11 Van maandag t/m zaterdag 9.00 - 19.00 uur. www.gvb.nl


42

Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Vrijwilligers

Buuv.......................................................679 44 41 Voor Elkaar in Zuid Huis van de Wijk de Pijp Tweede van der Helststraat 66 1072 PG Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kunt doen. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, een klus in huis of tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden. Bij BUUV is het niet “voor wat hoort wat”. Als BUUV hoef je echt niet altijd klaar te staan. Je kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het je uitkomt. Beter een goede BUUV dan een verre vriend. info@amsterdamzuid.buuv.nu www.buuv.nu Humanitas Afdeling Amsterdam............523 11 00 Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam Organiseert vrijwilligerswerk op diverse terreinen. info@humanitas.nl www.humanitas.nl Stichting Onbeperkt Zuid................06 252 196 36 Postbus 51346, 1007 EH Deze vrijwilligersorganisatie behartigt de belangen van mensen met een beperking, ziekte of aandoening, die eventueel hulpmiddelen gebruiken zoals rolstoelen, blinden-geleide stokken, rollators of elleboogkrukken; maar ook ook ouders met kinderwagens. Zij doet dit door o.a. te ijveren voor een veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte, toegankelijk openbaar vervoer, winkeltoegankelijkheid en toegankelijke openbare gebouwen. De SOZ ondersteunt b.v. bewoners van Stadsdeel Zuid die hun eigen omgeving toegankelijk willen houden. De vrijwilligers zij patiënt, cliënt en/of betrokken bewoner. info@onbeperktzuid.nl www.onbeperktzuid.nl Vrijwilligerscentrale Amsterdam............530 12 20 Geldersekade 101, 1011 EM Het is onze passie om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen om zich maatschappelijk nuttig te maken om daarmee maatschappelijke organisaties te versterken. Ook willen we deze organisaties op allerlei manieren helpen om hun missie, met de hulp van vrijwilligers, te bereiken. amsterdam@vca.nu www.vca.nu

PuurZuid – Vrijwilligerswerk Wil je graag iets doen voor anderen? Vind je het leuk om een rol te spelen in je buurt? Wil je ervaring opdoen met werk? Kom dan bij ons werken als vrijwilliger! Jouw werk is van veel waarde. Door jou kunnen wij activiteiten en diensten organiseren. Je doet hier veel buurtbewoners een groot plezier mee. Iedere vrijwilliger van PuurZuid kan meedoen met interessante trainingen. Neem contact op met de coördinator vrijwilligerswerk: 020 2359 484 vrijwilligers@puurzuid.nl www.puurzuid.nl Werk en inkomen Well@Work Flexwerkplekken.................240 01 91 Rijnstraat 170, 1079 HS Flex werkplekken, vaste werkplekken, variabele werkplekken, vergaderruimte, coachingsruimte, ontspanningsruimte, workshopruimte info@wellatwork.amsterdam www.wellatwork.amsterdam Doorwerkgever ................................ 035-8200222 Rijnstraat 246, 1079 HW info@doorwerkgever.nl www.doorwerkgever.nl UWV Werkbedrijf................................ 0900-9294 Bezoekadres: Delflandlaan 3-5 Correspondentieadres: Postbus 8071 1005 AB www.uwv.nl Dienst Werk en Inkomen........................252 60 00 Postbus 90395, 1006 BJ www.amsterdam.nl/werk-inkomen/contact Wonen Stadgenoot.............................................511 80 00 Bezoeken: Sarphatistraat 370, 1018 GW Postadres: Postbus 700, 1000 AS www.stadgenoot.nl info@stadgenoot.nl Dienst Wonen.............................................14 020 Postadres: Postbus 1900, 1000 BX Jodenbreestraat 25, 1011 NH www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen Huurdersvereniging Amsterdam.............620 68 82 Weesperstraat 390, 1018 DN Inloopspreekuur Rivierenbuurt: Rijnstraat 115 di 14.00-16.00


Rivierenbuurt van A tot Z 2018 info@huurdersvereniging-amsterdam.nl www.huurdersvereniging-amsterdam.nl Eigen Haard............................................680 18 01 Postbus 67065, 1060 JB info@eigenhaard.nl www.eigenhaard.nl Ymere..............................................088 000 89 00 Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 voor reparaties met spoed ook na 17.00 en in het weekend. www.ymere.nl Woningstichting Rochdale.....................215 00 00 Bos en Lommerplein 303 1055 RW Amsterdam Postbus 56659, 1040 AR www.rochdale.nl Woonstichting De Key...........................621 43 33 Hoogte Kadijk 179, 1018 BK Postbus 2643, 1000 CP www.dekey.nl Uitvaart/Begraafplaatsen Begraafplaats Sint Barbara Amsterdam..... 682 05 98 Spaarndammerdijk 312, 1014 AA info@stbarbara-amsterdam.nl www.stbarbara-amsterdam.nl de Jong uitvaartverzorging.....................676 13 37 Cliostraat 42, 1077 KJ dejong@uitvaart.nl www.uitvaartcentrum.amsterdam Funeral quest.................................06 81 81 84 69 Anne-Marie Boogaarts Bogortuin 93, 1019 PE anne-marie@funeralquest.nl www.funeralquest.nl

43


44

Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Activiteiten

Meer Bewegen Voor Ouderen Zie ook onze advertentie op pagina 2 Acupunctuur Toyo Hari Amsterdam Japanse Acupunctuur- pijnloos en effectief. Vergoeding vanuit aanvullend pakket mogelijk.

Apotheken Medicijnman Zuider Apotheek Zie ook onze advertentie op pagina 20 Autoservice Foley Autoservice Zie ook onze advertentie op pagina 22 Balletschool

Joyce Vlaarkamp Geleenstraat 34, 1078 LG Amsterdam Tel. 020 6709001 / 0624649977 www.zenshiatsu.nl

English Balletschool Zie ook onze advertentie op pagina 24 Begraafplaatsen

Fysio/manuele therapie Waalstraat Zie ook onze advertentie op pagina 20 SFR Beweegt Zie ook onze advertentie op pagina 20 Wielingenpraktijk Zie ook onze advertentie op pagina 20 Advoacaten Ten Rouwelaar advocaat Zie ook onze advertentie op de achterpagina Walker & Wittensleger Hunzestraat 70 T 020 - 6730055 F 020 - 6730091 www.walkerwittenslegeradvocaten.nl Problemen met uw bijstandsuitkering? Bel of lees onze advertentie op de binnenachteromslag.

Advocatenkantoor van der Poel Oude IJselstraat 6 IV, 1078 CM Amsterdam Tel 020-6896454 Gratis spreekuur Meer informatie www.advocatenkantoorvanderpoel.nl

Sint Barbara Zie ook onze advertentie op pagina 51 Begrafenissen & crematies Uitvaartverzorging A. De Jong Zie ook onze advertentie op pagina 22 Bloemen en planten Bloembinderij Smit & Zn. Zie ook onze advertentie op pagina 4 Botanische Tuin Botanische tuin Zuidas Een groene oase die een bezoekje waard is. Ook verkoop van kamer- en tuinplanten, koffie en thee. Van der Boechorststraat 8 1081 BT Amsterdam Telefoon 020 - 5989390 www.botanischetuinzuidas.nl Zie ook onze advertentie op pagina 6 Cartridges Inktspecialist Zie ook onze advertentie op pagina 22


Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Dierenartsen Natuurlijk Gezonde Dieren Zie ook onze advertentie op pagina 4 Sterkliniek Amsterdam Zie ook onze advertentie op pagina 30

Japanse acupunctuur Toyo Hari Amsterdam Zie ook onze vermelding op pagina 44 Kapsalons Salon Zuid Zie ook onze advertentie op pagina 6

Diëtisten Diëtistenpraktijk Géa Fegel Zie ook onze advertentie op pagina 51 Flexwekplekken well@work Zie ook onze advertentie op pagina 22 Fysiotherapie Fysio Plus Zie ook onze advertentie op pagina 20

Kerken Bijbelcentrum ‘Bij Simon de Looier’ Zie ook onze advertentie op pagina 6 Plein van Siena Zie ook onze advertentie op pagina 30 Sjilo Gemeente Amsterdam Zie ook onze advertentie op pagina 24 Vredeskerk pastorie Zie ook onze advertentie op pagina 30

Fysio/manuele therapie Waalstraat Zie ook onze advertentie op pagina 20 SFR Beweegt Zie ook onze advertentie op pagina 20

Kinderdagverblijf De Elfentuin Zie ook onze advertentie op pagina 30

De Grote Rivieren Zie ook onze advertentie op pagina 2

Kinderdagverblijf Bloem Zie ook onze advertentie op pagina 22

Wielingenpraktijk Zie ook onze advertentie op pagina 20

Maatschappelijke Dienstverlening Single SuperMom Zie ook onze advertentie op pagina 4

Huisartsen De Grote Rivieren Zie ook onze advertentie op pagina 2 Hulporganisaties Cliëntenbelang Amsterdam Zie ook onze advertentie op pagina 32

Makelaardij O.G. Ramón Mossel Makelaardij O.G. Zie ook onze advertentie op pagina 32 Key & Stefels Zie ook onze advertentie op pagina 30

45


46

Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Mensendieckpraktijk Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid Zie ook onze advertentie op pagina 24

Preventie Jellinek Zie ook onze advertentie op pagina 6

MondhygiĂŤnisten Tandartsenpraktijk T. Broekman-Teggelaar Zie ook onze advertentie op pagina 2

Inktspecialist Zie ook onze advertenties op pagina 20, 22, 24, 30

Tiong Oey MondhygiĂŤnist Zie ook onze advertentie op pagina 22

Nordic Walking Nordic Walking in het Vondelpark Zie ook onze advertentie op pagina 47 Ouderen Meer Bewegen Voor Ouderen Zie ook onze advertentie op pagina 2 Ouderenzorg CareCrew Zie ook onze advertentie op pagina 30 Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof Zie ook onze advertentie op pagina 30 Pedicure Anne-Miek Pedicure Zie ook onze advertentie op pagina 24 Piercingstudio Piercingstudio Upperten Zie ook onze advertentie op pagina 4

Printerinkt

Schoenen

C. Tuinder & Zn. Speciaalschoenen en Voetverzorging Maasstraat 124, Amsterdam Tel.: 664 09 42 Schoonheidssalons Schoonheidssalon Marquerite Rijnstraat 194 1079HS Amsterdam 020-6623253 Al 42 jaar UW schoonheidssalon!! Kijk voor onze behandelingen op: www.marquerite.nl Senioren uitzendbureau Doorwerkgever Zie ook onze advertentie op pagina 4 Sociale dienstverlening PuurZuid Zie ook onze advertentie op pagina 24 Supermarkten Deen supermarkten Zie ook onze advertentie op pagina 22


Bedrijvenregister Rivierenbuurt van A tot Z 2018 Tandartsen Kliniek Amsterdamse Tandartsen Zie ook onze advertentie op pagina 24

Vrijwilligerswerk KENNISMARKT.AMSTERDAM Zie ook onze advertentie op pagina 51

Tandtechnische Laboratoria

Vrijwilligers Centrale Amsterdam Zie ook onze advertentie op pagina 2

Tandartspraktijk T. Broekman-Teggelaar Bernissestraat 12 A, 1079 ZW Amsterdam Rijnstraat 179, 1079 HD Amsterdam Tel. 020-6427255 www.tandartsrivierenbuurt.nl Tandheelkundige en Tandtechn. behandelingen Zie ook onze advertentie op pagina 2 Tandtechnicus E. Broekman Zie ook onze advertentie op pagina 2 Tattooschool Tattoo school Nederland Zie ook onze advertentie op pagina 4

Wandelsport Nordic Walking in het Vondelpark Training en cursussen. Beweeg mee! Elke vrijdagmorgen 10.30 uur. Bel voor informatie de Sportwandelschool: 0229 - 239447 info@sportwandelschool.nl www.sportwandelschool.nl Wijnhandel De Wijngenoten Amsterdam B.V. Zie ook onze advertentie op pagina 4 Zwem u Slanker

Toners (printer) Inktspecialist Zie ook onze advertentie op pagina 20 Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging A. De Jong Zie ook onze advertentie op pagina 22 Uitzendbureau Doorwerkgever Zie ook onze advertentie op pagina 4

DiĂŤtistenpraktijk GĂŠa Fegel Zie ook onze advertentie op pagina 51

47


48

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Notities


Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Notities

49


50

Rivierenbuurt van A tot Z 2018

Notities


Op een prettige manier behandeld worden met resultaat? Kom naar:

Diëtistenpraktijk Hunzestraat 70 1079 WE Amsterdam Tel. (020) 673 00 55 Fax (020) 673 00 91

Géa Fegel

Problemen met uw bijstandsuitkering? Bel: 020 - 673 00 55!

Orthomoculair therapeut / diëtist tevens Zwem U Slanker

Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis.

1e Constantijn Huygensstraat 39 1054 BR Amsterdam Tel: 020-6126985 www.dietistenpraktijk.nl www.zwemuslanker.nl www.moe-fit.amsterdam

GRATIS CURSUSSEN, WORKSHOPS EN ONTMOETING Wil je nieuwe dingen leren? Kijk op de kennismarkten voor gratis cursussen en workshops bij jou in de buurt.

KENNISMARKT. AMSTERDAM Aanmelden is heel eenvoudig: ga naar kennismarkt.amsterdam, kies je buurt en geef je op voor een bijeenkomst of de nieuwsbrief.

VOOR IEDEREEN DIE IETS VOOR EEN ANDER DOET

Sinds 1893 ligt in Amsterdam aan de Spaarndammerdijk begraafplaats St. Barbara. Een groene enclave in het Westerpark , waar nog dagelijks wordt begraven en waar de urn met as kan worden bijgezet. Er is een fraaie aula met ontvangstruimte die beide in 2016 aan de binnenzijde zijn gerenoveerd.

Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam Telefoon: (020) 6820598 info@stbarbara-amsterdam.nl www.stbarbara-amsterdam.nl


Voor al uw juridisch advies:

Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Van Nijenrodeweg 887, 1081 BH Amsterdam Telefoon: 0648930346, Fax: 0203790244 E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl

Rivierenbuurt A - Z 2018  

De wijkgids Rivierenbuurt heeft een facelift ondergaan, meer informatie vanuit het WOOR, zakelijke adresjes die voor U als consument nuttig...

Rivierenbuurt A - Z 2018  

De wijkgids Rivierenbuurt heeft een facelift ondergaan, meer informatie vanuit het WOOR, zakelijke adresjes die voor U als consument nuttig...

Advertisement