Page 1

INFORMATIEGIDS S TAD A MSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven • Kinderopvang • Activiteiten & Cursussen • Wonen

TENTOONSTELINGEN

AMSTERDAM

RESTAURANT WEEK

KONINGINNEDAG

AUTORAI

OUDE

www.infowebamsterdam.nl

VOETBALSCHOENEN GEZOCHT

VOORJAAR 08/09


Het loket voor vragen over zorg & gezondheid, welzijn en wonen & mobiliteit Gaat u verhuizen? Hulp nodig bij schoonmaken of boodschappen doen? Voelt u zich somber of verdrietig? Thuis extra zorg of verpleging nodig? Hoge schulden? Moeite met uw administratie? Bezorgd over een eenzame, verwaarloosde of verwarde buurtbewoner? Overlast van uw buren zoals stank, agressie of lawaai? Bij Zorg en Samenleven Zuideramstel kan iedereen met deze en met andere vragen terecht. Van jong tot oud. We hebben veel informatie over zorg, welzijn, inkomen, vervoer, wonen en sociale wet- en regelgeving. Wij denken met u mee, geven informatie en advies en vragen voorzieningen voor u aan. Waar mogelijk helpen we direct en anders zoeken we een oplossing. Twijfelt u of u bij ons moet zijn? Kom gewoon langs! Dan kijken wij of we iets voor u kunnen doen. Natuurlijk kunt u uw vraag ook per e-mail stellen via loketzorgensamenleven@zuideramstel.amsterdam.nl. Een adviseur kan desgewenst ook bij u thuis komen, belt u voor een afspraak. Wanneer u zich zorgen maakt over iemand in uw directe woonomgeving, langdurig overlast ervaart van uw buren of vragen heeft over mantelzorg of regelingen voor mantelzorgers (WMO), kunt u ook terecht bij uw Loket Zorg en Samenleven.

Loket Zorg en Samenleven Zuideramstel, Locatie Buitenveldert Multifunctioneel Centrum Binnenhof (t.o. winkelcentrum Groot Gelderlandplein) A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam Telefoon: 020 301 27 27 E-mail: loketzorgensamenleven@zuideramstel.amsterdam.nl Inloopspreekuur: ma, di en vr van 9.30-12.30 uur; do van 14.00-18.00 uur. Telefonisch bereikbaar: dagelijks van 9.00-17.00 uur; donderdag tot 18.00 uur Openbaar vervoer: buslijn 62 en 15, tram 4, 12 en 25

Loket Zorg en Samenleven Zuideramstel, Locatie Rivierenbuurt Dienstencentrum De Berlage Lekstraat 13-A 1079 EK Amsterdam Telefoon: 020 540 09 80 E-mail: loketzorgensamenleven@zuideramstel.amsterdam.nl Inloopspreekuur: dagelijks van 9.00-12.00 uur; donderdag ook van 15.30-18.00 uur. Telefonisch bereikbaar: dagelijks van 9.00-17.00 uur; donderdag tot 18:00 Openbaar vervoer: stadsbus 62, (snel)tram 51 en 5


3

Centrale Stadsbestuur

Het Centrale Stadsbestuur en College van B&W Het centrale Stadsbestuur en College van Burgemeester en Wethouders. Het centrale stadsbestuur van Amsterdam bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad beslist over de wijze waarop het geld wordt uitgegeven, hoe de stad wordt ingericht en

welke voorzieningen er moeten zijn. De 45 gemeenteraadsleden worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Amsterdam. Het college van B & W telt een burgemeester en zes wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het college is verantwoordelijk voor de besluiten van de gemeenteraad. De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen en de burgemeester wordt bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken. Hiernaast de Burgemeester en Wethouders

De Gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over gemeentelijke instanties en personen. Iedereen kan (gratis) een klacht indienen. Uw klacht moet eerst worden ingediend bij de gemeentelijke instantie waarover uw klacht gaat. De betreffende instantie moet uw klacht in behandeling nemen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Op www.gemeentelijkeombudsman.nl kunt u nagaan of uw klacht behandeld kan worden door de ombudsman en eventueel direct een klachtenformulier invullen en versturen.

spreekuur dinsdag 10-12 uur bezoekadres Singel 250 telefonische informatie: (020) 625 9999 postadres Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam email info@gemeentelijkeombudsman.nl

Burgemeester Mr. M.J. (Job) Cohen Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Zaken, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking

Wethouder: Freek Ossel Wethouder voor de portefeuille Haven, Schiphol, Werk en Inkomen en Diversiteit Wethouder: Lodewijk Asscher Loco-burgemeester. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de portefeuille FinanciĂŤn, Economische Zaken, en de (Lucht)haven.

Wethouder: Tjeerd Herrema Wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/ Zuidlijn), Dienstverlening, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

Wethouder: Carolien Gehrels Beheert de portefeuille Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

Wethouder: Maarten van Poelgeest Verant-woordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT (incl. glasvezel).

Wethouder: Marijke Vos Wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen.

Gemeentesecretaris: Henk de Jong Voor velen onbekend, maar toch deel van het bestuur; gemeentesecretaris Henk de Jong.


4 Misschien kennen we elkaar al. We wonen en werken hier al jaren.

Stadgenoot De nieuwe woningbouwvereniging van Amsterdam

Andrea’s Schoen en Sleutelmakerij Osdorpplein 407 1068 EV Amsterdam Tel/fax 020 - 610 37 25 een gecertificeerd Meester Schoenmaker Schoenmakers Gilde voor kwaliteitsreparatie

Klantenservice Bos en Lommerplein 281 1055 RW Amsterdam T 020 511 80 00 W stadgenoot.nl

50 + IN DE KIJKER

Neem nu ee n abonn emen t op 50+ in de Kij ker

Het gezelligste en goedkoopste blad voor 50-plussers!

Slechts l 5,95 per jaar Bel voor een abonnement 072 - 57 150 13

Tel. 020 - 495 06 20 Fax 020 - 495 06 25

Kaasland Singel, the most famous cheeseshop in town! We sell more than 180 different variaties of the wellknown Dutch GOUDA- and EDAM cheeses. So visit our shop and have a taste of original Dutch cheese!! For sure you are going to like them! We are located in Haarlemmerstraat 2 in Amsterdam


5

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) . .112 Geen spoed wel Politie .0900 - 8844 Alarmnummers: Centrale Doktersdienst . . .088 0030600 Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen.

Storingsnummers: Gas & licht thuis . . . . . . . . .0800 - 9009 Openbare Verlichting . . . . . .597 26 26 Waternet (24 per dag) . . . .0900 - 9394 Verkeerslichten . . . . . . . . . . .597 26 26 Dienst Waterbeheer en Riolering 0900 - 9394 (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen)

Vrijwilligers informatie telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . .0900-899 86 00

Telefonische Meldpunten: Sensoor . . . . . . . . . . . . . . . . .675 75 75 . . . . . . . . . . . . . .of (5cpm) 0900 - 0767 Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601 55 55 Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 50 00 Meld Dierenmishandeling (10 cpm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .0900 - 2021210 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam . . . . . . . . . . . . . .314 17 14 Meldpunt Discriminatie A’dam .638 55 51 Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A’dam) . . . . . . . .611 60 22 / 638 76 36 Eerste Lijn . . . . . . . . . . . . . . .613 02 45 (hulp voor vrouwen/meisjes die te maken hebben gehad met seksueel geweld of mishandeling. Kindertelefoon . . . . . . . . . .0800-04 32 (Elke dag bereikbaar van 14.00-20.00 uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611 60 22 Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar van ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur. In de avonduren en in het weekend alleen voor acute situaties.

Boeken Island Bookstore . . . . .020 - 638 92 52

Vervoer: Ziekentaxivervoer . . . . . . . . .570 95 00

Dierenambulance (24 uur per dag) . . . (20 cpm) 626 21 21 Tandarts Bemiddelingsbureau (24 u.p.d) . . . . . . . . . .0900 – 8212230 . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 570 95 95 Alarmering Thuiszorg

Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Klantenservice . . . . . . . . .020 - 592 31 31 Informatienummers: Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen (7 dagen per week) . . . . . . . . . . . . . . . . . .623 65 65 Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) . . . . . . . . . . . . . . . .0900-1719 Milieuvragen en milieuklachten Publieksvoorlichting (DBM) . .551 34 56

Het maakt niet uit of u op 4 hoog woont

MONS AMSTERDAM bezorgt bij u thuis en neemt oude apparaten mee terug Tevens het adres voor het grondig schoonmaken van kachels Haarlemmerstraat 121 - 123 Utrechtsestraat 80-82

Tel: 020 420 21 61 Tel: 020 624 50 82

COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard Telefoon: 072 - 5715013 w w w.maypress.nl w w w.infowebamsterdam.nl Foto voorpagina: Maypress Foto’s binnenwerk: Maypress Redaktie: Jol Riemsma Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Josephine van Eldijk Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, politie wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Adverteren: Voor informatie over adverteren in de Informatiegids Stad Amsterdam kunt u telefonisch contact opnemen, 072 - 5715013. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Telefoon 24 uur per dag, alle dagen van het jaar: 020 - 6757575 of 0900 - 0767 (5ct/min) E-mail en chat: www.sensoor.nl


7

Trefwoordenregister A ACTIVITEITEN . . . . . . . . . . . . . . .13 ADMINISTRATIEKANTOREN . . .39 ADVOCATENKANTOREN . . . . .39 APOTHEKEN . . . . . . . . . . . . . . .39 AFSLANKEN EN BEWEGEN . . .39 AFVAL ENERGIE BEDRIJF . . . . .40 AMBULANCEVERVOER . . . . . . .39 ARCHIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 AUTODELEN . . . . . . . . . . . . . . .40 B BANKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 BEGRAAFPLAATSEN . . . . . . . . .40 BEGRAFENIS/CREMATIEVERZORGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 BEGRAFENIS/UITVAARTVERZORGING . . . . . . . . . . . . . . .40 BELANGRIJKE TELEFOON-NUMMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 BELASTINGEN . . . . . . . . . . . .8, 28 BESTUUR . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 8 BINNENWATERBEHEER . . . . . . . .8 BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN . .16 BRANDWEER . . . . . . . . . . . . . . . .5 BROOD EN VLEESWAREN . . . .40 BRUILOFTEN & PARTIJEN . . . . .40 BUIKDANSEN . . . . . . . . . . . . . . .40 C CENTRALE STADSBESTUUR . . . .3 COMPUTERS/NOTEBOOKS . . .41 CURSUSSEN . . . . . . . . . . . . . . . .41 CURSUSSEN BEELDENDE KUNST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 D DANSSCHOLEN . . . . . . . . . . . . .41 DIERENARTSEN . . . . . . . . . . . . .41 DIËTISTEN . . . . . . . . . . . . . . . . .41 DOE HET ZELF ZAKEN . . . . . . .41 E ECONOMISCHE ZAKEN . . . . . . .8 ENERGIEBEDRIJVEN . . . . . . . . . .8 F FYSIOTHERAPEUTEN . . . . . .41, 42 G GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG . . . . . . . . . . . . . . . .42 GEMEENTEBELASTINGEN . .8, 28 GESTALT THERAPIE . . . . . . . . . .42 GEZONDHEIDSCENTRA . . . . . .42 GEZONDHEIDSZORG . . . . . .8, 42 GROENVOORZIENING . . . . . . .42

H HAPTONOMIE . . . . . . . . . . . . . .42 HAVENBEDRIJF . . . . . . . . . . . . . .8 HOBBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 HOVENIERS . . . . . . . . . . . . . . . .42 HUISVUIL . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 HULPDIENSTEN . . . . . . . . . . . . . .5 I INENTINGEN . . . . . . . . . . . . . . .44 IJSBANEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 J JEUGDCRIMINALITEIT . . . . . . 8 JONGEREN . . . . . . . . . . . . . . . .13 JONGERENCENTRA . . . . . . . . .13 JONGEREN HULPVERLENING .43 JONGEREN PRODUCTIEHUIS . .15 K KAASSPECIAALZAKEN . . . . .4, 43 KABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 KAPSALONS . . . . . . . . . . . . . . . .43 KARATESCHOLEN . . . . . . . . . . .43 KINDEROPVANG . . . . . . . . .34, 43 KLACHTEN . . . . . . . . . . . . . . . .7, 8 KRINGLOOP . . . . . . . . . . . . . . . .43

R REISINFORMATIE . . . . . . . . . . . .14 RESTAURANTS . . . . . . . . . . . . . .45 RUIMTELIJKE ORDENING . . . . .10 RTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 S SANITAIR EN VERWARMING . . .45 SCHAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . .11 SCHILDERBEDRIJVEN . . . . . . . .45 SCHIPHOL . . . . . . . . . . . . . . . . .45 SCHOENMAKERIJ . . . . . . . . . . .45 SCHOONHEIDSSALONS . . . . . .45 SLEUTELS EN SLOTEN . . . . . . . .45 SPORTSCHOLEN . . . . . . . . . . . .45 STADSBOEKWINKEL . . . . . . . . .10 STADSDELEN . . . . . . . . . . . . . . .11 STADSPAS . . . . . . . . . . . . . . .11, 28 STOMERIJEN . . . . . . . . . . . . . . .45 STRAATREINIGING . . . . . . . . . . .43 SUPERMARKTEN . . . . . . . . . . . .45 T TALENONDERWIJS . . . . . . . . . .41 TANDARTSEN . . . . . . . . . . . . . .45 TELEFONISCHE HULPDIENST . . .5 THUISZORG . . . . . . . . . . . . . . . .42

U UITVAARTCENTRA . . . . . . . . . . .46 UITVAARTVERZORGING . . . . . .46 UITZENDBUREAUS . . . . . . . . . . .46 V VAKBONDEN . . . . . . . . . . . . . . .46 VERPLEEGKUNDIGEN . . . . . . . .46 VERZORGING . . . . . . . . . . . . . . .46 VERKEER EN VERVOER . . . . . . .11 VOORLICHTINGSLOKET . . . . . .11 W WATERNET . . . . . . . . . . . . . . . . 11 WERK EN INKOMEN (DIENST) .12 WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM . . . . . . . . . . . .11, 48 WERKVOORZIENING . . . . . . . . .48 WIJNHANDEL . . . . . . . . . . . . . .46 WONEN . . . . . . . . . . . . .12, 36, 37 WONINGBOUWVERENIGING . .46 Y YOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Z ZIEKENVERVOER . . . . . . . . . . . .39 ZORG & WELZIJN . . . . . . . . .2, 47

L LOKET ZORG EN SAMENLEVEN . . . . . . . . . . . . .2, 9 M MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING . . . . . . . . . . . . . .9 MAKELAARS . . . . . . . . . .36, 37, 43 MARKTWEZEN . . . . . . . . . . . . . . .9 MEDIATION . . . . . . . . . . . . . . . .43 MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 MONDHYGIÉNISTEN . . . . . . . . .44 MUSEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 MUZIEKLESSEN . . . . . . . . . . . . .44

‘Die nieuwe wasmachine kwam er dankzij de Stadsbank van Lening’ Simpel, snel en betrouwbaar geld lenen!

O OMBUDSMAN . . . . . . . . . . . . . .3 ONDERWIJS . . . . . . . . . . . . . . . .44 ONDERZOEK EN STATISTIEK . . .9 ONTWIKKELINGSBEDRIJF . . . . .10 ORTHOMOLECULAIRE BEHANDELING . . . . . . . . . . . . .44 OUDEREN BLAD . . . . . . . . . . . .38 P PERSOONSGEVENS, DIENST . .10 POLIKLINIEKEN . . . . . . . . . . . . .44 POLITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 PRINTEN, KOPIEEN EN BINDWERK . . . . . . . . . . . . . . . . .44 PROJECTMANAGEMENTBEHEER . . . . . . . . . . . . . . . .10, 44

• direct contant geld tegen inlevering van uw sieraden of gebruiksartikelen • elke 6 maanden verlengen mogelijk • u kunt op elk moment aflossen en uw bezittingen weer meenemen • laag tarief: 1,3% per maand Voor meer informatie: www.sbl.nl of tel.: 14 020


8

Gemeentelijke diensten en bedrijven ARCHIEF

BINNENWATERBEHEER

Stadsarchief . . . . . . . . . . 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m za van 10.00-17.00 uur. Zondag 11.00 – 17.00 uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie.

Dienst Binnenwaterbeheer . .14 020 De Ruyterkade 6 1013AA Amsterdam www.bba.amsterdam.nl Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 16.30 uur. Binnenhavengeld . . . . . . . . . .550 36 44

BANKEN Stadsbank van Lening . . . . .14 020 Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: www.sbl.nl Filialen: Nes 57 Korte Leidsedwarsstraat 52 Lindengracht 204 Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 165 Telefoonnummer voor alle kantoren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 020 BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam . . . . . . . . . . . . . .14 020 Bijlmerplein 395 . . . . . . .Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. van 08.30-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: van 8.3017.00 uur Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice . .14 020 (particulieren) . . . . . . . . . . . .14 020 (ondernemingen) BESTUUR Gemeentebestuur . . . . . . . . 14 020 Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders

BRANDWEER Brandweer Amsterdam Hoofdkantoor, . . . . . . . . .555 66 66 Weesperzijde 99, 1091 EL . . . . . . . . . . . . Landelijk alarmnummer . . . . . . . . .112 Brandweer alarmcentrale . .621 21 21 Dienst Brandveiligheid en overige afdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555 66 66

gen gelden andere tijden; zie ook website) Sanquin Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Bel gratis 0800 - 366 67 36 www.sanquin.nl HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam . . . . . . . . .14 020 De Ruijterkade 7 Postbus 19406, 1000 GK www.portofamsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.30 Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst . . . . . . . . . . 523 47 58 Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens.

ECONOMISCHE ZAKEN JEUGDCRIMINALITEIT Economische Zaken, gemeente Amsterdam . . .552 32 05 Gebouw Metropool, . . . . . . . . . . . . . . . . . Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 552 28 60 E-mail: info@ez.amsterdam.nl Internet: www.ez.amsterdam.nl Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam.

Bureau Halt . . . . . . . . . . .346 82 70 Pieter Calandlaan 5-7, 1065 KH Amsterdam www.halt.nl Geopend: ma t/m vr van 09.00-17.00 uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken.

ENERGIEBEDRIJVEN

KABEL

Energie Service Amsterdam BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 81 00 Schepenbergweg 29 1105 AS Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag (van 9:00 tot 16:00 uur). www.e-s-a.nl

Kabel (0,10 cpm) . . . . . . .0900-1580 UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus 80900 1005 DA Amsterdam Kabelweg 51 1014 BA Amsterdam Internet: www.upc.nl KLACHTEN

NUON (0,10 p.m.) . . . . .0900 - 0808 Postbus 40021 6803 HA Arnhem ma t/m vr 08.00 – 20.00 uur www.nuon.nl Storingsdienst: . . . . . .0800 – 9009 Dag en nacht bereikbaar. Klachtenafhandeling: NV Nuon Customer Carecenter Postbus 40021, 6803 HA Arnhem GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . .55 55 260 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555 52 77 www.gezond.amsterdam.nl Openingstijden: 08.30 - 17.00 uur (voor sommige afdelin-

Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak Stadhuis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman . . . . . . . . . .625 99 99 Singel 250, 1016 AB Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman.


9

Gemeentelijke diensten en bedrijven MILIEU

Kringloop Geef uw goederen een tweede kans. In Amsterdam zijn diverse kringloopwinkels waar u kleding, meubels, apparatuur, boeken, platen, curiosa, fietsen etc. kunt inleveren of gratis laten ophalen. Pantar Amsterdam, die aan zo'n 3.000 mensen met een handicap werk biedt, beheert een aantal kringloopwinkels. Zie ook de rubriek Kringloop in het Zaken- en Beroepenregister achterin deze gids.

LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Voor Antwoord belt u: . . . . . . . .14 020 (lokaal tarief) werkdagen 08.00-18.00 uur www.amsterdam.nl Wmo Helpdesk Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk: . . . . . . . . .0800 0643 (gratis) werkdagen 09.00-17.00 uur. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): . . . . . . . . .020 573 3300 (lokaal tarief) werkdagen 08.30-17.00 uur Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK): . . . . . . . . . . . . .0800 1925 (gratis) werkdagen 08.00-18.00 uur www.cak-bz.nl

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 020 Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl info@dmo.amsterdam.nl Bereikbaar: ma. t/m vr. van 07.30 – 17.30 uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleidsterreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling . . . . . . . . . . . . .14 020 afdeling Sport en Recreatie . . . . . . . . . . Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV www.sport.amsterdam.nl Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 16.30 uur Sport-o-theek . . . . . . . . . 675 25 41 Burgerweeshuispad 34, 1076 EP Geopend 09.00 – 16.30 uur. Eerst afspraak maken. E-mail sportotheek@dmo.amsterdam.nl www.sport.amsterdam.nl Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580 67 20 Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam www.foodcenter.nl Openingstijden Markt: ma t/m vrij van 06.30-17.00 uur en op zaterdag van 06.30-16.30 uur Kantoor: ma t/m vrij van 08.00-16.00 uur

Afval Energie Bedrijf . . . .587 62 99 Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG www.afvalenergiebedrijf.nl www.afval.amsterdam.nl Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen 08.00 en 15.30 uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam . . .551 38 88 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4 De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting . . . . .5513 456 Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. e-mail: dmb@amsterdam.nl www.dmb.amsterdam.nl ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek 527 95 27 Weesperstraat 79 1018 VN Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl


10

Gemeentelijke diensten en bedrijven

O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam . . . . . . . . . . .552 61 11 Weesperplein 8 Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam www.oga.amsterdam.nl Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie . . . . . . . .14 020 www.erfpacht.amsterdam.nl POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Regiopolitie hoofdbureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0900 - 8844 Elandsgracht 117 Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam www.politie-amsterdam-amstelland.nl Alarmnummer . . . . . . . . . . . . . .112 Geen spoed, wel politie 0900 – 8844 Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 Telefonische Aangifte . .0900 – 8844 Gevonden Voorwerpen . .559 30 05 Stephensonstraat 18 Geopend op werkdagen van 09.30 – 15.30 uur. Tel. bereikbaar van 12.0015.30 uur. Afgifte gevonden voorwerpen: dag en nacht bij ieder wijkteambureau. Vreemdelingenpolitie . .0900 – 8844 Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 07.30 – 17.00 uur Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Ma t/m vr 08.00 – 11.00 uur

PROJECTMANAGEMENTBUREAU Projectmanagementbureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 96 96 Weesperstraat 432, 1018 DN Postadres: Postbus 1269, 1000 BG www.pmb.amsterdam.nl Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. DIENST PERSOONSGEGEVENS Dienst Persoonsgegevens (DPG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 020 Stadhouderskade 85 1073 AT Postadres: Postbus 2752 1000 CT www.dpg.amsterdam.nl Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. Openingstijden ma t/m vr 08.30 – 16.00 uur

Informatiecentrum de Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 020 E-mail: zuiderkerk@dro.amsterdam.nl Website: www.zuiderkerk.amsterdam.nl Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur, zaterdag van 12.00 16.00 uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam . . . . . . . . . . .625 09 50 Vijzelstraat 32, 1017 HL . . . . . . . . . . . . . . www.stadsboekwinkel.nl Openingstijden: di t/m za van 10.00 - 17.00 uur, zo van 11.00 – 17.00 uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN

Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via telefoonnummer: . . . . .0900 - 8844 Commissie voor de Politieklachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 35 05 Amstel 1, 1011 PN Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. Telefonisch spreekuur iedere werkdag van 13.30 - 17.30 uur.

RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 77 11 Jodenbreestraat 25 1011 NH Postbus 2758 1000 CT www.dro.amsterdam.nl Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen.

De Baarsjes . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 020 Bos en Lommer . . . . . . . . . . .581 27 11 Amsterdam-Centrum . . . . . . . . . .14 020 Geuzenveld-Slotermeer . . . . . . .14 020 Amsterdam-Noord . . . . . . . . 634 99 11 Oost/Watergraafsmeer . . . . . .774 44 44 Osdorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 08 00 Oud-West . . . . . . . . . . . . . . . .252 35 11 Amsterdam-Oud Zuid . . . . . .678 16 78 Slotervaart . . . . . . . . . . . . . . .798 91 11 Westerpark . . . . . . . . . . . . . . . .5810311 Westpoort . . . . . . . . . . . . . . . .580 65 00


11

Gemeentelijke diensten en bedrijven Zeeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .608 07 11 Zuideramstel . . . . . . . . . . . . . .546 44 64 Buitenveldert . . . . . . . . . . . . .644 99 36 Rivierenbuurt . . . . . . . . . . . .301 00 30 Zuidoost . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 000

Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB www.ivv.amsterdam.nl dIVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad.

STADSPAS Team Stadspas . . . . . . . .552 38 10 Antwoordnummer 10202 1000 PA www.stadspas.nl Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-12.00 uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht . . . . . . . . . .251 21 21 D.Goedkoopstraat 7-9 Postbus 551, 1000 AN Amsterdam www.stadstoezicht.amsterdam.nl - Uitvoering betaald parkeren - Toezicht Openbare Ruimte - Handhaving Leefmilieu Informatietelefoon . . . . . . . . . 14020 Voor informatie over alle producten van Stadstoezicht, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. GVB Klantenservice . . . . . . . . . . .0900-8011 Openbaar vervoer . . . . . . . . .0900-9292 Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. Geopend: ma t/m vrij 07.00-21.00 uur, za + zo 10.00-18.00 uur. www.gvb.nl Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer . . . . . . . . . . . . . . 556 5000

Stadsmobiel . . . . . . . . . . .460 5272 Jan Tooropstraat 107, 1061 AE Bereikbaar ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur www.stadsmobiel.nl Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket . . . . . .624 11 11 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl Geopend: ma t/m vr van 08.30-16.00 uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet . . . . . . . . . .0900 – 93 94 Klantenservice ma t/m vrij 08.00 – 18.00 uur Korte Oudekerkerdijk 7, 1096 AC Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam www.waternet.nl

Al meer dan 45 jaar dé plek voor sportieve gezelligheid aan de rand van Amsterdam • 400 m buitenbaan met krabbelbaan • Moderne overdekte ijshal • Schaatslessen en cursussen voor alle niveaus • Schaatsverhuur • Uitstekende horecafaciliteiten in café-restaurant ‘Boven Nul’ en ‘De Skeeve Skaes’ • Splinternieuwe fitness- en spinningaccommodatie • Indoor ski en squash Elke zaterdagavond is er discoschaatsen voor de jeugd, met dj’s van Wild FM. Jaap Eden verzorgt ook geweldige kinderfeestjes! De ijsbanen zijn geopend t/m zondag 15 maart 2009 Kijk op www.jaapeden.nl voor meer informatie en openingstijden of vraag een informatiefolder aan. Jaap Eden IJsbanen Radioweg 64 1098 NJ Amsterdam T 020 – 694 96 52 E info@jaapeden.nl WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam Kriekenoord 3 1111 PT Diemen tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .020 – 41 68 000 Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij.


12

Gemeentelijke diensten en bedrijven

Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl en www.langerlust.nl. WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen Telefonisch Informatiecentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 36 36 www.dwi.amsterdam.nl Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI Amsterdam, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reĂŻntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Tel. wooninformatielijn . . . . . . .14 020 (Antwoord) E-mail: wooninformatie@wonen.amsterdam.nl

Website: www.wonen.amsterdam.nl Bezoekadres: Wooninformatiecentrum, Woonplaza Jodenbreestraat 25 Openingstijden: ma, di, do en vrij. van 09.00 - 16.00 uur en woensdag van 10.00 - 16.00 uur. Binnenkort is het mogelijk online een afspraak te maken voor een informatief gesprek op een moment dat u het beste schikt. Dienst Wonen geeft geen informatie over huurtoeslag. Vragen over huurtoeslag beantwoordt de Belastingdienst. Bezoekerscentrum IJburg .468 96 95 IJburglaan 648, 1087 CE Openingstijden: woe + vrij 12.00 - 18.00 uur / zat + zon 11.00 – 17.00 uur www.ijburg.nl Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer . . . . . . . . . . .691 88 22 Bijlmerdreef 123, 1102 BP Amsterdam www,vernieuwdebijlmer.nl Het Projectbureau houdt zich bezig met de organisatie en begeleiding van het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. Huurcommissie . . . .0800 - 4887243 De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Openingstijden: di en do 14.00 - 16.00

uur De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam www.huurcommissies.nl ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam (Zuid-Oost) 020-5669111 www.amc.nl VU Medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam 020-4444444 www.vumc.nl Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam 020-5129111 www.nki.nl Boven IJ ziekenhuis Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam 020-6346346 www.bovenij.nl Slotervaart Ziekenhuis Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam 020-5129333 www.algemeenslotervaartziekenhuis.nl Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark Oosterpark 9 1091 AC Amsterdam 020-5999111 www.olvg.nl Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Prinsengracht Prinsengracht 769 1017 JZ Amsterdam 020-5999111 www.olvg.nl


13

Activiteiten & Cursussen JONGEREN Youramsterdam.nl Website voor jonge Amsterdammers van 13 tot 23 jaar. Alles wat je wilt weten over wonen, werken, opleiding, stages, gezondheid, liefde etc. Je eigen site maken, raps en verhalen insturen en meebepalen wat op de site moet komen: dat kan allemaal! De site wordt gemaakt door Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA). Jouw idee, maak het waar! Wil je iets leuks organiseren voor jongeren uit de hele stad? Maar geen geld? De gemeente Amsterdam helpt je graag. Kijk op www.amsterdam.nl/jouwidee jouwidee.amsterdam.nl XXXS jongerenkaart XXXS is de jongerenkaart van de gemeente Amsterdam. Voor en door Amsterdamse jongeren van 12 t/m 18 jaar. XXXS wil Amsterdamse jongeren informeren, inspireren én activeren op het gebied van events, film, muziek, sport, uitgaan en vrije tijd. Het is een idee van Amsterdamse jongeren zelf. De gemeente Amsterdam wil graag dat alle jongeren zich lekker voelen in de stad. Meer informatie op www.xxxs.nl

Jongeren Actief voor Amsterdam! Praat met de bestuurders mee over Amsterdam in een van de jongeren adviesraden in de stadsdelen of sluit je aan bij JAA!, Jongeren Actief voor Amsterdam!. Meer informatie op www.jongamsterdam.nl Goal! Je bent je school of je werk even helemaal zat. Je wilt iets bereiken maar weet niet hoe? Grijp je kans met een persoonlijke coach. Kijk op www.goal.amsterdam.nl JONGERENCENTRA ARGAN, SJA spot Voor wie? Amsterdamse jongeren van 15 tot en met 25 jaar. Wat kun je beleven bij Argan? Argan is een waar je met je vrienden kunt afspreken. Argan heeft een bar Youth Zone-, een grote ruimte met een podium voor optredens, jamsessies en feesten, en een sportruimte waar je kunt trainen en lessen volgen. Bij Argan staan jullie ideeën en wensen centraal, de programmering en organisatie van activiteiten ligt voor een belangrijk deel in handen van jongeren. De jongerenwerkers van Argan bieden

professionele begeleiding en zorgen ervoor dat de benodigde middelen beschikbaar zijn. Openingstijden: Kantoor maandag tot en met vrijdag: 9:00-18:00 uur. Youth Zone dinsdag tot en met zaterdag: 15:00-23:00 uur. Adres Overtoom 141 1054 HG Amsterdam 020-638 99 66 argan@sjadam.nl www.argan.nl Be at the Media, SJA spot Voor wie? Amsterdamse jongeren van 15 tot en met 25 jaar. Wat kun je beleven bij Be at the Media? Be at the Media is een jongerenmediacentrum. Wil je weten hoe je televisiereportages maakt? Hoe je een camera bedient of hoe je filmpjes monteert? Wil je items maken voor onze wekelijkse uitzending op de lokale tv? Dat kan! En makkelijker dan je denkt: meld je aan voor de mediaworkshops. Kijk voor de uitzendtijden op Salto Tv op onze website. Wil jij deel uitmaken van de redactie of meewerken aan projecten en/of filmprojecten? Bel of mail ons. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 uur. Contactgegevens: Overtoom 141 1054 HG Amsterdam 020-670 33 13 media@sjadam.nl www.be-at-the-media.nl OneFourOne Sinds begin 2005 heeft Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) een nieuw podium: OneFourOne. OneFourOne biedt je de mogelijkheid om je talenten te laten zien, om meer podiumervaring op te doen en om meer naamsbekendheid te creëren. Bij OneFourOne kun je naast muziek ook uiting geven aan andere en vernieuwende podiumkunsten , denk hierbij aan comedy, cabaret, theater, dans en kunst. Als je nieuwe ideeën hebt zijn deze bij OneFourOne altijd welkom. Samen kijken we dan hoe we die kunnen realiseren. Ook als je mee wilt helpen achter de schermen biedt OneFourOne hiervoor de mogelijkheden Contactgegevens: Overtoom 141 1054 HG Amsterdam 020-670 33 13 info@onefourone.nl www.onefourone.nl en www.myspace.com/onefourone


14 Vesting in de vuurlinie, stad in de Waterlinie De vestingstad Naarden is nu een groene parel in het Gooi, een oase van rust in de Randstad, met prachtige huizen, stoere kazernes en begroeide wallen. Maar eens was het een onneembare vesting om de

toegangsweg tot Holland en de rijke koopmansstad Amsterdam tegen een vijand te verdedigen. Bekijk dat eens op je gemak in het Nederlands Vestingmuseum: www.vestingmuseum.nl

Het Nederlands Vestingmuseum Het spannendste museum op de (Naardense) Wallen! Westwalstraat 6, 1411 PB Naarden tel. 035 - 694 54 59 www.vestingmuseum.nl

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. ‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! www.gezond.amsterdam.nl

Informatielijn: 020 - 55 55 260 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam


15

Activiteiten & Cursussen JONGEREN PRODUCTIEHUIS van SJA Nieuwezijds Voorburgwal 323 1012 RM Amsterdam 020-305 97 00 jongerenproductiehuis@sjadam.nl Het Jongeren Productiehuis van Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) bestaat uit een team van professionals die jou of je groep ondersteuning kunnen bieden bij het opstarten en organiseren van jouw project, evenement of activiteit. Bij ondersteuning kun je denken aan hulp bij het maken van een plan en een begroting, en we helpen je op weg met advies, netwerken en faciliteiten. SJA Chebba Meidenplaza Voor wie? Voor Amsterdamse meiden van 12 tot en met 25 jaar. Wat kun je beleven bij SJA Meidenplaza? SJA Meidenplaza is een gezellig activiteitencentrum. Je kunt bij ons terecht om te internetten, te fitnessen en andere meiden te ontmoeten. Verder kun je meedoen als redactrice van een Magazine, deelnemen aan girlztalk debatten, feesten, festivals, excursies, workshops en nog veel meer! Heb je zelf goede ideeën? Laat je stem dan horen in de Meiden Advies Raad. Bij ons is niks een gek idee, alles kan! Ook Chebba Bos en Lommer hoort bij SJA Meidenplaza!

Tha Spot Jongerenplaza Voor wie? A’damse jongeren van 15 tot en met 25 jaar. Wat valt er te beleven bij Tha spot Jongerenplaza? Hou je van muziek, zang en dans? Dan ben je bij Tha Spot Jongerenplaza aan het juiste adres. Wij helpen je jouw talenten verder te ontwikkelen en te groeien naar een podium performer met de All Stars Talentshow, Youth on Stage, Tha Spot Light en het Jongereneiland van het Kwakoe festival. Je kunt je ook aansluiten bij onze brassband Brotherhood, dansopleiding, Caribische carnavalsactiviteiten, en skills improvement zoals rap, dj workshops en zang. Voor de Girlz hebben we hairstudio, girlsztalk debatten en meer. Je kan je aansluiten bij Jongeren Adviesraad Zuidoost (JARZO). Ook als vrijwilliger ben je meer dan welkom… Openingstijden: Activiteiten ma t/m zo: 10:00-21:00. Kantoor ma t/m vrij: 10:00-17:00. Contactgegevens: p/a Jongerencentrum No Limit Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam 020-398 95 25 thaspot@sjadam.nl www.youramsterdam.nl/thaspot ACTIVITEITENCENTRUM GEUZENVELD

ALBARDAKADE 7 TEL 020 611 20 83 BEWEGING VOLWASSENEN Bodyshape tijd: woensdag 18.45 tot 19.45 uur, 19.45 tot 20.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Steps tijd: dinsdag 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Step-shape tijd: dinsdag 20.15 tot 21.15 uur, vrijdag 9.30 tot 10.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Yoga tijd: donderdag 18.15 tot 19.15 uur, 19.30 tot 20.30 uur , 20.45 tot 21.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen kinderen Karate (8 t/m 12 jaar) tijd: woensdag 17.00 tot 18.00 uur, vrijdag 16.00 tot 17.00 uur kosten: € 32 per 10 lessen met stadspas: € 30 per 10 lessen EDUCATIEF EN CREATIEF VOLWASSENEN Tekenen en schilderen tijd: dinsdag 9.30 tot 11.30 uur, vrijdag 12.00 tot 14.00 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal Zangkoor 55+ tijd: dinsdag 10.00 tot 11.30 uur kosten: € 23 per 10 lessen RECREATIEF advertentie

BEELDENDE KUNSTEN schilderen/tekenen www.studiopintura.nl beeldend kunstenaars begeleiden individueel in kleine groepen beginners en gevorderden ook werkbespreking en post-academische begeleiding info: 020 6795427/020 6702714


16

2>DE6C52> 7> "!')7>Â&#x2022;\RSV]"!$$ 2]dYVe Z_2^deVcUR^ XVSVfce UR_Y``cefYVeYZVc <Z[\g``c`_dfZekV_UdTYV^R`a+

hhhR^deVcUR^W^_]


17

Activiteiten & Cursussen KINDEREN Tienermeidenclub tijd: dinsdag 15.30 tot 17.00 uur kosten: geen Vet lekker gezond koken (10 t/m 15 jaar met overgewicht) tijd: donderdag 17.00 - 20.00 uur kosten: geen ACTIVITEITENCENTRUM SLOTERMEER JAN DE LOUTERSTRAAT 1 TEL 020 613 21 31 BEWEGING

kosten: € 26 per 10 lessen Vrij schilderen (55+) tijd: donderdag 13.30 tot 16.00 uur, vrijdag 13.30 tot 16.00 uur kosten: € 26 per 10 lessen Bingo (55+) tijd: maandag 14.00 tot 16.00 uur elke 14 dagen, in de even weken kosten: € 6 hele kaart, € 3 halve kaart Themaochtend Turks tijd: vrijdag 10.00 tot 12.00 uur kosten: geen kinderen Knutselclub (8 t/m 12 jaar, inloop) tijd: woensdag 13.30 tot 15.00 uur kosten: € 1,50 per keer

VOLWASSENEN SLOTERVAART Aerobics tijd: donderdag 19.30 tot 20.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Buikdansen tijd: dinsdag 18.30 tot 19.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Yoga (55+) tijd: donderdag 12.45 tot 13.45 uur, 14.00 tot 15.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen recreatief volwassenen Fijnschilderen (55+) tijd: donderdag 13.30 tot 16.00 uur kosten: € 26 per 10 lessen Open Keramiek atelier (55+) tijd: donderdag 19.30 tot 22.00 uur

ACTIVITEITENCENTRUM HET ANKER JACQUES VELTMANSTRAAT 427 TEL 020 617 27 21 BEWEGING VOLWASSENEN

kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Aerobics tijd: woensdag 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Buikdansen (beginners 2) tijd: maandag 18.30 -19.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Bodyshape tijd: vrijdag 10.00 tot 11.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Buikdansen (gevorderden) tijd: dinsdag 18.00 tot 19.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Buikdansen (beginners 1) tijd: dinsdag 19.00 - 20.00 uur

Callanetics tijd: woensdag 10.45 tot 11.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Gym (50+) tijd: dinsdag 10.45 tot 11.45 uur, 11.45 tot 12.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Flamenco tijd: vrijdag 20.00 tot 21.30 uur kosten: € 53 per 10 lessen met stadspas: € 49 per 10 lessen Salsa (voor beginners) tijd: donderdag 20.00 - 21.30 uur kosten: € 55 per 10 lessen met stadspas: € 52 euro per 10 lessen Yoga tijd: maandag 17.15 tot 18.15 uur, 20.00 tot 21.00 uur, 21.00 tot 22.00 uur, donderdag 12.00 tot 13.00 uur, 13.15 tot 14.15 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen


18

Activiteiten & Cursussen

Tai Chi tijd: dinsdag 20.15 - 21.45 uur kosten: € 55 per 10 lessen met stadspas: € 52 per 10 lessen kinderen

Handvaardigheid (50+) tijd: dinsdag 13.30 tot 15.30 uur, woensdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 8 per 3 maanden

Karate (6 t/m 9 jaar) tijd: woensdag 13.00 tot 14.00 uur kosten: € 32 per 10 lessen met stadspas: € 30 per 10 lessen

Inloop buurtbewoners (mannen) tijd: zaterdag 20.00 - 0.00 uur kosten: geen Klaverjassen tijd: donderdag 13.30 tot 17.00 uur kosten: € 8 per kwartaal

EDUCATIEF EN CREATIEF

Prijsklaverjassen (inloop) tijd: donderdag 20.00 tot 23.00 uur kosten: € 2,50 per keer

VOLWASSENEN Kleding maken tijd: donderdag 20.00 tot 22.00 uur kosten: € 72 per 10 lessen met stadspas: € 68 per 10 lessen Tekenen en schilderen tijd: dinsdag 10.00 tot 12.00 uur, 19.00 tot 21.00 uur, woensdag, donderdag 10.00 tot 12.00 uur ,vrijdag 9.30 tot 11.30 kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materialen met stadspas: € 56 per 10 lessen Spaans 1e jaar tijd: dinsdag 18.30 tot 20.00 uur, kosten: € 154 per 30 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 144 per 30 lessen, exclusief materiaal Spaans 2e jaar tijd: dinsdag 20.15 tot 21.45 uur kosten: € 154 per 30 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 144 per 30 lessen, exclusief materiaal

Studiekring 50+ tijd: dinsdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 13 per kwartaal Thema Vrouwengroep tijd: donderdag, 13.00 tot 15.00 uur kosten: geen KINDEREN Creatieve inloop tijd: donderdag 16.00 tot 17.30 uur kosten: geen Kinderclub MixKids tijd: woensdag 14.30 tot 16.30 uur kosten: geen ACTIVITEITENCENTRUM BELGIË HAGELAND 117 - 119 TEL 020 617 82 35 BEWEGING

Salsa (beginners) tijd: donderdag 20.15 tot 21.15 uur, 21.15 tot 22.15 uur, vrijdag 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Salsa (halfgevorderden) tijd: vrijdag 20.00 tot 21.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Salsa (gevorderden) tijd: vrijdag 21.00 tot 22.30 uur kosten: € 55 per 10 lessen met stadspas: € 52 per 10 lessen Tai chi ch’uan tijd: dinsdag 20.15 tot 21.45 uur kosten: € 55 per 10 lessen met stadspas: € 52 per 10 lessen

KINDEREN

VOLWASSENEN

Huiswerkbegeleiding tijd: dinsdag, vrijdag 16.00 tot 18.00 uur kosten: € 5 per 10 lessen

Bodyshape tijd: woensdag 20.00 tot 21.00 uur, 21.15 tot 22.15 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Conditietraining tijd: woensdag 9.30 tot 10.30 uur, 10.45 tot 11.45 uur, 18.00 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Algemene dansvorming (4 t/m 10 jaar) tijd: woensdag 13.00 tot 14.00 uur (4 t/m 5 jaar), 14.00 tot 15.00 uur (5 t/m 6 jaar), 15.00 tot 16.00 uur (7 t/m 8 jaar) kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Hatha Yoga tijd: donderdag 9.30 tot 10.30 uur, 17.00 tot 18.00 uur, 18.00 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Karate tijd: dinsdag 15.30 tot 16.30 uur (6 t/m 8 jaar) en 16.30 tot 17.30 uur (9 t/m 12 jaar) kosten: € 32 per 10 lessen met stadspas: € 30 per 10 lessen

Pilates tijd: dinsdag 18.00 tot 19.00 uur, 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

Ouder- en peuterdans (2 t/m 4 jaar) tijd: dinsdag 10.30 tot 11.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Voor peuters t/m 4 jaar en hun begeleiders

RECREATIEF VOLWASSENEN Aerobics Plus (vrouwen) tijd: dinsdag, donderdag, vrijdag, zondag op verschillende tijden kosten: informatie bij het activiteitencentrum Van de deelnemers wordt gevraagd ook deel te nemen aan de themabijeenkomsten. Ankerkoor tijd: maandag 9.30 tot 11.30 uur kosten: € 23 per 10 lessen Bridgeclub tijd: woensdag 9.30 tot 12.30 uur kosten: € 12 per 3 maanden bijzonderheden: speelsysteem acol

KINDEREN


19

Activiteiten & Cursussen Streetdance (6 t/m 13 jaar) tijd: maandag 15.30 tot 16.30 uur (6 t/m 7 jaar), 16.30 tot 17.30 uur (8 t/m 9 jaar) en 17.30 tot 18.30 (10 t/m 13 jaar) kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen

RECREATIEF Open atelier tijd: dinsdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 29 per 10 keer Papier bij docent verkrijgbaar, eind seizoen expositie door deelnemers

EDUCATIEF EN CREATIEF VOLWASSENEN Keramiek tijd: dinsdag 20.00 tot 22.00 uur kosten: € 64 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 61 per 10 lessen, exclusief materiaal Klei & glazuur via docent verkrijgbaar Spaans 1e jaar tijd: maandag 19.00 tot 20.30 uur kosten: € 154 per 30 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 144 per 30 lessen, exclusief materiaal Spaans 2e jaar tijd: maandag 20.45 tot 22.15 uur kosten: € 154 per 30 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 144 per 30 lessen, exclusief materiaal Tekenen en schilderen tijd: maandag 13.00 tot 15.00 uur, maandag 19.30 tot 21.30 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal KINDEREN Tekenen en schilderen (8 t/m 12 jaar) tijd: maandag 16.00 tot 17.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 35 per 10 lessen, exclusief materiaal

Babycontactgroep tijd: maandag 10.00 tot 11.30 uur kosten: € 10 per 10 keer Voor baby’s en peuters t/m 4 jaar en hun begeleiders Bridge tijd: dinsdag 12.30 tot 16.00 uur kosten: € 12 per kwartaal Klaverjassen tijd: vrijdag 13.00 tot 16.00 uur kosten: € 16 per kwartaal Oudereninloop (55) tijd: vrijdag 10.00 tot 12.00 uur kosten: geen BUURTONTMOETINGSRUIMTE DELFLANDPLEIN VOORBURGSTRAAT 262 TEL 020 617 27 21 VOLWASSENEN Aquarelleren tijd: donderdag 19.30 tot 21.30 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal Aerobics Plus (vrouwen) tijd: maandag, dinsdag, donderdag, op verschillende tijden kosten: informatie bij b.o.r. delflandplein of activiteitencentrum het anker Van de deelnemers wordt gevraagd ook deel te nemen aan de themabijeenkomsten.

Themabijeenkomsten tijd: maandag, donderdag 13.00 tot 15.00 uur kosten: geen KINDEREN Knutselmiddag tijd: woensdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 0,20 per keer BUURTONTMOETINGSRUIMTE HET GEELTJE JACOB GEELSTRAAT 25 TEL 020 611 66 70 Aquarel (55+) tijd: vrijdag 10.00 tot 11.00 uur kosten: € 10 per maand Bridge (55+) tijd: vrijdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 5 per kwartaal Creatief handwerken (55+) tijd: maandag 13.30 tot 15.30uur kosten: € 6 per kwartaal Klaverjassen (55+) tijd: woensdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 9 per kwartaal BOS EN LOMMER ACTIVITEITENCENTRUM DE SCHAFFELAAR KRELIS LOUWENSTRAAT 4 TEL 020 686 20 94 BEWEGING VOLWASSENEN Bodyshape tijd: dinsdag 19.00 tot 20.00 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Damesgymnastiek tijd: dinsdag 9.30 tot 10.30 uur, 10.45 tot 11.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen EDUCATIEF KINDEREN Arabrische les tijd: woensdag 14.00 - 16.00 uur kosten: € 5 per maand Huiswerkbegeleiding tijd: dinsdag en donderdag 16.00 - 17.30 uur kosten: € 5 euro per maand


20

Activiteiten & Cursussen RECREATIEF

VOLWASSENEN

ACTIVITEITENCENTRUM ROBERT SCOTT ERIK DE ROODESTRAAT 13

Biljarten tijd: verschillende dagdelen kosten: € 9 per dagdeel per kwartaal

Inloopspreekuur voor Turkse ouderen tijd: woensdag 13.30 tot 16.00 uur kosten: geen

Bridgeclub tijd: dinsdag 13.00 tot 16.00 uur kosten: € 5 per maand

OSDORP

Creatieve club (vrouwen) tijd: dinsdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 16 per 10 keer Eettafel (inloop 55+) tijd: dinsdag en donderdag 16.00 tot 18.30 uur, 2e en 4e zondag van de maand 16.00 tot 19.00 uur kosten: € 5 per maaltijd Klassiek Café / Open Podium (inloop) tijd: 2e en 4e zondag van de maand 14.00 tot 17.00 uur kosten: € 2,50 per keer Maaltijd van de maand (inloop) tijd: 3e vrijdag van de maand 17.30 tot 19.00 uur kosten: € 7,50 per maaltijd Prijsklaverjassen (inloop) tijd: woensdag 12.30 tot 16.00 uur, vrijdag 12.30 tot 16.00 uur kosten: € 2 per keer Rummikub tijd: donderdag 13.00 tot 15.00 uur kosten: € 2,45 per maand Schaken tijd: dinsdag 13.00 tot 16.00 uur kosten: € 2,95 per maand Teken en schilderclub tijd: woensdag 10.00 tot 12.00 uur (tekenen en aquarelleren), donderdag, 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur (schilderen) kosten: € 52,50 per jaar inclusief basismateriaal

ACTIVITEITENCENTRUM DE AKER NOORDERAKERWEG 2 TEL 020 610 40 60 BEWEGING VOLWASSENEN Bodyshape tijd: maandag 19.00 tot 20.00 uur, 20.00 tot 21.00 uur kosten: € 37 euro per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen KINDEREN Judo (beginners 6 t/m 9 jaar) tijd: dinsdag 17.15 tot 18.15 uur kosten: € 32 per 10 lessen met stadspas: € 30 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf judopak in overleg met de docent Theater – musical tijd: woensdag 17.00 tot 18.00 uur (vanaf 9 jaar) kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen Hiphop (vanaf 12 jaar) tijd: woensdag 18.00 tot 19.00 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen Streetdance (vanaf 10 jaar) tijd: woensdag 16.00 tot 17.00 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen EDUCATIEF EN CREATIEF

Tekenen & aquarelleren tijd: woensdag 20.30 tot 22.30 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal Tekenen, schilderen & aquarelleren tijd: maandag, dinsdag 10.00 tot 12.00 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal Vrij schilderen tijd: donderdag 13.00 tot 15.00 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal KINDEREN Huiswerkbegeleiding (8 t/m 14 jaar) tijd: dinsdag, donderdag 16.00 tot 17.30 uur kosten: € 12 per maand RECREATIEF VOLWASSENEN Studiekring (55+) tijd: maandag 13.30 tot 16.00 uur kosten: € 15 per 10 keer KINDEREN Kinderkookclub tijd: donderdag 16.00 tot 18.00 uur kosten: € 0,50 per keer Knutselen (6 t/m 12 jaar) tijd: maandag 14.00 tot 16.00 uur, woensdag 15.00 tot 16.30 uur kosten: € 0,50 per keer ACTIVITEITENCENTRUM OSDORP OUWERDINGENPAD 1 TEL 020 619 00 46

VOLWASSENEN BEWEGING

Themaochtend / inloop Arabische vrouwen tijd: donderdag 13.00 tot 15.00 uur kosten: geen Themaochtend / inloop Turkse vrouwen tijd: woensdag 9.00 - 12.00 uur kosten: geen SPEELTUIN DE BOOM WILTZANGHLAAN 37 Thema / inloop Turkse vrouwen tijd: woensdag 9.00 tot 12.00 uur kosten: geen

Keramiek tijd: maandag 12.30 tot 14.30 uur, 20.00 tot 22.00 uur kosten: € 64 per 10 lessen, inclusief materiaal met stadspas: € 61 per 10 lessen, inclusief materiaal Schilderen met olieverf tijd: woensdag 18.15 tot 20.15 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal

VOLWASSENEN Damesgymnastiek tijd: donderdag 9.30 tot 10.30 uur, 10.30 tot 11.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Yoga (Hatha) tijd: woensdag 10.00 van tot 11.00 uur, 11.15 tot 12.15 uur, 19.00 tot 20.00 uur, 20.15 tot 21.15 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen


Activiteiten & Cursussen Salsa (beginners) tijd: dinsdag 19.30 tot 20.30 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen Salsa (gevorderden) tijd: dinsdag 20.45 tot 21.45 uur kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen KINDEREN Karate (7 t/m 12 jaar) tijd: donderdag 18.15 tot 19.15 uur, 19.15 tot 20.15 uur kosten: € 32 per 10 lessen met stadspas: € 30 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf karatepak in overleg met de docent Kinderballet (vanaf 6 jaar) tijd: zaterdag 9.30 tot 10.30 uur, 11.30 tot 12.30, 12.30 tot 13.30 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf balletkleding in overleg met docent Algemene dansvorming (vanaf 4 jaar) tijd: zaterdag 10.30 tot 11.30 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen educatief en creatief VOLWASSENEN Kleding maken tijd: dinsdag 19.30 tot 21.30 uur kosten: € 58 per 10 lessen, exclusief materiaal met stadspas: € 56 per 10 lessen, exclusief materiaal RECREATIEF VOLWASSENEN Creatief handwerken tijd: dinsdag 13.30 tot 15.30 uur kosten: € 13,00 per knipkaart voor 10 keer Prijsklaverjassen tijd: maandag 10.00 tot 16.00 uur kosten: € 2,05 per keer VROUW EN VAART PRESIDENT ALLENDELAAN 733 TEL 020 410 04 52 Sacrale dans (vrouwen) tijd: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur kosten: € 60 per 10 lessen met stadspas: € 58 per 10 lessen Yoga (vrouwen) tijd: maandag 19.00 tot 20.00 uur, 20.15 tot 21.15 uur

kosten: € 37 per 10 lessen met stadspas: € 35 per 10 lessen BASISSCHOOL DE HORIZON PIETER CALANDLAAN 768 TEL 06 5372 1136 KINDEREN Algemene dansvorming (vanaf 4 jaar) tijd: maandag 15.30 tot 16.30 uur, dinsdag 15.30 tot 16.30 uur, 16.30 tot 17.30 uur, woensdag 14.00 tot 15.00 uur, kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen

Kinderballet (vanaf 6 jaar) tijd: woensdag 15.00 tot 16.00 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf balletkleding in overleg docent Kinderballet (vanaf 7 jaar) tijd: woensdag 13.00 tot 14.00 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf balletkleding in overleg docent

21 Kinderballet (vanaf 8 jaar) tijd: maandag 16.30 tot 17.30 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf balletkleding in overleg docent Klassiek ballet (vanaf 12 jaar) tijd: maandag 17.30 tot 18.30 uur kosten: € 43 per 10 lessen met stadspas: € 38 per 10 lessen bijzonderheden: aanschaf balletkleding in overleg docent Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

OPGEVEN KAN VIA DE BUURTCENTRA, WWW.IMPULS.NL, OF VIA DE CURSUSADMINISTRATIE. CURSUSADMINISTRATIE IMPULS POSTBUS 9139 1006 AC AMSTERDAM TEL 020 515 88 80 (MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG 9.00 TOT 12.00 UUR) CURSUSADMINISTRATIE@IMPULS.NL


22

Activiteiten & Cursussen

DYNAMO SERVICEPUNT HET BRINKHUIS LANDBOUWSTRAAT 63 1097 TM AMSTERDAM TEL. 020 46 20 327 Openingstijden: ontmoetingsruimte:maandag en vrijdag 13.00–17.00 uur, woensdag 9.00–17.00 uur Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden:

SPORTEN IN DE BUURT • Yoga • Kundalini-yoga • Tai-Chi en Qi-Gong • Koersballen TAALLES • Engelse conversatieles Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamoamsterdam.nl

DANS • Salsales MUZIEK • Blokfluitles voor kinderen • Dwarsfluitles • Pianoles • Muziekschool Amsterdam • Koor • Kinderkoor ONTSPANNING

CREATIEF • Origami • Tekenen en schilderen met gemengde technieken • Tekenen en schilderen • Hobbyclub DANS • Algemene dansvorming voor peuters • Algemene dansvorming voor kleuters • Algemene dansvorming voor kinderen • Salsales • Rounddansen voor 50+ • Country linedansen voor 50+ • Squaredansen voor 50+ ONTSPANNING • Instuif voor kinderen • Sjoelen • Klaverjassen • Bridgen • Bingo • Betondorp van toen • Koffie-inloop en uitstapje voor 50+

DYNAMO BUURTCENTRUM DE VERGULDEN EENHOORN RINGDIJK 58 1097 AH AMSTERDAM TEL. 020 46 09 391 BCVERGULDENEENHOORN@ DYNAMO-AMSTERDAM.NL

• Ukkepukmiddag • Over dromen • Museumbezoek • Klaverjasdrive • Bridge • Bingo • Biljarten voor mannen • De Mammies OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: AAN TAFEL! • Kook- en bakinstuif voor kinderen CREATIEF • Modeclub/naaicursus voor kinderen • Tekenen en schilderen voor gevorderden • Van beeldreis tot boek • Creatieve fotografie • Mamyo's maken • Kinderkompanie Klusdagen

• Ouders van tweelingen SPORTEN IN DE BUURT • Yoga • Bewegen voor vrouwen • Meer bewegen voor ouderen TAALLES • Spaans voor beginners en gevorderden Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO BUURTCENTRUM DE WERF PIETER NIEUWLANDSTRAAT 95 1093 XN AMSTERDAM TEL. 020 46 20 355 BCDEWERF@DYNAMOAMSTERDAM.NL Openingstijden: maandag t/m woensdag 9.00-21.00 uur donderdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: AAN TAFEL! • Eet smakelijk club (4 t/m 6 jaar) • Buurtrestaurant De Werf COMPUTERCURSUS • Cursus Internet • Cursus Excel • Internet 50+


23

Activiteiten & Cursussen • Computerworkshop • Webdesign voor volwassenen • Computeroriëntatie CREATIEF • Trompe l'oeil schilderen HUISWERKBEGELEIDING • Good4U MUZIEK • Muziekinstuif De Mix (4 t/m 10 jaar) ONTSPANNING • Meidenclub (12-15 jaar) • Meidenclub (7-10 jaar) • Kleuterinstuif • Kinderinstuif SPORTEN IN DE BUURT • Judo (5 t/m 10 jaar) TAALLES • Arabische les voor allochtone vrouwen Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

INTERNETCAFÉ • Computerclub voor kinderen MUZIEK • Rapworkshop • Dholekles • Gemengd koor • Muziekworkshop voor volwassenen

DYNAMO BUURTCENTRUM PARK DE MEER ANFIELDROAD 110 1098 WD AMSTERDAM TEL. 020 46 09 369 BCPARKDEMEER@ DYNAMO-AMSTERDAM.NL Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden:

ONTSPANNING AAN TAFEL!

DYNAMO BUURTCENTRUM OOSTERPARK 3E OOSTERPARKSTRAAT 159 1092 CW AMSTERDAM TEL. 020 46 20 340 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-22.00 uur, incidenteel geopend in het weekend telefonische bereikbaarheid: Buurtcentrum Oosterpark is elke werkdag 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: CREATIEF • Naailes

• Meidenlounge • Tienerclub/filmavond • Meidenmiddag • Uitstapje voor tieners • Themagroep voor Turkse vrouwen • Soos/sjoelen • Bingo

• Koken voor kinderen (7-12 jaar) COMPUTERCURSUS • Computerles voor beginners CREATIEF

SPORTEN IN DE BUURT • Sport en spel voor kinderen • Kickboxen voor tieners • Voetbal voor tieners • Aerobics voor tieners • Sportinloop voor tieners • Sporttoernooi voor tieners • Oost beweegt • Tai-Chi • Conditietraining • Yoga • Bewegen voor ouderen • Sterk door sport en spel • Koersbal 50+

DANS

• Tekenen en schilderen voor kinderen (8-12 jaar) • Technika 10 (voor meiden van 9-12 jaar) • Naailes • Tekenen en schilderen voor volwassenen DANS • Klassiek ballet voor kinderen • Streetdance voor meiden • Streetdance voor meiden (12-16 jaar) INTERNETCAFÉ

TAALLES • Freaky Dance Club • Disco voor tieners • Volksdans

• Hindi • Nederlandse les

• Internetten voor tieners • Computeren MUZIEK

HUISWERKBEGELEIDING • Good4U

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

• Spelen met muziek voor kinderen


24

Activiteiten & Cursussen ONTSPANNING

COMPUTERCURSUS

• Kinderinloop (6-12 jaar) • Tienerinloop • Vrouwenmiddag • Klaverjassen • Bingo • Meidenlounge (12-16 jaar) • Jongereninloop (12-24 jaar)

• Computercursus voor tieners CREATIEF • Mozaïek • Naaien, breien, haken • Bloemschikken

SPORTEN IN DE BUURT • Pilates • Aerobics/bodyshape voor vrouwen • Conditiegymnastiek voor vrouwen (40+)

DANS • Disco voor tieners • Buikdansen • Salsa HUISWERKBEGELEIDING

SPORTEN IN DE BUURT • Fietsles • Sport en spel voor kinderen • Aerobics (14-15 jaar) • Sportinloop voor tieners • Sporttoernooi voor tieners • Aerobics voor vrouwen • Yoga • Oost beweegt • Taal en sport • Volleybal • Sporten voor vrouwen • Voetbal voor mannen • Conditietraining TAALLES

TAALLES • Good4U • Spaans voor gevorderden • Italiaans Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

MUZIEK • Zangkoor 50+ ONTSPANNING

DYNAMO BUURTCENTRUM TRANSVAAL DANIE THERONSTRAAT 2 1091 XX AMSTERDAM TEL. 020 46 09 310 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: AAN TAFEL! • Werelds koken, kookworkshop voor tieners • Eetsoos 50+

• Tienerclub • Filmavond voor tieners • Meidenmiddag • Uitstapje voor tieners • Fietstocht • Naai-instuif • Biljart voor mannen • Diverse activiteiten voor ouderen OPVOEDINGSONDERSTEUNING • cursus Positief opvoeden • Voorlichting opvoeding en gezondheid • Opvoeden in je eentje

• Nederlandse les • Engels • Turks • Italiaans • Indonesisch • Beter Nederlands praten • Spaans voor beginners en gevorderden • Arabisch Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO BUURTONLINE PRETORIUSSTRAAT 50 1092 GH AMSTERDAM TEL. 020 46 09 368 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-15.00 uur Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: COMPUTERCURSUS • Cursus Excel • Cursus Internet • Computercursus voor beginners • Website maken • Cursus Word • Solliciteren • Projecten op computer INTERNETCAFÉ • Computerinloop TAALLES • Nederlands op de computer Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl


25

Activiteiten & Cursussen DYNAMO COMPUTERLOODS STEVE BIKOPLEIN 2 1092 GN AMSTERDAM TEL. 020 46 09 339 FAX 020 36 23 974 COMPUTERLOODS@ DYNAMO-AMSTERDAM.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00. Computerwinkel: maandag t/m donderdag 12.00-17.00 vrijdag 12.00-16.00 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden:

DE BLOEM LAINGS NEKSTRAAT 18A 1092 GW AMSTERDAM TEL. 020 46 09 338

DYNAMO JONGEREN OOSTERPARKBUURT 2E OOSTERPARKSTRAAT 39 1091 HV AMSTERDAM TEL. 06 175 91 516

Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden:

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

AAN TAFEL!

DYNAMO JONGEREN VAN DER KUNBUURT MR. TREUBLAAN 32 HS 1097 DR AMSTERDAM TEL. 020 46 09 310

• Vrouwenrestaurant • Kookclub CREATIEF • Workshop haken met plastic tasjes • Handwerkclub • Handwerkclub naaien en verstellen • Knutselen

LEERWERKTRAJECT ONTSPANNING • Computerloods werkervaringsplaatsen Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Computerloods De Computerloods repareert uw computer, verwijdert virussen, installeert software, bouwt nieuwe hardware in, biedt hulp aan huis bij computerproblemen, beheert uw systeem of geeft u computeradvies. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

• Inloop • Buurtbeheer Transvaal • Inloop met voorlichting • Spelletjesmiddag voor moeders en kinderen SPORTEN IN DE BUURT • Pilates • Workshop Yoga TAALLES • Cursus Allez • Durf te spreken

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO JONGERENCENTRUM CLUB JACO RHIJNSPOORPLEIN 1A 1091 GC AMSTERDAM TEL. 020 46 20 393 Openingstijden: maandag 14.00 tot 21.00 uur dinsdag 14.00 tot 21.00 uur woensdag 14.00 tot 18.00 uur donderdag 14.00 tot 21.00 uur vrijdag 14.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar 10.00-18.00 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: AAN TAFEL! • Cook & Eat met Nadine

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

CREATIEF • Theater Battle Workshop DANS • Breakdance Multiple Arts • Breakdance Workshop MUZIEK • DJ-workshop • Groove Click • Beatclub workshop ONTSPANNING • JACO Lounge • JACO Events YOUNGSTERDAM • Youngsterdam Radio The Joint • Youngsterdam TV • A!R Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl


26

Activiteiten & Cursussen DYNAMO KINDERBOERDERIJ DE DAPPERHOEVE 2E VAN SWINDENSTRAAT 200 1093 XA AMSTERDAM TEL. 020 46 20 303 Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO MEIDENCENTRUM SILVER SCISSORS STEVE BIKOPLEIN 13 1092 GM AMSTERDAM TEL. 020 46 20 347 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: Creatief

DYNAMO JONGERENCENTRUM DE PYRAMIDE MAURITSKADE 98 1093 RR AMSTERDAM TEL. 020 46 20 395 Openingstijden: maandag en woensdag 14.00–21.00 uur dinsdag en donderdag 14.00–18.00 uur vrijdag 14.00–22.00 uur zaterdag en zondag 13.00–17.00 uur Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: DANS • Streetdance voor tieners SPORTEN IN DE BUURT • Thaiboksen (14-15 jaar) • Capoeira voor tieners • Fitness voor jongeren • Kickboksen voor jongeren

DYNAMO JONGERENWERK WATERGRAAFSMEER MIDDELHOFFSTRAAT 4 1097 NK AMSTERDAM TEL. 020 46 09 385 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: SPORTEN IN DE BUURT • Voetbal voor meiden (13-15 jaar) • Voetbal voor meiden van 12 • Thaiboksen voor meiden (12-16 jaar) • Zaalvoetbal (16-24 jaar) Data/tijden ma t/m vr 10.30 – 16.00 uur za 12.00 – 16.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

• Kleding maken Op dinsdag en donderdag middag komen meiden uit Oost bij elkaar om zelf kleiding te maken onder deskundige begeleiding. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO SPEEL-O-THEEK DALILA DANIE THERONSTRAAT 2 1091 XX AMSTERDAM TEL. 020 46 09 309 Openingstijden: dinsdag 13.00–14.45 uur woensdag 9.15–11.45 uur donderdag 9.15–11.45 uur zaterdag 1 x in de 4 weken 11.00–13.00 uur Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: Spelinloop Voor ouders en hun kinderen van 0-4 jaar. Tijdens de spelinloop kan uw kind spelen met het beschikbare speelgoed van de speel-o-theek en met de andere kinderen die er zijn.

9(5+8,6%('5,-) 67$'695$&+7

Kijk ook op

YHUKXLVWXYDQJUDFKWQDDUJUDFKW 21/,1(2))(57( 6XUIQDDU

www.infowebamsterdam.nl

ZZZVWDGVYUDFKWQO 3376727


Activiteiten & Cursussen Met de ouders kunt u ondertussen van gedachte wisselen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. De spelinloop is een activiteit waarvoor u zich moet opgeven. Het is een vaste groep van ouders met hun kind. Daardoor leert u ook op een ongedwongen manier andere ouders kennen. Speelgoeduitleen In de speel-o-theek vindt u een grote variëteit aan speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Om te kunnen lenen moet u lid worden van de speel-o-theek. Bij de inschrijving zijn adres- en persoonsgegevens verplicht. Kosten Het lidmaatschap kost a 12,50 per jaar of a 7,00 per half jaar. U mag 3 stuks speelgoed per keer meenemen en u mag het speelgoed 3 weken houden. Per stuk speelgoed betaalt u nog a 0,20. Data/tijden dinsdag 13.00–14.45 uur woensdag 9.00-11.45 uur donderdag 9.00–11.45 uur zaterdag 11.00–13.00 uur (eens per maand) Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO SPEELTUIN DON BOSCO JAMES WATTSTRAAT 50 1097 DM AMSTERDAM TEL. 020 46 20 305 Openingstijden: Winter (1 oktober - 31 maart) woensdag 13.00–17.00 uur vrijdag en zaterdag 13.00–16.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO SPEELTUIN FRANKENDAEL FIZEAUSTRAAT 37 1097 SC AMSTERDAM TEL. 020 46 20 304 Openingstijden: Winter (1 oktober-31 maart) woensdag 13.00–17.00 uur vrijdag en zaterdag 13.00–16.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

DYNAMO SPEELTUIN LINNAEUSPARKKWARTIER MARIOTTEPLEIN T.O. NR 30 1098 NZ AMSTERDAM TEL. 020 46 20 335 Openingstijden: Winter (1 oktober - 31 maart) woensdag 13.00–17.00 uur vrijdag en zaterdag 13.00–16.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO SPEELTUIN OOSTERPARK OOSTERPARK 3 A 1091 AC AMSTERDAM TEL. 020 46 20 338 Openingstijden: Winter (1 oktober - 31 maart) maandag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl

27 DYNAMO SPEELTUIN TRANSVAALKWARTIER JOUBERTSTRAAT 2 1091 XP AMSTERDAM TEL. 020 46 20 309 Openingstijden: Winter (1 oktober - 31 maart) maandag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl DYNAMO SPORTBUURTWERK HUGO DE VRIESLAAN 7 1097 ED AMSTERDAM TEL. 020 46 20 369 Op deze locatie worden de volgende activiteiten aangeboden: Sporten in de buurt • Voetballen voor jongeren • Volleybaltoernooi • Fifty fit Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dynamo-amsterdam.nl


28 Van Amsterdammers voor Amsterdam Gemeente Amsterdam

postbus 23475 1100 DZ Amsterdam

Dienst Belastingen

e-mail: algemeen@dbga.amsterdam.nl www.dienstbelastingen.amsterdam.nl Bijlmerplein 395, 1102 DK Amsterdam Zuidoost De informatiebalie geopend van 8.30-16.00 uur

Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is iedereen er wel van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke belastingen dragen bewoners en ondernemers van Amsterdam in letterlijke zin bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen van onze stad. Voorzieningen die er voor zorgen dat Amsterdam een levendige en leefbare stad is èn blijft. Zonder deze bijdragen kan onze stad nu eenmaal niet functioneren zoals wij dat met zijn allen graag zien. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Niet iedere Amsterdammer heeft voldoende geld om belasting te betalen. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau en geen vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag . Wie komt in aanmerking voor kwijtschelding? Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau en u hebt geen vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Een betalingsregeling Wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, kan door de aanslagen toch in financiële problemen raken. Amsterdammers die krap zitten, kunnen een betalingsregeling treffen. Voor meer informatie kunt u het servicenummer van de Gemeente Amsterdam bellen, 14 020. Wilt u meer informatie? U kunt onze website www.dienstbelastingen.amsterdam.nl raadplegen of langskomen op ons kantoor. Bellen kan ook. Via het servicenummer van de Gemeente Amsterdam, 14 020. U kunt ook het kantoor van de Dienst Belastingen bezoeken. De informatiebalie is op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur geopend.

50 +

.. . g tin

, 0 €1

kor

IN DE KIJKER

onn van b s palinge s a st stel w u t voor... e m lle and a opie ma d

t: r a a

v eer

m

0

7 777

0

41 0 2

|

e w.m w w

Het gezelligste en goedkoopste blad voor 50-plussers! l

rt.n

aa erv

Neem nu ee n abonn emen t op 50+ in de Kij ker

Slechts l 5,95 per jaar Bel voor een abonnement 072 - 57 150 13


29

Agenda 2009

Voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verzetsmuseum Amsterdam zoekt oude voetbalschoenen Op 28 april 2009 opent in het Verzetsmuseum Amsterdam een tentoonstelling over voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum zoekt hiervoor voetbalmateriaal uit de periode van voor, tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog: oude voetbalschoenen, ballen, shirts, bekers, scheenbeschermers, entreekaartjes, lidmaatschapskaarten en bijvoorbeeld foto’s. Veel mensen zijn verbaasd als ze horen dat er tijdens de oorlog werd gevoetbald. De oorlogsjaren worden vooral geassocieerd met onderdrukking, verzet, jodenvervolging, armoede en honger. En dat terwijl het voetbal in Nederland tijdens de oorlog populairder was dan ooit tevoren: tienduizenden Nederlanders sloten zich aan bij een sportvereniging en het publiek in de stadions verdubbelde. Voetbal bood afleiding van de oorlogsellende. Maar ook het voetbal werd getroffen door de maatregelen van de Duitse bezetters: joden mochten geen lid meer

zijn van voetbalverenigingen, voetballers moesten naar Duitsland voor de Arbeidsinzet of doken onder, door de schaarste is het moeilijk om aan voetbalschoenen en ballen te komen, en ook in het stadion ging het luchtalarm af en werden razzia’s gehouden. Het verhaal over voetbal in oorlogstijd zit vol spannende en verdrietige, maar ook gelukzalige momenten. Voor de tentoonstelling is het Verzetsmuseum Amsterdam op zoek

naar oude voetbalschoenen, ballen, shirts, bekers, medailles, scheenbeschermers, entreekaartjes, lidmaatschapskaarten, foto’s en ander voetbalmateriaal uit de periode van voor, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog. Heeft u zelf nog spullen of kent u verzamelaars, bel 020 620 25 35 op di-wo-do en vraag naar Martha Bakker of mail naar mbakker@verzetsmuseum.org.


30

Agenda 2009

Heilig Vuur met topstukken uit Stedelijk in De Nieuwe Kerk De Nieuwe Kerk presenteert tot en met 19 april 2009 de expositie Heilig Vuur, met topstukken op het gebied van religie en spiritualiteit uit de collectie van het Stedelijk Museum.

Marc Chagall, Rabbi met wetsrol. Ca. 1930; gouache op karton, 69,3 x 52 cm. Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Realisme 09 in Passengers Terminal Amsterdam Realisme 09, de beurs voor hedendaagse figuratie, vindt plaats van 14 tot en met 18 januari 2009 in de Passengers Terminal Amsterdam. Realisme is de enige kunstbeurs die gespecialiseerd is in hedendaagse figuratieve kunst. Dertig gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse galerieën tonen en verkopen er werk van zowel Nederlandse als internationale kunstenaars die zich hebben toegelegd op de figuratie en het realisme in schilder- en beeldhouwkunst. Er is zowel werk te vinden van kunstenaars die al grote bekendheid genieten, als van jong talent dat de figuratieve kunst nieuwe impulsen geeft. Voor de vijfde keer zal tijdens de opening van de beurs de Sacha Tanja Penning voor figuratieve kunst worden uitgereikt, die eerder werd toegekend aan de schilders Matthijs Röling, Barend Blankert, Herman Gordijn en aan verzamelaar Dirk Scheringa. Meer informatie: www.realismeamsterdam.com

Wereldreligies, met name het christendom en de islam, zijn in brede lagen van de mondiale samenleving het onderwerp van soms heftige polemieken. Religie is dan ook weer helemaal terug in het publieke debat. De tentoonstelling “Heilig Vuur” sluit hierbij aan. Aan de hand van topstukken uit de collectie van het Stedelijk Museum wordt getoond hoe divers de religieuze beleving onder moderne kunstenaars is geweest en nog altijd is. Vele van de geëxposeerde werken van kunstenaars als Mondriaan, Malevich, Chagall, Schnabel, Barnett Newman, Rothko, Bacon, Gilbert & George, Mike Kelley en Marlene Dumas zijn jarenlang niet getoond en laten nu weer de verrassende breedte van de collectie zien. Andere werken zijn eerder in de vaste opstelling van het museum gepresenteerd en krijgen nu in de context van De Nieuwe Kerk een andere dimensie. Eind 2009 zal het Stedelijk Museum zijn nieuwe behuizing openen op het Museumplein. In afwachting hiervan nodigde De Nieuwe Kerk het Stedelijk Museum uit om hoogtepunten uit de collectie aan de Dam te tonen. Meer informatie: www.nieuwekerk.nl De Nieuwe Kerk, Dam

Philip Eglin, The Virgin with the Dead Christ, 1998; aardewerk, handgevormd, met polychrome decoratie, 78 x 46 x 26 cm. Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Van Gogh Museum: Van Gogh en de kleuren van de nacht Vanaf 13 februari tot en met 7 juni 2009 biedt het Van Gogh Museum de tentoonstelling Van Gogh en de kleuren van de nacht. Tijdens zijn gehele carrière was Vincent van Gogh (18531890) gefascineerd door het idee de nacht uit te beelden via licht. Voorstellingen van de avond en de nacht lopen als een rode draad door Van Gogh’s oeuvre en vele van deze werken behoren tot hoogtepunten in zijn werk. Beroemde voorbeelden zijn De aardappeleters of de reeks van zaaiers bij ondergaande zon. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Een van de topstukken uit de tentoonstelling, het wereldberoemde schilderij De sterrennacht uit de collectie van het MoMA, is voor het eerst sinds 1990 weer in het Van Gogh Museum te zien. Deze tentoonstelling geeft nieuw inzicht in Van Gogh’s verbeelding van nachtlandschappen, interieurs en de effecten van zowel gaslicht en natuurlijk licht op hun omgeving. De expositie omvat werk uit alle periodes van zijn artistieke loopbaan, meer dan 25 topschilderijen waarvan vele nog niet eer-

der gezamenlijk te zien waren. Al voordat hij kunstenaar werd, had Vincent van Gogh een grote liefde voor de sfeer van avond en nacht. Hij associeerde die met geborgenheid en poëzie. In de tentoongestelde werken is te zien hoe hij de verschillende aspecten van de donkere uren van de dag onderzoekt en met andere thema’s combineert, zoals de strijd van de mens met de harde moderne tijd en de bijbehorende emotie, of de groteske, eeuwige natuur gecontrasteerd met het nietige vergankelijke leven van de mens. Ook komen de literaire bronnen die de kunstenaar hebben beïnvloed aan bod evenals de technische en stilistische manieren om licht en donker weer te geven. Meer informatie: www.vangoghmuseum.nl


31

Agenda 2009

Richard Avedon - Photographs 1946 – 2004 Van 13 februari tot en met 13 mei 2009 presenteert Foam de tentoonstelling Richard Avedon - Photographs 1946 – 2004. Dit retrospectief is samengesteld door het Louisiana Museum in Denemarken in nauwe samenwerking met The Avedon Foundation en zal wereldwijd slechts op zes plekken te zien zijn. De tentoonstelling is in Foam te zien van 13 februari tot en met 13 mei 2009 en toont meer dan 200 werken van Richard Avedon in chronologische volgorde, van zijn eerste foto’s gemaakt in Italië in 1946 tot zijn laatste portretten, gemaakt kort voor zijn dood in 2004. Het is de eerste keer dat een dergelijk overzicht van zijn oeuvre in Nederland te zien is. Richard Avedon (1923-2004) wordt gezien als één van de belangrijkste Amerikaanse fotografen van de 20ste eeuw. Meer dan 50 jaar was hij één van de grootste namen in de fotografie, met een sterrenstatus die hij behield tot aan zijn dood. Hij was de eerste die de grenzen tussen verschillende fotografische genres overschreed. Avedon maakte in de vroege jaren ’50 naam als modefotograaf en werkte voor de Amerikaanse bladen als Harpers Bazaar en Vogue. Naast zijn modefotografie legde Avedon zich bovendien toe op donkere,

Dovima with Elephants, at Cirque D Hiver, Paris, August, 1955 Photograph Richard Avedon © 2008 The Richard Avedon Foundation

emotioneel geladen portretten. Avedon was een van de grote vernieuwers binnen de moderne portretfotografie. Zijn portretten waren radicaal en intens, en braken vaak met het imago van de geportretteerde. Avedon creëerde een eindeloze reeks portretten van staatslieden, artiesten en acteurs zoals Katherine Hepburn, Audrey Hepburn, Humprey Bogart, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Buster Keaton, Charles Chaplin, Truman Capote, Henry Kissinger, Edward Kennedy, The Beatles, Andy Warhol en Francis Bacon. Allen werden gefotografeerd op zijn karakteristieke manier: voor een neutraal witte achtergrond, losgemaakt van tijd en omgeving. Wat rest is een indringend, psychisch geladen beeld van een individueel mens, terugkijkend naar de beschouwer. Marilyn Monroe, actress, New York City, May 6, 1957. Photograph Richard Avedon © 2008 The Richard Avedon Foundation

Meer informatie: www.foam.nl Foam, Keizersgracht 609

Amsterdam Restaurant Week 2009 De Amsterdam Restaurant Week wordt twee keer per jaar georganiseerd. Van 2 t/m 8 maart 2009 vindt de wintereditie plaats. Gasten kunnen deze week genieten van een 3-gangendiner voor de prijs van 25 euro of een 3-gangenlunch voor 20 euro. Onder de 150 deelnemende toprestaurants zijn bekende namen waaronder het wereldberoemde Amstel Hotel, Ron Blauw, Le Garage van tv-chef Joop Braakhekke, restaurant d’Vijff Vlieghen en het prestigieuze Okura Hotel. Meer informatie: www.restaurantweek.nl


32 Rembrandt, een jongensdroom: 50 schilderijen uit de Gouden Eeuw Het Frans Hals Museum in Haarlem presenteert van 14 februari tot en met 14 juni 2009 de tentoonstelling Rembrandt, een jongensdroom, met ruim 50 schilderijen uit de Gouden Eeuw. Bijzonder is dat al deze schilderijen afkomstig zijn uit de collectie van één verzamelaar: het echtpaar George en Ilone Kremer Er zijn in Nederland niet veel particuliere verzamelaars van oude kunst, en de echt belangrijke verzamelaars treden zelden in de openbaarheid. Het echtpaar Kremer begon in 1995 te verzamelen. Als jongen van tien werd George Kremer in het Rijksmuseum zó getroffen door Het Joodse Bruidje dat hij zich voornam ooit zelf een Rembrandt te kopen. Dat lukte in 1995 op een kunstveiling in New York: Tronie van een oude man met tulband. Het echtpaar Kremer heeft er bewust voor gekozen om éénmalig met hun collectie naar buiten te treden en hun enthousiasme voor de zeventiende eeuw te delen met het publiek. De collectie is van museale kwaliteit en bevat absolute topstukken. Naast schilderijen van Rembrandt, Frans Hals en Isack van Ostade ook werk van onder meer Ferdinand Bol, Adriaen Brouwer, Hendrick ter Brugghen, Adriaan Coorte, Gerard Dou, Meidert Hobbema, Pieter de Hoogh, Philips Koninck, Judith Leyster, en Michael Sweerts. Voor dit project werkt het Frans Hals Museum samen met de Gemäldegalerie Alte Meister Schloss Wilhelmshöhe in Kassel en het Wallraf-Richartz Museum in Keulen. Meer informatie: www.franshalsmuseum.nl - Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem

Agenda 2009

De Oude Meesters van de stad Amsterdam, topschilderijen in AHM Van 5 maart tot en met augustus 2009 presenteert het Amsterdams Historisch Museum een unieke tentoonstelling: De Oude Meesters van de stad Amsterdam. De stad Amsterdam beschikt dankzij schenkingen, legaten en aankopen over een collectie van ruim 1.000 schilderijen, gedateerd vóór 1800. Het is een van de rijkste verzamelingen ter wereld, waarin zeventiendeeeuwse schilders zoals Rembrandt, Hals en Vermeer met hun beste werken zijn vertegenwoordigd. Bijzonder is dat deze duizend schilderijen ook te vinden zijn op de website van het Amsterdams Historisch Museum, inclusief alle feiten en gegevens die door opeenvolgende generaties onderzoekers en documentalisten bijeengebracht zijn. Meer informatie: www.ahm.nl - Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 357

Huishoudbeurs 2009 met veel ‘Bubbels’ De Huishoudbeurs, het grootste consumentenevenement voor vrouwen, wordt van 14 tot en met 22 februari 2009 gehouden in Amsterdam RAI. Het centrale themaplein van de Huishoudbeurs staat volgend jaar in het teken van ‘Bubbels’: een wereld van Miami Beach, Las Vegas, Hollywood en Monte Carlo met typisch Amerikaanse vriendinnenfeestjes. Meer informatie: www.huishoudbeurs.nl - Amsterdam RAI, Europaplein

AutoRAI 2009 Van 1 tot en met 11 april vindt in RAI Amsterdam de AutoRAI plaats met het thema ‘Autonieuws komt tot leven’. De AutoRAI biedt autoliefhebbers en aanstaande autokopers eens per twee jaar de gelegenheid om zich op het totale Nederlandse aanbod van nieuwe auto’s te kunnen oriënteren. Ook tijdens deze editie biedt het grootste auto-evenement van Nederland weer vele primeurs. Meer informatie: www.autorai.nl


33

Agenda 2009

Koninginnedag en Koninginnenacht 2009 Amsterdam Fantastic Film Festival Van 15 tot en met 26 april 2009 vindt de 25e editie van het Amsterdam Fantastic Film Festival (AFFF) plaats. Tijdens het AFFF zijn eigenzinnige films van ‘mainstream’ tot ‘arthouse’ te zien. Naast een met recente titels ingevuld hoofdprogramma en een ‘European Fantastic Shorts’-programma, wordt er teruggeblikt aan de hand van retrospectieven en een themaprogramma. Ook is het festival een echte ontmoetingsplek van filmliefhebbers en –makers. Voor meer informatie: www.afff.nl

World Press Photo 2009 in Oude Kerk Amsterdam is internationaal beroemd om de uitbundige manier waarop hier Koninginnedag wordt gevierd.

Foto’s: Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Buitenlandse bezoekers ervaren het als de Amsterdamse variant van carnaval, met als grootste attractie de beroemde Vrijmarkt. Het is de enige dag in het jaar dat iedereen op straat zonder vergunning koopwaar mag aanbieden en muziek mag maken. De mengeling van amateur-standwerkers, marktkraampjes, muzikanten, straatartiesten en de geur van geroosterde saté en Vietnamese loempia's zorgen voor een feestroes in de hele stad, niet alleen in het centrum maar ook in de andere stadsdelen.

Voorafgaand aan Koninginnedag begint op de avond van 29 april 2009 de feestvreugde met de Koninginnenacht. Op zeven pleinen in de binnenstad en op vele plekken buiten de Singelgracht komen buitenpodia waarop van 19.00 tot 01.00 uur livemuziek zal klinken. Podia zijn ondermeer te vinden op de Nieuwmarkt, Leidseplein, Reguliersdwarsstraat, Westermarkt, Westerstraat, Rembrandtplein en Amstelveld. Meer informatie: www.koninginnedagamsterdam.nl en www.amsterdamtourist.nl

World Press Photo toont van 27 april tot en met 21 juni 2009 de winnende foto’s van de World Press Photo-wedstrijd. Aan deze wereldberoemde wedstrijd in de fotojournalistiek nemen de beste persfotografen ter wereld deel. De Oude Kerk is de oudste kerk van Amsterdam. De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot ca. 1250. In de Oude Kerk worden regelmatig tentoonstellingen en concerten georganiseerd. Meer informatie: www.oudekerk.nl

Familie!, daguerreotypieën van de familie Enschedé Van 7 maart tot en met 24 mei 2009 presenteert fotografiemuseum Huis Marseille de tentoonstelling Familie! uit de collectie van de bekende Haarlemse drukkersfamilie Enschedé. Het gaat om een bijzondere collectie familieportretten die tot de oudste fotoportretten van Nederland behoren (18391855). Het is uitzonderlijk dat er bijna honderd daguerreotypieën van één familie bestaan. De foto’s worden gerestaureerd om voor het eerst te kunnen worden geëxposeerd. In samenwerking met de familie Enschedé, Museum Joh. Enschedé, en het Nederlands Fotomuseum, dat gelijktijdig de eerste database voor daguerreotypieën presenteert: daguerreobase. Meer informatie: www.huismarseille.nl


34

Kinderopvang

KINDEROPVANG Volgens deze wet is kinderopvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen. Ongeveer 24% van de kinderen in de leeftijd 0-4 jaar maakt gebruik van formele kinderopvang. Ongeveer 8% van de kinderen in de (basis)schoolgaande leeftijd maakt gebruik van buitenschoolse opvang. Er zijn in Nederland ongeveer 1.800 kinderopvangorganisaties met in totaal circa 5.000 opvanglocaties. Iedereen die werk, of een studie of traject volgt om aan het werk te gaan en dat combineert met de zorg voor kinderen, kan aanspraak maken op een kinderopvangtoeslag. De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang: â&#x20AC;˘ Dagopvang - Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf, voor kinderen van nul tot vier jaar gedurende ĂŠĂŠn of meer dagdelen per week het hele jaar door. â&#x20AC;˘ Buitenschoolse opvang â&#x20AC;&#x201C; Dit is opvang van kinderen in de leeftijd van de basisschool vóór en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties. â&#x20AC;˘ Gastouderopvang - Dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag tegelijkertijd maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau. â&#x20AC;˘ Innovatieve gastouderopvang - Dit is een nieuwe vorm van gastouderopvang. De gastouder mag in dit geval zes â&#x20AC;&#x2DC;niet eigenâ&#x20AC;&#x2122; kinderen opvangen. â&#x20AC;˘ Ouderparticipatiecrèches - Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt, vallen onder de Wet kinderopvang. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting een oudercommissie te hebben. Alle overige kwaliteitseisen gelden wel.

De Wet kinderopvang gaat niet over vrienden-/familiediensten of een incidentele oppas (de zogenaamde informele opvang). Ook is gastouderschap voor een au-pair niet mogelijk en een tegemoetkoming, zoals die onder de Wet kinderopvang is geregeld, is uitgesloten. Peuterspeelzalen en het â&#x20AC;&#x2DC;overblijvenâ&#x20AC;&#x2122; van schoolgaande kinderen vallen ook niet onder de wet.

Veiligheid Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties zĂŠlf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat iedere kinderopvangorganisatie een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid uit moet voeren. Daarnaast moet iedere kinderopvang- organisatie inzicht geven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag. Stichting Consument en Veiligheid heeft een methode voor veiligheidsmanagement ontwikkeld. Dit is gebeurd in samenwerking met het ministerie van SZW en GGD Nederland. In 2005 is het instrument geĂŻntroduceerd bij alle kinderopvangorganisaties. Ondersteuning bij gebruik van het instrument is gegeven via regionale bijeenkomsten en trainingen.

Kijk voor meer kinderopvang in het zaken & beroepenregister achter in deze gids

Kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang Creatief aan de slag met kinderopvang. Daar gaat het hart van Partou sneller van kloppen. Partou biedt de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd de beste voorwaarden voor opvang! We zijn er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Of u nu de voorkeur geeft aan kleinschalige opvang of opvang in groepen, Partou heeft een passende oplossing. Meer weten? Ga naar www.partou.nl of bel 020 398 61 00

ViÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Â?iĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;VÂ&#x2026;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x192;Â&#x2DC;iÂ?Ă&#x160;ÂŤÂ?>>Ă&#x152;Ă&#x192;

Â&#x192;LJOEFSEBHWFSCMJKWFO Â&#x192;WPPSUVTTFOFOOBTDIPPMTFPQWBOH Â&#x192;EBHBSSBOHFNFOUFO ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;viĂ&#x192;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ?iĂ&#x160;Â&#x153;ÂŤĂ&#x203A;>Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160; iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;iÂ&#x2C6;Â?Â&#x2C6;}iĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x153;`iĂ&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;}iĂ&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2DC;} 7Â&#x2C6;L>Ă&#x2022;Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x201C;Â&#x2122;]Ă&#x160;£äÂ&#x2122;ÂŁĂ&#x160;Ă&#x160;Â&#x201C;Ă&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;`>Â&#x201C;]Ă&#x160;Ă&#x152;iÂ?ivÂ&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;äĂ&#x201C;äĂ&#x160;xĂ&#x2021;ÂŁĂ&#x160;ÂŁxĂ&#x160;ää iÂ&#x2021;Â&#x201C;>Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;Â&#x153;ÂŤĂ&#x203A;>Â&#x2DC;}JVÂ&#x153;Â&#x201C;LÂ&#x2C6;Ă&#x153;iÂ?°Â&#x2DC;Â?Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°VÂ&#x153;Â&#x201C;LÂ&#x2C6;Ă&#x153;iÂ?°Â&#x2DC;Â?


35

Kinderopvang Methode Consument en Veiligheid Met de methode kan de organisatie een risico-inventarisatie uitvoeren. De ondernemer kiest vervolgens zelf welke risico’s aangepakt worden en verwerkt dit in een actieplan. De methode biedt oplossingen gericht op een veilige omgeving, veilig gedrag of toezicht. De methode bevat verder een ongevallenregistratielijst, een checklist brandveiligheid en een voorbeeld- ontruimingsplan. De materialen zijn gratis te downloaden. Consument en Veiligheid ondersteunt kinderopvangorganisaties ondermeer via een helpdesk, via de website en door het aanbieden van trainingen. Kosten ouders Ouders sluiten een overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau van hun keuze. Vervolgens betalen zij de rekeningen die deze organisatie stuurt. Een deel van de kosten kunnen zij terugkrijgen via de Belastingdienst/ Toeslagen. Hoogte bijdrage De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van: • het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang • de prijs van de kinderopvang • het aantal uren kinderopvang per kind • het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders. Ouders kunnen gebruik maken van hun spaarloontegoed om hun eigen bijdrage aan kinderopvang te betalen. Maximum uurprijzen De maximum uurprijs waarvoor ouders een toeslag kunnen krijgen in de kinderopvang wordt in 2009: • Bij dagopvang en gastouderopvang van kinderen van 0-4 jaar: 6,10 euro. • Bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang van kinderen van 4-12 jaar eveneens: 6,10 euro. Sinds 1 januari 2008 is er één maximum uurprijs voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Kinderopvangtoeslag in twee delen Alle werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang kunnen in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit twee delen: een vaste toeslag en een inkomensafhankelijke toeslag. De vaste toeslag én de inkomensafhankelijke toeslag worden als één bedrag en onder één vermelding door de Belastingdienst/Toeslagen aan ouders uitbetaald. Ook alleenstaande ouders die arbeid en

Vaste toeslag De vaste toeslag, waar alle werkende ouders aanspraak op hebben als zij gebruik maken van formele kinderopvang, bedraagt eenderde van de opvangkosten.

jaar aanspraak op kinderopvangtoeslag. Als een van de ouders een traject volgt gericht op arbeidsdeelname of inburgering en de andere ouder werkt of volgt een vergelijkbaar traject, is er ook recht op kinderopvangtoeslag. Het UWV of de gemeente betaalt dan de vaste toeslag en de Belastingdienst/Toeslagen de inkomensafhankelijke toeslag. Dit geldt alleen voor de periode dat de ouder meedoet aan dit traject.

Inkomensafhankelijke toeslag De inkomensafhankelijke toeslag is een percentage van de opvangkosten die worden gemaakt (tot de maximum uurprijs). De hoogte van dat percentage is afhankelijk van het gezamenlijke verzamelinkomen, het aantal kinderen in het gezin dat gebruikmaakt van kinderopvang en de opvangkosten. De kinderopvangtoeslag is hoger naarmate het inkomen lager is. De kinderopvangtoeslag is hoger voor tweede en volgende kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

Tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie In sommige gezinssituaties en voor sommige kinderen is het voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind goed om een aantal dagdelen gebruik te maken van kinderopvang. De ouders of het kind hebben dan een zogenaamde sociaal-medische indicatie (smi). Ouders kunnen voor een mogelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang terecht bij de gemeente. Dit is gemeentelijk beleid, gefinancierd door het Rijk.

Toeslag voor gemeentelijke en UWV doelgroepen Ouders die in een kalenderjaar werkloos raken, behouden de rest van dat

Meer informatie en rekenvoorbeelden kunt u vinden op www.minocw.nl of op www.belastingdienst.nl

zorg combineren, komen in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van formele kinderopvang.


36

Wonen

Een woning kopen in Amsterdam Als u een woning in Amsterdam wilt kopen, staat u voor vragen als: hoe vind ik een koopwoning, welke instanties kunnen mij helpen, waar moet ik op letten

Wat voor woning zoekt U? B.v. een nieuwbouwkoopwoning kunt u makelijk vinden via de internetsite www.nieuwbouw.amsterdam.nl

En voor een koopwoning in de bestaande bouw Gaat u naar één van de vele internetsites waarop makelaars hun aanbod plaatsen, de bekendste zijn bijvoorbeeld: www.funda.nl of www.mva.nl (amsterdams) of u neemt contact op met een NVM makelaar die u op de hoogte houdt van het aanbod. Bestemmingsplannen? Ieder stadsdeel is opgesplitst in gebieden waaraan verschillende bestemmingen zijn toegekend, zoals industrieterrein of woongebied. Als u een koophuis heeft gevonden, is het verstandig om het bestemmingsplan in de omgeving van het huis te bekijken.. www.amsterdam.nl/stadsdelen/ Erfpacht? De gemeente Amsterdam is eigenaar van ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeente. Een groot deel van deze grond wordt in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van de grond blijft en dat erfpachters gedurende lange tijd het gebruiksrecht ervan krijgen.

10 redenen voor de “Fris Aankoopservice” 1. Meer woningaanbod via ons uitgebreide netwerk! 2. Als eerste het actuele NVM-aanbod via de e-mail

Laat Fris uw huiswerk doen! Buitenveldertselaan 42 Tel. 020 - 301 77 00 E-mail: amsterdam@fris-makelaars.nl Panamalaan 112 Tel. 020 - 419 84 95 E-mail: panamalaan@fris-makelaars.nl w w w.fris-makelaars.nl

3. Professionele begeleiding bij de grootste aankoop van uw leven! 4. De beste aankoopprijs door onze jarenlange ervaring! 5. Beste advies over bouwkundige en juridische aspecten 6. Bescherming tegen andere valkuilen en onvoorziene zaken 7. Uw eigen adviseur; de verkopende makelaar is er immers voor het belang van de verkoper

8. Dubbel gemak door aanwezigheid van de onafhankelijke Hypotheekshop: twee adviseurs, één kantoor 9. Gunstige tarieven voor Aankoopservice 10. Mogelijkheid tot deeldiensten

Zit uw droomhuis tussen het aanbod? Aarzel niet en kies voor onze deskundige begeleiding bij de aankoop. De verkopende partij heeft tenslotte ook voor professionele begeleiding gekozen!

Meld u aan op www.fris-makelaars.nl


37

Wonen Als u een huis wilt kopen in de gemeente, is het verstandig om na te kijken of het pand op erfpachtgrond staat. Erfpachttarieven worden regelmatig herzien en aangepast aan de actuele waarde van de grond. www.erfpacht.amsterdam.nl Onroerende zaakbelasting (OZB) De WOZ-waarde is de waarde die wordt gegeven aan een woning of bedrijfsruimte. Naar deze waarde berekent de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB). De waardepeildatum ligt altijd 1 jaar voor het belastingjaar. De waardepeildatum voor 2009 is dus 1 januari 2008. Alle informatie over de OZB vindt u op de website www.gemeentebelastingen. amsterdam.nl Vereniging Eigen Huis De Vereniging Eigen Huis is een vereniging voor particuliere eigenaar-bewoners. U kunt bij de vereniging ook terecht voor algemene informatie over koopwoningen. www.eigenhuis.nl Makelaarsvereniging Amsterdam De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is de beroepsorganisatie van makelaars in onroerend goed in de regio Groot Amsterdam. Ook als huizenkoper kunt u bij de vereniging terecht. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke makelaars bij de MVA zijn aangesloten, welke makelaars zich in het bijzonder bezig houden met erfpachttaxaties, woz-taxaties, huurwoningen etc. stuurt de vereniging u de betreffende ledenlijsten. www.mva-makelaars.nl

Hypotheekgarantie De Nationale Hypotheek garantie (NHG, voorheen: gemeentegarantie) is een instrument om het eigen woningbezit in Nederland te bevorderen. De NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie heeft verschillende voordelen: geld lenen voor uw eigen woning wordt voordeliger en zowel koper als geldverstrekker lopen minder risico. Meer informatie en voorwaarden vind u op www.nhg.nl Starterslening Woont u in een huurwoning en wilt u een nieuwbouwwoning kopen, maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek? De VROM Starterslening Amsterdam is voor Amsterdamse huurders die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen. Wilt u meer weten over deze lening kijk dan op www.amsterdam.nl/ wonen. Hier vindt u antwoorden op al uw vragen zoals wat een starterslening inhoudt, voor wie deze bedoeld is, wat de hoogte is en waar u de starterslening kunt aanvragen. Belastingen Als u een eigen woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat wel het eigenwoningforfait, dat u moet optellen bij uw inkomen. www.belastingdienst.nl Voor meer vragen over regelgeving, koopsubsidies of andere vragen over het kopen van een woning kunt u terecht bij Antwoord Amsterdam, tel. 14020 of bij een NVM of MVA makelaar.

Kijk ook op

MAKELAARS O.G. Aan- en verkoop, taxaties, beheer en assurantiën Paulus Potterstraat 26 • 1071 DA Amsterdam Telefoon: (020) 577 53 33 • Fax: (020) 671 61 08 www.keij-stefels.nl • e-mail: info@keij-stefels.nl

www.infowebamsterdam.nl NVM


38

+ 50 IN DE KIJKER

Neem nu ee n abonn emen t op 50+ in de Kij ker

Het gezelligste en goedkoopste blad voor 50-plussers! Slechts l 5,95 per jaar Bel voor een abonnement 072 - 57 150 13


39

Zaken & Beroepenregister ADMINISTRATIEKANTOREN

Administratiekantoor Gracia G.M. Baars • belastingaangifte • administratie • sinds 1980 Hendrik Hosstraat 32, 1106 ZN AmsterdamTel 020 - 697 47 07

MR L.J.G. VOORN

Hunzestraat 70, 1079 WE Amsterdam Tel. (020) 673 00 55, Fax (020) 673 00 91

advokaat en procureur

ADVOCATENKANTOREN

Churchilllaan 167 Mw. Mr. D.L. Kruijdenhof advocaat

1078 DW Amsterdam

W.G. Plein 228 1054 SE Amsterdam Tel. 607 01 45, Fax 612 59 63 Arbeidsrecht / Familierecht (o.a. echtscheidingen en alimentatie) Sociaal-zekerheidsrecht Vreemdelingenrecht

Blom Advocatuur & Mediation Utrechtsedwarsstraat 38 1017 WG Amsterdam 020 - 623 03 10 020 - 623 75 80 Personen & Familierecht www.mrblom.nl

gratis inloopspreekuur van 19-20 uur, voor al uw juridische vragen (Alléén na telefonische afspraak)

Telefoon 020 - 662 07 22

tel. 020 – 54 00 170,

AFSLANKEN EN BEWEGEN

Afslankcursus voor dikke mensen met aquafitness/conditietraining óf aquajogging Diverse zwembaden en tijden. Gedeeltelijke vergoeding mogelijk. Info bij:

Géa Fegel, Diëtist 020 - 683 93 63 www.zwemuslanker.nl AMBULANCEVERVOER

huurrecht

echtscheiding letselschade strafrecht incasso enz.

Postbus 71880, 1008 EB Amsterdam Fax: 020 – 54 00 179

Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis.

ZWEM U SLANKER

verzekeringsrecht

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand

Wij bieden u deskundige hulp op het gebied van: • sociaal zekerheidsrecht (o.a. bijstand, WAO, AOW, WIA, ziektewet, WW) • familierecht • huurrecht • arbeidsrecht • strafrecht

onder deskundige leiding van: Diëtist Fysiotherapeut

arbeidsrecht mr. T.C. ten Rouwelaar mr. B.R. de Boer-Kühn mr. J.E. de Wijn mr. M.M.E. Rietjens

Walker & Wittensleger advocaten

Spierings & Van der Poel Advocaten

Bezoekadres: Nijenburg 75,

Algemene rechtspraktijk

1081 GE Amsterdam (Buitenveldert)

Gratis spreekuur Bel voor een afspraak Zandpad 3a (Naast ingang Vondelpark) 1054 GA Amsterdam Tel: 020 - 689 64 54 Fax: 020 - 685 00 27

’Met zorg op weg’ Regionale Meldkamer Zorg- en Welzijnsvervoer Amsterdam en omstreken

Tel.: (020) 570 95 55 Fax: (020) 570 95 75 7 x 24 uur bereikbaar Taxivervoer: (Rolstoel)busvervoer: Meertaxi:

(020) 570 95 55 (020) 570 95 65 0900 - 6337829 0900 - meertaxi

APOTHEKEN Jordaan Apotheek Westerstraat 180c 1015 MR Amsterdam Tel. 020 - 6249252 Fax 020 - 6388352 www.jordaanapotheek.nl Medicijn Man Apotheek Utrechtsestraat 86 1017 VR Amsterdam Tel. 020 - 6244333 Fax 020 - 6235905 www.medicijnmanapotheek.nl


40

Zaken & Beroepenregister AUTODELEN

Heb je niet elke dag een auto nodig, dan is een auto onnodig duur. Maar ja, een auto is soms toch wel handig! Greenwheels is de auto die je betaalt wanneer je hem gebruikt en pakt wanneer je hem nodig hebt. In Amsterdam zijn ruim 500 uitgiftepunten met gereserveerde parkeerplaatsen, waardoor je altijd direct een auto inclusief parkeervergunning kunt pakken. Bel nu: 0900 - 210 01 00 (5cpm) Surf nu naar: www.greenwheels.nl

BANKEN Stadsbank van Lening zie onze advertentie op pagina 7 BEELDENDE KUNSTEN

BEGRAFENIS/CREMATIEVERZORGING

De Loos

uitvaar tverzorging

â&#x20AC;&#x2DC;Uw wensen zijn ons uitgangspuntâ&#x20AC;&#x2122; Juist als uw budget minder is!

Marina Hoogerbrugge & Henk de Loos 020 497 26 94 altijd bereikbaar

Studio Pintura zie onze advertentie op pagina 15 BEGRAAFPLAATSEN

BEGRAFENIS/UITVAARTVERZORGING

BREIEN

volledige collectie ROWAN garens en Addi naalden brei-, haak- en borduurgarens handgebreide truien, borduurpakketten en stoffen exclusieve breipatronen

Ook telefonisch te bestellen Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam 3 min. lopen van de Dam, Open: ma 13.00 - 17.30, di t/m za 10.30 - 17.30 uur tel 020 6231445, fax 020 4278522 www.afstap.nl

BRUILOFTEN EN PARTIJEN

THALIA PARTY HOME Personeelsuitje, bruiloft, verjaardag? Het feest is altijd goed als je het bij Thalia doet Vier het met Ome Piet en Tante Sjaan, in de gezelligste zaal van De Jordaan THALIA

Goudsbloemstraat 207 â&#x20AC;˘ 1015 JN Amsterdam Tel. 020 - 625 24 70 Voor alle buurtcentrumleden en jan met de pet, dit is ons adres op â&#x20AC;&#x2DC;t internet www.thalia.nl

)NFORMATIE

 ÂŹÂŹÂŹ /OKMEERWEGÂŹ ÂŹ30ÂŹÂŹ!MSTERDAM

WESTGAARDENL Stichting Begraafplaats â&#x20AC;&#x153;St.-Barbaraâ&#x20AC;? Spaarndammerdijk 312 1014 AA Amsterdam telefoon: (020) 682 05 98 fax: (020) 681 22 16 info@stbarbara-amsterdam.nl

Advertentie Zorgvlied

Oase voor de ziel Algemene begraafplaats â&#x20AC;˘ Rivierenbuurt/RAI Amsteldijk 273 1079 LL Amsterdam â&#x20AC;˘ Tel 020 5404927 Info : www.zorgvliedonline.nl e-mail: zorgvlied@amstelveen.nl

-ELDINGÂŹVANÂŹOVERLIJDEN

ÂŹÂŹÂŹ 'RATISÂŹNUMMER ÂŹDAGÂŹENÂŹNACHTÂŹBEREIKBAAR

+ABELWEGÂŹ ÂŹ""ÂŹÂŹ!MSTERDAM

PCNL

BELASTINGEN Gemeentebelasting Amsterdam zie onze advertentie op pagina 28 BELEGDE BROODJES Fijne Vleeswaren uit eigen Worstmakerij Zelf gemaakte Salades, PâtĂŠâ&#x20AC;&#x2122;s en diverse belegde broodjes Elandsgracht 100 Telefoon: 623 84 80

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Island Bookstore zie onze advertentie op pagina 6

BUIKDANSEN OriĂŤntaalse danswinkel Jeanines Souk Czaar Peterstraat 107, 1018 PE Aâ&#x20AC;&#x2122;dam tel 020 4205572 Sjaals, sluiers, dans/feestkleding, sieraden, kralen en veel meer. www.buikdanswinkel.nl info@buikdanswinkel.nl Dans & bewegingstudio Lijfwijs Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam tel 020 6247974, www.lijfwijs.nl Jeanine Korrelboom geeft sinds 1984 cursussen en workshops Buikdansen. Kijk voor up-to-date informatie over lessen en workshops op de website.

CHEMISCH AFVAL / HUISVUIL

Informatie over huisvuilinzameling en straatreiniging in uw wijk van stadsdeel Centrum vindt u op w w w.centrum.amsterdam.nl. Grof afval kunt u aanmelden op 5519 555.


41

Zaken & Beroepenregister COMPUTERS/NOTEBOOKS

DEUREN

GREAT WESTERN TRADING

Hubo Wittenburg zie onze advertentie op deze pagina

IMPORT - EXPORT

GROOTHANDEL/DETAILHANDEL

Spreekuur volgens afspraak, Tel: 020 622 85 67 www.dierenkliniek.nl

S LF ZE

DI Ł

T

G DI

Dierenkliniek 76 Dierenartsen: W.A. van Dam A. van der Bas en F. Poldermans Plantage Middenlaan 76

AN

GOEDKOOPSTE notebooks van Nederland/Europa SPECIALIST in A merken (Toshiba, Compaq, Dell, HP...) Nieuw + Gebruikt + Reparaties Inruil en inkoop is ook mogelijk Tel. 020 - 49 79 200 Fax 020 - 49 79 077 www.gwt-direct.nl

DIERENARTSEN

T T IS

Consult volgens afspraak Vergoeding mogelijk

w w w.dietistenpraktijk.nl

DIËTISTEN CURSUSSEN

OVERGEWICHT BLIJVEND DE BAAS MET EEN BEWUSTE EN GEZONDE LEEFSTIJL?

Van der Hoopstraat 33 Amsterdam T 020 6844438 www.portaaltrainingen.nl

DANSSCHOLEN Studio Lijfwijs zie onze advertentie op pagina 40

Dat kunt u bereiken bij Disdieet, de praktijk voor leefstijl coaching en gewichtsbeheersing voor jong en oud, in Amsterdam Buitenveldert. Wendelyn Disse is arts maatschappij en gezondheid (jeugdarts) en gewichtsconsulent. Er zijn diverse leefstijl en beweegprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met fysiotherapeuten: • Verantwoord afvallen volgens de BIAmed methode . • Voor mensen met diabetes is BIAmed veilig en efficiënt. • Individuele begeleiding voor kind en gezin. • Een jeugdgroepsprogramma met sport. • Sport op maat. (speciaal programma voor diabeten) Informatie en contact: Spreekuur op vrijdag- en zaterdag middag. www.disdieet.nl info@disdieet.nl Marquette 36, 1081 AH Amsterdam 06 30892580

DOEHETZELFZAKEN

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren dealer o.a. Stanley de luxe Mirror wall - Garobe Erkend SIKKENS specialist FLEXA dealer Hout - Plaatmateriaal Vloeren - Zonwering Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit KOM EENS LANGS BIJ: DOE HET ZELF WITTENBURG Wittenburgergracht 103 - 113 1018 MX Amsterdam Telefoon: 020 - 6224065 www.doehetzelfwittenburg.nl FYSIOTHERAPEUTEN FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK OOSTERPARK Blasiusstraat 128-136 1091 CZ Amsterdam Tel. 020 - 6946254, Fax 020 - 6635415 2e Oosterparkstraat 274-b 1092 BV Amsterdam Tel. 020 - 463 71 20 Internet: http://www.fysio-oosterpark.nl E-mail: fysio.oosterpark@hetnet.nl


42

Zaken & Beroepenregister FYSIOTHERAPEUTEN

Z EEBURG FYSIOTHERAPIE Praktijk voor: manuele therapie, haptonomie, kinderfysiotherapie en sportfysiotherapie praktijk: Zeeburgerdijk 29-31, 1093 SL Amsterdam, tel. 020 - 665 28 56 Borneostraat 94, 1094 CP Amsterdam, Tel. 020 - 665 21 32 Flevohuis, Kramatplantsoen 263, 1095 LD Amsterdam, tel. 020 - 463 80 44 e-mail: fysiotherapiezeeburg@zonnet.nl W ebsite: www.fysiotherapie-zeeburg.nl

Fysiotherapie

Beukenplein

A. Klinkenberg - M. Koonings S. de Roode - M.Lubach - W. Zetzema tevens psychosomatische fysiotherapie Beukenplein 11-13hs â&#x20AC;˘ 1092 BA Amsterdam tel./fax 020 - 668 10 72 E-mail: info@fysiotherapiebeukenplein.nl www.fysiotherapiebeukenplein.nl

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEZONDHEIDCENTRA Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Donker Curtiusstraat 7, unit 303-307 1051 JL Amsterdam 020 - 582 20 80 www.sag-amsterdam.nl De Centra: Gezondheidscentrum Banne Buiksloot . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 631 91 57 Gezondheidscentrum Bocholtstraat . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 617 56 70 Gezondheidscentrum Borgerstraat . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 612 26 96 Gezondheidscentrum Haveneiland . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 416 53 30 Gezondheidscentrum Steigereiland . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 295 22 56 Gezondheidscentrum Helmerstraat . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 683 85 83 Gezondheidscentrum De Koempoelan . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 665 26 81 Gezondheidscentrum Osdorp . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 610 32 05 Gezondheidscentrum Slotermeer . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 613 32 12 Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 686 98 07 Gezondheidscentrum De Vaart . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 667 66 88 Gezondheidscentrum Helmersstraat Anna Spenglerstraat 101 1054 NJ Amsterdam 020 - 683 85 83 gchelmer@xs4all.nl GEZONDHEIDSZORG

GROENVOORZIENING Hoveniersbedrijf Tuindorp zie onze advertentie op deze pagina HAKEN De Afstap zie onze advertentie op pagina 40 HANDWERKEN De Afstap zie onze advertentie op pagina 40 HAPTONOMIE

haptotherapie Relatietherapie zwangerschapsbegeleiding babymassage advisering en coaching

BO-LINK

MarguĂŠrite G.V. Boeije gereg. fysiotherapeut, haptotherapeut en zwangerschapsbegeleidster Reinwardtstraat 43E 1093 GX Amsterdam Tel: 020-665 8073 www.bo-link.nl e-mail: info@bo-link.nl

HOBBY Hubo Wittenburg zie onze advertentie op pagina 41 HOVENIERS

vereniging van hoveniers en groenvoorzieners

GESTALT THERAPEUTEN Niet lekker in je vel? Zin om een stap verder te komen? Als Coach en Gestalttherapeut help ik je graag op weg. Ien van Duijnhoven 020 - 638 66 27 www.ienvanduijnhoven.nl

hoveniersbedrijf

TUINDORP

Wilt u ook profiteren van onze kennis en vakmanschap, maak dan een vrijblijvende afspraak

Meerhuizenstraat 16HS 1078 TH Amsterdam Tel. 020 - 664 77 18/664 89 98 Fax 020 - 664 76 12 Van 3 tot 24 uur per dag Ook via AWBZ & PGB

Tel.: 020 - 619 24 84 Fax 020 - 619 20 12 E-mail: info@hoveniersbedrijftuindorp.nl Website: www.hoveniersbedrijftuindorp.nl

HUBO Hubo Wittenburg zie onze advertentie op pagina 41


43

Zaken & Beroepenregister HULPDIENSTEN Bijbelcentrum “Bij Simon de Looier” Looiersgracht 70, 1016 VT Tel. 622 77 42, fax: 626 55 23 E-mail: bijbelcentrum@kliksafe.nl www.solcon.nl/ploeger Inlichtingen: Evangelist J. Krijgsman U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek. Inloop: di t/m za van 10.00 - 16.00 uur voor een praatje en gratis bakje koffie. Samenkomst voor belangstellenden: zo 10.30 uur & 17.00 uur. Bijbelcursus voor gevorderden: di 19.15 uur verdieping: di 20.30 uur voor beginners: wo 10.30 en 19.15 uur Maaltijd: do 17.30 uur (3-gangenmenu a 4,-) IJBANEN Jaap Eden zie onze advertentie op pagina 11 JONGEREN HULPVERLENING

Hulp- en dienstverlening aan jongeren in alle stadsdelen, tevens opvang zwerfjongeren Centraal bureau Telefoon: 020 - 623 97 67 Gratis folder op aanvraag

KAPSALON Vi˜ÌÀ>iʈ˜ÃV…ÀˆÛˆ˜}Êi˜ÊØiÊ«>>ÌÃ

herman deen kapper

ƒJHMCDQC@FUDQAKHIUDM ƒUNNQ STRRDMDMM@RBGNNKRD NOU@MF ƒC@F@QQ@MFDLDMSDM

behandeling volgens afspraak telefoon 624 60 58

«ÀœviÃȜ˜iiʜ«Û>˜}Ê ˆ˜Êii˜ÊÛiˆˆ}iÊi˜Ê ÛiÀÌÀœÕÜ`iʜ“}iۈ˜}

wolvenstraat 13 amsterdam maandag en dinsdag gesloten

7ˆL>ÕÌÃÌÀ>>Ìʣә]ʣ䙣ÊÊ“ÃÌiÀ`>“Ê Ìiivœœ˜ÊäÓäÊxǣʣxÊää i‡“>ˆÊŽˆ˜`iÀœ«Û>˜}JVœ“LˆÜi°˜]ÊÜÜÜ°Vœ“LˆÜi°˜

KARATESCHOLEN KRINGLOOP

Karate Proefmaand voor volwassenen

g 20

Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Dan is karate misschien iets voor jou. Het basisfundament van karate wordt aangeleerd en er is veel aandacht voor de opbouw van een goede lichamelijke conditie. Vanaf 5 januari tot 29 januari 2009 kunnen nieuwe mensen beginnen op maandag en/of donderdag van 18.30 tot 20.00 uur. In de maanden april en september bieden we weer een proefmaand aan op dezelfde dagen en tijden Gratis proefles. Bel of e-mail even om je aan te melden. telefoon: 020 - 412 16 96 e-mail: info@shin-ju.nl website: www.shin-ju.nl adres: Kleine Wittenburgerstraat 100 (gymzaal van de Parelschool)

KAASSPECIAALZAKEN

Uw oude spullen gratis opgehaald 020–684 42 77 www.pantaramsterdam.nl

kringloopbedrijf

MAKELAARS OG Makelaardij Keij & Stefels zie onze advertentie op pagina 37 Makelaardij Makelaardij Fris O.G. zie onze advertentie op pagina 36

SMIT HOUSING & BUSINESS BV

Burg. Fockstraat 58, 1063 CV Amsterdam Tel. 0031-(0)20 - 411 03 05, Fax 0031-(0)20 - 411 03 43 E-mail shbvastgoed@planet.nl, Internet www.shbvastgoed.nl

makelaardij • taxaties hypotheken • verhuur

KINDEROPVANG Kaasland zie onze advertentie op pagina 4

Combiwel zie onze advertentie op pagina 34 Kinderopvang Partou zie onze advertentie op pagina 34

MEDIATION Blom Advocatuur & Mediation zie onze advertentie op pagina 39


44

Zaken & Beroepenregister MONDHYGIËNISTEN

PROJECT MANAGEMENT BUREAU

Mondhygiënistenpraktijk Herengracht Herengracht 14 huis 1015 BK Amsterdam Tel: 020 - 624 85 75 Fax: 020 - 420 95 72 E-mail: mond-adh@hotmail.com

Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam . . .552 96 96 Weesperstraat 432 1018 DN Amsterdam Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. www.pmb.nl

JorDent praktijk voor mondzorg Noorderkerkstraat 10 bg 1015 NB Amsterdam Tel. 020 - 638 72 11 w w w.jordent.nl Uw gebit vakkundig laten verzorgen en gezond houden door gediplomeerde mondhygiënisten. Jordent aan de Noorderkerkstraat, in het hartje van de Jordaan. • • • •

Instructies mondzorg Uitgebreide gebitsreiniging Behandeling slechte adem Veilige efficiënte bleekmethode, onder professionele begeleiding

Behandeling bij voorkeur volgens afspraak. Lid van de Ned. Ver. van Mondhygiënisten. Mondhygiënisten M.H. Wolff en K. Reijnhout

MUSEA

ORTHOMOLECULAIRE BEHANDELING Géa Fegel zie onze advertentie op pagina 41 PARTIJEN EN BRUILOFTEN Thalia party home zie onze advertentie op pagina 40

RADIO Amsterdam FM zie onze advertentie op pagina 16 REISINFORMATIE EN INENTINGEN GGD Amsterdam zie onze advertentie op pagina 14 RESTAURANTS

POLIKLINIEKEN

Het Nederlands Vestingmuseum zie onze advertentie op pagina 14 SOA polikliniek

MUZIEKLESSEN Coosje de Wit Marnixkade 105 1015 ZK Amsterdam Tel./Fax 624 31 35 Mobiel 06 - 24 26 85 12 Piano-, blokfluit- en dwarsfluitles Beginners en gevorderden. Gratis proefles ter kennismaking. e-mail: coosje.dewit@wolmail.nl

OMBUDSMAN Gemeente Ombudsman zie onze advertentie op pagina 3 ONDERWIJS ROC ASA in Amsterdam Middelbare Beroepsopleidingen op het gebied van: Economie, Handel, Toerisme, Recreatie, Zorg, Welzijn, Schoonheid, Onderwijs, ICT, Techniek, Boating, Sport en Beveiliging. Telefoon 0900 - 202 10 64 (a 0,10 p/m) E-mail: rocasa@amsterdam.asa.nl www.rocasa.nl Op het ROC ASA leer je meer dan een vak!

Gratis onderzoek en behandeling seksueel overdraagbare aandoeningen. Inloopspreekuur tijdens werkdagen op Weesperplein 1, 1018 WT Amsterdam. Bel voor de informatie/ openingstijden 020 - 555 5822 of kijk op www.ggd.amsterdam.nl Bij drukte eerder gesloten.

Bij De Bakkerswinkel kunt u terecht voor ambachtelijk gebakken - Frans zuurdesem - brood, evenals voor heerlijke zoete en hartige taarten en scones. In De Bakkerswinkel kunt u zes dagen per week ontbijten, lunchen en High Tea’en in een huiselijke sfeer. Voor meeneem koffie en belegde boterhammen kunt u terecht in onze meeneemwinkel op Warmoesstraat 133. De Bakkerswinkel Meenemen Warmoesstraat 133, 1012 JB Amsterdam 020 - 320 64 36 Ma t/m za 08.00 - 16.30 uur, zo 09.00 - 16.30 uur Open: di-vr 08.00 - 18.00 uur. Za 08.00 - 17.00 uur en zo 10.00 - 17.00 uur Warmoesstraat 69, Amsterdam, Tel. 020 - 4898000 Voor meer informatie kijk op www.debakkerswinkel.nl

PRINTEN-KOPIEEN-BINDWERK RTV WITGOED- EN BRUINGOED

felixprint OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 141B 1012 DG AMSTERDAM TEL. / FAX: 020 - 6259807 E-MAIL: FELIXOL@XS4ALL.NL

Wat kunnen wij voor je doen! Je kunt bij ons terecht met al je prints, kopieen en bindwerk. Wij zorgen ervoor dat je werk mooi, snel en voor een hele lage prijs gereed komt. Wat kunt je van ons Kleur, zwart/wit of op verwachten ?? gekleurd papier; mat, Professionaliteit, kwaliteit, snelheid gesatineerd of glans; & goede service !!! (bijna) alles kan. voor informatie of prijsopgave bel: 020-6259807 of mail: felixol@xs4all.nl

VAN VISITEKAART TOT GROOTFORMAAT VAAK KLAAR TERWIJL JE WACHT

Expert Mons Amsterdam zie onze advertentie op pagina 5


45

Zaken & Beroepenregister SANITAIR & VERWARMING

DE C.V.- EN SANITAIR WINKEL Henny Remmers en Hans Goebertus Binnenkant 27 sous 1011 BJ Amsterdam Tel. 020 - 4205350 Fax 020 - 3205985 E-mail: cv-sanwinkel@wxs.nl

adviezen berekeningen levering materialen van ma. t/m vr. geopend van 8.30 tot 16.30 uur

SCHILDERSBEDRIJVEN Schildersbedrijf

J. SIMONS B.V.

SCHOLEN

STOMERIJEN

Amarantis onderwijs zie onze advertentie op pagina 44 SCHOONHEIDSSALONS

Voetverzorging & Huidverbeterings Instituut

Definitief ontharen Huidverjonging Huidverbetering Zuurstof behandelingen

Voetverzorging Ontspanning Hannah Cosmetics Sothys & Carat

7 dagen per week geopend ook ’s avonds Bodyspice Korte Leidsedwarsstraat 7 • 1017 PV Amsterdam 020 6248676 info@bodyspice.nl • www.bodyspice.nl

SLEUTELS & SLOTEN

DE SLEUTELKONING Haarlemmerdijk 19, 1013 JZ Amsterdam Telefoon: (020) 6222630, Fax: (020) 6241034 www.desleutelkoning.nl Indien nodig opent onze SLEUTELKONING zelfs de meest geavanceerde kluis

Ferd. Bolstraat 7 - 9 Nabij Marie Heinekenplein tel.: 020 - 6627167 www.netex.nl/cleancenter openingstijden werkdagen: 8.00 - 21.00 uur zaterdag: 8.00 - 17.00 uur ‘S OCHTENDS BRENGEN (voor 12 uur) ‘S MIDDAGS KLAAR (ook op zaterdag) • Suède-, leer & bontspecialist • Bruidskleding • Gordijnen & vitrages • Dekbedden (ook bijvullen) • tapijtreiniging • Lakenpakketten • Ook alleen strijken

TEVENS WASSERETTE HALEN EN BRENGEN IN OVERLEG LET OP ONZE MAANDELIJKE ACTIES SUPERMARKT

sinds 1937

SPORTSCHOLEN www.simons-schilders.nl ook voor binnenschilderwerk BROUWERSGRACHT 260

• AMSTERDAM • 020 - 622 01 95

United Ving Tsun Kung Fu Society zie onze advertentie op pagina 14 STADSPASBON

SCHIPHOL Meervaart zie onze advertentie op pagina 28

Fam. van Kempen Vestigingen in Amsterdam Rapenburg 91 • Tel. 020 - 623 15 31 N.W. Kerkstraat 65 • Tel. 020 - 423 46 59

TANDARTSEN Bewoners Aanspreekpunt Schiphol - Bas Informatie, vragen of klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol? Bel Bas op tel. (020) 601 55 55 (dagelijks, ook in het weekend, tussen 9.00 - 17.00 uur) of mail naar info@mailbas.nl Ook kunt u een bezoek brengen aan Bas op www. bezoekbas.nl

SCHOENMAKERIJ Andrea's Schoenmakerij zie onze advertentie op pagina 4

Tandartsen aan de Herengracht Herengracht 318, Amsterdam esthetische & reguliere tandheelkunde • mondhygiëne • implantologie • parodontologie • tanden bleken Inschrijven en afspraken plannen via: www.tadh.nl of bellen met 020 - 751 27 17


46

Zaken & Beroepenregister

TELEFONISCHE HULPDIENST Sensoor zie onze advertentie op pagina 5 THUISZORG Jos Cristiaanse zie onze advertentie op pagina 42 UITVAARTCENTRA

)NFORMATIE

¬¬¬

VAKBONDEN

VLEESWAREN

BEROEPSVERENIGING VAN BEELDENDE KUNSTENAARS WWW.BBKNET.NL

Fa. Koopman zie onze advertentie op pagina 40

Het vak van beeldend kunstenaar kent haken en ogen. Artistieke vaardigheid en zakelijk inzicht gaan niet altijd samen. De BBK regelt leveringsvoorwaarden, contracten, geeft adviezen en informatie over de beroepspraktijk en belastingzaken. Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Bel dan de BBK: 020 - 623 54 56 of kom langs. Uiterwaardenstraat 209 1079 CN Amsterdam Openingstijden: ma. t/m do. van 10.00 -16.00 uur.

WERKVOORZIENING

Qª5ITVAARTCENTRUMª7ESTGAARDE ª!MSTERDAMª ª7EST Qª5ITVAARTCENTRUMª$Eª"ANNE ª!MSTERDAMª ª.OORDªª Qª5ITVAARTCENTRUMª7ATERGRAAFSMEER ª!MSTERDAMª ª/OSTªª

VERHUIZINGEN

UITVAARTVERZORGING

Vrachttaxi zie onze advertentie op pagina 26

Uitvaartverzorging De Loos zie onze advertentie op pagina 40

VERPLEEGKUNDIGEN Jos Cristiaanse zie onze advertentie op pagina 42

UITZENDBUREAU PEWA zie onze advertentie op pagina 4

VERZORGING Jos Cristiaanse zie onze advertentie op pagina 42

Pantar zie onze advertentie op pagina 48 WIJNHANDEL

Tastevin Dehue Verkoop aan horeca, bedrijven en particulieren. Proeverijen, eventueel met catering, en cursussen. Eindejaars- en relatiegeschenken.

N i e u w e H e re n g r a c h t 1 8 s 1 0 1 8 D P A m s t e rd a m telefoon: 020 623 58 77 email: info@tastevindehue.nl s i t e : w w w. t a s t e v i n d e h u e . n l WONINGBOUWVERENIGING

Informatiebon voor advertentie mogelijkheden in de Informatiegids Stad Amsterdam

Stadsgenoot zie onze advertentie op pagina 4 YOGA

Voor inlichtingen kunt u deze bon insturen. Naam (bedrijf): Adres:

....................................................................................

...............................................................................................

Postcode/plaats:

Studio Lijfwijs zie onze advertentie op pagina 40

....................................................................................

.........................................

Fax:

....................................................

G Y R O K I N E S I S® G Y R O T O N I C® H O O G T E K A D IJ K 53

TRUUS BRONKHORST certified teacher Info: 0655113976 www.truus-bronkhorst.com ZORG & WELZIJN

Naam inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IJsterk Deze bon gefrankeerd in een envelop zenden aan of faxen naar:

Uitgeverij Maypress • Postbus 53 • 1700 AB Heerhugowaard Fax: 072 - 5715214

zie onze advertentie op pagina 47 Loket Zorg en Samenleven zie onze advertentie op pagina 2


Voor sterke mensen in sterke wijken! CURSUSSEN, CLUBS, ACTIVITEITEN EN ONDERSTEUNING IN DE BUURT Welzijn IJsterk levert een combinatie van diensten voor welzijn en samenlevingsopbouw. Wij hebben oog voor mensen, hun vragen en hun wensen. Onze cursussen en activiteiten voldoen aan de vraag uit de buurt. Clubs vinden bij ons onderdak. IdeeeĂŤn van buurtbewoners worden door ons ondersteund. Professioneel, verbindend en innovatief, staan wij voor een betrokken manier van werken, voor iedereen en in samenwerking met iedereen. Samen met u werken wij aan sterke mensen in sterke wijken. Wij zijn Welzijn IJsterk! Welzijn IJsterk, Keizersgracht 19, 1015 CC Amsterdam Tel. 020 5210200, info@ijsterk.nl

www.ijsterk.nl


Pantar Amsterdam Kriekenoord 3 1111 PT Diemen 020 â&#x20AC;&#x201C; 416 80 00

Pantar Amsterdam: door werk naar werk Pantar Amsterdam biedt werk en begeleiding aan zoâ&#x20AC;&#x2122;n 9.000 mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Iedereen is aan het werk, bij een werkgever of bij ons eigen bedrijf. Het doel is een baan op de gewone arbeidsmarkt of zo dicht mogelijk daarbij. Onze bedrijfsonderdelen leveren veel verschillende produkten en diensten: van verpakken tot parkeergaragebeheer. Ook detacheren wij medewerkers. Kom eens gezellig winkelen in een van onze vier kringloopwinkels. Of bezoek Boerderij Langerlust aan de Gaasperplas, waar u heerlijk kunt koffiedrinken, lunchen, dineren of vergaderen. Voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl www.langerlust.nl

Informatiegids Stad Amsterdam januari 2009  

Informatiegids Amsterdam januari 2009 met heel veel nuttige informatie m.b.t. de stad en haar omgeving