Page 1

InformatIegIds s tad a msterdam gemeentelijke diensten en bedrijven • Kinderopvang • activiteiten & Cursussen

SAIL AMSTERDAM 2010

EVENEMENTENAGENDA

ACTIVITEITEN

ZATERDAG 9

OKTOBER

EN CURSUSSEN

AMSTERDAMSE GEMEENTEDAG

ZOMER 2010


De meteor lr

DefenDer moDificaties • onDerhouD, reparatie schaDeherstel van alle soorten lanD rover moDellen

Bloemendalerweg 54 • 1382 Kc Weesp • 0294 - 415 240 • www.lr-meteor.nl


3

Centrale Stadsbestuur

Burgemeester; Mr. E. E. (Eberhard) van der Laan Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene zaken, Intergraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking. Wethouder: Lodewijk Asscher Loco-burgemeester. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor o.a. de portefeuille Financiën en Educatie.

Wethouder Carolien Gehrels Beheert de portefeuilles Economische Zaken, Kunst, Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Bedrijfsvoering en Inkoop, Bedrijven, Deelnemingen en Water. Wethouder Eric van der Burg Beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Freek Ossel Beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Grote stedenbeleid, Armoedebeleid, Openbare Ruimte en Groen en Haven.

‘Die nieuwe wasmachine kwam er dankzij de Stadsbank van Lening’

Wethouder Maarten van Poelgeest Beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken incl. Bodem, Klimaat en Energie.

Simpel, snel en betrouwbaar geld lenen!

Wethouder Eric Wiebes Beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit.

• direct contant geld tegen inlevering van uw sieraden of gebruiksartikelen • elke 6 maanden verlengen mogelijk • u kunt op elk moment aflossen en uw bezittingen weer meenemen • laag tarief: 1,2% per maand Voor meer informatie: www.sbl.nl of tel.: 14 020

Wethouder Andrée van Es Beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel.

Gemeentesecretaris Henk de Jong Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.


Island Bookstore Westerstraat 15 1015 LT Amsterdam tel 020 638 92 52 info@islandbookstore.nl Bestel literatuur via de webwinkel van www.islandbookstore.nl

Reisboekhandel A la Carte Utrechtsestraat 110–112 1017 VS Amsterdam tel 020 625 06 79 info@reisboekhandel-alacarte.nl Bestel reisboeken via de webwinkel van www.reisboekhandel-alacarte.nl

Boekhandel Robert Premsela Van Baerlestraat 78 1071 BB Amsterdam tel 020 66 24 266 info@premsela.nl Bestel kunstboeken via de webwinkel van www.premsela.nl


5

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummers:

Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) . . . . . . . . . . . .112 Geen spoed wel Politie . . . . . . . . . . . . .0900 - 8844 Centrale Doktersdienst..................................................088 0030600 Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)............... (20 cpm) 626 21 21 Tandarts Bemiddelingsbureau ............................0900 - 8212230 (24 uur per dag) ...........................................................020 - 570 95 95 Alarmering Thuiszorg ..............................................020 - 592 31 31 Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) ................................................................623 65 65 Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen

Telefonische Meldpunten: Sensoor............................................675 75 75 of (5cpm) 0900 - 0767 Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn..........................470 50 00 Meld Dierenmishandeling (10 cpm)......................0900 - 202 1210 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A’dam........314 17 14 Meldpunt Discriminatie A’dam ........................................638 55 51 Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A’dam) .................................................................611 60 22 / 638 76 36 Eerste Lijn ................................................................................613 02 45 hulp voor vrouwen/meisjes die te maken hebben gehad met seksueel geweld of mishandeling. Kindertelefoon.....................................................................0800-04 32 (Elke dag bereikbaar van 14.00-20.00 uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld...............................................611 60 22 Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar van ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur. In de avonduren en in het weekend alleen voor acute situaties. Vervoer: Ziekentaxivervoer .................................................................570 95 00

Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) .......................0900-1719 Milieuvragen en milieuklachten.....................................551 34 56 Publieksvoorlichting (DBM) Vrijwilligers informatie telefoon .........................0900-899 86 00 Storingsnummers: Gas & licht thuis ................................................................0800 - 9009 Openbare Verlichting...........................................................597 26 26 Waternet (24 per dag) .......................................................0900 - 9394 Verkeerslichten......................................................................597 26 26 Dienst Waterbeheer en Riolering ..................................0900 - 9394 (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen)

Boeken Island Bookstore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 - 638 92 52

Personeelsdiensten

Telefoon 24 uur per dag, alle dagen van het jaar: 020 - 6757575 of 0900 - 0767 (5ct/min) E-mail en chat: www.sensoor.nl

Laarderhoogtweg 51 (E9) 1101 EB Amsterdam Z.O. Tel: 020 - 495 0620 Fax: 020 - 495 0625 E-mail: info@pewa.nl www.pewa.nl

MAAKT WERK VAN JE LEVEN. Pewa Personeelsdiensten voor opleiding en werk


© COPYRIGHT 2005: CONCEPT & VORMGEVING, FRED COHEN / FOTOGRAFIE, ROGIER FOKKE.

RACISME RAAKT OOK MIJ

NOOIT MEER AUSCHWITZ

www.auschwitz.nl


7

Gemeentelijke diensten en bedrijven ARCHIEF Stadsarchief.......................... 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van 10.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening ................14 020 Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: www.sbl.nl Filialen: Nes 57 Osdorpplein 516 Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 165 Telefoonnummer voor alle kantoren: ...................................................................14 020

BESTUUR Gemeentebestuur...................... 14 020 Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders

Internet: www.ez.amsterdam.nl Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam.

ENERGIEBEDRIJVEN BINNENWATERBEHEER Dienst Binnenwaterbeheer.........14 020 De Ruyterkade 6 1013 AA Amsterdam www.bba.amsterdam.nl Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 16.30 uur. Binnenhavengeld ............................550 36 44 BRANDWEER BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam .................................14 020 Bijlmerplein 395 in de Amsterdamse Poort Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. van 08.30-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: van 8.30-17.00 uur Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice...........14 020 (particulieren) .................................14 020 (ondernemingen)

Brandweer Amsterdam Hoofdkantoor, ......................555 66 66 Weesperzijde 99, 1091 EL Landelijk alarmnummer .........................112 Dienst Brandveiligheid en overige afdelingen.........................................555 66 66 ECONOMISCHE ZAKEN Economische Zaken, gemeente Amsterdam...........552 32 05 Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Fax:............................................020 - 552 28 60 E-mail: info@ez.amsterdam.nl

Energie Service Amsterdam BV ..............................................342 81 00 Schepenbergweg 29 1105 AS Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag (van 9:00 tot 16:00 uur). www.e-s-a.nl


8

Gemeentelijke diensten en bedrijven JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt ...........................346 82 70 Pieter Calandlaan 5-7, 1065 KH Amsterdam www.halt.nl Geopend: ma t/m vr van 09.00-17.00 uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken. KABEL UPC (0,10 cpm).....................0900-1580 UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus 80900 1005 DA Amsterdam Kabelweg 51 1014 BA Amsterdam Internet: www.upc.nl KLACHTEN

NUON (0,10 p.m.) ..............0900 - 0808 Postbus 40021 6803 HA Arnhem ma t/m vr 08.00 - 20.00 uur www.nuon.nl Storingsdienst: .............................0800 - 9009 Dag en nacht bereikbaar. Klachtenafhandeling: NV Nuon Customer Carecenter Postbus 40021, 6803 HA Arnhem GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam ...................55 55 911 Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Fax:......................................................555 52 77 www.gezond.amsterdam.nl Openingstijden: 08.30 - 17.00 uur (voor sommige afdelingen gelden andere tijden; zie ook website) Sanquin Bloedbank .... 0800 - 366 67 36 Meld je aan als bloeddonor. www.sanquin.nl

Jellinek en PuntP . . .020 - 590 44 44 Info en advies over alcohol en drugs: - Jellinek Advieslijn, 020-590.1515 (ma-do, 15-17 uur) - www.jellinek.nl Info en advies over psychische klachten + problemen: - Informentaal, 020 - 590 46 00 (ma-vr, 9-17 uur) - www.puntp.nl - www.informentaal.nl Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische problemen): 020 - 590 44 44 HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam......................14 020 De Ruijterkade 7 Postbus 19406, 1000 GK www.portofamsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.30 Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst ........................... 523 45 00 Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens.

Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak . . . . . . . . . . . .14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beĂŻnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman .........................625 99 99 Singel 250, 1016 AB Postadres: Postbus 11131, 1001 GC www.gemeentelijkeombudsman.nl Telefonisch spreekuur ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord . . . . . . . . . . . . . . .14 020 werkdagen 08.00-18.00 uur www.amsterdam.nl Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord.


Gemeentelijke diensten en bedrijven Wmo Helpdesk . . . . . . . .0800 0643 werkdagen 09.00-17.00 uur. Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . . . .088-7891300 (AWBZ) . . . . . . . . . . . . .088-7891302 (WMO) werkdagen 08.30-17.00 uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) .0800 1925 (gratis) werkdagen 08.00-18.00 uur www.cak-bz.nl Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling .............................14 020 Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl info@dmo.amsterdam.nl Bereikbaar: ma. t/m vr. van 07.30 - 17.30 uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleids-terreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ..............................14 020 afdeling Sport en Recreatie Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV www.sport.amsterdam.nl Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 - 16.30 uur Sport-o-theek ................................... 675 25 41 Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC Geopend 09.00 - 16.30 uur. Eerst afspraak maken. E-mail sportotheek@dmo.amsterdam.nl www.sport.amsterdam.nl Taak: uitleen van sportmaterialen

MARKTWEZEN Food Center Amsterdam .............................................580 67 20 Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam www.foodcenter.nl Openingstijden Markt: ma t/m vrij van 06.30-17.00 uur en op zaterdag van 06.30-16.30 uur Kantoor: ma t/m vrij van 08.00-16.00 uur MILIEU Afval Energie Bedrijf .............587 62 99 Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG www.afvalenergiebedrijf.nl www.afval.amsterdam.nl Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot ge-

9 vaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen 08.00 en 15.30 uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam ..........551 38 88 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4 Postadres: Postbus 922 1000AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting ..............5513 456 Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. e-mail: dmb@amsterdam.nl www.dmb.amsterdam.nl


10

Gemeentelijke diensten en bedrijven

ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek ................................................2510333 Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam ............................552 61 11 Weesperplein 8 Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam www.oga.amsterdam.nl e-mail: info@oga.amsterdam.nl Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie ..............................14 020 www.erfpacht.amsterdam.nl POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Regiopolitie hoofdbureau...0900 - 8844 Elandsgracht 117 Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam www.politie-amsterdam-amstelland.nl Alarmnummer ............................................112 Geen spoed, wel politie .............0900 - 8844 Meld Misdaad Anoniem.............0800 - 7000 Telefonische Aangifte .................0900 - 8844 Gevonden Voorwerpen ........................14020 Vreemdelingenpolitie .........0900 - 8844 Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 07.30 - 13.00 uur Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Ma t/m vr 08.00 - 11.00 uur

Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via telefoonnummer:.........................0900 - 8844 Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A’damAmstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A’dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU Projectmanagementbureau ..............................................552 96 96 Weesperstraat 432, 1018 DN Postadres: Postbus 1269, 1000 BG www.pmb.amsterdam.nl Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. DIENST PERSOONSGEGEVENS Dienst Persoonsgegevens (DPG) .................................................. 14 020 Stadhouderskade 85 1073 AT Postadres: Postbus 2752 1000 CT www.dpg.amsterdam.nl Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen

van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. Openingstijden ma t/m vr 08.30 - 16.00 uur RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) ..............................................552 77 11 Jodenbreestraat 25 1011 NH Postbus 2758 1000 CT www.dro.amsterdam.nl Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk ................................................5527987 Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam E-mail: zuiderkerk@dro.amsterdam.nl Website: www.zuiderkerk.amsterdam.nl Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van 09.00 17.00 uur, zaterdag van 12.00 - 16.00 uur.


11

Gemeentelijke diensten en bedrijven STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam ............................625 09 50 Vijzelstraat 32, 1017 HL ................................... www.stadsboekwinkel.nl Openingstijden: di t/m za van 10.00 - 17.00 uur, zo van 11.00 - 17.00 uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam.

STADSDELEN Stadsdeel Noord............................14 020 - Buikslotermeerplein 2000 Stadsdeel Centrum ........................14 020 - Amstel 1 Stadsdeel Zuidoost ..........020 - 252 50 00 - Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West...................14 020 Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1  - Osdorpplein 1000 - Plein ’40-’45 nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein 1000.

Stadsdeel West ..............................14 020 Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat 67-73 (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven)   (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid ...............................14 020 Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan 923 - Tripolis, Burgerweeshuispad 100-300.

In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.)                 

Stadsdeel Oost ................020 - 253 54 44 Samenvoeging: Zeeburg en OostWatergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.)  Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandag- en dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen.     

STADSPAS Team Stadspas ......................251 82 51 Antwoordnummer 10202 1000 PA www.stadspas.nl Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-12.00 uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht.........................251 21 21 D.Goedkoopstraat 7-9 Postbus 551, 1000 AN Amsterdam www.stadstoezicht.amsterdam.nl - Uitvoering betaald parkeren - Toezicht Openbare Ruimte - Handhaving Leefmilieu Informatietelefoon .......................... 14020 Voor informatie over alle producten van Stadstoezicht, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. GVB Klantenservice ................................0900-8011 Openbaar vervoer ..........................0900-9292 Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. www.gvb.nl Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ............................ 556 5000 Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB www.ivv.amsterdam.nl IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel............................460 5272 Jan Tooropstraat 647, 1061 AE Bereikbaar ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur www.stadsmobiel.nl Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket ......................14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl Geopend: ma t/m vr van 08.30-16.00 uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouw-


12

Gemeentelijke diensten en bedrijven

plannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam.

www.pantaramsterdam.nl en www.langerlust.nl. WERK EN INKOMEN (DIENST)

website. Dienst Wonen geeft geen informatie over huurtoeslag. Vragen over huurtoeslag beantwoordt de Belastingdienst.

WATERNET Waternet ..........................0900 - 93 94 Klantenservice ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam www.waternet.nl WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam .......020 - 41 68 000 Kriekenoord 3 1111 PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie:

Dienst Werk en Inkomen ...... 346 36 36 Telefonisch Informatiecentrum www.dwi.amsterdam.nl Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reĂŻntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk.

Huurcommissie .............0800 - 4887243 De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Openingstijden: di en do 14.00 - 16.00 uur De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam www.huurcommissies.nl

WONEN Dienst Wonen .........................5527551 Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus 1900 1000 BX Amsterdam E-mail: wooninformatie@wonen.amsterdam.nl Website: www.wonen.amsterdam.nl Bezoekadres: Wooninformatiecentrum, Woonplaza Jodenbreestraat 25 Het is mogelijk online een afspraak te maken voor een informatief gesprek op een moment dat u het beste schikt, zie de

ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum (AMC) ...........................020 - 566 91 11 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam (Zuid-Oost) www.amc.nl VU Medisch Centrum ...020 - 444 44 44 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ....................020 - 512 91 11 Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam www.nki.nl Boven IJ ziekenhuis ......020 - 634 63 46 Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam www.bovenij.nl Slotervaart Ziekenhuis..020 - 512 93 33 Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam www.slotervaartziekenhuis.nl Onze Lieve Vrouwe Gasthuis........................020 - 599 91 11 locatie Oosterpark Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam locatie Prinsengracht Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam www.olvg.nl


13

Dienst Belastingen       Als inwoner en ondernemer van de gemeente Amsterdam betaalt u

gemeentelijke belastingen. Deze belastingen worden geheven om inkomsten te krijgen waarmee voorzieningen in de stad kunnen worden betaald.

Lokale belastingen: ook in 2010! Ook dit jaar ontvangen de inwoners en ondernemers van Amsterdam ĂŠĂŠn gecombineerd aanslagbiljet van de Dienst Belastingen waarop de belastingaanslagen (bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, roerende-ruimtenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) en de daarbij behorende bedragen die zij moet betalen, staan vermeld. De aanslag voor Paul Snijders

de hondenbelasting ontvangen de hondenbezitters apart.

OZB: percentage van de WOZ-waarde

Paul Snijders

De onroerende zaakbelastingen (OZB) worden berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De onderstaande tabel laat duidelijk zien dat de OZB slechts een klein percentage van de waarde bedraagt. Dit geldt ook voor de roerende ruimtenbelasting!!!

Tarieven onroerende-zaakbelastingen (roerende ruimtenbelastingen) % van de WOZ-waarde OZB eigenaren woningen OZB eigenaren bedrijfspanden OZB huurders/ gebruikers bedrijfspanden

tarieven 2010 0,05287 % 0,17165 % 0,13723 %

NIET IEDEREEN wordt aangeslagen voor alle bovengenoemde belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten men wel wordt aangeslagen is afhankelijk van de persoonlijke situatie: is men huurder of eigenaar, is het een woning of bedrijfsruimte enzovoort.


14

Dienst Belastingen 

  

Rioolheffing De rioolheffing is een heffing die eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden betalen voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering of voor een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Rioolheffing wordt geheven per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand (object). Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is; per jaar wordt een vast tarief berekend voor elk object. Indien een object niet direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

riolering, maar beschikt over een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie die door de gemeente wordt onderhouden, moet er ook rioolheffing worden betaald. Ook eigenaren van woonboten die gebruik maken van het gemeentewater als afvoer, dienen rioolheffing te betalen. Dit water wordt namelijk als riool aangemerkt en moet door de gemeente worden onderhouden. De opbrengst van deze heffing is bestemd voor het onderhouden en vernieuwen van de riolering.

Rioolheffing 2010

€ 145,46

Afvalstoffenheffing U betaalt Afvalstoffenheffing (AFV) voor het inzamelen en verwerken vanuw afval. De kosten en tarieven hiervoor variëren per stadsdeel.

Alleenwonenden produceren minder afval dan een gezin en betalen dan ook minder. Er zijn daarom ook twee tarieven, een eenpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

Stadsdeel

2010 Eenpersoonstarief €

Bos en Lommer Centrum De Baarsjes Geuzenveld-Slotermeer Amsterdam-Noord Oost/Watergraafsmeer Osdorp Oud-West* Oud Zuid Slotervaart Westerpark Zeeburg ZuiderAmstel* Zuidoost Westpoort

255,72 221,40 256,40 247,20 253,51 255,60 226,57 258,92* 248,39 251,32 239,64 251,16 264,84* 297,36 192,60

Meerpersoonstarief € 340,92 295,08 341,86 329,64 338,01 340,80 302,09 345,23 331,19 335,07 319,56 334,80 353,16 350,04 256,56

*) Bij dit stadsdeel gaat het om een voorlopig tarief, dit moet nog definitief worden vastgesteld

Nog geen hondenbelasting betaald? Doe nu snel aangifte Hondenbelasting tarieven 2010 Per hond Kenneltarief

€ 100,18 € 380,85

Edwin van Eis

Ieder jaar moet u voor uw hond(en) belasting betalen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw hond de penning zichtbaar draagt. Heeft u de hondenbelasting voor dit jaar nog niet betaald, doe dan snel aangifte. Dit kan via de website www.baasjebraaf.nl.


15

Dienst Belastingen  

 

Staat u op het juiste adres ingeschreven?

Edwin van Eis

Elke Amsterdammer dient op het juiste adres te staan ingeschreven. De Dienst Belastingen is aangesloten op de gemeentelijke basisregistraties en maakt gebruik van de gegevens die hierin zijn vastgelegd. Op basis van deze gegevens kan precies bepaald worden aan wie de belastingaanslag moet worden verzonden. Het is dus erg belangrijk dat u op

de juiste wijze staat ingeschreven. Dan weet u immers zeker dat u de juiste aanslag ontvangt. Ook als u een bezwaarschrift indient tegen de aanslag, bijvoorbeeld omdat u geen eigenaar of gebruiker van een object bent, zal de inschrijving in de basisregistratie leidend zijn. Met de gegevens kan bepaald worden of een bezwaar gegrond is.

Vermakelijkheidsretributie

Edwin van Eis

Vermakelijkheidsretributie dient u te betalen als u op uw boot vermaak aanbiedt op het water. In 2010 zal hier scherper op gecontroleerd worden. Heeft u een sloep of ander varend of drijvend voertuig waarmee u betalende gasten op het water binnen Amsterdam vervoert, dan dient u zich via het speciale formulier op onze website aan te melden.

De Amsterdamse Belastinggidsen Begin januari zijn de Amsterdamse Belastinggidsen 2010 verschenen.U ontvangt de Amsterdamse belastinggids tegelijk met uw aanslagbiljet. Alle belangrijke informatie over de lokale belastingen wordt in één envelop aan u geadresseerd. Dat biedt u meer overzicht en duidelijkheid. Er zijn twee soorten Belastinggidsen: één voor Ondernemers en één voor Particulieren. Beide gidsen

zijn ook verkrijgbaar bij uw stadsdeelkantoor. De gids geeft informatie over de belastingen die op het gecombineerde aanslagbiljet kunnen staan. De nieuwe tarieven geldend voor 2010 zijn in deze gids opgenomen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Dienst Belastingen. Het is echter raadzaam eerst de gids aandachtig door te lezen.

Bed & Breakfasts, hotels en Short Stays Biedt u binnen Amsterdam tegen betaling overnachtingen aan dan dient u zich voor toeristenbelasting aan te melden. Dit kan via het formulier op www.dienstbelastingen.amsterdam.nl


16

Dienst Belastingen     

Per 1 mei 2010 zeven stadsdelen Vanaf 1 mei 2010 heeft Amsterdam nog zeven stadsdelen in plaats van veertien. Er zullen elf stadsdelen worden samen- gevoegd tot vier sterke stadsdelen: NNieuw-West (Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Slotervaart) NOost (Oost-Watergraafsmeer, Zeeburg) NWest (Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West, Westerpark) NZuid (Oud-Zuid en Zuideramstel) De stadsdelen Centrum, Amsterdam-Noord en Zuidoost blijven ongewijzigd.

Alle stadsdelen streven ernaar de onderlinge verschillen in de hoogte van de belastingtarieven op te heffen. Voor het jaar 2010 zal er echter binnen de vier nieuw te vormen stadsdelen sprake zijn van verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht bedrijfsvuil en de precariobelasting.

Belasting & betalen Soms is het moeilijk om in een keer de belasting te betalen. Als u niet in staat bent (tijdig) te betalen, kunt u verzoeken om een betalingsregeling. Afhankelijk van uw betalingscapaciteit wordt u een betalingsvoorstel gedaan. Uw betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van gegevens die u aan ons opgeeft via het formulier ‘verzoek om betalingsregeling’. Houdt u er wel rekening mee dat bij een betalingsregeling invorderingsrente is verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de aanslag. Ook moet u een machtiging tot automatische incasso afgeven. Als u wilt weten of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt en /of een formulier

‘verzoek om betalingsregeling’ wilt aanvragen, neem dan vóór de laatste vervaltermijn van de aanslag contact op met de Dienst Belastingen. Of kijk op: www.dienstbelastingen.amsterdam.nl. Let op! Een betalingsregeling is niet mogelijk als voor een openstaande vordering een dwangbevel is betekend. Voorkom problemen en betaal op tijd. Kies - als u dit nog niet heeft gedaan voor de automatische betaling van de gecombineerde aanslag in acht termijnen. Dit is voor u het meest praktisch.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen In deze Amsterdam.nl zijn niet alle belastingen voor particulieren en ondernemers behandeld. Meer informatie over deze belastingen en andere zaken vindt u op onze website: www.dienstbelastingen. amsterdam.nl U kunt langskomen: Met de medewerkers van de Publiekservice heeft u, als u op kantoor langskomt, het eerste contact. We maken het graag gemakkelijk voor u en streven ernaar om u op een snelle en eenvoudige wijze antwoord te geven en u behulpzaam te zijn.

Suggesties voor verbetering zijn uiteraard Let op! U hoeft geen 020 ervoor te toetsen. Het telefoonnummer bestaat altijd welkom. slechts uit vijf cijfers. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 Bijlmerplein 395 1102 DK Amsterdam tot 18.00 uur. Openingstijden: maandag t/m vrijdag Naast een bezoek aan ons kantoor, kunt u de afdeling Klantenservice voor al uw van 8.30 - 16.00 uur vragen, suggesties of opmerkingen ook Bellen: via Antwoord bereiken door te e-mailen naar U kunt ook telefonisch contact opnemen algemeen@dbga.amsterdam met de Dienst Belastingen. Dit contact verloopt via Antwoord, de nieuwe service of via de post: van de gemeente Amsterdam, waar alle Postbus 23475, Amsterdammers terecht kunnen met 1100 DZ Amsterdam vragen aan de gemeente Amsterdam. Kijk op de website van Dienst Het telefoonnummer van Antwoord is Belastingen: 14 020. www.dienstbelastingen.amsterdam.nl

Edwin van Eis

Belastingtarieven


Sail 2010

17

19 tot en met 23 augustus op en rond het IJ

SAIL AMSTERDAM 2010 Gerenommeerde tall ships uit de hele wereld hebben hun komst naar SAIL Amsterdam 2010 bevestigd. Dit geldt onder andere voor: Belle Poule (Frankrijk), Dar Młodzie y (Polen), Dewaruci (Indonesië), Götheborg (Zweden), Iskra (Polen), Jolie Brise (Groot-Brittannië), Kaliagra (Bulgarije), Kruzenshtern (Rusland), Loa (Denemarken), Mir (Rusland), Pogoria (Polen), La Recouvrance (Frankrijk), Sedov (Rusland), Shabab Oman (Oman), Shtandart (Rusland), Sørlandet (Noorwegen) en Thor Heyerdahl (Duitsland). Hierdoor is het publiek nu al verzekerd van een uniek nautisch aanbod tijdens SAIL Amsterdam 2010.

Blikvangers “Amsterdam en de sfeer van SAIL Amsterdam oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de kapiteins en crews van de tall ships,” vertelt Daan Meijer, directeur van Stichting Sail Amsterdam. “Ondanks de nodige concurrentie van andere nautische evenementen in Europa en Zuid-Amerika zijn wij erin geslaagd al veel internationale schepen te contracteren voor SAIL Amsterdam. Ook de Nederlandse Clipper Stad Amsterdam, die op dit moment als de Beagle in de voetsporen van Darwin de wereld rondreist, zal op tijd terug zijn voor SAIL 2010. Naast de grote windjammers zal de Hr. Ms. Urania, het zeilend opleidingsschip van de Koninklijke Marine, een van de blikvangers op SAIL zijn. De komende maanden zullen er nog heel veel meer schepen uit verschillende klassen bijkomen, maar met deze bekende tall ships is het duidelijk dat SAIL 2010 weer een uniek evenement gaat worden.” Stap aan boord SAIL 2010 biedt verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de tall ships. De tall ships leggen overdag hun loopplanken uit, zodat bezoekers van het evenement de schepen gratis kunnen bezichtigen. Nieuw is de mogelijkheid voor groepen om via het Nautisch Evenementen Bureau arrangementen aan boord van een tall ship te boeken (www.sailevenementen.nl). Wie het leven aan boord van een traditioneel zeilschip voor de volle honderd procent wil ervaren, kan meedoen aan de North Sea Tall Ships Regatta 2010. Deze tall ships race wordt in aanloop naar SAIL 2010 gehouden en start op 10 augustus in Hartlepool (Engeland). SAIL 2010 SAIL Amsterdam vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 2010. Tijdens het gratis toegankelijke evenement is een imposante vloot van tall ships uit de hele wereld te bewonde-


18

ren. Daarnaast meren naar verwachting circa 600 schepen, van varend erfgoed tot uiterst modern, af in en rondom het IJ. Het nautische aanbod wordt omlijst door een uitgebreid cultureel en nautisch getint programma voor jong en oud. SAIL 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine, ING, Nationale Postcode Loterij, De Telegraaf en Gaastra en de sponsors Accor Hotels, Provincie Noord-Holland, Nuon en Clifford Chance. SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus in Amsterdam. Tijdens het gratis toegankelijke evenement is een imposante vloot van Tall Ships uit de hele wereld te bewonderen. Daarnaast meren in totaal ruim 600 schepen, van varend erfgoed tot uiterst modern, af in en rondom het IJ. Het nautische aanbod wordt omlijst door een uitgebreid cultureel programma voor jong en oud.

Foto’s: Stichting Sail Amsterdam

Sail 2010


19

Uittips voor thuisblijvers

De tweede editie van de HAVENsafari draait om het varen, de verhalen over het gebied, het bijzondere industriël erfgoed en om de onbekende culinaire kant van de Amsterdamse haven. Industrieel erfgoed Het Noordzeekanaal is de industriële bakermat van de regio Amsterdam. Met het dichtslibben van de handelsroutes naar Amsterdam over de Zuiderzee, kwam de aanvoerroute via ‘Holland op zijn smalst’ meer onder de aandacht. De aanleg van het Noord-Hollands Kanaal bracht eerst verlichting, maar ook deze route voldeed al snel niet meer aan de eisen van de tijd. Het graven van het Noordzeekanaal, de aanleg van sluizen, de inpoldering van het IJ volgden: het zijn allemaal nog zichtbare sporen in dit gebied die de huidige situatie zo hebben bepaald. Hoe zijn deze spo-

ren van de geschiedenis in dit door mensenhanden gemaakte landschap terug te vinden? Zonder haven geen Amsterdam Doel van de Havensafari is om het Noordzeekanaalgebied en in het speciaal het Westelijk Havengebied van Amsterdam bekender te maken bij een breed publiek. En de haven en Amsterdam weer dichter bij elkaar brengen. Want zonder havenactiviteit, was Amsterdam niet het Amsterdam dat wij kennen. Door particulieren met de haven te laten kennismaken, willen de initiatiefnemers de binding tussen de haven en de Amsterdamse metropool vergroten. Het is een belangrijk watergebied dat veel toekomstmogelijkheden biedt. De Havensafari wil mensen bewust maken van het bijzondere karakter van het gebied, zodat zij mee kunnen praten over de toekomst ervan.

Foto: Caro Bonink Eten De Noordzeekanaalregio kent een rijke ecologie: er groeit en leeft veel dat de moeite van het (w)eten waard is. Rucola bijvoorbeeld. Wilde runderen, rivierkreeftjes en kabeljauw zelfs. Natuurlijk is er meer: in de haven worden veel eetbare producten geladen en gelost of opgeslagen. Koffie, rum, frisdrank, cacao, soja. Eten uit de plek, op de plek waar we zijn is een vergeten adagium en juist daarom zet de Havensafari de producten uit dit gebied op een bijzondere plek in de spotlights. Opstapplaats: NDSM pier Amsterdam www.havensafari.nl

Steenkolenmijn Valkenburg Op zoek naar het zwarte Goud Dagelijks rondleidingen zie onze site: www.steenkolenmijn.nl

steenkolenmijn Valkenburg Op zoek naar het zwarte Goud Ga met een ex-mijnwerker als gids ondergronds. Beleef dit ondergrondse avontuur voor jong en oud. Dagelijks rondleidingen, ook voor groepen. Grote parking tegenover de ingang. Daalhemerweg 31, 6301 BJ Valkenburg T. 043-6012491

www.steenkolenmijn.nl


20

Activiteiten & cursussen DYNAMO STADSDEEL OOST

bezoekadres: Ambonplein 55 postbus 93500 1090 EA Amsterdam telefoon 46 09 300 fax 46 09 361 www.dynamo-amsterdam.nl info@dynamo-amsterdam.nl Dynamo Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo beweegt tot meedoen (www.dynamo-amsterdam.nl). Activiteiten en diensten per thema voor iedereen! Dynamo biedt een breed scala aan activiteiten die zijn onderverdeeld in verschillende thema’s voor jong en oud. In 2009 en 2010 hebben 10 buurtbewoners met een verstandelijke beperking een aantal activiteiten uit het reguliere vrijetijdsaanbod Oost getest. Gebleken is dat het heel goed mogelijk is om aan reguliere activiteiten mee te doen. De conclusie van deze groep: het maakt vaak niet uit: jong, oud, beperkt of niet beperkt. Er zijn veel mogelijkheden om mee te doen. Op de website vind u het complete aanbod. www.dynamo-amsterdam.nl

Aan tafel! Samen koken en bakken om vervolgens gezellig met elkaar aan tafel te gaan. Computer en Internet Allerlei soorten computercursussen voor beginners en gevorderden. Computerinloop voor jong en oud bij verschillende locaties. Of lekker gewoon een uurtje surfen op het Internet. Creatief Mode maken, knutselen, tekenen en schilderen, naailes, mozaïeken, fotografie, theater maken en nog veel meer. Muziek & Zang Cursussen, instuif, workshops om te leren blokfluiten, piano te spelen of hip hoppen. Neem deel aan een koor of kom bij elkaar om muziek te luisteren. Recreatie & Ontspanning Clubs, instuif en bijeenkomsten voor tie-

ners en jongen. Activiteiten en competities zoals Klaverjassen, bingo, bridge, biljard en nog veel meer voor volwassenen en ouderen. Sport & bewegen U kunt meedoen aan alle soorten manieren van bewegen gevarieerd van dansen, ballet tot kickboxen judo of fitness. Ontmoeten & uitgaan Activiteiten om buurtgenoten te ontmoeten, te chillen met je vrienden of om gezamenlijk op stap te gaan, bijvoorbeeld naar een museum. Activiteitenbus Hebt u zin om met anderen op stap te gaan naar een leuke activiteit? Heeft u een AOV-pas? Neem contact op met Dynamo, telefoon 020 46 20 346 of mail naar activiteitenbus@dynamo-amsterdam.nl Opvoeding en ontwikkeling Opvang, ondersteuning en advies en verschillende bijeenkomsten rondom specifieke opvoedingsvragen. CENTRUM OPVOEDINGSONDERSTEUNING SCHALK BURGERSTRAAT 17 1092 JW AMSTERDAM TELEFOON 020 46 09 337 COOW@DYNAMO-AMSTERDAM.NL De opvoedadviseurs van het Centrum Opvoedingsondersteuning kunnen helpen bij opvoedvragen. Zij geven adviezen en steun zodat u niet alleen staat in de af en toe lastige weg van het opvoeden. De adviseurs werken volgens de zogenaamde Triple P methode (Positief Pedagogisch Programma). Op alle dagen in de week bestaat er de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de pedagogisch adviseurs. In de inloopruimte is er een breed aanbod aan informatieve brochures en folders. Opstapje Flexibel Opstapje Flexibel is spel- en leerprogramma voor moeders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met behulp van werkbladen, voorleesboekjes en spelmartiaal kunt u uw kind spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Een buurtmoeder komt bij u thuis op bezoek die hierbij te helpen.

Speel-o-theek Dalila Danie Theronstraat 2 tel. 46 09 309 Ouders en opvoeders kunnen met kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar speelgoed lenen. Talententent Iedereen is ergens goed in. In onze Talententent kun je op onderzoek uitgaan en ontdekken wat jouw talent is! Vanaf september 2010 zijn er allerlei leuke activiteiten voor kinderen na schooltijd in de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en Watergraafsmeer voor kinderen in groep 3 t/m groep 8) Op de website vind u het complete aanbod. www.dynamo-amsterdam.nl Peuterspeelzalen In de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 aar onder leiding van een deskundige vaste leidster lekker spelen en andere kinderen ontmoeten. De leidsters stimuleert kinderen in hun ontwikkeling.

Peuterspeelzaal De Peuterhof Linnaeushof 46 telefoon 46 09 398 Peuterspeelzaal De Meerbeer Gallileïplantsoen 39 telefoon 46 09 396 Peuterspeelzaal De Meer Mariotteplein 70 telefoon 46 09 393 Peuterspeelzaal De Amstel Middelhoffstraat 4 telefoon 46 09 392 Peuterspeelzaal De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 telefoon 66 57 176


Activiteiten & cursussen

Educatie & begeleiding Diverse taallessen zoals Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans en nog veel meer, technische cursussen, of verschillende lessen rondom cultuur, maar ook: Good 4 U. Een rustige plek voor het maken van e huiswerk in je eigen buurt onder begeleiding van een aardige huiswerkbegeleider. Computer met internet, woordenboeken en dergelijke zijn aanwezig.

Peuterspeelzaal Ienie Mienie Anfieldroad 108 telefoon 46 09 395 Voorscholen De voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Kinderen leren door te spelen. Er is een gezamenlijk programma voor de peuterspeelzaal en de eerste 2 jaren van het basisonderwijs.

De Talententent Iedereen is ergens goed in. In onze Talententent kunnen kinderen op onderzoek uitgaan en ontdekken wat hun talent is! Er zijn allerlei leuke activiteiten na schooltijd in de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en Watergraafsmeer.

Peuterspeelzaal Linnaeus (Linnaeusschool) 3e Oosterparkstraat 360 telefoon 020 46 09 306 Peuterspeelzaal De Kaap (basisschool De Kaap) Christiaan de Wetstraat 23 telefoon 020 46 09 354 Peuterspeelzaal De Kraal (basisschool De Kraal) Paradijsplein 2 telefoon 020 46 09 305

Peuterspeelzaal St. Lidwina (basisschool St. Lidwina) Ringdijk 44 telefoon 020 46 09 352

Peuterspeelzaal De Kraanvogel (basisschool De Kraanvogel) President Brandstraat 29 telefoon 020 46 09 373

Peuterspeelzaal Transvaal (basisscholen in de Transvaalbuurt) Danie Theronstraat 2 telefoon 020 46 09 310

Peuterspeelzaal De Werf (basisschool De Dapper) Pieter Nieuwlandstraat 95 telefoon 020 46 20 355

Peuterspeelzaal Aldoende (basisschool Aldoende) 2e Boerhaavestraat 22 telefoon 020 46 09 307

Peuterspeelzaal St. Barbara (St. Barbaraschool) Eikenplein 3 telefoon 020 46 09 304

Doe Mee! Er is een divers aanbod aan ondersteuning om bewoners te helpen een (vrijwilligers) baan te vinden

Peuterspeelzaal Louise de Coligny (basisschool Louise de Coligny) 2e Oosterparkstraat 33 telefoon 020 46 09 356

Pitstop Transvaal Steve Bikoplein 4 telefoon 46 09 359

Peuterspeelzaal Frankendael (basisschool Frankendael) Hogeweg 63 telefoon 020 46 09 397 Peuterspeelzaal Oosterpark (basisscholen in de Oosterparkbuurt) 3e Oosterparkstraat 159 telefoon 020 46 20 340

21

Zijkans Joubertstraat 15 e (3e verdieping) e-mail zijkans@dynamo-amsterdam.nl telefoon 82 08 268 Stagebureau Kleur in Stage Wijttenbachstraat 34-huis telefoon 46 09 328 kleurinstage@dynamo-amsterdam.nl www.kleurinstage.nl

Maatschappij & dienstverlening Algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden Dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 telefoon 020 46 20 300 Inloopspreekuur Loket Zorg en Samenleven maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur telefoon 020 46 20 399 Schuldhulpverlening Dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 telefoon 020 46 20 370 telefonisch aanmelden telefoon 020 46 20 380 maandag, dinsdag en donderdag 9.3011.30 uur langskomen op kantoor maandag, dinsdag en donderdag 14.0015.00 uur Dynamo Ouderen dienstencentrum Watergraafsmeer Kamerlingh Onneslaan 34 telefoon 46 20 360 Inloopspreekuren Loket Zorg en Samenleven in samenwerking met Dynamo Ouderen: Servicepunt ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3 maandag 10.00-11.30 uur Servicepunt Het Brinkhuis, Brink 45 dinsdag 10.00-11.30 uur Servicepunt Kastanjehof, Kastanjeplein 60 dinsdag 13.00-14.30 uur


22

Activiteiten & cursussen

Servicepunt De Gooyer, Von Zesenstraat 298 woensdag 10.00-11.30 uur Servicepunt Tesla, Middenweg 333 donderdag 10.00-11.30 uur Buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 2 vrijdag 10.00-11.30 uur Preventie en Voorlichting Voorkomen is beter dan genezen. Het team P&V ondersteunt bewoners in het beheren van hun inkomen en geeft informatie over specifieke regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wijksteunpunt Wonen Wijksteunpunt Wonen Oost Wijttenbachstraat 34-hs tel. 46 20 330 www.wswonen.nl Bij Wijksteunpunt Wonen krijgt u informatie, advies en ondersteuning over huurzaken, woningverbetering, de stedelijke vernieuwing en de leefbaarheid in de buurt. ADRESSEN DIENSTENCENTRA Dienstencentrum Dapperbuurt Wijttenbachstraat 34-huis tel. 46 09 380 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Wijksteunpunt wonen - Opbouwwerk Kleur in Stage - Buurtkrant Dwars door de Buurt Dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 tel. 46 20 300 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Loket Zorg en Samenleven - Algemeen maatschappelijk werk- Sociaal Raadslieden - Schuldhulpverlening Dienstencentrum Watergraafsmeer Kamerlingh Onneslaan 34 tel. 46 20 370 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Loket Zorg en Samenleven - Dynamo Ouderen - Ouderenadviseurs - Preventie & Voorlichting - Opbouwwerk Watergraafsmeer

Buurtcentra Buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 tel. 46 09 391 bcverguldeneenhoorn@dynamo-amsterdam.nl

Middelhoffstraat 4 tel. 46 09 385

Buurtcentrum De Werf Pieter Nieuwlandstraat 95 tel. 46 20 355

Speeltuinen Speeltuin Don Bosco James Wattstraat 50 tel. 46 20 305

Buurtcentrum Oosterpark 3e Oosterparkstraat 159 tel. 46 20 340 bcoosterpark@dynamo-amsterdam.nl Buurtcentrum Park de Meer Anfieldroad 110 tel. 46 09 369 bcparkdemeer@dynamo-amsterdam.nl Buurtcentrum Transvaal Danie Theronstraat 2 tel. 46 09 310 Servicepunt Het Brinkhuis Brink 45 tel. 46 20 331 bcbrinkhuis@dynamo-amsterdam.nl Jongerencentra Jongeren Oosterparkbuurt 2e Oosterparkstraat 39 tel. 06 17 59 15 16

Jongeren Van der Kunbuurt Mr. Treublaan 32 hs tel. 46 09 310 Jongerencentrum club JACO Rhijnspoorplein 1a tel. 46 20 393 Jongerenwerk Watergraafsmeer

Meidencentrum Silver Scissors Steve Bikoplein 13 tel. 46 20 347

Speeltuin Frankendael Fizeaustraat 37 tel. 46 20 304 Speeltuin Linnaeusparkkwartier Mariotteplein t.o. nr 30 tel. 46 20 335 Speeltuin Oosterpark Oosterpark 3 A tel. 46 20 338 Speeltuin Transvaalkwartier Joubertstraat 2 tel. 46 20 309 Overige Buurtonline Pretoriusstraat 50 tel. 46 09 368 www.dynamo-amsterdam.nl

Computerloods Steve Bikoplein 2 tel. 46 09 339 www.computerloods.nl info@computerloods.nl kinderboerderij De Dapperhoeve 2e van Swindenstraat 200 tel. 462 03 03 www.dynamo-amsterdam.nl


Activiteiten & cursussen DYNAMO STADSDEEL ZUID bezoekadres: Ambonplein 55 postbus 93500 1090 EA Amsterdam telefoon 46 09 300 fax 46 09 361 www.dynamo-amsterdam.nl info@dynamo-amsterdam.nl Dynamo Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo beweegt tot meedoen. (www.dynamo-amsterdam.nl). Dynamo in stadsdeel Zuid Dynamo verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijnzwerk, van opvoedingsondersteuning en dienstverlening voor ouderen, peuterspeelzalen en klussendienst tot naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Dynamo organiseert ook een breed scala aan ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen, zowel met het zoeken naar geld als voor wat betreft de organisatie. Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. Etude Talentontwikkeling Etude Talentontwikkeling, een initiatief van Dynamo, biedt samen met een aan-

tal andere organisaties een breed scala aan (naschoolse) activiteiten. Het is mogelijk om in te schrijven voor de naschoolse activiteiten 2010-2011, zoals circus, yoga, dansen, tekenen, voetbal, zwemmen, koken, schermen, tennis, knutselen, atelier, toneel. Sommige activiteiten lopen het hele schooljaar door. Maar het is ook mogelijk om later in het jaar in te schrijven. De meeste activiteiten kosten ¤ 3,- per kind per keer of zelfs minder met een stadspas. Meer informatie en aanmelden: www.etudetalentontwikkeling.nl of bel naar Dynamo, telefoon: 46 28 419 of 46 28 410. Jongerencentrum ’t Plein Vechtstraat 77 A, telefoon 46 28 490. Jongerencentrum ‘t Plein in de Rivierenbuurt is voor alle tieners en jongeren die wonen, werken of op school zitten in stadsdeel Zuid. Het jongerenwerk organiseert activiteiten voor maar vooral ook met jongeren. Dagelijkse inloop, met gebruik van computers voor het maken van huiswerk. Fun Valley Tour op verschillende locaties van op woensdagmiddag. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl Dynamo Ouderen Rijnstraat 115 telefoon 46 28 470 (Dynamo Ouderen) telefoon 46 28 440 (Dynamo Participatie en klussenteam) Vanuit Dynamo Ouderen worden ondersteunende diensten geleverd aan de oudere buurtbewoner. Zoals thuisadministratie, het geven van informatie, advies en ondersteuning.

23 Het klussenteam is opgezet om zelfstandig wonende ouderen met een laag inkomen – tegen een geringe vergoeding te helpen met kleine klussen in huis. Dynamo Ouderen coördineert en ondersteunt een aantal vrijwilligersprojecten, met en voor senioren, zoals de ontmoetingsactiviteiten ter bestrijding van isolement en eenzaamheid, lotgenotengroepen voor nabestaanden. De volgende vrijwilligersprojecten vinden op een aantal locaties in de zuid plaats: computerbegeleiding, naald en draad, literatuurclub, koffie-inloopochtend, computerbegeleiding, spelletjes, open inloop, Het Rivierenkoortje, verhalen en gedichten schrijven en culturele uitstapjes, luisterplezier nieuwste Literatuur, filmmiddag. Dynamo begeleidt ook de volgende vrijwilligersprojecten met en voor senioren: koffiemiddag voor rouwenden en gespreksgroep nabestaande partners. Buurtservicecentrum Jekerstraat Jekerstraat 86, telefoon 46 28 420 Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen, zowel met het zoeken naar geld als voor wat betreft de organisatie. Het buurtservicecentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. Er is in het buurtservicecentrum een gratis koffie-inloop en/of computerbegeleiding. Het Jekerspeelhofje biedt veilige speelmogelijkheden voor de kleintjes. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl Buurtservicecentrum Meerhuizenplein Meerhuizenplein 11, telefoon 67 58 073 Het buurtservicecentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. Er is in het buurtservicecentrum een gratis koffie-inloop en/of gratis computerbegeleiding en een groep die samen Verhalen schrijven en culturele uitstapjes organiseren. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl


24

. . . g e w l a a m e l e h n e v E

e d u o w n r a a p S in of , klimmen paardrijden n, ië sk n, ee r n paar golfe el, op maa ersporten, kantiegevo nnen, wat va zo ht , ec en n at ee de.nl andelen, sk de biedt u paarnwou .s Fietsen, w w Spaarnwou . w en w nn ar pa na kker onts tie-ideeën gewoon le meer recrea is. Ga voor hu n va minuten

. . . g e w l a a Even helem

p a h c s d n a L n i d n a l r e t Wa

ken en, picknic rijden, viss rd oel. aa p ev , eg en men, surf ht vakanti t u een ec nen, zwem d n ie zo b , d n n re la ap Water andelen, va and.nl . Landsch Fietsen, w chapwaterl s d ontspannen n er a .l kk w le w n naar w of gewoo tie-ideeën eer recrea Ga voor m


25

. . . g e w l a a Even helem

e k s i w T t e H in

en , paardrijd elen, vissen sp , en nn ar zo , pa maar een , zwemmen gevoel, op rfen, duiken ht vakantie , varen, su ec en n at ee sk u , l t fietsen iske.n Twiske bied Wandelen, nnen. Het www.hettw eeën naar kker ontspa le -id n tie oo ea w cr re of ge voor meer n huis. Ga minuten va

... g e w l a a m Even hele

d e i b e g n e o r G in d n a l l e t s Am ardrijden , kanoën, pa aterfietsen w , en ss vi r een paar nnen, el, op maa , surfen, zo kantiegevo va men, skaten ht em ec zw n n, lland.nl biedt u ee eien, zeile andelen, ro Amstelland ied-amste b e g Fietsen, w engebied n e ro G . ro en pann www.g lekker onts eeën naar of gewoon recreatie-id voor meer a G . is hu n minuten va


26 Buurtinitiatievencentrum De Brug Uiterwaardenstraat 550, telefoon 46 28 410 Het buurtinitiatievencentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. De volgende activiteiten vinden onder andere plaats: bridge, yoga, streetdance, Engelse les, kunstgeschiedenis, ballet, judo. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl Multifunctioneel centrum De Binnenhof A.J. Ernststraat 112 telefoon 46 28 460 (Dynamo Ouderen) telefoon 46 28 480 (Dynamo Jeugd) In het MFC De Binnenhof vinden vele activiteiten plaats voor alle leeftijden. Dynamo Ouderen levert diensten aan de oudere buurtbewoner uit Buitenveldert. Een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten wordt aangeboden (sport & spel, capoeira, kinderyoga, theater, voetbal, koken, circus, turnen, toneel). Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nll. Opvoedwinkel Opvoedondersteuning voor ouder/opvoeders van kinderen van 0-19 jaar Open inloop voor informatie en advies bij opvoedvragen dinsdag t/m vrijdag van 8.30–13.30 uur Spreekuur met pedagogisch adviseur op afspraak Maandelijks themabijeenkomsten of cursussen Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. Opvoedwinkel Zuid Ouder en Kindcentrum (OKC), Van Leijenberghlaan 126, telefoon 64 29 039 of Uiterwaardenstraat 550, telefoon 46 28 410 Voor vragen over opvoeding, ontwikkeling en gedrag. Ook kunnen folders, tijdschriften en boeken worden ingezien. Voor een adviesgesprek met de pedagogisch adviseur kan een afspraak worden gemaakt. Tevens vinden themabijeenkomsten plaats zoals ‘Angsten bij kinderen’, ‘Druk en dwars gedrag’, ‘positief

Activiteiten & cursussen opvoeden’. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl (Voorschool)Peuterspeelzalen Een peuterspeelzaal is een prettige en veilige omgeving waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar met andere kinderen kunnen spelen en leren. Voor inschrijvingen en/of informatie bij de Kind-Ouderadministratie, telefoon 46 09 300. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl. Peuterspeelzalen: BMS: Sandenburch 1-3, 1082 GN (telefoon 46 28 439) De Ark: Zuidhollandstraat 7, 1082 EK (telefoon 46 28 431) De Speelweide: Kalfjeslaan 370, 1081 JA (telefoon 45 39 578) De Vrijbuiter: Jekerstraat 86, 1078 MG (telefoon 46 28 442) Voorschoolpeuterspeelzalen: De Krekels: Dintelstraat 5, 1078 VN (telefoon 46 28 435) De Regenboog/Kleine Beer: Lekstraat 35-37, 1079 EM (telefoon 46 28 434) Katrijntje:Vechtstraat 88, 1079 JN (telefoon 46 28 432) Skippy: Vechtstraat 88, 1078 TC (telefoon 46 28 436 ) Villa Fleur: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP (telefoon 46 28 441) Samen spelen: Merhaba De aandacht die een kind in de eerste vier levensjaren krijgt, is de basis voor later. Merhaba is speciaal gericht op Turke en Marokkaanse moeders en hun kinderen, die géén peuterspeelzaal bezoeken. Wekelijks is er een groepsbijeenkomst waar u samen met uw kind speelt met de materialen die aanwezig zijn of liedjes zingt. De begeleidsters spreken Turks en Arabisch. De speelmiddag vindt plaats in de ruimte van peuterspeelzaal Skippy. Speelmiddag bij Villa Fleur De speelmiddag is voor ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar op maandagmiddag. Ouders kunnen samen met kind kennismaken met de peuterspeelzaal Villa Fleur. Kinderen kunnen lekker met elkaar en met de ouders spelen en ouders kunnen elkaar ontmoeten. Het is gratis en aanmelden is niet nodig.

De buurtkamer: dé plek voor buurtbewoners De buurtkamer is een plek waar buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden op initiatief van buurtbewoners. Denk dan aan een gezamenlijke lunch, schilderen, film kijken, lezing houden, spellen spelen, krant lezen, koffie drinken. Er zijn al een aantal buurtkamers in Zuid gestart. Buurtkamer Horecaopleiding: buurtbewoners kunnen op dinsdag lunchen bij de horecaopleiding van praktijkschool De Atlant. Buurtkamer Creatafel: hobby & interesses delen met anderen: iedere donderdag in Menno Simonshuis. Buurtkamer ‘Uit in taal’: samen verhalen en gedichten schrijven en boekbesprekingen in Multifunctioneel centrum De Binnenhof. Meer informatie: Marloes Colombijn van Dynamo, telefoon 46 28 465 (ma,di,do) of e-mail: m.colombijn@dynamo-amsterdam.nl. Home-Start Rivierenbuurt / Buitenveldert Home-Start Zuid is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers bezoeken 1x per week een jong gezin en denken mee, geven aandacht, delen opvoedervaring en maken plezier. Neem contact op met Helma van Aalderen van Dynamo, 46 28 410 of 06 39 40 00 75 (www.home-start.nl en www.dynamo-amsterdam.nl).


Activiteiten & cursussen

Levenskunst Start: september 2010. Dag en tijd: dinsdag 10.00 - 12.30 uur (2x per maand). Kosten: € 1 ANBO leden gratis. Contactpersoon en aanmelding: Marianne van der Ploeg, tel: 6254725

BUURTCENTRUM DE BOOMSPIJKER Bodyshape/Aerobics Start: 25 augustus 2010. Dag en tijd: woensdag 9.15 - 10.15 uur. Kosten en korting: 16 lessen voor € 90 / € 72. Docent en aanmelding: Renske te Witt, tel: 0647426524 of mail naar: renske.tewitt@gmail.com Bodyshape/Dansconditie Start: 27 augustus 2010. Dag en tijd: vrijdag 9.15 - 10.15 uur. Kosten en korting: 16 lessen € 90 / € 72. Docent en aanmelding: Renske te Witt, tel: 06-47426524 of mail naar: renske.tewitt@gmail.com Hatha yoga Start: 24 augustus 2010. Dag en tijd: dinsdag van 19.00 - 20.30 uur. Kosten en korting: proefles € 8 / € 6,50; 3 maandenabonnement € 100 / € 80 maandabonnement € 37 / € 30; 10 lessenkaart (4 maanden geldig) € 100 / € 80; losse les € 12 / € 10. Docent en aanmelding: Roberta Amador, tel: 06-24606386 of mail naar: roberta.amador@gmail.com Lyengar yoga Start: 1 september 2010. Dag en tijd: woensdag van:19.30 - 21.00 uur. Kosten en korting: 10 lessen € 80 / € 64 Docent en aanmelding: Deborah Pepper, deborah@pepup.net Pilates/Stretching Start: 1ste reeks: 13 september 2010 Start: 2de reeks: 15 november 2010. Dag en tijd: maandag van 19.30 - 20.30 uur. Kosten: 8 lessen voor € 60 / € 48 . Docent en aanmelding: Susanne Reitz, tel: 6254576 of mail naar: damasu@hetnet.nl Tafeltennis Start: 26 augustus 2010. Dag en tijd: donderdag van 19.30 - 21.00 uur. Kosten: wisselend. Contactpersoon en aanmelding: Flip, tel: 06-20602871 of Roos, tel: 06-41491757 Het Amsterdams Promenadekoor Gratis proefles op maandag 30 augustus 2010. Start: 30 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 20.00 - 22.00 uur. Kosten en korting: 15 lessen voor € 75 / € 60 . Docent en aanmelding: Geert van Tijn, tel: 6267959 of mail naar: gvantijn@prettel.nl

27

Lunchkoor Bij voldoende belangstelling wordt er in september gestart met een lunchkoor in de Boomspijker. We starten om 11 uur met zingen onder leiding van Marja Oldenhave. Om 12.30 uur kunnen we aan tafel voor een heerlijke lunch, verzorgd door Nelleke Reijs. Dag en tijd: vrijdag van 11.00 - 12.30 uur. Contactpersoon en aanmelding: Marja Oldenhove, tel: 06-51989694 of mail naar: marja.oldenhave@versatel.nl Zeedijkkoor Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 20.00 - 22.00 uur. Kosten: € 30 per kwartaal. Contact en aanmelding: www.zeedijkkoor.nl Film met maaltijd in De Boomsspijker Start: 10 september 2010. Dag en tijd: iedere 2de vrijdag van de maand van 17.30 22.00 uur. Kosten en korting: € 12,50 / € 10. Contact en aanmelding: 6264002 Seánce de Cinéma Start: 5 september 2010. Dag en tijd: zondag van18.00-22.00 uur. Kosten en korting: € 8 / € 6 . Contactpersoon en aanmelding: Arjan Uittenboogaard, tel: 6264002 of mail naar a.uittenbogaard@ijsterk.nl De Spijker op zijn kop (spreekvaardigheidstraining) Start: 7 september 2010. Dag en tijd: dinsdag van 11.00 - 13.00 uur. Kosten: gratis Contactpersoon en aanmelding: J van Sitteren, tel: 6831878 (alleen s’ochtends). Gespreksgroep filosofie De bijeenkomsten zijn om de veertien dagen. Start: 14 september 2010. Dag en tijd: dinsdag van 10.00 – 12.00 uur. Kosten: gratis. Contactpersoon en aanmelding: Fred Fischer, tel: 6279057

Meditatie Start 1ste reeks: 6 september 2010. Start 2de reeks: 8 november 2010. Dag en tijd: maandag van 19.30 - 21.00 uur. Kosten: 7 lessen € 65 / € 52. Docent en aanmelding: Akasha van den Berg, tel: 7761437 of mail naar: premakasha@orange.nl Workshop Spinoza Start: 21 september 2010. Dag en tijd: dinsdag van 20.00 - 22.00 uur. Kosten en korting: 5 bijeenkomsten voor € 30 / € 24. Contact en aanmelding: via info@amsterdamsespinozakring.nl Expositieruimte In de Boomsspijker kunnen (buurt)kunstenaars terecht voor een expositie van hun werk. Neem hiervoor contact op met: j.boots@xs4all.nl Gemengde Technieken Deze cursus is bestemd voor iedereen die de kracht van zijn eigen creativiteit wil ontdekken. Dag en tijd: woensdag 10.00 12.00 uur. Contactpersoon en aanmelding: Karin Venema, via: k.venema@ijsterk.nl Cursus Spaans (Beginners of gevorderd) Inschrijven: telefonisch of op woensdag 1 september bij De Boomsspijker tussen 19.00 en 21.00 uur. Betaling uitsluitend contant.. Start: 8 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 19.00-20.30 beginners en van 20.30-22.00 uur gevorderden. Kosten: 14 lessen inclusief lesmateriaal € 119 / € 95,- Docent en aanmelding: Josephine, tel: 6385088 of 06-53172082 BUURTCENTRUM HET CLAVERHUIS Bodybalans Start: 26 augustus 2010. Dag en tijd: donderdag 18.30-19.30 uur. Kosten en korting: 16 lessen € 96 / € 77 . Docent en aanmelding: Jamila el Bouazzati, 06-40852528, j_elbouazzati@hotmail.com


28

Activiteiten & cursussen BUURTCENTRUM DE WITTE BOEI

Country linedance Start: 31 augustus 2010. Dag en tijd: dinsdag 18.30 - 20.00 uur. Kosten en korting: 10 lessen voor € 25 / € 20 . Docent en aanmelding: Lidia Hagen, aanmelden via het Claverhuis, tel: 6248353 Computercursus, internet en e-mailen Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 10.30 - 11.30 uur. Kosten:10 lessen voor € 35. Contactpersoon en aanmelding: Janneke Doreleijers, tel:5573333 (Centram) of tel: 6237272 (Wijkcentrum Jordaan) Buurtrestaurant Het Proefkonijn Start: september 2010. Dag en tijd: donderdag van 17.30 - 19.00 uur. Kosten: € 4.50 per keer. Aanmelding: telefonisch reserveren vóór dinsdag 12.00 uur bij het Claverhuis, tel: 6248353 Shiatsumassage en de kunst van het aanraken Start: 1 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 19.30 - 21.30 uur. Kosten en korting: 10 lessen € 120 / € 96. Docent en aamelding: Ruth Holl-stegge, tel: 6814352 of 06-50547424 Creatieve inloop i.s.m. DAC Start: september 2010. Dag en tijd: donderdag van 13.30 – 15.30 uur . Kosten: materiaalkosten. Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd en Suzan Windhouwer, tel: 6248353 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl Franse les vervolgcursus Start: 16 september 2010. Dag en tijd: donderdag van 19.00 - 20.00 uur. Kosten: 25 lessen voor € 175 (start bij minimaal 6 leerlingen). Docent en aanmelding: Els de Haan, tel: 06-33883031 of mail naar:els.dehaan@wanadoo.nl of kijk op: www.amsterdamautrement.nl Franse les gevorderden Start: 16 september 2010. Dag en tijd: donderdag van 20.15-21.30 uur. Kosten: 25 lessen voor € 205 . Docent en aanmelding: Els de Haan, tel: 06-33883031 of mail naar:els.dehaan@wanadoo.nl of kijk op: www.amsterdamautrement.nl Franse les voor alle niveaus Start: 6 september 2010. Dag en tijd: maandag en dinsdag van 18:00 tot 21:15 uur en

Bodyshape 1 – 2 Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag groep 1 van 18.45- 19.45 uur groep 2 van 19.45 – 20.45 uur. Kosten: 10-rittenkaart € 60 en een 25-rittenkaart € 125. Docent en aanmelding: Alexis Salin, mail naar: Alexis_salin@yahoo.com een Praktijkdag op een zaterdag (duur: 6 uur).. Kosten en korting: 30 uur €350 (in kleine groepen van maximaal 10 personen). Docent of contactpersoon: info@koentact.nl, 06-45166915, www.koentact.nl. Keramiek- en mozaïekinloop Start: september 2010. Dag en tijd: woensdag 09.15 – 12.15 uur. Kosten: per keer € 6 Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd, tel: 6248353 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl Keramiek Mozaïek Inloop Atelier en lunch Start: 1 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 9.15-12.15 uur, lunch van 12.30 – 13.00 uur. Kosten: € 6 per keer inclusief materialen, lunch € 2 per keer. Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd, tel: 6248353 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl Creatief inloop Atelier en samen lunchen en i.s.m. DAC Start: 2 september 2010. Dag en tijd: 13.3015.30 uur, lunch van 13.00-13.30 uur, tea time van 15.30-16.00 uur. Kosten en korting: materiaalkosten en ovenstook, lunch €1,50. Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd en Susan Windhouwer, tel: 6248353 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl Lunchen i.s.m. DAC Start: september 2010. Dag en tijd: donderdag van 13.00 – 14.00 uur. Kosten: € 1,50 per keer. Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd en Susan Windhouwer, tel: 6248353 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl BOJmiddag Start: 3 november 2010. Dag en tijd: 13.00 – 17.00 uur. Contactpersoon: Eibert Draisma, tel: 6237272

Conditietraining mannen Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 21.00 – 22.00 uur. Kosten: 16 lessen voor € 70,- Docent en aanmelding: Casper Staubesand, tel: 6156285 Hatha yoga Start: 2 augustus 2010 Dag en tijd: donderdag 18.30-19.45 uur. Kosten: proefles € 8 / € 6,50 met stadspas; 3 maandenabonnement € 100 / € 80 met stadspas; maandabonnement € 37 / € 30 met stadspas; 10 lessenkaart (4 maanden geldig) € 100 / € 80 met stadspas; losse les € 12 / € 10 met stadspas. Docent en aanmelding: Roberta Amador, tel: 06-24606386, of mail naar: roberta.amador@gmail.com Zumba Start: 26 augustus 2010. Dag en tijd:donderdag van 20.00 – 21.00 en 21.00 - 22.00 uur en vrijdag van 10.00-11.00 uur.. Kosten : 10 lessen € 70. Docent en aanmelding: Redouan Jacobs en Manou Burghout, mail naar: info@rmenergize.nl Levenslied voor ouderen Start: 25 september 2010 . Dag en tijd: woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Kosten en korting: 10 lessen voor € 45. Docent: Mies Louman pianiste: Dieneke Klinkenberg. Inschrijving: via de Witte Boei, tel: 6223879 Buurtrestaurant Proef De Buurt Start: wordt nader bekend gemaakt. Dag en tijd : 1 en 3 de maandag van de maand om 18.00 uur. Kosten: € 5 voor volwassenen en € 2 per kind. Aanmelden: uiterlijk voor 14.00 uur bij de Witte Boei, tel: 6223879 Comko Start : 1 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 17.00 – 20.00 uur. Kosten: per keer € 2,50. Contactpersoon en aanmelding: Jamal Mounsif, tel: 6223879 of mail naar: j.mounsif@ijsterk.nl


Activiteiten & cursussen Leeskring (boekbespreking) Start: 1 september 2010. Dag en tijd: Woensdag van 19.30 – 22.00 uur. Kosten: per 6 keer € 12- . Docent: Alma Hogeveen. Aanmelding: via de Witte Boei, tel: 6223879 Tekenen en Schilderen Start: 27 augustus 2010 . Dag en tijd: Vrijdag van 9.30 – 11.30 uur. Kosten: 14 lessen voor € 130. Docent en aanmelding: Irene Hertel, aanmelden via de Witte Boei, tel: 6223879 BUURTCENTRUM HORIZON De Horizon beschikt over een sportzaal. Buurtgroepen kunnen de sportzaal voor een klein bedrag huren voor bijvoorbeeld voetballen, badmintonnen of tafeltennissen. Info: horizon@ijsterk.nl Country-line dance Start: 2 september 2010. Dag en tijd: donderdag van 13.30 - 15.00 uur. Kosten en korting: 10 lessen € 25 / € 20. Docent: Lidia Hagen. Aanmelden: de Horizon, tel: 6840124 Fietsles voor vrouwen Start: 21 september 2010. Dag en tijd: dinsdag van 10.30 - 11.30 uur (wekelijks). Kosten: 4 lessen voor € 10. Contactpersoon en aanmelden: Nezahat Caliskan, tel: 6840124 of mail naar: n.caliskan@ijsterk.nl Lunchen op woensdag Start: 1 sepember 2010. Dag en tijd: woensdag van 12.15 - 13.00 uur. Kosten: € 1,50. Contactpersoon en aanmelden: Mirjam Aalbers en Nezahat Caliskan, tel: 684 01 24 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl Lunch voor ouderen (55+) Een keer per maand kunt u met elkaar lunchen op een sfeervolle plek, het buurtcentrum! Start: wordt nader bekend gemaakt. Dag en tijd: donderdag van 11.30 – 13.00 uur. Kosten: € 3. Contatcpersoon: Mirjam Aalbers en Nezahat Caliskan, tel: 6840124 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl Aanmelden: tot woensdag 13.00 uur bij de Horizon, tel: 6840124 Soepgroep Start: 1 september 2010. Dag en tijd: donderdag van 10.00 - 13.00 uur. Kosten: gra-

tis. Contactpersoon en aanmelding: Mirjam Aalbers, tel: 6840124 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl Stretch Yoga Start: half september 2010. Dag en tijd: dinsdag en woensdag van 19.30 - 21.00 uur. Kosten: 10 lessen € 75 / 60. Docent en aanmelding: Rian Suyl, tel: 06-40768061 of mail naar: rians@hotmail.com of kijk op: www.lazypeopleyoga.com Cijfers en letters Vadercentrum Virtus Start: doorlopend. Dag en tijd: woensdag van 19.00 – 21.00 uur. Kosten: 10 keer voor € 40. Contatcpersoon en aanmelding: Hamidan Kissami, tel: 6840124 of mail naar: h.kissami@ijsterk.nl Engelse les Vadercentrum Virtus Start: wordt nader bekend gemaakt. Dagen tijd: donderdag 19.00 – 19.30 uur. Kosten: € 2,50 per keer. Contactpersoon en aanmelding: Hamidan Kissami, tel: 6840124 of mail naar: h.kissami@ijsterk.nl Naailes Start: 15 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 13.30 - 16.00 uur. Kosten: € 7 per maand. Contactpersoon en aanmelding: Nezahat Caliskan, tel: 6840124 of mail naar : n.caliskan@ijsterk.nl Nederlandse Conversatie voor vrouwen Start: 15 september 2010. Dag en tijd: woensdag en vrijdag van 13.00 - 15.00 uur. Kosten: € 0,50 per keer. Contact persoon en aanmelding: Nezahat Caliskan, tel: 6840124 of mail naar: n.caliskan@ijsterk.nl Spaans voor beginners Start: 28 september 2010. Dag en tijd: dinsdag 19.00 - 20.30 uur. Kosten: 12 lessen voor € 96 / € 80 (Lesmap € 22,-.). Docent en aanmelding: Eddy Gritters Doublet, tel: 6930667 of mail naar: egd@xs4all.nl Spaans conversatie Start: 29 september 2010. Dag en tijd: woensdag 20.45 - 22.15 uur. Kosten: 12 lessen voor € 96 / € 80 (Reader € 10,-.). Docent en aanmelding: Eddy Gritters Doublet, tel: 6930667 of mail naar: egd@xs4all.nl

29 Spaans voor gevorderden Start: 28 september 2010. Dag en tijd: dinsdag 20.45 - 22.15 uur. Kosten: 12 lessen voor € 96 / € 80 (Eso-Sí I tekst- en oefenboek € 65,-.). Docent en aanmelding: Eddy Gritters Doublet, tel: 6930667 of mail naar: egd@xs4all.nl Spaans voor half gevorderden Start: 29 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 19.00 - 20.30 uur. Kosten: 12 lessen voor € 96 / € 80 (Eso-Sí I tekst- en oefenboek € 65,-.). Docent en aanmelding: Eddy Gritters Doublet, tel: 6930667 of mail naar: egd@xs4all.nl Tekenen en Schilderen Start: 25 augustus 2010 Dag en tijd: woensdag van 09.30 - 11.30 uur. Kosten: 11 lessen voor € 38 / stadspas € 31. Docent: Barbara Gardeniers. Aanmelden: de Horizon. Vrij Atelier Start: 1 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 10.00 - 12.30 uur en van 13.00 -16.00 uur. Kosten: € 1 per dagdeel. Contactpersoon en aanmelding: Mirjam Aalbers, tel: 684 01 24 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl Klaverjasclub MMC Start: 6 september 2010. Dag en tijd: maandag van 13.00 – 16.00 uur. Kosten: € 1,50 per keer. Contactpersoon: mevrouw P van Wort Lachmeditatie Meer informatie bij degene die de activiteit organiseert Start: doorlopend. Dag en tijd: woensdag van 10.45 - 12.15. Kosten: € 15 per maand uur. Contact en aanmelding: tel: 6861377. Computerinloop Start: 1 sepember 2010. Dag en tijd: woensdag van 10.00 - 12.30 uur. Kosten: € 1. Contactpersoon en aanmelding: Mirjam Aalbers, tel: 6840124 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl BUURTCENTRUM ‘T TREFPUNT ‘t Trefpunt beschikt over een sportzaal. Buurtgroepen kunnen de sportzaal voor een klein bedrag huren voor bijvoorbeeld voetballen, badmintonnen of tafeltennissen. Info: trefpunt@ijsterk.nl


30 Gymnastiek Start: 15 september 2010. Dag en tijd: woensdag van 10.00 - 11.00 uur en van 11.00 - 12.00 uur. Kosten en korting: 10 lessen voor € 40 / € 32. Docent: Bregje Snel. Contactpersoon: Mirjam Aalbers, tel: 6840124 of mail naar: m.aalbers@ijsterk.nl Aanmelding: buurtcentrum t’ Trefpunt, tel: 6842473 of mail naar: trefpunt@ijsterk.nl Meer Bewegen Voor Ouderen 60+ Voor informatie: www.mbvo-amsterdam.nl en mbvo_amsterdam@hotmail.com. Dag en tijd: dinsdag van 10.15 - 11.00 uur. Kosten: € 3,50 per maand. Docent: Lia Corvers Tai Chi Start: 16 september 2010. Dag en tijd: donderdag beginners van 19.00 - 20.30 uur en gevorderden van 20.30 - 22.00 uur. Kosten: € 7,50 per les te betalen in blokken van 4 lessen (€ 30,-). Docenten: en aanmelding: Jorge: 06-14868717 e-mail: jorgedar@gmail.com of Jacqueline: 0614863188, e-mail: taijiles@jmansem.dds.nl Lunch voor ouderen (55+) Start: 31 augustus, 28 september, 2 november en 7 december 2010. Dag en tijd: dinsdag van 12.30 – 13.30 uur. Kosten: € 3, -. Contatcpersoon: Willem van de Eijkel, tel: 6842473 of mail naar: w.vandeneijkel@ijsterk.nl. Aanmelden: tot woensdag 13.00 uur bij t’ Trefunt Naailes Start: 9 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 19.00 - 21.00 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85,- Docent en aanmelding: Zeza Fernandes, tel: 06-28140310 of mail naar: zeza@chello.nl. Voor meer informatie kijk op: www.zeza.nl. Spaans beginners Start: Najaar 2010. Dag en tijd: woensdag van 19.00 – 20.30 uur. Kosten en korting: 12 lessen voor € 88 / € 70. Docent en aanmelding: Sergio Sanzana email: sergio.sanzana@kpnplanet.nl Spaans (half)-gevorderden Start: Najaar 2010. Dag en tijd: woensdag van 20.30 - 22.00 uur. Kosten en korting: 12 lessen voor € 88 / € 70. Docent en aanmelding: Sergio Sanzana email: sergio.sanzana@kpnplanet.nl

Activiteiten & cursussen BUURTCENTRUM DE WATERVAL Country-line dansen (55+) Start: 3 september 2010. Dag en tijd: vrijdag van 10.15 – 11.45 uur. Kosten: 10 lessen voor € 18 . Docent: Lidia Hagen. Aanmelden: de Waterval: 6841262 Hardlopen en wandelen voor vrouwen. Opgeven vooraf is niet nodig. Verzamelen 9.30 uur bij de Waterval of Wijkgebouw Hebron, Polanenstraat 197-213. Start: 15 september 2010 en is doorlopend. Dag en tijd: woensdag van 9.30 – 11.00 uur. Kosten: 10 rittenkaart voor € 12. Contatcpersoon: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.sarhuan@ijsterk.nl Aanmelden: jokehoed@planet.nl Bak en Kookles Start: 14 september 2010. Dag en tijd:dinsdag van 13.00 – 15.00 uur. Kosten: afhankelijk van de boodschappen. Contactpersoon: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.sarhuan@ijsterk.nl Eetgroep Waterval Start: 3 september 2010. Dag en tijd: woensdag vanaf 18.30 uur.. Kosten: € 4,50. Aanmelden en informatie: van Lennepkade, tel: 4207744 Open Huis in de Waterval. Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: zondag van12.00 – 16.00 uur. Kosten: € 5 lunch € 2 activiteit € 3. Aanmelden bij de Waterval: tel: 6841262 Samen ontbijten Start: 17 september 2010. Dag en tijd: vrijdag van 9.30 – 10.30 uur. Kosten: € 1 per keer. Contactpersoon en aanmelden: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar s.saruhan@ijsterk.nl

melden: Wieke Dobbelaer, tel: 06 - 439 09 738 of mail naar w.dobbelaer@gmail.com Bharata Yoga Afwisseling van inspanning en ontspanning! Veel aandacht voor spannings-en probleemgebieden zoals RSI-gerelateerde klachten en onderrugklachten. Op woensdag van 18.30-19.30 uur is de les iets korter (1 uur) en worden er rustigere oefeningen gedaan. Deze les wordt gegeven door docente Helene Heslenfeld. Wilt u graag deelnemen aan haar les? Neem contact op met Helene door haar een mail te sturen naar: hheslenfeld@mail.com Bharata Yoga I Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 18.15 – 19.45 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85. Docent en aanmelden: Helene Heslenfeld, mail naar: hheslenfeld@mail.com Bharata Yoga II Start: 23 augustus 2010. Dag en tijd: maandag van 20.00 – 21.30 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85. Docent en aanmelden: Helene Heslenfeld, mail naar: hheslenfeld@mail.com Bharata Yoga III (Rustige) Start: 25 augustus 2010. Dag en tijd: woensdag van 18.30 – 19.30 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85. Docent en aanmelden: Helene Heslenfeld, mail naar: hheslenfeld@mail.com Bharata Yoga IV Start: 25 augustus 2010. Dag en tijd: woensdag 19.45 – 21.15 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85. Docent en aanmelden: Helene Heslenfeld, mail naar: hheslenfeld@mail.com

Soepgroep Start: doorlopend. Dag en tijd: dinsdag van 10.00 – 14.00 uur. Kosten: gratis. Contactpersoon en aanmelden: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.saruhan@ijsterk.nl

Bharata yoga. Start: eind september 2010. Dag en tijd: dinsdag 16.45 – 17.45 en 18.00 – 19.30 uur. Kosten: 10 lessen voor € 85. Docent en aanmelden: Snezana Klobucar, tel: 0625591883 of mail naar: Snezana_klobucar@hotmail.com

Assertiviteitscursus: Ik ben belangrijk! Start: 2 september 2010, doorlopend. Dag en tijd: donderdag van 19.30-21.30 uur. Kosten: 10-strippenkaart voor € 125 eenmalige les € 15. Contactperoon en aan-

Nederlandse conversatie. Start: 31 augustus 2010. Dag en tijd: dinsdag van 12.00 – 14.00 uur (gemengd), dinsdag van 13.00 – 15.00 uur (vrouwen). Kosten: gratis. Contactpersoon en aanmel-


Activiteiten & cursussen den: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.saruhan@ijsterk.nl Academie van de Stad, studenten en vrouwen in gesprek. Start: precieze datum wordt nog bekend gemaakt, zie ook www.academievandestad.nl . Contatcperoon en aanmelden: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.saruhan@ijsterk.nl

maandag 19.15 - 20.15 uur en 20.30 - 21.30 uur / Kosten en korting: 30 lessen € 150 / € 120 / Docent en aanmelding: Ansje Batelaan: ansje@batelaan.com Fitgym 50+ MBVO Start: 1 september 2010 / Dag en tijd: woensdag van 12.00 – 14.00 uur / Kosten: per keer € 3,50 / Docent: Anita Jamelet. Voor informatie: www.mbvo-amsterdam.nl en mbvo_amsterdam@hotmail.com

Advocatenspreekuur Start: 7 september 2010. Dag en tijd:dinsdag van 18.00 – 19.00 uur . Kosten: gratis. Informatie: info@westerparkadvocaten.nl, tel:475 0005. Start: 7 september 2010. Dag en tijd: Donderdag van 19.30 – 20.30 uur. Kosten: gratis. Informatie: info@advocatenspreekuur.nl

Fitgymlunch voor 50+ Start: 1 september 2010 / Dag en tijd: woensdag van 13.30 – 14.30 uur / Kosten: per keer € 2,- / Contactpersoon en aanmelding: Annemique Vredevoogd en Woksi, tel: 6238815 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl

Buurtmaatjes Start: 30 juni, 30 juni, 28 juli en 25 augustus 2010. Dag en tijd: woensdag van 10.0014.00 uur. Kosten: € 1 per keer. Contatcpersoon en aanmelden: Marjan Raasveld, tel. 684 12 62 of gerda@vriendendiensten.nl, tel: 683 92 60.

Lyengar yoga – Beginners Start: 14 september en 16 september 2010 / Dag en tijd: dinsdag 18.30 - 19.45 uur en donderdag 18.30 - 19.45 uur / Kosten en korting: 15 lessen € 90 / € 72 / Docent en aanmelding: Zhamilya Assilbekova, 0638745321, zhamilyaa@yahoo.com

De STER, creatief centrum voor activering en participatie Start: 29 juni 2010. Dag en tijd: dinsdag en donderdag van 10.00 – 15.00 uur (d0orlopend) . Kosten: € 1 per keer. Informatie en aanmelding: Marjan Raasveld, tel: 6841262 of mail naar: m.raasveld@ijsterk.nl.

Yoga met Pryanama Start: 22 september 2010 / Dag en tijd: woensdag 17.45 -18.45 / 19.00 - 20.15/ 20.30 21.45 uur Kosten en korting: 35 lessen voor € 210 / €175 / Docent en aanmelding: L. Meerman, meerman91@hotmail.com of kijk op: www.lydwinameerman.nl

Thema koffieochtend. Start: 17 september 2010. Dag en tijd: vrijdag van 10.00 – 11.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Kosten: € 1 per keer. Contactpersoon en aanmelden: Sevim Sarhuan, tel: 6841262 of mail naar: s.saruhan@ijsterk.nl BUURTCENTRUM STRAAT EN DIJK BBB Bodyshape Start: 13 september en 17 september 2010 / Dag en tijd: maandag 9.00 - 10.00 uur en vrijdag 9.00 - 10.00 uur / Kosten en korting: 15 lessen voor € 75 / € 60 / Docent en aanmelding: Zhamilya Assilbekova, 0638745321 of mail naar zhamilyaa@yahoo.com BBB Start: 30 augustus 2010 / Dag en tijd:

31

Zin in bewegen Start: 26 augustus 2010 / Dag en tijd: donderdag 9.30 - 10.30 uur / Kosten en korting: 16 lessen € 80 / € 74 Docent en aanmelding: Ruth Hollstegge, tel: 6814352 of 06-50547424 Koor Straat & Dijk Koor Straat & Dijk heeft zo’n 20 leden en een zeer divers repertoire. Start: doorlopend / Dag en tijd: donderdag 19.45 – 21.45 uur / Kosten: contributie / Informatie: informatie voor de les Zangles Start: 20 september 2010 / Dag en tijd: Maandag van 19.30 - 22.15 uur / Docent: Tatiana Lina / Informatie: via Straat en Dijk

Koffie en Lunch 55+ Eens per twee weken bij de gezellige koffie-ochtenden, die worden afgesloten met een lekkere lunch (apart voor opgeven). Start: 20 september 2010 / Dag en tijd: maandag van 11.00 - 13.00 uur / Kosten: € 2 per keer / Contactpersoon: Noor van Eik, tel: 6328815 (voor 10.00 uur) Senioren Soos Iedere maandagmiddag kunt u genieten van een bingo, iets creatiefs of educatiefs. Start: 20 september 2010 / Dag en tijd: maandag van 14.00 - 16.00 uur / Kosten: € 2.50 per keer. Contactpersoon: Noor van Eik, tel: 6328815 (voor 10.00 uur) Franse les Start: 13 september 201 / Dag en tijd: maandag van 19.30 - 20.30 uur / Kosten: 25 lessen voor € 175 Docent en opgave: Els de Haan, mail naar: els.dehaan@wanadoo.nl Spaanse les Start: Wordt nader bekend gemaakt / Dag en tijd: woensdag 19.30 – 21.45 uur / Docent en opgave: M. Nunez, mail naar: mnunezsandez@hotmail.com Taalwijzer/inburgering Centrum Start: doorlopend / Dag en tijd: dinsdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur / Kosten: gratis. Contactpersoon: T. Ajami en A. Kamal, tel: 6863881 (ma, do en vrij) Koffieochtenden voor 50+ i.s.m. de ANBO Start: 27 Augustus 2010 / Dag en tijd: om de week op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur / lunch 12.00 – 13.00 uur. Kosten: koffie is gratis / lunch € 2 / Contactpersoon: Annemique Vredevoogd, tel: 6238815 of mail naar: a.vredevoogd@ijsterk.nl


32

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. ‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! www.gezond.amsterdam.nl

Informatielijn: 020 - 55 55 260 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Voor al uw juridisch advies:

mevrouw mr. t.C. ten roUWeLaar - adVoCaat Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346, Fax: 0203790244 E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl


33

Wonen

Een woning kopen in Amsterdam Als u een woning in Amsterdam wilt kopen, staat u voor vragen als: hoe vind ik een koopwoning, welke instanties kunnen mij helpen, waar moet ik op letten. Wat voor woning zoekt U? B.v. een nieuwbouwkoopwoning kunt u makelijk vinden via de internetsite www.nieuwbouw.amsterdam.nl En voor een koopwoning in de bestaande bouw Gaat u naar één van de vele internetsites waarop makelaars hun aanbod plaatsen, de bekendste zijn bijvoorbeeld: www.funda.nl of www.mva.nl (amsterdams) of u neemt contact op met een NVM makelaar die u op de hoogte houdt van het aanbod. Bestemmingsplannen? Ieder stadsdeel is opgesplitst in gebieden waaraan verschillende bestemmingen zijn toegekend, zoals industrieterrein of woongebied. Als u een koophuis heeft gevonden, is het verstandig om het bestemmingsplan in de omgeving van het huis te bekijken.. www.amsterdam.nl/stadsdelen/ Erfpacht? De gemeente Amsterdam is eigenaar van ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeente. Een groot deel van deze grond wordt in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van de grond blijft en dat erfpachters gedurende lange tijd het gebruiksrecht ervan krijgen. Als u een huis wilt kopen in de gemeente, is het verstandig om na te kijken of het pand op erfpachtgrond staat. Erfpachttarieven worden regelmatig herzien en aangepast aan de actuele waarde van de grond. www.erfpacht.amsterdam.nl Onroerende zaakbelasting (OZB) De WOZ-waarde is de waarde die wordt gegeven aan een woning of bedrijfsruimte. Naar deze waarde berekent de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB). De waardepeildatum ligt altijd 1 jaar voor het belastingjaar. De waardepeildatum voor 2010 is dus 1 januari 2009. Alle informatie over de OZB vindt u op de website www.gemeentebelastingen. amsterdam.nl Vereniging Eigen Huis De Vereniging Eigen Huis is een vereniging voor particuliere eigenaar-bewoners. U kunt bij de vereniging ook terecht voor algemene informatie over koopwoningen. www.eigenhuis.nl Makelaarsvereniging Amsterdam De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is de beroepsorganisatie van makelaars in onroerend goed in de regio Groot Amsterdam. Ook als huizenkoper kunt u bij de vereniging terecht. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke makelaars bij de MVA zijn aangesloten, welke makelaars zich in het bijzonder bezig houden met erfpachttaxaties, woz-taxaties, huurwoningen etc. stuurt de vereniging u de betreffende ledenlijsten. www.mva-makelaars.nl

Hypotheekgarantie De Nationale Hypotheek garantie (NHG, voorheen: gemeentegarantie) is een instrument om het eigen woningbezit in Nederland te bevorderen. De NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie heeft verschillende voordelen: geld lenen voor uw eigen woning wordt voordeliger en zowel koper als geldverstrekker lopen minder risico. Meer informatie en voorwaarden vind u op www.nhg.nl Starterslening Woont u in een huurwoning en wilt u een nieuwbouwwoning kopen, maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek? De VROM Starterslening Amsterdam is voor Amsterdamse huurders die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen. Wilt u meer weten over deze lening kijk dan op www.amsterdam.nl/ wonen. Hier vindt u antwoorden op al uw vragen zoals wat een starterslening inhoudt, voor wie deze bedoeld is, wat de hoogte is en waar u de starterslening kunt aanvragen. Belastingen Als u een eigen woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat wel het eigenwoningforfait, dat u moet optellen bij uw inkomen. www.belastingdienst.nl Voor meer vragen over regelgeving, koopsubsidies of andere vragen over het kopen van een woning kunt u terecht bij Antwoord Amsterdam, tel. 14020 of bij een NVM of MVA makelaar.

MAKELAARS O.G. Aan- en verkoop, taxaties, beheer en assurantiën Paulus Potterstraat 26, 1071 DA Amsterdam Telefoon: (020) 577 53 33 Fax: (020) 671 61 08 www.keij-stefels.nl e-mail: info@keij-stefels.nl


34

Senioren

Zaterdag 9 oktober: Amsterdamse Gemeentedag

Op zaterdag 9 oktober 2010 is het weer zover: dan vindt de 18e Gemeentedag plaats voor 55-plussers in het Stadhuis/Muziektheater van Amsterdam. Van 11.00 tot 16.00 is er van alles te beleven! Ruim honderd Amsterdamse instellingen en organisaties, variĂŤrend van zorg, vrijwilligers, migranten tot cultuur en politiek, presenteren zich op de Gemeentedag. Er zijn gemeentelijke diensten, seniorenorganisaties, musea en andere culturele instellingen met soms aanlokkelijke aanbiedingen. De Gemeentedag wordt zoals altijd omlijst met een afwisselend cultureel programma, wervelende shows en muziek uit alle windstreken, maar natuurlijk ook uit Nederland. Er is genoeg te doen, dus kom ook op zaterdag 9 oktober!

Foto: Edwin van Eis

Goodwillburgh Goed wonen, goede service De Goodwillburgh is een onderdeel van de Goodwillcentra van het Leger des Heils in Amsterdam Anne Frankstraat 2 1011 SR Amsterdam tel. 020 - 553 54 61


35

Kinderopvang Kinderdagverblijf Hier kunnen kinderen tussen nul tot en vier jaar terecht. De meeste kinderdagverblijven zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur, er bestaat ook 24-uurs opvang. Nu zijn er al een brede scholen met kinderopvang in hetzelfde gebouw Peuterspeelzalen De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen twee en vier jaar. Twee tot drie keer per week kunnen peuters een aantal uren spelen en andere activiteiten. Kinderen met een taalachterstand kunnen in peuterspeelzalen waar speciale taalprogramma’s worden aangeboden terecht. Deze taalprogramma’s worden in Voorscholen gegeven en lopen door tot in groep één of twee van de school. De voorscholen vragen een eigen bijdrage is uw inkomen niet hoog genoeg dan kunt bijzondere bijstand aanvragen bij het DWI 020- 3463636 Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang is voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Ze kunnen er na schooltijd, en op werkdagen dat er geen school is terecht. Buitenschoolse opvang vindt meestal plaats buiten de school, maar meer scholen bieden zelf buitenschoolse opvang. Gastouderopvang Een flexibele vorm waarbij het kind wordt opgevangen bij een gastgezin thuis. Deze opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Wilt u meer weten over kinderopvang. Kijk dan op de site van één van de instellingen.

Kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang Creatief aan de slag met kinderopvang. Daar gaat het hart van Partou sneller van kloppen. Partou biedt de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd de beste voorwaarden voor opvang! We zijn er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Of u nu de voorkeur geeft aan kleinschalige opvang of opvang in groepen, Partou heeft een passende oplossing. Meer weten? Ga naar www.partou.nl of bel 020 398 61 00

Verloskundige praktijk “Bijlmermeer” Henna Playfair, Tineke Nierop, Gladys Wilson, Willemijn Speelman, Marijke Broeksma

Kraaiennest 73 • Hoogoord 140b Bijlmerdreef 1056 (ouder en kindcentrum) Tel.: 020 - 695 09 97 • Tel.: 06 - 55 37 37 37 Zowel voor thuisbevalling als ziekenhuisbevalling 1e lijns echografiecentrum Bijlmerdreef


36

Evenementen agenda

Amsterdam Gay Pride 2010 met Grachtenparade en thema ‘Celebrate’ De Amsterdam Gay Pride is dit jaar van 1 tot en met 8 augustus 2010 met als feestelijk thema ‘Celebrate’. Op zaterdag 7 augustus vaart voor de 15e keer de Grachtenparade door de grachten. Het is de enige Gay Parade ter wereld op het water, met ruim een half miljoen toeschouwers op bruggen, boten en langs de kades. De Amsterdam Gay Pride biedt vele festiviteiten zoals straatfeesten, sportwedstrijden en een filmfestival. De straatfeesten vinden vooral plaats op en rond het Rembrandtplein, langs de Amstel tussen Muntplein en Amstelstraat, in de Regulierdwarsstraat en op de Zeedijk. Meer informatie: www.weareproud.nl

De Parade, rondreizende kunst Na Rotterdam, Den Haag en Utrecht strijkt de Parade van 6 tot en met 22 augustus 2010 weer in Amsterdam neer. Met theater, muziek, dans, film en beeldende kunst prikkelt rondreizend festival de Parade de zintuigen. In de vier grote steden worden parken omgetoverd in een tijdelijke culturele straat met theatertenten, fonteintenten en een nostalgische zweefmolen. Per dag zijn er tientallen voorstellingen, vaak speciaal voor de Parade gemaakt. Deze variëren van drie tot veertig minuten. De artiesten geven op het Paradeterrein een voorproefje van de voorstelling om de bezoekers letterlijk de tent in te lokken. Meer informatie: www.deparade.nl - Martin Luther Kingpark, Amsterdam Jazz in Zandvoort De stichting Jazz in Zandvoort organiseert van 6 tot en met 8 augustus 2010 het jaarlijkse Jazzfestival Jazz in Zandvoort. Verspreid over het centrum van Zandvoort zijn er optredens van Nederlandse en buitenlandse toptalenten en gevestigde musici. Als afsluiter van weekend jazz zijn ook de strandpaviljoens op 8 augustus gastheer van verschillende optredens. Meer informatie: www.jazzinzandvoort.nl - Zandvoort Dance Valley Velsen Op 7 augustus 2010 vindt in Velsen Valley, Spaarnwoude de 16e editie van

Dance Valley plaats. Dance Valley biedt een gevarieerde line-up met meer dan 200 nationale en internationale gevestigde en upcoming dj’s. Ook zijn er zo’n 100 live performers en spraakmakende acteurs, zoals steltlopers, een sexy burlesque-danseres in een vogelkooi en een 17e-eeuwse parade waar pracht en praal de overhand heeft. Meer informatie: www.dancevalley.com - Recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen

straat en muzikale verrassingen. De Zeedijk is dit weekend autovrij. De oorsprong van de Hartjesdagen gaat terug tot de Middeleeuwen. Het was een feest van vrijheid en blijheid. De meisjes kregen een matrozenpakje aan en de jongens een jurk. In 1942 verboden de Duitsers de viering van Hartjesdag, maar in 1997 werd de traditie op de Zeedijk in ere hersteld. De Hartjesdagen zijn uitgegroeid tot een groot evenement met in 2009 naar schatting 40.000 bezoekers. Meer informatie: ww.dehartjesdagen.nl - Zeedijk, Amsterdam Vijfjarig jubileum Loveland Festival Op 14 augustus 2010 viert Loveland het vijfjarig jubileum van het Loveland Festival en pakt daarom extra uit. De programmering en de aankleding zullen de vorige edities overtreffen. In de line-up van het grootste dance festival van Amsterdam staan oude bekenden, maar ook nieuw talent. Onder anderen Erick Morillo, Sasha, Sander Kleinenberg, Sébastien Léger (Live), Fedde Le Grand, Mauro Picotto en Felix da Housecat. Meer informatie: www.loveland.nl - Sloterpark, Amsterdam 30e editie Haarlem Jazzstad Van 18 tot en met 22 augustus 2010 vindt voor de 30e keer één van de grootste jazzfestivals van Europa plaats: Haarlem Jazzstad. Jaarlijks trekt dit gratis festival duizenden bezoekers. In de monumentale binnenstad van Haarlem, op en rond de Grote Markt, zijn vijf dagen lang grote en kleinere concerten te zien en horen. Meer informatie: www.haarlemjazzstad.nl

***Hartjesdagen op de Zeedijk in teken van SAIL Op 14 en 15 augustus 2010 viert de Zeedijk weer de traditionele ‘Hartjesdagen’. Een kleurrijk en uitbundig straatfeest, waarbij van oudsher mannen zich als vrouwen en vrouwen zich als mannen verkleden. Dit jaar staan de Hartjesdagen in het teken van SAIL 2010. Onderdeel van het evenement is het operaspektakel Ope-Raam en de spectaculaire Hartjes- en Queens-verkiezing. Daarnaast zijn er diverse theateracts op

MeerLive: vier dagen gratis muziek Van 19 tot en met 22 augustus 2010 vormt het Concours Hippique-terrein in het Haarlemmermeerse Bos het podium voor nationale en internationale topartiesten. Dit vierdaagse muziekevenement is één van de grootste gratis toegankelijke festivals van Nederland. Dit jaar treden onder meer Waylon, Jeroen van der Boom, Frans Bouwer en De Coronas op. Op zondag speelt Wolter Kroes tijdens ‘de Amsterdamse middag’. Meer informatie: www.meerlive.nl - Haarlemmermeerse Bos, Hoofddorp


37

Evenementen agenda LiteSide Festival: oosterse en westerse culturen versmelten Van 20 tot en met 22 augustus 2010 laat het LiteSide Festival voor de vijfde keer grenzen tussen verschillende culturen vervagen. De jubileumeditie van het festival biedt een actuele mix oriëntaalse en westerse cross-overs van muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en film. Jonge talenten tonen de artistieke creativiteit die ontstaat vanuit kruisbestuiving tussen oosterse en westerse culturen. De befaamde Amsterdamse modeontwerper Aziz Bekkaoui opent het festival met een artistieke performance waarin zijn ontwerpen verweven worden met live muziek en oriëntaalse invloeden. Voor de meeste onderdelen geldt Language No Problem. Meer informatie: www.litesidefestival.ning.com - Cultuurpark Westergasfabriek, Amsterdam DTM: Deutsche Tourenwagen-Masters Van 20 tot en met 22 augustus 2010 strijkt het jaarlijkse DTM racespektakel neer op het circuit van Zandvoort. De DTM races zijn één van de grootste toerwagen kampioenschappen in Europa. Coureurs die in deze tak van de racerij

furore maakten, zijn o.a. Mika Häkkinen, Ralf Schumacher en David Coulthard. Naast de races met Audi en Mercedes wagens, is er ook ontspanning in de vorm van open pits, paddock tickets, videowalls, handtekeningensessies en concerten. Meer informatie: www.circuit-zandvoort.nl - Circuit Park Zandvoort ZAND festival in Almere Op zaterdag 21 augustus 2010 staat het strand van Almere op z’n kop tijdens de 3e editie van ZAND. Het strandfestival, dat jaarlijks 35.000 bezoekers trekt, biedt bezoekers naast muziek veel zomerse ingrediënten. Zo is er keuze uit verschillende barbecuearrangementen en kunnen bezoekers ontspannen in een van de bubbelbaden op het podium. Voor de echte strandgangers zijn er dit jaar ook loungebedden op het terrein geplaatst. Hoofdact Paul de Leeuw zal het festival op het strand van Almere afsluiten. Het is voor het eerst dat De Leeuw te zien is op een grootschalig openluchtfestival in Nederland. Ook Nick & Simon, VanVelzen, Rowwen Hèze, 3JS en JURK! en De Corona’s zullen optreden. Meer informatie: www.strandfestivalzand.nl

Amsterdam Uitmarkt 2010 Dit jaar staat de Uitmarkt van 27 tot en met 29 augustus 2010 in de binnenstad van Amsterdam. De Uitmarkt is de nationale opening van het culturele seizoen en het grootste culturele festival van Nederland. Op 27 augustus presenteert Jörgen Raymann de opening, begeleid door de New Cool Collective. Tijdens de Uitmarkt kunnen liefhebbers van klassieke muziek hun hart ophalen in het Concertgebouw. Het Vondelpark staat met de Uitmarkt Junior volledig in het teken van jong vermaak, terwijl je op het Leidseplein terecht kunt voor cabaret. Ook dit jaar is het theaterfestijn Amsterdam Fringe Festival aanwezig op de Uitmarkt, tegenover Bellevue op de Leidsekade. In de afgelopen jaren is de Uitmarkt uitgegroeid tot een festival met 500.000 bezoekers en 2.000 artiesten die optredens verzorgen op ruim 30 podia. Overal in de Amsterdamse binnenstad zullen in theaters, musea en op verrassende locaties voorstellingen te zien zijn. Meer informatie: www.uitmarkt.nl

Grachtenfestival en Prinsengrachtfestival Van 14 tot en met 22 augustus 2010 staat de Amsterdamse grachtengordel in het teken van klassieke muziek tijdens het Grachtenfestival. Het festival markeert traditiegetrouw het begin van het nieuwe klassieke muziekseizoen. Tijdens het Grachtenfestival is (klassieke) muziek te horen op bijzondere locaties in de Amsterdamse binnenstad en aan de IJ-oevers. Elk jaar worden nieuwe speellocaties toegevoegd. Deze locaties onderscheiden zich door bijzondere of monumentale architectuur en cultuurhistorische waarde. Het Grachtenfestival biedt in hoge mate een podium aan jong talent. Veel concerten zijn gratis of tegen een lage toegangsprijs toegankelijk. Ook het Prinsengrachtfestival op 21 augustus 2010 maakt deel uit van het evenement. Dit wereldberoemde concert is een van de hoogtepunten van het Grachtenfestival. In het voorprogramma worden jonge Nederlandse talenten gepresenteerd. Meer informatie: www.grachtenfestival.nl Foto’s: Ronald Knapp


38

Evenementen agenda

Nationale Open Monumentendag: De smaak van de 19e eeuw Dit jaar vindt de Open Monumentendag plaats in het weekend van 11 en 12 september 2010. Het thema van 2010 luidt: De smaak van de 19e eeuw. Door de bloeiende industrie en de nieuwe mogelijkheden op technisch gebied in de 19e eeuw, ontstonden er allerlei nieuwe typen gebouwen, vaak in een verrassende vorm. Tijdens de Open Monumentendag openen oude en jonge panden gratis hun deuren voor het publiek. Gebouwen waar het publiek anders niet zomaar naar binnen kan. Gemiddeld ligt het bezoekersaantal tussen de 800.000 en 900.000. Jaarlijks zetten tussen de 3.000 en 4.000 monumenten hun deuren open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee. Amsterdam telde vorig jaar zo’n 35.000 bezoekers. Meer informatie: www.openmonumentendag.nl

HISWA te water in Marina Seaport IJmuiden Van 31 augustus tot en met 5 september 2010 presenteert de Marina Seaport in IJmuiden de HISWA te water. De HISWA te water biedt een indrukwekkend aanbod luxe zeiljachten, open zeilboten, indrukwekkende motorkruisers en stoere sportboten. In totaal zullen er ruim 400 schepen zijn, variërend in lengte van 4 tot 25 meter, gebouwd van hout, staal, aluminium en polyester. Alle bekende merken zijn aanwezig en daarnaast presenteren ook nieuwe, nog onbekende merken zich. Meer informatie: www.hiswa.nl - Marina Seaport, IJmuiden Nederlands Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival Het Nederlands Theater Festival vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 12 september 2010 en biedt de tien beste voorstellingen van het seizoen, de genomineerden voor de Toneel Publieksprijs en een uitvoerig randprogramma vol masterclasses, verdieping en vermaak. Voor het eerst zijn ook de genomineerden voor de Gouden Krekel te zien; de beste jeugdtheatervoorstelling. Het

festival sluit af met het Gala van het Nederlands Theater. Het Amsterdam Fringe Festival, inmiddels goed voor tientallen voorstellingen op ongeveer twintig locaties, is een festival binnen het Nederlands Theater Festival waar geen jury iets te vertellen heeft, maar waar de theatermaker regeert. Het Fringe Festival biedt een uitgebreid 'Language No Problem' programma. Meer informatie: www.tf.nl en www.amsterdamfringefestival.nl - Amsterdam MeerPop Op 3 en 4 september 2010 vindt het nieuwe festival MeerPop plaats: twee dagen waarin verschillende topartiesten van Nederlandse bodem voorbij komen. De aanleiding voor het festival is het tienjarig jubileum van het ‘Vierdaags Spektakel van Zwanenburg en Halfweg’. Op het programma van MeerPop prijken onder andere Di-rect, Ilse DeLange, De Dijk, Thomas Berge, alle ‘Toppers’ en Bløf. Het festivalterrein ligt aan de rand van Amsterdam, in Zwanenburg. Meer informatie: www.meerpop.nl - Zwanenburg

Almere Haven Festival In het weekend van 3 tot en met 5 september 2010 wordt het Almere Haven Festival gehouden met het gratis klassieke concert, de Botterdagen, de Kunstmarkt, het Havenkom Proeverij, optredens van Flevolandse Shantykoren en de Brocante- en Antiekmarkt. Traditiegetrouw wordt het Almere Haven Festival geopend met een botterwedstrijd op het Gooimeer. Het festival trekt jaarlijks gemiddeld 50.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen. Meer informatie: www.almerehavenfestival.nl - Almere Singelfestival Edam: intiem en prikkelend Op 17 en 18 september 2010 is het in Edam genieten voor muziek- en theaterliefhebbers. Tijdens het Singelfestival in de haven in Edam staan er verschillende bands, theater en cabaret op het programma. Het festival biedt volop ruimte aan jonge bands en muzikanten, en lokaal talent. Meer informatie: www.singelfestival.nl - Edam Dam tot Damloop: van Amsterdam naar Zaandam Op zondag 19 september 2010 is de 26e editie van de Dam tot Damloop. Dit is al jaren het grootste hardloopevenement van Nederland en zelfs de grootste bedrijvenloop ter wereld in haar soort. De deelnemers lopen van het centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaandam. Honderdduizenden toeschouwers creëren een unieke sfeer langs de parcours. De Dam tot Damloop biedt behalve de traditionele 10 Engelse Mijl (16,1 km) ook de 4 Engelse Mijl (6,4 km) en de Mini Dam tot Damlopen voor kinderen. In hetzelfde weekend vinden ook de Dam tot Dam Wandeltocht en de Dam tot Dam FietsClassic plaats. Meer informatie: www.damloop.nl Madness & Arts Festival in Haarlem in 2010 Het Madness & Arts Festival (MAF) is een bijzondere internationale en interdisciplinaire manifestatie over gekte in de kunst. Van 24 september tot en met 3 oktober 2010 zal het festival, na Toronto Canada (Workman Arts 2003) en Mün-


Evenementen agenda ster Duitsland (Theater Skykorax 2006), eenmalig neerstrijken in Haarlem. Tien dagen lang staan alle Haarlemse culturele instellingen in het teken van de relatie tussen kunst en gekte: hoe geven kunstenaars en performers waanzin en daarmee psychiatrie een plaats in hun werk en hoe kan kunst de beeldvorming over gekte en psychiatrie beïnvloeden? MAF onderzoekt het verband tussen creativiteit en psyche. Behalve kunstenaars worden ook wetenschappers (psychiatrie, hersenwetenschappen) en ervaringsdeskundigen (psychiatrische patiënten) bij de programmering van het festival betrokken. Het 3e Madness & Arts Festival biedt een uitgebreid programma met theater, dans, film, muziek, beeldende kunst, literatuur, poëzie, debat en ontmoetingen. Meer informatie: www.mafhaarlem.nl Robodock, hypnotiserend industrieel sprookje Op 24 en 25 september 2010 strijkt Robodock neer op het NDSM-terrein voor een nieuw hypnotiserend industrieel sprookje. Na een afwezigheid van twee jaar wordt in 2010 een evenement van bescheiden afmetingen neergezet. Dit jaar is de werfhelling aan het water de achtergrond voor een indrukwekkende mix van spectaculair theater, betoverende klanken, uitgehongerde robots, overdonderende mechanische sculpturen en een apotheose van vuur en geluid. Meer informatie: www.robodock.org - NDSM-terrein, Amsterdam Internationale fotografiebiënnale Grid 2010 Van 25 september tot en met 7 november 2010 wordt de 4e internationale fotografiebiënnale Grid 2010 gehouden. Grid toont de huidige stand van zaken in de fotografie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Grid is creatief en educatief, experimenteel en toegankelijk. Als een raster, een grid, zijn op meer dan 100 locaties ruim 120 projecten uit 30 landen te zien. In gerenommeerde galeries en op onconventionele locaties. Grid is een podium voor ontmoetingen tussen verschillende vormen van visuele communicatie, en een platform voor gevestigde en beginnende

namen in de fotografie industrie. Grid is te zien in vijf steden: Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem en Zaanstad. Meer informatie: www.gridphotofestival.com Nationaal Oldtimer Festival Op 26 september 2010 kunnen alle klassiekerliefhebbers hun hart ophalen op het Nationaal Oldtimer Festival op Circuit Park Zandvoort. Deze dag zijn er niet alleen oldtimers, klassiekers en youngtimers te bewonderen, ook wordt onder meer de Klassieker Tourtocht verreden, is er de Klassieker Bedrijvenmarkt en een Concours d´Elegance, en kunnen bezoekers zelf met hun klassieker op het circuit rijden. Meer informatie: www.nationaaloldtimerfestival.nl - Circuit Park Zandvoort Illusie en werkelijkheid in Van Gogh Museum Het Van Gogh Museum biedt van 8 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011 een

39 unieke tentoonstelling: Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto’s en film, 1875-1918. Het is voor het eerst dat het naturalisme als kunststroming in een overzichtstentoonstelling wordt gepresenteerd. In het laatste kwart van de 19e eeuw was het naturalisme een van de dominante stromingen in de schilderkunst. Deze fotografische stijl was grensoverschrijdend en opvallend homogeen, of het nu om Finse, Hongaarse, Franse of Amerikaanse naturalistische kunstenaars ging. Hun thema’s kozen zij uit het dagelijkse ‘moderne’ leven: arbeiders, boeren, de gegoede burgerij - alle sociale lagen van de bevolking kwamen aan bod. In deze expositie wordt het naturalisme vanuit verschillende invalshoeken belicht: de thematiek, het schilderproces en de reacties van de critici en het publiek. Meer informatie: www.vangoghmuseum.nl - Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7

De onsterfelijke Alexander de Grote, Hermitage Amsterdam In de Hermitage Amsterdam is van 18 september 2010 tot en met 18 maart 2011 de tentoonstelling Alexander de Grote te zien. Geen vorst uit de oudheid spreekt zo tot de verbeelding als Alexander de Grote (356-323 v. Chr.; koning vanaf 336 v. Chr.). Vanaf zijn vroege jeugd wist hij de mensen om hem heen te inspireren. Tijdens zijn veldtochten naar het Oosten ging Alexander op zoek naar de oorsprong van Dionysos. Tijdens deze zoektocht kwam hij in contact met vele landen: Egypte, Syrië, Bactrië, Perzië, India en Mongolië. Overal stichtte hij nieuwe hoofdsteden die hij alle Alexandrië noemde en liet een spoor van Griekse cultuur achter: het hellenisme. Zijn naam en faam bleven bestaan, ook Richard Brompton (ca. 1734-1783), na de oudheid. Voor vele Europese, RusPortret van de grootvorsten sische en islamitische vorsten was hij een Aleksandr en Konstantin, 1781 lichtend voorbeeld. Schilderijen, wandtaOlieverf op doek, 210x146,5 cm pijten en toegepaste kunst tonen het Foto: Staatsmuseum leven en de geschiedenis van Alexander. De Hermitage, St.-Petersburg In de tentoonstelling komen al deze aspecten aan bod, met voorwerpen vanaf de klassieke oudheid tot in de moderne tijd, van westerse en niet-westerse oorsprong. Meer informatie: www.hermitage.nl


40

Evenementen agenda

Grachtenrace per sloep door de grachten Op 9 oktober 2010 vindt de Grachtenrace Amsterdam plaats, een sloepenrace van ruim 24 kilometer dwars door de binnenstad van Amsterdam. Het aantal deelnemers is gegroeid van 35 in 1986 tot 140 sloepen in 2009, elk bemand door acht roeiers en een stuurman. De unieke grachtentocht vergt de nodige stuurmanskunst om zonder averij de finish te halen vanwege de smalle brugpassages, rondvaartboten en concurrerende sloepen. Ook voor de supporters is het een zeer aantrekkelijke wedstrijd, omdat de sloepen nagenoeg over het hele traject te voet of per fiets gevolgd kunnen worden. De start en finish zijn aan het Oosterdok bij het Scheepvaartmuseum. Meer informatie: www.grachtenrace.com 35e Amsterdam Marathon op 17 oktober De Amsterdam Marathon is een loopevenement waaraan duizenden wedstrijd- en recreatieve lopers uit meer dan 50 landen deelnemen. Zondag 17 oktober 2010 vindt de 35e editie van de Amsterdam Marathon plaats en gaan de deelnemers vanuit het Olympisch Stadion van start. Het parcours leidt de atleten vanaf het Olympisch Stadion zowel door de binnenstad als langs de Amstel. Naast de 42 kilometer lange Mara-

*>Ž ܓLiÀ…iˆ` âiv >>˜

thonloop, staat ook een halve marathon en een 7,5 kilometer loop op het programma. Meer informatie: www.amsterdammarathon.nl International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) Van 18 tot en met 28 november 2010 strijkt het IDFA neer in het hart van Amsterdam. Op dit tiendaagse festival worden jaarlijks ruim 250 creatieve documentaires vertoond. IDFA is uniek vanwege het internationale filmprogramma, de verscheidenheid aan genres, het politiek geëngageerde programma en de vele Europese en wereldpremières die elk jaar aangeboden worden. IDFA is dé plek waar kunst, film, debat en maatschappij samenkomen. Meer informatie: www.idfa.nl

Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig.

‡ *ˆiŽiÀÌ Õ Ûii¶ ‡ i˜Ì Õ }ië>˜˜i˜¶ ‡ 6œiÌ âˆV… ˜iiÀÏ>V…̈}¶

œi `i œ˜ˆ˜i VÕÀÃÕà œ«

ÜÜÜ°«Õ˜Ì«°ŽiÕÀiiÛi˜°˜

Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar 020-5555822. Kijk voor actuele informatie op www.gezond.amsterdam.nl Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.

COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van Uitgeverij Maypress, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard, Telefoon: 072 - 5715013, www.maypress.nl, www.infowebamsterdam.nl Foto voorpagina: Stichting Sail Amsterdam; Foto’s binnenwerk: Maypress e.a.; Redaktie: Jol Riemsma; Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel; Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, politie wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Adverteren: Voor informatie over adverteren in de Informatiegids Stad Amsterdam kunt u telefonisch contact opnemen, 072 - 5715013. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.


41

Zaken & beroepenregister ADVOCATEN Ten Rouwelaar advocaat Zie onze advertentie op pagina 32

Mr Ch.W.A. van Dam www.advocatenkantoorvandam.nl

Spierings & Van der Poel Advocaten Algemene rechtspraktijk Gratis spreekuur Bel voor een afspraak Zandpad 3a (Naast ingang Vondelpark) 1054 GA Amsterdam Tel: 020 - 689 64 54 Fax: 020 - 685 00 27

Blom Advocatuur & Mediation Utrechtsedwarsstraat 38 1017 WG Amsterdam 020 - 623 03 10 020 - 623 75 80 Personen & Familierecht www.mrblom.nl

AMBULANCEVERVOER

Amsterdam advocatenkantoorvandam@live.nl

Mw. Mr. D.L. Kruijdenhof advocaat

MR L.J.G. VOORN advokaat en procureur

W.G. Plein 228 1054 SE Amsterdam Tel. 607 01 45, Fax 612 59 63 info@kruijdenhof.nl www.kruijdenhof.nl Arbeidsrecht / Familierecht (o.a. echtscheidingen en alimentatie) Sociaal-zekerheidsrecht Vreemdelingenrecht

Churchilllaan 167 1078 DW Amsterdam

’Met zorg op weg’ Regionale Meldkamer Zorg- en Welzijnsvervoer Amsterdam en omstreken

Tel.: (020) 570 95 55 Fax: (020) 570 95 75 7 x 24 uur bereikbaar Taxivervoer: (Rolstoel)busvervoer: Meertaxi:

(020) 570 95 55 (020) 570 95 65 0900 - 6337829 0900 - meertaxi

AUSCHWITZ COMITÉ Auschwitz Comité Zie onze advertentie op pagina 6

Telefoon 020 - 662 07 22 Hunzestraat 70, 1079 WE Amsterdam

AUTOMOBIELBEDRIJVEN De Meteor LR Zie onze advertentie op pagina 2

Tel. (020) 673 00 55, Fax (020) 673 00 91

BANKEN

Wij bieden u deskundige hulp op het gebied van: • sociaal zekerheidsrecht (o.a. bijstand, WAO, AOW,

huurrecht

Stadsbank van Lening Zie onze advertentie op pagina 3

WIA, ziektewet, WW) • familierecht • huurrecht • arbeidsrecht • strafrecht Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd.

arbeidsrecht

BEGRAAFPLAATSEN

verzekeringsrecht echtscheiding

Het eerste gesprek is altijd gratis.

Informatie

letselschade

(020) 410 66 66

strafrecht

Ookmeerweg 273 - 275 1067 SP Amsterdam

incasso enz.

westgaarde.nl


42

Zaken & beroepenregister BEWONERS AANSPREEKPUNT SCHIPHOL

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol - Bas Informatie, vragen of klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol?

Stichting Begraafplaats “St.-Barbara� Spaarndammerdijk 312 1014 AA Amsterdam telefoon: (020) 682 05 98 fax: (020) 681 22 16 info@stbarbara-amsterdam.nl

De R.-K. Begraafplaats Buitenveldert bestaat al 175 jaar en ligt tussen de zuidelijke ringweg van Amsterdam en de Amstelveenseweg, nabij het Olympisch stadion. Op de begraafplaats heerst, ondanks haar ligging, een weldadige rust. De begraafplaats is de oudste begraafplaats van Amsterdam en biedt een prachtig palet aan verschillende soorten bomen en planten. Voor vragen zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 020 6629890 Fred. Roeskestraat 103 1076 EE Amsterdam www.begraafplaats-buitenveldert.nl

BEGRAFENISSEN / UITVAARTVERZORGING

-ELDINGÂŹVANÂŹOVERLIJDEN

ÂŹÂŹÂŹ 0800 5080 'RATISÂŹNUMMER ÂŹDAGÂŹENÂŹNACHTÂŹBEREIKBAAR

+ABELWEGÂŹ ÂŹ""ÂŹÂŹ!MSTERDAM

PCNL

Bel Bas op tel. (020) 601 55 55 (dagelijks, ook in het weekend, tussen 9.00 - 17.00 uur) of mail naar info@mailbas.nl Ook kunt u een bezoek brengen aan Bas op www. bezoekbas.nl

BREIEN

volledige collectie ROWAN garens en Addi naalden brei-, haak- en borduurgarens handgebreide truien, borduurpakketten en stoffen exclusieve breipatronen

Ook telefonisch te bestellen Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam 3 min. lopen van de Dam, Open: ma 13.00 - 17.30, di t/m za 10.30 - 17.30 uur tel 020 6231445, fax 020 4278522 www.afstap.nl

BROODJESZAKEN BIJBELCENTRA Bijbelcentrum “Bij Simon de Looier� Looiersgracht 70 1016 VT Amsterdam Evangelist: J. Krijgsman Inloop Di t/m Za 10.00 – 16.00 Kerkdiensten/Samenkomsten Zo: 10.30 en 17.00 Bijbelcursus Beginners: Wo 10.30 en 19.15 Gevorderden: Di 19.15 Verdieping: Di 20.30 Gezamenlijke maaltijd 3 Gangen menu: Do 17.30 Meer informatie: 020-6227742 bijbelcentrum@kliksafe.nl www.bijbelcentrumamsterdam.nl

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN Island Bookstore Zie onze advertentie op pagina 4

Fijne Vleeswaren uit eigen Worstmakerij Zelf gemaakte Salades, PâtÊ’s en diverse belegde broodjes Elandsgracht 100 Telefoon: 623 84 80

BUIKDANSEN OriÍntaalse danswinkel Jeanines Souk Czaar Peterstraat 107, 1018 PE A’dam tel 06 21858734 Sjaals, sluiers, dans/feestkleding, sieraden, kralen en veel meer. www.buikdanswinkel.nl info@buikdanswinkel.nl Dans & bewegingstudio Lijfwijs Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam tel 06 21858734, www.lijfwijs.nl Jeanine Korrelboom geeft sinds 1984 cursussen en workshops Buikdansen. Kijk voor up-to-date informatie over lessen en workshops op de website.

CURSUSSEN


43

Zaken & beroepenregister DANSSCHOLEN

DOE HET ZELF ZAKEN

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Donker Curtiusstraat 7, unit 303 1051 JL Amsterdam 020 - 582 20 80 www.sag-amsterdam.nl

Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 42

Tango Argentino Zie onze advertentie op pagina 45

DETACHERING Pewa Zie onze advertentie op pagina 5

DEUREN Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op deze pagina

DIERENARTSEN Dierenkliniek 76 Dierenartsen: W.A. van Dam A. van der Bas en F. Poldermans Plantage Middenlaan 76 Spreekuur volgens afspraak, Tel: 020 622 85 67 www.dierenkliniek76.nl

GEZONDHEIDSCENTRA

KAsTeN op mAAT met schuifdeuren dealer o.a. stanley de luxe mirror wall - Garobe erkend sIKKeNs specialist FLeXA dealer Hout - plaatmateriaal Vloeren - Zonwering Unieke op mAAT ZAAG kwaliteit KoM EEns lAngs bij: DoE HET ZElF WiTTEnbuRg Wittenburgergracht 103 - 113 1018 MX Amsterdam Telefoon: 020 - 6224065 info@hubowittenburg.nl www.hubowittenburg.nl

GEMEENTEBELASTINGEN AMSTERDAM Gemeentebelastingen Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 13 t/m 16

GEZONDHEIDSZORG

De Centra: Gezondheidscentrum Banne Buiksloot .......................................020 - 631 91 57 Huisartsenpraktijk Bocholtstraat .......................................020 - 617 56 70 Gezondheidscentrum Borgerstraat .......................................020 - 612 26 96 Gezondheidscentrum Haveneiland .......................................020 - 416 53 30 Gezondheidscentrum Helmersstraat .......................................020 - 683 85 83 Gezondheidscentrum De Koempoelan .......................................020 - 665 26 81 Gezondheidscentrum Oostelijke Eilanden ......................................020 – 626 98 90 Gezondheidscentrum Osdorp .......................................020 - 610 32 05 Gezondheidscentrum Slotermeer .......................................020 - 613 32 12 Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt .......................................020 - 686 98 07 Gezondheidscentrum Steigereiland .......................................020 - 495 22 56 Gezondheidscentrum De Vaart .......................................020 - 667 66 66 Gezondheidscentrum Zeeburg ......................................020 – 418 30 97

PuntP / Jellinek Zie onze advertentie op pagina 40

GREENWHEELS

Slechts

5,95 per jaar

neem een abonnement 072 - 57 150 13

Meerhuizenstraat 16 1078 TH Amsterdam

HS

Tel. 020 - 664 77 18/664 89 98 Fax 020 - 664 76 12 Van 3 tot 24 uur per dag Ook via AWBZ & PGB

Heb je niet elke dag een auto nodig, dan is een auto onnodig duur. Maar ja, een auto is soms toch wel handig! Greenwheels is de auto die je betaalt wanneer je hem gebruikt en pakt wanneer je hem nodig hebt. In Amsterdam zijn ruim 500 uitgiftepunten met gereserveerde parkeerplaatsen, waardoor je altijd direct een auto inclusief parkeervergunning kunt pakken. Bel nu: 088-2100100 (normale gesprekskosten) Surf nu naar: www.greenwheels.nl


44

Zaken & beroepenregister HAKEN

KAPPERS

De Afstap Zie onze advertentie op pagina 42

behandeling volgens afspraak

De Afstap Zie onze advertentie op pagina 42

telefoon 624 60 58 wolvenstraat 13 amsterdam maandag en dinsdag gesloten

HOBBY Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 43

KERKDIENSTEN Bijbelcentrum “Bij Simon de Looier” Zie onze advertentie op pagina 42

Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 43

INLOOPCENTRA

KINDEROPVANG Kinderopvang Partou Zie onze advertentie op pagina 35

Bijbelcentrum “Bij Simon de Looier” Zie onze advertentie op pagina 42

JONGEREN HULPVERLENING

JorDent praktijk voor mondzorg Noorderkerkstraat 10 bg 1015 NB Amsterdam Tel. 020 - 638 72 11 www.jordent.nl

herman deen kapper

HANDWERKEN

HUBO

MONDHYGIËNISTEN

MAKELAARS O.G. Key & Stefels Makelaars O.G. Zie onze advertentie op pagina 33

Uw gebit vakkundig laten verzorgen en gezond houden door gediplomeerde mondhygiënisten. Jordent aan de Noorderkerkstraat, in het hartje van de Jordaan. • • • •

Instructies mondzorg Uitgebreide gebitsreiniging Behandeling slechte adem Veilige efficiënte bleekmethode, onder professionele begeleiding

Behandeling bij voorkeur volgens afspraak. Lid van de Ned. Ver. van Mondhygiënisten. Mondhygiënisten M.H. Wolff en K. Reijnhout

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Heliomare Amsterdam Centrum niet-aangeboren hersenletsel Informatie & advies, sport, beweging, training, therapie en thuisbegeleiding. info & aanmelding 020-4700374 b.scarione@heliomare www.heliomare.nl

OUDEREN Goodwillburgh Zie onze advertentie op pagina 34

POLIKLINIEKEN

Hulp- en dienstverlening aan jongeren • Verkoopin alle stadsdelen, tevens opvang zwerfjongeren

• Aankoop • Waardebepalingen Centraal bureau • Taxaties 020 - 623 97 67 Telefoon: • Diverse Nieuwbouwprojecten zie ook: www.streetcornerwork.eu

• Verkoop • Aankoop • Waardebepalingen • Taxaties • Diverse Nieuwbouwprojecten

GGD Amsterdam SOA Polikliniek Zie onze advertentie op pagina 40

Bekend in west, wegwijs in Amsterdam en omstreken! P. Calandlaan 310

tel. 020 - 419 30 09

info@nieuwwestmakelaardij.nl

1060 TS Amsterdam

fax 020 - 419 30 20

www.nieuwwestmakelaardij.nl

• Verkoop • Aankoop • Waardebepalingen • Taxaties info@nieuwwestmakelaardij.nl • Diverse Nieuwbouwprojecten

Bekend in west, wegwijs in Amsterdam en omstreken! P. Calandlaan 310 1060 TS Amsterdam

Slechts tel. 020 - 419 30 09

5,95 per jaar fax 020 - 419 30 20

neem een abonnement 072 - 57 150 13

www.nieuwwestmakelaardij.nl

Bekend in west, wegwijs in Amsterdam en omstreken! P. Calandlaan 310, 1060 TS Amsterdam tel. 020 - 419 30 09, fax 020 - 419 30 20 info@nieuwwestmakelaardij.nl www.nieuwwestmakelaardij.nl

PRINTSERVICE Felix Print Oudezijds Achterburgwal 141b 1012 DG Amsterdam tel.: 020 -6259807 felixol@xs4all.nl www.felixprint.nl Kleine opdrachten klaar terwijl u wacht


45

Zaken & beroepenregister PROJECT MANAGEMENT BUREAU Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam . . .552 96 96 Weesperstraat 432 1018 DN Amsterdam Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. www.pmb.nl

STOMERIJEN

TELEFONISCHE HULPDIENST Sensoor Zie onze advertentie op pagina 5

THUISZORG Onze service: • Wassen / Drogen / Strijken / Mangelen • Overhemden en Blouses met de hand gestreken. • Chemisch reiniging service. • Haal- en brengservice (ene week gehaald, volgende week retour.) (Zelf brengen kan natuurlijk ook)

REIS- INFORMATIE / INENTINGEN GGD Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 32

SAUNA Thermen La mer Zie onze advertentie op de achterpagina

SCHILDERSBEDRIJVEN Schildersbedrijf

J. SIMONS B.V.

TANDARTSEN Jordent Zie onze advertentie op pagina 44

TANGO LESSEN

Zorg aan Huis Thuiszorg is een AWBZ erkende en HKZ gecertificeerde thuiszorginstelling Wij verlenen o.a.: *Huishoudelijke verzorging (PGB) *Persoonlijke verzorging *Ondersteunende begeleiding *Verpleging *24 uurszorg en nachtzorg Zorg-gebied: Groot Amsterdam e.o. en Zaanstreek/Waterland Krimpertplein 32 1104 PH Amsterdam 020 – 4160303 http://www.zorgaanhuis-thuiszorg.nl

sinds 1937

www.simons-schilders.nl ❖ ook voor binnenschilderwerk ❖ BroUwersGrAcHT 260

• AmsTerdAm • 020 - 622 01 95

UITTIPS Recreatie Noord Holland Zie onze advertentie op pagina 24 en 25

SCHOENMAKERIJ Vakschoenmakerij Van Zeventer Herenstraat 33 1015 BZ Amsterdam Tel 020 - 624 1649

Steenkolenmijn Valkenburg Zie onze advertentie op pagina 19

UITVAARTCENTRA

Gecertificeerd in Avang, van Lier en van Bommel Ook: - wandelstokken - sleutelservice

informatie Informatie

0800 020 5805080 50 80 ■ Uitvaartcentrum Westgaarde, Amsterdam - West ■ Uitvaartcentrum in Amsterdam - Noord ■ Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, Amsterdam - Oost


46

Zaken & beroepenregister UITZENDBUREAU

WERVING & SELECTIE

PEWA Zie onze advertentie op pagina 5

PEWA Zie onze advertentie op pagina 5

VAKOPLEIDINGEN

YOGA Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 42

WIJNHANDEL

Arlandaweg 173 - 175 1043 HR Amsterdam 020-6802828 www.hmcollege.nl

Slechts

5,95 per jaar

VERLOSKUNDIGEN Verloskundige praktijk Bijlmermeer Zie onze advertentie op pagina 35

WELZIJN

neem een abonnement 072 - 57 150 13

IJsterk Zie onze advertentie op pagina 47

Informatiebon voor advertentie mogelijkheden in de Informatiesgids Stad Amsterdam Voor inlichtingen kunt u deze bon insturen. Naam (bedrijf):

..............................................................................................................................................

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode/plaats: Telefoon:

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam inzender: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon gefrankeerd in een envelop zenden aan of faxen naar:

Uitgeverij Maypress • Postbus 53 • 1700 AB Heerhugowaard Fax: 072 - 5715214


stimuleert ontwikkelt & verbindt mensen

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen & educatie, opvoeding & ondersteuning, speeltuinen & buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl 020 5210200


An unlimited touch of relaxing… Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa met een diversiteit aan ontspanningsmogelijkheden op het gebied van Sauna & Wellness. De luxe faciliteiten, prettige ambiance en originele Finse Kelo-sauna’s in de mediterrane tuin laten u op ieder gewenst moment in elk seizoen even helemaal wegdromen. In een stijlvolle vleugel van de Day Spa is het Wellness Instituut gevestigd. Hier kunt u genieten van uitgebreide gezichts- en lichaamsbehandelingen, diverse soorten massages, luxe Wellness Treatments. Ook in culinair opzicht zal het u in het gezellige restaurant of op het ruime terras van Thermen La Mer aan niets ontbreken. Kortom: wilt u eens echt genieten van Sauna & Wellness Beauty in al haar facetten? Kom een dag heerlijk ontspannen en laat u verrassen door de klassieke zorg van Thermen La Mer. Het gemotiveerde team staat garant voor een gastvrij onthaal en een prettig verblijf!

EXTRA INFORMATIE Q Q Q Q Q

Q

Gratis parkeren Groot terras en ruime zonneweide Restaurant voor lunch en diner Badkleding niet toegestaan, badjas verplicht Dagelijks worden er verschillende Löyly’s (=saunaopgietingen) gegeven. Reserveren gewenst (www.thermenlamer.nl)

OPENINGSTIJDEN Sauna/Thermen dagelijks van 10.00 - 23.30 uur* Wellness Instituut dagelijks van 09.30 - 23.00 uur

KENNISMAKINGSACTIE INFORMATIEGIDS AMSTERDAM 2010-2011

35% KORTING OP DE SAUNA-ENTREE (Dagtarief, maximaal 2 personen per bon) Deze actie is geldig t/m juli 2011 m.u.v. de kerstvakantie tegen inlevering van deze bon. U dient de bon bij binnenkomst in te leveren bij de receptie. Niet geldig op het sauna deel- en avondtarief of i.c.m. andere acties of specials. Reserveren gewenst.

Thermen La Mer - Day Spa Scoutingpad 3, 1351 GN Almere Telefoon : 036-5386888 E-mail : info@thermenlamer.nl

www.thermenlamer.nl

Informatiegids Amsterdam 2010-2011 (TLM)

* iedere 1ste dinsdag van de maand damesdag, m.u.v. feestdagen, schoolvakanties en de maanden juli en augustus.

Informatiegids%20zomer 2010  

In deze editie buiten de gemeente informatie veel leuke tips voor een mooie zomerdag