Page 1

InformatIegIds s tad a msterdam gemeentelijke diensten en bedrijven • Kinderopvang • activiteiten & Cursussen

ACTIVITEITEN

EN

CURSUSSEN

LOKALE BELASTINGEN 2010

STEDELIJK JONGERENWERK

SAIL AMSTERDAM 2010

WINTER 2010


Adres: van Leijenberghlaan 116 1082 DB Amsterdam Open: Maandag t/m Zaterdag 11.00 tot 21.00 Zondag 16.00 tot 21.00

Filiaal: Jan Pieter Heijestraat 131 1054 ME Amsterdam Open: Maandag t/m Zondag 15.00 tot 22.00

Voor al uw bestellingen en/of catering belt u: 06 - 464 05 384


Centrale Stadsbestuur

3

Het Centrale Stadsbestuur en College van B&W Het centrale Stadsbestuur en College van Burgemeester en Wethouders. Het centrale stadsbestuur van Amsterdam bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W). De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de

spreekuur dinsdag 10-12 uur bezoekadres Singel 250 Amsterdam telefonische informatie: (020) 625 9999 postadres Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam email info@gemeentelijkeombudsman.nl

gemeente. De raad beslist over de wijze waarop het geld wordt uitgegeven, hoe de stad wordt ingericht en welke voorzieningen er moeten zijn. De 45 gemeenteraadsleden worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Amsterdam. Het college van B & W telt een burgemeester en zes wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het college is verantwoordelijk voor de besluiten van de gemeenteraad. De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen en de burgemeester wordt bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken.

Burgemeester Mr. M.J. (Job) Cohen Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Zaken, Integraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking

Wethouder: Freek Ossel Wethouder voor de portefeuille Haven, Schiphol, Werk en Inkomen en Diversiteit Wethouder: Lodewijk Asscher Loco-burgemeester. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de portefeuille FinanciĂŤn, Economische Zaken, en de (Lucht)haven.

Wethouder: Hans Gerson Wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/ Zuidlijn), Dienstverlening, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

Wethouder: Carolien Gehrels Beheert de portefeuille Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

Wethouder: Maarten van Poelgeest Verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT (incl. glasvezel).

Wethouder: Marijke Vos Wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen.

Gemeentesecretaris: Henk de Jong Voor velen onbekend, maar toch deel van het bestuur; gemeentesecretaris Henk de Jong.


5

Belangrijke telefoonnummers

COLOFON

Alarmnummer

De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard Telefoon: 072 - 5715013 www.maypress.nl www.infowebamsterdam.nl

(Politie, Brandweer, Ambulance) .112 Geen spoed wel Politie .0900 - 8844 Alarmnummers: Centrale Doktersdienst..................088 0030600 Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen.

Foto voorpagina: Maypress

Dierenambulance (24 uur per dag) .................. (20 cpm) 626 21 21 Tandarts Bemiddelingsbureau (24 u.p.d) ......................................0900 – 8212230 .........................................................020 - 570 95 95 Alarmering Thuiszorg Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Klantenservice..............................020 - 592 31 31 Informatienummers: Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen (7 dagen per week)623 65 65 Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) ...................................................0900-1719 Milieuvragen en milieuklachten Publieksvoorlichting (DBM) ...............551 34 56 Vrijwilligers informatie telefoon .........................................................0900-899 86 00 Storingsnummers: Gas & licht thuis ................................0800 - 9009 Openbare Verlichting ..........................597 26 26 Waternet (24 per dag) .......................0900 - 9394 Verkeerslichten......................................597 26 26 Dienst Waterbeheer en Riolering..0900 - 9394 (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen) Boeken Island Bookstore . . . . . . . . . .020 - 638 92 52

Foto’s binnenwerk: Maypress

Telefonische Meldpunten: Sensoor ....................................................675 75 75 .............................................of (5cpm) 0900 - 0767 Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn............ ...................................................................470 50 00 Meld Dierenmishandeling (10 cpm) ..........................................................0900 - 2021210 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam ..............................................314 17 14 Meldpunt Discriminatie A’dam ........638 55 51 Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A’dam) .................................611 60 22 / 638 76 36 Eerste Lijn................................................613 02 45 hulp voor vrouwen/meisjes die te maken hebben gehad met seksueel geweld of mishandeling. Kindertelefoon.....................................0800-04 32 (Elke dag bereikbaar van 14.00-20.00 uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld ....................................................................611 60 22 Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar van ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur. In de avonduren en in het weekend alleen voor acute situaties. Vervoer: Ziekentaxivervoer .................................570 95 00

Telefoon 24 uur per dag, alle dagen van het jaar: 020 - 6757575 of 0900 - 0767 (5ct/min) E-mail en chat: www.sensoor.nl

Redaktie: Jol Riemsma Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Josephine van Eldijk, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, politie wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Adverteren: Voor informatie over adverteren in de Informatiegids Stad Amsterdam kunt u telefonisch contact opnemen, 072 - 5715013. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ) levert al 25 jaar een belangrijke bijdrage aan de integratie en participatie van vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving. SVAZ biedt vluchtelingen juridische en maatschappelijke ondersteuning en begeleidt of bemiddelt naar stages of werk. Zie voor meer info: www.svaz.nl Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ) Surinameplein 122 • 1058 GV Amsterdam • 020 - 6277745


6

De Bascule is een centrum voor hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en ontwikkelingsstoornissen. Wilt u meer weten ? Kijk dan op onze website: www.debascule.com Of bel voor meer informatie over het aanmelden van kinderen of jongeren met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (020) 890 19 01.

muziekschool amsterdam gratis workshops & open lessen

doe dagen 8 t/m 13 maart open dagen 17 & 24 april

“het wordt vast weer reuze leuk”

‘Die nieuwe wasmachine kwam er dankzij de Stadsbank van Lening’ Simpel, snel en betrouwbaar geld lenen!

• direct contant geld tegen inlevering van uw sieraden of gebruiksartikelen • elke 6 maanden verlengen mogelijk • u kunt op elk moment aflossen en uw bezittingen weer meenemen • laag tarief: 1,3% per maand

www.muziekschoolamsterdam.nl Voor meer informatie: www.sbl.nl of tel.: 14 020

Eindelijk echt balans gevonden Buddy Netwerk zet zich in voor mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands sociale en emotionele leven is groot, soms te groot. Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week een paar uur voor de ander te zijn.

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500


7

Gemeentelijke diensten en bedrijven ARCHIEF Stadsarchief ...................... 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van 10.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening ............14 020 Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: www.sbl.nl Filialen: Nes 57 Osdorrpplein 516 Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 165 Telefoonnummer voor alle kantoren: ..............................................................14 020

BINNENWATERBEHEER Dienst Binnenwaterbeheer .....14 020 De Ruyterkade 6 1013 AA Amsterdam www.bba.amsterdam.nl Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 16.30 uur. Binnenhavengeld .......................550 36 44

NUON (0,10 p.m.)...........0900 - 0808 Postbus 40021 6803 HA Arnhem ma t/m vr 08.00 – 20.00 uur www.nuon.nl Storingsdienst: .......................0800 – 9009 Dag en nacht bereikbaar. Klachtenafhandeling: NV Nuon Customer Carecenter Postbus 40021, 6803 HA Arnhem

BRANDWEER GEZONDHEIDSZORG Brandweer Amsterdam Hoofdkantoor, ............................555 66 66 Weesperzijde 99, 1091 EL .......................... Landelijk alarmnummer ....................112 Brandweer alarmcentrale .......621 21 21 Dienst Brandveiligheid en overige afdelingen ....................................555 66 66 BELASTINGEN

ECONOMISCHE ZAKEN

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam .............................14 020 Bijlmerplein 395...............Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. van 08.30-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: van 8.3017.00 uur Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice ......14 020 (particulieren) ............................14 020 (ondernemingen)

Economische Zaken, gemeente Amsterdam .......552 32 05 Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Fax:.......................................020 - 552 28 60 E-mail: info@ez.amsterdam.nl Internet: www.ez.amsterdam.nl Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam.

BESTUUR

Energie Service Amsterdam BV ...........................................342 81 00 Schepenbergweg 29 1105 AS Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag (van 9:00 tot 16:00 uur). www.e-s-a.nl

Gemeentebestuur.................. 14 020 Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders

ENERGIEBEDRIJVEN

GGD Amsterdam Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam Postbus 2200 1000 CE Amsterdam Telefoon:........................................55 55 911 Fax: .................................................555 52 77 www.gezond.amsterdam.nl Openingstijden: 08.30 - 17.00 uur (voor sommige afdelingen gelden andere tijden; zie ook website) Sanquin Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Bel gratis 0800 - 366 67 36 www.sanquin.nl HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam ..................14 020 De Ruijterkade 7 Postbus 19406, 1000 GK www.portofamsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.30 Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst ...................... 523 47 58 Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens.


8

Gemeentelijke diensten en bedrijven JEUGDCRIMINALITEIT

Bureau Halt .......................346 82 70 Pieter Calandlaan 5-7, 1065 KH Amsterdam www.halt.nl Geopend: ma t/m vr van 09.00-17.00 uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken. KABEL UPC ..................0900-1580(0,10 cpm) UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus 80900 1005 DA Amsterdam Kabelweg 51 1014 BA Amsterdam Internet: www.upc.nl KLACHTEN Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak Stadhuis, ................................14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman .....................625 99 99 Singel 250, 1016 AB Postadres: Postbus 11131, 1001 GC www.gemeentelijkeombudsman.nl Telefonisch spreekuur ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Voor Antwoord belt u: ......................14 020 (lokaal tarief) werkdagen 08.00-18.00 uur www.amsterdam.nl Wmo Helpdesk Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk: .....................0800 0643 (gratis) werkdagen 09.00-17.00 uur.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): ....................................088-7891300 (AWBZ) .....................................088-7891302 (WMO) werkdagen 08.30-17.00 uur Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK):..............................0800 1925 (gratis) werkdagen 08.00-18.00 uur www.cak-bz.nl MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst......................................14 020 Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl info@dmo.amsterdam.nl Bereikbaar: ma. t/m vr. van 07.30 – 17.30 uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleidsterreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ..........................14 020 afdeling Sport en Recreatie Weesperstraat 101, 1018 VN Postbus 1840, 1000 BV www.sport.amsterdam.nl Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 16.30 uur Sport-o-theek .............................. 675 25 41 Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC Geopend 09.00 – 16.30 uur. Eerst afspraak maken. E-mail sportotheek@dmo.amsterdam.nl www.sport.amsterdam.nl Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam ..........................................580 67 20 Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam www.foodcenter.nl Openingstijden Markt: ma t/m vrij van 06.30-17.00 uur en op zaterdag van 06.30-16.30 uur Kantoor: ma t/m vrij van 08.00-16.00 uur

MILIEU Kringloop Geef uw goederen een tweede kans. In Amsterdam zijn diverse kringloopwinkels waar u kleding, meubels, apparatuur, boeken, platen, curiosa, fietsen etc. kunt inleveren of gratis laten ophalen. Pantar Amsterdam, die aan zo’n 3.000 mensen met een handicap werk biedt, beheert een aantal kringloopwinkels. Zie ook de rubriek Kringloop in het Zaken- en Beroepenregister achterin deze gids. Afval Energie Bedrijf .........587 62 99 Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG www.afvalenergiebedrijf.nl www.afval.amsterdam.nl Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen 08.00 en 15.30 uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam ......551 38 88 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4 Postadres: Postbus 922 1000AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting ..........5513 456 Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten.


9

Gemeentelijke diensten en bedrijven Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. e-mail: dmb@amsterdam.nl www.dmb.amsterdam.nl ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek .............................................2510333 Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven.

Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps Amsterdam-Amstelland Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, Amsterdam Telefoon: (020) 559 3789 Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen.

ONTWIKKELINGSBEDRIJF PROJECTMANAGEMENTBUREAU Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam ........................552 61 11 Weesperplein 8 Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam www.oga.amsterdam.nl e-mail: info@oga.amsterdam.nl Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie..........................14 020 www.erfpacht.amsterdam.nl POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Regiopolitie hoofdbureau ........................................0900 - 8844 Elandsgracht 117 Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam www.politie-amsterdam-amstelland.nl Alarmnummer ..............................112 Geen spoed, wel politie 0900 – 8844 Meld Misdaad Anoniem .0800 – 7000 Telefonische Aangifte.....0900 – 8844 Gevonden Voorwerpen ...........14020 Vreemdelingenpolitie.....0900 – 8844 Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 07.30 – 17.00 uur Bezoekadres: Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Ma t/m vr 08.00 – 11.00 uur Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via telefoonnummer: .............0900 - 8844

Projectmanagementbureau ...........................................552 96 96 Weesperstraat 432, 1018 DN Postadres: Postbus 1269, 1000 BG www.pmb.amsterdam.nl Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. DIENST PERSOONSGEGEVENS Dienst Persoonsgegevens (DPG) ............................................... 14 020 Stadhouderskade 85 1073 AT Postadres: Postbus 2752 1000 CT www.dpg.amsterdam.nl Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. Openingstijden ma t/m vr 08.30 – 16.00 uur RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) ...........................................552 77 11 Jodenbreestraat 25 1011 NH Postbus 2758 1000 CT www.dro.amsterdam.nl Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen.

Informatiecentrum de Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam Tel.: ..................................................5527987 E-mail: zuiderkerk@dro.amsterdam.nl Website: www.zuiderkerk.amsterdam.nl Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur, zaterdag van 12.00 16.00 uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam ........................625 09 50 Vijzelstraat 32, 1017 HL .............................. www.stadsboekwinkel.nl Openingstijden: di t/m za van 10.00 - 17.00 uur, zo van 11.00 – 17.00 uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam.

STADSDELEN De Baarsjes.........................................14 020 Bos en Lommer .................................14020 Centrum .............................................14 020 Geuzenveld-Slotermeer .................14 020 Noord ........................................... 634 99 11 Oost/Watergraafsmeer .....................14020 Osdorp ......................................... 518 08 00 Oud-West .....................................252 35 11 Oud Zuid.......................................678 16 78 Slotervaart ..........................................14020 Westerpark .....................................5810311 Westpoort.....................................580 65 00 Zeeburg .........................................608 07 11 Zuideramstel ......................................14020 Zuidoost....................................... 25 25 000 STADSPAS Team Stadspas ..................552 38 10 Antwoordnummer 10202 1000 PA www.stadspas.nl Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-12.00 uur


10

Gemeentelijke diensten en bedrijven

VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht ........................251 21 21 D.Goedkoopstraat 7-9 Postbus 551, 1000 AN Amsterdam www.stadstoezicht.amsterdam.nl - Uitvoering betaald parkeren - Toezicht Openbare Ruimte - Handhaving Leefmilieu Informatietelefoon ........................ 14020 Voor informatie over alle producten van Stadstoezicht, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. GVB Klantenservice ...............................0900-8011 Openbaar vervoer .........................0900-9292 Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. Geopend: ma t/m vrij 07.00-21.00 uur, za + zo 10.00-18.00 uur. www.gvb.nl Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ................................ 556 5000 Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB www.ivv.amsterdam.nl IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel ...........................460 5272 Jan Tooropstraat 107, 1061 AE Bereikbaar ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur www.stadsmobiel.nl Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket .................624 11 11 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl Geopend: ma t/m vr van 08.30-16.00 uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet .........................0900 – 93 94 Klantenservice ma t/m vrij 08.00 – 18.00 uur Korte Oudekerkerdijk 7, 1096 AC Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam www.waternet.nl Werkvoorziening Regio Amsterdam

Pantar Amsterdam Kriekenoord 3 1111 PT Diemen tel. ...........................................020 – 41 68 000 Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl en www.langerlust.nl.

Openingstijden: woe + vrij 12.00 - 18.00 uur / zat + zon 11.00 – 17.00 uur www.ijburg.nl Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer...........................691 88 22 Bijlmerdreef 123, 1102 BP Amsterdam www,vernieuwdebijlmer.nl Het Projectbureau houdt zich bezig met de organisatie en begeleiding van het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. Huurcommissie.............0800 - 4887243 De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Openingstijden: di en do 14.00 - 16.00 uur De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam www.huurcommissies.nl

WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen Telefonisch Informatiecentrum ............................................. 346 36 36 www.dwi.amsterdam.nl Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reïntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen .........................5527551 Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus 1900 1000 BX Amsterdam E-mail: wooninformatie@wonen.amsterdam.nl Website: www.wonen.amsterdam.nl Bezoekadres: Wooninformatiecentrum, Woonplaza Jodenbreestraat 25 Het is mogelijk online een afspraak te maken voor een informatief gesprek op een moment dat u het beste schikt, zie de website. Dienst Wonen geeft geen informatie over huurtoeslag. Vragen over huurtoeslag beantwoordt de Belastingdienst. Bezoekerscentrum IJburg.....468 96 95 IJburglaan 648, 1087 CE

ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam (Zuid-Oost) 020-5669111 www.amc.nl VU Medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam 020-4444444 www.vumc.nl Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam 020-5129111 www.nki.nl Boven IJ ziekenhuis Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam 020-6346346 www.bovenij.nl Slotervaart Ziekenhuis Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam 020-5129333 www.algemeenslotervaartziekenhuis.nl Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark Oosterpark 9 1091 AC Amsterdam 020-5999111 www.olvg.nl Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Prinsengracht Prinsengracht 769 1017 JZ Amsterdam 020-5999111 www.olvg.nl


Dienst Belastingen     

11Als inwoner en ondernemer van de gemeente Amsterdam betaalt u gemeentelijke belastingen. Deze belastingen worden geheven om inkomsten te krijgen waarmee voorzieningen in de stad kunnen worden betaald.

Lokale belastingen 2010 Ook in 2010 ontvangt u één aanslagbiljet waarop de gemeentelijke belastingsoorten, en de daarbij behorende verschuldigde bedragen staan vermeld. Dit is het gecombineerde aanslagbiljet.

Op het gecombineerde aanslagbiljet staan maximaal vier belastingsoorten: NOnroerende-zaakbelastingen (OZB) NRoerende ruimtebelasting (RRB) NRioolrecht (RIOE) NAfvalstoffenheffing voor woningen (AFV) en reinigingsrecht voor bedrijven (REIN)

en het onderhoud van het riool. Een deel van de belastinginkomsten gaat direct naar waar het geld voor bedoeld is, zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Het andere deel van de inkomsten, zoals uit de heffing van de onroerende-zaakbelasting, gaat naar de algemene middelen van de gemeente Amsterdam.

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen?

Niet betaald? Executieverkoop.

Om de stad leefbaar en veilig te houden is geld nodig. Een deel van dit geld komt uit de gemeentelijke belastingopbrengst. Het geld dat u betaalt, wordt dus weer ingezet voor uw eigen leefomgeving, namelijk Amsterdam. Als inwoner van Amsterdam betaalt u gemeentelijke belastingen. De gemeente heft belastingen om voorzieningen in de stad te betalen. Voorbeelden van voorzieningen waar de gemeente voor zorgt zijn: parken en plantsoenen, wegen, theaters en kunstinstellingen, de bibliotheek, straatverlichting, ophalen van het huisvuil

Als u geen belasting betaalt en daardoor uw maatschappelijke verplichtingen niet nakomt, dan neemt de gemeente Amsterdam maatregelen om het bedrag alsnog te innen. De Dienst Belastingen legt bij wanbetalers beslag op auto’s en inboedels. Bij particuliere wanbetalers zal er in eerste instantie geprobeerd worden beslag te leggen op loon of uitkering. Als wanbetalers 28 dagen na inbeslagname van hun auto of andere spullen hun belastingschuld nog niet hebben betaald, wordt o.a. overgegaan tot executoriale verkoop via www.executieveiling.nl.

NIET IEDEREEN wordt aangeslagen voor alle bovenstaande belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten u wel wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u huurder of eigenaar, is het een woning of bedrijfsruimte enzovoort.


12

Dienst Belastingen     gemiddelde waardestijging in Amsterdam is 1,3%. De stijging in Amsterdam is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In onderstaande grafiek is gemiddelde waarde-ontwikkeling van woningen in geheel Nederland, volgens de gegevens van het Kadaster en CBS, weergegeven.

U vraagt zich wellicht af waarom de gemeente geen rekening heeft gehouden met de dalende markt na 1 januari 2009. Er zijn belangrijke redenen waarom de gemeente dat niet heeft gedaan. De gemeente zou daarmee in strijd handelen met de Wet WOZ. Die schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2009. De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Dit is belangrijk omdat de WOZ-waarde niet alleen wordt gebruikt voor de onroeDe eigenaren van onroerende zaken Gemiddelde Waardestijging rende zaakbelastingen, maar ook voor (woning of bedrijfspand) en gebruikers De Dienst Belastingen van de Gemeente andere heffingen. Ook wordt de Amsterdam heeft uw woning gewaarvan bedrijfspanden krijgen jaarlijks te WOZ-waarde maatschappelijk steeds maken met de WOZ en de OZB. deerd in overeenstemming met de regels breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers In de wet Wet waardering onroerende van de Wet WOZ. Dat betekent dat de van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van WOZ-waarde als uitgangspunt nemen en zaken (Wet WOZ) is vastgelegd hoe de gemeente de waarde van woning of verkoopcijfers van vergelijkbare typen verzekeraars die de WOZ-waarde woningen in de gemeente of bedrijfspand bepaalt. De onroerende hanteren voor de brandverzekering. zaakbelasting (OZB) wordt berekend op buurgemeente(n). basis van deze waarde. De Wet WOZ schrijft ook voor dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgeElk jaar nieuwe WOZ-waarde steld naar het waardeniveau van uw De Wet WOZ schrijft dus voor dat de woning op 1 januari 2009. Die waarde gemeente de waarde van de onroerende kan hoger of lager zijn dan de vorige zaken vaststelt en bepaalt dat alle WOZ-waarde met waardepeildatum 1 belanghebbenden - eigenaren van januari 2008. In de eerste helft van 2008 onroerende zaken (woning of bedrijfswas nog sprake van een prijsstijging. Die pand) en gebruikers van bedrijfspanden stijging wordt niet geheel ongedaan - op de hoogte worden gesteld van deze gemaakt door de daling in de tweede waarde. De WOZ-waarde wordt vastgehelft van 2008. De waarde van uw Relatie WOZ-waarde en tarieven steld voor een bepaalde periode. Deze woning op 1 januari 2009 is dus wellicht OZB periode heet WOZ-tijdvak. Het huidige hoger dan op 1 januari 2008. De De waardeontwikkeling van uw woning tijdvak betreft het belastingjaar 2010. heeft slechts een beperkte invloed op de Sinds 2008 wordt er namelijk jaarlijks Prijsindex woningen hoogte van uw aanslag onroerende gewaardeerd. Voor 2010 geldt een zaakbelastingen (OZB). Dat heeft te nieuwe waarde gebaseerd op de waarde116,0 maken met de wijze waarop de gepeildatum 1 januari 2009. Dat wil zeggen 114,0 meente de hoogte van de OZB-tarieven dat de WOZ-waarde die uw woning of 112,0 bepaalt. De hoogte van de tarieven is bedrijfspand op 1 januari 2009 had, voor 110,0 veelal afhankelijk van de gemeentelijke 2010 de basis vormt voor ondermeer 108,0 financiĂŤle begroting voor het komende hoeveel OZB u moet betalen. De voor jaar. De gebruikelijke praktijk van de 2010 vastgestelde WOZ-waarde die van 106,0 afgelopen jaren is dat bij een stijgende toepassing is voor uw woning(en) of 104,0 WOZ-waarde de OZB-tarieven worden bedrijf staat vermeld op de beschikking. 102,0 verlaagd. Maar bij een dalende WOZwaarde stijgen de OZB-tarieven. Het Let op! Huurders van woningen hebben van een stabiele bron van betalen geen OZB. Zij krijgen dan inkomsten speelt daarbij voor de ook geen WOZ-waarde toegestuurd. Bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS gemeente een belangrijke rol. ja nu ar i2 00 9

ja nu ar i2 00 8

WOZ & OZB

ja nu ar i2 00 7

Edwin van Eis

Belang bij WOZ-waarde


     Dienst Belastingen

13Edwin van Eis

Afvalstoffenheffing U betaalt afvalstoffenheffing (AFV) voor het inzamelen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De kosten en tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door het stadsdeel waarin u woont en variĂŤren dus per stadsdeel. Bent u ondernemer? Dan betaalt u reinigingsrecht voor het ophalen en verwerken van het bedrijfsvuil.

Hondenbelasting

Kwijtschelding

Ieder jaar moet u voor uw hond(en) hondenbelasting betalen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw hond de penning zichtbaar draagt. Heeft u nog geen aangifte gedaan en de hondenbelasting voor dit jaar nog niet betaald, doe dan nu snel aangifte. Dit kan via de website www.baasjebraaf.nl maar ook telefonisch via tel. 020 652 4808.

Mensen die een laag inkomen hebben, zoals mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW, kunnen kwijtschelding aanvragen van een aantal gemeentelijke belastingen. In de folder over kwijtschelding staan normbedragen en een rekenschema. Hiermee kunt u bepalen of u eventueel in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Deze folder is verkrijgbaar bij Dienst Belastingen, stadsdeelkantoren, stadhuis of bibliotheek. U kunt de folder ook downloaden vanaf onze website: www.dienstbelastingen. amsterdam.nl.

Otto Heijst

Rioolheffing De rioolheffing is een heffing die eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden betalen voor de directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering of voor een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie. Men betaalt rioolheffing voor het onderhoud en vernieuwing van de gemeentelijke riolering. Rioolheffing wordt geheven per zelfstandige woning, woonboot of bedrijfspand (object). Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is; per jaar wordt een vast tarief berekend voor elk object.


14

  

Betty den Exter-Blokland

Dienst Belastingen

Meer informatie over gemeentelijke belastingen In deze Amsterdam.nl zijn niet alle belastingen voor particulieren en ondernemers behandeld. Meer informatie over deze belastingen en andere zaken vindt u op onze website: www.dienstbelastingen.amsterdam.nl Bellen: via Antwoord

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de Dienst Belastingen.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Dienst Belastingen. Dit contact verloopt via Antwoord, de nieuwe service U kunt langskomen: van de gemeente Amsterdam, waar alle Met de medewerkers van de PubliekserAmsterdammers terecht kunnen met vice heeft u, als u op kantoor langskomt, vragen aan de gemeente Amsterdam. het eerste contact. We maken het graag Het telefoonnummer van Antwoord is gemakkelijk voor u en streven ernaar om 14 020. u op een snelle en eenvoudige wijze Let op! U hoeft geen 020 ervoor te antwoord te geven en u behulpzaam te toetsen. Het telefoonnummer bestaat zijn. slechts uit vijf cijfers. Telefonisch bereikSuggesties voor verbetering zijn uiteraard baar van maandag t/m vrijdag van 8.30 altijd welkom. tot 17.00 uur. Bijlmerplein 395 1102 DK Amsterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur

Naast een bezoek aan ons kantoor, kunt u de afdeling Klantenservice voor al uw vragen, suggesties of opmerkingen ook bereiken door te e-mailen naar algemeen@dbga.amsterdam

of via de post: Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Kijk op de website van Dienst Belastingen: www.dienstbelastingen.amsterdam.nl

Edwin van Eis

Contact


15

Activiteiten & Cursussen DYNAMO stadsdeel Oost-Watergraafsmeer bezoekadres: Ambonplein 55 postbus 93500 1090 EA Amsterdam telefoon 46 09 300 fax 46 09 361 www.dynamo-amsterdam.nl info@dynamo-amsterdam.nl fusie Dynamo en Welzijn ZuiderAmstel Dynamo is een welzijnsorganisatie en werkzaam in stadsdeel OostWatergraafsmeer. Vergaande samenwerking tussen Dynamo en Welzijn ZuiderAmstel heeft geleid tot een fusie per 1 januari 2010. Het werkgebied beslaat dan niet alleen uit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, maar ook stadsdeel Zuideramstel. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Samen gaan beide organisaties verder onder de naam Dynamo. Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen (www.dynamoamsterdam.nl). Activiteiten en diensten per thema Dynamo biedt een breed scala aan activiteiten die zijn onderverdeeld in verschillende thema’s voor jong en oud. Op de website vind u het complete aanbod. www.dynamo-amsterdam.nl Aan tafel! Samen koken en bakken om vervolgens gezellig met elkaar aan tafel te gaan. Computer en Internet Allerlei soorten computercursussen voor beginners en gevorderden. Computerinloop voor jong en oud bij verschillende locaties. Of lekker gewoon een uurtje surfen op het Internet. Creatief Mode maken, knutselen, tekenen en schilderen, naailes, mozaïeken, fotografie, theater maken en nog veel meer. Muziek & Zang Cursussen, instuif, workshops om te leren blokfluiten, piano te spelen of hip hoppen. Neem deel aan een koor of kom bij elkaar om muziek te luisteren. Ontmoeten & uitgaan Activiteiten om buurtgenoten te ontmoeten, te chillen met je vrienden of om gezamenlijk op stap te gaan, bijvoorbeeld naar een museum. Recreatie & Ontspanning Clubs, instuif en bijeenkomsten voor tieners en jongen. Activiteiten en competities zoals Klaverjassen, bingo, bridge, biljard en nog veel meer voor volwassenen en ouderen.

Sport & bewegen U kunt meedoen aan alle soorten manieren van bewegen gevarieerd van dansen, ballet tot kickboxen judo of fitness. Opvoeding en ontwikkeling Verschillende bijeenkomsten rondom specifieke opvoedingsvragen. Centrum Opvoedingsondersteuning Schalk Burgerstraat 17 1092 JW Amsterdam telefoon 020 46 09 337 coow@dynamo-amsterdam.nl De opvoedadviseurs van het Centrum Opvoedingsondersteuning kunnen helpen bij opvoedvragen. Zij geven adviezen en steun zodat u niet alleen staat in de af en toe lastige weg van het opvoeden. De adviseurs werken volgens de zogenaamde Triple P methode (Positief Pedagogisch Programma). Op alle dagen in de week bestaat er de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de pedagogisch adviseurs. In de inloopruimte is er een breed aanbod aan informatieve brochures en folders. Opstapje Flexibel Opstapje Flexibel is spel- en leerprogramma voor moeders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met behulp van werkbladen, voorleesboekjes en spelmartiaal kunt u uw kind spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Een buurtmoeder komt bij u thuis op bezoek die hierbij te helpen. Speel-o-theek Dalila Danie Theronstraat 2 tel. 46 09 309 Ouders en opvoeders kunnen met kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar speelgoed lenen.

Peuterspeelzalen In de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 aar onder leiding van een deskundige vaste leidster lekker spelen en andere kinderen ontmoeten. De leidsters stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. peuterspeelzaal De Carrousel 1e Oosterparkstraat 14 telefoon 46 09 394 peuterspeelzaal De Peuterhof Linnaeushof 46 telefoon 46 09 398 peuterspeelzaal De Meerbeer Gallileïplantsoen 39 telefoon 46 09 396 peuterspeelzaal De Meer Mariotteplein 70 telefoon 46 09 393 peuterspeelzaal De Amstel Middelhoffstraat 4 telefoon 46 09 392 peuterspeelzaal De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 telefoon 66 57 176 peuterspeelzaal Ienie Mienie Anfieldroad 108 telefoon 46 09 395 Voorscholen De voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Kinderen leren door te spelen. Er is een gezamenlijk programma voor de peuterspeelzaal en de eerste 2 jaren van het basisonderwijs. Peuterspeelzaal Linnaeus (Linnaeusschool) 3e Oosterparkstraat 360, telefoon 46 09 306 Peuterspeelzaal De Kaap (basisschool De Kaap) Christiaan de Wetstraat 23 telefoon 46 09 354


16

Activiteiten & Cursussen Zijkans Joubertstraat 15 e (3e verdieping) e-mail zijkans@dynamo-amsterdam.nl telefoon 82 08 268 stagebureau Kleur in Stage Wijttenbachstraat 34-huis tel. 46 09 328 kleurinstage@dynamo-amsterdam.nl www.kleurinstage.nl

Peuterspeelzaal De Kraal (basisschool De Kraal) Paradijsplein 2 telefoon 46 09 305 Peuterspeelzaal De Kraanvogel (basisschool De Kraanvogel) President Brandstraat 29, telefoon 46 09 373 Peuterspeelzaal De Werf (basisschool De Dapper) Pieter Nieuwlandstraat 95 telefoon 020 46 20 355 Peuterspeelzaal St. Barbara (St. Barbaraschool) Eikenplein 3 telefoon 46 09 304 Peuterspeelzaal Louise de Coligny (basisschool Louise de Coligny) 2e Oosterparkstraat 33, 020 46 09 356 Peuterspeelzaal Frankendael (basisschool Frankendael) Hogeweg 63 telefoon 46 09 397 Peuterspeelzaal Oosterpark (basisscholen in de Oosterparkbuurt) 3e Oosterparkstraat 159 telefoon 46 20 340 Peuterspeelzaal St. Lidwina (basisschool St. Lidwina) Ringdijk 44 telefoon 46 09 352 Peuterspeelzaal Transvaal (basisscholen in de Transvaalbuurt) Danie Theronstraat 2 telefoon 46 09 310 Peuterspeelzaal Aldoende (basisschool Aldoende) 2e Boerhaavestraat 22 telefoon 46 09 307 Doe Mee! Er is een divers aanbod aan ondersteuning om bewoners te helpen een (vrijwilligers) baan te vinden Pitstop Transvaal Steve Bikoplein 4 tel. 46 09 359

Educatie & begeleiding Diverse taallessen zoals Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans en nog veel meer, technische cursussen, of verschillende lessen rondom cultuur. Good 4 U Een rustige plek voor het maken van e huiswerk in je eigen buurt onder begeleiding van een aardige huiswerkbegeleider. Computer met internet, woordenboeken en dergelijke zijn aanwezig. De Talententent Iedereen is ergens goed in. In onze Talententent kunnen kinderen op onderzoek uitgaan en ontdekken wat hun talent is! Er zijn allerlei leuke activiteiten na schooltijd in de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en Watergraafsmeer. Maatschappij & dienstverlening Algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden Dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 telefoon 020 46 20 300 Inloopspreekuur Loket Zorg en Samenleven maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur telefoon 020 46 20 399 Schuldhulpverlening Dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 telefoon 020 46 20 370 inloopspreekuur maandag, dinsdag en donderdag 14.0015.00 uur telefonisch aanmelden maandag, dinsdag en donderdag 9.3011.30 uur telefoon 020 46 20 380 crisisspreekuur maandag, dinsdag en donderdag 14.0015.00 uur Dynamo Ouderen dienstencentrum Watergraafsmeer Kamerlingh Onneslaan 34 telefoon 46 20 360 Inloopspreekuren Loket Zorg en Samenleven in samenwerking met Dynamo Ouderen: Servicepunt ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3 maandag 10.00-11.30 uur Servicepunt Het Brinkhuis, Brink 45 dinsdag 10.00-11.30 uur Servicepunt Kastanjehof, Kastanjeplein 60 dinsdag 13.00–14.30 uur Servicepunt De Gooyer, Von Zesenstraat 298 woensdag 10.00–11.30 uur Servicepunt Tesla, Middenweg 333 donderdag 10.00-11.30 uur Preventie en Voorlichting Voorkomen is beter dan genezen. Het team P&V ondersteunt bewoners in het beheren van hun inkomen en geeft informatie over specifieke regelingen voor mensen met een laag inkomen.


17

Activiteiten & Cursussen Wijksteunpunt Wonen Wijksteunpunt Wonen Groot Oost Wijttenbachstraat 34-hs tel. 46 20 330 www.wswonen.nl Bij Wijksteunpunt Wonen krijgt u informatie, advies en ondersteuning over huurzaken, woningverbetering, de stedelijke vernieuwing en de leefbaarheid in de buurt. Adressen dienstencentra dienstencentrum Dapperbuurt Wijttenbachstraat 34-huis tel. 46 09 380 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Wijksteunpunt wonen – Opbouwwerk – Kleur in Stage - Buurtkrant Dwars door de Buurt dienstencentrum Oosterpark ‘s Gravesandeplein 19 tel. 46 20 300 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Loket Zorg en Samenleven - Algemeen maatschappelijk werk- Sociaal Raadslieden - Schuldhulpverlening dienstencentrum Watergraafsmeer Kamerlingh Onneslaan 34 tel. 46 20 370 Op deze locatie bevinden zich de volgende diensten: Loket Zorg en Samenleven – Dynamo Ouderen – Ouderenadviseurs – Preventie & Voorlichting – Opbouwwerk Watergraafsmeer buurtcentra buurtcentrum De Vergulden Eenhoorn Ringdijk 58 tel. 46 09 391 bcverguldeneenhoorn@dynamo-amsterdam.nl buurtcentrum De Werf Pieter Nieuwlandstraat 95 tel. 46 20 355 buurtcentrum Oosterpark 3e Oosterparkstraat 159 tel. 46 20 340 bcoosterpark@dynamo-amsterdam.nl

buurtcentrum Park de Meer Anfieldroad 110 tel. 46 09 369 bcparkdemeer@dynamo-amsterdam.nl buurtcentrum Transvaal Danie Theronstraat 2 tel. 46 09 310 servicepunt Het Brinkhuis Brink 45 tel. 46 20 327 bcbrinkhuis@dynamo-amsterdam.nl jongerencentra: jongeren Oosterparkbuurt 2e Oosterparkstraat 39 tel. 06 17 59 15 16 jongeren Van der Kunbuurt Mr. Treublaan 32 hs tel. 46 09 310 jongerencentrum club JACO Rhijnspoorplein 1a tel. 46 20 393 jongerenwerk Watergraafsmeer Middelhoffstraat 4 tel. 46 09 385

eCoLe franCaIse d’amsterdam

Système éducatif français appartenant au réseau de l’AEFE Classes maternelles et primaires Classe bilingue français-anglais en maternelle Rustenburgestraat 246 - 1073 GK Amsterdam Tel/fax +31 20 644 65 07 (école) Annexe du Lycée français Vincent van gogh Scheveningseweg 237 – 2584 AA Den Haag Tél : + 31 70 306 69 20 (standard) Fax : + 31 70 306 69 30 Internet : www.lyceevangogh.nl

meidencentrum Silver Scissors Steve Bikoplein 13 tel. 46 20 347 speeltuinen: speeltuin Don Bosco James Wattstraat 50 tel. 46 20 305 speeltuin Frankendael Fizeaustraat 37 tel. 46 20 304 speeltuin Linnaeusparkkwartier Mariotteplein t.o. nr 30 tel. 46 20 335 speeltuin Oosterpark Oosterpark 3 A tel. 46 20 338 speeltuin Transvaalkwartier Joubertstraat 2 tel. 46 20 309 Overige: Buurtonline Pretoriusstraat 50 tel. 46 09 368 www.dynamo-amsterdam.nl Computerloods Steve Bikoplein 2 tel. 46 09 339 www.computerloods.nl info@computerloods.nl Kinderboerderij De Dapperhoeve 2e van Swindenstraat 200 tel. 462 03 03 www.dynamo-amsterdam.nl


18

Activiteiten & Cursussen DYNAMO

stadsdeel Zuideramstel bezoekadres: Ambonplein 55 postbus 93500 1090 EA Amsterdam telefoon 46 09 300 fax 46 09 361 www.dynamo-amsterdam.nl info@dynamo-amsterdam.nl Welzijn ZuiderAmstel is per 1 januari 2010 Dynamo Vergaande samenwerking tussen Welzijn ZuiderAmstel en Dynamo heeft geleid tot een fusie per 1 januari 2010. Het werkgebied beslaat dan niet alleen stadsdeel Zuideramstel maar ook stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Samen gaan beide organisaties verder onder de naam Dynamo. Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen (www.dynamo-amsterdam.nl). Dynamo in Zuideramstel Dynamo verzorgt in Zuideramstel een belangrijk deel van het welzijnzwerk, van opvoedingsondersteuning en dienstverlening voor ouderen, peuterspeelzalen en klussendienst tot naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Dynamo organiseert ook een breed scala aan ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van

Dynamo u daarbij ondersteunen, zowel met het zoeken naar geld als voor wat betreft de organisatie. Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. Etude Talentontwikkeling Etude Talentontwikkeling, een initiatief van Dynamo, biedt samen met een aantal andere organisaties een breed scala aan (naschoolse) activiteiten. Het is mogelijk om in te schrijven voor de naschoolse activiteiten 2010, zoals circus, yoga, dansen, tekenen, voetbal, zwemmen, koken, schermen, tennis, knutselen, atelier, toneel, Artis, Hermitage. Sommige activiteiten lopen het hele schooljaar door. Maar het is ook mogelijk om later in het jaar in te schrijven. De meeste activiteiten kosten ¤ 3,- per kind per keer of zelfs minder met een stadspas. Meer informatie en aanmelden: www.etudetalentontwikkeling.nl of bel naar Dynamo, telefoon: 46 28 419 of 46 28 410. Jongerencentrum ’t Plein Vechtstraat 77 A, telefoon 64 26 424 Jongerencentrum ‘t Plein in de Rivierenbuurt is voor alle tieners en jongeren die wonen, werken of op school zitten in stadsdeel Zuideramstel. Het jongerenwerk organiseert activiteiten voor maar vooral ook met jongeren. Dagelijkse inloop, met gebruik van computers voor het maken van huiswerk. Fun Valley Tour op verschillende locaties van op woensdagmiddag. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl

Dynamo Ouderen Rijnstraat 115 telefoon 462 84 70 (Dynamo Ouderen) telefoon 46 28 440 (Dynamo Participatie en klussenteam) Vanuit Dynamo Ouderen worden ondersteunende diensten geleverd aan de oudere buurtbewoner. Zoals thuisadministratie, het geven van informatie, advies en ondersteuning. Het klussenteam is opgezet om zelfstandig wonende ouderen met een laag inkomen – tegen een geringe vergoeding - te helpen met kleine klussen in huis. Dynamo Ouderen coördineert en ondersteunt een aantal vrijwilligersprojecten, met en voor senioren, zoals de ontmoetingsactviteiten ter bestrijding van isolement en eenzaamheid, lotgenotengroepen voor nabestaanden. De volgende vrijwilligersprojecten vinden op een aantal locaties in de Zuideramstel plaats: computerbegeleiding, naald en draad, literatuurclub, koffie-inloopochtend, computerbegeleiding, spelletjes, open inloop, Het Rivierenkoortje, verhalen en gedichten schrijven en culturele uitstapjes, luisterplezier nieuwste Literatuur, filmmiddag. Dynamo begeleidt ook de volgende vrijwilligersprojecten met en voor senioren: koffiemiddag voor rouwenden en gespreksgroep nabestaande partners. Buurtservicecentrum Jekerstraat Jekerstraat 86, telefoon 46 28 420 Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen, zowel met het zoeken naar geld als voor wat betreft de organisatie. Het buurtservicecentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. Er is in het buurtservicecentrum een gratis koffie-inloop en/of computerbegeleiding. Het Jekerspeelhofje biedt veilige speelmogelijkheden voor de kleintjes. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl Buurtservicecentrum Meerhuizenplein Meerhuizenplein 11, telefoon 67 58 073 Het buurtservicecentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. Er is in het buurtservicecentrum een gratis koffie-inloop en/of gratis computerbegeleiding en een groep die samen Verhalen schrijven en culturele uitstapjes organiseren. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl


Activiteiten & Cursussen

19

Buurtinitiatievencentrum De Brug Uiterwaardenstraat 550, telefoon 46 28 410 Het buurtinitiatievencentrum beschikt over faciliteiten voor buurtgerichte activiteiten en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de vergaderruimte. De volgende activiteiten vinden onder andere plaats: bridge, yoga, streetdance, Engelse les, kunstgeschiedenis, ballet, judo. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl Multifunctioneel centrum De Binnenhof A.J. Ernststraat 112 telefoon 46 28 460 (Dynamo Ouderen) telefoon 46 28 480 (Dynamo Jeugd) In het MFC De Binnenhof vinden vele activiteiten plaats voor alle leeftijden. Dynamo Ouderen levert diensten aan de oudere buurtbewoner uit Buitenveldert. Een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten wordt aangeboden (sport & spel, capoeira, kinderyoga, theater, voetbal, koken, circus, turnen, toneel). Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nll. Opvoedwinkel Opvoedondersteuning voor ouder/opvoeders van kinderen van 0-19 jaar • Open inloop voor informatie en advies bij opvoedvragen • Maandag t/m vrijdag van 8.30–13.30 uur • Spreekuur met pedagogisch adviseur op afspraak • Maandelijks themabijeenkomsten of cursussen Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak Opvoedwinkel ZuiderAmstel Ouder en Kindcentrum (OKC), Van Leijenberghlaan 126, telefoon 64 29 039 of Uiterwaardenstraat 550, telefoon 46 28 410 Voor vragen over opvoeding, ontwikkeling en gedrag. Ook kunnen folders, tijdschriften en boeken worden ingezien. Voor een adviesgesprek met de pedagogisch adviseur kan een afspraak worden gemaakt. Tevens vinden themabijeenkomsten plaats zoals ‘Angsten bij kinderen’, ‘Druk en dwars gedrag’, ‘positief opvoeden’. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl (Voorschool)Peuterspeelzalen Een peuterspeelzaal is een prettige en veilige omgeving waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar met andere kinderen kunnen spelen en leren. Voor inschrijvingen en/of informatie bij de Kind-

Ouderadministratie, telefoon 46 09 300. Meer informatie: www.dynamo-amsterdam.nl. Peuterspeelzalen: BMS: Sandenburch 1-3, 1082 GN (telefoon 64 23 691) De Ark: Zuidhollandstraat 7, 1082 EK (telefoon 64 25 788) De Speelweide: Kalfjeslaan 370, 1081 JA (telefoon 45 39 578) De Vrijbuiter: Jekerstraat 86, 1078 MG (telefoon 46 28 442) Voorschoolpeuterspeelzalen: De Krekels: Dintelstraat 5, 1078 VN (telefoon 47 07 739) De Regenboog/Kleine Beer: Lekstraat 3537, 1079 EM (telefoon 40 44 429) Katrijntje:Vechtstraat 88, 1079 JN (telefoon 64 48 312) Skippy: Vechtstraat 88, 1078 TC (telefoon 67 58 258) Villa Fleur: A.J. Ernststraat 112, 1082 LP (telefoon 66 10 700) Samen spelen: Merhaba De aandacht die een kind in de eerste vier levensjaren krijgt, is de basis voor later. Merhaba is speciaal gericht op Turkse en Marokkaanse moeders en hun kinderen, die géén peuterspeelzaal bezoeken. Wekelijks is er een groepsbijeenkomst waar u samen met uw kind speelt met de materialen die aanwezig zijn of liedjes zingt. De begeleidsters spreken Turks en Arabisch. De speelmiddag vindt plaats in de ruimte van peuterspeelzaal Skippy. Speelmiddag bij Villa Fleur De speelmiddag is voor ouders met kinderen van 0 tot 2 jaar op maandagmiddag. Ouders kunnen samen met kind kennismaken met de peuterspeelzaal

Villa Fleur. Kinderen kunnen lekker met elkaar en met de ouders spelen en ouders kunnen elkaar ontmoeten. Het is gratis en aanmelden is niet nodig. De buurtkamer: dé plek voor buurtbewoners De buurtkamer is een plek waar buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden op initiatief van buurtbewoners. Denk dan aan een gezamenlijke lunch, schilderen, film kijken, lezing houden, spellen spelen, krant lezen, koffie drinken. Er zijn al een aantal buurtkamers in Zuideramstel gestart. Buurtkamer Horecaopleiding: buurtbewoners kunnen op dinsdag lunchen bij de horecaopleiding van praktijkschool De Atlant. Buurtkamer Creatafel: hobby & interesses delen met anderen: iedere donderdag in Menno Simonshuis. Buurtkamer ‘Uit in taal’: samen verhalen en gedichten schrijven en boekbesprekingen in Multifunctioneel centrum De Binnenhof. Meer informatie: Marloes Colombijn van Dynamo, telefoon 46 28 465 (ma,di,do) of e-mail: m.colombijn@dynamo-amsterdam.nl. Home-Start Zuideramstel Home-Start Zuideramstel is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers bezoeken 1x per week een jong gezin en denken mee, geven aandacht, delen opvoedervaring en maken plezier. Neem contact op met Helma van Aalderen van Dynamo, 46 28 410 (www.home-start.nl en www.dynamo-amsterdam.nl).


20

Activiteiten & Cursussen

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam Youramsterdam.nl Youramsterdam.nl is een website voor Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Je vindt hier informatie over jouw talent, huis, studie, werk, geld, lichaam, geest, rechten, hulp en zorg. Het jongerenredactieteam van Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) maakt reportages voor jou, over alles wat je maar wilt weten in Amsterdam. Kijk op www.youramsterdam.nl. Jouw idee, maak het waar! Wil je iets leuks organiseren voor jongeren uit de hele stad? Maar geen geld? De gemeente Amsterdam helpt je

graag. Kijk op www.amsterdam.nl/jouwidee XXXS jongerenkaart XXXS is de jongerenkaart van de gemeente Amsterdam. Voor en door Amsterdamse jongeren van 12 t/m 18 jaar. XXXS wil Amsterdamse jongeren informeren, inspireren ĂŠn activeren op het gebied van events, film, muziek, sport, uitgaan en vrije tijd. Het is een idee van Amsterdamse jongeren zelf. De gemeente Amsterdam wil graag dat alle jongeren zich lekker voelen in de stad. Meer informatie op www.xxxs.nl

Jongeren Actief voor Amsterdam! Praat met de bestuurders mee over Amsterdam in een van de jongerenadviesraden in de stadsdelen of sluit je aan bij JAA!, Jongeren Actief voor Amsterdam!. Meer informatie op www.jongamsterdam.nl Goal! Je bent je school of je werk even helemaal zat. Je wilt iets bereiken maar weet niet hoe? Grijp je kans met een persoonlijke coach. Kijk op www.goal.amsterdam.nl


21

Activiteiten & Cursussen

Bootcamp, OneFourOne, en Talents Unlimited. SJA heeft drie eigen uitvoeringslocaties, maar is ook vaak actief op andere plaatsen, zoals scholen, culturele instellingen en andere jongerencentra. Hier kunnen jongeren hun vrije tijd op verschillende manieren besteden, maar zij kunnen ook als producent hun initiatieven ontplooien en hun ideeën waarmaken. Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam 020-3059700 info@sjadam.nl www.sjadam.nl Wibautstraat 150 (oude Volkskrantgebouw) 1091 GR Amsterdam Overtoom 141 1054 HG Amsterdam Tilanusstraat 8 1091 BH Amsterdam

JONGERENCENTRA Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) SJA is een stedelijk opererende organisatie, die zich richt op jongeren en jong volwassenen tussen 12 en 25 jaar, met de nadruk op de leeftijdsgroep 16-21. Voor en met deze jongeren organiseert SJA zinvolle activiteiten op het gebied van brede talentontwikkeling, die worden aangeboden in de vrije tijd. Aan alles wat het SJA doet, kunnen jongeren deelnemen, en andersom doet SJA ook met jongeren mee. Kortom: 'Doen en Meedoen!' SJA stimuleert haar bezoekers om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Jongerenparticipatie is daarbij een regulier onderdeel van de werkwijze en gaat verder dan een behoeftepeiling onder jongeren: SJA betrekt ze bij de organisatie en uitvoering van de projecten. Jongeren krijgen bij SJA de ruimte, maar ook praktische coaching bij het uitwerken van hun ideeën. Veel vrijwilligers en stagiaires zijn actief als medeproducent van debatten, podiumactiviteiten, festivals, workshops, muziek, sport, meidenactiviteiten, dansavonden, televisieprogramma’s enzovoorts. Hierbij kunnen zij ervaring opdoen in organiseren en samenwerken. Bekende merknamen zijn o.a. Argan, Chebba, Be at the Media, Powergirl, Girlztalk,


22

Holocaust expositie

Overlevende Holocaust centraal in expositie

Aangrijpende tentoonstelling vertelt leven van Rob Cohen De afgelopen weken haalde hij met de tatoeage van zijn kampnummer de wereldpers. Rob Cohen is mede-aanklager in het proces tegen Demjanjuk die actief was in het kamp Sobibor waar zijn ouders en broer omkwamen. Zelf overleefde Cohen Auschwitz en andere kampen. Zijn ervaringen staan centraal op een expositie die vanaf 16 december 2009 te zien is in het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn. Rob Cohen, inmiddels 83 jaar oud en wonend in Delft, vertelt op de tentoonstelling “Rob Cohen, overlevende Holocaust” over zijn “overwinning op de Nazi’s”. Alle bezoekers ontvangen een gratis Audiotour en kunnen in eigen tempo zijn ervaringen beluisteren terwijl ze de expositie bekijken. Cohen was 14 jaar toen Duitse troepen zijn woonplaats Amsterdam binnenmarcheerden. Zijn vader, moeder, broer en zijn hele familie werden vermoord in het vernietigingskamp Sobibor. Zelf overleefde hij 27 maanden in verschillende concentratiekampen, waaronder 11 maanden Auschwitz / Birkenau, en keerde hij na de oorlog terug naar Nederland. “Niet klein te krijgen” Jarenlang zweeg hij over zijn ervaringen, vooral om zijn dochter niet te belasten. Maar sinds begin jaren ’90 geeft hij regelmatig lezingen op scholen en universiteiten in het hele land. Hij weet zijn toehoorders dan urenlang te boeien, lezingen korter dan vier uur geeft hij niet. Uitgeverij Verbum heeft zijn boek “Niet klein te krijgen – Mijn overwinning op de nazi’s” gepubliceerd in de serie Holocaust Bibliotheek. Dit boek is ook in de MuseumShop van het museum te koop. Expositie in zijn ‘eigen museum’ Hans Stuijfbergen en Harry van Lunteren, oprichters van het Museum van de Twintigste Eeuw, kwamen begin jaren ’90 in contact met Rob Cohen die zijn enorme verzameling gebruiksvoorwerpen langdurig in bruikleen gaf aan het Museum. Ook stelde hij zijn kennis ter beschikking en bleef er altijd een nauw contact met hem. Het Museum is vereerd de belevenissen van Rob Cohen te mogen tonen in een expositie die op een ieder veel indruk zal maken. “We staan de komende maanden niet alleen stil bij het feit dat 65 jaar geleden heel Nederland was bevrijd, maar ook bij al die kampen in heel Europa waar honderdduizenden door o.a. Amerikanen en Russen werden bevrijd en al die ellende hadden overleefd. Rob Cohen was er één van en het is goed dat hij z’n ervaringen kan en wil delen.” Aldus Hans Stuijfbergen, direc-

teur van het museum, die in feite al vijftien jaar lang rond liep met het plan voor de expositie. Belangrijk voor jonge mensen Het museum acht de Holocaust-expositie niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Er worden namelijk realistische en aangrijpende beelden getoond uit concentratiekampen. De tentoonstelling is weer wel zeer geschikt voor het middelbaar onderwijs. Het museum hoopt dan ook dat veel schoolklassen de tentoonstelling gaan bezoeken. Hans Stuijfbergen: “We vinden het heel belangrijk dat ook jonge mensen voldoende weten over de oorlog en de massavernietiging die plaats heeft gevonden. Steeds weer duiken er verhalen op, ook op Internet, van mensen die beweren dat deze genocide niet heeft plaats gevonden of niet in deze mate. Dat is eng en daarom zijn we er trots op om middels de indrukwekkende ervaringen van Rob Cohen hierover te kunnen informeren. Het blijft immers onvoorstelbaar, die 6 miljoen Joden die zijn omgebracht, en dat maakt het verhaal van één persoon die daar aan ontsnapte, maar wel z’n hele familie verloor, zo aangrijpend.” Schokkende beelden Het Museum van de Twintigste Eeuw heeft er voor gekozen om ook afgrijselijke foto’s en filmbeelden van de massavernietiging van de Nazi’s te tonen. Dus ook uitgemergelde lichamen, stapels met lijken, gaskamers en ovens, etc. De jeugd is natuurlijk al heel wat gewend met films en games, maar deze beelden zullen in ieder geval diepe indruk maken. Het Museum put ook uit de enorme verzameling documentaires over de Holocaust die Cohen heeft verzameld.

Vught en Westerbork De expositie “Rob Cohen, overlevende Holocaust” vertelt aan de hand van de ervaringen van Rob Cohen over hoe Hitler de “Untermensch” wilde vernietigen. Verschillende objecten, zoals de Jodenster, een kamppak en geld uit concentratiekampen, zijn er te zien. Ook de enkele foto’s van de familie Cohen die bewaard zijn gebleven. Zo zien we zijn ouders voor hun winkel in de Staalstraat in Amsterdam en is er nog een foto van zijn muzikale broer die de oorlog ook niet overleefde. Cohen vertelt over zijn ervaringen in kampen als Vught, Westerbork, Auschwitz / Birkenau, Mauthausen, Dora en Steyr. Over de Dodenmarsen, over de rit van 10 dagen in een open wagon, z’n werk voor de Erste SS-Baubrigade, over het graven van tunnels voor de bouw van de V2-raketten. Ook zijn leven na de bevrijding komt aan bod, zijn militaire dienst van 35 maanden na de oorlog in Vught, over zijn vrouw Bep en over het lange zwijgen over de oorlog. Audiotour Recent heeft de 83-jarige Cohen zijn ervaringen op verzoek van het museum ingesproken en deze teksten zijn te beluisteren op de expositie. Elke bezoeker krijgt een zogenaamde Podcatcher met daarop een Audiotour die reageert op objecten en foto’s in de tentoonstelling. De expositie “Rob Cohen, overlevende Holocaust” is vanaf heden tot en met 16 mei 2010 te zien in het Museum van de Twintigste Eeuw, Bierkade 4 in Hoorn. Openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 10-17 uur en zater- en zondag van 12-17 uur. Meer informatie vindt u op www.museumhoorn.nl


Fiets en Wandelbeurs 2010

23

Fietsen en wandelen blijft fier overeind in “zwaar weer” Fietsen en wandelen blijven onverwoestbare segmenten in het reizen en recreëren. Zwitserland meldt zelfs een plus aan Nederlandse wandelaars en fietsers op hun nationale routenetten. Steeds meer landen en regio’s ontwikkelen routes, paden en arrangementen. De Fiets en Wandelbeurs biedt de fiets- en wandelenthousiasten een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. De opmars van fietsen en wandelen als belangrijkste activiteit voor vakantie en recreatie is al enkele jaren bezig. Maar ondanks deze groei lijkt het verzadigingspunt verder weg dan ooit. Integendeel, volgens Theo Jorna, directeur van de Fiets en Wandelbeurs, moet de échte doorbraak nog komen. Goede voorzieningen zijn een eerste voorwaarde, maar in een aantal landen gaan de ontwikkelingen snel. In landen als Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken zijn duizenden kilometers bewegwijzerde fietsroutes uitgezet over rustige wegen en paden. Wandelpaden worden aantrekkelijk door een speciaal thema. In Frankrijk zijn de Voies Vertes in opmars; oude spoorbanen en jaagpaden langs rivieren en kanalen die zijn omgetoverd tot prachtige, autovrije fiets- en wandelroutes. Heel bijzonder in Spanje zijn de wandelroutes over de historische schapendriften of Cañadas Reales. Ook in de Balkanlanden, Oost-Europa en Turkije krijgen fietsen en wandelen steeds

meer grond onder de voeten (wielen). In oktober 2009 is de 660 kilometer lange bewegwijzerde fietsroute langs de Servische Donau gereed gekomen. Voor de korte vakantie of voor een tochtje tijdens het weekeind lonkt ons eigen land. In slecht een paar jaar tijd is nu bijna heel Nederland net als Vlaanderen bedekt met de praktische fietsknooppunten. Wandelknooppunten volgen nu. Een nieuwe trend lijken de boerenlandpaden. Het Beneluxpaviljoen op de Fiets en Wandelbeurs is een trefpunt voor ontdekking dicht bij huis.

Ook materialen Behalve goede voorzieningen als paden en accommodaties zijn ook materialen van belang voor een geslaagde tocht. Hydraulische remmen, gesloten versnellingsnaven en kevlarlagen in de buitenbanden zorgen voor aanzienlijk minder fietspech onderweg. Een E-bike biedt ondersteuning bij zware tegenwind of een steile klim. De techniek staat niet stil. Op de Fiets en Wandelbeurs maken de bezoekers kennis met de nieuwste ontwikkelingen. Een groot parcours nodigt het publiek uit om de nieuwste modellen te testen. Belevingsbeurs Ook in 2010 nemen bekende buitensporters en redacteuren hun publiek mee op hun reizen tijdens doorlopende lezingen in acht zalen. Praktische workshops maken de beursbezoekers wijzer over onderwerpen als pech onderweg. In de paviljoens Fietsers informeren fietsers en Wandelaars informeren Wandelaars geven ervaren reizigers alle informatie over fietsen en wandelen in hun favoriete streken. Nieuw is het GPSpaviljoen met GPS-gebruikers die informatie geven over hun apparaat in de praktijk. Deze activiteiten maken van de Fiets en Wandelbeurs een echte belevingsbeurs. De Fiets en Wandelbeurs vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 februari 2010 in de Amsterdam-RAI. Voor meer informatie: www.fietsenwandelbeurs.nl.


24

Huishoudbeurs

De Nederlandse vrouw is werelds!

BONT OP DE HUISHOUDBEURS Van 13 tot en met 21 februari wordt de Huishoudbeurs gehouden in de RAI. Het centrale themaplein van het grootste consumentenevenement voor vrouwen staat in het teken van ‘BONT’. Hiermee wil de Huishoudbeurs laten zien hoe werelds de Nederlandse vrouw van nu eigenlijk is. Misschien is het een contrast met de huidige negatieve beeldvorming, maar volgens de Huishoudbeurs wordt Nederland nog altijd verrijkt door invloeden van andere culturen. Het komende thema van de Huishoudbeurs staat dan ook volop in het teken van allerlei nieuwe Nederlandse mengvormen. Hiermee wil de Huishoudbeurs een positief signaal afgeven over het Nederland van nu: veelzijdig, afwisselend, levendig en kleurrijk. Of anders gezegd: BONT. Volgens Marjo Wolters, beursmanager van de Huishoudbeurs, kan de vrouw van nu helemaal niet meer zonder die bonte culturele verrijking: “Het gaat verder dan alleen op de hoogte zijn van de allerlaatste trends. De Nederlandse vrouw laat je ook haar eigen nieuwe mix zien, horen, proeven en beleven. Want in haar huis wordt typisch Nederlands gemixt met Javaanse teakhouten meubelen, kussens uit India en lampen uit Marokko. Op de sportschool doen we aan Zumba. Shiatsu massage is ongeveer onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden en in de tuin wordt de begonia naast een olijfboom gezet.

We flaneren niet alleen op onze hippe mamafiets, maar ook op onze Italiaanse scooter. En we vinden de Salsa een doodnormale dans voor op de verjaardag. Kortom: de Nederlandse vrouw is werelds en haar wereld is BONT.” Omdat vrouwen continu nieuwe, afwisselende en bonte mengvormen maken op basis van Nederlandse gebruiken en producten, blijft onze cultuur altijd in beweging. Al dan niet gevoed door internet en social media als Hyves,

Twitter en Facebook. Ze zijn niet anders gewend. Wolters: “Op het themaplein laten we onze bezoeksters, onder meer tijdens modeshows, workshops, optredens, maar ook lezingen zien dat ze misschien zelfs veel wereldser zijn dan ze zelf denken.” Verrassende aanbiedingen Op de 65ste editie van de Huishoudbeurs kunnen vrouwen zich laten inspireren, verrassen, verwennen en entertainen. Het evenement vormt een gezellig dagje uit, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Een dag waar beursbezoeksters even onbezorgd kunnen genieten van het leven, zonder na te denken over de taken, verplichtingen, beslommeringen en verantwoordelijkheden van alledag. Beursbezoeksters kunnen profiteren van de voordeligste aanbiedingen en maken kennis met de nieuwste trends. De Huishoudbeurs heeft verschillende segmenten op het gebied van verzorging, wonen, culinair, mode en vrije tijd. Op de beursvloer kunnen bezoeksters professionele adviezen inwinnen, genieten van metamorfoses en creatieve workshops volgen. De Huishoudbeurs wordt van 13 februari tot en met 21 februari gehouden in de RAI. Meer informatie is te vinden op www.huishoudbeurs.nl.


25

Sail 2010

SAIL AMSTERDAM 2010

POPULAIR BIJ TALL SHIPS Gerenommeerde tall ships uit de hele wereld hebben hun komst naar SAIL Amsterdam 2010 bevestigd. Dit geldt onder andere voor: Belle Poule (Frankrijk), Dar Młodzie y (Polen), Dewaruci (Indonesië), Götheborg (Zweden), Iskra (Polen), Jolie Brise (Groot-Brittannië), Kaliagra (Bulgarije), Kruzenshtern (Rusland), Loa (Denemarken), Mir (Rusland), Pogoria (Polen), La Recouvrance (Frankrijk), Sedov (Rusland), Shabab Oman (Oman), Shtandart (Rusland), Sørlandet (Noorwegen) en Thor Heyerdahl (Duitsland). Hierdoor is het publiek nu al verzekerd van een uniek nautisch aanbod tijdens SAIL Amsterdam 2010. Het evenement vindt plaats van 19 tot en met 23 augustus op en rond het IJ. Blikvangers “Amsterdam en de sfeer van SAIL Amsterdam oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de kapiteins en crews van de tall ships,” vertelt Daan Meijer, directeur van Stichting Sail Amsterdam. “Ondanks de nodige concurrentie van andere nautische evenementen in Europa en Zuid-Amerika zijn wij erin geslaagd al veel internationale schepen te contracteren voor SAIL Amsterdam. Ook de Nederlandse

Clipper Stad Amsterdam, die op dit moment als de Beagle in de voetsporen van Darwin de wereld rondreist, zal op tijd terug zijn voor SAIL 2010. Naast de grote windjammers zal de Hr. Ms. Urania, het zeilend opleidingsschip van de Koninklijke Marine, een van de blikvangers op SAIL zijn. De komende maanden zullen er nog heel veel meer schepen uit verschillende klassen bijkomen, maar met deze bekende tall ships is het duidelijk dat SAIL 2010 weer een uniek evenement gaat worden.” Stap aan boord SAIL 2010 biedt verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de tall ships. De tall ships leggen overdag hun loopplanken uit, zodat bezoekers van het evenement de schepen gratis kunnen bezichtigen. Nieuw is de mogelijkheid voor groepen om via het Nautisch Evenementen Bureau arrangementen aan boord van een tall ship te boeken (www.sailevenementen.nl). Wie het leven aan boord van een traditioneel zeilschip voor de volle honderd procent wil ervaren, kan meedoen aan de North Sea Tall Ships Regatta 2010. Deze tall ships race wordt in aanloop naar SAIL 2010 gehouden en start op 10 augustus in Hartlepool (Engeland).

SAIL 2010 SAIL Amsterdam vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 2010. Tijdens het gratis toegankelijke evenement is een imposante vloot van tall ships uit de hele wereld te bewonderen. Daarnaast meren naar verwachting circa 600 schepen, van varend erfgoed tot uiterst modern, af in en rondom het IJ. Het nautische aanbod wordt omlijst door een uitgebreid cultureel en nautisch getint programma voor jong en oud. SAIL 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors Gemeente Amsterdam, Koninklijke Marine, ING, Nationale Postcode Loterij, De Telegraaf en Gaastra en de sponsors Accor Hotels, Provincie Noord-Holland, Nuon en Clifford Chance. SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus in Amsterdam. Tijdens het gratis toegankelijke evenement is een imposante vloot van Tall Ships uit de hele wereld te bewonderen. Daarnaast meren in totaal ruim 600 schepen, van varend erfgoed tot uiterst modern, af in en rondom het IJ. Het nautische aanbod wordt omlijst door een uitgebreid cultureel programma voor jong en oud.


26

Spoorwegmuseum

Koninklijke tentoonstelling in Het Spoorwegmuseum De directeur van Het Spoorwegmuseum, Paul van Vlijmen, maakte vandaag de plannen bekend voor een grote internationale tentoonstelling over koninklijke treinen: Royal Class, vorstelijk reizen. Voor het eerst in de historie zijn koninklijke treinen uit heel Europa in één tentoonstelling te zien. Al deze prachtige treinen geven een uniek beeld van de luxe manier van reizen van de Europese Royalty. Royal Class, vorstelijk reizen is van 15 april t/m 5 september 2010 te zien in Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Rijtuigen van de belangrijkste koningshuizen uit heel Europa komen naar Utrecht. Zo zijn er treinen, rijtuigen en interieurs uit Engeland, Ierland, België, Portugal, Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden te zien. Hierbij zijn absolute topstukken zoals één van de oudst bewaarde koninklijke rijtuigen ter wereld, het rijtuig van Koninginmoeder Adelaide van Engeland uit 1842. Het Portugese spoorwegmuseum in Santarèm stelt de complete koninklijke trein van Koningin Maria Pia uit 1858 ter beschikking. Maar vanzelfspre-

Bezoek Koning Louis Philippe van Frankrijk aan Koningin Victoria van Engeland. Het is één van de eerste officiële staatsbezoeken, waarbij de trein een hoofdrol speelt. kend zijn op de tentoonstelling ook rijtuigen van het Nederlandse koningshuis te bewonderen zoals de rijtuigen

De eetsalon in het restauratierijtuig uit 1910 van Koning Albert I van Belgie. De inrichting van de eetsalons in koninklijke rijtuigen doet niet onder voor de meest chique restaurants. Bruikleen van de Belgische Spoorwegen.

van Koningin Juliana en Prins Bernhard en het huidige koninklijke rijtuig van Koningin Beatrix. Met steun van de Bankgiro Loterij bouwt Het Spoorwegmuseum een replica van het koninklijk salonrijtuig uit 1864 van Koningin Anna Paulowna. Royal Class, vorstelijk reizen biedt bezoekers hiermee een eenmalige kans deze prachtige collectie historische treinen samen in één tentoonstelling te zien. Thema’s die op de tentoonstelling aan de orde komen zijn onder andere de stimulans die de koninklijke families gaven aan de promotie van de trein. En de, onder invloed van de trein, veranderde wijze waarop vorsten hun rijk regeerden. Ineens was het mogelijk om naar de uithoeken van het koninkrijk te reizen en zichzelf aan het volk te tonen. Een zeer welkome mogelijkheid in het licht van de opkomende democratiseringsprocessen in de 19e eeuw. Natuurlijk werd er ook veel privé gereisd met de trein, zowel voor familiebezoek als voor vakanties. Bezoekers van Royal Class worden vorstelijk ontvangen. Na een korte les in koninklijke etiquette in de koninklijke wachtkamer van het museum, wordt de bezoeker over de rode loper langs de prachtige koninklijke rijtuigen geleid. Op de tentoonstelling lopen de bezoekers historische personages tegen het lijf die interessante verhalen vertellen over het koninklijk reizen.


27

Agenda 2010 OMAN DE NIEUWE KERK De Nieuwe Kerk toont t/m 14 april in de tentoonstelling Oman circa 300 topstukken uit verschillende museale collecties in Oman: onder andere die van het Ministerie van Erfgoed en Cultuur, het Museum van de Sultans strijdkrachten, het privémuseum Bait Al Zubair in Muscat en het Museum of the Frankincense land in Salalah. Ook Nederlandse en andere internationale musea en instellingen dragen met hun bruiklenen bij, bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek. PARIS CENTRAL COBRA MUSEUM, AMSTELVEEN Cobra Museum presenteert een tentoonstelling over de Europese Meesters uit de jaren vijftig. Parijs was toen hét middelpunt van de Europese beeldende kunst. In deze tentoonstelling, die een ode is aan de lyrische abstractie, tachism, l’art informel en de materieschilderkunst, worden schilderkunstige topwerken samengebracht uit het oeuvre van ruim dertig Europese meesters. De tentoostelling duurt tot 18 januari 2010 HENDRICK AVERKAMP, IJSPRET RIJKSMUSEUM Hendrick Avercamp (1585-1634) is dé schilder van de Hollandse ijsgezichten in de zeventiende eeuw. Het is voor het eerst dat het Rijksmuseum een monografische tentoonstelling aan deze schilder van de zo populaire ijsgezichten wijdt. Een selectie van zijn mooiste schilderijen en tekeningen o.a. uit collecties van de Billedgaleri in Noorwegen, Museum of Fine Arts in Boston en de National Gallery in Londen is te zien t/m 14 februari. DE NEDERLANDSE OPERA MET LE NOZZE DI FIGARO HET MUZIEKTHEATER AMSTERDAM Le nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart is zowel een intrigestuk als een sociaal tableau.De opera is gebaseerd op het door Da Ponte ingekorte, vertaalde en in verzen gebrachte toneelstuk van beaumarchais. Alle figuren zijn ingesponnen in een netwerk van afhankelijkheden en verplichtingen, dat hen van elke spontane bewegingsvrijheid berooft. Te zien tot 21 januari 2010.

JUMPING AMSTERDAM RAI Van 21 t/m 24 januari 2010 vindt de 51e editie van het Jumping Amsterdam in de RAI plaats. Vier dagen lang vechten ruiters van de wereldtop om de begeerde trofeeën voor dressuur- en springsport. Natuurlijk wordt ook de Nederlandse titelhoudster Anky van Grunsven verwacht. AMSTERDAM INTERNATIONAL FASHION WEEK (AIFW) CULTUURPARK WESTERGASFABRIEK De AIFW wordt twee keer per jaar (januari en juli) georganiseerd. Het is hèt podium voor jonge, talentvolle modeontwerpers. De invalshoek is typisch Amsterdams: nadrukkelijk wordt afgeweken van traditionele (gevestigde) paden, zoals die bewandeld worden in de toonaangevende modesteden. Zo zijn de catwalks verspreid over de hele binnenstad. Veel aandacht wordt besteed aan andere activiteiten, zoals lezingen, tentoonstellingen en feesten. Data nog niet bekend zie www.amsterdamfashionweek.com/ DE NEDERLANDSE OPERA MET DER FLIEGENDE HOLLANDER HET MUZIEKTHEATER In het centrum staat de ballade van Senta over een tot ronddolen gedoemde zeeman. Voor het eerst legt Wagner een filosofisch idee aan zijn werk ten grondslag: de verlossingsgedachte die hem zijn leven lang zou blijven bezighouden. Dat Senta naar aards geluk verlangt terwijl haar zeeman verlost wil

worden om te kunnen sterven, maakt hun conflict onoplosbaar en toont de onverzoenlijkheid van twee werelden, die van het genie en die van de burgerman, in dit geval verbonden met de typisch romantische tegenstelling van mensen- versus geestenwereld. HET NATIONALE BALLET MET DON QUICHOT HET MUZIEKTHEATER Met veel trots presenteert Het Nationale Ballet dit seizoen de nieuwe klassieke avondvullende productie Don Quichot, in een speciaal voor het gezelschap gemaakte versie van de Russische topchoreograaf Alexei Ratmansky. De afgelopen vijf jaar was Ratmansky artistiek directeur van het Moskouse Bolsjoi Ballet, dat onder zijn bezielende leiding aan een nieuwe bloeiperiode begon en door critici tot ‘beste balletgezelschap ter wereld’ werd uitgeroepen. DE WORTELS VAN DE MODERNE KUNST. BRAQUE, MATISSE EN PICASSO DE HERMITAGE De Hermitage in Sint Petersburg herbergt niet alleen oude kunst maar ook vroegmoderne kunst uit het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Het waren ooit vooral de privéverzamelaars die dergelijke kunst bijeenbrachten. Na de Oktoberrevolutie van 1917 zijn vele werken terechtgekomen in de Hermitage. De tentoonstelling laat een mooie selectie zien uit deze verrassend rijke collectie. Data nog niet bekend www.hermitage.nl


28

Agenda 2010

THEMAJAAR AMSTERDAM WATER SENSATIONS 2010

beurs van de Benelux toont meer dan 500 boten en alle mogelijke accessoires, maar ook watersportvakanties en zeilschoolaanbod. Verder is er een speciaal paviljoen ingericht voor het milieuvriendelijke en stille elektrisch varen. Voor jeugd, die gratis toegang heeft tot de beurs, worden activiteiten georganiseerd in de Water Fun Zone, waar ze kennis kunnen maken met diverse watersporten, zoals surfen, zeilen, kanoën en rafting. Meer informatie: www.hiswa.nl - Amsterdam RAI, Europaplein

In 2010 staat Amsterdam onder de noemer Amsterdam Water Sensations 2010 geheel in het teken van het water. Op initiatief van Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) en de toeristische en culturele sector wordt komend jaar een groot aantal evenementen georganiseerd in en op de vele waterwegen in Metropoolregio Amsterdam. Ook de wijde omgeving krijgt extra aandacht, zoals het project Een Dijk van een Kust en De Week van de Zee. Van de evenementen op en rond het water tijdens het themajaar noemen we Sail Amsterdam 2010 – een van de grootste maritieme manifestaties ter wereld –, het Over ’t IJ Festival en watersportevenementen in samenwerking met Amsterdam Topsport. Ook komen er speciale exposities, rondvaarten en een wandelroute. Amsterdam zet extra schijnwerpers op permanente attracties op en rond het water, zoals de bijzondere bruggen en architectuur, het VOC schip ‘Amsterdam’, Werf ’t Kromhout en de vele grachtenhuismusea. De evenementen tijdens het themajaar concentreren zich rondom vier gebieden: Recreatie, Cultuur & design, Techniek en innovatie, en Duurzaamheid.

PIONIERS VAN DE MODERNE KUNST. BRAQUE, MATISSE EN PICASSO IN HERMITAGE

WINTEREDITIE AMSTERDAM RESTAURANT WEEK De Amsterdam Restaurant Week wordt twee keer per jaar georganiseerd. Van 1 tot en met 7 maart 2010 vindt de wintereditie plaats. Gasten kunnen deze week genieten van een 3-gangendiner voor de prijs van 25 euro of een 3-gangenlunch voor 20 euro. Onder de ruim 165 deelnemende toprestaurants zijn elk jaar ook meerdere bekende Michelin sterrenrestaurants. Meer informatie: www.restaurantweek.nl

De tweede tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam toont van 6 maart tot en met 17 september 2010 een van de beste collecties Franse schilderkunst ter wereld uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. De tentoonstelling ‘Pioniers van de Moderne Kunst’ omvat de mooiste schilderijen van onder andere Picasso, Matisse, Van Dongen, De Vlaminck en Derain. Zij worden als de pioniers van het modernisme beschouwd. Het waren ooit vooral de privéverzamelaars die dergelijke kunst bijeenbrachten. Na de Oktoberrevolutie van 1917 zijn vele werken terechtgekomen in de Hermitage. Meer informatie: www.hermitage.nl - Hermitage Amsterdam, Amstel 51

CRYSTAL LOVES LEATHER

FIRST LIGHT: PHOTOGRAPHY & ASTRONOMY In Huis Marseille, Museum voor fotografie, is van 7 maart tot en met 30 mei 2010 de fototentoonstelling ‘First Light: Photography & Astronomy’ te zien. Aan het eind van de 19e eeuw begonnen sterrenkundigen het heelal te verkennen met behulp van fotografie. In deze foto’s komt het immense en ongrijpbare karakter van het universum goed tot uitdrukking. De vroege, eenvoudige foto’s hebben tegenwoordig plaatsgemaakt voor spectaculaire en haast schilderachtige beelden, dankzij beroemde telescopen en ruimtesondes als ESO, Hubble en Cassini. In ‘First Light: Photography & Astronomy’ zijn deze moderne astronomische beelden voor het eerst te zien in combinatie met de unieke historische foto’s. Meer informatie: www.huismarseille.nl - Huis Marseille, Keizersgracht 401

HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW 4E EDITIE FILMMUSEUM BIËNNALE Watersporters kunnen van 2 tot en met 7 maart 2010 naar de HISWA Amsterdam Boat Show in de Rai Amsterdam. De grootste watersport-

bijzondere Amsterdamse locaties. Puttend uit de eigen collectie brengt het Filmmuseum – in samenwerking met componisten, kunstenaars en collega instellingen – voorstellingen op het snijvlak van muziek, kunst en film. Speciale gast is het Museum of Modern Art (MoMA) uit New York, dat een selectie laat zien uit zijn internationaal gerenommeerde filmcollectie. De Filmmuseum Biënnale opent in het Muziekgebouw aan ‘t IJ met de vertoning van ‘De man met de camera’, het Russische meesterwerk uit 1929 van filmpionier Dziga Vertov. Andere vertoningen vinden plaats in het Filmmuseum en op verschillende Amsterdamse podia, waaronder ook Paradiso, het Bimhuis, Pathé Tuschinski en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Meer informatie: www.filmmuseum.nl/biennale

De vierde Filmmuseum Biënnale van 7 tot en met 11 april 2010 presenteert grensverleggende filmvoorstellingen op

Van 8 maart tot en met 29 augustus 2010 organiseert Tassenmuseum Hendrikje de tentoonstelling Crystal loves leather. In deze tentoonstelling worden tassen en modeaccessoires van internationale designers getoond die Swarovski kristallen in hun ontwerpen hebben verwerkt. Meer informatie: www.tassenmuseum.nl - Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573


29

Agenda 2010 AMSTERDAMS KLEINKUNST FESTIVAL Van 29 maart tot en met 22 mei 2010 vormt het Amsterdams Kleinkunst Festival het jaarlijkse hoogtepunt van het cabaretseizoen in Nederland. Sinds de oprichting in 1988 richt het festival zich op het stimuleren van de toekomst, het eren van het verleden en het bekronen van kwaliteit. Het festival richt zich op kleinkunst in de breedste zin van het woord: cabaret, musical en het Nederlandstalige lied door het produceren van voorstellingen, hommages en diverse toonaangevende prijzen. Meer informatie: www.amsterdamskleinkunstfestival.nl

Evert de Vries in De Kleine Komedie. Foto: Jordi Huisman gemaakt voor Het Parool/PS, zaterdag 7 april 2007. NATIONAAL MUSEUMWEEKEND Tijdens het Nationaal Museumweekend van 10 en 11 april 2010 zetten meer dan 550 musea in Nederland hun deuren wagenwijd open, ze zijn dan gratis of met fikse korting te bezoeken. Ook de musea in Amsterdam en regio organiseren speciale activiteiten. Meer informatie: www.museumweekend.nl 26E EDITIE FILMFESTIVAL IMAGINE Van 14 tot en met 24 april 2010 vindt de 26e editie van Imagine plaats, voorheen het Amsterdam Fantasic Film Festival. Tijdens Imagine zijn eigenzinnige films van ‘mainstream’ tot ‘arthouse’ te zien. Naast een met recente titels ingevuld hoofdprogramma en een ‘European Fantastic Shorts’-programma, wordt er teruggeblikt aan de hand van retrospectieven en een themaprogramma. Ook is het festival een ontmoetingsplek van filmliefhebbers en -makers. Voor meer informatie: www.imaginefilmfestival.nl

WORLD PRESS PHOTO

KONINGINNEDAG EN KONINGINNENACHT 2010

De jaarlijkse World Press Photo is de meest prestigieuze internationale wedstrijd voor journalistieke foto’s. Van 23 april tot en met 20 juni 2010 is in de Oude Kerk de tentoonstelling te zien met de beste foto’s van het afgelopen jaar. Meer informatie: www.worldpressphoto.org en www.oudekerk.nl - Oude Kerk, Oudekerksplein 23 1E AMSTERDAMSE TULPEN FESTIVAL IN HISTORISCHE GRACHTENTUINEN Op 24 en 25 april 2010 biedt Amsterdam bloemenliefhebbers een uniek evenement. Tijdens het eerste Amsterdamse Tulpen Festival staat in historische grachtentuinen een schat aan tulpen in volle bloei. Sinds de 17e eeuw bestaat er tussen Amsterdam en de tulp een bijzondere relatie. Tulpen waren destijds zó zeldzaam en populair dat tijdens het hoogtepunt van de ‘tulpenmanie’ voor een tulpenbol een kapitaal werd betaald. De grote tuinen achter de statige grachtenhuizen behoren tot de verborgen geheimen van Amsterdam. Nog los van de kleurenpracht van duizenden tulpen is het daarom een buitenkansje dat bezoekers tijdens dit weekend hier een kijkje kunnen nemen. De tuinen zijn toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. Een passe-partout voor twee dagen kost 10 euro. Tot de deelnemende tuinen behoren Museum Van Loon, Museum WilletHolthuysen, Bijbels Museum en Huis Marseille. Het festival is een initiatief van Museum van Loon. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Meer informatie: www.museumvanloon.nl

Op 30 april 2010 kleurt Amsterdam weer helemaal oranje. Amsterdam is internationaal beroemd om de uitbundige manier waarop hier Koninginnedag wordt gevierd. Buitenlandse bezoekers ervaren het als de Amsterdamse variant van carnaval, met als grootste attractie de beroemde Vrijmarkt. Het is de enige dag in het jaar dat iedereen op straat zonder vergunning koopwaar mag aanbieden en muziek mag maken. De mengeling van amateur-standwerkers, marktkraampjes, muzikanten, straatartiesten en de geur van geroosterde saté en Vietnamese loempia’s zorgen voor een feestroes in de hele stad, niet alleen in het centrum maar ook in de andere stadsdelen. Voorafgaand aan Koninginnedag begint op de avond van 29 april 2009 de feestvreugde met de Koninginnenacht. Op zeven pleinen in de binnenstad en op vele plekken buiten de Singelgracht komen buitenpodia waarop van 19.00 tot 01.00 uur livemuziek zal klinken. Podia zijn onder meer te vinden op de Nieuwmarkt, Leidseplein, Reguliersdwarsstraat, Westermarkt, Westerstraat, Rembrandtplein en Amstelveld. Meer informatie: www.koninginnedagamsterdam.nl en www.amsterdamtourist.nl GIRO D’ITALIA START IN 2010 IN AMSTERDAM. Van 1 tot en met 10 mei 2010 staat Amsterdam onder de naam ‘GiroMania!’ geheel in het teken van Italië en is het vier dagen lang feest in de stad. De ‘corsa rosa’ zal ervoor zorgen dat een groot deel van de stad roze kleurt. Op zaterdag 8 mei 2010 gaat de Giro d’Italia van start op het Museumplein met een individuele tijdrit. Op 9 mei koerst het peloton vanaf het Museumplein naar de finish in Utrecht. Op 10 mei start de etappe op de Zuid-as van Amsterdam en zetten de renners koers naar Middelburg. Na de eerste drie etappes in Nederland gaat de ‘corsa rosa’ verder in Italië. Meer informatie: http://www.giroditalia2010.nl/


30 DAGTOCHT LAND ART IN FLEVOLAND

Agenda 2010 HEMELTJELIEF! LEEF JE UIT MET SLOOPHAMERS Op 21 mei 2010 (Hemelvaartsdag) kunnen Amsterdammers en hun kroost terecht op het NDSM-terrein voor muziek, eten en bizarre kunstconcepten. Het nieuwe festival Hemeltjelief! is niet alleen maar ‘lief’. Eén van de hoofdacts is namelijk Scrapclub uit Londen (UK). Onder hun deskundige leiding kan het publiek zich uitleven met sloophamers op oud witgoed en huisraad om vervolgens van de resten weer kunst te maken. Het programma is verder breed en kindvriendelijk. Zo rijdt DJ Elfje rond in de Syperfly en draaien de Discokids in de Container Club. Meer informatie: www.noorderlichtcafe.nl ART AMSTERDAM Art Amsterdam is de oudste en grootste beurs voor hedendaagse en moderne kunst in Nederland. Van 26 mei tot en met 30 mei zijn hier ruim 130 toonaangevende galeries uit Nederland, Europa, de VS, Afrika en Azië aanwezig. Het aanbod varieert van fotografie, schilderkunst en videokunst tot sculptuur, tekeningen en installaties. Meer informatie: www.artamsterdam.nl -Amsterdam RAI, Europaplein

Van 2 mei tot en met 27 juni 2010 organiseert Museum De Paviljoens elke zondag een excursie langs vijf bijzondere landschapskunstwerken. Het zijn creaties van de internationaal bekende kunstenaars Marinus Boezem, Daniel Libeskind, Piet Slegers, Richard Serra en Robert Morris. Onderweg geeft een professionele gids uitgebreide achtergrondinformatie over de landschapskunst en de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. De Dagtocht Landschapskunst is ook geschikt voor buitenlandse bezoekers. Meer informatie www.depaviljoens.nl

KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST: CONCERT AAN DE AMSTEL Ook aan de Amstel bij Carré wordt feestgevierd. Met het concert op de Amstel wordt de nationale viering van Bevrijdingsdag op 5 mei 2010 officieel afgesloten. Meer informatie: www.amsterdamsbevrijdingsfestival.nl

Het Holland Festival is al meer dan zestig jaar het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. Van 1 juni tot en met 27 juni 2010 biedt het festival een overzicht van indrukwekkende en spraakmakende artistieke projecten van over de hele wereld. Theater, muziek, dans, opera, film en beeldende kunsten. Westers en niet-westers. Allen met één gemeenschappelijk kenmerk: hoogstaande artistieke kwaliteit en een internationale dimensie. Met aandacht voor de vele kruisbestuivingen die tussen de disciplines mogelijk zijn. Het programma speelt zich af in toonaangevende Amsterdamse cultuurgebouwen, met als pijlers het Muziekgebouw aan ‘t IJ, het Muziektheater, de Stadsschouwburg en de Westergasfabriek. Meer informatie: www.hollandfestival.nl VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER Het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam is een openluchtpodium middenin een van de bekendste parken van Nederland, het Vondelpark. Een unieke plek in Amsterdam. Nergens komen zoveel verschillende mensen van uiteenlopende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten, uit zoveel buurten van de stad bij elkaar. Het Openluchttheater biedt de gehele zomer, van 6 juni tot en met 29 augustus, een divers programma van ongeveer 125 gratis voorstellingen. - Vondelpark KUNST IN DE OPENLUCHT: EEN DIJK VAN EEN KUST

BEVRIJDINGSFESTIVAL 5 MEI Op 5 mei 2010 staat Amsterdam in het teken van de bevrijding. Op het Museumplein en in Haarlem is het dan groot feest.

HOLLAND FESTIVAL

KICKBOXEN: RAYEN SIMSON IN DE AMSTERDAM ARENA Een van de grootste kickboxers ter wereld, Rayen Simson, vecht op 29 mei 2010 zijn allerlaatste partij uit zijn carrière. Rayen heeft als laatste tegenstander niet de makkelijkste uitgezocht, want hij gaat het opnemen tegen de in topvorm verkerende Khalid Bourdif. De wedstrijd vindt plaats in de Amsterdam ArenA. Meer informatie: www.itsshowtime.nl Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 1

Een Dijk van een Kust vormt de komende jaren elke zomer twee maanden lang een route van kunstwerken aan de voormalige zeedijk in het Noord-Hollandse Waterland aan het Markermeer. De route slingert dit jaar van 18 juni tot en met 16 augustus 2010 langs het bijzondere landschap tussen Durgerdam en Etersheim onder de titel ‘Windstilte’. De (inter)nationale kunstenaars reflecteren met hun werk op de geschiedenis van het landschap en de rol van de dijk hierin. Sommige kunstwerken zijn groots te zien in het landschap, andere werken zijn vooral te beluisteren. AMSTERDAM ROOTS FESTIVAL Al meer dan tien jaar is het Amsterdam Roots Festival één van de toonaangevende internationale muziekfestivals. Van 18 tot en met 20 juni 2010 presenteert het festival grensverleggende ontwikkelingen binnen de wereldmuziek voor


31

Agenda 2010 een groot en breed publiek. De mix van etnische achtergronden, muziekstijlen en de contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen is karakteristiek voor het festival. Meer informatie: www.amsterdamroots.nl OPEN TUINEN DAGEN De Amsterdamse Grachtenmusea organiseren ook dit jaar de Open Tuinen Dagen in het derde weekend van juni. Op 18, 19 en 20 juni 2010 zullen zo’n dertig grachtentuinen opengesteld worden voor het publiek. Dit jaar zullen de Open Tuinen Dagen in het kader staan van het thema ‘Hofjes en gemeenschappelijke tuinen’. De tuinen zijn alle drie de dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.opentuinendagen.nl

hun pas gemaakte afstudeervoorstelling. 30% hiervan is internationaal en alle shows zijn ondertiteld, zonder tekst of in het Engels. Het ITs festival is een prachtige kans om een glimp op te vangen van hoe de toekomst van de podiumkunsten eruit zal komen te zien. Naast voorstellingen bestaat het programma uit inspirerende debatten, workshops, nabesprekingen en dagelijkse befaamde ITs afterparty. Meer informatie: www.itsfestivalamsterdam.com

AWAKENINGS FESTIVAL Op het recreatiegebied van Spaarnwoude wordt op 26 juni 2010 voor de tiende keer het grootste technofestival van Nederland georganiseerd. Awakenings Festival staat voor een hele dag dansen op muziek van de beste dj’s in de openlucht. Recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen-Zuid

Amsterdam Golf 2010

JAZZ BELOW THE SEA ALMERE Op 18 en 19 juni 2010 staat Almere bol van de jazz. In het stadshart van deze jonge stad wordt dan het festival Jazz below the sea georganiseerd. Nationaal bekende artiesten en aanstormend talent verzorgen op vier verschillende podia authentieke jazz tot laat in de avond. De stichting Jazz below the sea zet zich in voor de promotie van Almere en de jazzmuziek. Meer informatie: www.jazzbelowthesea.nl - Almere ITS FESTIVAL AMSTERDAM Het ITs Festival Amsterdam is het grootste Europese festival waar je nieuw Nederlands en international theater- en danstalent kan zien. Van 24 juni tot en met 2 juli 2010 tonen acteurs, dansers, zangers, mimers en cabaret artiesten

Amsterdam Golf 2010 zal wederom plaats vinden in de Amsterdam RAI en wel van vrijdag 12 tot en met zondag 14 maart. Deze editie zal in hal 8 worden gehouden, de Parkhal van 12.250 m2. Golfers Magazine is ook in het vierde jaar weer media partner en verheugend nieuws is dat de Nederlandse Golf Federatie (NGF) haar aanwezigheid heeft toegezegd. De organisatie is naast het werven van exposanten in tal van golfgerelateerde segmenten tevens inspanningen aan het verrichten om het aanbod van entertainment en golflessen te optimaliseren. Vanzelfsprekend kan men via www.amsterdam-golf.com en nieuwsbrieven op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Voor meer informatie: www.amsterdam-golf.com


33

Wonen

Een woning kopen in Amsterdam Als u een woning in Amsterdam wilt kopen, staat u voor vragen als: hoe vind ik een koopwoning, welke instanties kunnen mij helpen, waar moet ik op letten. Wat voor woning zoekt U? B.v. een nieuwbouwkoopwoning kunt u makelijk vinden via de internetsite www.nieuwbouw.amsterdam.nl En voor een koopwoning in de bestaande bouw Gaat u naar ĂŠĂŠn van de vele internetsites waarop makelaars hun aanbod plaatsen, de bekendste zijn bijvoorbeeld: www.funda.nl of www.mva.nl (amsterdams) of u neemt contact op met een NVM makelaar die u op de hoogte houdt van het aanbod. Bestemmingsplannen? Ieder stadsdeel is opgesplitst in gebieden waaraan verschillende bestemmingen zijn toegekend, zoals industrieterrein of woongebied. Als u een koophuis heeft gevonden, is het verstandig om het bestemmingsplan in de omgeving van het huis te bekijken.. www.amsterdam.nl/stadsdelen/ Erfpacht? De gemeente Amsterdam is eigenaar van ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeente. Een groot deel van deze grond wordt in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van de grond blijft en dat erfpachters gedurende lange tijd het gebruiksrecht ervan krijgen. Als u een huis wilt kopen in de gemeente, is het verstandig om na te kijken of het pand op erfpachtgrond staat. Erfpachttarieven worden regelmatig herzien en aangepast aan de actuele waarde van de grond. www.erfpacht.amsterdam.nl

Onroerende zaakbelasting (OZB) De WOZ-waarde is de waarde die wordt gegeven aan een woning of bedrijfsruimte. Naar deze waarde berekent de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB). De waardepeildatum ligt altijd 1 jaar voor het belastingjaar. De waardepeildatum voor 2010 is dus 1 januari 2009. Alle informatie over de OZB vindt u op de website www.gemeentebelastingen. amsterdam.nl Vereniging Eigen Huis De Vereniging Eigen Huis is een vereniging voor particuliere eigenaar-bewoners. U kunt bij de vereniging ook terecht voor algemene informatie over koopwoningen. www.eigenhuis.nl Makelaarsvereniging Amsterdam De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) is de beroepsorganisatie van makelaars in onroerend goed in de regio Groot Amsterdam. Ook als huizenkoper kunt u bij de vereniging terecht. Als u bijvoorbeeld wilt weten welke makelaars bij de MVA zijn aangesloten, welke makelaars zich in het bijzonder bezig houden met erfpachttaxaties, woz-taxaties, huurwoningen etc. stuurt de vereniging u de betreffende ledenlijsten. www.mva-makelaars.nl Hypotheekgarantie De Nationale Hypotheek garantie (NHG, voorheen: gemeentegarantie) is een instrument om het eigen woningbezit in Nederland te bevorderen. De NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan

de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie heeft verschillende voordelen: geld lenen voor uw eigen woning wordt voordeliger en zowel koper als geldverstrekker lopen minder risico. Meer informatie en voorwaarden vind u op www.nhg.nl Starterslening Woont u in een huurwoning en wilt u een nieuwbouwwoning kopen, maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek? De VROM Starterslening Amsterdam is voor Amsterdamse huurders die voor het eerst een nieuwbouwwoning willen kopen. Wilt u meer weten over deze lening kijk dan op www.amsterdam.nl/ wonen. Hier vindt u antwoorden op al uw vragen zoals wat een starterslening inhoudt, voor wie deze bedoeld is, wat de hoogte is en waar u de starterslening kunt aanvragen. Belastingen Als u een eigen woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover de aftrekmogelijkheden staat wel het eigenwoningforfait, dat u moet optellen bij uw inkomen. www.belastingdienst.nl

Voor meer vragen over regelgeving, koopsubsidies of andere vragen over het kopen van een woning kunt u terecht bij Antwoord Amsterdam, tel. 14020 of bij een NVM of MVA makelaar.


35

Kinderopvang Kinderdagverblijf Hier kunnen kinderen tussen nul tot en vier jaar terecht. De meeste kinderdagverblijven zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur, er bestaat ook 24-uurs opvang. Nu zijn er al een brede scholen met kinderopvang in hetzelfde gebouw Peuterspeelzalen De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen twee en vier jaar. Twee tot drie keer per week kunnen peuters een aantal uren spelen en andere activiteiten. Kinderen met een taalachterstand kunnen in peuterspeelzalen waar speciale taalprogramma’s worden aangeboden terecht. Deze taalprogramma’s worden in Voorscholen gegeven en lopen door tot in groep één of twee van de school. De voorscholen vragen een eigen bijdrage is uw inkomen niet hoog genoeg dan kunt bijzondere bijstand aanvragen bij het DWI 020- 3463636 Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang is voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Ze kunnen er na schooltijd, en op werkdagen dat er geen school is terecht. Buitenschoolse opvang vindt meestal plaats buiten de school, maar meer scholen bieden zelf buitenschoolse opvang. Gastouderopvang Een flexibele vorm waarbij het kind wordt opgevangen bij een gastgezin thuis. Deze opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Wilt u meer weten over kinderopvang. Kijk dan op de site van één van de instellingen.

Kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang Creatief aan de slag met kinderopvang. Daar gaat het hart van Partou sneller van kloppen. Partou biedt de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd de beste voorwaarden voor opvang! We zijn er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Of u nu de voorkeur geeft aan kleinschalige opvang of opvang in groepen, Partou heeft een passende oplossing. Meer weten? Ga naar www.partou.nl of bel 020 398 61 00

Verloskundige praktijk “Bijlmermeer” Henna Playfair, Tineke Nierop, Gladys Wilson, Willemijn Speelman, Marijke Broeksma

Kraaiennest 73 • Hoogoord 140b Bijlmerdreef 1056 (ouder en kindcentrum) Tel.: 020 - 695 09 97 • Tel.: 06 - 55 37 37 37 Zowel voor thuisbevalling als ziekenhuisbevalling 1e lijns echografiecentrum Bijlmerdreef


36

Senioren

+ 50 IN DE KIJKER

Neem n abonne u een 50+ in ment op de Kijk er

Het gezelligste en goedkoopste blad voor 50-plussers! Slechts â‚Ź 5,95 per jaar Bel voor een abonnement 072 - 57 150 13


37

Senioren

Meer bewegen voor Ouderen In heel Amsterdam kunnen ouderen deelnemen aan onze bewegingsactiviteiten. Van gymnastiek tot dans, van weerbaarheid tot fitness, van wandelen tot yoga, van tai chi tot gymnastiek in het water. Meer Bewegen voor Ouderen biedt structureel 26 verschillende activiteiten aan ouderen in de stad. Daarnaast worden ieder jaar tal van eenmalige activiteiten georganiseerd. De activiteiten hebben niet alleen een sportief maar ook een sociaal aspect. Een nieuwe bewegingsactiviteit voor ouderen ontstaat als Meer Bewegen voor Ouderen een signaal hierover ontvangt, bijvoorbeeld van ouderen zelf, van de lesgevers, vanuit een deelraad of door landelijke ontwikkelingen. Zijn de financiën geregeld, dan organiseren we een proefles. Is de belangstelling groot genoeg, dan starten we de activiteit. De kracht van MBvO is dat wij jaar in, jaar uit goede bewegingsprogramma’s organiseren voor oudere Amsterdammers. Meer informatie kunt u vinden op: www.mbvo-amsterdam.nl/Activiteiten

SENIOREN EN VEILIGHEID Veel senioren zijn bezorgd over hun veiligheid, vooral omdat zij het gevoel hebben een grotere kans te lopen slachtoffer te worden van criminaliteit. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdgroepen. Toch voelen ouderen zich vaak onveilig.

brochure informatie over het doen van aangifte en handige adressen en telefoonnummers. U kunt de folder afhalen bij een politiebureau of uw buurtregisseur of vraag hem op via het e-mailadres seniorenenveiligheid@amsterdam.politie.nl of telefonisch: (020) 559 5393.

Zelf iets doen Wilt u zelf uw veiligheid vergroten? Daarbij kan de politie u helpen. In de folder “Senioren en veiligheid, tips en informatie”, treft u flink wat tips aan over veiliger wonen en leven, veiligheid op straat, het beveiligen van uw woning en hoe om te gaan met oplichters aan de deur. Verder vindt u in de

Goodwillburgh Goed wonen, goede service De Goodwillburgh is een onderdeel van de Goodwillcentra van het Leger des Heils in Amsterdam Anne Frankstraat 2 1011 SR Amsterdam tel. 020 - 553 54 61

Booij Hoortoestellen voor: • Vakkundig gericht advies • Hoortoestellen in alle prijsklassen, ook volledig vergoed. • Hulpmiddelen voor televisie en radio; infrarood en FM • Speciale telefoons Pieter Calandlaan 114-116 1068NP Amsterdam • Gehoorbeschermers op maat Tel:020-6197988 • Slaapdoppen op maat Fax:020-6198038

* Gecertificeerd STAR audicien * Lid van Stichting HOORPROFS * NVAB

info@booijhoortoestellen.nl www.booijhoortoestellen.nl www.hoorwijzer.nl Openingstijden: ma. van 13.00 - 17.00 uur di. t/m vrij 9.30 - 17.00 uur


38

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. ‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! www.gezond.amsterdam.nl

Informatielijn: 020 - 55 55 260 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam


39

Markten

Amsterdamse markten Bos en Lommermarkt Dinsdag tot en met Zaterdag 09:00 - 18:00 uur

Ganzenhoef Markt Zaterdag 09:00 - 18:00 uur

Albert Cuyp markt Maandag tot en met Zaterdag 09.00 - 18.00 uur

Kraaiennest markt Dinsdag en Vrijdag 09:00 - 18:00 uur

Amstelveld bloemen en plantenmarkt Maandag 09:00 - 14:30 uur.

Lambertus ZijlpleinMarkt Maandag 11:00 - 16:00 uur

Biologische markt woensdag 10.00-17.00 uur.

Lindenmarkt Zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Biologische markt Noordermarkt Zaterdag 09:00 - 16:00 uur

Markt Anton de Komplein Maandag en Donderdag 09.00 - 17.30 uur

Biologische Versmarkt Nieuwmarkt Zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Markt Fazantenhof Maandag 09:00 - 18:00 uur, Donderdag 09:00 - 18:00 uur

Boekenmarkt Oudemanshuispoort Maandag t/m Zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Markt Mosveld Woensdag 07:30 - 18:00 uur, Vrijdag 07:30 - 18:00 uur, Zaterdag 07:30 - 18:00 uur

Buikslotermeer markt Maandag 12:00 - 18:00 uur, Dinsdag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur, Zaterdag 07:30 - 18:00 uur

Markt Plein ‘40 - ‘45 Dinsdag tot en met Zaterdag 09:00 - 16:00 uur

Dappermarkt Maandag t/m zaterdag 9.00 tot 18.00 uur

Markt Reigersbos Bijlmer Woensdag 09:00 - 18:00 uur

Drijvende Bloemenmarkt Maandag t/m Zaterdag 09:00 - 17:30 uur, Zondag 11:00 - 17:30 uur

Markt Stadionplein Zaterdag 09:00 - 18:00 uur

BOEKEMARKTEN IN AMSTERDAM Zondag 9 mei 2010 BOEKENMARKT Marie Heinekenplein. Thema Film. Zondag 16 mei 2010 BOEKENMARKT De Dam (met Verkadealbums op plaats nr 1) Thema Indonesie. Zondag 13 jun 2010 BOEKENMARKT Langs de Amstel (met Verkadealbums op nr 1) Thema Spannende Boeken. Zondag 11 jul 2010 BOEKENMARKT De Dam (met Verkadealbums op plaats nr 1) Thema Uitverkoop.

Zondag 15 aug 2010 BOEKENMARKT Langs de Amstel (met Verkadealbums op nr 1) Thema Kinderboeken. Zondag 12 sep 2010 BOEKENMARKT Marie Heinekenplein. Thema Muziek. Meer informatie over deze en andere beursen vindt u op www.curiosaplaats.nl

Markt Sumatrastraat Zaterdag 09:00 - 17:00 uur Markt Ten Katestraat (Oud West) Maandag tot en met Zaterdag 09:00- 18:00 uur Markt Tussenmeer Dinsdag 09:00 - 17:00 uur Markt Vespuccistraat Zaterdag 09:00 - 17:00 uur N.Z. Voorburgwal postzegel, munten markt Woensdag van 09.00 tot 16.00, Zaterdag van 09.00 tot 16.00 Nieuwmarkt (antiek en curiosa) Zondag 09:00 - 17:00 uur Nieuwmarkt algemene warenmarkt Maandag tot en met Zaterdag 09:00 - 18:00 uur Noordermarkt Maandag 09:00 - 14:00 uur, Zaterdag 09:00 - 16:00 uur (Biologische markt) Spui (boekenmarkt) Vrijdag 09:30 - 18:00 uur Thorbeckeplein kunstmarkt vanaf 28 maart 2008 tot eind oktober 2008 van 09:00 tot 17:00 uur Waterlooplein markt, vlo en curiosamarkt Maandag tot en met Zaterdag 09:00 - 17:00 uur Westerstraat, Westermarkt Maandag 09:00 - 13:00 uur


40

Zaken & beroepenregister

ADMINISTRATIEKANTOREN CoNo Advies & Administratie Kromme Palmstraat 7 HS 1015 HH Amsterdam Tel. 020 - 627 83 57 • Belastingaangiften vanaf € 15,• Boekhoudingen, Bedrijfsadviezen • Incasso’s, Ondernemingsplannen

Administratiekantoor Gracia G.M. Baars • belastingaangifte • administratie • sinds 1980 Hendrik Hosstraat 32, 1106 ZN AmsterdamTel 020 - 697 47 07

spierings & Van der Poel advocaten Algemene rechtspraktijk Gratis spreekuur Bel voor een afspraak Zandpad 3a (Naast ingang Vondelpark) 1054 GA Amsterdam Tel: 020 - 689 64 54 Fax: 020 - 685 00 27

mevrouw mr. t.C. ten roUWeLaar - adVoCaat -

MR L.J.G. VOORN advokaat en procureur

AFHAALMAALTIJDEN

Warung Celebes zie onze advertentie op de binnenzijde vooromslag AMBULANCEVERVOER

Voor al uw juridisch advies:

Specialisaties: Personen- en Familierecht Strafrecht Postbus 71880 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346 Fax: 0203790244 E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl

Churchilllaan 167 1078 DW Amsterdam

Walker & Wittensleger advocaten Hunzestraat 70, 1079 WE Amsterdam Tel. (020) 673 00 55, Fax (020) 673 00 91

’Met zorg op weg’ Regionale Meldkamer Zorg- en Welzijnsvervoer Amsterdam en omstreken

Tel.: (020) 570 95 55 Fax: (020) 570 95 75 7 x 24 uur bereikbaar Taxivervoer: (Rolstoel)busvervoer: Meertaxi:

(020) 570 95 55 (020) 570 95 65 0900 - 6337829 0900 - meertaxi

ADVOCATENKANTOREN

Mw. Mr. D.L. Kruijdenhof advocaat W.G. Plein 228 1054 SE Amsterdam Tel. 607 01 45, Fax 612 59 63 Arbeidsrecht / Familierecht (o.a. echtscheidingen en alimentatie) Sociaal-zekerheidsrecht Vreemdelingenrecht

Telefoon 020 - 662 07 22

Wij bieden u deskundige hulp op het gebied van: • sociaal zekerheidsrecht (o.a. bijstand, WAO, AOW, WIA, ziektewet, WW) • familierecht • huurrecht • arbeidsrecht • strafrecht Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis.

huurrecht

AFSLANKEN & BEWEGEN

ZWem U sLanKer

arbeidsrecht

onder deskundige leiding van: Diëtist Fysiotherapeut

verzekeringsrecht

afslankcursus voor dikke mensen met aquafitness/conditietraining óf aquajogging

echtscheiding

Diverse zwembaden en tijden. gedeeltelijke vergoeding mogelijk. Info bij:

géa fegel, dië tist 020 - 683 93 63 www.zwemuslanker.nl

letselschade strafrecht incasso enz.

AUTOBEDRIJVEN

LR Meteor zie onze advertentie op de achterpagina


41

Zaken & beroepenregister BANKEN

BETONREPARATIES

CHEMISCH AFVAL

Stadsbank van Lening zie onze advertentie op pag. 6 BEGRAAFPLAATSEN

Informatie over huisvuilinzameling en straatreiniging in uw wijk van stadsdeel Centrum vindt u op www.centrum.amsterdam.nl. Grof afval kunt u aanmelden op 5519 555.

)NFORMATIE

 ¬¬¬ /OKMEERWEG¬ ¬30¬¬!MSTERDAM

WESTGAARDENL

BOEKEN DANSSCHOLEN

Island Bookstore zie onze advertentie op pag. 4 BUIKDANSEN Oriëntaalse danswinkel Jeanines Souk Czaar Peterstraat 107, 1018 PE A’dam tel 020 4205572 Sjaals, sluiers, dans/feestkleding, sieraden, kralen en veel meer. www.buikdanswinkel.nl info@buikdanswinkel.nl

BEGRAFENISSEN/ UITVAARTVERZORGING

Dans & bewegingstudio Lijfwijs Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam tel 020 6247974, www.lijfwijs.nl Jeanine Korrelboom geeft sinds 1984 cursussen en workshops Buikdansen. Kijk voor up-to-date informatie over lessen en workshops op de website.

BREIEN

-ELDING¬VAN¬OVERLIJDEN

¬¬¬ 0800 5080 'RATIS¬NUMMER ¬DAG¬EN¬NACHT¬BEREIKBAAR

+ABELWEG¬ ¬""¬¬!MSTERDAM

PCNL

BELASTINGEN

Gemeentebelastingen Amsterdam zie pagina 11 t/m 14 BELEGDE BROODJES & VLEESWAREN Fijne Vleeswaren uit eigen Worstmakerij Zelf gemaakte Salades, Pâté’s en diverse belegde broodjes Elandsgracht 100 Telefoon: 623 84 80

volledige collectie ROWAN garens en Addi naalden brei-, haak- en borduurgarens handgebreide truien, borduurpakketten en stoffen exclusieve breipatronen

Ook telefonisch te bestellen Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam 3 min. lopen van de Dam, Open: ma 13.00 - 17.30, di t/m za 10.30 - 17.30 uur tel 020 6231445, fax 020 4278522 www.afstap.nl

Studio Lijfwijs zie onze advertentie op deze pagina


42

Zaken & beroepenregister DEUREN

DOE HET ZELF

Hubo Wittenburg zie onze advertentie op deze pagina DRUKKERIJEN

Drukkerij Atlantic BV KASTeN op mAAT met schuifdeuren dealer o.a. Stanley de luxe mirror wall - Garobe erkend SIKKeNS specialist FLeXA dealer Hout - plaatmateriaal Vloeren - Zonwering Unieke op mAAT ZAAG kwaliteit KOM EENS LANGS BIJ: DOE HET ZELF wITTENBURG wittenburgergracht 103 - 113 1018 MX Amsterdam Telefoon: 020 - 6224065 www.doehetzelfwittenburg.nl

DIERENARTSEN Dierenkliniek 76 Dierenartsen: W.A. van Dam A. van der Bas en F. Poldermans Plantage Middenlaan 76

Maatwerk in Drukwerk

• Vormgeving • Drukken • Afwerken

Gespecialiseerd in kleine oplages Tel 6242576 Fax 6204863 Prinsengracht 220 1016 HD Amsterdam Email druk.atlantic@planet.nl

GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN

Gemeentelijke Ombudsman zie onze advertentie op pag. 3 GEMEENTEBELASTINGEN AMSTERDAM

Gemeentebelastingen Amsterdam zie pagina 11 t/m 14

Spreekuur volgens afspraak, Tel: 020 622 85 67

GEZONDHEIDSCENTRA Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Donker Curtiusstraat 7, unit 303 1051 JL Amsterdam 020 - 582 20 80 www.sag-amsterdam.nl De Centra: Gezondheidscentrum Banne Buiksloot ......................................020 - 631 91 57 Huisartsenpraktijk Bocholtstraat ......................................020 - 617 56 70 Gezondheidscentrum Borgerstraat ......................................020 - 612 26 96 Gezondheidscentrum Haveneiland ......................................020 - 416 53 30 Gezondheidscentrum Helmersstraat ......................................020 - 683 85 83 Gezondheidscentrum De Koempoelan ......................................020 - 665 26 81 Gezondheidscentrum Oostelijke Eilanden ......................................020 – 626 98 90 Gezondheidscentrum Osdorp ......................................020 - 610 32 05 Gezondheidscentrum Slotermeer ......................................020 - 613 32 12 Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt ......................................020 - 686 98 07 Gezondheidscentrum Steigereiland ......................................020 - 495 22 56 Gezondheidscentrum De Vaart ......................................020 - 667 66 66 Gezondheidscentrum Zeeburg ......................................020 – 418 30 97 GGD-SOA POLIKLINIEK

GESTALT THERAPEUT www.dierenkliniek.nl DIËTISTEN

Niet lekker in je vel ? Zin om een stap verder te komen ?

Ien van Duijnhoven Coach Gestalt-psychotherapeut 020 638 66 27 www.ienvanduijnhoven.nl Consult volgens afspraak Vergoeding mogelijk www.dietistenpraktijk.nl

Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) Gratis onderzoek op SOA/HIV Advies over SOA, HIV en veilig vrijen Geen verwijsbrief nodig Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar 020 - 55 55 822 Kijk voor actuele informatie op www.gezond.amsterdam.nl Weesperplein 1 1018 WT Amsterdam. Tel: 020 - 55 55 822


43

Zaken & beroepenregister GEZ. ZORG OPLEIDINGEN

HAKEN

De Afstap zie onze advertentie op pag. 41

KINDEROPVANG

IJsterk zie onze advertentie op pag. 46 en 47

HANDWERKEN

GGZ inGeest Postbus 74077 1070 BB Amsterdam T (020) 788 5000 Ga naar www.ggzingeest.nl voor onze vacatures en opleidingsmogelijkheden! GREEN WHEELS Heb je niet elke dag een auto nodig, dan is een auto onnodig duur. Maar ja, een auto is soms toch wel handig! Greenwheels is de auto die je betaalt wanneer je hem gebruikt en pakt wanneer je hem nodig hebt. In Amsterdam zijn ruim 500 uitgiftepunten met gereserveerde parkeerplaatsen, waardoor je altijd direct een auto inclusief parkeervergunning kunt pakken. Bel nu: 088-2100100 (normale gesprekskosten) Surf nu naar: www.greenwheels.nl

De Afstap zie onze advertentie op pag. 41 HOBBY

HOORTOESTELLEN

Booij hoortoestellen zie onze advertentie op pag. 37 HOVENIER

MONDVERZORGING

HUBO

Hubo Wittenburg zie onze advertentie op pag. 42

MUZIEKLESSEN

Hoveniersbedrijf Tuindorp zie onze advertentie op deze pagina

INDISCHE MAALTIJDEN

Warung Celebes zie onze advertentie op de binnenzijde vooromslag

Coosje de Wit Marnixkade 105 1015 ZK Amsterdam Tel./Fax 624 31 35 Mobiel 06 - 24 26 85 12 Piano-, blokfluit- en dwarsfluitles Beginners en gevorderden. Gratis proefles ter kennismaking. e-mail: cdewit@eptanederland.nl coosjedewit@gmail.com www.coosjedewit.nl

JONGEREN HULPVERLENING MUZIEKSCHOOL

De Bascule zie onze advertentie op pag. 6

Wilt u ook profiteren van onze kennis en vakmanschap, maak dan een vrijblijvende afspraak

Tel.: 020 - 619 24 84 Fax 020 - 619 20 12 E-mail: info@hoveniersbedrijftuindorp.nl Website: www.hoveniersbedrijftuindorp.nl

zie onze advertentie op de achterpagina

Mondhyiënistepraktijk Mond - ADH Herengracht 14 HS 1015 BK Amsterdam Openingstijden: maandag - vrijdag van 9.00 - 21.00 uur 020 - 624 85 75

GGD Amsterdam zie onze advertentie op pag. 38

TUINDORP

LAND ROVER

LR Meteor

INENTINGEN

hoveniersbedrijf

Partou zie onze advertentie op pag. 35

Hubo Wittenburg zie onze advertentie op pag. 42

GROENVOORZIENINGEN

vereniging van hoveniers en groenvoorzieners

’t Olifantje zie onze advertentie op pag. 34

Hulp- en dienstverlening aan jongeren in alle stadsdelen, tevens opvang zwerfjongeren Centraal bureau Telefoon: 020 - 623 97 67 zie ook: www.streetcornerwork.eu

Muziekschool Amsterdam zie onze advertentie op pag. 6


44

Zaken & beroepenregister NOTARIS KANTOREN

Notariskantoor Mr A.E. Blom BV Mr A.E. Blom Minervalaan 63 1077 NR Amsterdam Tel. 020 - 664 60 01 Fax 020 - 664 97 18

PROJECT MANAGEMENT BUREAU Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam . . .552 96 96 Weesperstraat 432 1018 DN Amsterdam Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio. www.pmb.nl SCHILDERSBEDRIJF

notaris@notarisblom.nl www.notarisblom.nl

schildersbedrijf

J. sImons B.V. sinds 1937

ONDERWIJS

Lycee Francaise d’Amsterdam zie onze advertentie op pag. 17 GGZ Ingeest zie onze advertentie op pag. 43

www.simons-schilders.nl

v ook voor binnenschilderwerk v BroUWerSGrACHT 260

• AmSTerDAm • 020 - 622 01 95

REIS INFORMATIE EN INENTINGEN

GGD Amsterdam zie onze advertentie op pag. 38

STOMERIJEN

Ferd. Bolstraat 7 - 9 Nabij marie Heinekenplein tel.: 020 - 6627167 www.netex.nl/cleancenter openingstijden werkdagen: 8.00 - 21.00 uur zaterdag: 8.00 - 17.00 uur ‘S oCHTeNDS BreNGeN (voor 12 uur) ‘S mIDDAGS KLAAr (ook op zaterdag) • Suède-, leer & bontspecialist • Bruidskleding • Gordijnen & vitrages • Dekbedden (ook bijvullen) • tapijtreiniging • Lakenpakketten • ook alleen strijken

TEVENS WASSERETTE HALEN EN BRENGEN IN OVERLEG LET OP ONZE MAANDELIJKE ACTIES

SCHIPHOL GROUP

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol Bas Informatie, vragen of klachten over vliegverkeer van en naar Schiphol?

Onze service: • Wassen / Drogen / Strijken / Mangelen • Overhemden en Blouses met de hand gestreken. • Chemisch reiniging service. • Haal- en brengservice (ene week gehaald, volgende week retour.) (Zelf brengen kan natuurlijk ook)

PORTAAL Bel Bas op tel. (020) 601 55 55 (dagelijks, ook in het weekend, tussen 9.00 - 17.00 uur) of mail naar info@mailbas.nl Ook kunt u een bezoek brengen aan Bas

STUDENTENWONINGEN

De Kei – De Principaal zie onze advertentie op pag. 32


45

Zaken & beroepenregister TAAL OPLEIDINGEN

UITVAARTCENTRA

Tastevin Dehue

British Language Training Centre

English & Dutch Group & Individual Courses Beginner to Advanced Cambridge, Business, Fluency

WIJNHANDEL

informatie )NFORMATIE

0800 5080 ¬¬¬ Qª5ITVAARTCENTRUMª7ESTGAARDE ª!MSTERDAMª ª7EST Qª5ITVAARTCENTRUMª$Eª"ANNE ª!MSTERDAMª ª.OORDªª Qª5ITVAARTCENTRUMª7ATERGRAAFSMEER ª!MSTERDAMª ª/OSTªª

Verkoop aan horeca, bedrijven en particulieren. Proeverijen, eventueel met catering, en cursussen. Eindejaars- en relatiegeschenken.

www.bltc.nl Tel: 020 - 622 36 34 TAALONDERWIJS

EERSTE NEDERLANDSE TALENPRAKTIKUM Kerkstraat 44, 1017 GM Amsterdam hoek Leidsestraat Tel.: 020-6229376 / Fax 020-4229762 www.talenpracticum.eu • 15 vreemde talen en Nederlands voor Nederlanders en anderstaligen • computerlessen en typen Bel voor een gratis proefles!

VAKBOND

BEROEPSVERENIGING VAN BEELDENDE KUNSTENAARS WWW.BBKNET.NL Het vak van beeldend kunstenaar kent haken en ogen. Artistieke vaardigheid en zakelijk inzicht gaan niet altijd samen. De BBK regelt leveringsvoorwaarden, contracten, geeft adviezen en informatie over de beroepspraktijk en belastingzaken. Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Bel dan de BBK: 020 - 623 54 56 of kom langs. Uiterwaardenstraat 209 1079 CN Amsterdam Openingstijden: ma. t/m do. van 10.00 -16.00 uur.

Herengracht 318, Amsterdam esthetische & reguliere tandheelkunde • mondhygiëne • implantologie • parodontologie • tanden bleken

TIJDSCHRIFTEN

Island Bookstore zie onze advertentie op pag. 4

WOONZORG CENTRA

Verloskundige praktijk Bijlmermeer zie onze advertentie op pag. 35

YOGA

VLUCHTELINGEN WERK

Studio Lijfwijs zie onze advertentie op pag. 41

Vluchtelingenwerk zie onze advertentie op pag. 5 WELZIJN

IJsterk

Sensoor zie onze advertentie op pag. 5

De Kei – De Principaal zie onze advertentie op pag. 32

Goodwillburg zie onze advertentie op pag. 37

Inschrijven en afspraken plannen via: www.tadh.nl of bellen met 020 - 751 27 17

TELEFONISCHEHULP

WOONSTICHTING

VERLOSKUNDIGEN

TANDARTSEN

Tandartsen aan de Herengracht

Ni e u w e He re n g ra c h t 1 8 s 1 0 1 8 D P A mste rda m te l e f o o n : 0 2 0 6 2 3 5 8 7 7 e ma i l : i n f o @ ta ste vi n de h u e . n l si te : w w w.ta ste vi n de h u e . n l

zie onze advertentie op pag. 46 en 47


46

IJsterk

IJsterk geeft Amsterdam Kleur! Amsterdam is niet saai, maar kleurrijk. Zo ook IJsterk. Naam en logo staan voor kleur, verbinding, karakter, voor gezamenlijke kracht. Samen ben je sterk. Net als de grachten en kanalen die in verbinding staan met het IJ en samen de kracht vormen van de kwaliteit van Amsterdam. Wij zijn IJsterk, wij geven Amsterdam kleur! In IJsterk is professionele kracht gebundeld op het terrein van kinderopvang en welzijn. IJsterk is gericht op ontwikkeling en versterking van jong en oud. Wij hebben hart voor de buurten en hun bewoners, en voor kinderen en hun ouders. IJsterk staat voor een betrokken, betrouwbare en zorgzame wijze van dienstverlening. IJsterk is een innovatieve en vooruitstrevende partner voor het realiseren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Kinderopvang IJsterk: Kinderopvang met karakter! Voor kinderen is het leuk en leerzaam om met leeftijdgenootjes te spelen, knutselen of sporten. Voor ouders is het een uitkomst om hun kind met een gerust hart aan een vakkundig pedagogische medewerker toe te vertrouwen. In onze sfeervolle en vaak historische panden verzorgt Kinderopvang IJsterk opvang van kinderen tot dertien jaar, op verschillende locaties in de stadsdelen Centrum en Westerpark. Ons eerste kinderdagverblijf opende haar deuren in 1868! Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel expertise opgebouwd. Kinderopvang IJsterk biedt kinderen veiligheid, vertrouwen en avontuur-op-maat. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen

van zelfvertrouwen, het leren spelen en delen met anderen en het ontdekken van eigen en andermans grenzen. Maar bovenal wordt er natuurlijk ook gewoon pret gemaakt. Want een kind dat plezier heeft, ontwikkelt zich goed. Welzijn IJsterk: Ieder mens wil betekenisvol zijn! We zijn op veel momenten voor anderen of voor onszelf betekenisvol. Daarvoor is het belangrijk dat we het in de maatschappij goed met elkaar kunnen vinden. Welzijn IJsterk draagt daar aan bij door het leefklimaat van buurtbewoners en buurt aantoonbaar te verbeteren. Professioneel en innovatief werkt IJsterk aan het verbinden van positieve, betekenisvolle, kracht. Waar belemmeringen zijn bieden wij ondersteuning, waar kansen liggen stimuleren wij talent en initiatieven. IJsterk is specialist in het oplossen van sociaal en maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we graag in samenwerking met buurtbewoners, wijkcentra, winkeliers, bedrijven, woningcorporaties, scholen, (jeugd)zorginstellingen, gemeenten, stadsdeelraden of andere organisaties. Voor kinderen op de basisschool Rondom school willen kinderen graag samen met leeftijdsgenootjes

activiteiten kunnen ontplooien. Ouders willen met een gerust hart kunnen werken, sporten of studeren in de wetenschap dat hun kind goed wordt opgevangen. Hiervoor heeft IJsterk een speciaal aanbod. Niet alleen door het verzorgen van buitenschoolse opvang, maar ook door kinderen in samenspraak met de school en de buitenschoolse opvang, aantrekkelijke activiteiten aan te bieden. Diensten, activiteiten, verhuur, ondersteuning en (buurtverenigingen) In onze locaties bieden wij voor alle leeftijden een groot scala aan diensten, activiteiten en spreekuren. Daarnaast wordt onderdak geboden aan verenigingen, clubs, belangenorganisaties en buurtgroepen. Ook buurtbewoners die een leuk plan of idee hebben en daar ruimte en faciliteiten voor zoeken vinden bij IJsterk de nodige ondersteuning. IJstroom Vrijwilligers, stagiaires, cliënten van de Dienst Werk en Inkomen en alle andere mensen die zich actief willen inzetten in een buurt, accommodatie of project worden op weg geholpen door Bureau IJstroom. De kans krijgen, meedoen en je talent aanspreken is één van de belangrijkste speerpunten van IJsterk. www.ijsterk.nl IJsterk Kinderopvang & Welzijn Postbus 14878 1001 LJ Amsterdam T. 020 5210200 M. info@ijsterk.nl

www.infowebamsterdam.nl


Kinderopvang & Welzijn Amsterdam is niet saai, maar kleurrijk. Zo ook IJsterk. Naam en logo staan voor kleur, verbinding, karakter, voor gezamenlijke kracht. Samen ben je sterk. Net als de grachten en kanalen die in verbinding staan met het IJ en samen de kracht vormen van de kwaliteit van Amsterdam. In IJsterk is professionele kracht gebundeld op het terrein van kinderopvang en welzijn, gericht op ontwikkeling en versterking van jong en oud. Ouders vertrouwen met een gerust hart hun kind toe aan IJsterk. Gemeente, deelraden, woningcorporaties, zorginstellingen en buurtorganisaties kiezen IJsterk als partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn IJsterk, wij geven Amsterdam kleur!

www.ijsterk.nl - 020 5210200

IJsterk kinderopvang & welzijn, Keizersgracht 19, 1015 CC , Amsterdam - info@ijsterk .nl of kinderopvang@ijsterk .nl


De Meteor LR

DEFENDER SCHADEHERSTEL

VAN ALLE SOORTEN

MODIFICATIES

ONDERHOUD,

REPARATIE

LAND ROVER

MODELLEN

Bloemendalerweg 54 • 1382 KC Weesp • 0294 - 415 240 • www.lr-

Informatiegids winter 2010  

De januari editie van Amsterdams enige gemeentegids voor de gehele stad in eigen beheer

Informatiegids winter 2010  

De januari editie van Amsterdams enige gemeentegids voor de gehele stad in eigen beheer

Advertisement