Page 1

Material Sense LAB Nieuws

Subscribe

Share

Page 1 of 3

Past Issues

Nieuwsbrief van Material Sense LAB

Translate

View this email in your browser

Welkom bij Material Sense LAB Material Sense LAB is op stoom. De stichting wil de circulaire economie aanjagen; niet alleen nieuwe duurzame materialontwikkeling maar ook de bijbehorende distributie- en businesmodellen. De afgelopen twee jaar is de organisatie gebouwd, en het netwerk groeit. Oprichter Simone de Waart vertelt over de toekomstplannen, en er is nieuws over het eerste succes van LAB, de biobased betaalmunt voor Gebouw T in Bergen op Zoom.

'Met LAB wil ik de circulaire economie een boost geven’

Nieuwsbrief #01 November 2016

Simone de Waart is een van de oprichters van Material Sense, een bureau dat is gespecialiseerd in materiaalinnovatie. Twee jaar geleden richtte zij de stichting LAB op, een zusje van Material Sense. Drie vragen over materiaal, mogelijkheden en meer…

Raad van wijzen bijeen tijdens DDW Tijdens de Dutch Design Week kwam de Raad van Wijzen van Material Sense LAB voor het eerst sinds de oprichting bijeen. De Raad van Wijzen bestaat uit experts op hun gebied: wetenschappelijk onderzoekers, producenten en materiaalkenners. Op

Waarom besloten jullie Material Sense LAB in het leven te roepen? ‘Het is nodig om een brug te slaan tussen idee en praktijk. Veel partijen zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe materialen en duurzame toepassing, maar er is nog te weinig verbinding. De circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van werken, maar die moet nog vorm krijgen. Wij willen een katalysator zijn in duurzame toepassing van materialen, het wiel uitvinden en daar van leren. Dat doen we in concrete projecten, waarin we niet alleen materialen ontwikkelen maar ook de toepassing, het distributiekanaal en nieuwe businessmodellen. Het terugbrengen van materiaal terug de cyclus in, vormt steeds de basis. Dat doen we altijd in de driehoek onderzoek – ontwerp – industrie.’

maandag 24 oktober brainstormden ze samen over de toekomst van de circulaire economie, de rol van Material Sense LAB en hun eigen rol daarin. Ook gaven ze feedback op de lopende projecten. De komende tijd stellen we de wijzen graag aan je voor, in de nieuwsbrief, op www.materialsenselab.org en in de media.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=c8c2af6667525c71ea7b7f3ec&id=a8d6f1bbdc

30-11-2016


Material Sense LAB Nieuws

Page 2 of 3

Wat zijn de resultaten tot nu toe? ‘We ervaren veel steun en enthousiasme. Verschillende projecten komen tot bloei, zoals de lancering van de biobased betaalmunt voor een poppodium en een project over hergebruik bij een

Delen? Ja graag!

woningcorporatie. Dankzij concrete voorbeelden en projecten ontstaat nuttige ervaring en kennisdeling. Het netwerk groeit.

Material Sense LAB wil de

Begin volgend jaar organiseren wij een landelijk symposium. We

circulaire economie een boost

zijn optimistisch over de toekomst. Onze planeet staat onder druk,

geven en het netwerk van

maar er zijn ook veel kansen. Ik wil mensen verleiden en

pioniers vergroten:

uitnodigen om mee te doen en mee te denken.’

onderzoekers, ontwerpers en producenten. Ken je iemand

Jij bent opgeleid tot ontwerper. Waar komt de passie voor

die je zou willen interesseren

materialen vandaan?

voor LAB en haar projecten?

‘Er is veel werk te doen, we maken een transitie mee van een

Voel je vrij om de nieuwsbrief

uitputtende naar een duurzame en circulaire economie. Materialen

te delen en door te sturen.

zijn zo bepalend voor ontwerp, ze spelen daarin een cruciale rol. Ik ben gegrepen door alle facetten van die nieuwe materialiteit: de mogelijkheden, hun eigenschappen maar zeker ook de

Deel

esthetische kant. Een materiaal moet uiteindelijk te vertalen zijn naar mooie producten waar mensen zich aan willen hechten. Ook

Tweet

dat is duurzaam denken.’ Stuur door

Uit de praktijk: biobased betaalmunt komt eraan!

Aanmelden Material Sense LAB wil geïnteresseerden vaker op de hoogte houden van ontwikkelingen, nieuwe projecten en resultaten. Wil je deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoef je niks te doen. Afmelden kan altijd, dat doe je onderaan deze nieuwsbrief.

Een concreet succes van Material Sense LAB is de ontwikkeling van

Heb je deze nieuwsbrief

een betaalmunt van een nieuw biologisch materiaal. LAB

doorgestuurd gekregen en wil

presenteerde de munt in de zomer, vanaf december kunnen

je ook de volgende

concertgangers in Bergen op Zoom er mee betalen.

ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief van Material

Poppodium Gebouw T wil zo veel mogelijk duurzaam opereren,

Sense LAB kan hier.

een plastic betaalmunt past niet in dat beeld. Samen met het Biopolymeren Applicatiecentrum (BAC) en Damen Plastics ontwikkelde LAB een biobased grondstof, die bovendien circulair inzetbaar is. De munt is transparant, groen, met natuurlijk aangekleurde vezels versterkt en met een uitgestanste T in het

Contact

midden.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=c8c2af6667525c71ea7b7f3ec&id=a8d6f1bbdc

30-11-2016


Material Sense LAB Nieuws

Page 3 of 3

De volgende stap voor LAB is een grotere afzetmarkt bereiken voor de munt, maar ook voor het materiaal.

Material Sense LAB Gen. Bothastraat 5k 5642 NJ Eindhoven 040-2812000 lab@materialsense.com www.materialsenselab.org

Copyright â 2016 Stichting Material Sense LAB, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list

http://us3.campaign-archive1.com/?u=c8c2af6667525c71ea7b7f3ec&id=a8d6f1bbdc

30-11-2016

Nieuwsbrief #01