Page 1

materialize issue no 02 winter 10/11


materialize 002.indd 3

2011-01-20 13.28


materialize 002.indd 4

2011-01-20 13.28


Table of Contents

materialize 002.indd 5

Carl Ă–jerstam

06

Creative Meetings

14

And the Winners are

18

Materia In The World

22

News 2011

27

Newcomers & Veterans

36

Research School At Materia

54

Research on Meetings

56

2011-01-20 13.29


ligare. Datorerna, ofta bärbara, dominerar miljön. Därför behövs olika sorters arbetsvrår och mötesplatser.

carl öjerstam

cone – Lars Bülow och jag var tillsammans på Möbelmässan i Milano 2008. Vi diskuterade mycket och jag berättade att jag ville tillverka något i rotationsgjuten

plast. Det är en teknik som används t.ex. när man tillverkar små livräddnings-

med nyfikenhet som drivkraft

båtar och mycket stora plastbehållare. Jag kände till ett svenskt företag som är specialiserad på den tekniken. Min idé var att använda rotationsgjutning till ett bordsunderrede.

Tekniken innebär att polyeténpulver slungas i varma aluminiumverktyg,

se

fastnar på verktygens innerväggar och successivt smälter till ett homogent

skikt. Tillverkningen blir billigare än formgjutning, där verktygen är betydligt dyrare.

– Jag börjar alltid med att skissa mina idéer på papper. Sedan övergår

jag till att teckna på en datorskärm, en s.k. Wacon board, som är kopplad till min dator. Min nyfikenhet på hur datorer kan berika formvärlden väcktes på

av Kerstin Wickman Professor em. i design- och konsthantverkshistoria

Designern bakom flera av Materias mest intressanta produkter 2011 heter Carl Öjerstam. Hans senaste bidrag består av ett par eleganta bord, en lättskött soptunna och en smart klädhängare. Carl Öjerstam är industridesigner. Under sin yrkeskarriär har han arbetat med

allt från lampor – i avancerad produktionsteknik och nya material – till ergo-

nomiskt genomtrimmade båtar för räddningstjänsten. I sina uppdrag prövar

han varje detalj för att den färdiga produkten ska kunna hanteras optimalt, vara ergonomiskt anpassad och få ett så intressant uttryck som möjligt – utan

att visuellt dominera de rum och platser där den placeras. Det är en konst att

Konstfack. Många nätter satt jag i skolans datasal och experimenterade med designprogrammet Alias, minns Carl.

Några av de produkter han skapade under Konstfackstiden finns fortfa-

rande i produktion. I början av 1990-talet började han använda 3D CAD som

stöd i designprocessen och för att skapa en snabbare och exaktare överföring av sina design- och formidéer i det fysiska produktutvecklingsarbetet. Hans

skissblock fungerar som en dagbok. Han visar mig hur hans tankeprocesser går

till. Istället för att anteckna gör han skiss på skiss. Idéer prövas och omarbetas. Helheter och detaljer varvas med varandra. Han ritar konstruktionslösningar och övergångar mellan olika formelement. Både det 50 cm höga soffbordet och

det 110 cm höga ståbordet ser i de första utkasten ut som knubbiga svampar för att med tiden avlösas av konformade underreden. ”Jag tänkte först snarast på en säck”, kommenterar Carl.

– De första mer bulliga, organiska underredena skulle troligen blivit mer

formge något som kan smälta in i olika slags miljöer, fungera utan problem och

utsatta för stötar och slitage. Därför bytte jag till ett mer geometriskt formspråk.

Som industridesigner har han erfarenhet av att arbeta nära uppdragsgivare.

och underrede. När jag studerade industridesign på Konstfack bestod en stor

bidra till en estetiskt bättre helhet.

Det gäller också i detta fall. Lars Bülow, Materias VD, formulerade de behov företaget hade, dvs. att fylla några luckor som man upptäckt i sortimentet.

– Det behövdes ett bord där man kunde stå och arbeta, berättar Carl Öjer-

stam. Och en soptunna, där man enkelt kunde ta ut och sätta fast nya sopsäckar

Jag testade noga placeringen av midjan, liksom övergången mellan bordsskiva

del av undervisningen av formstudier. Vi fick verkligen fördjupa oss i hur olika formelement kunde möta varandra och fundera över när övergången blev dynamisk eller bara slapp.

Upptill sluter sig inte konen utan svänger ut i en spänstig böj. Bordsskivan

utan att den svarta plasten stack fram på utsidan. Lokalvårdare är ofta jäktade.

ser ut att sväva ovanpå underredet och avgränsas visuellt av en svart kant, som

hänga över kanten. Det ser skräpigt ut i ett kontor eller i en personalmatsal, där

svarta. Det finns tre storlekar: två runda 80 och 105 cm i diameter och ett el-

Om de inte tillräckligt enkelt och snabbt kan fästa in sopsäcken, låter de den man annars vinnlagt sig om estetiken.

– Lars Bülow ville också att jag skulle rita en klädhängare som kunde pla-

ceras flexibelt och tas fram när det behövdes. Förutom i en entré eller i en

garderob skulle den kunna ställas i t.ex. en konferenslokal utan att åstadkomma ett rörigt intryck. Den skulle vara lika snygg vare sig den var fullastad med ytterkläder eller utan ett enda plagg.

Carl Öjerstam och jag träffas i Materias showroom på Söder i Stockholm.

Huset var tidigare en industrilokal. Det är högt i tak med kontorsrummen

förstärker formens spänst – framför allt i de vita borden. De görs också helt liptiskt 80 x 130 cm. Materialet är tåligt kompaktlaminat. I botten av bordens underreden ligger gjutjärnstyngder för att de ska stå stadigt. Infästningen av

bordsskivorna är elegant löst – helt osynlig. Borden går enkelt att plocka isär. Alla delar kan återvinnas.

– Längst ned på underredet finns ett ”mushål” om man vill dra in sladdar

och elkontakter, berättar Carl. Då förses bordsskivan med kablage, dator- och eluttag. En lösning som t.ex. kan fungera utmärkt i en reception.

Det är ovanligt att ett möbel- och inredningsföretag använder så avan-

placerade på entresolvåningen en trappa upp. I bottenvåningen står Materias

cerade tekniska lösningar och materialtillämpningar som i detta fall. Möbler

möbler skapar rum i rummet genom sina höga ryggar. Andra möbelgrupper

möbelarkitekter behärskar. En industridesigner är friare i valet av tekniker och

sortiment av soffor, fåtöljer, konferensstolar och bord av många slag. En del

öppnar sig för rymden. I offentliga rum behövs både de platser som ger avskildhet och de som förmedlar överblick och öppenhet.

– Kontor med många, små och avskilda rum har blivit en allt sällsyntare fö-

reteelse. Stora, öppna, flexibla arbetslokaler och kontorslandskap är desto van-

brukar ju göras av trä, stål och textil och någon slags stoppning. Sådant som material. Han eller hon är tränad i problemlösning och ett holistiskt tänkande. Resultaten omfattar en rad aspekter som ekonomi, estetik, etik, ekologi, ergo-

nomi… De flesta industridesigners är dessutom riktiga detaljnördar. Åtminstone gäller det för Carl Öjerstam.

6

materialize 002.indd 6

2011-01-20 13.29


PoP Soptunnan av formsprutad polypropén är 70 cm hög. Istället för att betrakta

en soptunna som ett nödvändigt ont och som något man helst gömmer undan, är denna tänkt att bidra estetiskt till miljön. Därför kan den fås i ett flertal färger; rött, grönt, blått, gult, vitt och grått. Färg signalerar ju närvaro och gör att alla vet var skräpet ska kastas. Färgerna kan dessutom användas för att markera avfallsseparering.

– Min första inspirationskälla var de gamla stora, klassiska, trycksvarvade

mjölkkärlen i plåt. Jag funderade ett tag också på skiktlimmat trä. Men till slut valde jag plast och en svagt konisk form. Sopkärlet kan förses med lock av plast eller rostfritt stål. array

Trots att olika formgivare under årens lopp bidragit till Materias sortiment

känns det homogent. Detta möbelföretag har alltså ett identifierbart ansikte, som stått sig genom åren. Produkterna går inte att datera. De är tidlösa, ljusa

och lätta och passar därför in i de mest olika sammanhang. Karaktären är

nordisk. – Men Materia engageras alltmer för inredningar på kontinenten. Därför vill man ha produkter med ett mer kontinentalt utseende. Det, bland

annat, är bakgrunden till den blankt silverglänsande garderobsstaken Array. Materialet är pressgjuten, kromad aluminium. Plasttassarna i svart eller vitt fungerar både som fötter och som stopp för kläderna.

Namnet Array betyder att ställa i ordning, ställa upp, kläda, pryda, skruda

och uttrycker Carls ambition. Konstruktionen är smart. Hängarna är fjäder-

belastade och går att vrida i sidled. Om man vill ställa undan klädhängaren, tar den därför minimalt med plats. Den levereras i en platt kartong och monteras

helt utan verktyg. Man kan alltså ha den i ett förråd och ta fram den vid behov. Det gör dess användningsområde bredare. Också privatpersoner kan ibland behöva en extra klädhängare hemma, när gästerna blir fler än vanligt.

I sitt examensarbete på Konstfack 1997 utvecklade Carl Öjerstam en

stjärnkikare, kallad ”Ögonblick”, som en metafor för ljusets hastiga uppdy-

kande och försvinnande. Valet av uppgift berättar något om hans personlighet. En stjärnkikare är ett verktyg med höga krav på teknisk precision. Den kan också ta dess användare ut i rymden.

Nyfikenhet på ny teknik, nya material och naturvetenskapens formvärldar

är en utmärkt egenskap hos en designer. Om man dessutom, som Carl Öjerstam, har en känsla för formens stringens och uttryckskraft kan man åstad-

komma något som överlever modets snabba växlingar. Och på så sätt bidra till en hållbarare värld.

materialize 002.indd 7

2011-01-20 13.29


a waste bin whose rubbish bags could be simply replaced without any black

plastic peeping out at the sides. Janitors are often in a hurry. If they can’t fit a

carl öjerstam driven By CUriosity

g n

e

rubbish bag sufficiently easily and quickly, they let it hang over the edge. That

looks untidy in an office or staff canteen, where a good aesthetic impression is aimed for.

“Lars Bülow also wanted me to design a coat stand that could be posi-

tioned flexibly and wherever needed. It should go well in an entrance hall or cloakroom, but equally so somewhere like a conference room, without mak-

ing a messy impression. It should be just as neat whether it stood empty or was fully laden with coats.”

I meet Carl Öjerstam in Materia’s showroom in Stockholm’s Södermalm

district. The premises used to be an industrial workshop. There is a high roof

and the offices are located on the mezzanine floor one flight of stairs up. The basement displays Materia’s range of sofas, armchairs, conference chairs, and tables of all kinds. Some of this furniture creates spaces in the room

with its high backs. Other groups are open to the space around them. Public by Kerstin Wickman Professor Emeritus in the History of Design, Arts and Crafts

spaces need both areas that offer privacy and others that permit overviews

and openness. “Offices with many small and separate rooms have become

increasingly rare. Large, open flexible workplaces and office landscapes are

The designer behind several of Materia’s most interesting products of 2011 is Carl Öjerstam. His latest contributions consist of a pair of elegant tables, an easy-to-handle waste bin and a smart coat stand. Carl Öjerstam is an industrial designer. During his career, he has worked with everything from lamps – using advanced production techniques and

new materials – to ergonomically streamlined boats for the lifeboat service. In his assignments, he tests each part so that the finished product can be

now the norm. The environment is dominated by computers, often laptops. So there’s a need for all kinds of work corners and meeting places.” cone “Lars Bülow and I were together at the Milan Furniture Fair in 2008. We

discussed all sorts of things, and I told him I wanted to produce something

in spin-cast plastic. This technique is used for making items such as small lifeboats and large plastic containers. I know of a Swedish company that specialises in it. My idea was to use it for a table base.

In spin casting, polythene powder is spun onto a hot aluminium mould,

handled optimally, satisfies ergonomic criteria and looks as interesting as

clings to its inner wall and successively melts to form a homogeneous layer.

placed. It is an art form to design something that can blend in with a diverse

“I always start by sketching my ideas on paper before moving over to

possible – without visually dominating the rooms and spaces in which it is

It costs less than die-casting, which uses a much more expensive tool.

range of environments, work faultlessly and contribute to an aesthetically

drawing on a Wacom tablet connected to my computer. My curiosity as to

As an industrial designer, he is used to working closely with his custom-

in the school’s computer room for many nights and experimented with the

enhanced whole.

ers – as in this case. Lars Bülow, Materia’s CEO, formulated the company’s

needs by pointing out the need to fill some gaps in its range. “They needed a

table at which people could stand and work”, explains Carl Öjerstam. “And

how computers can enrich the world of design was aroused at art school. I sat Alias design programme”, recalls Carl.

Some of the products that he created during his time at art school are

still in production. At the beginning of the 1990s he started to use 3D CAD

PoP waste bin

8

materialize 002.indd 8

2011-01-20 13.29


to support the design process and to transfer his ideas about design and style

more quickly and accurately to the practical stage of product development. He uses his sketchpad as a diary, and shows me how his thought processes

take shape. Instead of taking notes, he makes one sketch after another. Ideas are tested and reworked. Wholes and parts are interleaved. He draws assem-

bly solutions and transitions between various form elements. The first drafts of both his 50 cm high coffee table and his 110 cm high elevator desk look

like chubby mushrooms, but are gradually replaced by cone-shaped bases. “Initially I thought of something resembling a sack”, comments Carl.

“The first rather tubby organic bases would probably have been more

vulnerable to knocks and wear. So I switched over to a more geometric idiom. I carefully experimented with various waist positions as well as the transi-

tion between the table top and base. When I studied industrial design at art

school, a large part of the curriculum consisted of form studies. We really had to understand the encounter between various form elements in depth and reflect on when a transition became dynamic or was merely flabby.”

The cone does not taper gently towards the top but swings out in a tight

curve. The table top appears to hover above the base and is visually demarcated by a black edge that enhances the dynamic force of the form – especially

in the white tables. It is also available completely in black. There are three sizes: two round versions 80 and 105 cm in diameter and an elliptical one 80

x 130 cm. They are made of durable compact laminate. Cast iron weights at

the foot of the table base give it a firm anchoring. The table top is attached in an elegant – and completely invisible – way. The table can be easily taken apart and all its parts are recyclable.

“Right at the bottom of the base is a “mouse hole” designed to accom-

modate electrical flexes and cables”, explains Carl. The table top can then be equipped with leads as well as data and power sockets. This solution can work brilliantly in a reception area, for instance.

It’s unusual for a furniture and interior design company to use such ad-

vanced technical solutions and material applications as in this case. Furniture is usually made of wood, steel and fabric plus some kind of upholstery

– things that furniture designers are at home with. An industrial designer has

a freer choice of techniques and material. He or she is trained to solve problems and take a holistic approach. So the result encompasses a whole series of

aspects such as cost-effectiveness, aesthetics, ethics, ecology and ergonomics. Most industrial designers also tend to be nerds with a fascination for detail. That’s certainly true for Carl Öjerstam.

PoP The waste bin is made of injection moulded polypropylene and is 70 cm high. Instead of being considered as a necessary evil and as something that should

best be hidden away, this one is intended to enhance the environment aes-

thetically. So it is available in several colours such as red, green, blue, yellow, white and grey. After all, colours draw attention to the bin and make it easy

for everyone to see where to throw their rubbish. The colours can also be used

as markers for separating waste. “My first source of inspiration was the big old classical steel milk churn made by metal spinning. I also wondered briefly

about multilayer-bonded wood. But I finally opted for plastic and a subtly conical shape. The bin can be fitted with a lid of plastic or stainless steel. ” array Although various designers have contributed to Materia’s range over the years, it still has a homogeneous look. The company has a clear identity that has

proved enduring. Its products cannot be dated. They are timeless, light and

lightweight, and consequently suit the most diverse contexts. They have a dis-

tinctly Scandinavian character. “But Materia increasingly supplies furniture to

the continent. So they wanted a product with a more continental appearance. That is, for instance, the background to this shiny silver wardrobe top, made of die-cast chrome aluminium. The plastic pads are in black or white and act both as legs and as stops for the hangers.”

Its name ‘Array’ means to arrange in order, marshal, set out or adorn and

hence eloquently expresses Carl’s ambition. It has a smart construction. The

hangers are spring-loaded and can be turned sideways. When stowed away, the coat stand takes up a minimum of space. It is supplied in a flatpack and can be assembled with no tools. So it can be kept in reserve and taken out when

needed. That broadens the scope of its application. People sometimes also need an extra coat stand at home, when they have more guests than usual.

For his examination project at art school in 1997, Carl Öjerstam devel-

oped a telescope called ‘Ögonblick’ as a metaphor for the rapid appearance and disappearance of the light. His choice of assignment tells us something

about his personality. A telescope is a tool that makes high demands on technical precision. It can also take its user out into space.

Curiosity about a particular technique, new material and the shapes con-

jured up by science are excellent characteristics for a designer. And anyone who, like Carl Öjerstam, also has a feel for the rigour and expressive force of

a form can achieve something that endures despite the rapidly changing vagaries of fashion – and in so doing contributes to a more sustainable world.

9

materialize 002.indd 9

2011-01-20 13.29


gruppen sich weit öffnen. In öffentlichen Räumen sind sowohl Arbeitsplätze

gefragt, die Privatheit zulassen, als auch solche, die Überblick und Offenheit

carl öjerstam neUgier, der sChlüßel zUm erfolg

gewährleisten.

„Büros mit vielen kleinen Einzelräumen werden immer seltener, große, of-

fene und flexible Räume und Bürolandschaften hingegen sind desto häufiger

anzutreffen. Computer, meist tragbare, bestimmen das Arbeitsumfeld. Deshalb sind Arbeitsecken und Treffpunkte verschiedener Art erforderlich. cone „Lars Bülow und ich waren 2008 zusammen auf der Mailänder Möbelmesse und haben dort viele Dinge besprochen. Ich erklärte ihm, dass ich gerne etwas

aus Rotationsguss herstellen wollte. Dabei handelt es sich um eine Kunststoff-

de von Kerstin Wickman Professorin em. für Design- und Kunsthandwerksgeschichte

technik, die man u. a. zur Herstellung kleiner Rettungsboote und extrem groß-

er Kunststoffbehälter einsetzt. Ich kannte eine schwedische Firma, die auf diese Technik spezialisiert war, und schlug ein Tischgestell aus Rotationsguss vor.“

Bei dieser Technik wird Polyethylenpulver so lange in heißen Aluminium-

werkzeugen geschleudert, bis es sich an den Innenwänden absetzt und nach und nach zu einer homogenen Schicht verschmilzt. Diese Methode ist billiger

Der Designer hinter mehreren von Materias interessantesten Produkten 2011 heißt Carl Öjerstam. Seine neuesten Beiträge: einige elegante Tische, ein praktischer Mülleimer und ein smarter Kleiderständer. Carl Öjerstam ist Industriedesigner. Das Spektrum seines kreativen Schaffens ist breit gefächert und reicht von Hightech-Leuchten in neuen Materialien

als das Formgießen, das viel teurere Werkzeuge erfordert.

„Ich fange immer damit an, dass ich meine Ideen auf Papier skizziere.

Danach fertige ich eine Zeichnung auf einem Bildschirm, einem sog. Wacom Board an, der an meinen Rechner angeschlossen ist. Meine Neugier, wie Com-

puter die Formenwelt bereichern können, wurde auf der Kunsthochschule ge-

weckt. Dort habe ich unzählige Nächte im Computersaal zugebracht und mit dem Designprogramm Alias experimentiert“, erinnert sich Carl Öjerstam.

Einige der auf der Kunsthochschule entstandenen Produkte werden heute

bis hin zu ergonomisch durchgestalteten Booten für den Rettungsdienst. Bei

noch hergestellt.

Endprodukt vor allem praktisch und ergonomisch ausfällt und eine möglichst

Designprozesses mehr und mehr mit der 3D-CAD-Technik, um seine De-

zierung visuell dominiert. Es ist eine Kunst Produkte so zu gestalten, dass sie

lungsarbeit übertragen zu können.

seinen Aufträgen prüft er jedes einzelne Detail im Hinblick darauf, dass das

interessante Optik entsteht – ohne dass es den Raum und den Ort seiner Platsich optisch in die verschiedensten Umfelder einfügen, problemlos funktionie-

Seit Beginn der 1990er-Jahre arbeitet Öjerstam zur Unterstützung des

sign- und Formideen schneller und exakter auf die praktische ProduktentwickÖjerstams Skizzenblock ist gleichzeitig sein Tagebuch. Er zeigt mir, wie

ren und dabei zu einem besseren ästhetischen Gesamteindruck beitragen.

seine gedanklichen Prozesse ablaufen: Statt sich Notizen zu machen, fertigt

gebern zusammenzuarbeiten. Und enge Zusammenarbeit war auch in diesem

Abwechselnd nimmt er sich Ganzheit und Details vor, zeichnet Konstrukti-

Als Industriedesigner weiß Carl Öjerstam, wie es ist, eng mit den Auftrag-

Fall gefragt, als Lars Bülow, der Geschäftsführer von Materia, seine Vorstellungen formulierte: Es ging darum, ein paar Lücken im Produktprogramm zu füllen.

„Es hat ein Tisch gefehlt, an dem man im Stehen arbeiten kann“, berich-

tet Carl Öjerstam. „Und ein Mülleimer, bei der sich der volle Beutel einfach herausnehmen und durch einen neuen ersetzen lässt, ohne dass der Beutel her-

er eine Skizze nach der anderen an. Ideen werden geprüft und überarbeitet. onslösungen und Übergänge zwischen verschiedenen Formelementen. Sowohl der 50 cm hohe Couchtisch als auch der 110 cm hohe Stehtisch sehen auf den ersten Entwürfen aus wie rundliche Pilze; erst nach und nach wurden die Ge-

stelle kegelförmig. „Ich habe anfangs eher an einen Sack gedacht“, lautet Carl Öjerstams Kommentar.

„Die ersten, rundlicheren, organischen Gestelle wären wahrscheinlich an-

ausschaut. Raumpfleger sind oft in großer Eile, und wenn sie die Beutel nicht

fälliger für Stöße und Verschleiß gewesen. Deshalb entschied ich mich für eine

überhängen. Das wirkt in Büros und Kantinen, in denen man ansonsten um die

Verjüngung in der Mitte, ebenso wie den Übergang zwischen Tischplatte und

schnell und einfach genug austauschen können, lassen sie die Kanten einfach Ästhetik bemüht ist, sehr unansehnlich.“

„Lars Bülow hat mich auch um den Entwurf eines Kleiderständers gebe-

ten, der bei Bedarf flexibel platzierbar ist. Außer in Eingangsbereichen und

Garderoben sollte er sich z. B. auch für Konferenzräumlichkeiten eignen, ohne einen Eindruck von Durcheinander zu verbreiten, und dabei immer gut aus-

eher geometrische Formensprache und erprobte die genaue Platzierung der

Gestell. Während meines Industriedesign-Studiums bestand ein Großteil der Vorlesungen aus Formstudien. Wir mussten uns eingehend mit der Begegnung

verschiedener Formelemente beschäftigen und uns darüber Gedanken machen, wann ein Übergang dynamisch war und wann einfach nur nichtssagend.“

Nach oben hin ist der Kegel nicht geschlossen, sondern geht in einen

sehen, ob leer oder mit Jacken und Mänteln vollgehängt.“

schwungvollen Bogen über. Die Tischplatte scheint über dem Gestell zu

holmer Stadtteil Södermalm als Treffpunkt vereinbart, ein ehemaliges In-

zusätzliche Spannung verleiht – insbesondere bei den weißen Tischen. Die

Carl Öjerstam und ich hatten den Showroom von Materia im Stock-

dustriegebäude mit hoher Decke und Büroräumen in der ersten Etage. Im

Erdgeschoss ist Materias Sortiment an Sofas, Sesseln, Konferenzstühlen, Rollwagen und Tischen aller Art zu sehen. Einige der Möbel bilden durch

ihre hohen Rückenlehnen eigene Räume im Raum, während andere Möbel-

schweben; visuell hebt sie sich durch eine schwarze Kante ab, die der Form

Tische, die auch in durchgehend Schwarz angeboten werden, sind in drei Grö-

ßen erhältlich: Der kleinere runde Tisch hat einen Durchmesser von 80 cm, der größere von 105 cm, und das elliptische Modell hat die Maße 80 x 130 cm. Das Material ist unempfindliches Kompaktlaminat.

10

materialize 002.indd 10

2011-01-20 13.29


Die Tischgestelle sind aus Stabilitätsgründen mit gusseisernen Gewichten

gefüllt. Die Verankerung der Tischplatten wurde elegant und völlig unsichtbar

gelöst. Die Tische lassen sich problemlos auseinandernehmen und alle Teile sind recycelbar.

Lichts. Die Wahl der Aufgabe lässt Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu. Ein Teleskop erfordert höchste technische Präzision, und es eröffnet dem Benutzer Einblicke ins Weltall.

Neugierde auf neue Techniken, Materialien und die Formenwelten der

„Ganz unten hat das Gestell ein ,Mauseloch‘ für Kabel und Stecker“,

Naturwissenschaften ist eine ausgezeichnete Eigenschaft für einen Designer.

Stromanschlüssen versorgt werden, eine Lösung, die sich z. B. bei Rezeptionen

Stringenz und Ausdrucksstärke von Formen hat, kann man Dinge schaffen, die

erklärt Carl Öjerstam. So kann die Tischplatte mit Kabeln, Computer- und bestens bewähren wird.

Dass sich ein Möbel- und Einrichtungsunternehmen so moderner tech-

Wenn man außerdem wie Carl Öjerstam ein untrügliches Gespür für die schnelllebige Trends überdauern und zu einer nachhaltigeren Welt beitragen.

nischer Lösungen und Materialanwendungen bedient wie in diesem Fall, ist ungewöhnlich. Schließlich bestehen Möbel in der Regel aus Holz, Stahl und

Textilien und dazu unterschiedlichen Polsterungen – Dingen, die Möbelarchitekten beherrschen. Ein Industriedesigner ist bei der Wahl von Techniken und

Materialien freier, im Lösen von Problemen und in holistischer Denkweise

geübt. Das Ergebnis umfasst eine Reihe von Aspekten wie Wirtschaftlichkeit, Ästhetik, Ethik, Ergonomie… Außerdem sind die meisten Industriedesigner ausgesprochen detailversessen – was auch auf Carl Öjerstam zutrifft. PoP Der Mülleimer aus formgespritztem Polypropylen ist 70 cm hoch. Statt einen

Mülleimer als notwendiges Übel zu betrachten, das man am besten versteckt, ist dieser als ästhetischer Beitrag zum Interieur gedacht. Deshalb ist er in vielen Farben wie Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß und Grau erhältlich. Farbe signali-

siert bekanntlich Anwesenheit und sorgt dafür, dass nun jeder weiß, wo der

Abfall hingehört. Die Farben können außerdem zur Unterscheidung bei der Mülltrennung dienen.

„Meine erste Inspirationsquelle waren die guten alten Milchkannen aus

Blech. Eine Zeitlang habe ich auch an schichtverleimtes Holz gedacht, aber

schließlich entschied ich mich für Kunststoff und eine leichte Kegelform. Der Abfalleimer kann mit einem Deckel aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl versehen werden. array Obwohl im Laufe der Jahre viele Formgeber an Materias Sortiment mitgewirkt

haben, macht es einen homogenen Eindruck. Materia hat ein identifizierbares Erscheinungsbild, das sich über die Jahre bewährt hat. Die Produkte lassen sich

nicht datieren, sie sind zeitlos, hell und leicht und daher für die verschiedensten Zwecke und Umfelder geeignet. Ihr Charakter ist skandinavisch.

„Da Einrichter und Innenarchitekten in ganz Europa immer mehr auf

Materia setzen, war man auf ein Produkt mit mehr ,kontinentaler‘ Optik aus. Das ist der Hintergrund dieses hochglänzenden, silberfarbenen Garderobenständers. Das Material ist verchromtes Pressguss-Aluminium. Die Plastikstöpsel in Schwarz oder Weiß fungieren sowohl als Füße als auch als Stopper für die Kleidung.

Der Name Array bedeutet Anordnen, Aufstellen, Bekleiden, Zieren oder

Einhüllen und drückt die Ambition des Designers aus. Die Konstruktion ist

durchdacht: Die Aufhänger sind federbelastet und lassen sich seitwärts drehen. Deshalb beansprucht der Kleiderständer nur ganz wenig Platz, wenn man ihn beiseite stellt. Er wird im flachen Karton geliefert und völlig ohne Werkzeug zusammengesetzt. Man kann ihn daher in einem Abstellraum aufbewahren

macht. Auch in Privathaushalten kann manchmal ein zusätzlicher Kleiderständer nützlich sein, z.B. bei größeren Festen.

Im Rahmen seiner Examensarbeit im Jahr 1997 an der Kunsthochschu-

le entwickelte Carl Öjerstam ein Teleskop, das er Ögonblick („Augenblick“) nannte, eine Metapher für das schnelle Auftauchen und Verschwinden des

array coat hanger

und bei Bedarf aufstellen, was sein Anwendungsspektrum besonders groß

11

materialize 002.indd 11

2011-01-20 13.29


distincts, conférant également une vue d’ensemble et une ouverture.

– Les bureaux disposant de multiples petits espaces bien distincts se font

carl öjerstam gUidÉ Par la CUriositÉ

Fr

aujourd’hui de plus en plus rares. Par contre, les espaces de travail et les pay-

sages de bureaux spacieux, ouverts et flexibles sont devenus monnaie courante. Les ordinateurs, souvent portables, dominent aujourd’hui l’environnement de travail. C’est la raison pour laquelle on recherche des endroits de toutes sortes où travailler et se rencontrer. cone – Lars Bülow et moi-même étions tous deux à l’édition 2008 du Salon du Meuble de Milan. Nous y avons pas mal discuté et je lui ai confié que je sou-

haitais concevoir quelque chose en plastique moulé par rotation. Il s’agit d’une

technique utilisée par exemple pour la fabrication de petits canots de sauvetage ou de très grands récipients en plastique. Je connaissais une entreprise suédoise

spécialisée dans cette technique. J’avais dans l’idée d’utiliser le moulage par par Kerstin Wickman Professeur émérite en histoire du design et de l’artisanat

rotation pour un piètement de table.

Cette technique consiste à déverser de la poudre de polyéthylène dans le

moule en aluminium chaud, qui se fixe alors aux parois intérieures pour ensuite

Le designer créateur de plusieurs des produits les plus intéressants de Materia en 2011 s’appelle Carl Öjerstam. Sa toute dernière contribution consiste en un ensemble d’élégantes tables, une poubelle pratique et un astucieux portemanteau. Carl Öjerstam est designer industriel. Tout au long de sa carrière, il a travaillé

sur divers objets, de lampes (avec des techniques de production de pointe et de

nouveaux matériaux) à des canots conçus ergonomiquement pour des services de sauvetage. Au cours de ses créations, il examine les moindres détails afin de

fondre et former une couche homogène. Cette fabrication est meilleur marché que le moulage sous pression dont les instruments sont particulièrement onéreux.

– Je commence toujours par croquer mes idées sur papier. Je passe ensuite

à un dessin sur écran, ce que l’on appelle une tablette Wacom, couplée à mon ordinateur. C’est à l’université des arts que je me suis intéressé à la façon dont les ordinateurs peuvent enrichir le monde des formes. Pendant de nombreuses

nuits, j’en ai occupé la salle informatique pour me familiariser au programme de design Alias, se souvient Carl.

Certains produits qu’il a créés au cours de ses études à l’université des arts

garantir au produit fini une utilisation optimale, une ergonomie adéquate et

sont encore en production. Au début des années 90, il a commencé à utiliser

lement discret dans la pièce ou l’espace où il est placé. C’est tout un art de con-

rapide et plus précise de ses idées de design et de forme dans le développement

une expression la plus intéressante possible, en veillant à ce qu’il reste visuelcevoir un objet qui puisse se fondre dans divers environnements, fonctionner sans problème et contribuer à un ensemble plus esthétique.

3D CAD comme aide dans la phase de design, pour une transposition plus physique du produit.

Il tient son carnet à croquis comme un journal. Il me montre comment se

En tant que designer industriel, il a l’expérience de travailler à proximité

déroule son processus de pensée. Plutôt que de prendre des notes, il procède

Materia, a exprimé le besoin de l’entreprise de combler certaines lacunes de sa

détails se superposent. Il dessine des structures et des transitions entre divers

de son donneur d’ordre. C’est également le cas ici. Lars Bülow, le PDG de gamme.

– Ils avaient besoin d’une table permettant de travailler debout, explique

Carl Öjerstam. Et d’une poubelle dont on puisse facilement remplacer les sacs-

poubelles sans que le plastique noir ne dépasse à l’extérieur. Les personnels chargés du nettoyage sont souvent pressés. S’ils ne peuvent pas attacher suf-

croquis par croquis. Il examine et retravaille ses idées. Les ensembles et les

éléments de forme. La table basse de 50 cm de hauteur et la table pour position debout de 110 cm apparaissent toutes deux dans les premières esquisses, leur

forme rappelant un champignon potelé, ensuite remplacé par un piètement conique. « Dans un premier temps, je pensais plutôt à un sac », explique Carl.

– Les premiers piètements plus bouffis, plus organiques, devaient proba-

fisamment rapidement et facilement les sacs-poubelles, ils les laissent pendre

blement être plus exposés aux coups et à l’usure. C’est la raison pour laquelle j’ai

on s’applique à maintenir l’esthétique.

tailles, notamment la transition entre plateau et piètement. Quand j’étudiais

sur les côtés. Ce qui donne un aspect négligé à un bureau ou une cafétéria dont

– Lars Bülow souhaitait également que je dessine un portemanteau à in-

stallation flexible, que l’on puisse ranger quand cela s’avère nécessaire. Il devait

pouvoir s’installer dans une entrée ou une penderie, mais également par exemple dans une salle de réunion, sans pour autant donner une impression de désordre. Il devait être tout aussi esthétique vide que chargé de manteaux.

finalement opté pour des formes plus géométriques. J’ai testé avec soin diverses le design industriel à l’université des arts, il y avait de nombreuses écoles en matière de formes. Nous avons approfondi la façon dont diverses formes pouvaient en épouser d’autres et avons découvert quand une transition devient dynamique ou tout simplement plate.

En son sommet, le cône ne se ferme pas sans osciller dans une courbe

Carl Öjerstam et moi-même nous sommes rencontrés à la salle d’exposition

souple. Le plateau semble flotter au-dessus du piètement et est visuellement

hauts plafonds y ont permis l’installation des bureaux à l’étage sur une mezzani-

le modèle blanc. Les tables sont également disponibles tout en noir. Elles exis-

Materia du sud Stockholm. Il s’agissait auparavant d’un local industriel. Les ne. Au rez-de-chaussée est exposée la gamme Materia de canapés, de fauteuils, de chaises de conférence, et de tables de toutes sortes. Certains meubles créent l’espace dans le local grâce à leurs dossiers élevés. D’autres groupes de meubles

s’ouvrent pour donner du volume. Les locaux publics ont besoin de postes bien

délimité par un bord noir qui renforce la vitalité de la forme, en particulier pour

tent en trois dimensions différentes: deux rondes de 80 et 105 cm de diamètre et une elliptique de 80 x 130 cm. Elles sont fabriquées en stratifié compact résistant.

La base du piètement de la table est lestée de poids en fonte pour en ga-

12

materialize 002.indd 12

2011-01-20 13.29


Cone table

rantir la stabilité. Les plateaux de table sont fixés avec raffinement ; les attaches

entreprise de mobilier présente par conséquent un style identifiable, qui s’est

pièces sont recyclables.

lumineux, légers et se prêtent dès lors à la plupart des ensembles. Leurs lignes

y sont pratiquement invisibles. La table se démonte très aisément. Et toutes les – À sa base, le piètement comporte un « trou de souris » dans lequel on

peut glisser des fils ou des câbles électriques, commente Carl. Le plateau est dès

lors adapté pour du câblage, des branchements informatiques et électriques.

défendu avec le temps. Les produits ne se démodent pas. Ils sont intemporels, sont nordiques. array

Une solution parfaitement adaptée pour une réception, par exemple.

– Mais Materia équipe de plus en plus d’entreprises en Europe. Voilà pourquoi

lise des solutions techniques et des applications matérielles aussi avancées que

la base du portemanteau argenté lustré. Il est fabriqué en aluminium chromé

Il est peu courant qu’une entreprise d’ameublement et d’équipement uti-

celles-ci. Généralement, les matériaux utilisés pour la confection de meubles

sont le bois, l’acier, le textile et certaines sortes de rembourrage. Ceux qu’un

designer de mobilier maîtrise. Un designer industriel dispose quant à lui de

nous recherchions un produit à apparence plus continentale. C’est notamment

moulé sous pression. Les pattes en plastique en noir ou blanc font office à la fois de pied et de crochets pour les manteaux.

Son nom « Array » signifie mettre en ordre, disposer, revêtir, décorer, parer

plus de libertés en matière de choix des techniques et des matériaux. Il ou elle

et exprime clairement l’ambition de Carl. Sa conception est astucieuse. Les

résultat comprend une série d’aspects comme l’économie, l’esthétique, l’éthique,

veut mettre le portemanteau de côté, il ne prend que très peu de place. Il est livré

est formé(e) à la résolution de problèmes et à un mode de pensée holistique. Le

l’écologie et l’ergonomie… La plupart des designers industriels sont par ailleurs de vrais « jusqu’auboutistes ». Tout au moins, c’est le cas de Carl Öjerstam. PoP La poubelle en polypropylène moulé atteint une hauteur de 70 cm. Au lieu de

portemanteaux sont montés sur ressort et tournent latéralement. Lorsque l’on

dans un carton plat et se monte entièrement sans outil. On peut donc le placer

dans une réserve et le sortir au besoin. Ce qui élargit son champ d’application. Même à la maison, on peut quelquefois avoir besoin d’un portemanteau supplémentaire, quand les invités sont plus nombreux qu’à l’accoutumée.

Au cours de sa thèse à l’université des arts en 1997, Carl Öjerstam a conçu

considérer une poubelle comme un mal nécessaire, que l’on s’efforce de dissi-

un télescope, baptisé « Ögonblick » (clin d’œil en suédois), comme une mé-

à l’environnement. C’est la raison pour laquelle elle est disponible dans divers

l’ouvrage en dit long sur sa personnalité. Un télescope est un outil requérant un

muler dans un coin, celle-ci a été conçue pour apporter une touche esthétique coloris, comme le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le blanc et le gris. La couleur

souligne en effet la présence et permet à tout le monde de savoir où jeter ses déchets. De plus, les couleurs peuvent être utilisées pour le tri sélectif.

taphore de l’apparition et de la disparition soudaine de la lumière. Le choix de

degré élevé de précision technique. Il peut également faire voyager son utilisateur dans l’immensité de l’espace.

La curiosité pour de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux et pour

– Le vieux bidon à lait classique en fer-blanc était ma première source

les univers de la science est une caractéristique prononcée, propre aux desig-

pour le plastique et une forme légèrement conique. La poubelle peut être pour-

formes et de la capacité d’expression, on peut réaliser des créations qui résistent

d’inspiration. J’avais également songé au bois stratifié. Mais j’ai finalement opté vue d’un couvercle en plastique ou en acier inoxydable.

Malgré le fait que divers stylistes aient au fil des années apporté leur tou-

che personnelle à la gamme Materia, celle-ci est au final homogène. Cette

ners. De plus, si, comme Carl Öjerstam, on est doté du sens de la précision des aux évolutions éphémères de la mode. Et ainsi contribuer à un monde plus durable.

13

materialize 002.indd 13

2011-01-20 13.29


materia grUndar för kreativa möten

se

mittemellan och i centrum av Karin Marks

Redan när Lars Bülow och Kersti Sandin startade Materia var de säkra på att de ville göra något mer än bara möbler. – Vi ville hitta nya funktioner och skapa inredning som stöd för innovativa arbetsprocesser. Det är det som är vår unika kompetens, vår särart, säger Lars Bülow, vd på Materia.

dynamik till mötet. Rörelse är ju dessutom jätteviktigt för att syresätta krop-

pen och hjärnan, och få bra idéer. Att sitta som en hösäck tror jag inte höjer kreativiteten.

När detta koncept visades på möbelmässan i Stockholm fick Materia

återigen kritiska kommentarer. Men den här gången ville man motbevisa kritikerna och frågade ett av Sveriges största internationella företag om man på prov kunde få möblera ett konferensrum på deras mest traditionella avdel-

Det var Materia som för 15 år sedan myntade begreppet ”kreativa mötes-

platser”. Idag är det ett etablerat begrepp, men då var det många som höjde

på ögonbrynen åt detta märkliga tilltag. – När vi presenterade Centrum, ett möteskoncept med enbart fåtöljer i ring, på möbelmässan i Stockholm 1997

fick vi kommentarer som: ”Det begriper ni väl att man inte kan ha ett möte utan bord?” Men det visade sig ganska snart vara en lysande idé, om än lite

ning. – När vi bar dit möblerna blev vi utskrattade. Ingen trodde att det skulle

funka. Men när vi kom tillbaka för att hämta möblerna en månad senare fick vi inte ta dem med oss. Mötesrummet med våra mellanhöga, okonventionella möbler var det mest använda rummet av alla och gav kortare och effektivare

möten, berättar Lars Bülow och tillägger att möbelfamiljen Plint har blivit en stor framgång för Materia, både i Sverige och på exportmarknaden.

annorlunda, säger Lars Bülow.

I den medvetet snäva Centrumfåtöljen tvingas man sitta mer informellt.

Man kan inte ha armarna i kors och sluta sig och stolen är svängbar vilket gör att man automatiskt rör sig när man sitter. Det är bra både för kroppen

och för mötet. När man reser sig upp för att prata inför gruppen hamnar man automatiskt i centrum – därav namnet.

– Om du till exempel är spänd inför en jobbig förhandling och sätter dig

i Centrumfåtöljen slappnar du automatiskt av. Det upptäckte flera beteen-

devetare och organisationskonsulter som fastnade för konceptet redan från början och ville testa det med sina grupper. Dessutom pekade de på ytterligare sidoeffekter som vi inte tänkt på.

För Lars Bülow och Kersti Sandin var det redan från början självklart att

tänka utanför de traditionella ramarna. Med stor egen erfarenhet i bagaget – efter att ha suttit i många möten som konsulter – började de studera hur

organisationer egentligen fungerar, och hur den fysiska mötesmiljön påverkar

trivseln och kreativiteten. De har ritat koncepten tillsammans och har hela

tiden en kreativ dialog mellan varandra. – Vi försöker tänka modernt organisatoriskt. Genom okonventionella möbler vill vi plocka fram varje mötesdeltagares personlighet och låta dem blomma ut. Det är viktigt. Och sitter alla på

samma nivå inbjuder det till att mötet blir mer informellt och därmed mindre hierarkiskt.

År 2001 föddes en ny konceptidé – konferensmöbler utan ryggstöd. San-

din och Bülow ville få mötesdeltagarna mer aktiva och började skissa på pallar

och bänkar. Då kom också tankarna på vilka bord- och sitthöjder som kunde passa bäst. – Vi tänkte att i ett kök är man kreativ och jobbar tillsammans vid en bra arbetshöjd, berättar Bülow.

Sagt och gjort. Ett 90 centimeter högt bord och cirka 60 centimeter höga

pallar blev lösningen. Konceptet kallades Plint. – På den här mellanhöjden sit-

ter man bekvämt, upprätt och kan inte sjunka ihop. Men man kan fortfarande ha fötterna i marken om man vill, vilket kan kännas som en trygghet. Man

känner sig pigg, men kan inte sitta för länge, vilket snabbar upp mötestempot. Jag tror att det också gör oss mer öppna för att hitta lösningar, berättar Lars

Bülow och fortsätter: – Det är också enkelt att resa sig upp från en mellanhög

pall. Det gör att man rör på sig mer naturligt under mötets gång, vilket ger en Plint design sandin & Bülow ava design märta friman 14

materialize 002.indd 14

2011-01-20 13.29


materia lays the Base for Creative meetings

one on one and at the centre oF attention

eng

av Karin Marks

When Lars Bülow and Kersti Sandin set up Materia they were convinced even then that they wanted to design more than just furniture. ”We wanted to identify new functionality and design interiors that supported innovative work processes. This is our unique expertise, our speciality,” says Lars Bülow, CEO at Materia. It was Materia that coined the concept of ‘creative meeting places’ 15 years

ago. Today it is a recognised concept, but back then this odd approach turned

chair. Folding one’s arms and closing up is not possible and the chair’s swivel

movement makes users rotate automatically when they sit in it. It is both

comfortable and ideal for meetings. When you get up to speak at the meeting, you are immediately the centre of attention – thereof the name. ”If you are for instance nervous prior to tough negotiations and then sit in the Centrum easy

chair, you relax immediately. This was discovered by a number of behavioural

scientists and organisational consultants who were drawn to the concept from

the start and wished to test it on their groups. And they revealed a number of spill-over effects we had not thought of.”

It was obvious from the outset for Lars Bülow and Kersti Sandin to think

many a head. ”When we presented Centrum, a meeting concept using only a

outside the traditional box. Supported by years of experience – after sitting in

comments like ’You do understand that you cannot have a meeting without a

worked, and how well-being and creativity are impacted by physical meeting

ring of easy chairs, at the Stockholm Furniture Exhibition in 1997 we heard table?’ But it soon became obvious that it was a brilliant, although somewhat different idea,” says Lars Bülow.

One is forced to sit relaxed in the intentionally narrow Centrum easy

numerous meetings as consultants – they studied how organisations actually

environments. They designed the concepts together and engage in creative dialogue with each other at all times. ”We try to think along the lines of mod-

ern organisational design. Using unconventional furniture, we want to put our

finger on the personality of each meeting participant and allow it to blossom. This is vital. And if everyone sits at the same level, the meeting will be more informal and thereby less hierarchical.”

A new concept, that of conference furniture without back support, saw

the light of day in 2001. Sandin and Bülow wanted meeting participants to

be more active and they started to design stools and benches. Suitable table

and seat heights were then also brought into the discussion. ”In our minds,

a kitchen worktop at the right height triggers creativity and collaboration,” relates Bülow.

No sooner said than done. The result was a 90 centimetre high table and

stools about 60 centimetres in height. The concept was called Plint.

”At these different heights, one sits comfortably, with a straight back and with no sagging. But one can still put ones feet on the floor if needed to

feel more secure. One feels alert but it is hard to sit for a long period of time which speeds up the pace of the meeting. I believe that it also makes us more

inclined to come up with solutions,” says Lars Bülow and continues, ”It is also easier to stand up from a stool of medium height. This means a more natural

movement during meetings which adds another dimension to the meeting. Movement is also vital to oxygenate the body and brain, and come up with good ideas. I do not believe that you are at your most creative if you sit like a bag of potatoes.”

Materia had to again withstand critical commentary when this concept

was exhibited at the Stockholm Furniture Exhibition. But to disprove the detractors on this occasion, one of Sweden’s largest global companies was ap-

proached to test the concept where a conference room in one of their most conservative departments was furnished with Plint. ”We were laughed at

when we carried in the furniture. No one believed it would work. But when we returned a month later to collect the furniture, we were not allowed to take

them with us. The meeting room furnished with our medium height, unconventional furniture was the most booked of all rooms as it led to shorter and

more effective meetings,” says Lars Bülow who adds that the Plint range is now a major success for Materia, both in Sweden and in the export market.

15

materialize 002.indd 15

2011-01-20 13.29


materia als WegBereiter für kreative BegegnUngen

Überall und im Zentrum

de

von Karin Marks

Schon bei der Gründung von Materia stand für Lars Bülow und Kersti Sandin fest: Sie wollten mehr als nur Möbel entwerfen. „Wir waren auf neue Funktionen aus und wollten mit unseren Möbeln innovative Arbeitsprozesse fördern. Genau da liegt unsere unverwechselbare Kompetenz und die Besonderheit von Materia“, erklärt Geschäftsführer Lars Bülow.

dadurch ein Gefühl der Sicherheit. Man fühlt sich fit, kann aber nicht zu lange

„Kreative Treffpunkte“ ist ein Begriff, den Materia vor 15 Jahren prägte. Was

nasser Sack dasitzt, trägt nicht unbedingt zur Steigerung der Kreativität bei.“

damals allgemein auf Verwunderung stieß, hat sich inzwischen längst etabliert.

sitzen, was das Tempo des Meetings steigert. Ich glaube, es erhöht außerdem

unsere Bereitschaft, Lösungen zu finden“, meint Lars Bülow und führt wei-

ter aus: „Von einem mittelhohen Hocker kann man sich auch leicht erheben. Dadurch bewegt man sich während des Meetings natürlicher, was wiederum

zu einem dynamischeren Verlauf beiträgt. Bewegung ist zudem enorm wichtig, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und kreativ zu denken. Wer wie ein

Als Materia dieses Konzept auf der Stockholmer Möbelmesse vorstellte,

„Als wir 1997 auf der Stockholmer Möbelmesse unser Centrum vorstell-

wurden erneut kritische Stimmen laut. Doch diesmal wollte man die Kritiker

u. a. solche Kommentare zu hören: ‚Ihnen ist doch wohl klar, dass man ohne

Schwedens an, ob man einen Konferenzraum in einer stark traditionsbewus-

ten, ein Konferenzkonzept aus ringförmig angeordneten Sesseln, bekamen wir

Tische keine Besprechungen abhalten kann?‘ Doch schon bald zeigte sich, dass unsere Idee zwar etwas ungewöhnlich, aber dafür ausgezeichnet war“, so

überzeugen und fragte bei einem der größten internationalen Unternehmen sten Abteilung probeweise möblieren dürfe.

„Als wir die Möbel anlieferten, wurden wir ausgelacht. Keiner glaubte an

Lars Bülow.

einen Erfolg. Doch als wir einen Monat später zum Abholen zurückkamen,

haltung. Man kann weder die Arme verschränken und noch sich abschotten.

mit unseren mittelhohen, unkonventionellen Möbeln war mittlerweile der

Der bewusst schmale Centrum-Sessel zwingt zu einer informelleren Sitz-

Außerdem ist der Stuhl schwenkbar, sodass man beim Sitzen automatisch in

Bewegung ist – das kommt sowohl dem Körper als auch der Besprechung zugute. Und wenn man aufsteht, um vor der Gruppe zu sprechen, steht man automatisch im Mittelpunkt – daher auch der Name, Centrum‘.

durften wir unsere Möbel nicht wieder mitnehmen. Der Besprechungsraum

meistgenutzte aller Räume, und die Meetings fielen kürzer und effektiver aus. Sowohl in Schweden als auch auf den Exportmärkten ist die Möbelfamilie Plint ein Riesenerfolg für Materia“, schließt Lars Bülow.

„Wenn man z. B. vor einer schwierigen Verhandlung nervös ist, lässt die

Anspannung automatisch nach, sobald man in einem Centrum-Sessel Platz

nimmt. Zu dieser Erkenntnis kamen mehrere Verhaltensforscher und Unternehmensberater, die unserem Konzept von Anfang an positiv gegenüberstanden und es erfolgreich mit ihren Gruppen testeten. Dabei zeichneten sich weitere positive Effekte ab, an die wir gar nicht gedacht hatten.“

Für Lars Bülow und Kersti Sandin stand von Anfang an fest, dass sie sich

außerhalb des konventionellen Rahmens bewegen mussten. Ausgehend von umfassenden eigenen Erfahrungen – darunter unzähligen Meetings in ihrer

Rolle als Berater – begannen Sandin und Bülow zu erforschen, wie Organi-

sationen im Grunde funktionieren und wie die physische Umgebung eines

Meetings das Wohlbefinden und die Kreativität der Teilnehmer beeinflusst. Beim gemeinsamen Entwerfen der Konzepte fand ein ständiger kreativer Dialog zwischen den beiden Designern statt.

„Wir haben versucht, uns in eine zukunftsweisende Organisation hinein-

zuversetzen. Durch unkonventionelle Möbel wollen wir allen Teilnehmern die

Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit zu betonen und zu entfalten. Das ist ein enorm wichtiger Faktor. Wenn alle auf gleicher Höhe sitzen, fällt das Meeting eher informell und dadurch weniger hierarchisch aus.“

2001 wurde eine neue Konzeptidee aus der Taufe gehoben: Konferenzmö-

bel ohne Rückenlehne. Sandin und Bülow wollten die Teilnehmer dazu bring-

en, sich aktiver am Meeting zu beteiligen, und zeichneten die ersten Hocker und Bänke. Dabei kam auch die Frage auf, welche Tisch- und Sitzhöhen wohl am besten geeignet wären. „Wir dachten an eine Küche, in der man kreativ und in angenehmer Arbeitshöhe zusammen arbeitet“, erklärt Bülow.

Gesagt, getan: Die Lösung war ein 90 cm hoher Tisch und ca. 60 cm hohe

Hocker. Das Konzept wurde auf den Namen Plint getauft. „Auf dieser mittle-

ren Höhe sitzt man bequem, aufrecht und kann nicht zusammensacken. Aber wenn man will, kommt man trotzdem mit den Füßen auf den Boden und hat

CentrUm design sandin & Bülow 16

materialize 002.indd 16

2011-01-20 13.29


materia, inventeUr des rÉUnions CrÉatives

en Plein dans le mille avec centrum

Fr

par Karin Marks

Dès le jour où Lars Bülow et Kersti Sandin ont lancé Materia, ils étaient convaincus qu’ils feraient bien plus que de simples meubles. – Nous souhaitions découvrir de nouvelles fonctionnalités et créer du mobilier qui soutienne des méthodes de travail novatrices. C’est ce qui nous caractérise, notre particularité, estime Lars Bülow, PDG de Materia.

au centre, d’où son nom « Centrum ». – Si, par exemple, vous êtes tendu avant

C’est Materia qui, il y a 15 ans, a créé le concept de «salles de réunion créatives ».

voir bien au-delà des schémas classiques. Forts d’une vaste expérience, après

nue en faisait sourciller plus d’un. – Quand nous avons présenté Centrum,

deux mis à étudier le véritable fonctionnement des organisations et l’influence

Aujourd’hui, il s’agit d’un concept établi mais à l’époque, cette idée saugreun concept de réunion axé sur de simples fauteuils disposés en rond, au salon

du meuble de Stockholm en 1997, nous avons entendu divers commentaires, notamment « et vous pensez qu’il est vraiment possible de tenir une réunion

sans table ? ». Mais cette idée s’est bien vite avérée brillante, bien que différente, ajoute Lars Bülow.

Dans le fauteuil Centrum, de conception volontairement étroite, on adop-

te une position plus informelle. Il est impossible d’y croiser les bras ou de s’y

recroqueviller. Le siège est pivotant ce qui permet de bouger, même en position assise. Il est parfait tant pour le corps que pour la réunion. Lorsque l’on se lève

pour prendre la parole devant l’assemblée, on se retrouve systématiquement

des négociations périlleuses, il vous suffit de prendre place dans un fauteuil

Centrum pour vous détendre immédiatement. C’est ce qu’ont découvert bon nombre de comportementalistes et de consultants en organisation, qui ont opté

dès le début pour ce concept pour le tester avec leurs collaborateurs. Et ils ont noté d’autres effets auxquels nous n’avions jamais pensé.

Pour Lars Bülow et Kersti Sandin, il était évident dès le début qu’il fallait

avoir assisté à de nombreuses réunions en tant que consultants, ils se sont tous du lieu de réunion physique sur le bien-être et la créativité. Ils ont dessiné le

concept ensemble et ont constamment entretenu un dialogue créatif l’un avec l’autre. – Nous essayons de penser l’organisation de façon moderne. Par le biais

de meubles non conventionnels, nous voulons capter la personnalité de tous les participants de la réunion et les laisser s’épanouir. C’est important. Et les faire

s’asseoir au même niveau, pour une réunion plus informelle et par conséquent moins hiérarchique.

L’année 2001 vit l’apparition d’une nouvelle idée de concep t: des sièges de

réunion sans dossier. Kersti Sandin et Lars Bülow voulaient rendre les participants d’une réunion plus actifs; ils ont alors commencé à esquisser des tabourets et des bancs. Ils ont ensuite réfléchi aux hauteurs de table et de sièges qui

pouvaient convenir au mieux. – Nous avons réalisé que, dans une cuisine, on

est créatif et on met la main à la pâte ensemble, à une bonne hauteur de travail, explique Lars Bülow.

Sitôt dit, sitôt fait. La solution était d’adopter une hauteur de 90 cen-

timètres pour la table et d’environ 60 centimètres pour les tabourets. Le concept a été baptisé « Plint ». – Leur hauteur médiane permet une assise confortable et droite, dans laquelle on ne s’enfonce pas. Mais on peut continuellement avoir les pieds au sol si on le souhaite, ce qui peut conférer un sentiment de

sécurité. Cette assise permet de rester en éveil sans s’éterniser, ce qui accélère

le rythme de la réunion. Je pense que cela permet également de garder l’esprit

plus ouvert pour chercher des solutions, estime Lars Bülow. Et de poursuivre : – Il est par ailleurs très facile de se lever d’un tabouret à hauteur médiane. Cela permet un mouvement plus naturel, ce qui confère une certaine dynamique à la réunion. Le mouvement est de plus extrêmement important pour l’oxygénation

du corps et du cœur, et pour générer de bonnes idées. Selon moi, être affalé sur son siège ne favorise en rien la créativité.

Lors de la présentation de ce concept au salon du meuble de Stockholm,

Materia a de nouveau essuyé quelques critiques. Mais cette fois, en vue de

contrer ces critiques, on a demandé à l’une des principales entreprises internationales de Suède si l’on pouvait meubler à l’essai une salle de conférence de son département le plus traditionnel.

– Lorsque nous avons aménagé l’espace, on nous a tournés en ridicule.

Personne ne pensait que cela pouvait marcher. Mais lorsque nous sommes revenus pour reprendre le mobilier un mois plus tard, nous sommes repartis

bredouilles. La salle de réunion avec nos meubles non conventionnels à hauteur médiane était la salle la plus utilisée et les réunions s’y sont avérées plus courtes et plus efficaces, se réjouit Lars Bülow. Et d’ajouter que la série de meubles Plint a constitué un important tournant dans l’histoire de Materia, que ce soit en Suède ou sur le marché de l’exportation.

17

materialize 002.indd 17

2011-01-20 13.29


och vinnarna är…

…front oCh thomas Bernstrand

se av Susanne Helgeson

2010 blev det full pott för Materias formgivare när två av Nordens tyngsta designpriser delades ut. I juni fick Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren i designgrup-

pen Front ta emot Torsten och Wanja Söderbergs pris på en miljon kronor. Och i september blev Thomas Bernstrand stolt mottagare av Bruno Mathsson-priset på 200 000 kronor. Priserna inkluderade utställningar på Röhsska museet i Göteborg respektive Form Design Center i Malmö och på kulturhuset i Mathssons hemstad Värnamo.

forts.

and the winners are…

…front and thomas Bernstrand

eng

by Susanne Helgeson

In 2010, Materia’s designers hit the jackpot when two of the most influential Nordic design awards were presented. In June, Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken and Anna Lindgren in the design group Front were awarded the Torsten and Wanja Söderberg prize worth SEK

1 million. And in September, Thomas Bernstrand was the proud winner of the Bruno Mathsson Award with SEK 200,000 in prize money. The prizes included exhibitions at the Röhsska Mu-

seum in Gothenburg, the Form Design Centre in Malmö and the cultural centre in Mathsson’s hometown of Värnamo.

cont.

und die gewinner sind… …front Und thomas Bernstrand

de

von Susanne Helgeson

2010 haben die Designer von Materia richtig abgeräumt, als zwei der wichtigsten Designpreise Skandinaviens vergeben wurden. Im Juni erhielten Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken

und Anna Lindgren in der Designgruppe Front den Torsten-und-Wanja-Söderberg-Preis, do-

tiert mit einer Million SEK. Und im September war Thomas Bernstrand stolzer Empfänger des

Bruno-Mathsson-Preises, der mit 200 000 SEK dotiert ist. Die Preise umfassten Ausstellungen im Röhsska-Museum in Göteborg bzw. im Form Design Center in Malmö und im Kulturhaus in Mathssons Heimatstadt Värnamo.

Forts.

et les gagnants sont… …front et thomas Bernstrand

Fr

par Susanne Helgeson

2010 a été l’année de tous les succès pour le designer de Materia, avec l’attribution de deux des prix de design les plus convoités des pays nordiques. En juin, Sofia Lagerkvist, Charlotte

von der Lancken et Anna Lindgren du groupe de design Front ont décroché le prix Torsten et Wanja Söderberg d’une valeur d’un million de couronnes suédoises. Et en septembre, Thomas Bernstrand s’est vu décerner le prix Bruno Mathsson d’une valeur de 200 000 couronnes. Les prix donnaient également le droit d’exposer respectivement au Musée Röhss de Göteborg, au Centre de Design Form de Malmö et à la maison de la culture de Värnamo, la ville natale de Mathsson.

suite

18

materialize 002.indd 18

2011-01-20 13.29


HANGER by front

BIN by front

FAT by thomas bernstrand & lars pettersson

GOBBLE by thomas bernstrand 19

materialize 002.indd 19

2011-01-20 13.29


se

eng Söderberg Prize to front

SöderbergS PriS till front

När konst- och designkritikern Dennis Dahlqvist recenserade Fronts utställning i

tv’s Kulturnyheterna menade han att designgruppen utan tvivel är Sveriges största designstjärnor och att utställningen bevisade att Sverige både är en ledande designnation och ligger i topp när det gäller jämställdhet i designvärlden.

When the art and design critic, Dennis Dahlqvist reviewed Front’s exhibition for

a cultural news program on national TV, he was in no doubt that the design group consists of the greatest design stars in Sweden, and that the exhibition consolidated Sweden’s position as a leading design nation and is a forerunner when it comes to equality in the world of design.

On the whole, the exhibition products bore witness to what Front – who took

Sammantaget vittnade utställningens produkter om det som Front – som tog

the world of design by storm even before they had graduated with a master’s de-

design – gjort sig kända för. Sitt utforskande av designprocessen, sin fascination

ess, their fascination for magic and their innovative approach and shapes. They

designscenen med storm redan innan de avlagt sina masterexamina i industriför magi samt sina innovativa tänkesätt och former. Karaktäristiskt är också att de ibland tar hjälp – låter ett djur, en dator eller slumpen få styra slutresultatet. I

prismotiveringen sades bland annat att ”prisnämnden ser ett flöde av förnyelseprocesser i gruppens produktion”.

Utställningen visade också hur Front arbetar med många olika typer av pro-

gree in Industrial Design – are renowned for; their exploration of the design procare also known for asking for help at times – the final result can be decided by an animal, a computer or chance. The motivation for the prize stated for instance that

`the prize committe” sees a flow of rejuvenation processes in the group’s production´.

The exhibition also showed how Front works with many different types of

ducenter – gallerier som gör små serier, avantgardistiska Moooi och masspro-

producers; galleries that make small series, avant garde Moooi and mass-produc-

Hanger och Peg.

and Peg.

ducerande Höganäs. Tre av de utställda produkterna kom från Materia – Bin, – Det är jätteviktigt att arbeta med rätt producent, rätt i bemärkelsen att vi

ing Höganäs. Three of the exhibited products come from Materia – Bin, Hanger ”It is very important to work with the right producer, right in the context of

talar samma språk och att de finns där för ett tätt samarbete under hela proces-

speaking the same language and that they are there to work closely with during the

sätt – de var den första producent vi samarbetade med, vilket var ett jätteviktigt

in many ways – they were the first producer we cooperated with, which was a ma-

sen. Samarbetet med Materia är både lyckat, prisbelönt och speciellt på många steg i vår utveckling. Och vi var de första utomstående formgivare som Materia

arbetade med. Kersti och Lars är liksom vi både formgivare och företagare, vilket

ger en speciell förståelse, menar Charlotte von der Lancken som också berättar att Söderbergs pris först och främst innebär en stor ära.

– Priset ger också en frihet att förverkliga idéer som inte har en beställare och

entire process. The collaboration with Materia is successful, acclaimed and special jor step in our development. And we were the first external designers who Materia worked with. Kersti and Lars are, like us, both designers and entrepreneurs, which

means having a special understanding”, says Charlotte von der Lancken, who also reveals that the Söderberg Prize was first and foremost a great honour.

“The prize also gives us the chance to realize design concepts not ordered by

att kunna fördjupa oss i ett specifikt ämne eller material. Kanske blir det en ny

clients and be able to immerse ourselves in a specific topic or material. This may

bruno MathSSon-PriSet till thoMaS bernStrand

bruno MathSSon award to thoMaS bernStrand

kollektion.

result in a new series.”

Även arkitekten och formgivaren Thomas Bernstrand sällar sig till skaran av pris-

The architect and designer, Thomas Bernstrand, also joins the elite group of his-

Mathsson själv för drygt 25 år sedan för att stödja och uppmuntra främst unga

Mathsson himself more than 25 years ago to offer support and encouragement to

vinnande historieskrivare. Det prestigefulla Bruno Mathsson-priset instiftades av formgivare i Norden. Juryn hade tagit fasta på att Bernstrand ”med inlevelse och

envishet lyckas förnya vardagstingen – skapa precision och funktion med en es-

prit som förtydligar de emotionella dimensionernas betydelse för att uppnå tidlös kvalitet”.

– Jo, det kan jag känna igen mig i. Det var fantastiskt roligt att få Bruno

tory-making prize winners. The prestigious Bruno Mathsson Award was set up by

mainly young Nordic designers. The jury had taken into account that Bernstrand had ‘with passion and persistence succeeded in renewing everyday things – cre-

ating precision and functionality with a vigour that clarifies the significance of emotional dimensions toward achieving classical quality.”

”Yes, I can see some of myself in this motivation. It was really exciting to

Mathsson-priset eftersom jag gillar uppmärksamhet och blir oerhört glad när

receive the Bruno Mathsson Award as I enjoy the limelight and it makes me very

producenter, säger Bernstrand som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet för

over to my producers,” says Bernstrand who recently received wide acclaim for

folk gillar vad jag gör. Går det bra för mig spiller det naturligtvis över på mina

”Stranden” på Södermalm i Stockholm – en inbjudande sandstrand med solstolar och parasoller i lackad metall. En flitigt använd varmgul överraskning som vann Sienapriset (Landskapsarkitekternas pris) 2008.

– Samarbetet med producenterna är jätteviktigt. Det är inte bara för dem att

happy when people like what I do. If things go well for me, this of course spills

”Stranden” (“The Beach”) in Södermalm in Stockholm – an inviting beach with sun chairs and sunshades in powder-coated metal – a very popular surprise in warm yellow that won the Siena Prize (Landscape architect prize) in 2008.

”Collaboration with the producers is very important. It is not just about them

köpa in en tjänst, lika viktigt är att personkemin stämmer. Min förhoppning är

buying a service. Personal chemistry is just as an important. It is my hope that I

Materia som samarbetspartner är de seriösa och har till exempel en mycket bra

Materia is a serious one and they offer for instance a very reliable product develop-

att jag och mitt formspråk bidrar till att ge företaget en identitet. När det gäller

produktutvecklingsprocess. Och visst är det extra roligt med priser – senast blev Materias tidningsställ Subway en av fem finalister till svenska Stora Designpriset 2010, berättar Thomas Bernstrand som är känd för sin önskan om perfektion i

alla detaljer och sin stränga syn på kvalitet. Vad hans prispengar delvis ska gå till får vi förhoppningsvis se under 2011 – ett projekt som än så länge är hemligt – men nu möjliggörs av den frihet som prispengar ger.

and the design language that I use will give the company an identity. As a partner, ment process. And prizes are a great source of enjoyment – Materia’s magazine

holder, Subway, was recently one of the five finalists for the Swedish Grand Design Award in 2010,” says Thomas Bernstrand, who is known for his wishes for perfec-

tion in all detail and his stringent quality demands. We hope to see the results of

how he will spend some of his prize money in 2011 – a secret project is currently under way – and it is all made possible by the prize money.

20

materialize 002.indd 20

2011-01-20 13.29


Söderberg-PreiS für front

de

le Prix Söderberg attribué à front

In seiner Rezension der Front-Ausstellung in einer Kultursendung im Fernsehen

Alors qu’il commentait l’exposition de Front lors d’une émission télévisée consa-

zweifellos der größte Stern am schwedischen Designhimmel sei. Ferner zeige die

que le groupe de design était sans aucun doute la figure de proue du design sué-

sagte der Kunst- und Designkritiker Dennis Dahlqvist, dass die Designgruppe

der Gleichberechtigung in der Designwelt ganz oben stehe.

Im Großen und Ganzen zeigte die Ausstellung die Produkte, mit denen sich

Front – deren Mitglieder die Designszene im Sturm eroberten, noch bevor sie ihre

dois et que l’exposition était la preuve que la Suède était non seulement un pays

Fr

Ausstellung, dass Schweden sowohl eine führende Designnation sei als auch bei

crée à l’actualité culturelle, le critique d’art et de design Dennis Dahlqvist a estimé

de premier plan en matière de design, mais également un exemple de parité dans le monde du design.

Tous les produits de l’exposition témoignaient de ce qui a fait la réputation du

Masterabschlüsse in Industriedesign erhielten – einen Namen gemacht haben.

groupe Front, qui a débarqué sur la scène du design avant même que ses membres

vativen Gedankengänge und -formen. Charakteristisch ist ebenfalls die Art der

sus de conception, sa fascination pour la magie, et sa vision et ses formes inno-

Ihre Erforschung des Designprozesses, die Faszination für Magie und ihre innoInspiration: Manchmal basiert das Endresultat auf einem Tier, einem Computer

oder dem Zufall. In der Begründung des Preises hieß es unter anderem, dass die Jury einen Strom an Erneuerungsprozessen in der Produktion der Gruppe sehe.

Die Ausstellung zeigte auch, wie Front mit vielen verschiedenen Hersteller-

typen arbeitet: Galerien, die kleine Serien produzieren, die avantgardistischen Moooi und der Massenproduzent Höganäs. Drei der ausgestellten Produkte kamen von Materia – Bin, Hanger und Peg.

„Es kommt darauf an, dass man mit dem richtigen Produzenten zusammen-

arbeitet, dass wir die gleiche Sprache sprechen und dass sie für eine enge Zusam-

n’obtiennent leur master en design industriel, à savoir son exploration des proces-

vantes. Ses designers se distinguent également par ce qu’ils utilisent parfois : un

animal, un ordinateur ou même des restes donnent des résultats impressionnants. Le prix leur a notamment été attribué car « le comité a vu dans la production du groupe un flot de processus de renouvellement ».

L’exposition a également montré comment Front travaille avec un grand nom-

bre de producteurs différents : des galeries exposant des séries limitées à l’avant-

gardiste Moooi en passant par le grand producteur Höganäs. Trois des produits exposés provenaient de Materia : « Bin », « Hanger » et « Peg ».

« Il est extrêmement important de travailler avec le bon producteur, bon dans

menarbeit während des gesamten Produktionsprozesses zur Verfügung stehen.

le sens où nous devons parler la même langue et ainsi travailler en étroite colla-

sowie in vielerlei Hinsicht besonders: Sie waren der erste Hersteller, mit dem

succès, récompensé par des prix et spécial à bien des égards : il s’agit du premier

Die Zusammenarbeit mit Materia ist sowohl glücklich als auch preisgekrönt wir zusammengearbeitet haben, was für unsere Entwicklung ein enorm wichtiger

Schritt war. Und wir waren die ersten freischaffenden Designer, mit denen Materia arbeitete. Kersti und Lars sind wie wir zum einen Designer, zum anderen

Unternehmer, was die Basis für ein ganz besonderen Verständnis bildet,“ meint

Charlotte von der Lancken und ergänzt, dass der Söderberg-Preis in erster Linie eine große Ehre sei.

„Dank des Preises haben wir nun auch die Freiheit, Ideen zu verwirklichen, die

keinen Auftraggeber haben, und wir können uns eingehender mit einem bestimmten Thema oder Material verfassen. Vielleicht wird daraus eine neue Kollektion. bruno MathSSon-PreiS für thoMaS bernStrand

boration tout au long du processus. La collaboration avec Materia est un véritable producteur avec lequel nous avons travaillé et ce partenariat nous a permis de faire un pas de géant dans notre développement. Et nous sommes également le premier concepteur extérieur avec lequel Materia a travaillé. Kersti et Lars sont comme

nous, à la fois concepteurs et entrepreneurs, ce qui nous permet de particuliè-

rement bien nous comprendre », explique Charlotte von der Lancken, ajoutant également que recevoir le prix Söderberg est avant tout un immense honneur.

« Le prix nous donne par ailleurs la liberté de concrétiser des idées que per-

sonne n’a commandées et de nous concentrer sur un thème ou un matériau particulier. Ce qui peut donner le jour à une nouvelle collection. »

le Prix bruno MathSSon attribué à thoMaS bernStrand

Auch Architekt und Designer Thomas Bernstrand gesellt sich zu der Gruppe der

L’architecte et designer Thomas Bernstrand rejoint également le groupe des artis-

son selbst vor über 25 Jahren gestiftet, um vor allem junge Designer in Skandina-

a été créé par Mathsson lui-même il y a un peu plus de 25 ans afin de soutenir

Preisgekrönten. Der prestigeträchtige Bruno-Mathsson-Preis wurde von Mathsvien zu unterstützen und zu fördern. Die Jury berücksichtigte, dass es Bernstrand „mit Einfühlungsvermögen und Ausdauer gelingt, alltägliche Dinge zu erneuern

– Präzision und Funktion mit einem Geist zu erfüllen, der die Bedeutung der emotionellen Dimensionen verdeutlicht, um zeitlose Qualität zu schaffen.“

„Ja, da erkenne ich mich wieder. Es war ein fantastisches Erlebnis, den Bruno-

Mathsson-Preis zu erhalten, weil ich Aufmerksamkeit mag und einfach nur glück-

tes récompensés et entre ainsi dans l’histoire. Le prestigieux prix Bruno Mathsson et d’encourager avant tout les jeunes concepteurs nordiques. Le jury avait été frappé par la capacité de Bernstrand « à renouveler les objets du quotidien avec

empathie et opiniâtreté et à apporter précision et fonctionnalité dans un esprit qui

explicite l’importance des dimensions émotionnelles pour atteindre une qualité atemporelle ».

« Si, je peux m’y identifier. J’étais vraiment ravi de recevoir le prix Bruno

lich bin, dass den Leuten gefällt, was ich mache. Wenn die Dinge gut für mich

Mathsson dans la mesure où j’aime attirer l’attention et où je tire une immense

in letzter Zeit große Aufmerksamkeit für „Stranden“ im Stockholmer Stadtteil

cela s’en ressent évidemment sur mes producteurs », explique Bernstrand, qui a

laufen, färbt das natürlich auch auf meine Produzenten ab“, so Bernstrand, der Södermalm auf sich zog, einem einladenden Sandstrand mit Sonnenstühlen und Sonnenschirmen aus lackiertem Metall. Ein beliebtes, häufig genutztes und überraschendes Objekt in warmen Gelbtönen, das den Sienapreis (Preis der Landschaftsarchitekten) 2008 gewann.

„Die Zusammenarbeit mit den Produzenten ist enorm wichtig. Es geht nicht

satisfaction quand les gens aiment ce que je fais. Si tout se passe bien pour moi, grandement fait parler de lui ces derniers temps avec « Stranden », une plage de sable accueillante avec transats et parasols en métal laqué installée sur l’île de

Södermalm, à Stockholm. Une surprise jaune chaud fréquemment utilisée qui lui a valu le prix de Sienne (prix des paysagistes) en 2008.

« La collaboration avec les producteurs est extrêmement importante. Il ne

einfach nur um den Erwerb einer Dienstleistung, sondern auch um die Chemie

s’agit pas seulement pour eux d’acheter un service ; une bonne alchimie entre les

tität für das Unternehmen beitragen können. Materia ist ein seriöser Koopera-

donner une identité à l’entreprise. Materia est un partenaire sérieux qui propose

zwischen den Personen. Ich hoffe, dass ich und meine Formsprache zu einer Identionspartner und zeichnet sich zum Beispiel durch einen hervorragenden Produktentwicklungsprozess aus. Und natürlich macht es Spaß, Preise zu gewinnen

– zuletzt war der Zeitungsständer Subway von Materia einer von fünf Finalisten

beim Großen Schwedischen Designpreis 2010“, berichtet Thomas Bernstrand, der für sein Streben nach Perfektion in allen Details und sein strenges Qualitäts-

konzept bekannt ist. Wir werden hoffentlich im Jahr 2011 erleben, wofür er sein Preisgeld einsetzt – ein bislang geheimes Projekt, doch nun kann es mit der neuen finanziellen Freiheit verwirklicht werden.

personnes est toute aussi essentielle. J’espère que par mes propos, je contribue à notamment un excellent processus de développement des produits. Et c’est bien

sûr très sympa de recevoir des prix : récemment, le porte-revues ”Subway” de Ma-

teria a été sélectionné parmi les cinq finalistes du prix du design suédois ”Stora Designpriset 2010” », se réjouit Thomas Bernstrand, réputé pour sa quête de la perfection jusqu’aux moindres détails et pour son sens aigu de la qualité. Avec un peu de chance, nous découvrirons en 2011 ce que l’argent de son prix lui a

notamment permis de réaliser, un projet encore tenu secret. Une liberté qu’offre également l’argent du prix.

21

materialize 002.indd 21

2011-01-20 13.29


materia i världen av Karin Marks

Som en udda fågel. Så uppfattas ofta Materia på den internationella marknaden, för sina otraditionella tankar om hur man skapar det mest kreativa mötet. Och i det här fallet är udda något positivt. Koncepten, som många gånger är helt nya för de utländska kunderna, väcker mycket nyfikenhet och fascination. Och tack vare ett offensivt exportarbete säljs idag Materias möbler i cirka 30 länder världen över. forts.

materia in the world by Karin Marks

A bit of an odd one! That’s how Materia is often seen on the international market because of its unconventional ideas about how to get the most creativity out of a meeting. But in this case oddness really is a positive quality. The concepts, which are often quite alien to the foreign customers, arouse a blend of curiosity and fascination. And thanks to an aggressive export drive, Materia’s furniture is now sold to about 30 countries worldwide. cont. 22

materialize 002.indd 22

2011-01-20 13.29


materia in der welt von Karin Marks

Auf dem internationalen Markt gilt Materia als leicht exotisch, denn wir haben ganz unkonventionelle Vorstellungen davon, wie man besonders kreative Begegnungen herbeiführt. Doch als exotisch betrachtet zu werden, empfinden wir als durchaus positiv. Unsere Konzepte, die für unsere Kunden im Ausland oftmals ungewohnt sind, wecken viel Neugier und Faszination, und dank unserer offensiven Exportstrategie vertreiben wir unsere Möbel heute in 30 Länder in aller Welt. Forts.

materia à travers le monde par Karin Marks

Un oiseau rare. Voilà comment est souvent considéré Materia sur le marché international, pour son mode de pensée non conventionnel visant à créer la plus fructueuse des réunions. Et l’adjectif « rare » revêt en l’occurrence une connotation positive. Le concept, bien souvent inédit pour les clients étrangers, éveille beaucoup de curiosité et de fascination. Et grâce à un travail d’exportation offensif, les meubles Materia s’écoulent aujourd’hui dans une trentaine de pays à travers le monde. suite 23

materialize 002.indd 23

2011-01-20 13.29


se

eng “On the international scene, the culture associated with office furniture is often

highly hierarchical. Executive furniture is for instance a large segment on its own. Fredrik Ehrnström

– Internationellt är kulturen kring kontorsmöbler ofta väldigt hierarkisk. Chefs-

möbler är till exempel ett eget stort segment. Det ska vara lyxigt och uttrycka framgång. Vi tänker inte så. Vår filosofi är i stället att man ska kunna mötas på

samma plan och skapa en så kreativ mötesplats som möjligt genom okonventionella lösningar, med hög kvalitet och nyskapande design. Vi kommer med

något nytt och de gillar det, säger Fredrik Ehrnström, chef för marknad och försäljning.

Idag ligger Materias exportandel på runt 50 procent. Det strategiska målet

är 60 procent och det finns inom räckhåll. Nyligen öppnades en kanal in på den

It must be luxurious and symbolise success. That’s not our approach at all. Our philosophy is rather that everyone should be able to meet on the same level and

engender a space for encounter that is as creative as possible by means of unconventional solutions characterised by high quality and outstanding design. We come along with something new and they like it”, says Fredrik Ehrnström, Head of Sales and Marketing.

Materia’s export share is currently around 50 percent. Our strategic goal is 60

percent, and that’s well within reach. We recently gained access to the big Ger-

man market when Kinnarps (the group of which Materia is a part) acquired the German furniture company Samas.

“We used to have a modest level of sales in Germany, but now have access

stora tyska marknaden när Kinnarps (koncernen där Materia ingår) förvärvade

to 300 dealers throughout the country – a gigantic sales network. And to really

land tidigare, men nu har vi tillgång till 300 försäljningsställen över hela landet

and training our sales staff in Germany”, explains Fredrik Ehrnström and adds:

det tyska inredningsföretaget Samas. – Vi har haft en mindre försäljning i Tysk– en gigantisk säljapparat. Och för att verkligen nå ut med de ”materianska” koncepten lägger vi nu mycket arbete på att informera och utbilda säljarna på plats i

Tyskland, berättar Fredrik Ehrnström och tillägger: – Ett kvitto på att Tyskland

kan bli en väldigt stor marknad för oss är det stora gensvar vi fick när vi ställde ut

på Orgatec i Köln i höstas. Det sa klick direkt och vi räknar med att Tyskland på

reach out with our ‘Materian’ concepts, we are investing a lot of work in priming ”Proof that Germany could become a huge market for us is the big response we

received after exhibiting at Orgatec in Cologne last autumn. We scored a bull’s eye straight away, and in the long run Germany should be one of Materias largest export markets.”

Materia has always worked really closely with dealers and architects. We

sikt blir en av våra största exportmarknader.

travel a lot and are often out on the field with them. And that’s definitively a big

mycket och är ute på plats hos dem. Och det är en stor anledning till företa-

entire process vis-à-vis the customer and talk exclusively about Materia, unlike an

Materia har alltid jobbat väldigt nära återförsäljare och arkitekter, man reser

gets framgång på exporten, menar Fredrik Ehrnström. – Vi äger hela processen gentemot kunden och pratar bara Materia, till skillnad mot en agent som ofta har flera varumärken att tala för. Att man kvalitetssäkrar informationsflödet hela vägen ut, tror jag är väldigt viktigt. Speciellt när det gäller Materia eftersom vi

reason for our export success, according to Fredrik Ehrnström. “We organise the agent who often represents several brands. I think it’s really important to assure

the quality of the information flow all the way out to the customer. That’s particularly vital for Materia in view of our unconventional concepts.”

Personal contacts have proved to be invaluable over the years. A good example

har så otraditionella koncept.

is one order that Materia landed at the turn of the year to Saudi Arabia.

exempel är en stor order till Saudiarabien som Materia tog hem vid årsskiftet.

cultures, we have learnt how to deal with customers on their own terms. It takes

vi lärt oss att bemöta kunderna på deras vis. Att ta sig in på en ny marknad är en

can be done with local presence”, points out Fredrik Ehrnström, before continu-

Den personliga kontakten har genom åren visat sig ovärderlig. Ett tydligt – I och med att vi är vana att vara ute i världen och möta olika kulturer har

lång process, speciellt i arabvärlden. Men det går, om man är närvarande, menar

Fredrik Ehrnström och fortsätter: –Det har blivit flera resor för mig ner till Sau-

diarabien, men så har det också resulterat i en första order på över sex miljoner

“Because we are used to being out in the world and encountering different

time to become established in a new market, especially in the Arab world. But it

ing: ”I’ve made quite a few trips down to Saudi Arabia, which finally led to a first

order for over SEK 6 million to one of the world’s biggest construction projects.” Materia has always had a well-defined export strategy. Our biggest market,

till ett av världens största byggprojekt där vi är med som en stor aktör.

almost from the outset, has always been Norway. We turn over SEK 35 million

funnits med nästan från starten, är Norge. Där omsätter man 35 miljoner kronor

England, the USA and Australia. But when Materia joined the Kinnarps Group

Materia har alltid haft en tydlig exportstrategi. Den största marknaden, som

i år. Andra stora marknader man funnits på länge är England, USA och Australien. Men när Materia för sex år sedan gick in i Kinnarpskoncernen förändrades

förutsättningarna för export till nya marknader stort. Med hjälp av Kinnarps

distributionskanaler är Materia idag aktivt i ett 30-tal länder, men det ligger också hårt eget arbete bakom etableringarna. – De kontakter och nätverk som vi

annually there. Other big markets where we have been present for many years are

six years ago, the boundary conditions for exporting to new markets changed

dramatically. With the help of Kinnarps’ distribution channels, we are now active in some 30 countries, but getting established there has also meant a lot of hard work.

“The contacts and networks we can access via Kinnarps are vitally important,

fått tillgång till genom Kinnarps är jätteviktiga, men det är inget självspelande

but the whole process is by no means automatic. The successes we are seeing now

marknads- och försäljningsarbete, avslutar Fredrik Ehrnström.

Fredrik Ehrnström.

piano. De framgångar vi ser nu är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet

are the result of long-term and committed sales and marketing work”, concludes

24

materialize 002.indd 24

2011-01-20 13.29


de „International ist die Büromöbelkultur oft ausgesprochen hierarchisch. So sind

zum Beispiel Möbel für Manager, die Luxus und Erfolg ausstrahlen sollen, ein großes Segment. Wir denken da ganz anders. Nach unserer Philosophie sollen

die Menschen auf gleicher Ebene zusammenkommen, sodass möglichst kreative Begegnungen entstehen – durch unkonventionelle Lösungen mit den Schwer-

punkten Qualität und Design. Wir haben ein ganz neues Konzept, und das kommt an“, erklärt Fredrik Ehrnström, Marketing- und Vertriebsleiter.

Der Exportanteil von Materia beträgt heute etwa 50 Prozent, Das strate-

gische Ziel von 60 Prozent liegt aber greifbar in der Nähe. Kürzlich öffnete sich

Fr

– Dans bien des pays, la culture relative au mobilier de bureau est souvent très hiérarchisée. Le mobilier de direction occupe par exemple un large segment. Il

doit être luxueux et exprimer la réussite. Nous ne sommes pas de cet avis. Notre philosophie est au contraire que l’on puisse se rencontrer au même niveau et créer

un lieu de réunion aussi créatif que possible par le biais de solutions non conven-

tionnelles, de niveau de qualité élevé et au design novateur. Nous arrivons avec

quelque chose de neuf et ils aiment ça, se réjouit Fredrik Ehrnström, directeur du marketing et des ventes.

Aujourd’hui, la part d’exportation de Materia s’élève à environ 50 pour cent.

L’objectif stratégique est fixé à 60 pour cent et est à portée de main. Récemment

s’est ouvert un canal sur le vaste marché allemand lorsque Kinnarps (groupe dont Materia fait partie) a acquis l’entreprise de mobilier allemande Samas.

– Auparavant, nos ventes en Allemagne étaient timides mais aujourd’hui,

uns auch der wichtige deutsche Markt, da Kinnarps, der Mutterkonzern von

nous comptons jusqu’à 300 points de vente à travers le pays. Une force de vente

Samas übernahm.

actuellement d’arrache-pied à l’information et à la formation des vendeurs sur

Materia, den deutschen Hersteller von Büromöbeln und Objekteinrichtungen „Bisher war unser Umsatz in Deutschland nur geringfügig, doch auf einmal

stehen uns landesweit mehr als 300 Händler zur Verfügung – also ein enormer

gigantesque. Et pour vraiment répandre le concept Materia, nous travaillons place, en Allemagne, explique Fredrik Ehrnström. Et d’ajouter :

– L’accueil que nous avons reçu lorsque nous avons exposé sur Orgatec à

Vertriebsapparat. Um unser spezielles Materia-Konzept richtig zu verankern,

Cologne, l’automne dernier, prouve bel et bien que l’Allemagne peut devenir

informieren und zu schulen“, berichtet Fredrik Ehrnström und ergänzt: „Die

nous espérons que l’Allemagne deviendra à terme l’un de nos principaux marchés

haben wir derzeit vollauf zu tun, die Vertriebsleute vor Ort entsprechend zu

Resonanz war enorm, als wir im Herbst auf der Orgatec in Köln vertreten waren. Das sehen wir als gutes Zeichen, dass Deutschland für uns ein Riesenpotenzial

un puissant marché pour notre entreprise. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute et d’exportation.

Materia a toujours travaillé à grande proximité des revendeurs et architectes,

birgen können.“

ce qui implique beaucoup de voyages et une forte présence sur leur site. Et cela

sammen, wir sind viel unterwegs und mit vor Ort. Das ist ein wichtiger Grund

drik Ehrnström. – Nous sommes propriétaires de l’ensemble des processus pré-

„Materia arbeitet seit jeher sehr eng mit Händlern und Architekten zu-

für unseren Exporterfolg“, ist Fredrik Ehrnström überzeugt. „Wir steuern den gesamten Prozess gegenüber den Kunden und vertreten ausschließlich Materia – im Gegensatz zu Agenturen, die oft mehrere Marken repräsentieren. Ich

denke, es ist ausgesprochen wichtig, dass der gesamte Informationsfluss nach außen qualitätsgesichert ist, insbesondere deshalb, weil Materia so ein außergewöhnliches Konzept verfolgt.“

Der persönliche Kontakt hat sich im Laufe der Jahre als unschätzbar wichtig

erwiesen. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Auftrag aus Saudi-Arabien, den

contribue très largement à la réussite des exportations de l’entreprise, ajoute Fre-

sentés à la clientèle et nous ne parlons que de Materia, à la différence d’un agent qui représente bien souvent plusieurs marques. Il est selon moi très important de

garantir la qualité du flux d’informations de A jusqu’à Z. En particulier s’il s’agit de Materia. Notre concept est en effet si peu conventionnel.

Au fil des années, les contacts personnels se sont avérés inestimables. Un

exemple éloquent est la commande record reçue par Materia en début d’année en Arabie Saoudite.

– Nous sommes habitués à parcourir le monde, à embrasser d’autres cultures ;

Materia zum Jahreswechsel gewinnen konnte.

nous avons ainsi appris à rencontrer les clients selon leurs us et coutumes. Pé-

schiedensten Kulturen in Berührung und treffen den Kunden gegenüber den

arabe. Mais ça marche, si l’on y est présent, estime Fredrik Ehrnström. Et de

„Wir kommen im Rahmen unserer weltweiten Aktivitäten mit den ver-

richtigen Ton. Jeder Markteintritt ist ein langer Prozess – das gilt besonders für den arabischen Raum. Doch alles ist möglich, wenn man nur präsent ist“, meint

nétrer un nouveau marché est un long processus, en particulier dans le monde poursuivre :

– J’ai effectué plusieurs voyages en Arabie Saoudite et ils ont porté leurs

Fredrik Ehrnström und fügt hinzu:

fruits pour déboucher sur une première commande de plus de six millions en

sechs Millionen SEK für eines der größten Bauprojekte der Welt eingebracht,

participons, en tant qu’acteur de premier plan.

„Meine Reisen nach Saudi-Arabien haben uns einen ersten Auftrag über

bei dem wir als großer Akteur vertreten sind.“

faveur de l’un des projets de construction les plus vastes au monde et nous y

Materia a toujours suivi une stratégie d’exportation claire. La Norvège est

Die Exportstrategie von Materia ist seit jeher deutlich. Der größte Absatz-

notre principal marché. Nous l’exploitons depuis pratiquement le début. On y

Millionen SEK. Weitere große Märkte sind seit langem Großbritannien, USA

comptons depuis longtemps d’autres grands marchés comme l’Angleterre, les

markt – fast von Anfang an – ist Norwegen mit einem Jahresumsatz von 35 und Australien. Seit sechs Jahren gehört Materia zum Kinnarps-Konzern, und damit änderten sich die Voraussetzungen für den Export in neue Märkte grundlegend. Dank der Vertriebskanäle von Kinnarps ist Materia heute in etwa 30

Ländern aktiv, wobei diese Marktpräsenzen auch das Ergebnis unermüdlicher eigener Anstrengungen sind.

„Das Netzwerk und die Kontakte, die uns über Kinnarps offenstehen, sind

enregistre cette année un chiffre d’affaires de 35 millions de couronnes. Nous États-Unis et l’Australie. Mais lorsqu’il y a six ans, Materia a intégré le groupe

Kinnarps, les conditions d’exportation vers de nouveaux marchés ont considé-

rablement changé. Grâce aux canaux de distribution de Kinnarps, Materia est aujourd’hui actif dans une trentaine de pays, l’aboutissement d’un dur labeur en amont.

– Les contacts et le réseau auxquels nous avons eu accès par l’entremise de

enorm wichtig – aber keineswegs Selbstläufer. Die Erfolge, die wir jetzt ernten,

Kinnarps sont considérables mais ils ne sont pas tombés du ciel. Les avancées que

drik Ehrnström.

ting acharné et de longue haleine, conclut Fredrik Ehrnström.

sind das Ergebnis einer langfristigen und zielorientierten Arbeit“, schließt Fre-

nous enregistrons aujourd’hui sont le résultat d’un travail de vente et de marke-

25

materialize 002.indd 25

2011-01-20 13.29


26

materialize 002.indd 26

2011-01-20 13.29


news 2011

27

materialize 002.indd 27

2011-01-20 13.29


cone design Carl Ă–jerstam

28

materialize 002.indd 28

2011-01-20 13.30


pop design Carl Ă–jerstam

29

materialize 002.indd 29

2011-01-20 13.30


ola design Akka

30

materialize 002.indd 30

2011-01-20 13.30


xtra design Stig Ahlstrรถm

31

materialize 002.indd 31

2011-01-20 13.31


pipe design Peter Karpf

32

materialize 002.indd 32

2011-01-20 13.31


array design Carl Ă–jerstam

33

materialize 002.indd 33

2011-01-20 13.31


update 2011

subway a notice board has been added to the subway family.

Fat table now available. outdoor version updated.

mayFlower beam new look - new construction - new colour.

monolite now available with high end pieces. 34

materialize 002.indd 34

2011-01-20 13.31


35

materialize 002.indd 35

2011-01-20 13.31


materia.veteran 2011 materia.newcomer 2011

36

materialize 002.indd 36

2011-01-20 13.31


nykomlingar & veteraner av Annica Kvint

se

Två av designbranschens riktiga veteraner visar nyheter hos Materia under möbelmässan: Peter Karpf och Stig Ahlström. ”Erfarenhet är underskattad”, menar vd Lars Bülow, som ville hitta ett komplement till projektet ’Newcomer’, där Materia premierar nya, unga designers genom att sätta deras möbler i produktion. ”Det är fantastiskt med den energi som finns hos unga formgivare, men av naturliga skäl har de inte mycket erfarenhet. Formgivare som har varit med ett tag har redan ett eget språk och ofta en mer utvecklad känsla för materialitet. Detta har präglat årets val av samarbetspartners”, säger Lars Bülow. ”Se det som en motreaktion mot trend- och ungdomsfixeringen i samhället. Eller bara som bra design.”

neWComers & veterans by Annica Kvint

eng

Two of design industry’s real veterans display new products with Materia during the furniture exhibition, Peter Karpf and Stig Ahlström. “Experience is underestimated”, says CEO, Lars Bülow, who wanted to find a balance to the ‘Newcomers’ project, where Materia encourages young, new designers by putting their furniture into production. “The energy generated by young designers is amazing but they are naturally enough not very experienced. A designer who has been around a while has developed a personal design language and often a more refined sensitivity for the material. This has set the tone when selecting this year’s partners,” says Lars Bülow. “See it as a backlash against the obsession in society with trends and youth. Or just good design.”

Unter aUfsteigern & etaBlierten von Annica Kvint

de

Zwei „alte Hasen“ aus der Designbranche präsentieren Neuheiten von Materia auf der Möbelmesse: Peter Karpf und Stig Ahlström. „Erfahrung wird unterschätzt“, meint Geschäftsführer Lars Bülow, der auf der Suche nach Neuzugängen für das Projekt „Newcomer“ ist, bei dem Materia neue Designer auszeichnet, indem das Unternehmen ihre Möbel produziert. „Die Energie der jungen Designern ist fantastisch, doch sie haben natürlich nicht viel Erfahrung. Designer, die schon länger dabei sind, haben bereits ihre eigene Sprache und häufig ein stärker entwickeltes Materialgefühl. Dies war ausschlaggebend für die diesjährige Wahl des Partners für eine Zusammenarbeit“, so Lars Bülow. „Man kann es als eine Gegenreaktion auf die Trend- und Jugendfixierung in der Gesellschaft bezeichnen. Oder einfach nur als gutes Design.“

les noUveaUx venUs & les anCiens par Annica Kvint

Fr

Deux vrais renards de l’industrie du design présentent des nouveautés chez Materia lors du salon du mobilier : Peter Karpf et Stig Ahlström. « L’expérience est une qualité sous-estimée », explique le PDG Lars Bülow, qui souhaitait apporter un complément au projet Newcomer dans le cadre duquel Materia récompense de jeunes designers en lançant la production de leurs meubles. « Les jeunes designers ont une énergie fantastique mais, pour des raisons évidentes, ils manquent d’expérience. Les designers qui travaillent depuis un moment ont développé leur propre expression et ont souvent un sens plus développé de la matérialité. Ce qui a influencé notre choix de partenaires cette année », ajoute-t-il. « Considérez cela comme une réaction aux obsessions de tendance et de jeunesse de la société. Ou tout simplement comme du design de qualité. » 37

materialize 002.indd 37

2011-01-20 13.31


// stig ahlström //

Born 1943 1971 Interior architecture degree, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm. 1972 Set up own architect’s studio. 1972 Interior for Arlanda International Airport. 1974-1982 Various interior design projects. 1983 Lighting for Ateljé Lyktan. 1986 First prize, New interior for SAS Headquarters in Stockholm. 1987 First prize, ‘Light of the Year’ [Årets Ljus]. 1987 First prize, Interior for ‘Systembolaget store of the future’. 1987 Fagerhult Belysning. 1989 TUA Kontorsmöbler. 1992 Third prize, European Lighting Concept. 1992 First prize, Interior for ‘Post Offices of the future’. 1994 First prize, Interior for VPC. 1998 Lighting for Zero and Rent a plant. 1999 Quality Sängar. 2000 Cutlery for Design House of Stockholm. 2001 Lighting for Örsjö. 2002 First prize, International furniture competition. 2008 Architect competition, Accessibility project, Liljevalchs Konsthall.

38

materialize 002.indd 38

2011-01-20 13.31


// Peter karPf //

Born 1940 Education 1957 Fritz Hansens Eft. — Cabinetmaker training 1961 School of Arts and Crafts, Copenhagen — Design training Cooperation with, amongst others, Grete Jalk, Arne Jacobsen, Piet Hein & Jörn Utzon Exhibitions 1964 Copenhagen Cabinetmaker’s guild, debut — Rocket chair 1967 Charlottenborg, debut — Silver space 1967 Experimental exhibition, Copenhagen — Canvas chair 1970 Gothenburgh exhibition — Spectaculume lamp series Awards 1964 1st prize in a Danish competition — pine lamp 1965 1st prize in Italian competition — Cassina chair 1967 The National Endowment for the Arts, prize — Plastic building material 1968 Japanese prize — Yamagiwa globe lamp 1993 Forsnäs award - NXT 2000 IF Ecology Design Award — ECO 2000 IF Design Award — ECO 2001 IF Design Award — OTO 2001 Red Dot, Best Selection — NXT 2002 Bruno Mathsson prize Represented Museum of Modern Art, New York, Museum für Angewante Kunst, München, Köln, Victoria & Albert Museum, London, Musée des Arts Décoratifs, Montreal, Design Museum, London, Staatliche Museen zu Berlin, Stedeljik Museum, Amsterdam, Focke-Museum, Bremen. 39

materialize 002.indd 39

2011-01-20 13.31


se

// stolserien ’PiPe’: // design: peter karpf

av Annica Kvint

Peter Karpf är inte bara en av Skandinaviens skickligaste designveteraner. Han är också en analytiker av rang. Vännen Verner Panton gav honom en gång rådet: ”Titta inte så mycket på vad andra gör. Stanna hemma och tänk istället.” Och det är precis vad han har gjort. I 30 år har Peter Karpf undersökt stolar och sittande. Inte minst i stolserien ’Voxia’, med stolar formatskurna i ett enda stycke bokfanér. En studie i optimal enkelhet. I och med sin nya stol ’Pipe’, utvecklad för Materia, har Karpf istället förnyat den traditionella stolen. ’Pipe’ har något så ovanligt som en träsits som fjädrar, vilket gör den osedvanligt bekväm. ”’Det går inte’ är ett uttryck som inte finns i min vokabulär, säger Peter Karpf. ”När någonting verkar omöjligt, tvingar jag mig själv att tänka som om det vore möjligt. Då blir det det. Det är vågformen i ’Pipe’ som gör det möjligt för sitsen att fjädra lätt. Dessutom gör den att det bildas luftspalter, så att man inte blir varm om rumpan. Det bidrar också till att man sitter bekvämt länge.” Lika enkla som Peter Karpfs stolar ser ut, lika enkla ska de vara att producera, tycker han: Sitsen och ryggen på ’Pipe’ sitter fast utan en enda skruv. Det tog lång tid att hitta en leverantör som klarade att spänna in träet i stolens stativ, men det lyckades till slut. Konstruktionen är nu patentsökt.

eng

// the Chair range ‘PiPe’: // design: peter karpf

by Annica Kvint

Peter Karpf is not only one of Scandinavia’s most skilled design veterans. His analytical skills are also outstanding. His friend, Verner Panton, once advised him: ”Do not look too much at what others are doing. Stay at home and think instead.” And this is exactly what he did. Peter Karpf has examined chairs and seating for 30 years. Not in the least the `Voxia´ chair range, with its one-piece moulded design – a study in optimal simplicity. With the new `Pipe´ chair, developed for Materia, Karpf has instead revamped the traditional chair. `Pipe´ offers something as unusual as a springy wooden seat, which makes it unusually comfortable. “`This won’t work´ is an expression that is not found in my vocabulary, says Peter Karpf. If something seems impossible, I force myself to think as if it were possible. And it actually happens.” “The wave design in `Pipe´ makes the seat spring lightly. It also creates air pockets which prevents your bottom from getting warm. The design also makes it more comfortable to sit on the chair for longer periods.” Peter Karpf believes that his chairs must be as easy to produce as their design is simple. “The seat and back on Pipe are kept in place without using any screws. It took a long time to find a contractor who managed to press the wood in place in the frame of the chair, but we eventually managed it.” The design is now patent pending.

de

// stUhlserie ‚PiPe‘: // design: peter karpf

von Annica Kvint

Peter Karpf ist nicht nur einer der talentiertesten skandinavischen Designveteranen. Er ist auch ein hochrangiger Analytiker. Sein Freund Verner Panton gab ihm einst einen Rat: „Schau nicht so sehr, was die anderen tun. Bleib zu Hause und denke stattdessen nach.” Und genau das hat er gemacht. In 30 Jahren hat Peter Karpf Stühle und Sitzgelegenheiten untersucht. Nicht zuletzt die Stuhlserie „Voxia“ mit Stühlen, die aus einem Stück Buchenfurnier geschnitten sind. Eine Studie in optimaler Einfachheit. Und mit seinem neuen Stuhl „Pipe“, der für Materia entwickelt wurde, hat Karpf nun den traditionellen Stuhl erneuert. „Pipe“ hat etwas so ungewöhnliches wie einen Holzsitz, der federt, was ihn ungewöhnlich bequem macht. „’Das geht nicht’, ist ein Ausdruck, den es in meinem Vokabular nicht gibt“, sagt Peter Karpf. „Wenn etwas unmöglich erscheint, zwinge ich mich selbst so zu denken, als wenn es möglich wäre. Und dann klappt das.” „Es ist die Wellenform bei ‚Pipe’, die es möglich macht, dass der Sitz leicht federt. Außerdem führt sie dazu, dass sich Luftspalten bilden, so dass man es am Hintern etwas warm hat. Sie tragen auch dazu bei, dass man länger bequem sitzt.“ So einfach wie Peter Karpfs Stühle aussehen, so einfach sollten sie auch zu produzieren sein, dachte er sich: „Sitz und Rückenlehne von‚ Pipe’ sitzen fest ohne eine einzige Schraube. Es hat lange gedauert, bis ein Lieferant gefunden war, der sich bereit erklärte, das Holz in das Gestell des Stuhls zu spannen, aber am Ende waren wir erfolgreich. Die Konstruktion ist jetzt patentgeschützt.“

Fr par Annica Kvint

// gamme de Chaises « PiPe » : // design : peter karpf

Peter Karpf n’est pas seulement l’un des vétérans du design les plus doués de Scandinavie. Il est également un analyste hors pair. Son ami Verner Panton lui a un jour donné un conseil : « Arrête de regarder ce que font les autres. Tu ferais mieux de rester chez toi et de te creuser la tête ! ». Et c’est exactement ce qu’il a fait. Cela fait 30 ans que Peter Karpf étudie les chaises et les sièges. Sa réflexion a donné le jour à la gamme « Voxia » et ses chaises conçues en un seul bloc de placage hêtre. D’une simplicité optimale. Avec sa nouvelle chaise « Pipe », conçue pour Materia, Karpf a apporté une touche de modernité à la chaise traditionnelle. « Pipe » a quelque chose d’inhabituel avec une assise en bois souple qui confère à la chaise un confort exceptionnel. « ’’Cela ne va pas’’ » ne fait pas partie de mon vocabulaire », explique Peter Karpf. « Quand quelque chose semble impossible, je m’oblige à faire comme si c’était possible. Et c’est comme ça que ça le devient. » « C’est la forme en vague de « Pipe » qui confère sa souplesse à l’assise. Elle crée par ailleurs des colonnes d’air qui évitent d’avoir chaud au niveau de l’assise et permet de rester longtemps assis confortablement. » La production des chaises de Peter Karpf est aussi simple que leur allure est épurée. Et Karpf d’ajouter: « L’assise et le dossier de « Pipe » restent en place sans la moindre vis. Il a fallu longtemps pour trouver un fournisseur qui arrive à étirer le bois du support de la chaise, mais nous y sommes finalement arrivés. Le brevet de la construction est en instance. » 40

materialize 002.indd 40

2011-01-20 13.31


41

materialize 002.indd 41

2011-01-20 13.32


se

// fällstolen ‘xtra’: // design: stig ahlström

av Annica Kvint

Vad är det för likhet mellan en sax och en stol? Frågar man arkitekten Stig Ahlström tvekar han inte en sekund. När vi ses är hela hans arbetsbord belamrat med tänger och saxar. Han pekar på knuten som förbinder de två delarna i en sax och säger: ”Det här är grunden till fällstolen ’Xtras’ konstruktion. Man fäller ihop stolen på precis samma sätt som man fäller ihop en sax.” Stig Ahlströms design har alltid handlat om reduktion. Världens vanligaste knut, den som finns i tänger av alla slag, har länge fascinerat honom. Tidigare har han bland annat ritat ätpinnar med knuten som utgångspunkt. ”Men att göra en stol i plast med samma princip var en dröm. ’Xtra’ ser enkel ut, men det är hög belastning på knuten och det har krävts avancerad teknik för att få den att hålla.” Stig Ahlström tillhör veteranerna inom svensk design och arkitektur. Han gick ut Konstfack 1972 och har stått för rader av inredningar, inte minst i utrikeshallen på Arlanda, på SAS huvudkontor i Solna och på hotell Anglais vid Stureplan i Stockholm. Det är ofta i jobbet som arkitekt han upptäcker vilka möbler som saknas på marknaden. Och inte sällan handlar det om sådana som känns helt självklara när det väl finns. Som en stol baserad på världens vanligaste knut.

eng

// folding Chair ‘xtra’: // design: stig ahlström

by Annica Kvint

In what way are a pair of scissors and a chair similar? If one asks Stig Ahlström, the architect, there is no doubt in his mind. When we meet up, his entire work desk is cluttered with pliers and scissors. He points to the hinge that links the two parts of a pair of scissors and says: “This is the basis of the design used in the ‘Xtra’ folding chair. The chair is folded in exactly the same way as one uses a pair of scissors.” Reduction has always been at the core of Stig Ahlström’s design. The most common hinge in the world, found in all types of pliers, has long since fascinated him. He has for instance previously designed chopsticks based on a hinge. “But it was a dream to construct a plastic chair using the same principle. Xtra’ looks simple, but the load on the hinge is great, and it required advanced technology to make it hold.” Stig Ahlström is a veteran in the field of Swedish design and architecture. He graduated from Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in 1972 and has designed a range of interiors, not in the least the international departure lounge at Arlanda, the SAS main office in Solna and the Anglais hotel at Stureplan in Stockholm. It is often the case that an architect, through work, discovers which furniture is not available on the market. And often it’s about furniture that is completely obvious once it is available. Like a chair that is based on the most common hinge in the world.

de

// klaPPstUhl ‚xtra‘: // design: stig ahlström

von Annica Kvint

Welche Gemeinsamkeit gibt es zwischen einer Schere und einem Stuhl? Fragt man den Architekten Stig Ahlström, zögert er keine Sekunde. Wie wir sehen, ist sein Arbeitstisch voll mit Zangen und Scheren. Er zeigt auf eine Verbindung, die die beiden Teile einer Schere zusammenhält und sagt: „Das ist die Grundlage für die Konstruktion des Klappstuhls „Xtras“. Man klappt den Stuhl genau so zusammen, wie man eine Schere zusammenklappt.“ In Stig Ahlströms Design ging es immer um Reduktion. Die normalste Verbindung der Welt, die es in Zangen jeder Art gibt, hat ihn schon immer fasziniert. Früher hat er unter anderem als Ausgangspunkt Essstäbchen mit Gelenken verbunden. „Aber einen Stuhl aus Kunststoff mit dem gleichen Prinzip zu machen war ein Traum. ‚Xtra’ sieht einfach aus, aber auf die Verbindung wirkt eine hohe Belastung, und es war fortschrittliche Technik nötig, damit er halten würde. Stig Ahlström gehört zu den Veteranen des schwedischen Designs und der Architektur. Er schloss sein Kunststudium 1972 ab und war verantwortlich für eine Reihe an Einrichtungen wie dem Auslandsterminal in Arlanda, dem Hauptsitz von SAS in Solna und im Hotel Anglais am Stureplan in Stockholm. Bei der Arbeit eines Architekten passiert es oft, dass er entdeckt, welche Möbel es auf dem Markt nicht gibt. Und dabei handelt es sich nicht selten um solche, die als selbstverständlich wahrgenommen werden, wenn es sie gibt. So wie ein Stuhl, der auf der einfachsten Verbindung der Welt basiert.

Fr par Annica Kvint

// Chaise Pliante « xtra » : // design : stig ahlström

Quel est le point commun entre une paire de ciseaux et une chaise ? L’architecte Stig Ahlström n’hésite pas une seconde à l’énoncé de la question. Lors de notre rendez-vous, son bureau est jonché de pinces et de paires de ciseaux. Il montre du doigt l’angle à la jonction des deux éléments d’une paire de ciseaux et dit: « Voilà la base de la construction de la chaise pliante « Xtra ». On replie une chaise exactement de la même façon que l’on referme une paire de ciseaux. » Le design de Stig Ahlström a toujours repose sur le principe de la réduction. L’angle le plus banal au monde, au centre de pinces de toutes sortes, le fascine depuis longtemps. Par le passé, il a notamment dessiné des baguettes asiatiques en se basant sur cet angle. « Mais réaliser une chaise en plastique à partir du même principe était un rêve. Le design de « Xtra » paraît simple mais la contrainte sur l’angle est élevée, ce qui a requis une technique de pointe pour lui permettre d’y résister. » Stig Ahlström est l’un des vétérans du design et de l’architecture suédois. Il est sorti de la faculté d’art en 1972 et a depuis participé à de nombreux aménagements d’intérieur, notamment du terminal international de l’aéroport d’Arlanda, du siège de SAS à Solna et de l’hôtel Anglais près de Stureplan à Stockholm, pour citer les plus prestigieux. C’est souvent en travaillant que l’architecte découvre le mobilier qui manque sur le marché. Et il n’est pas rare que ces meubles semblent y être tout à fait à leur place une fois commercialisés. À l’image d’une chaise basée sur l’angle le plus commun du monde. 42

materialize 002.indd 42

2011-01-20 13.32


43

materialize 002.indd 43

2011-01-20 13.32


// osCar ternBom //

// Petter danielson //

Petter Danielson, born 1979 Oscar Ternbom, born 1980

2006

Industrial Design engineering degree, Chalmers, Gothenburg

2007

Akka is set up for a design assignment for a biotechnical company. Akka mixes different design genres, and as well as pure hands-on work, a certain amount of graphical design work such as illustrations, web and book covers is also carried out, and a larger number of logos are designed. They also began to construct furniture recently. The `Ola´ table for Materia is the first furniture to be launched.

2008

Creatables is started together with Erik Thorstensson Creatables keeps an eye on waste materials that are produced by different industries and then develops new products from these.

2010

The `Ola´ folding table is put on show in the Greenhouse at the Stockholm Furniture Fair. Greenhouse allows independent designers and students to exhibit their prototypes and make contact with producers, the media and industrial players.

2011

The `Ola´ folding table is one of this year’s new products in Materia’s exhibition stand at the Stockholm Furniture Fair.

44

materialize 002.indd 44

2011-01-20 13.32


45

materialize 002.indd 45

2011-01-20 13.32


se

// fällBordet ’ola’: // design: akka

av Annica Kvint

‘Ola’ är inte ett fällbord som andra. Det myller av konstruktion som brukar dölja sig under bordsskivan på ett sådant lyser här med sin frånvaro.Formgivarna Petter Danielson och Oscar Ternbom, årets “Newcomer” på Materia, har jobbat i flera år för att ge bordet ett rent yttre både i uppfällt och hopfällt skick. “Vi ville lösa de praktiska problem man ofta har med ett fällbord. ‘Olas’ konstruktion gör att man slipper vända på bordet varje gång man ska fälla upp eller ihop det. På det sättet får man en mer ergonomisk hantering. Och bordsskivan håller längre”, säger Oscar. Bordet visades förra året på Greenhouse, avdelningen för ung design på Stockholm Furniture Fair och har nu satts i produktion av Materia. Lanseringen sker på årets möbelmässa. Petter Danielson och Oscar Ternbom har gått på linjen för Teknisk design på Chalmers. Men medan många av deras studiekamrater valt den klassiska ingenjörsbanan på storföretag som Volvo och SKF, valde Oscar och Petter istället att starta designbyrån Akka. Idag jobbar de med produkt- och möbeldesign, illustration och grafisk design.

eng

// folding taBle ‘ola’: // design: akka

by Annica Kvint

`Ola´ is a folding table like no other. Standard folding tables usually hide a number of fixtures under the tabletop but these are evidently absent in `Ola´. The designers, Petter Danielson and Oscar Ternbom, this year’s “Newcomers” at Materia, have worked for years to design a table with a smooth finish both when folded and unfolded. ”We wanted to solve the practical problems that one often encounters with folding tables. The `Ola´ design allows you to fold and unfold the table without ever having to turn it upside down. In this way, it offers better ergonomic handling. And the tabletop lasts longer”, says Oscar. The table was displayed last year at the Greenhouse, an area for young designers at the Stockholm Furniture Fair, and is launched by Materia at this year’s exhibition. Petter Danielson and Oscar Ternbom attended the Industrial design program at Chalmers University. But while many of their fellow students chose to work with big, traditional engineering companies such as Volvo and SKF, Oscar and Petter decided instead to set up the Akka design studio. They currently work with product and furniture design, illustrations and graphic design.

de

// klaPPtisCh ‚ola‘: // design: akka

von Annica Kvint

„Ola“ ist kein Klapptisch wie jeder andere. Die Konstruktion, die sich bei Klapptischen dieser Art normalerweise unter der Tischplatte versteckt, glänzt beim „Ola“ durch ihre Abwesenheit. Die Designer Petter Danielson und Oscar Ternbom, die „Newcomer“ des Jahres bei Materia, haben mehrere Jahre daran gearbeitet, dem Tisch sowohl zusammengeklappt als auch aufgestellt ein reineres Äußeres zu geben. „Wir wollten die praktischen Probleme lösen, die man oft mit einem Falttisch hat. Die Konstruktion von Ola ist so, dass man den Tisch nicht mehr kippen muss, wenn man ihn auseinanderoder zusammenklappt. So erhält man eine ergonomische Handhabung. Und die Tischplatte hält länger”, sagt Oscar. Der Tisch wurde bei Greenhouse, einer Abteilung für junges Design bei der Stockholm Furniture Fair, im vergangenen Jahr gezeigt und wurde bei der jährlichen Messe von Materia vorgestellt. Petter Danielson und Oscar Ternbom studierten Technisches Design in Chalmers. Aber während viele ihrer Kommilitonen die klassische Ingenieursbahn bei einem großen Unternehmen wie Volvo oder SKF wählten, entschieden sich Oscar und Petter stattdessen dafür, das Designbüro Akka zu gründen. Heute arbeiten sie mit Produkt- und Möbeldesign, Illustrationen und graphischem Design.

Fr par Annica Kvint

// taBle Pliante « ola » : // design : akka

« Ola » n’est pas une table pliante comme les autres. La structure qui se cache habituellement sous le plateau de table brille ici par son absence. Les designers Petter Danielson et Oscar Ternbom, les Newcomers de l’année chez Materia, ont travaillé plusieurs années pour conférer à la table des lignes épurées, que les abattants soient relevés ou non. « Nous voulions résoudre le problème pratique que présente souvent une table pliante. « Ola » est conçue de telle façon qu’il est inutile de tourner la table à chaque fois que l’on relève ou replie les abattants. La manipulation est ainsi plus ergonomique. Et la durée de vie du plateau s’en voit prolongée », explique Oscar. La table a été présentée l’année dernière à la Greenhouse, une section du salon du mobilier de Stockholm destinée aux jeunes designers, puis a été lancée par Materia au cours du salon de cette année. Petter Danielson et Oscar Ternbom ont étudié le design technique à l’université de Chalmers, Suède. Mais tandis que bon nombre d’étudiants de leur promotion ont opté pour la voie classique de l’ingénierie dans de grandes entreprises telles que Volvo et SKF, Oscar et Petter ont quant à eux choisi de créer leur bureau de design, Akka. Ils travaillent aujourd’hui dans la conception de produits et de meubles, l’illustration et le design graphique. 46

materialize 002.indd 46

2011-01-20 13.32


47

materialize 002.indd 47

2011-01-20 13.32


materia.newcomer

2010

48

materialize 002.indd 48

2011-01-20 13.32

2


0

2009

2008

2007

2006

49

materialize 002.indd 49

2011-01-20 13.32


Platon design: lUCas e hinnerUd

2010

coat design: fredrik f채rg

2009

50

materialize 002.indd 50

2011-01-20 13.32


silent whisPer design: sigrid strรถmgren

2008

limPan design: frida ottemo frรถBerg

2008

51

materialize 002.indd 51

2011-01-20 13.32


grouP oF trees design: form Us With love

2007

Praline noir design: fredrik kjellgren

2007

52

materialize 002.indd 52

2011-01-20 13.32


ava design: m채rta friman

2006

bin design: front

2006

53

materialize 002.indd 53

2011-01-20 13.32


forskarskola Besöker materia

se

researCh sChool visits materia eng

av Susanne Helgeson

by Susanne Helgeson

Ett 30-tal forskarstudenter, professorer och lärare från Designfakulteten – ett

About 30 doctoral students, professors and teachers from the Swedish Fac-

holm – kom några strålande höstdagar på besök till Materia. Rättare sagt kom

housed in the Royal Institute of Technology in Stockholm; paid Materia a visit

centrum för designforskning förlagt till Kungliga Tekniska högskolan i Stockde från den forskarskola som fakulteten bedriver, tack vare det löfte som dåva-

rande kulturministern Leif Pagrotsky gav under det svenska Designåret 2005 – att i forskningspropositionen föreslå en ny forskarskola i design. Sagt och gjort, i slutet av 2008 drogs fakulteten igång med syfte att utveckla design som kunskapsfält för att kunna möta sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar

i samhället på ett hållbart, innovativt och estetiskt medvetet sätt. Designfakulteten fick anslag för fem år och målsättningen är att forskarskolan ska bli permanent.

Cirka 40 doktoranderna forskar inom en rad olika designområden, till ex-

empel industri-, tjänste- och interaktionsdesign men också med särskilda in-

ulty for Design Research and Research Education a centre for design research during a few wonderful days last autumn. More correctly, our visitors were from

the research school that the faculty runs thanks to the promise made by the then Cultural Minister, Leif Pagrotsky, during the Swedish Design Year of 2005 that a new design faculty was essential. No sooner said than done, the faculty was set

up at the end of 2008 with the aim of developing design as a knowledge field

to be able to cope with social, financial and technological challenges in society

in a sustainable, innovative and aesthetically aware manner. The Design Faculty

received funding for five years, and the objective is to make the research school a permanent asset.

40 or so PhD students carry out research in a number of different design

fallsvinklar som design management. Hälften av doktoranderna är designers,

areas, for instance industrial, service and interaction design, but also in specific

media och kommunikation.

and half have backgrounds in, for instance, finance economics, fine arts, teach-

hälften har en bakgrund inom bland annat ekonomi, konst, pedagogik, teknik,

Fyra gånger om året samlas man till internat i två till tre dagar. Hos Materia

i Tranås var temat ”Knowledge in design practice” med deltagande av professor

fields such as design management. Half of the doctoral students are designers ing, technology, media and communication.

Four times a year the faculty meet off site. The theme at Materia in Tranås

Erik Stolterman, verksam vid School of Informatics, Indiana University i USA.

was ”Knowledge in design practice” with Professor Erik Stolterman, from the

workshop, kallad Materia Wunderkammer, efter en presentation av företagets

and discussions on the subject, participants attended a workshop, called the

Utöver föreläsningar och diskussioner om ämnet fick deltagarna medverka i en verksamhet. De medverkande delades in i grupper och gav sig ut i lokalerna

för att leta efter företagets identitet. Intervjuer av olika personer i företaget och insamlade föremål bidrog till ett ”kuriosakabinett” – en samling berättelser och föremål som beskriver Materias värld.

Kersti Sandin Bülow, en av Materias grundare – nu designdoktorand vid

Göteborgs universitet, genomförde under de aktuella dagarnas programpunkter en studie där deltagarna filmades och intervjuades om upplevelserna av Materias olika möteskoncept som användes.

Sammanfattningsvis bidrog dagarna till ökad kunskap om konkret design-

praktik och gav inblick i hur Materia tillämpar design management i hela sin verksamhet.

School of Informatics, Indiana University, USA participating. Besides lectures Materia Wunderkammer, after a company presentation. Those attending were

divided in groups to go looking for the company’s identity on the factory floor. Interviews were carried out with different people in the company and items

were gathered and brought together in a ”bric-a-brac” cabinet – a collection of stories and items describing the world of Materia.

Kersti Sandin Bülow, one of Materia’s founders – currently PhD student

in design at HDK/Gothenburg University, carried out a study during the visit, where participants were filmed and interviewed about their experiences of the various meeting room concepts established by Materia.

In summary, the visit contributed to increasing knowledge of concrete de-

sign practises and provided an insight into how Materia applies design management across its entire organisation.

www.designfakulteten.kth.se

54

materialize 002.indd 54

2011-01-20 13.32


forsChersChUle BesUCht materia

de

Un institUt de reCherChe visite materia Fr

von Susanne Helgeson

par Susanne Helgeson

Eine 30-köpfige Gruppe an Doktoranden, Professoren und Dozenten der

Un groupe de 30 personnes, constitué d’étudiants en recherche, de professeurs

- Königlich Technischen Universität Stockholm – kamen für einige wunder-

design de l’Institut Royal de Technologie KTH de Stockholm, ont passé quel-

Designfakultät – einem Zentrum für Designforschung mit Sitz in der KTH bare Tage zu Besuch bei Materia. Genauer gesagt, kommen sie von der For-

scherschule, die die Fakultät betreibt; dank des Versprechens, das der damalige Kulturminister Leif Pagrotsky im schwedischen Designjahr 2005 gegeben hat

– dass im Forschungsbereich eine neue Forscherschule für Design vorgeschlagen wurde. Gesagt, getan. Ende des Jahres 2008 begann die Fakultät ihre Arbeit

mit dem Ziel, Design als Wissenschaftsfeld zu entwickeln, um soziale, wirtschaftliche und technische Herausforderungen in Zusammenhang mit einer

nachhaltigen, innovativen und ästhetisch bewussten Weise entgegen zu treten. Die Designfakultät wurde für fünf Jahre mit dem Ziel gefördert, die Forscherschule permanent zu machen.

Etwa 40 Doktoranden forschen in einer Reihe von Designbereichen, zum

d’université et d’enseignants de la Faculté de design, un centre de recherche en ques belles journées d’automne en visite chez Materia. Ils venaient plus précisément de l’institut de recherche géré par la faculté, grâce à la promesse faite

en 2005 par le Ministre de la Culture de l’époque, Leif Pagrotsky, dans le cadre de l’année suédoise du design, de proposer l’ouverture d’un nouvel institut de

recherche en design dans le projet de loi de recherche. Aussitôt dit, aussitôt fait. La faculté a vu le jour fin 2008, avec pour objectif de développer le design comme

domaine de connaissance afin de pouvoir répondre aux défis sociaux, économiques et techniques auxquels est confrontée la société, d’une façon sciemment

durable, innovante et esthétique. La faculté de design a reçu des subventions pour une durée de cinq ans, l’objectif étant qu’elle devienne permanente.

Les quelque quarante doctorants effectuent des recherches dans une série de

Beispiel Industrie, Dienstleistungs- und Interaktionsdesign aber auch beson-

domaines du design, notamment le design industriel, le design de service et le

den sind Designer, die andere Hälfte hat einen Hintergrund unter anderem in

le design management. La moitié des doctorants sont designers et l’autre moitié

dere Betrachtungsweisen wie Designmanagement. Die Hälfte der Doktoran-

Wirtschaftswissenschaften, Kunst, Pädagogik, Technik, Medien oder Kommunikation.

Vier Mal im Jahr trifft man sich für zwei oder drei Tage im Internat. Bei

design d’interaction. Ils adoptent également des approches spécifiques comme

ont une formation par exemple en économie, en art, en pédagogie, en technique, ou encore dans les médias et la communication.

Quatre fois par an, ils se rassemblent tous à l’internat pendant deux ou trois

Materia in Tranås war das Thema „Wissen in der Designpraxis“ mit den Teil-

jours. Chez Materia, à Tranås, en Suède, le thème était la « connaissance de la

University in den USA. Über die Vorlesungen und Diskussionen zum Thema

School of Informatics de l’Université de l’Indiana, aux États-Unis. En parallèle

nehmern Professor Erik Stolterman, tätig an der School of Informatics, Indiana hinaus, konnten die Teilnehmer an einem Workshop mit dem Namen Materia Wunderkammer nach der Präsentation der Aktivitätsbereiche des Unter-

nehmens teilnehmen. Die Mitwirkenden wurden in Gruppen aufgeteilt und

gingen hinaus zu den Örtlichkeiten, um nach der Identität des Unternehmens zu suchen. Interviews mit verschiedenen Personen im Unternehmen und ge-

sammelte Objekte wurden zu einem Kuriositätenkabinett zusammengestellt

– einer Sammlung von Erzählungen und Objekten, die die Welt von Materia

pratique du design », avec la participation du professeur Erik Stolterman de la

des conférences et des discussions sur le sujet, les participants ont pu prendre part

à un atelier intitulé Materia Wunderkammer, après une présentation des activités

de l’entreprise. Les participants ont été divisés en groupes et ont visité les locaux

à la recherche de l’identité de l’entreprise. Des interviews de diverses personnes et des objets rassemblés ont fait l’objet d’un « cabinet de curiosités », une collection d’histoires et d’objets décrivant le monde de Materia.

Kersti Sandin Bülow, l’une des fondateurs de Materia, désormais doctorante

beschreiben.

en design à l’Université de Göteborg, a mené dans le cadre du programme de

torand an der Universität Göteborg, führt zu den aktuellen Programmpunkten

ressenti des différents concepts de rencontre utilisés chez Materia. Pour résumer,

Kersti Sandin Bülow, einer der Gründer von Materia und nun Designdok-

der Tage eine Studie durch, bei der Teilnehmer gefilmt und zu den Erlebnissen

der verschiedenen Besprechungskonzepte, die bei Materia angewendet werden, interviewt wurden.

Zusammengefasst trugen die Tage zu einem verbesserten Wissen um kon-

cette visite une étude consistant à filmer et à interviewer les participants sur leur ces quelques jours ont permis d’acquérir des connaissances supplémentaires sur la pratique concrète du design et d’avoir un aperçu de la façon dont Materia applique les principes du design management dans l’ensemble de ses activités.

krete Designpraktiken bei und gaben einen Einblick darüber, wie Materia sein Designmanagment in die Gesamtaktivität einbindet.

55

materialize 002.indd 55

2011-01-20 13.32


forskning om möten oCh inredning se

researCh on meetings and interiors eng

Sedan några år bedriver Kersti Sandin Bülow, doktorand vid HDK/ Konstnär-

Kersti Sandin Bülow, a doctoral student at HDK - School of Design and Crafts

inredningsarkitektur och design management med sikte på en filosofie doktors-

interior architecture and design management with the aim of obtaining a PhD

liga fakulteten vid Göteborgs universitet studier och forskning inom design, examen inom design. Kersti är arkitekt SIR/MSA och industridesigner MSD, tidigare professor i design vid HDK och är en av Materias grundare.

I Kersti Sandin Bülows forskningsprojekt ”Arbetsplatsens möten – spatiala

mellanrum för gränsöverskridande dialog” studeras samspelet mellan olika mötes-

at the University of Gothenburg, is carrying out studies and research in design, in design. Kersti is an architect SIR/MSA and industrial designer MSD, as well as a former design professor at HDK. She is also one of the founders of the Materia company.

In Kersti Sandin Bülow’s research “Meetings at work: spatial intervals for

aktiviteter och rummets inredning vid arbetsplatser och konferensanläggningar.

unbounded dialogues “the interaction between various meeting activities and

påverkar upplevelsen av mötets innehåll och form. Syftet med avhandlingen är

project was to examine, test and critically evaluate the impact that interior de-

Avsikten är att undersöka, pröva och kritiskt utvärdera hur rummets utformning att utveckla kunskap om hur rummets arkitektur och inredning påverkar känslan av deltagande och trivsel hos mötesdeltagarna.

I projektet ingår även en studie över hur design och arkitektur kan utvecklas

till ett kraftfullt och värdeskapande ledarskapsverktyg – design management - i

the interiors in workplaces and conference facilities is studied. The aim of the sign has on the content and design of a meeting. The objective of the thesis is to develop knowledge of how the architecture in a room and interiors affects the sense of involvement and well-being of those attending the meeting.

The project also contained a study about how design and architecture can be

en organisation. Möten på arbetet är sociala arenor och hur lokaler och inredning

developed into a powerful and value-adding management tool – design man-

Projektet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar studier i filosofi,

which premises and interiors are designed has an impact on the standards and

är utformade påverkar de normer och värderingar som råder på en arbetsplats.

pedagogik, beteendevetenskap, miljöpsykologi samt arkitektur- och organisationsteori.

agement – in an organisation. Meetings at work are social arenas, and the way in values at a workplace.

The project form is multidisciplinary and covers studies in philosophy,

pedagogy, behavioural science, environmental psychology as well as architecture and organisational theory.

Kersti Sandin Bülow www.hdk.gu.se

56

materialize 002.indd 56

2011-01-20 13.33


forsChUng zU versammlUng Und einriChtUng

de

reCherChes axÉes sUr les rÉUnions et l’amÉnagement

Fr

Seit einigen Jahren betreibt Kersti Sandin Bülow, Doktorandin bei HDK/

Depuis quelques années, Kersti Sandin Bülow, doctorante à l’école supérieure de

Einrichtungsarchitektur und Designmanagement mit dem Ziel eines Dokto-

dirige des études et des recherches sur le design, la décoration d’intérieur et le

Kunstfakultet an der Universitä Göteborg, Studien und Forschung zu Design, rabschlusses in Design. Kersti Sandin Bûlow ist Architektin SIR/MSA und

Industriedesignerin MSD, ehemalige Professoren in Design bei HDK und ist einer der Gründer von Materia.

In Kersti Sandin Bülows Forschungsprojekt „Die Treffen am Arbeitsplatz -

design et d’arts appliqués HDK/Faculté des Arts de l’Université de Göteborg, design management dans le cadre d’un doctor philosophiæ en design. Kersti

Sandin Bülow est architecte SIR/MSA et designer industriel MSD. Elle a autrefois professeur le design à la HDK et a participé à la création de Materia.

Dans le cadre de son projet de recherche intitulé « Les rencontres sur le

räumliche Zwischenräume für grenzüberschreitende Dialoge” wird das Zusam-

lieu de travail : des espaces neutres pour un dialogue au-delà des frontières »

richtung an Arbeitsplätzen und Konferenzcentern untersucht. Das Ziel ist es

et l’aménagement de l’espace des lieux de travail et de conférence. L’objectif est

menspiel zwischen verschiedenen Versammlungsaktivitäten und der Raumein-

zu untersuchen, zu beweisen und kritisch zu bewerten, wie sich die Einrichtung des Raumes auf den Inhalt und die Form des Versammlungserlebnisses aus-

wirkt. Der Zweck der Arbeit ist die Entwicklung des Wissens darüber, wie sich die Architektur und Einrichtung des Raumes auf das Gefühl der Teilnehmer und den Komfort der bei den Versammlungsteilnehmern auswirkt.

Das Projekt enthält auch eine Studie darüber, wie Design und Architektur

Kersti Sandin Bülow étudie l’interaction entre diverses activités de rencontre d’étudier, d’examiner et d’évaluer de façon critique la mesure dans laquelle la dis-

position des espaces influence le ressenti du fond et de la forme d’une réunion. Le rapport entend développer la connaissance de l’influence de l’architecture et

de l’aménagement de l’espace sur la sensation de participation et le bien-être des participants.

Le projet comprend même une étude sur la façon dont le design et l’archi-

als kraftvolles und wertschaffendes Führungswerkzeug – Designmanagement

tecture peuvent devenir un outil de direction puissant et créateur de valeur au

sind soziale Arenen, und die Formung der Örtlichkeiten und Einrichtungen

au travail sont des arènes sociales et la conception des locaux et de leur aména-

– in einer Organisation entwickelt werden können. Versammlungen auf Arbeit beeinflussen die Normen und Werte, die auf einem Arbeitsplatz vorherrschen.

Das Projekt hat einen interdisziplinären Charakter und umfasst Studien zu

Philosophie, Pädagogik, Verhaltenswissenschaften, Umweltpsychologie sowie Architektur- und Organisationtheorie.

sein d’une organisation ; on parle alors de « design management ». Les réunions gement influence les normes et évaluations qui prévalent sur un lieu de travail.

Il s’agit d’un projet au caractère interdisciplinaire comprenant des études en

philosophie, en pédagogie, en science comportementale, en psychologie environnementale, ainsi qu’en théorie de l’architecture et de l’organisation.

57

materialize 002.indd 57

2011-01-20 13.33


contact:

Please refer to www.materia.se for a

complete list of dealers and showrooms SWEDEN

Materia Showroom Tranås & Head Office Bredkärrsgatan 7

P.O. Box 340

SE 573 24 Tranås

+46 (0)140-38 56 00 info@materia.se

www.materia.se

Materia Showroom Stockholm Stockholm Design Stop Nackagatan 6

116 41 Stockholm +46 (0)8-23 20 05

info@stockholmdesignstop.se

NORWAY

Materia Showroom Oslo Skøyen Designcenter

Drammensveien 130C1 NO 0277 OSLO +47 23 28 33 70

vidar@skoyendesigncenter.no

USA

Materia Showroom New York Materia, USA

c/o The Hightower Group, LLC

New York Design Center

200 Lexington Avenue

Studio 1316

US New York, NY 10016

+1 212 725 3509

service@hightoweraccess.com

www.hightoweraccess.com

materialize 002.indd 58

2011-01-20 13.33


credits: materialize

publisher: materia ab

editor in chief: lars bülow

art director: lovisa dahlgren

coordinator: annica gunnarsson info@materia.se www.materia.se articles

susanne helgeson annica kvint karin marks

kersti sandin bülow kerstin wickman imagery

erik hellquist lars hoflund

jonas sällberg carl öjerstam

pre press: scannerteknik

print: vettertryck / willy hansson

vettertryck is certified nordic ecolabel

paper

cover: multioffset 140 g certified eu ecolabel

insert: cyclusoffset 100g 100 % recycled paper certified eu ecolabel and der blaue engel news insert: balance silk 135g 60% recycled fibres 100% FSC certified


www.materia.se

materialize magazine  

Materia's magazine holds articles on design and showcases new products for 2011 - tables, chairs, coat hanger and waste basket.

materialize magazine  

Materia's magazine holds articles on design and showcases new products for 2011 - tables, chairs, coat hanger and waste basket.