Page 1

administratívna budova/office building

administratívna budova/office building

polyfunkčný dom/multifunctional house

bábkové divadlo/puppet theatre

polyfunkčný dom/multifunctional house

waldorfská škola/waldorf education school

moravskosliezska galéria/gallery of fine arts

kláštorná záhrada/monastery garden

rozšírenie galérie/gallery extension

vysoká škola kultúrneho managementu, kreatívny inkubátor college of cultural management, incubator of creativity

redakčné centrum

bývanie/dwelling

centrum modernej hudby/centre of modern music

vila Tereza

amfiteáter/amphitheatre

budova filharmónie/filharmony

bývanie/dwelling

blok reštaurácií a kaviarní/restaurants and cafés

park Černá louka

rieka ostravice/ostravice river

cestička umenia/route of the arts

Moravsko-Sliezske Kultúrne Centrum / Moravian-Silesian Cultural Centre

LIbreto

Ostrava má potenciál, čo som pochopil, keď som ju opakovane navštívil. Je preto aj  na nás a našich nápadoch, ktoré dokážeme vymyslieť, aby sme ten potenciál stvárnili, podčiarkli, alebo úplne nahradili. Hoci už veľa intervencií zaplnilo hlavy Ostravákov, našou úlohou je vytvoriť takú, ktorá otvorí nové otázky a nezapadne do prachu v šuplíku. The Libretto The city of Ostrava has really got the potential. I have got to know it, when I had a chance to re-visit it several times. It is also up to us and up to our ideas, which we can develop to realize, underline or change that potential. An incredible number of ideas has already filled up the heads of the inhabitants of Ostrava. Our task is to create such an idea, which would create new questions and which will never fall into the dust on the shelf

Bc. Matej Ferenc semester 11 2011/2012 / supervisor: Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gűrtler Ph.D.

autor / author: vedúci práce

M2

modulový špecializovaný ateliér

UN2

Ostrava Černá Louka  
Ostrava Černá Louka  

The study of urban development of the territory linked to the city center of Ostrava called Cerna Louka

Advertisement