__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Kei te aha te poaka? What is the pig doing? Kei te pihongi te poaka. The pig is sniffing.


Kei te aha te poaka? What is the pig doing? Kei te pihongi te poaka. The pig is sniffing.


Kei te aha te rāpeti? What is the rabbit doing? Kei te whakatā te rāpeti. The rabbit is resting.


Kei te aha te rāpeti? What is the rabbit doing? Kei te whakatā te rāpeti. The rabbit is resting.


Kei te aha te punua kurī? What is the puppy doing? Kei te titiro te punua kurī. The puppy is looking.


Kei te aha te punua kurī? What is the puppy doing? Kei te titiro te punua kurī. The puppy is looking.


Te Rārangi Kupu Word List

Reo Āwhina Language Tip

Hīkoi — Walk

Heihei — Hen

Inu — Drink

Hōiho — Horse

Te — Singular. Used when referring to a particular individual or thing.

Ngā — Plural. Used when referring to more than one individual or thing.

Kai — Eat

Nanekoti — Goat

Ngote — Suck

Ngeru — Cat

Noho — Sit

Poaka — Pig

Pihongi — Sniff

Punua kau — Calf

Titiro — Look

Punua kurī — Puppy

Tū — Stand

Rakiraki — Duck

Timotimo — Peck

Rāpeti — Rabbit

Whakatā — Rest

Rēme — Lamb

Kei te hīkoi te hōiho.

Kei te timotimo ngā heihei.

The horse is walking.

The hens are pecking.


Te Rārangi Kupu Word List

Reo Āwhina Language Tip

Hīkoi — Walk

Heihei — Hen

Inu — Drink

Hōiho — Horse

Te — Singular. Used when referring to a particular individual or thing.

Ngā — Plural. Used when referring to more than one individual or thing.

Kai — Eat

Nanekoti — Goat

Ngote — Suck

Ngeru — Cat

Noho — Sit

Poaka — Pig

Pihongi — Sniff

Punua kau — Calf

Titiro — Look

Punua kurī — Puppy

Tū — Stand

Rakiraki — Duck

Timotimo — Peck

Rāpeti — Rabbit

Whakatā — Rest

Rēme — Lamb

Kei te hīkoi te hōiho.

Kei te timotimo ngā heihei.

The horse is walking.

The hens are pecking.

Profile for Massey University Press

What are the Animals Doing? Kei te aha nga Kararehe?  

What are the Animals Doing? Kei te aha nga Kararehe?  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded