Page 1

MAS Moravský kras z.s., 2019

moravskykras.eu

Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

2019

Noviny turistické oblasti Moravský kras a okolí Adamov, Blansko, Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice, Rájec-Jestřebí, Velké Opatovice

Vážení návštěvníci Moravského krasu, Blanenska a Boskovicka, Držíte v rukou druhé číslo novin turistické oblasti Moravský kras a okolí, které obsahuje přehled toho nejlepšího, co můžete během své letní dovolené v  našem regionu navštívit, zažít a ochutnat. Místní krajina, jejíž dominantami jsou Moravský kras a  Boskovická brázda, byla přírodními vlivy utvářena od dávných geologických dob a pro její různorodost si ji zamilujete. Společně se světoznámým Moravským krasem je zajímavým přírodním útvarem také Boskovická brázda, geologicky příkopová propadlina táhnoucí se od Moravské Třebové po Moravský Krumlov. Vytváří nížinný pruh mezi lesnatějšími vrchovinami, Českomoravskou a  Drahanskou. Moravský kras a  Boskovická brázda byly od pravěku místy, která lidé vyhledávali jako dopravní spojnice, ale také pro pravěké osídlení (jedno z halštatských hradišť se nacházelo na Malém Chlumu na obrázku), později zde budovali sídla a města. Pěšky, na kole či autem můžete putovat a  poznávat pestrou přírodu, sedm veřejně přístupných zámků, sakrální památky včetně věhlasných poutních míst Křtiny a  Sloup. Najdete zde také největší velkoplošnou mapu Moravy v Mo-

ravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích nebo ukázku tradiční výroby modrotisku. Krajinu můžete pozorovat z rozhleden ve Veselici, Olešnici, Žernovníku nebo Rudce u Kunštátu. Vydat se můžete nejen za podzemními řekami Moravského krasu, ale také údolím

náročných stoupání. Zázemí Vám poskytnou města Blansko s bohatými kulturními a  sportovními službami, nebo Boskovice s architektonickými unikáty a místní židovskou čtvrtí. Rodiny s dětmi mohou zdejší region objevovat společně se šnekem Krasíkem, v Blansku s fik-

bogany a skluzavkami najdete v Blansku i v Boskovicích. Pro rodiny s dětmi je vhodný singletrail v Boskovicích, který se nachází v blízkosti westernového městečka. V  našem kraji, kraji sedmi zámků a sedmi podzemních řek, si přijdou na své návštěvníci vyhledávající aktivní odpočinek, milovníci přírody i ti, kdo hledají klid a relaxaci. Přijměte srdečné pozvání do Moravského krasu a jeho okolí.

šnek Krasík

řeky Křetínky nebo podél řeky Svitavy. Z Blanska vyjíždí každý den cyklobusy, méně zdatní cyklisté tak mohou poznávat Moravský kras a jeho okolí bez

tivním archeologem Karlem Pazourkem. Muzea v Boskovicích a  Blansku nabízí expozice s aktivitami určenými právě rodinám s dětmi. Aquaparky s to-

Pojďte objevovat Moravský kras společně se šnekem Krasíkem. V pohádkových kancelářích jsou k  dispozici pohádkové pasy, do kterých mohou děti, na stanovištích pohádkových příběhů, sbírat razítka. Za šest a více razítek budou děti odměněny drobnými dárky. Šnek Krasík vás provede zajímavými místy našeho regionu a  rodinám s  dětmi doporučí také možnosti restaurací a  ubytování.


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 2

Za památkami a historií Kulturní bohatství zdejšího regionu je nejviditelněji ztělesněno v  sedmi reprezentativních zámcích, které naleznete v Kunštátě, Boskovicích, Blansku, Lysicích, Rájci-Jestřebí, Letovicích a Velkých Opatovicích. Nejstarší základy z doby románské odkrývá Kunštát a  každý z  vedených zámků je svou historií, svou architekturou jedinečný. V místní krajině se dochovala také řada drobných i rozsáhlejších sakrálních staveb, k vyhledávaným poutním místům patří Křtiny, Sloup a Vranov, za návštěvu stojí židovská čtvrt Boskovice nebo 500 let starý vyřezávány oltář zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Barbory v Adamově. Při cestách regionem můžete navštívit řadu muzeí s lákavými expozicemi – kromě regionálních muzeí v  Blansku a  Boskovicích, také menší muzea zaměřená na lidové tradice a řemesla, například v Senetářově, Kořenci. V  našem regionu naleznete také řadu technických památek a  zajímavostí. K  architektonickým unikátům patří větrné mlýny v  Kořenci a  Rudici. Národní kulturní památkou je Stará huť u  Adamova – pozůstatek hutnického komplexu, který v  údolí Křtinského potoka nechal v první polovině 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Lichtensteina.

V expozici historických zemědělských strojů v  Boskovicích, která připomíná zdejší zemědělkou tradici, je kromě traktorů, stabilních motorů vystavena

parní oračka. Muzeum historických vozidel, automobilů a motocyklů je také v  Olešnici. V  Blansku si můžete prohlédnout 140 let starý železniční most,

v Muzeu Blanenska, kromě expozice o blanenské litině, uvidíte také Francisovu turbínu vyrobenou v Blanenských železárnách.

Za poklady do Muzea Blanenska šnek Krasík

Pazourkova trasa v rámci archeologické expozice Cesta do pravěku Blanenska. Pážecí cesta zámeckými interiéry, kde děti hledají truhličky s razítky a dovídají se o významných osobnostech, spjatých s  blanenským zámkem. Archeologická herna s  pískovištěm plným ztracených artefaktů, virtuální převlékárnou a dotykovou herní obrazovkou. V letošní sezóně nabídne Muzeum Blanenska několik možností, jak příjemně a smysluplně strávit volný čas. Jaro se ponese ve znamení Dějin udatného českého národa. Tato výstava je pojatá jako jeden velký zábavný komiks a doplňuje ji hra s  kostkami, v  níž se návštěvníci přemění ve figurky. Muzeum Blanenska letos otevřelo novou expozici Blanenská umělecká litina. V  novém hávu se představí ukázky významného průmyslového odvětví blanenského regionu, které proslavilo zdejší železárny po celém světě. Představí se vám pře-

hledná historie zpracování železa na Blanensku, jejíž těžiště leží v období od druhé poloviny 18. století po celé 19. století, kdy železárny se zámkem a celým blanenským panstvím vlastnil rod Salmů. V průběhu celého roku bude také k  vidění archeologická expozice s  názvem Cesta do pravěku Blanenska, jejíž součástí jsou nálezy doktora Jindřicha Wankela z  Býčí skály, zapůjčené Přírodovědným muzeem ve Vídni. Děti si mohou pravěk procestovat s  lupou v ruce a po vyplnění křížovky a splnění celé naučné trasy našeho fiktivního ar-

cheologa Karla Pazourka dostanou na památku jeho odznáček. Přes léto doplní muzejní expozice také dvě výstavy. Od 13. června začne výstava věnovaná blanenskému vynálezci Erichu Roučkovi, 27. června se otevře výstava věnovaná Moravskému krasu, která návštěvníky seznámí s přírodou a  její ochranou nad zemí i pod zemí. Výstava se koná u  příležitosti výročí objevu Amatérské jeskyně, vzniku České speleologické společnosti a  přehlášení CHKO Moravský kras. Obě výstavy budou v muzeu k vidění až do konce října.

Kontakty: Muzeum Blanenska, příspěvková organizace Zámek 1/1, 678 01 Blansko tel.: +420 516 417 221, mob.: +420 725 952 592 info@muzeum-blanenska.cz www.muzeum-blanenska.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 3

Blansko — Brána Moravského krasu® Jen málo turistických lokalit nabízí tak unikátní spojení historických, kulturních a technických památek s  množstvím přírodních zajímavostí jako oblast Blanenska a Moravského krasu. Blansko samotné je ale především moderním městem se zajímavou historií, s bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemím pro všechny druhy rekreačních sportů a  hlavně rozvinutou turistickou infrastrukturou, která z  něho dělá ideální místo pro rodinné výlety či strávení dovolené. Přijměte tedy pozvání do našeho města! Zámek Blansko Renesanční zámek s historickými interiéry a  regionálními expozicemi Muzea Blanenska nabízí archeologické expozice a speciální programy prohlídek pro děti. www.muzeum-blanenska.cz Dřevěný kostelík Pravoslavný dřevěný kostelík z  Podkarpatské Rusi byl do Blanska převezen vlakem v roce 1936. V létě je otevřen každé středeční a  sobotní odpoledne. www.drevenykostelik.cz Kostel sv. Martina Barokní kostel v sezoně nabízí průvodcovskou službu, prohlídky kostelních zvonů včetně starobylého zvonu Poledník a otevřenou vyhlídku ve věži kostela. www.farnostblansko.cz Zahradní LGB železnice Toto téměř třicetimetrové kolejiště s vlastním depem ve sklepě, nádražím,

lanovkou i rozhlednou bude jistě zajímavým zážitkem nejen pro milovníky vláčků. Koupání a sport Blanenský aquapark s  toboganem, skluzavkou a  divokou řekou je v  letních měsících otevřen denně. V rámci vstupného mají návštěvníci přístup i do krytého bazénu v  městských lázních. Osvěžení v horkých dnech nabízí v přírodním koupališti i  rekreační oblast Palava s  travnatými plážemi, dětským hřištěm a minigolfem. Všechna hlavní sportoviště jsou v Blansku soustředěna na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka (zimní stadion, tenisové i  volejbalové kurty, fotbalový a baseballový stadion, skatepark), okolo kterého vede kilometrový okruh pro in-line bruslení. Také cyklisté si mohou léto v  Blansku a Moravském krasu užít naplno. Každý víkend jezdí z Blanska cyklobusy, které přepravují kola z blanenského údolí do okolí, odkud je možné poznávat Moravský kras na kole bez zdolávání velkého převýšení.

Do Moravského krasu! Blansko je opravdovou bránou Moravského krasu, ideálním výchozím bodem pro výlety. Využít můžete turistické linky Krasobus, jejíž pamětní jízdenka disponuje slevovými kupony na vstupy a služby v  Moravském krasu. Kromě jeskyní doporučujeme zejména ná-

vštěvu Domu přírody – interaktivní zážitkové expozice Moravského krasu. Veškeré turistické informace o Blansku naleznete také v  mobilním turistickém průvodci městem Blansko, který je zdarma ke stažení na App Store a Google Play. Mobilní turistický průvodce městem ke stažení

šnek Krasík

V Blansku se se mnou můžete vydat za pokladem po pohádkové trase Za dávnými hrdiny z umělecké litiny. Pracovní list vám dají v informační kanceláři. A za odměnu za nalezení pokladu si zajděte na výbornou zmrzlinu na Rožmitálovu ulici.

Kontakty: Blanenská informační kancelář „Blanka“ Rožmitálova 6, 678 01 Blansko tel.: +420 516 410 470, +420 516 775 185 infocentrum@blansko.cz www.blansko.cz, www.blanensko.cz www.facebook.com/blansko.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 4

Pohádkové Boskovice Nejstarší historie města Boskovice sahá do 13. století. Doklady o minulosti města potkáte v  Boskovicích na každém kroku. Nejstarší pravěké osídlení Boskovické brázdy je představeno v Muzeu regionu Boskovicka, středověkou slávu města připomíná zřícenina boskovického hradu. Novověký život dokládá areál šlechtických budov, kterému dominuje zámek obklopený parky. Starobylostí vyniká také místní židovská čtvrť s  několika unikáty. Navštívit zde můžete synagogu se zachovalou nástěnnou výmalbou. Ze 17. století pochází mikve, která je díky přírodnímu prameni funkční dodneška. Židovský hřbitov patří k  nejrozsáhlejším a  nejnejzachovalejším v České republice, na rozloze 14 528 m2 se nachází přibližně 2 500 náhrobků. Využít můžete také prohlídky židovské čtvrti a  města pro děti. Prohlídky probíhají ve stanoveném čase po předchozím objednání Z  vyhlídky radniční věže si můžete prohlédnout nejen všechny dominanty města, ale také místní krajinu, která vybízí k vycházkám, pěší turistice, cyklovýletům nebo k návštěvě místního arboreta Šmelcovna. Za pohádkami kovbojů a indiánů se vydejte do Western parku, do amfiteátru, který se řadí k  největším v Česku, zajděte za filmovými postavami a příběhy. V Boskovicích můžete navštívit nejen jednotlivé architekto-

nické památky, ale velice populární jsou komentované prohlídky židovské čtvrti, komentované prohlídky místního kostela sv. Jakuba Staršího s unikátními renesančními náhrobky a nově jsou v  nabídce místního městského informačního centra, které sídlí přímo v radniční věži, také prohlídky náměstí.

Kontakty: Městské informační středisko Boskovice, Informační centrum Boskovicko Masarykovo nám. 3/1, 680 01 Boskovice tel.: +420 516 488 677, +420 516 453 253 informace@boskovice.cz www.boskovice.cz www.regionboskovicko.cz

Pohádky a pověsti Boskovicka najdete v místním muzeu Muzeum regionu Boskovicka provozuje čtyři turistické atraktivity. V  původní hraběcí rezidenci se nachází expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene, která ukazuje přírodu, pravěk, středověké i novověké dějiny města a regionu. Nově je v rezidenci připravena interaktivní expozice plná nadpřirozených bytostí Pohádky a pověsti Boskovicka. S využitím audiovizuální techniky jsou v nové expozici představeny známé i  méně známé pověsti z  regionu. Zaujme například pověst Čert a  baba, která se váže k dvěma výrazným kopcům Velkému a  Malému Chlumu, dominantám Boskovické brázdy. Přímo v  místním dialektu si zájemci mohou vyslechnout pověstné a pohádkové příběhy o vílách, čertech nebo vodnících. Součástí expozice je prostor pro dětské tvoření postav či kulis loutkového divadla. Děti i  dospělí si mohou vybrané příběhy dle vlastních scénářů či předloh zahrát, a  to včetně zvukových efektů. K nahlédnutí je také soubor osmdesáti pověstí a pohádek regionu. V Boskovicích najdete také řadu dalších zajímavostí. Parní lokomobila a ukázka traktorů a dalších strojů se nachází v muzeu historických zemědělských strojů.

Kontakty: muzeum@muzeum-boskovicka.cz www.muzeum-boskovicka.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 5

Hrad a zámek v Boskovicích Nedaleko městského centra návštěvníka překvapí kulisa průčelí boskovického zámku. Jeho empírový charakter je jakoby vystřižen z  divadelní scény počátku 19. století. Budova je citlivě obklopena komplexem parků a zahrad a volně tak vplouvá do scenérie, jíž vévodí zřícenina boskovického hradu na vrcholu kopce. Pokud se necháte vtáhnout strohou, přesto však útulnou přesností empírové architektury, přinese vám boskovický zámek nespočet zážitků. Vstupní vestibul je jedinečným odrazem bohaté antické inspirace. Jedinečnost zámeckých pokojů a sálů spočívá v bohatosti empírových tvarů a  barev. Návštěvníka jiště nejvíce upoutají předměty vyjímečného,

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu. V  jeho držení se vystřídalo několik panských rodů a  v  jeho architektuře soudobé stavební slohy. V  počátečním období vznikla stavba v  konturách rané gotiky, zásadní byly vrcholně a  pozdně gotické přestavby. Tvář hradu do jisté míry pozměnila renesance, byť nesetřela mnohé jeho gotické rysy. Během času tak nad Boskovicemi vznikla malebná směsice stavebních slohů spojená do jediné stavby, která stojí na pomezí hradu a  zámku

až kuriozního charakteru. Měděný globus, na kterém je hvězdná obloha zobrazena pomocí heraldických znaků, je jeden ze tří na světě. Výjevy z protitureckých válek v sálu bitev jsou malované na buvolí kůži. Rokokové dětské divadélko, dar anglické královny Viktorie, je opravdovou technickou zajímavostí. Dětem je taktéž určena miniaturní nábytková souprava. Ze samotného zámeckého interiéru potom vyniká velkolepý sál, dnes využívaný jako koncetní síň. Zámek Boskovice byl na základě restitučních zákonů navrácen rodině Mensdorff-Pouilly, která jej vlastní dodnes. Více na www.zamekboskovice.cz

tak, jak dnes tyto termíny chápeme. V současné době je hrad v majetku rodu Mensdorff – Pouilly a  je veřejnosti přístupný. Z mohutné zříceniny se nabízí impozantní výhled do okolní krajiny. Technickým unikátem je dřevěné šlapací kolo, vytahující vodu z 26 metrů hluboké studny. Dodnes se z hradu dochoval kompletní vnější hradební okruh i s baštami, velmi dobře dochované pozůstatky dvoupatrového paláce a řada působivých detailů, např. kamenicky zpracovaných erbovních znaků či nápisů. Více na www.hradboskovice .cz

Jeskyně Blanických rytířů — Rudka u Kunštátu Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií, které vzniklo na přelomu 20. a 30. let minulého století. Nachází se nedaleko města Kunštát, na kraji obce Rudka, v nitru kopce Milenka. Tvůrci tohoto jedinečného díla byli nadaný sochař samouk Stanislav Rolínek a  kunštátský občan, velkouzenář František Burian. V  roce 1928 zde Rolínek vytesal monumentální sochu prvního československého presidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která se svou výškou 14 m byla označována za největší ve střední Evropě. Během protektorátu v  roce 1941 však bylo toto velkolepé dílo na základě udání zničeno a dnes zde proto uvidíte pouze hrubé obrysy a obrovské boty. Současně probíhaly práce na jeskyni. Ve vyhloubeném labyrintu chodeb si můžete prohlédnout bájnou armádu Blanických rytířů v čele se svatým Václavem. Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev. Nad lesoparkem s  Jeskyní Blanických rytířů stojí v  nadmořské výšce 579 m n.m. Burianova rozhledna. Byla postavena v  roce 1928, je kamenná a  vysoká 16 metrů. Za dobré viditelnosti z ní dohlédnete až na Jeseníky, Orlické hory a Pálavu. Smyslová zahrada je součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů od roku 2009. Původně byla určena pro nevidomé a  zrakově postižené, je však zajímavá

pro všechny návštěvníky. Ti zde mohou všemi smysly poznávat přírodu. Rozeznávat rostliny zajímavé hmatem či chutí a byliny výrazných vůní, orientovat se pomocí zvuku potůčku, a nebo hmatem rozeznávat různé materiály.

Otevírací doba: duben až říjen úterý–neděle 9.00–12.00 a 13.00–16.30 listopad až březen v sobotu, v neděli a ve státní svátky 9.00–12.00 a 13.00–15.00 www.rudka.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 6

Rudice - Geografický střed Moravského krasu Výlety Rudice je nejlepším výchozím místem do střední části Moravského krasu. U rudického mlýna naleznete nástup na několik naučných stezek: Rudické propadání, Cesty železa, naučná stezka Rudické doly a stezka Srdcem jižní Moravy. Nejromantičtější zastávkou turistických cest je skalní amfiteátr Kolíbky a nedaleké propadání Jedovnického potoka s 12 km dlouhým jeskynním systémem Rudické propadání – Býčí skála. U Býčí skály v Josefově vyvěrá z podzemí potok. Obec s  železářskou a  hornickou tradicí, jejíž vznik sahá až do roku 1247, leží v  geografickém středu Moravského krasu. Prapůvod osídlení zdejší krajiny spadá do období slovanské kolonizace počátkem 9. století. Slované se v okolních hvozdech usídlili jako prospektoři, uhlíři, horníci a  hutníci. Železná ruda, která se zde v minulosti těžila, dala obci jméno. Větrný mlýn V  roce 1865 postavili manželé Matěj a  Františka Ševčíkovi na holém kopci Tumperku kamenný válcový větrný mlýn holandského typu. Větřák je vysoký 7,5 m a síla zdiva u paty mlýnu je 135 cm. Lopaty byly i s původní kuželovou střechou natáčecí pro nastavení do optimálního směru větru. Dnes je v budově umístěno muzeum historie obce a stálá expozice speleologie, mineralogie, geologie, historie hutnictví a  hornictví.

Geopark Vznikl v bezprostřední blízkosti mlýna. Z  několikatunových přírodních vzorků (stratotypů) hornin byla sestavena uskupení podle stáří a  sledu vrstev, doplněna přehlednými popisy, srozumitelnými i pro laiky. Na úvodním panelu při vstupu je vysvětlena geologie a stáří jednotlivých celků i celková geneze území.

Hornictví Povrchovou těžbu železných rud vystřídal v 18. století hlubinný způsob. Šachty dosahovaly hloubek přes 100 metrů. Těžba rud zde byla ukončena na přelomu 19. a  20. století Ve 20. století se v Rudici těžily kaolin a stavební písky. Těžba byla doprovázena nálezy druhohorních zkamenělin a rudických geod. Práce na těžbě kaolinů skončily v polovině 20. století. V okolí Rudice najdeme množství malebných jezírek, která vznikla díky zdejší hornické činnosti. Je možné je obejít po naučné stezce Rudické doly. 3D projekce Ku příležitosti 20. výročí vzniku muzea byla ve mlýně zahájena stereoskopická (3D) projekce, která v 10 minutách realisticky ukazuje přírodní unikáty Rudice a okolí. V malém 3D kině tak návštěvníci mohou zhlédnout stereoskopický obecní film, první svého druhu v ČR. Pohádková Rudice stezka Rudice a  její okolí je hojně využíváno filmaři i dokumentaristy ke zpracování filmových, dokumentárních pořadů či pohádek. Jeskyně Rudické propadání www.speleorudice.cz Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála v Moravském krasu je se svojí délkou přes 12 km druhý nejdelší v České republice. Mocný příkrov devonského vápence dal vzniknout i 153 m hluboké Rudické propasti, nejhlubší v  České republice. Podzemní tok Jedovnického potoka padá do hloubky 86 m soustavou vodopádů, z nichž nejvyšší měří 35 m. Místní jeskyňáři organizovaní pod hlavičkou České speleologické společnosti navazují na bohatou historii objevování rudického podzemí. První výzkumy starohraběte Hugo Salma v  roce 1802

patří k nejdramatičtějším v  dějinách průzkumu Moravského krasu. Rudické propadání tvoří vysoké podzemní kaňony i mohutné dómy. Největší přírodní prostoru naší republiky Obří dóm naleznete právě zde. Nad podzemním tokem se i ve více jak stometrové výšce nachází labyrint komínů i  horizontálních chodeb, které jsou společně s bohatou sintrovou výzdobou důkazem neustálého procesu krasovění. Do podzemního řečiště přitéká několik přítoků. Přítok Tipeček byl zadržen v  malé jeskynní přehradě, ze které je čerpán do rudického vodovodu. Největší přítok „Stará řeka” je jedním z posledních velkých speleologických otazníků Moravského krasu.

šnek Krasík

V Rudici se mnou můžete putovat „Za rudickými vodami“. Pracovní list k trase, která vás provede okolím Rudice, získáte v Turistickém informačním centru na větrném mlýně.

Kontakty: Informační centrum Větrný mlýn – Prodej regionálních produktů Moravského krasu – Wifi free – Pohádková cesta šneka Krasíka – 3D projekce tel.: +420 602 729 084, obec@rudice.cz, www.rudice.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 7

Městys Křtiny Santiniho chrám Český barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel navrhl důmyslnou symetrickou kompozici, vystavěnou na půdorysu řeckého kříže. I když stavba nebyla z  finančních důvodů dokončena, patří i  v  nynější podobě tento barokní skvost k  Santiniho vrcholným dílům se staletou mariánskou poutní tradici. Zvonohra Ambity chrámu v  sobě ukrývají i  jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě o  33 zvonech. Zvonohra hraje pravidelně dvakrát týdně. Kostnice V podzemí kostela byla objevena a zpřístupněna rozsáhlá kostnice, obsahující kromě pozůstatků středověkých křtinských obyvatel i  několik lebek vyzdobených záhadnými ornamenty, jejichž význam se dodnes nepodařilo objasnit. Křtinské arboretum Je v něm pěstováno na tisíc druhů domácích i exotických dřevin. Mezi vzácnostmi je vzrostlý pajehličník přeslenitý pocházející až z dalekého Japonska. Zajímavostí je venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka „Chvála stromů”.

Velké Opatovice Město leží ve střední části Boskovické brázdy, na území tzv. Malé Hané. Z významných panských rodů, které opatovické panství vlastnily, to byli páni z Kunštátu, Věžníkové, Salmové a Herbersteinové. K zajímavostem ve městě patří barokně-empírový zámek s  parkem, barokní kostel sv. Jiří a  řada barokních soch a  křížů. V  moderní dostavbě zámku pod názvem „Fosilli“ se nachází Moravské kartografické centrum – muzeum kartografie a  příbuzných oborů. Nejvýznamnějším muzeálním předmětem je největší velkoplošná mapa Moravy (spodní fotografie). Ve staré části zámku sídlí Památník města s expozicí zaměřenou na město a  okolní region. Městem prochází dvě naučné stezky – Velké Opatovice a  Hanýsek. Pro sportovní vyžití je k dispozici moderní letní koupaliště, areál zdraví a řada sportovišť. Pro cyklisty služba Cyklisté vítáni.

Kontakty: Informační centrum Mikroregionu Malá Haná Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice tel.: +420 516 477 303, +420 773 149 327 infocentrum@velkeopatovice.cz www. velkeopatovice.cz www.facebook.com/velkeopatovice


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 8

Městys Svitávka Löw-Beerova vila – tato secesní stavba na obdélném půdorysu s barokními a  klasicistními prvky byla postavena v  letech 1900–1902. Jedná se o  hodnotnou stavbu, dokládající styl vilové výstavby na sklonku 19. století v  naší vlasti. Zdobná fasáda objektu je provedena ve stylu secesního historizmu, v  místech oken a  balkónových dveří zdobena rostlinnou a volutovou dekorací. Historicky je úzce propojena se slavnou brněnskou vilou Tugendhat. Majitelka této slavné brněnské vily Gréta Tugendhatová pocházela ze Svitávky. Ve vile se nachází malé muzeum rodiny Löw-Beer a současně zde sídlí Úřad městyse Svitávka. Tato historická budova je zapsaná v seznamu kulturních nemovitých památek ČR. Na obrázku Velká vila Svitávka. Na dohled v parku se nachází i Malá vila Svitávka. Obě vily navrhl brněnský stavitel Josef Nebehosteny.

Kontakty: Úřad městyse Hybešova 166 679 32 Svitávka tel.: +420 516 471 271, +420 516 471 320 info@mestys-svitavka.cz www.mestys-svitavka.cz

Město Olešnice Městečko leží na Boskovicku, v severním cípu Jihomoravského kraje. Nejvyšší bod (kopec Kopaniny) se ski-areálem a  rozhlednou měří 688 m. V  městečku žije 1700 obyvatel. Nejstarší zmínka o obci, datovaná z roku 1073, je zachována ve falsu z  roku 1163. Původními majiteli panství byli páni z Lomnice, kteří u obce Louka nechali vystavět stejnojmenný hrad Louka. K  tomuto hradu pak vzniklo trhové městečko, které se stalo hospodářským centrem Louckého panství. Nejstaršími historickými objekty v Olešnici jsou tři sakrální stavby. Nejstarší z  nich je kostel sv. Mikuláše z počátku 18. století, největší je kostel sv. Vavřince na náměstí z počátku století devatenáctého. Zde je možné si celoročně prohlédnout unikátní řezbářskou práci figur betléma z města Betlém v Izraeli. Na ulici Rovečínské se nachází evangelický kostel z  19. století se hřbitovem. V  lesoparku Skalky je bývalé popravčí místo městečka Olešnice, které mělo hrdelní právo. Na trati Oulehla mezi Olešnicí a Ústupem se odehrála v roce 1742 bitva mezi rakouskými rejtary a  saskými vojsky. Na památku této bitvy zde byla postavena „Boží muka“. Olešnicí prochází řada cyklotras, je místem zastavení řady turistů, kteří vedle již zmíněných atraktivit mohou využít výletů do okolní přírody, či navštívil lesopark Skalky.

Městečko Olešnice tvoří centrum mikroregionu, jednak vazbami dopravními, zaměstnaností, školstvím, obchody, kulturou i sportem. Turisticky atraktivní výrobou je manufaktura – původní rukodělná dílna modrotisku, který se v Olešnici jako unikátní výroba zachoval do dnešních dnů. V městečku se, mimo jiné, nachází digitální kino, koupaliště nadregionální

úrovně, moderní fotbalové hřiště, kluziště, tenisový a volejbalový kurt a  atletický areál. Za zmínku stojí Muzeum modrotisku a  Muzeum strašidel a  postav pověstí Olešnicka, velkou turistickou atraktivitou pro zimní sporty je moderní ski-areál s celoročním provozem. Moderní stravovací a  ubytovací kapacitou je hotel Závrší na náměstí. Ubytování poskytuje i  penzion U  Ševčíků

a ubytování Na Habeši. Olešnice je známá jako centrum spolkového života. Působí zde řada neziskových organizací a spolků, které mají dlouhou tradici a  které obohacují kulturní a společenský život v regionu. Za své aktivity v Programu obnovy venkova získala Olešnice v roce 1999 prestižní ocenění jako vítěz celostátní soutěže „Vesnice roku ČR“.


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 9

Zažijte středověk na kunštátském zámku

Státní zámek Lysice národní kulturní památkou Barokní stavba zámku se nachází na místě renesanční vodní tvrze. Budova zámku, upravována ještě počátkem 19. století, vyniká architektonicky ojedinělou zámeckou zahradou s promenádní kolonádou s krytou pergolou. Jeho interiéry zaujmou bohatými sbírkami nábytku a  předmětů uměleckého řemesla, od renesance k secesi a historizující slohy. Přijďte si prohlédnout naši zbrojnici nebo zlatý kočar.

Věděli jste, že kunštátský zámek ukrývá ve svém nitru středověký hrad? Pro rodiny s dětmi je určen speciální návštěvnický okruh. Prohlídka je přizpůsobena různým věkovým skupinám a probíhá v  expozici s  názvem V  erbu tří pruhů v doprovodu vyškoleného průvodce. S pomocí pracovních listů, sbírkových předmětů a  interaktivních prvků výstavy se děti seznámí s problematikou staveb středověkých hradů, významem víry, s dobovými válečnými událostmi i mimořádným mocenským vzestupem rodu pánů z Kunštátu. V  renesančních prostorách zámku se malí návštěvníci naopak zaměří na běžný život různých společenských vrstev,

Doporučujeme Café Dubský, denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin. V létě do 17 hodin.

stravování, nemoci a zjišťují, kdo ze současných evropských panovníků je potomkem krále Jiřího z  Kunštátu a  Poděbrad.

Kontakty: Státní zámek Kunštát Zámecká 1 679 72 Kunštát tel: +420 516 462 062 kunstat@npu.cz Informace o otevírací době a cenách vstupenek: www.zamek-kunstat.cz

Obec Vilémovice

Muzeum perleťářství Senetářov Obec Senetářov se nachází na silnici spojující okresní města Blansko a Vyškov, nedaleko od známého rekreačního centra Jedovnice. Budova Muzea perleťářství a tradičního bydlení je příkladem typické hospodářské usedlosti střední Moravy. Budova je postavená z nepálených cihel, s valbovou střechou krytou došky. Uvnitř objektu je umístěna expozice výroby perleťových knoflíků a  také výstavka starých kolkovaných cihel. Expozice byla rozšířena o  venkovní prostory, kde jsou vystaveny různé zemědělské stroje používané v minulosti.

Obec Vilémovice je sice malá obec na území CHKO Moravský kras, nicméně se může pyšnit světoznámou propastí Macochou, která leží na jejím katastru a od obce je vzdálená pěší trasou asi 1,5 km. Kromě propasti se v okolí obce nachází řada dalších zajímavých krasových jevů: závrty, škrapy, jeskyně, jež jsou cílem mnoha amatérských skupin jeskyňářů. Obcí prochází „Pěší trasa Vilémovice brána do Moravského krasu“, vybudovaná spolkem Včela pro Moravský kras z.s., která začíná na horním konci obce a končí na Macoše. V obci je kaple zasvěcená sv. Petru z Alkantary, Obecní dům, který je multifunkčně využívaný – kromě obecního úřadu je

Kontakty: Státní zámek Lysice Zámecká 1, 679 71 Lysice tel.: +420 516 472 235 lysice@npu.cz www.zamek-lysice.cz

zde knihovna, speleomuzeum, hasičská zbrojnice, klubovna, kulturní sál, malá posilovna a také hospoda U netopýra. Pro turisty funguje v obci rodinný penzion Ubytování u Macochy, který je zapojen do programu Pohádkové království šneka Krasíka. Vilémovice jsou vhodným výchozím bodem pro pěší i cykloturisty. www.vilemovice.cz

Otevírací doba muzea: v červnu pouze o víkendech v době od 9.30 do 15.30  v červenci a srpnu každý den v době od 9.30 do 15.30 Skupinové prohlídky je třeba si předem domluvit. tel.: +420 739 407 244 muzeum32@gmail.com. www.muzeumsenetarov.wz.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 10

Za klenoty naší přírody Navštivte jedinečný Moravský kras s největším počtem veřejně přístupných jeskyní v  České republice, s  nejhlubší propastí Macocha ve střední Evropě. Krasové území utvářely po tisíciletí podzemní řeky v  masivu Drahanské vrchoviny. Krasové plošiny jsou proto protkány až 150 metrů hlubokými žleby. Ze sedmi řek, které tudy protékají, můžete vidět 29kilometrovou Punkvu, která je nejdelším podzemním vodním tokem v Česku. Krásu jeskynních komplexů modeluje také Říčka, která ústí do Litavy, Křtinský potok se sedmi ponory a další menší toky. Vycházky a relaxaci nabízí Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně s mnoha studánkami a  Lesnickým Slavínem. V  bohatých smíšených křtinských lesích jsou udržovány výhledy do okolí, upravovány lesní palouky. V arboretu si zde můžete prohlédnout sbírku více než tisíce dřevin z  celého světa. Krásu, ale také inspiraci pro zakládání zahrad, najdete v Arboretum Borotín v údolí Boskovické brázdy. Vyniká ukázkami různých druhů zahrad, rozsáhlým alpiniem nebo bylinkovou expozicí. Boskovická brázda je světoznámou paleontologickou lokalitou. Zkameněliny můžete po předchozí rezervaci vidět v  expozici minerálů a  fosilií Václava Stoupala ve Vískách.

Jeskyně V Moravském krasu je pro návštěvníky otevřeno pět veřejnosti zpřístupněných jeskyní. U poutního místa Sloup jsou to Sloupsko-šošůvské jeskyně s  archeologickou lokalitou Kůlna. Kromě klasických okruhů nabízejí i atraktivní zážitkovou trasu „Po stopách Nagela“. Nedaleko odtud se u  Ostrova u  Macochy nachází jeskyně Balcarka s mimo-

řádně bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Jeskyně Výpustek u  Křtin představuje pohnutou historii podzemních prostor a součástí prohlídky je i vojenský kryt a zajímavá expozice v provozní budově. Kateřinská jeskyně nedaleko Skalního mlýna má největší zpřístupněnou jeskynní prostoru v  České republice a  unikátní výzdobu v  podobě uskupení hůlkových stalagmitů. Punkevní jeskyně jsou známy světově proslulou propastí Macocha a  projížďkou na motorových člunech po podzemní Punkvě. V sezónních měsících je nutno si rezervovat vstupenky do Punkevních jeskyní s velkým předstihem. Mobilní průvodce po jeskyních ČR ke stažení

Ústřední informační služba Skalní mlýn 678 25 Blansko — Skalní mlýn tel.: +420 516 413 575, +420 516 410 024, +420 602 205 584, e-mail: info@caves.cz www.cavemk.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 11

Společnost pro Moravský kras stejně jako jsou vstupy do jeskyní. Kapacita je dostatečná a ani v nefrekventovanějších dnech se nemusíte bát, že byste se k jeskyním nedostali včas. Lanová dráha Macocha zajišťuje návštěvníkům spojení od Punkevních jeskyní k  vyhlídkovým můstkům a  Chatě Macocha u propasti od roku 1995. Je pokládána za jeden z nejšetrnějších druhů dopravních prostředků. Je-li navíc účelně a  šetrně umístěna ve svém přírodním prostředí, nelze pochybovat o jejím

Novodobé symboly ochrany přírody Moravského krasu, to je vláček mezi Skalním mlýnem a Punkevními jeskyněmi a lanovka k hornímu Můstku propasti Macocha. Díky logickému začlenění do systému pohybu návštěvníků v  nejexponovanější části Moravského krasu se podařilo vyčlenit automobilovou dopravu z tohoto jedinečného území. Věřte, že se Vám zatají dech, až po-

významu. Za více než 20 let provozu jsme bezpečně přepravili statisíce návštěvníků. Je alternativou pro všechny návštěvníky Moravského krasu, kteří nechtějí či nemohou chodit pěšky. Její trasa vede v blízkosti vápencových skal a je tedy zárukou atraktivní vyhlídky.

www.smk.cz, www.skalnimlyn.cz, www.chatamacocha.cz

jedete lanovkou na Macochu a uvidíte, jaké převýšení překonáváte. Nevěříte? Tak neváhejte a vydejte se k nám! Přepravu návštěvníků Punkevních jeskyní ze záchytného parkoviště ve Skalním mlýně zabezpečují od roku 1993 dvě silniční vlakové soupravy. Jejich jízdní řád je sladěn se vstupy do Punkevních jeskyní, kdy jezdíme v  pravidelných intervalech 20 nebo 40 minut,

Dům přírody Moravského krasu Arboretum Křtiny Arboretum Křtiny se rozprostírá ve výšce 500 m nad mořem na 23 hektarech území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Zahrnuje přes 1 000 druhů dřevin z celého světa. Unikátní sbírka byla založena v  letech 1928–1929 profesorem Augustem Bayerem. Od vzniku arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen získaných sběrem nebo výměnou. V údolí, probíhajícím od severu k jihu, se značně uplatňují mrazy a proudění vlhkého vzduchu. Na svazích nad potoční nivou, uprostřed lesních porostů, jsou vytvořeny palouky s  výsadbami exotických dřevin. K velmi zajímavým patří některé jehličnany a liány, patrně

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko, které se nachází nedaleko Skalního mlýna. Kromě využití běžných služeb informačního centra se můžete aktivně zapojit do procesu poznávání a objevování Moravského krasu v interaktivní expozici. Seznámí vás nejen s procesem vzniku jeskyní a krápníků, ale i s životem netopýrů nebo s krásami přírody. Kromě návštěvy expozice se můžete s pracovníky Domu přírody např. vypravit za poznáváním přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras při „Komentovaných procházkách“ nebo vyrazit

do terénu za poznáváním „Skryté krásy kamenů“. A pokud Vás zajímají chutě a vůně Moravského krasu, neváhejte a  přijďte si vyzkoušet jak chutná tradice s programem „Tisíc chutí Moravského krasu“.

Kontakty: tel.: +420 516 414 826 info@dpmk.cz www.dumprirody.cz/ moravsky-kras

největší v české republice, bohatá je i kolekce vrb. Součástí arboreta je i bukový prales – ukázka druhové skladby původních lesů. Mimo dřeviny jsou zde pěkná společenstva nivních luk s  řadou chráněných druhů bylin. Inspiraci je možno načerpat i v různých zákoutích, která jsou doplněna dřevěnými skulpturami.

Kontakty: arboretum@slpkrtiny arboretum-krtiny.cz provoz: so–ne od 9–17 hod. základní prohlídkový okruh 1 hod. prohlídkový


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 12

Za aktivním odpočinkem Doporučit konkrétní nabídku pro aktivní odpočinek V Moravském krasu není lehké, a  to proto, že atraktivních sportovních, relaxačních možností u nás najdete bezpočet. Můžeme začít u cyklistiky: značené cyklotrasy, cyklobusy, singletraily, půjčovny kol, půjčovna sagwayů nadchnou nejen pokročilé sportovce, ale také rodiny s dětmi. Na své si přijdou také příznivci in-line bruslení – například v  Blansku nebo Sloupě. V areálu Velká Dohoda zažijete lezení na přírodní lezecké stěně či v lanovém centru. Příznivce rekreační turistiky lákají značené turistické trasy procházející malebnou krajinou, místními vesnicemi a městy. Při prohlídce

vybraných jeskyní můžete po předchozí rezervaci zvolit adrenalinovou trasu. Aquaparky najdete v Boskovicích a Blansku, přírodní koupání na rybníku Suchý, bohatá je místní nabídka pro rekreační rybolov. Jízdu na koni si můžete dopřát v  boskovickém westernovém městečku, Agrocentru Ohrada nebo penzionu U strakatého koně v Hořicích. V krásné přírodní scenérii se rozprostírá areál Kořenec Golf, pro milovníky střelby je připravena kulová střelnice v  Letovicích nebo broková střelnice na Sudickém Dvoře. A v neposlední řadě můžete navštívit řadu sportovních a  kulturních akcí nejen v  Moravském krasu, ale v celé destinaci.

Krasojízda přírodou

Ptáte se co je to SEGWAY? Je to moderní, dvoukolový a inteligentní dopravní prostředek, který si jistě získá Vaši přízeň již po pár minutách. Nabízíme Vám zpestření Vašeho volného času, oživení Vašeho pobytu či netradiční dárek pro Vaše blízké. Projížďku nabízíme standardně přímo v Moravském krasu z centra Skalní mlýna a podle zvoleného času můžete prozkoumat trasu k Punkevním jeskyním, na Macochu, k  Sloupsko-šošůvským jeskyním nebo zvolit trasu vlastní. Fantazii se meze nekladou! Dopravu zabezpečíme podle potřeby.

Jízda na SEGWAY je velice jednoduchá, zvládne ji každý a především… je to zážitek! Proto neváhejte a přijďte si jízdu přírodou vyzkoušet!

Kontakt: FPO s.r.o. Smetanova 299/4 678 01 Blansko Půjčovna sportovních potřeb: tel.: +420 733 644 466 www.kamvblansku.cz

Vavřinec - za nádhernými výhledy a zajímavostmi o včelách Rozhledna Podvrší u Veselice Rozhledna se nachází na ochozu železobetonové telekomunikační věže, stojící od roku 2001 na nejvyšším bodu na území obce Vavřinec – na kopci Podvrší. Nadmořská výška kóty Podvrší je 590 m n. m. a celková výška věže je 50 m. Vyhlídkový ochoz je umístěný ve výšce 32 m nad patou věže a poskytuje kruhový rozhled do širokého okolí. Rozhledna se nachází v těsném sousedství modré turistické stezky po níž je vedena i cyklotrasa č. 5116.

Kontakty: tel.: +420 725 116 593 info@rozhledna-podvrsi.cz www.rozhledna-podvrsi.cz GPS: 49.3891022N, 16.7039919E Vstupné: 30 Kč dospělí, 20 Kč děti (6–15 roků) Otvírací doba na rozhledně: Květen, červen Pá: 14.00–19.00 hod. So, Ne: 9.00–19.00 hod. Červenec, srpen Po–Ne: 9.00–19.00 hod. Září, říjen Pá: 14.00–18.00 hod. So, Ne: 9.00–18.00 hod.

Muzeum včelařství Muzeum včelařství Moravského krasu bylo otevřeno pro veřejnost koncem srpna 2015. Expozice, která je umístěná ve víceúčelové budově ve Veselici je zaměřená na historii včelařství v regionu Moravský kras a stala se tak vedle rozhledny Podvrší dalším turistickým cílem pro návštěvníky regionu. V  muzeu je možné zakoupit drobné občerstvení a  současně i  výrobky obohacené včelými produkty. Víceúčelová budova stojí v těsném sousedství cyklotrasy č. 5116 – Blansko – Boskovice a parkoviště před budovou je nástupním bodem k návštěvě rozhledny Podvrší. V budově

se také nachází sezónní Turistické informační centrum.

Kontakty: tel.: +420 602 169 282 vcela.lidem@seznam.cz www.muzeumvcelarstvi.cz GPS: 49.3935467N, 16.7067553E Vstupné: 30 Kč dospělí, 20 Kč děti (6–15 roků) Otvírací doba v muzeu včelařství Červenec, srpen Po–Ne: 10.00–18.00 hod.


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 13

Kemp Olšovec – centrum relaxace i aktivního odpočinku Jedovnice – místo v  okrese Blansko, místo pro relaxaci i aktivní odpočinek. Díky krásné přírodě a okolí – rybník Olšovec, Moravský kras, hluboké lesy, Rakovecké údolí, hrady, zámky, technické a  kulturní památky v  okolí – patří Jedovnice mezi nejvýznamnější střediska rekreace v Jihomoravském kraji. Kemp Olšovec Kemp Olšovec je charakteristický zajímavou polohou, místem na břehu rybníka Olšovce, místem ideálním pro výlety nejen do jeskyní Moravského krasu, ale také za zajímavými místy okresů Blansko, Boskovice, Brno. Lesy a krásné okolí Jedovnic nabízí odpočinek i sportovní vyžití: turistika, cyklistika – cyklotrasy, cyklostezky, trasy Singletrail Moravský kras, vodní sporty, vodní lyžování, minigolf, půjčovna šlapadel, různá sportoviště a  možnosti dalších sportovních aktivit. V  obci lze využít tenisové kurty a  víceúčelovou halu. Kemp je místem vhodným také pro konání oslav, rodinných setkání, srazů, školení, teambuildingů, táborů atd. V letních měsících je možné zakoupit povolenky na chytání ryb přímo na recepci. Hosté si mohou vybírat z široké nabídky ubytování: bungalovy (celoročně), zděné i dřevěné chaty, pokoje ve zděné budově (celoročně), různé další druhy dřevěných chatek, místa pro karavany i stany.

Kontakty: Kemp Olšovec Jedovnice, Kopeček č. ev. 535 tel.: +420 725 896 488 e-mail: rezervace@olsovec.cz web: www.olsovec.cz www.jedovnice.cz www.moravskykras.eu GPS: 49° 19‘ 58“N 16° 45‘ 46“E

SPORTOVNÍ RÁJ pro děti i dospělé minigolf, sportovní hřiště, beachvolejbal, nohejbal, ruské kuželky, pétanque, dětské hřiště, dětský bazének, půjčovna šlapadel, koloběžek, vodní lyžování, wake boarding, turistické a naučné stezky, cyklotrasy, cyklostezky, trasy Singletrail Moravský kras


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 14

Westernové městečko Boskovice kovbojském koni, nebo vyzkoušejí stezku odvahy v lanovém centru. Na velké čeká střelnice Mr. Santera a indiánská vesnička, kde si mohou vyzkoušet střelbu z luku nebo se naučit zacházet s tomahawkem. Divadelní představení ve velkém amfiteátru přiblíží dění na divokém západě s  humorem a  nadsázkou a každou sobotu máme v Saloonu 1870 country bál.

Udělejte si výlet v čase Když se řekne dovolená, mnozí z nás si vybaví letadlo nebo pláž daleko od kolotoče povinností běžných dní. K cestování do dálek neodmyslitelně patří i časový posun. Zejména při dalekých cestách za odpočinkem a dobrodružstvím si hodinky posouváme tak, aby ladily s místním časem destinace, do které jsme se vydali. Při cestování po Evropě si obvykle čas posouváme o  hodinu či dvě. Umíte si však představit, že se na dovolenou vydáte na místo, kde se píše rok 1870 a přitom si hodinky nemusíte posouvat vůbec? Kousek od Brna můžete zaparkovat na místě, kde se zastavil čas. Lidé zde žijí v přátelském vztahu se zvířaty a dodržujeme obyčejné přírodní zákony. Dů-

WESTERNOVÉ ˇ ˇ MESTECKO

stojnost každého člověka je u nás nedotknutelná. Ve Westernovém městečku Boskovice, na místě opuštěného pískovcového lo-

lit, indiánská vesnička nabízí nevšední zážitky a vyschlé koryto řeky ukrývá cenné poklady. Namísto koruny platí dolar Westernové městečko slibuje autentické prostředí divokého západu a to nejen kvůli dobovým stavbám či lidem v kostýmech, ale také díky vlastní měně. Jeden boskovický dolar odpovídá jedné české koruně.

mu, se prohánějí kovbojové na koních. Saloon 1870, občerstvení u Šedých Vlků nebo stylová cukrárna na Main Street zvou na ochutnávku místních specia-

Zábava pro malé i velké V  areálu městečka si na své přijdou malí i  velcí. Ti nejmenší si do sytosti užijí El Pohodu s  krmením rybiček v malém jezírku, ti větší si mohou půjčit na procházku kozičku a pokud budou odvážní, povozí se na opravdovém

Dechberoucí koňská show V naší koňské aréně se dozvíte, že vztah člověka a koně není o zneužívání koňské velikosti a  síly, ale právě naopak, o uzavření věčného přátelství, porozumění a  lásky. Strhující představení s kaskadérskými kousky jezdců nenechá ani jedno oko suché. Někdy není potřeba jít daleko, abychom se vrátili k  dětským snům a  znovu si mohli zahrát na kovboje a indiány. Zde se vám nikdo smát nebude, právě naopak. Každý si bude hrát s vámi a rád.

Kontakty: Westernové městečko Boskovice s.r.o. Komenského 50 680 01 Boskovice tel.: +420 737 000 000 info@westernove-mestecko.cz www.westernove-mestecko.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 15

Gastronomie a wellness Destinace Moravský kras a okolí nabízí bezpočet lákavých turistických cílů, neopakovatelných zážitků. Navštívit sedm zámků a ponořit se do hlubin několika jeskynních komplexů v jednom jediném dni nelze zvládnout. Pokud se rozhodnete skutečně poznávat a objevovat Moravský kras, Boskovicko a Blanensko, pak neváhejte a využijte možnosti ubytování, wellness a  místní gastro­ nomie. Kvalitní restaurace a  ubytovací služby najdete ve všech koutech destinace. A  čím více z  jedinečné krajiny Moravského krasu a okolí uvidíte, tím více si ji zamilujete. Pokud dáváte přednost nocování na venkově, právě vám je určeno ubytování venkovského typu například ve Vískách či na Sudickém Dvoře, bohatou nabídku doprovodných gastronomických akcí nabízí statek Samsara, stylovým prostředím vás okouzlí Porčův mlýn v Býkovicích. Nabídku ubytovacích služeb doplňují autokempy Olšovec a Suchý. Pokud jste příznivci ubytování hotelového typu, pak se vám bude líbit v  hotelu Olberg ve Skalním mlýně, či v  blanenských hotelích Panoráma, Holiday Macocha a Zámecká sýpka. V jedinečném historickém prostředí nabízí služby penzion v boskovické židovské čtvrti se stylovou restaurací U  Rudyho, ubytovat

se můžete také přímo ve Western parku, či v boskovických hotelích Pod zámkem, Moravia nebo Slavia. Wellness služby nabízí hotely Panorama a  Olberg, relaxační služby a pivní lázně najdete v ho-

telu Sladovna v Černé Hoře a  v  Agrocentru Ohrada Vísky. V  Agrocentrum Ohrada můžete pivo také ochutnat, vaří jej zde ve vesnickém pivovaru. Průmyslově vyráběné pivo nabízí pivovar

Černá Hora. S výběrem ze široké nabídky restaurací, kaváren a  pizzerií Vám poradí v blanenské informační kanceláři Blanka nebo v Městském informačním středisku Boskovice.

Hotel Sladovna Nechejte se hýčkat v hotelu Sladovna v  Černé Hoře, který nabízí ubytování v  komfortně zařízených pokojích různých typů. Všechny pokoje jsou moderně vybaveny. Hostům je k dispozici Wellness centrum s  bazénem, whirlpoolem, saunovým světem – sauna finská, bio aroma, parní aroma, parní solná a  infra sauna. Můžete si vychutnat pivní lázně a  spoustu pivních procedur. Nejen milovníci piva si zde ale najdou zalíbení. Dále se můžete těšit na pestrou nabídku masáží a koupelí. Hotel disponuje i krásnou restaurací, která nabízí gurmánské zážitky inspirované českou i mezinárodní kuchyní. Interiér je do detailu vyladěný a  zároveň příjemný a útulný. Pro nejmladší návštěvníky jsme připravili dětský koutek, zájemcům o historii doporučujeme pivovarské muzeum. Správné místo pro Váš pobyt.

Kontakty: Hotel Sladovna **** nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora tel.: +420 539 086 395, mob.: +420 731 689 907 recepce@hotelsladovna.cz www.hotelsladovna.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 16

Hotel Olberg Olomučany Hotel Olberg najdete na okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras, v klidné obci Olomučany, poblíž města Blanska. Kromě moderního ubytování a  služeb restaurace u nás můžete využít privátní wellness zónu se saunou, vířivkou a venkovním vyhřívaným bazénem s  protiproudem, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovních potřeb. Přijďte na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů a načerpejte novou energii, užijte si klid a pohodu. Těšíme se na Vás!

Kontakty: Restaurace a hotel Olberg Olomučany 58 679 03 Olomučany hotel: +420 734 446 291 restaurace: +420 734 440 088 hotel@olberg.cz, restaurace@olberg.cz

Zámek Křtiny Zámek Křtiny vlastní Mendelova univerzita v Brně, spravován je Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, stejně jako okolních 10 tisíc hektarů lesa. Slouží jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum, které bylo v  roce 2017 vyhodnoceno jako nejlepší svého druhu v Jihomoravském kraji. Restaurace s širokou nabídkou jídel a nápojů je otevřena denně (10—22 h), vyhlášené jsou speciality ze zvěřiny a  lahodnost akademického vína. Hotelová část zámku nabízí ubytování pro 50 hostů, prostory jsou hojně využívány i  pro svatební obřady či rodinné oslavy. Vstupní foyer zdobí po celý rok různorodé výstavy. Přilehlý zrevitalizovaný zámecký park se stal oblíbeným místem relaxace návštěvníků Křtin, v roce 2016 byl oceněn Zlatou cihlou v  Programu obnovy venkova.

Kontakty: Turistické informační centrum Zámek Křtiny Křtiny 1, 679 05 Křtiny tel.: +420 516 527 711 recepce@slpkrtiny.cz www.zamek-krtiny.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 17

V Hotelu Pod Zámkem budete obklopeni přírodou i historií ubytování včetně čerstvě upečených domácích buchet i  jiného pečiva. Už při snídani můžete nedočkavé ratolesti vypustit do velkého přilehlého parku s dětským koutkem a přitom je mít stále na očích, zatímco si v blaženém poklidu za zpěvu ptáků vychutnáváte svůj ranní šálek kávy. A možná uvidíte i čápa, zdejšího stálého hosta! Zámek zde máte doslova přímo před očima a určitě ho nevynechte ze svého rodinného programu. Pyšní se například jedinečným rokokovým divadélkem pro děti, jakousi dřívější obdobou televize. A když vyjdete až na samý vrcholek kopce hned nad hotelem, vy-

Hledáte kouzelné místo, kde v poklidu spočinete s kávou na terase, zatímco vaše děti běhají po trávě okolo nebo si hrají na hřišti? Kde máte památky jen pár kroků a přitom jste uprostřed přírody? Pak je Hotel a  restaurace Pod Zámkem v Boskovicích pro vás tou nejlepší volbou. K jeskyním do Moravského krasu co by kamenem dohodil, pár minut na koupaliště, na tenis nebo na singletraily. Historické památky jako hrad, zámek a starobylá židovská čtvrť přímo na dosah ruky. A k tomu všemu útulno, klid, zeleň a mnoho prostoru pro děti. S historickou budovou hotelu se v úžasném

vstane před vámi ve své majestátní kráse boskovický hrad, který přímo láká k objevování tajemství. Romantická procházka listnatými úpatími hradního kopce nabízí mnoho dalších cest. Kterou se vydáte? To už záleží jen na vás.

Kontakty: Hotel Pod zámkem Hradní 4, 680 01 Boskovice tel.: +420 515 536 953, +420 516 456 056 info@hotelpodzamkem.com www.hotelpodzamkem.com

kontrastu snoubí zcela moderní restaurace s osobitým designem. Výborné jídlo ze sezónních surovin a  originální dezerty, kterými si osladíte život, bohatá nabídka domácích limonád i kvalitních vín. Co víc si pro pohodovou dovolenou nebo i  jen krátké zastavení přát? Pro cyklisty je k dispozici bezpečná úschovna kol, hotel má vlastní parkoviště a recepce je v provozu 24 hodin denně. V Hotelu Pod Zámkem jsou pro rodiny připraveny dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou a  také propojené rodinné pokoje se společnou chodbičkou, pro malé děti jsou přichystány dětské postýlky. Samozřejmostí je bohatá snídaně v ceně

Wellnes hotel Ohrada služeb je Agrocentrum Vísky vhodné pro trávení pracovního, společenského, ale i soukromého času. Pořádáte rodinnou oslavu, svatbu nebo firemní akci? Budete mít deset, dvacet, padesát nebo sto hostů? Stylová nekuřácká restaurace také s nabídkou steaků z vlastního chovu, salonek a  přístřešek s  venkovním posezením je Vám plně k dispozici. Rádi Vám uspořádáme rodinnou či jinou oslavu „na míru“ dle Vašich představ, přání a  finančních možností.

Agrocentrum Ohrada se nachází v moravské vesničce Vísky, mezi městy Letovice a  Boskovice. Nabízí ubytování, skvělou restauraci, volný vstup do krytého bazénu, vlastní pivovar, možnost jízdy na koni, wellness zónu se saunami finskou a parní, vířivkou a masážemi, Wi-Fi zdarma, široké možnosti turistiky i cykloturistiky. Nesmíme zapomenout ani na Pivní lázně. Vyzkoušíte zde netradiční rituál, jehož součástí je originální pivní lázeň. Okusíte tradice našich předků a pocítíte blahodárné účinky pro lidské tělo. Ležíte a  relaxujete

v soukromí v léčivé pivní koupeli a k tomu si sám čepujete pivo. Pro děti i dospělé nabízíme jízdy na koni. Pro začátečníky poskytujeme výukové lekce na pískové jízdárně a vyjížďky do přírody pro zkušené jezdce. Pro další využití volného času mohou dospělí návštěvníci vyzkoušet lukostřelbu nebo si zahrát stolní tenis nebo petanque, v létě jsou hodně využívány cyklostezky, oblíbená je i pěší turistika a houbaření. Pro děti je připraveno hřiště na míčové hry a dětský koutek.Díky vybudovanému zázemí a širokému portfoliu

Kontakty: Agrocentrum Ohrada Vísky 100 679 33 Vísky u Letovic tel.: +420 605 298 420 info@ohrada.cz www.ohrada.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 18

Živá řemesla našich předků

Při návštěvě Moravského krasu můžete poznat živá tradiční řemesla, která jinde nenajdete. Olešnický modrotisk je památkou Unesco a výrobu látek s tradičními vzory si můžete prohlédnout v  původní dílně rodiny Danzingerů, která je poslední svého druhu v České republice. Věhlasná je také kunštátská

keramika. Tradice hrnčířství zde podle posledních výzkumů sahá do 15. století a souvisí s  místními bohatými ložisky jílů. Kromě podzimního hrnčířského jarmarku probíhají v  Kunštátě také červnové svátky řemesel. Na druhém konci destinace v  Olomučanech se od 19. století vyráběla olomučanská kera-

mika s typickými velice dekorativními vzory. V muzeu v Senetářově v dochované zemědělské usedlosti naleznete doklady perleťářství a cihlářství. Lidová řemesla představuje také muzeum v Horním Smržově. Zdejší kraj má svou značku Moravský kras regionální produktu. Můžete zde ochutnat desítky re-

gionálních produktů: med, marmelády, perníčky, sýry, ryby, pečivo, česnek a zeleninu, ovocné pálenky, nebo zakoupit výrobky místních řemeslníků: mýdla, svíčky, ovčí a  mohérové výrobky, dřevěné hračky, litinové předměty a řadu dalších zajímavých produktů. Pojďte objevovat chutě a tradice našeho kraje. Město Blansko proslavily výrobky Blanenských železáren založených rodinou Salm-Reifferscheidt, které byly ve své době žádaným vývozním artiklem, ukázky blanenské umělecké litiny, umělecké práce i komerční výrobky nalezneme nejen v Česku, ale i v zahraničí, například ve Vídni či Paříži. Bohatá tradice textilní výroby, u jejichž počátků byla slavná rodina Low-Beer ve Svitávce, přerostla na počátku 20. století v  průmyslové odvětví s  továrnami ve Svitávce, Brněnci, Březové a Brně. V Letovicích se od třicátých let 19. století nacházela nejstarší krajkárna ve střední Evropě, tradiční krajky se dodnes vyrábí v Drnovicích u Lysic. V Boskovicích najdeme doklady průmyslové výroby rodinných šicích strojů značky Minerva. Z našeho regionu si tak můžete odvézt i veskrze současné výrobky: záclony či ubrusy z Tylexu Letovice, nebo vyšívané a paličkované krajky Topaku Drnovice, či klasické zástěry z  krejčovské firmy Yvonne Chrudichromy.

Modrotisk Olešnice – UNESCO plátno obarví v indigové barvě a na závěr se reservní vrstva odstraní v  kyselém roztoku.“ Tradiční výroba modrotisku, která se dochovala v několika málo rodinných firmách v Evropě, je však opravdovým řemeslným mistrovstvím. Od zhotovování tiskařských forem, které se vyrábějí nejčastěji z hruškového dřeva, až po technologii barvení. To vše najdete v  dílně rodiny Danzingerů. Zručnost barvířů vzbudí váš obdiv, současně vás potěší rozmanitosti textilních výrobků, od drobných dekorací, po interiérové doplňky (ubrusy,

Modrotisk z Olešnice se stal v roce 2018 součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Abychom vám co nejlépe představili tento unikát místní lidové kultury a pozvali Vás do rodinné dílny Danzingerů, vraťme se v čase do minulosti, k  počátkům zdejší modrotiskařské tradice. V  Hornosvratecké vrchovině, kde se městečko Olešnice nachází, bylo od pradávna rozšířeno pěstování lnu, byla zde řada soukenických a tkalcovských dílen. Barvení lněného plátna, barvířství, patří k tradičním řemeslům zdejšího kraje, které se, díky rodině Danzingerů, dochovalo do dnešních dnů.

Modrotisková dílna se v Olešnici na Moravě datuje od roku 1816. Ale historie barvířské rodiny Weisových, dnes Danzingerů sahá pravděpodobně již do 16. století. Modrotisk je tiskařskou a barvířskou technikou, jejíž originalita je dána vzory tiskařských forem pocházejících z 19. století. Variabilita rostlinných ornamentů a  malebných motivů v  neopakovatelných indigových odstínech dodnes okouzluje zákazníky i módní návrháře. Postup zhotovení modrotisku lze popsat jednoduše: „Pomocí tiskařské formy nebo štětce na plátno nanášíme tiskařskou reservu. Po jejím zaschnutí se

prostírání, polštáře). A pokud se do šití chcete pustit sami, nadchnou vás desítky vzorů látek prodávaných v šíři 80 centimetrů.

Kontakty: Modrotisk Danzinger Křtěnovská 175, 679 74 Olešnice na Moravě tel: + 420 777 908 404 info@modrotisk-danzinger.cz www.modrotisk-danzinger.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 19

Mydlidědek s.r.o. Nahlédněte pod pokličku do naší malé chráněné dílny Mydlidědek s.r.o., kterou provozujeme v Lažánkách 204 u Blanska. Chováme včely a vyrábíme svíčky ze včelího vosku, mýdla, pohankové polštářky a hedvábné šátky. Poslechněte si o  včelách, úlech, zpracování vosku a  medu. Uvidíte výrobní prostory, ve kterých se zhotovují svíčky lité do forem. Dozvíte se základní informace o  zmýdelňování rostlinných olejů a způsobu výroby mýdel. Při exkurzi si můžete vyrobit svíčku a mýdlo. Výroba je nenáročná a  s  drobnou pomocí našich zaměstnanců ji zvládnou i předškolní děti. Součástí naší výrobny je i malá kavárnička s  drobným občerstvením (káva, domácí limonády, sladkosti, nanuky,… ), posezením pod pergolou a  prodejnou našich výrobků.

Provozní doba: Lažánky 204, Blansko: duben–červen, září Po–Pá 8–12 h červenec–srpen Po –Ne 9 –18 h. Mydlidědek s.r.o., obchod Minoritská 476/12, Brno: Po–Pá 8:55–18:25, So 9–12. e-shop: www.mydlidedek.cz

Mlékárna Otinoves Aby sýry mohly při podávání plně rozvinout své aroma, je vhodné je vyjmout asi 20 minut před podáváním z chladícího boxu a nechat temperovat na pokojovou teplotu. Výraznou chuť NIVY vhodně doplní čerstvá zelenina nebo ovoce či ořechy, dále celozrnné pečivo nebo tmavý chléb. „Navštivte naši novou podnikovou prodejnu „U Mlékárny“. Uvaříme Vám dobrou kávu a k ní nabídneme zákusek či chlebíček. Na obrazové ploše se seznámíte s procesem výroby tradičního sýru Niva Extra. Prodejna nabízí i  další regionální výrobky. Některé z nich pak se značkou „Moravský kras – regionální produkt“.

Mlékárna Otinoves je pokračovatelem 80-leté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. V používaných výrobních postupech se spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z  oboru zpracování mléka. Mléko pochází z chráněné krajinné oblasti Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Hlavním produktem Mlékárny Otinoves je přírodní plísňový sýr NIVA. Pro výrobu sýru NIVA se používá mléko od dojnic českého červenostrakatého plemene, které má vysoký obsah bílkoviny a  tuku. Mléko je vyprodukováno v kontrolovaných chovech v oblasti Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.

Mlékárna Otinoves zůstává věrná ruční výrobě sýrů, která se promítá v zachování tradiční chuti a vysoké kvality sýrů. Mlékárenský provoz zároveň odpovídá nejpřísnějším hygienickým požadavkům České republiky i Evropské unie. Náš sýr je čistě přírodní produkt, neobsahuje žádné konzervační látky. Pro balení sýru používáme tradiční hliníkovou folii, protože dlouhodobé zkušenosti ukazují, že právě tento obal vytváří ideální prostředí pro uchovávání a další dozrávání sýru. Vycházíme vstříc požadavkům našich zákazníků a nově přicházíme na trh s balením kalibrovaných porcí 100 g.

Kontakty: Mlékárna Otinoves s.r.o. www.mot.cz Prodejna U Mlékárny tel.: +420 725 817 236 prodejna@mot.cz Otevírací doba Po–Pá: 7:30–17:00 So: 7:00–13:00


VYSVĚTLIVKY • LEGEND dálnice • motorway silnice I.-III. třídy • roads I.-III. class místní komunikace • local road železnice se stanicí a zastávkou • railway with station hranice CHKO • boundary of protected landscape zámek, hrad • château, castle zřícenina, klášter • castle ruin, monastery kostel, kaple • church, chapel rozhledna, vysílač • lookout tower, transmitter tower jeskyně, propast • cave, abys arboretum, informace • arboretum, information městská památková rezervace/zóna • historical town reserve muzeum, památník • museum, memorial technická památka • technical monument nemocnice, autokempink • hospital, camping koupaliště, krytý bazén • bathing place, swimming pool zájmová místa • places of interest 0

1 : 150 000 5

Mapový podklad © Kartografie PRAHA, a.s.; 2018 Vydala MAS Moravský kras, destinační management

10 km


1. BLANSKO www.blansko.cz

10. JESKYNĚ BALCARKA www.cavemk.cz

Město Blansko bývá nazýváno bránou Moravského krasu. Unikátní stavbou je dřevěný kostelík původem z Podkarpatské Rusi. Druhým blanenským kostelem je kostel sv. Martina, v jehož věži se skrývá nejen vyhlídka na město, ale také jeden z nejstarších zvonů na Moravě, zvaný Poledník. Zábavu pro malé i velké nabízí místní aquapark.

Jeskynní bludiště pod Balcarovou skálou vyniká mimořádně bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Jeskyně je vhodná pro rodiny s dětmi.

Dominantou města je renesanční zámek, sídlo Muzea Blanenska, kde můžete obdivovat nejen historické interiéry, ale též sbírku historické litiny a expozici dobývání Moravského krasu.

30. SKI AREÁL OLEŠNICE www.ski-areal.cz Ski-areál je moderní lyžařský areál s vleky s  kapacitou 1500 osob/hod., s  umělým zasněžováním, osvětlením, technickým zázemím s občerstvením a turistickou ubytovnou pro 15 osob.

11. JESKYNĚ VÝPUSTEK www.cavemk.cz

31. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ www.cavemk.cz

V unikátním komplexu rozsáhlých podzemních prostor jeskyně Výpustek byl v 60. letech v jedné z chodeb labyrintu vybudován podzemní protiatomový úkryt a přísně tajné velitelské stanoviště, které bylo funkční až do roku 2001. Úkryt je zachován v nezměněné podobě a dnes je součástí prohlídkové trasy.

Prohlídková trasa jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou, součástí prohlídky je také světově proslulá archeologická lokalita jeskyně Kůlna – pravěké sídliště a naleziště pozůstatků neandrtálského člověka.

32. SPORTPARK A BOSKOVICKÉ STEZKY www.boskovickestezky.cz

12. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ www.cavemk.cz

Sklepení bývalé ledárny slouží jako muzeum pověstí Olešnicka. Prohlídka nabízí reprodukovaný mluvený doprovod s hudbou a zvukovými a světelnými efekty.

Kateřinská jeskyně je známá neobvykle bohatou krápníkovou výzdobou. Návštěva je zvláště vhodná pro rodiny s malými dětmi, prohlídka jeskyně trvá pouze 40 minut.

21. PIVOVAR ČERNÁ HORA www.pivovarcernahora.cz

Sportpark Boskovice je výchozím bodem sítě singltrailů pro začátečníky a středně pokročilé vyznavače terénní cyklistiky o celkové délce 9,61 km. Singltraily mají charakter okruhů.

13. KŘTINY www.krtiny.cz

Pivovar vyrábí nejen tradiční pivo, ale je také významným výrobcem limonád. Ve sklepeních Hotelu Sladovna se nachází Muzeum pivovarnictví.

33. SVĚTELSKÝ OLTÁŘ V ADAMOVĚ www.adamov.name

22. REKREAČNÍ OBLAST SUCHÝ www.obecsuchy.cz

Adamovský novogotický kostel sv. Barbory skrývá ve svém interiéru gotický Světelský oltář tvořený sedmimetrovým vyřezávaným dřevěným reliéfem.

2. BOSKOVICE www.boskovice.cz Boskovice bývají nazývány ,,Město sedmizubého hřebene“. Nad městem se tyčí hrad Boskovice – romantická zřícenina ze 13. století, ozdobou města je zámek Boskovice – jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě. Radnice, pozdně renesanční stavba s věží vysokou 41,5 m, nabízí pohled z ochozu do širokého okolí. Významnou stavbou je i kostel sv. Jakuba Staršího z konce 14. století. Muzeum regionu Boskovicka, které sídlí v bývalé rezidenci, spravuje také expozici historických zemědělských strojů, synagogu a židovský obecní dům v židovské čtvrti. Boskovické židovské město patří k nejzachovalejším v ČR. Sportovní vyžití a koupání nabízí areál Červená zahrada a Městské lázně. V lese Doubravy na okraji města je vybudovaný Western park a Sportpark /areál singletrailů/. Poblíž je hojně navštěvované arboretum Šmelcovna.

20. MUZEUM STRAŠIDEL V OLEŠNICI www.olesnice.cz

Obec leží na okraji Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 661 m. V  okolí šestihektarového rybníka se rozkládá rekreační oblast s řadou chat, penzionů a kempů. V obci je zastávka cyklobusu a východiště cyklotras.

23. ROZHLEDNA BABYLON, KOZÁROV www.kozarov.cz/rozhledna Poutní barokní chrám Jména P. Marie byl vystavěn podle návrhu Jana Blažeje Santiniho. V areálu kostela najdete také pravidelně hrající loretánskou zvonkohru o 33 zvonech a rozsáhlou kostnici, kde jsou uloženy také vzácné lebky zdobené záhadnými malbami vavřínových listů.

14. LÖW-BEEROVY VILY VE SVITÁVCE www.mestys-svitavka.cz Secesní vily vybudované továrníkem Löw-Beerem začátkem 20. století mají téměř zámecký charakter. Vily v současnosti slouží městysu Svitávka, prohlídky jsou možné po dohodě.

Rozhledna vysoká 42 m na kopci zvaném Babylon ve výšce 664 m n. m. s vyhlídkovou terasou umístěnou 24 metrů nad zemí.

34. VÁPENKA VELKÁ DOHODA www.velkadohoda.cz V místě bývalé vápenky byl vybudován přírodní areál, který nabízí návštěvníkům adrenalinové aktivity jako je lanový park, lanovky, ferraty nebo speleoferrata.

35. VODNÍ NÁDRŽ KŘETÍNKA, LETOVICE www.kretinka.net

24. ROZHLEDNA MALÝ CHLUM www.obecobora.cz Devět metrů vysoká celodřevěná rozhledna na kopci Malý Chlum (488 m n. m.) má dvě vyhlídkové plošiny přístupné po žebřících a je celoročně volně přístupná. V  blízkosti rozhledny je v  pískovcové skále vytesané sousoší husitských bojovníků.

25. ROZHLEDNA PODVRŠÍ www.rozhledna-veselice.cz

15. LYŽAŘSKÝ AREÁL HODONÍN U KUNŠTÁTU www.skiareal-hodonin.cz

Areál vodních sportů, umístěný na pravém břehu přehrady Křetínky, je zaměřený na jachting a windsurfing. Ve vodní nádrži je možnost koupání na vlastní nebezpečí a možnost rybolovu.

36. WELLNESS CENTRUM A MINIPIVOVAR OHRADA VÍSKY www.ohrada.cz

Areál zimních radovánek v příjemném prostředí na východním okraji Českomoravské vysočiny u obce Hodonín. Svah nabízí vyžití pro milovníky sjezdového lyžování a snowboardingu. Pro běžkaře - upravované běžecké trasy 20 km.

Agrocentrum Ohrada je multifunkční zařízení, které nabízí ideální prostředí pro jakoukoliv příležitost - firemní akce, konference, dovolenou či wellness víkend, sportovní vyžití, jízdu na koních či relax centrum. Součástí centra je i minipivovar, kde se vaří místní speciály.

16. MACOCHA A PUNKEVNÍ JESKYNĚ www.cavemk.cz

37. ZÁMEK KUNŠTÁT www.zamek-kunstat.cz

3. BĚŽKAŘSKÝ AREÁL SUCHÝ – BENEŠOV www.lyzarsketrasy.cz

Z ochozu je návštěvník rozhledny odměněn pohledem na celé území CHKO Moravský kras. V blízkosti rozhledny se v lesích nachází zřícenina hradu Blansek, založeného pravděpodobně v polovině 12. století.

Zámek vznikl přestavbou původního hradu, je obklopen parkem s ojedinělým psím hřbitovem z konce 19. století a zahradou, která je postupně navracena do původní historické podoby.

Veřejnosti přístupná, 18 m vysoká stavba na vrcholu kopce Milenka (580 m n. m.).

26. ROZHLEDNY U OLEŠNICE www.olesnice.cz/cyklostezky

38. ZÁMEK LETOVICE www.zamekletovice.cz

5. DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU SKALNÍ MLÝN www.dumprirody.cz

Vyhlídková celodřevěná věž na kopci Kopaniny v nadmořské výšce 665 m n. m. Vyhlídková věž na Zelenkově kopci u Ústupu - celodřevěná vyhlídková v nadmořské výšce 665 m.

Moderní návštěvnické středisko s interaktivními expozicemi a  3D kinem seznamuje návštěvníky s  přírodou Moravského krasu.

27. RUDICE www.rudice.cz

Výchozí body na běžkařské a udržované běžkařské okruhy.

4. BURIANOVA ROZHLEDNA V RUDCE www.rudka.cz

6. GALERIE DOMINO A PEX, LETOVICE www.galeriedomino.cz Výstavní síň, ve které jsou prezentovány výrobky firmy Keramická dílna Prudký-Hladil i  výtvarná díla tvůrců z řad amatérů i profesionálů.

www.galeriepex.cz

Výstavní prostory jsou zaměřeny převážně na současné české výtvarné umění.

7. HOLŠTEJN www.holstejn.eu Zřícenina hradu asi 2,5 km od Sloupu. V blízkosti hradu se nachází i  jeskyně Hladomorna, v  níž bylo nalezeno množství lidských kostí, předmětů, oděvů a středověké zbroje.

8. JEDOVNICE www.jedovnice.cz Pro hosty hledající klidný odpočinek nabízí Jedovnice vycházky do přírodního parku Rakovecké údolí. Rybník a autokemp Olšovec poskytují ideální zázemí pro milovníky vodních sportů a sportovního rybaření. Novinkou v turistické nabídce jsou singletraily – upravené jednosměrné trasy pro trekkingová kola, kterých najdete v lesích okolo Jedovnic téměř 30 km.

9. JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ V RUDCE www.rudka.cz V uměle vyhloubených podzemních prostorách kopce vznikla jeskyně Blanických rytířů. Sochy jsou dílem sochaře samouka Stanislava Rolínka (1902 – 1931). V parku jsou vystavena díla ze sochařských sympozií.

Propast Macocha je hluboká 138,5 metrů a můžete si ji prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Na její dno se dostanete při návštěvě Punkevních jeskyní, které se pyšní zejména svou unikátní plavbou po podzemní říčce Punkvě. K Punkevním jeskyním se dostanete buď lanovkou z  Horního můstku propasti Macocha, nebo ekologickým vláčkem od Skalního mlýna. Obě trasy jsou schůdné i pěšky.

Dominantou obce je větrný mlýn, v jehož interiéru se nachází muzeum mineralogie, speleologie a  hutnictví a expozice tradičního bydlení. Zajímavostí je i Rudické propadání Jedovnického potoka.

28. STARÁ HUŤ U ADAMOVA www.tmbrno.cz/hut

39. ZÁMEK LYSICE www.zameklysice.cz

17. MORAVSKÉ KARTOGRAFICKÉ CENTRUM VELKÉ OPATOVICE kc.velkeopatovice.cz

Barokní zámek vzniklý přestavbou původní renesanční stavby nabízí několik prohlídkových okruhů a posezení v  kavárně, kde je staven unikátní biskupský kočár. Zámecká zahrada s kolonádou s krytým ochozem a oranžerií je nedílnou součástí zámku.

Expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografického zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Ústředním exponátem je rozsáhlá plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska.

18. MUZEUM HISTORICKÝCH VOZIDEL A GALERIE V OLEŠNICI www.olesnice.cz/muzeum-historickych-vozidel Galerie se stálou výstavou obrazů olešnického krajináře Karla Hamerského a  historických vozidel ze soukromé sbírky rodiny Hamerských.

Původně kamenný hrad vybudovaný na místě dřevěné tvrze byl mnohokrát přestavován a svou současnou empírovovou a pseudogotickou podobu získal v 19. století V  objektu se nachází kaple, středověká mučírna s  hladomornou, sbírka zemědělské techniky a  historických vozidel, vinné sklepy a restaurace.

40. ZÁMEK RÁJEC www.zamekrajec.cz Původní vysoká pec, založena v roce 1748, patřila k typu tzv. belgických pecí. Dnes je nejstarší dochovanou pecí ve střední Evropě. Ve správní budově lze navštívit expozici železářství Technického muzea v Brně.

19. MUZEUM KOŘENEC

29. SENETÁŘOV www.senetarov.cz

www.korenec.cz/muzeum Ve stálé expozici v domě č. p. 16 je zachycen život a práce našich předků. Je tu prezentována i historie národopisných souborů Kořeňák a Kořeňáček, nositelů folklórních tradic obce.

Dům, který je typickým představitelem místní lidové architektury, nyní slouží jako Muzeum tradičního bydlení a perleťářství. V obci najdete také pozoruhodný moderní kostel, který je jedním z mála vystavěných v období normalizace.

Klasicistní zámek francouzského stylu nabízí několik prohlídkových okruhů včetně prohlídky cenné zámecké knihovny. Zámek obklopuje přírodně krajinářský park v anglickém stylu.


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 22

Pořád se tu něco děje ČERVEN 1. 6. Dětský den zámecký park, Blansko, www.ksmb.cz 2. 6. Eric Hoeprich/klarinet, London Haydn Quartet – koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae, zámek Boskovice, www.kulturaboskovice.cz 4. 6. Premiéra filmu Vynálezce a průmyslník Erich Roučka Kino Blansko, www.blansko.cz 7.–8. 6. You Dream We Run 2019 – 24 hodinový charitativní běh stadion ASK Blansko, Blansko, www.youdreamwerun.cz 8. 6. Summer Fest areál Autodopravy K&K , Boskovice, www.facebook.com/ events/2236254999926581 8. 6. Nežij vteřinou! – preventivní akce pro motorkáře (11:00–16:00 h) Sloup, www.facebook.com/ events/496920607463459

15. 6. Škoda sraz Moravský kras 2019 centrum Blanska, www.skodadobrodruh.cz 15. 6. Dětský jezdecký den Velké Opatovice, www.velkeopatovice.cz 15. 6. David Koller letní kino, Boskovice www.kulturaboskovice.cz 5.–16. 6. Dny otevřených dveří Býčí skála, www.byciskala.cz 16. 6. Cyklovýlet MASka jede 2019 Boskovice, www.masboskovickoplus.cz 16. 6. Vertavo String Quartet – koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae, zámek Boskovice, www.kulturaboskovice.cz 22. 6. Dětský triatlon areál Červená zahrada, Boskovice www.sportujsnami.cz

8.–9. 6. Hlavní (velká) pouť Křtiny, www.krtiny.cz

22. 6. Kořenecké folklorní slavnosti amfiteátr, Kořenec, www.korenec.cz 22. 6. Morava Park Fest zámecký park, Blansko www.moravaparkfest.cz

12.–16. 6. Čarovné tóny Macochy Moravský kras www.carovnetonymacochy.cz 12. 6. Preludium – skupina Arrhytmia, Sloupsko-šošůvská jeskyně Eliška 13. 6. Nie som sám - Miro Žbirka s kapelou, Výpustek 14. 6. Marie Rottrová s orchestrem Karla Vlacha, Výpustek 15. 6. Spirituál Kvintet, Kateřinská jeskyně 16. 6. Tango Nuevo – Jaroslav Svěcený, propast Macocha 13. 6.–27. 10. Výstava Blanenský vynálezce: Erich Roučka Muzeum Blanenska, Blansko, www.muzeum-blanenska.cz 14. 6. Běh naděje zámecký park, Velké Opatovice, www.velkeopatovice.cz

28.–30. 6. Jedovnické hody Jedovnice, www.jedovnice.cz 28. 6.–30. 6. Mexický víkend Westernové městečko Boskovice, www.westernove-mestecko.cz 29. 6. První polévkobraní a minifestival regionálních minipivovarů (12:00 h), areál fotbalového hřiště, Rájec-Jestřebí, www.rajec-jestrebi.cz

SRPEN Dožínky Olešnice, www.olesnice.cz 1.–3. 8. Pazourkova letní škola archeologie Muzeum Blanenska, Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

5. 7. Městské pivní slavnosti Olešnice, www.olesnice.cz

12.–13. 7. Vesuf Fiat Fest 2019 – festival malých pivovarů kemp Suchý, www.vesuf.cz 13. 7. Desítka Moravským krasem Skalní mlýn, Blansko, www.facebook. com/desitkamoravskymkrasem 19.–21. 7. K7 KilianGang Motosraz areál Pod lesem, Voděrady, www.kiliangang.cz

22. 6. BiGy Fest zámek Letovice, www.bigyfestletovice.cz

23. 7. Silvestrovská Havajpárty koupaliště Křtiny, www.krtiny.cz

22.–23. 6. Dny otevřených dveří Býčí skála, www.byciskala.cz

Promenádní koncerty před radnicí Blansko, www.blansko.cz

ČERVENEC

22. 6. Koncert: MAOK Býčí skála, www.blueland.cz

22. 6. Soutěž v pomalém kouření dýmek Westernové městečko Boskovice, www.westernove-mestecko.cz

Boskovický pohádkový hřebínek zámek – nádvoří, Boskovice, www. kulturaboskovice.cz

29.–30. 6. Dny otevřených dveří Býčí skála, www.byciskala.cz

6. 7. Olomučanská lávka – přejezd přes Bahňák na trakači a na kole Olomučany, www.olomucany.cz 6. 7. Slavnosti Porčova mlýna Porčův mlýn, Býkovice, www.porcuvmlyn.cz

8. 6. Putování za šamotovým plátkem a pohádkový les Velké Opatovice, www.kctvo.cz

8.–9. 6. Víkend otevřených zahrad zámecká zahrada, Lysice www.zamek-lysice.cz

22.–23.6. Za poklady z jeskyně Býčí skála Komentované prohlídky expozic a návštěva jeskyně Býčí skála Zámek Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

26. 7. Noc na zámku s vynálezcem Muzeum Blanenska, Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

2. 8. Filmový víkend ČSFD.cz letní kino, Boskovice www.kulturaboskovice.cz/kino 10. 8. Pochod po stopách P. Ševčíka okolí Boskovic, www.orelboskovice.cz 11. 8. Letní den v Arboretu Křtiny, www.arboretum-krtiny.cz 17. 8. Křtinské hody Křtiny, www.krtiny.cz 17. 8. Regionální jarmark v Domě přírody www.dumprirody.cz/moravsky-kras 22.–25. 8. Léto budiž pochváleno – květinová výstava zámek, Lysice, www.zamek-lysice.cz 23. 8. Noc na zámku s vynálezcem Muzeum Blanenska, Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

27. 7. Gulášobraní zámecký park, Blansko, www.ksmb.cz 27.–28. 7. Závody dračích lodí Olšovec Open, ATC Olšovec, Jedovnice, www.olsovec.cz Červenec – srpen Promenádní sezona, park u zámeckého skleníku, Boskovice, www.kulturaboskovice.cz

27. 6.–27. 10. Výstava Jeskyňáři: půlstoletí objevů v Moravském krasu Muzeum Blanenska, Blansko, www.muzeum-blanenska.cz 23. 6. Koncert: David Koller (17:30 h) Býčí skála, www.blueland.cz

24. 8. Boskofest zámek, Boskovice, www.boskofest.cz

Promenádní koncerty Letovice, www.mks-letovice.cz

30. 8. Léčivé divadlo Gabriely Filippi – Dar z nebes Westernové městečko Boskovice, www.westernove-mestecko.cz

Folkový festival Muzika pro Karolínku nádvoří zámku, Blansko, www.ulitablansko.cz

31. 8. Ahoj, léto! + kulinářská soutěž hasičárna, Letovice, www.mks-letovice.cz


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek 31. 8. Sraz kytaristů Westernové městečko Boskovice, www.westernove-mestecko.cz ZÁŘÍ 1. 9. Setkání a výstava vozítek Velorex (9:00–11:00 h) nám. Republiky, Blansko, www.blansko.cz

strana 23

21. 9. Pivní pouť Černá Hora Černá Hora, www.facebook.com/ pivnipout/

26.–29. 9. Václavské hody Olomučany, www.olomucany.cz 28. 9. Václavský jarmark náměstí, Olešnice, www.olesnice.cz 28. 9. Půlmaraton Moravským krasem Blansko, www.blanenskypulmaraton.cz

7. 9. Koncert skupiny Slza Dělnický dům, Blansko, www.ksmb.cz

7. 9. Svitávecký jarmark park, Svitávka, www.mestys-svitavka.cz

30. 11.–1. 12. Ďábelský Výpustek Křtiny, www.facebook.com/Jeskyně-Výpustek-211366802262136

2. 11. Putování lesem za pohádkovými postavami, Blansko, pojdte-s-nami-za-pohadkou0.webnode.cz

30. 11. Vánoční trhy v Moravském kartografickém centru Velké Opatovice, www.kc.velkeopatovice.cz

7.–10. 11. Vítání sv. Martina Blansko, martin.blansko.cz 9. 11. Svatohubertské slavnosti zámek, Boskovice, www.zamekboskovice.cz

9. 11. 39. ročník Pochodu podzimním lesem, Blansko, www.blansko.cz

28. 9. Den věží a rozhleden, kostel sv. Martina Blansko, www.blansko.cz 28. 9. Slavnosti Baboleckých lip svobody – 19. ročník Babolky, www.letovice.net

7. 9. Cyklomaraton Blanenský Golem Blansko, www.mtbgolem.cz 7. 9. Evropská noc pro netopýry Moravský kras, moravskykras.ochranaprirody.cz

2. 11. Běh okolo přehrady Křetínky Sportovní hala, Letovice, www.fanclubbopkretinka.8u.cz

9. 11. Setkání harmonikářů kulturní dům, Olešnice, www.olesnice.cz

7. 9. Světový den shybů nám. Republiky, Blansko, www.facebook.com/shybyblansko 7. 9. Den pro děti Nemocnice Blansko, Blansko, www.nemobk.cz

od 30. 11. Advent na blanenském zámku – dílny a divadelní představení pro děti Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

21. 9. Medový jarmark Sloup, www.mestyssloup.cz 21.–22. 9. 13. ročník Dne Křtin Křtiny, www.krtiny.cz

6.–8. 9. Závody motorových člunů www.jedovnice.cz 7. 9. Pochod po dálničním tělese R43 – 11. ročník okolí Boskovic, www.boskovice.cz

od 30. 11. Adventní soboty s programem, nám. Republiky, Blansko, www.ksmb.cz

19. 9. Hudba na blanenském zámku Blansko, www.muzeum-blanenska.cz

ŘÍJEN 5. 10. Dýňová slavnost park, Svitávka, www.mestys-svitavka.cz

9. 11. Běh za jedovnickým kaprem – memoriál Jiřího Kovaříka Jedovnice, www.jedovnice.cz 15.–17. 11. Blansko Čokofest 2019 – čokoládový festival Dělnický dům, Blansko, www.blansko.cz 16. 11. Svatomartinský košt Skalní mlýn, Blansko, www.svatomartinskykost.cz

5. 10. Olešnický kvítek sál kulturního domu, Olešnice, www.zmijaci.cz

19. 10. Putování přes Halasovo Kunštátsko, Velké Opatovice, www.velkeopatovice.cz 14. 9. Blanenská desítka ul. Poříčí, Blansko, www.blanenskadesitka.cz

28. 10. Výstup na věž s vlajkou kostel sv. Martina, Blansko, www.blansko.cz LISTOPAD

14.–15. 9. Blanenské zámecké dny Blansko, www.muzeum-blanenska.cz 14.–15. 9. Dny evropského dědictví Blansko, www.blansko.cz

1. 11. Vinný bál kulturní dům, Jedovnice, www.jedovnice.cz

1. 12. Rozsvícení vánočního stromu Olešnice, www.olesnice.cz 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu Masarykovo náměstí, Letovice, www.mks-letovice.cz 1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Masarykovo náměstí, Boskovice, www.kulturaboskovice.cz 6.–7. 12. Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků Masarykovo náměstí, Boskovice, www.kulturaboskovice.cz 23.–26. 12 Vánoční výstava + pohyblivé betlémy, Arboretum, Borotín, www.zahrada-borotin.cz 24. 12. Polévka pro chudé i bohaté Masarykovo náměstí, Boskovice, www.boskovice.cz 24. 12. Polévka pro chudé i bohaté Masarykovo náměstí, Letovice, www.facebook.com/pg/PaletaLetovice

5. 10. 29. ročník turistického pochodu Křtinská padesátka Křtiny, www.krtiny.cz 18.–20. 10. Tradiční vilémovské hody, Vilémovice, www.vilemovice.cz

PROSINEC

25. a 31. 12. Vánoční prohlídky zámku, Lysice, www.zamek-lysice.cz

22.–24. 11. Festival Rajbas 2019 Blansko, www.festival-rajbas.cz 23. 11. Jedovnický zimní jarmark Kulturní dům, Jedovnice, www.jedovnice.cz 23. 11. Zamykání turistických cest v okolí Velkých Opatovic Velké Opatovice, www.kctvo.cz 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu nám. Republiky, Blansko, www.ksmb.cz

26.–28. 12. Vánoční kostýmované prohlídky na zámku zámek, Boskovice, www.zamekboskovice.cz 31. 12. Silvestrovské promítání v letním kině areál letního kina, Boskovice, www.kulturaboskovice.cz 31. 12. Silvestrovské rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového Masarykovo náměstí, Letovice, www.letovice.net

Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek • Noviny turistické oblasti Moravský kras a okolí • Vydává MAS Moravský kras z. s., Sloup 221, 679 13 Sloup, nositel Destinačního managementu turistické oblasti. • IČ: 27028992 • Kontakt: masmk@seznam.cz., www.mas-moravsky-kras.cz. • redakce: Mgr. Dagmar Hamalová • ISBN 978–80–906273–4–5 • © MAS Moravský kras z.s. • Náklad 15 000 kusů • Vydáno v roce 2019. Z části podpořeno Jihomoravským krajem.


Kraj sedmi zámků a sedmi podzemních řek

strana 24 Punkvy do samotného centra Moravského krasu k Punkevním jeskyním. Sportovní akci doprovodí kulturní program na nám. Rebubliky. www.blanenskypulmaraton.cz

dová atmosféra, skvělé jídlo a pití, krásné prostředí a bezva lidé! www.moravaparkfest.cz

8.–9. 6. Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní Kunštát Jedinečná možnost zhlédnout pod širým nebem lidová i umělecká řemesla a  přehlídku krásy ušlechtilých koní. Akce je pro širokou veřejnost. Jejím smyslem je připomínat lidová řemesla a  oživovat historickou paměť společnosti. www.svatkyremesel.cz

12.–16. 6. Čarovné tóny Macochy Unikátní zážitek v podzemních prostorách Moravského krasu! Koncerty významných hudebních osobností doplní atraktivní světelná iluminace. V  letošním programu vystoupí: Arrhythmia, Miro Žbirka, Marie Rottrová, Spirituál Kvintet a Jaroslav Svěcený. www.agencyfct.cz

15.–16. 6., 22.–23. 6., 29.–30. 6. Dny otevřených dveří v Býčí skále Po tři červnové víkendy se může veřejnost v  doprovodu jeskyňářů vydat do běžně nepřístupných prostor v  Býčí skále. Čeká vás dobrodružná cesta divokým podzemím, tak si nezapomeňte baterku a pevnou obuv! www.byciskala.cz

22. 6. Morava Park Fest zámecký park, Blansko Čtvrtý ročník největšího hudebního festivalu na Blanensku přivede do Blanska známá jména české hudební scény jako jsou Anna K., MIG 21, Wohnout, Lenny, Skyline a O5 a  Radeček. Poho-

27. 7. Gulášobraní zámecký park, Blansko Celodenní soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Akci provází kulturní program pro děti i dospělé a ochutnávka piv z malých pivovarů. www.ksmb.cz 4.–7. 7. Festival Boskovice 2019 Během čtyř červencových dnů zde můžete vstřebávat hudbu nejrůznějších žánrů, zhlédnout divadelní představení v kulisách boskovického hradu, farské zahrady nebo v  intimnějším prostředí zdejších interiérů, před místním antikvariátem si poslechnout autorská čtení, prohlédnout si výstavy, chodit do kina na filmy, účastnit se workshopů a mnoho dalšího. Připraven je i program pro děti. www.boskovice-festival.cz

5. 7. Městské pivní slavnosti zahrada kulturního domu, Olešnice Svátek dobré nálady, soutěží a především piva. Zajištěna bude široká nabídka piv a  pochutin. Těšit se můžete také na tradiční soutěže – pivní štafetu, rychlostní pití piva nebo na slalom převozu bečky a prázdných přepravek od piva. Připraven také bohatý program pro děti. www.olesnice.cz

16.–17. 8. Křetínka Cup 2019 – závody dračích lodí Letovice Amatérské posádky se tradičně za velkého zájmu diváků utkají na tratích dlouhých 200 a 1000 m. Sportovní program je doplněn o hudební vystoupení, slosování návštěvnické tomboly a celodenní atrakce pro děti a  večerní hudební program. www.torrsen-sports.cz

24.–25. 8. Jiřinkové slavnosti Velké Opatovice I letos se Moravské kartografické centrum rozzáří krásou květin na XI. ročníku Jiřinkových slavností. Ke zhlédnutí budou více jak tři stovky odrůd jiřinek všech barev a tvarů. www.kc.velkeopatovice.cz 14.–15. 9. Hrnčířský jarmark Kunštát Náměstí Krále Jiřího se po dobu dvou dní změní v otevřené hlediště i jeviště, jeho plochu zaplní stánky s  keramickým zbožím. To vše doplní bohatý kulturní program. www.kunstat-mesto.cz

22.–28. 7. Festival 3+1 – 20. ročník Letovice Další ročník Festivalu 3+1 nabídne hudební vystoupení, výstavy, tvůrčí dílny, workshopy, letní kino, divadelní představení a doprovodné akce pro rodiny s dětmi. www.triplusjedna.cz

28. 9. Půlmaraton Moravským krasem, Blansko Jeden z nejkrásnějších půlmartonů v republice, jehož trasa vede podél říčky

28.–29. 9. Husí slavnosti Boskovice Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na vídeňských trzích. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program, trh lidových řemesel, nabídku husích pochoutek a doprovodný program pro děti. Boskovické restaurace budou po celý víkend podávat husí menu. Vše doplní výstava historické i současné zemědělské techniky. husi-slavnosti.cz

19.–20. 10. Výlov rybníka Olšovce Všechny návštěvníky rybolovu čeká dvoudenní jarmark, stánkový prodej živých ryb a občerstvení nejen ve formě rybích specialit. Připraven bude i doprovodný program pro děti a posílené autobusové spoje. www.jedovnice.cz

7.–10. 11. Vítání sv. Martina Blansko Historický průvod se sv. Martinem na bílém koni v čele, gastronomický festival s kulturním programem, ochutnávka vín Na víno s  Martinem, jarmark s  regionálními produkty a  tradičními řemesly, bohatý kulturní program v zámeckém parku, dětský světýlkový průvod městem, slavnostní mše v kostele, prohlídky zámku, ohňostroj – to vše nabídne akce k  tradičnímu přivítání patrona města o  svatomartinském víkendu. https://martin.blansko.cz

Profile for MAS Moravský kras z.s.

Turistické noviny - rok 2019  

noviny turistické oblasti Moravský kras a okolí

Turistické noviny - rok 2019  

noviny turistické oblasti Moravský kras a okolí

Profile for masmk
Advertisement