Page 1

Projekty spolupráce Moravská brána do Evropy (MBE) Seminář MAS Moravský kras, Křtiny, 20. 1. 2010


PartnerstvĂ­:


Chráněné krajinné oblasti: Poodří, Litovelské Pomoraví, Moravský kras


Strategie spoluprรกce www.mbe-projekty.cz


Řízení


PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MBE 1 Žadatel / Partneři

Název

Dotace

Moravská cesta

Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea

4.919.000 Kč

Moravský kras

Hlavní opatření: III.2.2. Kulturní dědictví Vedlejší opatření: III.1.3., IV.2.1.

7. kolo PRV, Výsledky říjen 2009

Region Poodří

Aktivity: Bouzov Bartošovice Senetářov


Projekt IV.2.1.

Hlavní aktivity MAS Moravská cesta - Muzeum historie a tradic Bouzovska Obnova objektu (viz technická dokumentace) • Výběrové řízení na stavební práce (vyhlášení, vyhodnocení) • Stavba Vytvoření nové expozice (muzejní exponáty) • Zpracování libreta expozice • Vnitřní vybavení výstavních prostor (vitríny, panely apod.) Pěší trasa (výběr, značení); Instalace propagační infotabule


MAS Moravská cesta

Bouzov

Muzeum historie a tradic Bouzovska Nově vzniklá expozice je věnována historii místního života a tradic Bouzovska. Jsou zde vystaveny převážně historické předměty a exponáty znázorňující život na venkově z 1.poloviny 20 století. Jedná se tedy především o zemědělské stroje a řemeslnické pomůcky. Dále zde budou k vidění také dokumenty v podobě fotografií, obrazů, dochovaných historických relikvií a předmětů.


MAS Moravskรก cesta

Bouzov

Muzeum historie a tradic Bouzovska


MAS Moravskรก cesta

Bouzov

Muzeum historie a tradic Bouzovska


Projekt IV.2.1.

Hlavní aktivity MAS Regionu Poodří - Muzeum historie zámku, Bartošovice Obnova prostor objektu pro novou výstavní expozici Vytvoření nové expozice • Zpracování libreta expozice • Vnitřní vybavení výstavních prostor (vitríny, panely apod.) • Nákup Muzejních exponátů Instalace propagační infotabule


MAS Regionu Poodří

Bartošovice Muzeum historie zámku Nová expozice je rozdělena do 6 tématických celků (Moravské Kravařsko, Galerie osobností, Bartošovický zámek, Minulost a přítomnost Poodří, Vojenská historie, Lazaretní pokoj). Součástí stálé expozice je 12 panelů s portréty významných osobností, které mají vztah k regionu Moravské Kravařsko (Josef von Eichendorff, Sigmund Freud, Heinrich Johann Demel, Josef Hauptmann, Jan Amos Komenský, Felix Ivo Leicher, Josef Jiří Meinert, David Nitschmann, František Palacký, Adolf Turek, Marie Walburga, Stefan Weigel). Zřízené muzeum bude nabízet také řadu doprovodných aktivit od ukázek rukodělných činnosti, prezentace zvyků a obyčejů, nabídky dobových pokrmů a regionálních certifikovaných výrobků značky Moravské Kravařsko. Dále také akce směřující k oživení tradičních hodnot (přehlídky tradičních řemesel, jarmarky, velikonoční, vánoční výstavy, besedy, atd.).


MAS Regionu Poodří

Bartošovice Muzeum historie zámku


MAS Regionu Poodří

Bartošovice Muzeum historie zámku


Projekt IV.2.1.

Hlavní aktivity MAS Moravský kras - Muzeum řemesel, Senetářov Obnova objektu (viz technická dokumentace) • Výběrové řízení na stavební práce (vyhlášení, vyhodnocení) • Stavba Vytvoření nové expozice • Zpracování libreta expozice • Vnitřní vybavení výstavních prostor (vitríny, panely apod.) Výsadba zeleně v okolí místa muzejní expozice Instalace propagační infotabule


MAS Moravský kras

Senetářov Muzeum řemesel Muzeum obsahuje ukázky všech zdejších řemesel: slaměnkáři, lopatáři, košináři, kolečkáři, pometláři, senaři, šindeláři, doškaři, šotraří, vápenici, pískaři, tkalci aj. V Senetářově bylo kromě sítek na vlasy a síťování záclon rozšířeno zejména perleťářství, které vytlačilo na konci 19. století tkalcovství. Zapojení podomácké výroby perleťových knoflíků do života celé usedlosti je prezentováno dřevěným perleťářským „ponkem", umístěným v kuchyni.. Objekt bude fungovat jako stálé venkovské muzeum, v areálu se budou pořádat v průběh roka i další společenské a kulturní akce (řemeslné trhy, tradiční žně apod.).


MAS Moravský kras

Senetářov Muzeum řemesel


MAS Moravský kras

Senetářov Muzeum řemesel


PROPAGACE • Společný web jako nástroj informování o projektu s odkazy na jednotlivé regiony.

www.mbe-projekty.cz (com)


PROPAGACE • Infobrožury, infoletáky (16 stran, barevnost 4/4, křída 135g, V1, formát A5)


PROPAGACE 9 nových infotabulí (018) • (3 v každém místě výstupu projektu) poukazujících na muzejní expozici a poutající ve třech kombinacích na všechny nové muzejní expozice v partnerských regionech Fotografie muzea A

Mapa místní trasy A

Popis, Legenda, loga

Upoutávka Region B Upoutávka Region C


Rozpočet Akce

Moravská cesta

Regionu Poodří

Rozdělení způsobilých výdajů

1.994.000

Region

Obyvatel Rozloha

Moravská cesta Region Poodří Moravský kras Celkem

1.460.000

40%

26 665 34 696 41 263

Moravský kras 1.465.000

30%

Celkem 4.919.000

30%

100%

Hustota Počet Kraj obcí 25 060 106,3 19 31 200 51 659

111,2 79,9

102 624 107 919

95,1

OLK

22

MSK

54

JMK (8 obcí OLK)

95


PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MBE 2 Žadatel / Partneři

Název

Dotace

Region Poodří

Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických památek na venkově

3.242.000 Kč

Moravský kras

Hlavní opatření: III.2.2. Kulturní dědictví

7. kolo PRV, Výsledky říjen 2009

Moravská cesta

Vedlejší opatření: IV.2.1. Spolupráce III.3.1. Vzdělávání a informace


Průběh projektu MBE 2: Časový rámec

Úkol a přínos

01/2010– 3/2010

Úkol č. 1. Historický průzkum - zajištění potřebných podkladů k zmapování všech zachovaných i zaniklých technickohistorických památek Zmapování a publikace technicko historických památek a jejich využití zvýší atraktivitu oblasti

03/2010– 12/2010

Úkol č. 2. Zpracování map technicko-historického dědictví na venkově Zmapování a publikace technicko historických památek a jejich využití zvýší atraktivitu oblasti

04/2010– 01/2011

Úkol č. 3. Vypracování studií obnovy a využití jednotlivých technicko-historických památek Budoucí obnova a využití jednotlivých památek zlepší kvalitu života v místě

05/201004/2011

Úkol č. 4 Vyhotovení informačně-naučné publikace o hlavních vybraných památkách na podporu osvěty obyvatel a rozvoj cestovního ruchu Propagace technicko historických památek rozvíjí cestovní ruch v regionech

04/201110/2011

Úkol č. 5 Vzdělávací akce (seminář, odborná exkurze) zaměřené na využití technických památek k rozvoji cestovního ruchu Znalost a propagace technicko historických památek zvyšuje šance k jejich ekonomick. využití

01/201011/2011

Úkol č. 6 Propagace Projektu spolupráce a partnerství MBE (informační letáky, webové prezentace, bannery, propagační materiály, atd.)

01/201011/2011

Úkol č. 7 Koordinace a řízení (setkávání koordinační pracovní skupiny)


Financování projektu Společné náklady na projekt MBE 2

%

Zdroje financování:

3.242.000

100%

EU

2.401.600

74,1%

Národní zdroje

600.400

18,5%

Privátní zdroje (aj.)

240.000

7,4%

1.206.000

37,2%

918.000

28,3%

1.118.000

34,5%

3.242.000

100%

definujte podíl hrazený jednotlivými MAS: Koordinační MAS Regionu Poodří MAS Moravská cesta MAS Moravský kras Způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace - celkem

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MBE 3 Žadatel / Partneři

Název

Dotace

Moravský kras

Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově

2.300.000 Kč

Moravská cesta

• velkoplošný stan 10x20m, propagační stánky(3ks), lavice (40ks) a stoly (20 ks), přenosná ozvučovací soustava Pořádání tradičních společenských akcí MAS • Den MAS Moravský kras, • Otevírání Poodří, • Den MAS Moravská cesta

Podáno v 8. kole PRV

Region Poodří


Průběh projektu MBE 3 Časový rámec

Úkol a přínos

03/2010– 05/2010

Úkol č. 1 Nové zázemí pro spolkové aktivity a propagaci MAS: velkoplošný stan 10x20m (3 ks), propagační stánky(9 ks), lavice (80 ks) a stoly (40 ks), přenosné ozvučovací zařízení

05/2010– 12/2010

Úkol č 2 Pořádání tradičních společenských akcí MAS: Den MAS MK Sloup, Den MAS MC - Červenka, Otevírání Poodří - Bartošovice

03/201012/2010

Úkol č. 3 Propagace Projektu spolupráce a partnerství MBE Propagační služby a osobní náklady souvislosti se tvorbou podkladů a přípravu akcí

01/201012/2010

Úkol č. 4 Koordinace a řízení setkávání koordinační pracovní skupiny


Výstupy projektu MBE 3 Aktivita 1: Nové zázemí pro spolkové aktivity a propagaci MAS

Hlavním předmětem projektu je pořízení nového technického zázemí pro pořádání spolkových, sportovních a kulturních akcí a na propagaci spolupráce MAS. Jednotlivé prvky a příslušenství, tedy hlavní výstupy projektu budou uskladněny v těchto obcích:

Obec Vavřinec (853 obyvatel – MAS Moravský kras) • velkoplošný stan 10x20m, 3 propagační stánky, lavice (40ks) a stoly (20 ks), přenosná ozvučovací soustava (1 ks)

Obec Červenka (1 418 obyvatel – MAS Moravská cesta) •velkoplošný stan 10x20m, 3 propagační stánky, lavice (40ks) a stoly (20 ks), přenosná ozvučovací soustava (1 ks)

Obec Bartošovice (1 611 obyvatel – MAS Regionu Poodří) •velkoplošný stan 10x20m, 3 propagační stánky, přenosná ozvučovací soustava


 Den MAS, Sobáčov (září 2010)


 otevírání expozice Poodří a výlov rybníka Bartošovice (listopad 2010)


ďƒ˜ stany:


Financování MBE 3 Společné náklady na projekt zdroje financování: EU Národní zdroje Privátní zdroje (aj.) podíl hrazený jednotlivými MAS: Koordinační MAS (Moravský kras) MAS č. 1 (Moravská cesta) MAS č. 2 (Regionu Poodří) Způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace - celkem

% 2.300.000 1.696.800 424.200 179.000

100% 73,8% 18,4% 7,8%

830.000 785.000 685.000

36% 34% 30%

2.300.000

100%

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Shrnutí MBE

IV.2.1.: Rotace KMAS a partnerů Projekt / Finance MBE1: III.2.2. (7. Kolo) 4.919.000 Kč MBE2: III.2.2. (7. Kolo) 3.242.000 Kč MBE3: III.2.1.2. (8. Kolo) 2.121.000 Kč CELKEM: 10.282.000 Kč

Žadatel

Partner

Partner

MAS Moravská cesta 1.994.000 Kč

MAS Regionu Poodří 1.460.000 Kč

MAS Moravský kras 1.465.000 Kč

MAS Regionu Poodří 1.206.000 Kč

MAS Moravský kras 1.118.000 Kč

MAS Moravská cesta 918.000 Kč

MAS Moravský kras 857.000 Kč

MAS Moravská cesta 632.000 Kč

MAS Regionu Poodří 632.000 Kč

Moravská cesta 3.544.000 Kč

Region Poodří 3.298.000 Kč

Moravský kras 3.440.000


PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MBE 4

- příprava

Žadatel / Partneři

Název

Moravská cesta kras

Moravská brána do Evropy – zlepšení vybavení pro posílení turistických atraktivit partnerských regionů

Moravský kras

Hlavní opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Region Poodří

Vedlejší opatření: IV.2.1. Spolupráce III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Dotace

Plán pro 13. kolo PRV


Výhled


Projekt OP Vzdělávání 2.4. Partnerství a sítě

UNIVES - konference


Stล™edoevropskรก spoluprรกce

EAGGF - EAFRD


K O N T A K T

Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. www.smarv.cz tomas.sulak@smarv.cz tel: 775 949 142 MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. www.mas-mostenka.cz tomas.sulak@mas-mostenka.cz leader@mostenka.cz Kancelář:

576 115 007

Projekty spolupráce Moravská brána do Evropy  
Projekty spolupráce Moravská brána do Evropy  

prezentace

Advertisement