Page 1

BRUKERVEILEDNING FOR FERRARI MOTORSLÅMASKINER 520 – 530 – 530WS

MASKIN IMPORTØREN AS VERPETVEIEN 34, 1540 VESTBY TLF.: 64 95 35 00 FAKS.: 64 95 35 01 MAIL: post@maskinimp.no HJEMMESIDE: www.maskinimp.no


2

MERKELAPPER MED SIKKERHETSINSTRUKSJONER

S SIKKER START OG STOPP INSTRUKSJONER

VARME ADVARSEL

ADVARSEL: UTVIS FORSIKTIGHET VED DRIVSTOFFPÃ…FYLLING


3 INNHOLD IDENTIFIKASJON OG MERKING

SIDE 4

SYMBOLER

SIDE 4

ADVARSEL

SIDE 5

BRUKERINFORMASJON

SIDE 5

MOTORSLÅMASKINER

SIDE 5

MONTERING

SIDE 5

TABELL 1, HJUL

SIDE 5

GENERELL SIKKERHET

SIDE 6

BETJENING AV GIR

SIDE 6

MONTERING AV TILBEHØR

SIDE 7

KRAFTOVERFØRSEL P. T. O.

SIDE 7

SJEKKLISTE FØR DU STARTER OPP

SIDE 8

START AV MASKINEN

SIDE 8

VEDLIKEHOLD

SIDE 8

TEKNISKE EGENSKAPER

SIDE 9

UTSTYR OG TILBEHØR

SIDE 9

FEILSØKING

SIDE 11

TABELL 2, MOTOR

SIDE 12

TABELL 3, HASTIGHETER

SIDE 12

GARANTI/SALGSVILKÅR

SIDE 13

DELETEGNINGER

SIDE 14


4 INTRODUKSJON

Slåmaskinen som er beskrevet i denne manualen tilfredsstiller CE direktive 98/37.

IDENTIFIKASJON OG MERKING MOTOR IDENTIFIKSAJON OG MOTORDATA: Se i brukerveiledningen knyttet til motoren. MASKIN MERKING (fig. A) I boks 1 står serienummeret skrevet; i boks 2 står modellnavnet til slåmaskinen skrevet. MASKIN IDENTIFISKASJON () Hver maskin har en identifikasjonsetikett (fig. B). 1 – Merke 2 – Fabrikant 3 – Modell 4 – Motor

5 – Motor kraft 6 – Vekt 7 – Produksjons år 8 – Serienummer

MERK: Vekten angitt på identifikasjonsetiketten, refererer til maskinen uten ekstra utstyr.

SYMBOLER Lær de forskjellige symbolene som du vil finne i denne brukerveiledningen:

ADVARSEL, FARE! – Det betyr at bruker må passe ekstra godt på operasjoner som skal utføres. FORBUDT! – Det betyr at bruker ikke må utføre operasjoner angitt under dette symbolet.

Vi gratulerer med valget av FERRARI motorslåmaskin og håper den vil bli til god hjelp i Deres arbeid. Vi vil gi bistand og samarbeid som alltid har vært en del av våre produkter. Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg til å bli bedre kjent med din motorslåmaskin. Dersom motorslåmaskinen blir brukt i samsvar med denne brukerveiledning vil maskinen være til glede og hjelp i mange år fremover. Vi anbefaler derfor nøye å følge de råd som blir gitt.


5 ADVARSEL Vi råder til å bruke maskinen utelukkende for det formål den er konstruert, og til å nøye følge de indikasjoner og forklaringer gitt i brukerveiledningen. Ikke vipp eller snu maskinen rundt med bensin i tanken; bensin er svært brannfarlig og kan lett antennes.

Kun én operatør må bruke maskinen; hold unna mulige observatører.

Ikke bruk maskinen i bakker brattere enn 25 %. Hvis maskinen og/eller utstyr må løftes, råder vi brukeren til å sette den på pall, stroppe den og løfte den ved hjelp av en truck etc.

Ikke monter utstyr forskjellig fra de som er anbefalt av fabrikanten og er angitt av den vedlagte brukerveiledningen, hvis disse ikke er godkjent av produsentens ingeniører eller av godkjente forhandlere.

BRUKER INFORMASJON

A = Motorer B = Bensin C = Diesel D = Verdier E = Modeller

1) LAeq - AKUSTISK TRYKK: Verdier gitt tilsvarer dB(A) 2) LwA - AKUSTISK KRAFT: Verdi gitt i dB(A) 3) m/sek2 - VIBRASJON: Gjennomsnitt kvadrat verdi kalkuleres i følge ISO 5349 på styret; for operative motorslåmaskiner og bevegende maskin på bakken i følge UNI EN 709. (*) Når LAeq er lavere enn 85 dB(A) er det ikke nødvendig å indikere akustisk kraft (LwA). ADVARSEL, FARE: Når du bruker maskinen og LAeq blir høyere en 85 dB(A), må brukeren bruke passende akustisk beskyttelse (hørselsvern).

MOTORSLÅMASKINER Motorslåmaskiner (fig. 4) med sentermontert knivstang er spesielt egnet for klipping i bratt terreng. Lav vekt, manuell betjent kløtsj, håndtak med mange justeringsmuligheter montert på et elastisk avvibrert opphengsystem og innebygde sikkerhetsdetaljer gjør disse maskinene veldig lette og trygge å bruke. I tillegg til bjelke for slåmaskin er det også mulig å koble til gressklippere, snøfresere, beitepusser osv. (fig.5.).

Fig. 4

MONTERING AV MASKIN Ta maskinen ut av emballasjen, åpne verktøysettet og følg instruksjonene nedenfor: Montering av hjul: sjekk at pilene på dekket peker i retning av slåmaskinens tilbehør (knivstang, etc.). Dekktrykket skal være 1,2 / 1,5 bar (se tabell 1) Les nøye instruksjonene relatert til motoren. Hvis maskinen er utstyrt med et oljebasert luftfilter, fyll opp til avmerket nivå med korrekt mengde og kvalitet. Kontroller at alle skruer og muttere er godt strammet, spesielt de som fester redskap til maskinen.

Tabell 1

Fig. 5


6 GENERELL SIKKERHET VIKTIG, FARE! • •

Lær hvordan du raskt skrur av motoren! Gjør deg kjent med kontrollspakene og korrekt bruk av maskinen. • Bruk alltid solide sko og lange bukser. • Før du begynner må alle fremmedlegemer (stein, wire, etc.) fjernes fra det området maskinen skal brukes. Les alle etiketter om sikkerhetsregler som er festet på maskinen. Utfør vedlikehold, følg instruksjoner før oppstart og drift og fyll opp tanken med rett drivstoff. • Vær trygg og stødig når du jobber. Arbeid alltid langsmed bakker, aldri opp og ned. Vis stor aktsomhet når du skifter retning på maskinen. Arbeid aldri i bakker brattere enn 25 %. • Stopp alltid motoren før kontroll eller reparasjoner på maskinen; hvis maskinen vibrerer på en unormal måte, foreta en omgående kontroll! • Stopp alltid motoren før du forlater maskinen, skal skifte eller tilpasse utstyret og før man skal fylle bensin. • Sjekk alltid at muttere og bolter er godt festet. • Hold alltid maskinen fri for gress og fett for å unngå brannfare. BENSIN ER EKSTREMT BRANNFARLIG: • Oppbevar bensin i tanker/kanner som er velegnet for dette formålet. • Fyll alltid opp bensintanken utendørs, røyk aldri når du utfører denne operasjonen. • Fyll bensin kun når motoren er av. • Erstatt eksosrør når den er utslitt. KONTROLL FORKLARING Se fig. 6, 8 og 9 A. Motorstopphendel: den er rød, og stopper motoren, enten du er ferdig med å arbeide eller et uhell skulle oppstå. B. Kløtsjhåndtak. C. Gasshendel. D. Girhendel: plasseringen av de ulike girene er vist på fig. 6. E. Kraftuttakshendel. F. Fjær for kløtsjhåndtak. G. Hendel for høydejustering av styre. H. Hendel for sideveis justering av styre. L.

Vendegir spake (ikke 615) Før du bruker vendegir spaken, skal alltid kløtsj håndtaket brukes. N. Differensialspake. O. Høyre bremsehåndtak. P. Venstre bremsehåndtak.

STARTING AV MOTOR: • Frigjør alle spaker før motoren startes. • Hold føttene langt unna utstyret til maskinen. NÅR DU BRUKER MASKINEN: • Arbeid kun i dagslys eller i godt kunstig lys. • Gå, aldri løp. FORBUDT, IKKE GJØR DET! Unngå å arbeide mens mennesker, spesielt barn og kjæledyr er i nærheten. Husk at det er førerens ansvar hvis det skjer skader på mennesker og dens eiendom. • Tillat aldri barn eller ukvalifiserte personer å bruke maskinen. • Bruk aldri maskinen når du er barbeint eller har på sandaler. • Bruk aldri maskinen hvis deksler eller sikkerhetsenheter er defekte. • Plassere ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. • Løft aldri opp, eller bær maskinen mens motoren sviver. • Lagre aldri maskinen innendørs med bensin på tanken. Bensindampen kan være farlig. • Bytt ikke innstillingen til motoren eller gi den mer gass enn på maks. Ved å bruke en maskin med for høyt turtall øker ulykkestilfellene. • Fjern aldri tanklokket eller fyll bensin mens maskinen sviver eller er varm. • Hvis det er sølt bensin, forsøk ikke å starte maskinen, men fjern maskinen fra det området som det ble sølt på. • Start aldri maskinen innendørs. Eksosgassen inneholder dødelig karbonmonoksid.


7

MONTERING AV TILBEHØR Tilbehør monteres direkte til flens A (fig.12) eller montert mellom hurtigkoblingene C (fig.13). Det er nødvendig at muttere D (fig.13) som fester tilbehøret til maskinen er godt strammet.


8 SJEKKES FØR START AV MASKINEN Sjekk oljenivået og følg de instruksene som står i manualen til maskinen. For å være sikret riktig smøring, spesielt for arbeid i bakker bør oljenivået være på maks. Skulle olje bli sølt ut, bruk kvaliteten og tettheten som er beskrevet i brukermanualen. Sjekk oljenivået i girkassen med peilepinnen A (fig.18). Forsikre deg om at nivået er mellom strekene B og C. Hvis nødvendig fyll opp med olje SAE 80W/90. Fyll tanken med lavbly (kalium) bensin, ved å bruke trakt med filter, slik at ikke fremmedlegemer kommer inn i tanken. Fyll aldri bensin mens motoren sviver.

Etter å ha utført disse operasjonene er maskinen klar til å bli startet.

START AV MASKINEN Forsikre deg om at gir hendelen og kraftuttakshendelen ikke er koblet inn. 1) Klem ned motorstopphendelen A, klem inn kløtsjhåndtaket B, og lås den med låsefjæren C (fig.20). Sett gasshendelen i midt posisjonen. 2) Sett maskinen klar til start som beskrevet i motormanualen. 3) Bruk foten til å støtte maskinen (fig. 21). Dra sakte i starthåndtaket til gripersystemet tar, dra så raskt og hardt. (BRUK KUN EN HÅND for å hindre at motoren ”sparker tilbake”). Når motoren har startet, vent et par minutter slik at oljen smører alle de bevegende delene. Trykk inn kløtsjhåndtaket på styret slik at låsefjæren frigjøres. Hold nede motorstopphendelen A (fig.20) ellers stopper maskinen. Sett gassen på ønsket posisjon. Hvis den ikke går i gir, slipp ut kløtsjen litt, ta den inn igjen, og prøv på nytt. Når du har fått den i gir, slipp kløtsj hendelen sakte og helt ut til maskinen starter.

For å koble inn tilbehøret, klem inn kløtsjhåndtaket, sett maskinen i gir forover og slipp kløtsjen sakte til det griper. Hvis det ikke griper med en gang, klem kløtsjen litt inn og sakte ut igjen til det griper. Akselerere motoren og slipp sakte ut kløtsjen helt ut for å begynne å arbeide. For å stoppe motoren og maskinen: sakne farten, koble fra kraftuttakshendelen, sett girhendelen i nøytral posisjon og slipp motorstopphendelen A fullt ut (fig.20).

SMØRING OG VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold og jevnlig smøring vil hjelpe å holde maskinen i perfekt arbeidsstand. Maskinen leveres klar til bruk, men sjekk allikevel oljenivået før du starter maskinen. Sjekk at alle skruer og muttere er festet ordentlig, spesielt mutterne D (fig.13) som fester tilbehøret til maskinen, mutterne som fester hjulene til maskinen og mutterne som fester motoren. Smør glidelagrene på styrestaget. KLØTSJ: Opprinnelig er posisjonen til hendel A (fig.24) normal. Etter en tids bruk kan det være nødvendig å stramme kløtsjwiren. Sett hendel A i dens opprinnelige posisjon, og juster på skruen B og stramme mutteren C.

MOTOR: når det gjelder ettersyn må en følge intervallene gitt av motorleverandøren. Du bør sjekke oljenivået hver 4 time du arbeider og skifte oljen hver 50 arbeidstime. Bruk alltid god kvalitetsolje, som angitt i instruksjonsboken for motoren. For oljebad luftfilter, hvis du arbeider i støvete forhold, vask filterinnsats og fyll på olje hver 8 time. Bruk samme olje som for motoren. For motorer med luftfilter med papirfilter, rense denne delen med luft eller erstatt hvis det er veldig blokkert. GIRKASSE: Sjekk oljenivået hver 50 arbeidstime. La maskinen stå vannrett, ta opp peilepinnen A, nivået skal være mellom de to strekene B-C (fig.23) og om nødvendig fyll opp girkassen med olje SAE 80W/90. Innholdet er omtrent 1 kg for maskiner uten differensial, og ca 1,5 kg for de med differensial.


9 TEKNISKE DATA

SIKKERHETS DETALJER

Motor: for motortype, kraft r.p.m., se tabell 2. Kløtsj: tørr kløtsj med manuell betjening. Differensial: med koniske gir, med sperre. Standard utstyr på 530 GRIFON. Bremser: trommelbremser med uavhengig kontroll på hvert av hjulene. Standard utstyr på 530 GRIFON. Håndtak: justerbar i høyde- og sideveis til forskjellige posisjoner. Girkasse: med drev. For de forskjellige hastighetene til maskinen med standard hjul og kraftuttakets omdreininger (P.T.O.), se tabell 3 (motor og omdreininger i tabell 2). 515 maskinene har 180° dreibart håndtak, som gjør at man kan bruke maskinen med front- og bakmontert tilbehør. Alle maskinene er utstyrt med vendegir (ikke 515). Vendegirhendelen er plassert på høyre side av styret. 520 og 530 har et fjerde gir som kun er et transportgir, kraftuttaket (P.T.O) kan ikke innkobles når maskinen står i denne posisjonen.

Motorstopp kombinert med kløtsj på alle maskinene. Under vanskelige omstendigheter, hvis du slipper motorstopphendelen, vil maskinen stoppe omgående. Det er ikke mulig å starte maskinen hvis kløtsjhåndtaket ikke er klemt inn og låst med stopphendelen (maskinen må være i fri under disse betingelsene). For å tilpasse maskinen til ulike arbeidsoppgaver ved bruk av forskjellig tilbehør og under forskjellige forhold, kan du forandre dekk og sportyper; se tabell 1. MULIG TILBEHØR

GUMMI HJUL Hjulene er godt egnet for bruk i landbruket siden dekkmønsteret gir maskinen et godt grep enten marken er hard eller bløt. Hjulene 3.50 x 8” og 4.00 x 8” (fig.39) har felg med fast sporbredde. Hjulene 4.0 x 10” og 5.0 x 10” har imidlertid felg med justerbar sporbredde, som ut i fra monteringsmuligheter gir to sporbredder (fig.40)

TVILLINGHJUL Det er enkelt å montere tvillinghjulene 4.00 x 8’’ og 4.00 x 10” ved å montere to par akselforlengere D (fig. 45) mellom de to hjulene (se akselforlengere).

Følgende utstyr kan monteres på FERRARI motorslåmaskiner: sidevenderive, snøfreser, gressklipper, sulky, tilhenger, tvillinghjul og jernhjul. På 515 maskinene kan også jordfreser monteres. På maskiner over 6,0KW/8,0HK kan også beitepusser monteres. EKSTRAUTSTYR Følgende ekstrautstyr kan monteres på FERRARI motorslåmaskiner: sidebeskyttere for slåmaskinbjelke, knivstangbeskytter, hurtigkobling for tilbehør, kjettinger, hjulvekter, universal kraftuttak, akselforlengere, etc.

SPESIAL UTSTYR Ved siden av utstyr og tilbehør beskrevet i denne manualen er det mulig å montere spesial utstyr og tilbehør på maskinene. Dette tilbehøret må være tilpasset følgende elementer: dimensjon, som må passe med koblingens størrelse på maskinen og nødvendig kraft, som ikke må være høyere enn det er på maskinen. Hvis du tviler på om utstyret passer, kontakt din FERRARI forhandler.

AKSELFORLENGERE Akselforlengere brukes til å få bredere sporvidde og dermed øke stabiliteten på maskinen i bakker og skråninger. De er montert mellom hjulet og hjulnavet og øker sporvidden med 6 cm på hver side (fig. 46).


10 HJULVEKTER

”SUPER BITE” JERNHJUL

Hjulvektene brukes til å gjøre maskinen tyngre og som dermed gir maskinen høyere trekkraft. De festes til hjulnavet med to av de fire mutterne som holder hjulet (fig. 48). Se tabell for vekt og mål.

”Super Bite” jernhjul er beregnet på bratt og glatt underlag. Koblet til standard gummihjul gir det maskinen meget god gripeevne og stabilitet. (fig. 44).

BJELKENS SIDEBESKYTTELSE KNIVBESKYTTER TIL BJELKENS FRONT Det er anbefalt å bruke knivbeskytteren på knivstangens front hver gang en ikke bruker maskinen (fig. 54).

Dens hensikt er å unngå at knivstangen, når den kommer ut fra bjelkesete mens den går, ødelegger seg selv eller de nære plantene knekker imot hindringer eller steiner. De må bli tilpasset på enden av kutterbjelken, for EUROPA bjelkebeskytter A (fig. 55), for bjelker med middels fingerknivbeskyttelse B (fig. 56). De kan også bli brukt til ulykkesforebyggende verktøy.

HURTIGKOBLING TIL UTSTYR Denne gir mulighet til å bytte utstyret på maskinen meget raskt. Den er satt sammen av to deler: en som står på maskinen, og en som er festet på utstyret. Den festes med pinnen G. hold alltid hurtigkoblingen godt smurt med fett slik at sammensetning og montering går lettere (fig. 58).

STANDARD KRAFTUTTAK På maskinens P.T.O. kan det monteres en 35 mm kilesporet aksel som har samme størrelse som på en traktors P.T.O., i samsvar med DIN normen 9611. Med dette kraftuttaket kan du montere/ trekke kappeskive, universalutstyr, og mange andre redskaper (fig. 59).


11 SNØKJETTINGER De er laget av metall med godt gripemønster. Når de blir satt på hjulene, vil de forbedre arbeidskapasiteten til snøfreseren (fig. 60). For å forlenge eller forkorte kjettingene, sett på eller ta av elementene A (fig. 60) på begge sider.

FEILSØKING Ikke foreta noen form for reparasjoner eller vedlikehold med motoren på. Her er en liste over en feil som kan forekomme og som kan rettes på av bruker. Bensinmotoren vil ikke starte. Sjekk følgende: • Bensintanken er tom. • Bensinkranen er ikke åpen. • En kald motor på chokes. • Bensinen kommer ikke til forgasseren. • Luftehullet i bensintanken ikke er tett. • Forgasser filteret er tett • Dysene er urene/tette. Skru dem ut for å se etter, rens dem med trykkluft. • Tennpluggen virker ikke. Ta ut tennpluggen, sett den inn i plugghetta igjen, og sett pluggen mot jord på motoren, trekk noen ganger i startsnoren.

LAGRING Hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, er det rådelig å gjøre følgende: • Tøm forgasseren. • Tøm motoren for olje. • Ta et par dråper med olje, og hell ned i tennplugghullet, bruk SAE 20 olje. • Rens motoren og maskinen nøye. Beskytt tennene på bjelken med beskyttelsesdekselet foran, og kontroll at bladene ikke stikker på utsiden av bjelken. • Når du skal starte opp igjen, sjekk at alle funksjonene virker. (motorstopp, revers, P.T.O. og kløtsj hendelen).

Hvis det ikke er gnist mellom elektrodene, se om det er noe feil med tennpluggledningen og at den er festet godt. Hvis det fortsatt skjer noe, så bytt tennpluggen. *Hvis motoren fortsatt ikke starter med nu tennplugg, er feilen det elektriske systemet, kondensator, stift, tennspolen, eller andre deler. Det er tilrådelig å sende maskinen til nærmeste service verksted. GIRET KOBLER IKKE INN: • Juster kløtsjen, still justeringsskruen B (fig. 24) til kløtsjen separert ordentlig. For å bytte og/eller sette sammen kløtsjen, se side 8. BLADKOBLING BREKKER JEVNLIG: • Vær sikker på at bladholderene ikke sitter for hardt. • Undersøk om det er småsteiner på bakken, hvis det, senk bjelken for å unngå at de kommer mellom tennene og bladene.

VERKTØYSETT Motorslåmaskinen kommer utstyrt med et enkelt verktøysett til å feste/etter stramme skruer og bolter.


12 TABELL 2

TABELL 3


13 GARANTI/SALGSVILKÅR Fabrikken gir ett års garanti mot fabrikasjonsfeil, (gjelder ikke ved næringskjøp/utleie) ellers gjelder den norske kjøpsloven. 1. Kjøperen har ut over sine rettigheter etter kjøpsloven, og de unntak som følger av pkt.3 nedenfor, krav på å få reparert enhver feil på varen i den periode som er angitt. 2. Alle krav som følger av feil eller mangler skal normalt rettes mot den som har solgt produktet. Kravet skal fremsettes snarest mulig etter feilen er oppdaget, elle burde være oppdaget. 3. Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot den som har solgt produktet(eller leverandør), dersom feilen er følgende av: -

Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med brukerveiledningen eller annen uforsvarlig behandling. Inngrep eller reparasjon av person som ikke er autoriser reparatør av vedkommende produkt, eller bruk av ikke originale reservedeler. Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgeren/leverandørens kontroll Vanlig slitasje og feil som oppstår på grunn av uforsvarlig eller uegnet bruk.

4. Kjøperen kan ikke i noen tilfeller kreve erstatning for indirekte tapsposter. Personskader kan bare kreves erstattet dersom dette følger av ufravikelig lovgivning. 5. Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår kan fremmes gjennom Forbrukerrådets klageapparat. Dersom det blir nødvendig å bestille reservedeler, vær sikker på å oppgi til forhandleren det komplette delenummeret som står i delekatalogen, serienummeret på maskinen og utstyret må også bli oppgitt. BCS S.p.A. forbeholder seg retten til å modifisere når som helst og uten at andre parter informeres, dersom det er nødvendig for tekniske eller kommersielle grunner. MASKIN IMPORTØREN AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Brukerveiledning ferrari 520 530 motorslåmaskiner  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you