Brochure The Stage

Page 1

THE STAGE Verheeskade – Laakhaven Den Haag


4


5


VERHEESKADE

Dankzij een bewonderingswaardige

voorzieningen voor de buurt. Denk

Ter hoogte van het grand cafĂŠ in de punt

dosis bouwcreativiteit verandert de

dan aan horeca, sport, fitness en

buitenterrassen tot aan de waterkant.

dichtbebouwde wijk Laakhaven in hoog

praktijkruimten. Daarboven in de plint

Langs de gehele Verheeskade zullen de

tempo. Bond Development, MyB en

zijn de woningen gesitueerd aan groene

komende jaren nieuwe woongebouwen

Ten Brinke Group hebben de krachten

terrassen en tuinen. Als een podium

verrijzen waardoor de kade een veilige

gebundeld in de combinatie Ten Brinke

met stadsuitzicht en de twee torens

en gezellige flaneer boulevard wordt

MyBond om in Laakhaven bij te dragen

als inspirerende acteurs. In de torens

tot aan het nieuwe plein bij Hollands

aan die prestaties. Hun woonplan

zijn grote en kleine appartementen

Spoor en verder door over de Rode

The Stage aan de Verheeskade, op

voor verschillende doelgroepen,

Loper naar het centrum. En bovenal; de

de hoek van de Lulofsstraat, laat zien

starters, ouderen, studenten en young

gemeente wil weer de naam Laakhavens

hoe ruimte in de lucht optimaal benut

professionals. In de stedelijke plint

in ere herstellen. De havens moeten

kan worden. The Stage omvat twee

zijn ook driekamerwoningen voor

weer terugkomen. Maar nu voor de

nieuwe woontorens op een stedelijke

gezinnen gesitueerd tussen het groen.

aanleg van pleziervaartuigen. Vooral

hoge plint. Ondergronds wordt het

De Verheeskade wordt een vriendelijk

de Verheeskade zal verrijkt worden met

parkeren opgelost voor auto’s en

verblijfsgebied. De trottoirs worden

kades waar boten kunnen aanleggen.

voor fietsen. De stedelijke plint heeft

verbreed met meer bomen.

op de begane grond de publieke

e g a t S e h T f o g n i k a m The Hoogte & alzijdigheid

6

Buitenruimtes

Verdeling eigendom + ontsluiting


7

VERHEESKADE


LOCATIE

8

WIJK IN DE LIFT


LOCATIE

PERFECTE LOCATIE EN GEMAKKELIJK BEREIKBAAR Laakhaven fungeerde lange tijd als (dichtbebouwd) bedrijventerrein. Een gebied dat de laatste jaren een flinke metamorfose ondergaat zit nu in de lift. Direct gelegen aan het grootste overdekte woonwinkelcentrum van Nederland Centrum

De MegaStores en nabijgelegen de Haagse Hogeschool en het Mondriaan college. De tot het CID (Central Innovation District, Haags economisch hart) behorende wijk wordt nu zelfs bestempeld als “booming neighbourhood�. Met het opgeknapte treinstation Hollands Spoor op loopafstand zijn zowel

ag

HS

eg

ew

ijks

Nieuwe uitvalswegen zorgen voor sterk verbeterde

Ha

sw

n De

Rij

de directe omgeving als wijde omtrek snel bereikbaar. verbindingen. Mensen wonen er tegenwoordig graag. at

hw

eg

Le

tra

ps

or

ald

n

lei

rp

ate

W

2 MegaStores, het grootste overdekte

at str a orp

fietsenstalling en onderdoorgang.

C

W ald

nieuw stationsplein, entree Waldorpstraat,

Ne

al

ds

tra

at

e

ad

sk

ee

h er

en

av

kh

a La

an

e

ad

rk

he

1 Herinrichting treinstation Hollands Spoor:

V

winkelcentrum van Nederland. 3 Herinrichting Hogeschoolplein: plein aanpak met nieuwe buiteninrichting, winkels, studievoorzieningen en horeca. Nog in ontwikkeling. 4 Mondriaan College aan de Waldorpstraat.

9


LOCATIE

FACILITEITEN OP NIVEAU Laakhavens voorzieningen-upgrade voltrekt zich snel. Veel wordt verwacht van de verbouwing van MegaStores, het bekendste winkelcentrum uit omgeving en omstreken. Het centrum aan de Waldorpstraat wordt binnenkort verbouwd tot alomvattend winkelwalhalla voor woonaccessoires, vrijetijdsproducten en (bijzondere) voedselwaren. Ook de onderwijsvoorzieningen groeien mee. Het Hogeschoolplein krijgt een nieuwe inrichting, met onder meer beplantingen, winkels, horeca en studieruimten.

10


LOCATION LOCATIE

ONTWIKKELINGEN LAAKHAVEN: • Verbouwing MegaStores: randstedelijk winkelparadijs. Ook voor een avondje uit. Oplevering in fasen. • Herinrichting treinstation Hollands Spoor: bouw nieuw stationsplein, entree Waldorpstraat, fietsenstalling en onderdoorgang (in uitvoering). • Nieuwbouw woontoren MegaStores: gelegen aan het gelijknamige winkelcentrum. In ontwikkeling. • The Y: wooncomplex met starterswoningen, studenteneenheden, commerciële ruimten en parkeergelegenheid. Inmiddels in gebruik. • Waldorp Four: vier beeldbepalende woontorens aan de Waldorpstraat, aangevuld met commerciële plint, horeca, parkeergarage en spectaculair stadsgroen. In ontwikkeling. • Herinrichting Hogeschoolplein/Leeghwaterplein: pleinaanpak met nieuwe buiteninrichting, groenvoorziening, studententoren, appartementen, winkels, studiefaciliteiten en horeca. In ontwikkeling. • Realisatie nieuwbouw Vijverhof bestaande uit 481 studentenwoningen en 155 vrije sector huurappartementen. In ontwikkeling. • Woontorens bij Hollands Spoor en verbouwing voormalig Post sorteercentrum. In ontwikkeling. • Diverse ontwikkelingen van woontorens aan de Verheeskade.

Omgeving Lopende ontwikkelingen

Stationspostgebouw - Braaksma & Roos

Grote Belastingkantoor - RoosRos Architecten

The Globe - LIFE

Leemansplein - KOW

Waldorp Four - Paul de Ruiter Architects

Calandkade - Kampman Architecten

Hollands Spoor Plein - NL architects

n

ve

ha

ak

La

Megastores - Group A

Verheekade - OPL architecten

11


12 ARCHITECTUUR


ARCHITECTUUR

d n E h g i H e r u t c e t i arch ALZIJDIGE BLIK Hoogbouw zal Laakhavens aanblik de komende jaren drastisch doen veranderen. Verheeskade gaat met die trend mee. Dankzij de sloop van de bestaande bouwdelen zal de stijl en uitstraling geheel veranderen. De alzijdig gerichte gevels worden opgetrokken in aardse kleuren. Loggia’s, terrassen of Franse balkons zorgen voor verdere schaalverkleining. Architect Paul Ketelaars van architectenbureau Vakwerk: “Hoogbouw in dichtbebouwde gebieden kun je zien als een stad binnen een stad. Mensen wonen dicht op elkaar, iedereen met zijn of haar eigen voorkeuren, eigenschappen en leefgewoonten. De kunst is ruimte te scheppen binnen zo’n gemeenschap. Ik denk dat The Stage daarin is geslaagd.”

13


WONEN IN VERHEES

14

WONEN IN THE STAGE


WONEN IN VERHEES

EEN WOONPLAN DAT BINDT

(WONING)KENMERKEN:

Beeldbepalend in het plan zijn de twee nieuw te bouwen torens. De hoogste van circa 135 meter

• wonen in een dynamische omgeving

bevindt zich aan de achterkant van het terrein, met huurappartementen voor starters, stellen en

• Laakhaven als nieuwe hotspot

ook senioren. Rechts daarvan, in de punt van de kavel, verrijst toren 2, circa 75 meter hoog.

• gezamenlijke daktuinen

Deze is bestemd voor studenteneenheden of sociale huurwoningen.

• commerciële voorzieningen nabij • kade-georiënteerd

De plint is het lage deel tussen de torens in en bestaan uit de eerste 7 verdiepingen van het

• eigen ondergrondse parkeergarage

gebouw. Deze verdiepingen noemen we de stedelijke laag en verbinden beide torens. In de stedelijke laag, grenzend aan de tuinen en terrassen, komen woningen waar ook gezinnen kunnen gaan wonen omdat er veel buitenruimte voor de deur is. De woningen zijn aan de voorkant voorzien van private, met groen ingerichte buitenruimten.

15


SOCIAAL BUITENLEVEN

16

sociaal n ve e l n e Buit


SOCIAAL BUITENLEVEN

Ooit fungeerde Laakhaven als havengebied. Aan veel gebouwen zie je dit nog terug. ‘Versteend’, zeggen zelfs sommigen. Dankzij The Stage groeninvulling ontstaat het gewenste contrast. Zo zullen de lage daken worden ingericht als daktuin. Prettig voor bewoners natuurlijk. Maar zeker ook voor de mensen eromheen. Omdat de omgeving er kleur van krijgt. Vast staat dat de tuin een aangename plek wordt om door te brengen - alleen, met partner, gezin, buren of vrienden. Ook kinderen zullen er veilig kunnen spelen. Want de tuin is alleen toegankelijk voor bewoners.

17


18 DUURZAAMHEID


DUURZAAMHEID

DUURZAAM WONEN EN OP DE TOEKOMST VOORBEREID 19


20 BEDRIJVIGHEID


BEDRIJVIGHEID

Bedrijvigheid De commerciĂŤle ruimten worden geĂŤxploiteerd door (locale)

SPORT, HORECA & BEDRIJVIGHEID

Een goed vormgegeven overgang bemiddeling tussen de publieke en private ruimte

ondernemers. De functies zijn direct en indirect een aanvulling voor Laakhaven in het algemeen en voor de bewoners in het bijzonder. Het gebouw is flexibel ontworpen waardoor, afhankelijk van de huidige en toekomstige vraag, op de juiste behoefte kan worden ingespeeld. Denk hierbij aan horeca, praktijkruimtes, sportvoorzieningen, buurtwinkels, kapper etc.

Aantrekkelijke stadsstraat menselijke maat en afleesbaarheid functies

Riante woningentrees aan de straat

21


22 PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING


PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING

PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING • Het project kan in zijn geheel of in drie delen worden gekocht. • De BVO’s van de drie delen zijn (zonder begane grond): - Westtoren van ca. 135 meter met een BVO van 37.100 m². - Oosttoren van ca. 75 m met een BVO van 14.000 m². - Een plint c.q. middendeel tussen de torens van 6 lagen (excl. begane grond) met 5.500 m² BVO. • De Westtoren heeft een gebruiksoppervlak voor de woningen van circa 27.000 m² GO. Verdeeld over units van 49 tot 115 m² GO. Geschikt voor starters, gezinnen en een- en twee persoonshuishoudens. • De Oosttoren is geschikt voor starters en studenten. Totaal circa 9.500 m² GO. Appartementen/ studio’s vanaf ca. 19 tot 35 m² GO. • Het middendeel is bijzonder geschikt voor gezinnen door de daktuinen maar heeft ook kleinere appartementen voor starters. Het betreft circa 3.400 m² GO. • Op de begane grond zijn de commerciële ruimtes (2.000 m² VVO) en de ondersteunende gebouwfuncties als afvalverwerking, energievoorzieningen, fietsenstalling etc. De begane grond is in totaal circa 3.900 m² BVO. • In de kelder gelegenheid voor auto en fiets parkeren. • De bergingen zijn in de woningen opgenomen. • De omgevingsvergunning wordt verstrekt in 2020. • Oplevering totale complex in 2022. • Dakterrassen voor algemeen gebruik zijn gesitueerd op de verschillende lagen in de plint. • Het gebouw zal voldoen aan de duurzaamheidseisen conform het huidige bouwbesluit.

23


PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING

DE OOSTTOREN STUDENTEN APPARTEMENTEN

OOSTTOREN

De studenten appartementen zijn gelegen in de Oosttoren en de woonoppervlakten lopen uiteen van ca. 21 m² tot 27 m².

18

19

72 00 L

20

72 00

26 m

²

21

72 00 23 m

²

M

²

mk

mk

23 m

23 m

² 23 m

mk

mk

22

72 00

²

mk

21 m

23

72 00

22 m² ²

mk

24

mk

20 m

36 00 ²

mk mk

N

mk

mk

mk

mk

mk

mk

mk

mk

mk

mk

O

26 m²

23 m²

23 m²

23 m²

23 m²

23 m²

23 m²

23 m²

20 m²

18 m²

29 m²

K

7200

7200

7200

7200

7200

3600 46

39

24

40

41

42

43

44

45


PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING

DE OOSTTOREN (VARIANT) STARTERS APPARTEMENTEN

OOSTTOREN

De starters appartementen zijn gelegen in de Oosttoren en de woonoppervlakten lopen uiteen van ca. 28 m² tot 47 m².

18 L 54

19

00

00

54

72 56

6

45m2

11

M

54

21

00

2

34m

54

00

00

x4

x4 00 12

(w

41

15

12

)

22

00

34m2

(k)

0

54

)

151°

mk

mk

15 00 70 x 0

00

18

00

23

(k)

mk

(w

00

mk

33m2

38m2 0

54 00

x4 00

0 40

12 00 x

12

mk

12 00 55 x 0

40

15 00 70 x 0

12 00 x

)

24

00

mk (

(w

)

28m2

54

mk

(k)

k)

1200 x 400

1200 x 550

25

00

mk (w) 12 00 60 x 0

1200 x 400

1200 x 400

1500 x 700

mk

(w

)m

1200 x 550

1200 x 400

29m2

w)

47m2

°

66

2

32m

34m2

29m2

k(

L 5551

1200 x 400

34m2

1500 x 700

mk (w)

mk (w)

1200 x 400

1200 x 400

1500 x 700

7200

45m

48

mk (k)

2

mk (w) mk (w)

mk (k)

mk (k)

mk (k)

mk (w)

mk (k)

15350

1800

(w

1200 x 600

O

P

mk

mk (w)

mk (k)

1200 x 400

N

20

00

°

85

K

K 41150 5400

40

5400

41

5400

42

5400

43

5400

44

5400

45

5400

46

47

M

48

N

25


PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING

54

00

13

54

14

00

54

DE PLINT FAMILIE WONINGEN

00

wm

14

15

6m

54

2

16

00

10

0m

54

2

00

mw wm

10

17

0m

2

De plint verbindt de hoge torens met elkaar.

10

0m

Hierin zijn ondermeer de familiewoningen opgenomen

2 mw

met een woonoppervlakte van 100 tot 146 m²

wm

10

0m

2

bestaande uit twee lagen.

10

0m

2 mw

wm

10

0m

2

MIDDEN 7 appartementen (familiewoningen, dubbelhoog) BVO = 473m2 GO app totaal = 371m2 78,4% 54

00

DE PLINT

13

54

00

14

54

00

15

54

00

16

54

00

wm

MIDDEN 7 appartementen (familiewoningen, dubbelhoog) BVO = 463m2 GO app totaal = 371m2 78,4%

26

17


PLATTEGRONDEN EN INVESTERINGSSAMENVATTING

WESTTOREN

WESTTOREN APPARTEMENTEN De Westtoren is de hoogste toren en heeft appartementen variërend van 49 m² tot 115 m².

03

mk

mk

mk

mk

mk

mk

7500

60 m²

mk

51 m²

mk

49 m²

mk

49 m²

mk

60 m²

1550

04

3200

mk mk

mk

mk mk

mk

mk mk

06

1800

mk

mk

05

72 m²

63 m²

63 m²

64 m²

6700

07

72 m²

08

7500

WF

7500

WE

7500

WD

7500

WC

7500

WB

WA

27


COLOFON

SAMEN MAKEN WIJ THE STAGE Bond Development, MyB en Ten Brinke Group hebben de krachten gebundeld in de combinatie Ten Brinke MyBond om The Stage te ontwikkelen. Een ambitieuze en binnenstedelijke (her)ontwikkeling in Laakhaven Den Haag. Deze samenwerking resulteert in doordachte oplossingen en state of the art bouwtechnieken op deze uitdagende binnenstedelijke locatie. Met deze gezamenlijke input zorgen we voor de juiste dosis creativiteit en kwaliteit die dit gebied verdient.

design & development

verheeskade den haag

28


29Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.