Page 1

1

CATALOG ISSUE06


2

CATALOG ISSUE06


3

CATALOG ISSUE06


4

CATALOG ISSUE06


รุ่น ฉีดปูนเพดาน รุ่น วัสดุตัวถังและด้าม วัสดุมือจับและหัวต่อ รูพ่นปูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและรูพ่น ใช้สายต่อกับปั๊มลมขนาด อัตราการท�ำงาน ใช้ร่วมกับปั๊มลม ขนาดสินค้า AxBxCxDxE

รุ่น ฉีดปูนก�ำแพง

ฉีดเพดาน

ฉีดก�ำแพง สเตนเลส (Stainless) อลูมิเนียม (Aluminium) 4 รู / ฐานอัลลอย 18 mm. 8 mm. (ซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป) 50 - 60 ตรม. / ชม. (ขึ้นอยู่กับความช�ำนาญและขนาดปั๊มลมที่ใช้) ขนาด 3 HP ถังลม 100 ลิตรขึ้นไป 93 x 75 x 17 x 21 x 21 cm. 76 x 62 x 18 x 21 x 22 cm.

5

CATALOG ISSUE06


6

CATALOG ISSUE06


7

CATALOG ISSUE06


8

CATALOG ISSUE06


เคล็ดลับยืดอายุการใช้งาน

เครื่องผสมปูน 2 ถุง

JUMBO MARTON (CONCRETE MIXER 2 BAG)

Before

After UP 2 CM

9

CATALOG ISSUE06


1.6 HP

10

CATALOG ISSUE06


-

11

CATALOG ISSUE06


ส่วนประกอบของลิฟท์ยกกระป๋องปูน

4 พูลเล่ย์ 3 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว

รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 12 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 16 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 3 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว / 2 หุน

พูลเล่ย์ 12 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว / 2 หุน

พูลเล่ย์ 12 นิ้ว / 2B รู 1 นิ้ว / 2 หุน

ที่นั่ง

12

CATALOG ISSUE06


13

CATALOG ISSUE06


14

CATALOG ISSUE06


15

CATALOG ISSUE06


ขนาดสินค้า (พับเก็บ) กxยxส

74 x 89 x 100 ซม.

74 x 120 x 179 ซม.

73 x 107 x 174 ซม.

ขนาดสินค้า (พร้อมใช้งาน) กxยxส

74 x 145 x 100 ซม.

74 x 235 x 115 ซม.

73 x 235 x 116 ซม.

16

CATALOG ISSUE06


เหมาะส�ำหรับงานปรับสภาพพื้นผิวดินการบดอัดชั้นดินเพื่อ ปรับหน้าดินให้เรียบสามารถใช้งานได้ง่ายขนาดกระทัดรัด พร้อม ล้อในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องท�ำขอบบาทวิถี Marton ใช้ส�ำหรับสร้างขอบถนนหรือ บาทวิถี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับถนนประเภท Highway และงานพื้นถนนฟุตบาท สามารถสร้างงานที่ได้คุณภาพและมี ประสิทธิภาพสูงสุด

17

CATALOG ISSUE06


เครื่องตัดคอนกรีต

รายละเอียดสินค้า

CONCRETE CUTTING MACHINE รุ่น

14 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

500 x 600 x 920 มม.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

14 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9 HP

66 กก.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์ รุ่น

16 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

550 x 820 x 930 มม.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

16 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9 HP

72 กก.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์ รุ่น

20 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

610 x 930 x 1200 มม.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

18-20 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9-13 HP

76 กก.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์ รุ่น

24 นิ้ว

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

730 x 1310 x 1080 มม.

ขนาดใบตัดที่ใส่ได้

24 นิ้ว รูใบขนาด 25 มม.

ความลึกที่ตัดได้

200 มม. (8.5”)

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

ดีเซล 11 HP 106 กก.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์

รายละเอียดสินค้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ ความหนาใบตัด

ตัดได้ลึก

18

CATALOG ISSUE06

20 นิ้ว

24 นิ้ว

500 mm.

600 mm.

16 นิ้ว

350 mm.

400 mm.

3 mm.

3 mm.

ความหนาใบตัด

3 mm.

4 mm.

50 mm.

ขนาดรูกลาง (กรณีไม่ใส่แหวน)

50 mm.

50 mm.

ขนาดรูกลาง (กรณีไม่ใส่แหวน) 25.4 mm. ขนาดรูกลาง (ใส่แหวน)

รายละเอียดสินค้า

14 นิ้ว

ไม่มีแหวน 10 cm.

25.4 12 cm.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ

ขนาดรูกลาง (ใส่แหวน) ตัดได้ลึก

25.4

25.4

15 cm.

20 cm.


ัว มอร้อเมตใชอง้ ราน์ใไดน้ทตันที พ

19

CATALOG ISSUE06


เครื่องขัดหินขัด

POLISHING STONE MACHINE เครื่องขัดหินขัด MARTON ใช้ส�ำหรับขัด พื้นได้หลายประเภท เช่น ขัดพื้นหินขัด ขัดเพื่อ ขจัดเศษขี้ปูน ขัดผิวหน้าพื้นคอนกรีต ฯลฯ

อุปกรณ์เสริม

เหมาะส�ำหรับ ขัดพื้นผิวที่มีสีหรือ ขัดหินอ่อน หินทราย กระเบื้อง พื้นปูนคอนกรีต

หัวต่อ

20

หน้าแปลน

CATALOG ISSUE06

เหมาะส�ำหรับ ขัดพืน้ ผิวทีม่ ผี วิ ปูน ขรุขระหรือเศษปูนเพื่อปรับสภาพ พื้นผิวให้เรียบ


พลั่ว รุ่น ธรรมดา

พลั่ว รุ่น PREMIUM

45

. . .

. . .

. . .

. . .

-

21

CATALOG ISSUE06


520 กิโลกรัม

22

CATALOG ISSUE06


23

CATALOG ISSUE06


รถเข็นปูนรูปแบบทันสมัย สามารถถอด ประกอบได้พร้อมมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ ตัวกระบะ ผลิตจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปทั้งใบ ไร้ตะเข็บ ใช้สีอย่างดี ชุบแล้วน�ำเข้าห้องอบสีทุกใบ

น็อตตัวยาว

24

CATALOG ISSUE06


25

CATALOG ISSUE06


NEW เพลาใหญ่ขึ้น กว่าเดิม

26

CATALOG ISSUE06


หมายเหตุ : DIMENSION กระบะเทียบข้อมูลได้จากหน้า 26

27

CATALOG ISSUE06


28

CATALOG ISSUE06


29

CATALOG ISSUE06


ชนิดเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ , ลูกสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน�้ำ 1 92 x 90 มม. 598 ซีซี 11 HP / 2200 รอบต่อนาที 10 HP / 2200 รอบต่อนาที 8.21 กิโลวัตต์ / 2400 ต่อนาที 7.09 กิโลวัตต์ / 2400 ต่อนาที 277 (206 กรัม / HP / ชั่วโมง) 21 : 1 0.20 มม. 3.5 กก.ม. / 1800 รอบต่อนาที 2.1 ลิตร 10 ลิตร 2.3 ลิตร น�้ำมันดีเซล API CC , CD , CF SAE 40 Swirl chamber / Precombustion swirl chamber หม้อน�้ำรังผึ้ง ชนิดแรงดัน (ปั๊มโรตารี่) แบบเปียก มือหมุนสตาร์ท ทวนเข็มนาฬิกา 355 x 780 x 490 มม. 114 กิโลกรัม

30

CATALOG ISSUE06


31

CATALOG ISSUE06


D

B

A

32

CATALOG ISSUE06

-

-

-

-

-

-

-

C


เบอร์ ก x ย

ความหนา เบอร์

กxย

ความหนา

33

1x2

0.23 มม.

24

4x8

0.5 มม.

32

1x2

0.25 มม.

23

4x8

0.6 มม.

30

1x2

0.3 มม.

22

4x8

0.7 มม.

28

1x2

0.35 มม.

21

4x8

0.8 มม.

26

1x2

0.45 มม.

20

4x8

0.9 มม.

24

1x2

0.5 มม.

19

4x8

1 มม.

30

3x8

0.3 มม.

18

4x8

1.2 มม.

30

4x8

0.3 มม.

16

4x8

1.5 มม.

28

4x8

0.35 มม.

14

4x8

2 มม.

26

4x8

0.45 มม. บาง

3x6

0.13 มม.

33

CATALOG ISSUE06


มอก. 1379-2551

34

CATALOG ISSUE06


35

CATALOG ISSUE06


36

CATALOG ISSUE06


6000

1.60 เมตร

3.20 เมตร

3/4 นิ้ว

2 นิ้ว

37

1 นิ้ว

0.35 เมตร

CATALOG ISSUE06


38

CATALOG ISSUE06


ถังดักไขมัน

39

CATALOG ISSUE06


40

CATALOG ISSUE06

Profile for martonshop

MARTON CATALOG ISSUE6  

MARTON CATALOG ISSUE6  

Advertisement