Made in Slovenia by Kabinet01

Page 1


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


PREDLOG

#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


Zaščitni znak Made in Slovenia Dober dizajn je živ, dostopen in trajnosten.

Triglav kot osrednji in pravzaprav edini prepoznaven nacionalni simbol, multipliciramo v treh vrsticah, s čimer ponazorimo pojem industrijske reprodukcije v obliki vibrantnega zigzag vzorca. Barve povzemajo nacionalno paleto, a so prikrojene futuristični viziji. Fluoroscenčna rdeča in indigo modra kot interpretacija barve zastave v sveži preobleki, primerni tudi za polet v vesolje. Nepretenciozna stilizacija znaka deluje odprto, dostopno, nevzvišeno, obenem pa omogoča številne aplikacije. Po potrebi tudi v plemenith materialih. Dodatne modularne mutacije znaka, s svojimi ironičnimi napisi služijo zaokroženi označitvi razstave. #zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


Iztok LemajiÄ? Otvoritev razstave 12.12.2020

#zigzag


#zigzag


OPENING

23.12.21

FUTURE

IS NOW

VIA ALPE

ADRIA

#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


#zigzag


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.