Page 1

Univerzitetni klinični center Maribor Klinika za interno medicino Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravniško društvo Maribor Združenje internistov SZD

25 . Pogostitev v okviru srečanja bo 16. maja 2014 ob 14.50

V okviru srečanja bo dne 16. maja ob 19. uri v prostorih Medicinske fakultete UM monokomedija Štefka Valentin v izvedbi dramske igralke Alenke Tetičkovič

Srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine

"Iz prakse za prakso"

Maribor, 16. in 17. maj 2014 Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


ORGANIZACIJSKI ODBOR

Petek, 16.5.2014

Sobota, 17.5.2014

prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., predsednik akad. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., podpredsednik prim. prof. dr. Artur Pahor, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prim. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med.

11.00 - 11.20 11.20 - 11.50

09.00 - 09.20

11.50 - 12.15 12.15 - 13.00

STROKOVNI ODBOR akad. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., predsednik prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. prim. prof. dr. Artur Pahor, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prim. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med.

13.00 - 13.20 13.20 - 13.40 13.40 - 13.50 13.50 - 14.50

ČASTNI ODBOR prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik SZD in predstojnik Katedre za interno medicino MF Ljubljana prim. mag. Primož Vidali, dr. med., predsednik Združenja internistov SZD

14.50 - 15.35 15.35 - 16.00

prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med., direktor UKC Maribor

16.00 - 16.20

doc. dr. Darja Arko, dr. med, strokovna direktorica UKC Maribor

16.20 - 16.40

prim. spec. ak. st. Rudi Turk, dr. med.

16.40 - 17.00 17.00 - 17.20 17.20 - 17.30 17.30 - 17.50 17.50 - 18.10 18.10 - 18.30 18.30 - 18.50 18.50 - 19.00

Otvoritev 25 let srečanja Iz prakse za prakso Krajnc I. Does colon cancer screening pay off? Krejs G (A). Nagrajene študentske raziskovalne naloge na MF UM iz področja interne medicine Pomen testosterona pri hemodializnih bolnikih Taskovska M, mentor Ekart R. Napredovanje kronične ledvične bolezni do končne ledvične odpovedi pri bolnikih, spremljanih v nefrološki ambulanti Ferjuc A, mentor Ekart R, somentor Bevc S. Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom Rehar D, Fluher J, mentorica Sinkovič A. Začetna oskrba bolnika po uspešnem oživljanju na terenu – prikaz primera Svenšek F, Strdin Košir A. Primer dobre prakse poreanimacijske oskrbe na terenu – prikaz primera Markota A, Sinkovič A. Razprava Simpozij Krka d.d. – Bolnik med primarnim in sekundarnim nivojem zdravljenja Antagonist AT2 receptorjev - kakšna so lahko naša pričakovanja? Accetto R. Kakšne možnosti imata sladkorni bolnik in družinski zdravnik pri zdravljenju s peroralnimi antihiperglikemiki Čokolič M. Obvladajmo bolečino Krčevski Škvarč N. Odmor s prigrizkom 5 years with Biologicals – what is known about safety? Rainer F (A). Napotitve bolnikov s sumom na revmatsko bolezen v revmatološko ambulanto Kovačič Grobelšek V, Pahor A, Holc I. Novosti v zdravljenju ankilozirajočega spondilitisa Koren Krajnc M, Dai K, Gradišnik S. Reaktivne spremembe v krvni sliki Glaser Kraševac M. Reaktivne spremembe v krvni sliki – prikaz primerov Rebernik M, Roškar Z, Hauptman J, Kovše Krajnc M. Razprava Celiakija: diagnostično-terapevtski izziv in težave pri spremljanju pacientov Kupnik D, Dolinšek J, Vičič M. Kapsulna endoskopija v diagnostiki bolezni prebavne cevi Godec Novak M, Ćeranić D, Dajčman D, Skok P. Predstavitev bolnika z nepojasnjeno krvavitvijo iz prebavne cevi Zafošnik A, Kalacun V, Durič T. Biološka zdravila v gastroenterologiji – prednosti in pomanjkljivosti Pernat Drobež C, Ocepek A, Vujnović G. Razprava

09.20 - 09.40 09.40 - 10.00 10.00 - 10.10 10.10 - 10.30 10.30 - 10.50 10.50 - 11.10 11.10 - 11.20 11.20 - 11.50 11.50 - 12.10 12.10 - 12.30 12.30 - 12.50 12.50 - 13.00 13.00 - 13.20 13.20 - 13.40 13.40 - 14.00 14.00 - 14.20 14.20 - 14.30 14.30 - 14.40

Perkutani posegi na aortni zaklopki Balevski I, Kanič V, Kompara G, Granda S. Antitrombotična zaščita po perkutanih koronarnih intervencijah Kompara G, Granda S, Kanič V, Balevski I, Podlesnikar T. Sinkopa Nedog V, Vokač D, Naji F. Razprava Arterijska hipertenzija in ledvice – v luči zadnjih smernic Hojs R, Ekart R, Bevc S. IgA glomerulonefritis Ekart R, Bevc S, Hojs R. IgA glomerulonefritis – prikaz primerov Hojs N, Dvoršak B. Razprava Odmor Epidemija v pulmologiji - Sindrom obstruktivne apneje v spanju Regvat J, Bombek M. Epidemija v pulmologiji - KOPB Vidovič D, Edelbaher N, Osrajnik I. Epidemija v pulmologiji - Pljučni rak Osrajnik I, Edelbaher N, Vidovič D. Razprava Stopenjska obravnava bolnikov s sumom na bolezen ščitnice Glogovšek M. Obravnava bolnikov v ščitnični ambulanti – primeri iz prakse Topalovič M. Individualizacija glikemičnih ciljev pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 – na bolnika osrediščen pristop Krajnc M, Čokolič M. Obravnava bolnika v endokrinološki ambulanti Kšela U, Zemljič E. Razprava Zaključek

Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica Slovenije dodeljuje pasivnim udeležencem 12 in aktivnim udeležencem 18 kreditnih točk. PRIJAVE: www.ukc-mb.si

Ukc iz prakse za prakso vabilo  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/sporocila_za_medije/2014/UKC_Iz_prakse_za_prakso-Vabilo.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you