Page 1

Maribor, 28. 3. 2014

Univerzitetni klinični center Maribor Center za kakovost in organizacijo

tel. št.: 02 321 25 55 Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov v UKC Maribor Seznam storitev/specialističnih ambulant

Odgovorna oseba za ČD

Predstojnik oddelka

Tel. št.

E-mail

prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med. prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med. prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med.

02/321- 13-01 02/321- 13-01 02/321- 13-01

abdom.kir@ukc-mb.si abdom.kir@ukc-mb.si abdom.kir@ukc-mb.si

prim. prof. dr. Stojan Potrč, dr. med. ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO

02/321- 15-32

leonida.trobas@ukc-mb.si

02/32102/32102/32102/321-

danijela.marko@ukc-mb.si danijela.marko@ukc-mb.si danijela.marko@ukc-mb.si danijela.marko@ukc-mb.si

KLINIKA ZA KIRURGIJO ODDELEK ZA ABDOMINALNO IN SPLOŠNO KIRURGIJO Hospitalne storitve Operacija kile Operacija kile pri otroku Operacija žolčnih kamnov Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za abdominalno in splošno kirurgijo Hospitalne storitve Posegi na arterijah Posegi na venah Operacije krčnih žil Operacije na perifernem žilju- neopredeljene Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za žilno kirurgijo Hospitalne storitve Odstranitev osteosintetskega materiala Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Travmatološka kontrolna ambulanta Travmatološka ambulanta (dopoldan in popoldan) Travmatološka ambulanta za poškodbe sklepov Hospitalne storitve Operacije ščitnice (tudi obščitnice) Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Torakalna ambulanta Hospitalne storitve Operacije prostate Operacija mehurja Retinirani testisi Operacije fimoze - otroci Benigne hiperplazije prostate Operacija stresne inkontinence - ženske Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Specialistične ambulante Oddelka za urologijo

Silva Škrlec Silva Škrlec Silva Škrlec Leonida Trobas

Danijela Danijela Danijela Danijela

Marko Marko Marko Marko

ni čakalne dobe

prof. prof. prof. prof.

dr. dr. dr. dr.

Vojko Vojko Vojko Vojko

Flis, Flis, Flis, Flis,

dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med.

prof. dr. Vojko Flis, dr. med. ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO

12-64 12-64 12-64 12-64

02/321- 15-30

Natalija Majhenič

prim. Aleksander Frank, dr. med.

02/321- 13-82

natalija.majhenic@ukc-mb.si

Natalija Majhenič Mateja Kropec Mateja Kropec

prim. Aleksander Frank, dr. med. prim. Aleksander Frank, dr. med. prim. Aleksander Frank, dr. med. ODDELEK ZA TORAKALNO KIRURGIJO

02/321- 13-82 02/321- 15-17 02/321- 15-17

natalija.majhenic@ukc-mb.si mateja.kropec@ukc-mb.si mateja.kropec@ukc-mb.si

prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.

02/321- 14-47

jasminka.ahman@ukc-mb.si

prof. dr. Anton Crnjac, dr. med. ODDELEK ZA UROLOGIJO

02/321- 14-17

angelca.robnik@ukc-mb.si

02/321 02/321 02/321 02/321 02/321 02/321

urol@ukc-mb.si urol@ukc-mb.si urol@ukc-mb.si urol@ukc-mb.si urol@ukc-mb.si urol@ukc-mb.si

Jasminka Ahman Angelca Robnik

Elvira Elvira Elvira Elvira Elvira Elvira

Livk Livk Livk Livk Livk Livk

mag. mag. mag. mag. mag. mag.

Dejan Dejan Dejan Dejan Dejan Dejan

Bratuš, Bratuš, Bratuš, Bratuš, Bratuš, Bratuš,

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med. med. med.

14-22 14-22 14-22 14-22 14-22 14-22

Maja Simonič mag. Dejan Bratuš, dr. med. Vesna Pečovnik mag. Dejan Bratuš, dr. med. ODDELEK ZA PLASTIČNO IN REKONSTRUKTIVNO KIRURGIJO

02/321- 14-77 02/321- 18-27

maja.simonic@ukc-mb.si vesna.pecovnik@ukc-mb.si

Renata Švarc Zvonka Jelen

prim. Erik Vrabič, dr. med. prim. Erik Vrabič, dr. med.

02/321- 14-79 02/321- 14-58

renata@ukc-mb.si zvonka.jelen@ukc-mb.si

prim. Erik Vrabič, dr. med. ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO

02/321- 15-58

vesna.uducslokar@ukc-mb.si

Hospitalne storitve

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Vesna Uduč Slokar Hospitalne storitve Posegi in operacije hrbtenice Operacija karpalnega kanala Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Nevrokirurška ambulanta

Frančiška Merkuš Frančiška Merkuš

doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med. doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med.

02/321- 14-57 02/321- 14-57

francka.merkus@ukc-mb.si francka.merkus@ukc-mb.si

Frančiška Merkuš

doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med.

02/321- 14-57

francka.merkus@ukc-mb.si

Stran 1 od 5


Seznam storitev/specialističnih ambulant Hospitalne storitve Artroplastika kolka (protetika, endoproteza) Artroplastika kolena Artroskopija kolena in gležnja Operacija hrbtenice Posegi na medenici, kolku Operacije hrbtenice, medenice in kolka neopredeljeno Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Specialistične ambulante Oddelka za ortopedijo Hospitalne storitve Operacije na odprtem srcu Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za kardiokirurgijo Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za zdravljenje bolečnin

Odgovorna oseba za ČD

Andreja Andreja Andreja Andreja Andreja Andreja

Zorko Zorko Zorko Zorko Zorko Zorko

Predstojnik oddelka ODDELEK ZA ORTOPEDIJO doc. doc. doc. doc. doc. doc.

Mateja Menhart

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

Matjaž Matjaž Matjaž Matjaž Matjaž Matjaž

Tel. št.

Vogrin, Vogrin, Vogrin, Vogrin, Vogrin, Vogrin,

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med. med. med.

doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. ODDELEK ZA KARDIOKIRURGIJO

02/32102/32102/32102/32102/32102/321-

E-mail

14-32 14-32 14-32 14-32 14-32 14-32

andreja.zorko@ukc-mb.si andreja.zorko@ukc-mb.si andreja.zorko@ukc-mb.si andreja.zorko@ukc-mb.si andreja.zorko@ukc-mb.si andreja.zorko@ukc-mb.si

02/321- 18-47

mateja.manhart@ukc-mb.si

Klaudija Kmetec

prim. Gorazd Košir, dr. med.

02/321- 17-83

klaudija.kmetec@ukc-mb.si

Klaudija Kmetec

prim. Gorazd Košir, dr. med. ODDELEK ZA ANESTEZIJO, IT IN TB

02/321- 17-83

klaudija.kmetec@ukc-mb.si

02/321- 15-36

pba.amb@ukc-mb.si

doc. dr. Iztok Holc, dr. med. ODDELEK ZA NEFROLOGIJO

02/321- 27-53

revma.ac@ukc-mb.si

doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med. ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO

02/321- 28-89

nefro.ac@ukc-mb.si

Martina Felser

prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Revmatološka ambulanta

Martina Lovrin

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Nefrološka ambulanta

Tatjana Šopinger

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Gastroenterološka ambulanta - Gastroskopija - Koloskopija - Rektoskopija - Endoskopski UZ Ambulanta za abdominalni UZ

Mira Mira Mira Mira Mira Mira

Veis Veis Veis Veis Veis Veis

prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO IN ANGIOLOGIJO

02/32102/32102/32102/32102/32102/321-

23-49 23-49 23-49 23-49 23-49 23-49

gastro.amb@ukc-mb.si gastro.amb@ukc-mb.si gastro.amb@ukc-mb.si gastro.amb@ukc-mb.si gastro.amb@ukc-mb.si gastro.amb@ukc-mb.si

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Kardiološka ambulanta Angiološka ambulanta - PTCA - Koronarna angiografija - Posegi na koronarkah - Cikloergometrija - Holter monitoring - Kardiološki UZ

Manica Peruš Manica Peruš Dejan Perša Dejan Perša Dejan Perša Renata Lošić Renata Lošić Renata Lošić

prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. prim. Vojko Kanič, dr. med. ODDELEK ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

26-51 26-51 23-63 23-63 23-63 29-04 29-04 29-04

kardio.ac@ukc-mb.si angio.ac@ukc-mb.si dejan.persa@ukc-mb.si dejan.persa@ukc-mb.si dejan.persa@ukc-mb.si renata.losic@ukc-mb.si renata.losic@ukc-mb.si renata.losic@ukc-mb.si

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za srčne spodbujevalnike Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Hematološka ambulanta

prof. dr. Andreja Sinkovič, dr. med. Manica Peruš ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN HEMATOLOŠKO ONKOLOGIJO

02/321- 26-51

kardio.ac@ukc-mb.si

Marija Varga

02/321- 27-51

hemato.ac@ukc-mb.si

Zlatko Roškar, dr. med. ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO IN DIABETOLOGIJO

Hospitalne storitve Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Endokrinološka ambulanta Diabetološka ambulanta - dopoldan 1 Diabetološka ambulanta - dopoldan 2 Ambulanta za denzitometrijo

Marija Škafar

prim. Miro Čokolič, dr. med.

02/321- 29-22, 27-34

marija.skafar@ukc-mb.si

Marija Varga Biba Kodba Simona Sternad Biba Kodba

prim. prim. prim. prim.

02/32102/32102/32102/321-

hemato.ac@ukc-mb.si biba.kodba@ukc-mb.si simona.sternad@ukc-mb.si biba.kodba@ukc-mb.si

Miro Miro Miro Miro

Čokolič, Čokolič, Čokolič, Čokolič,

dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med.

Stran 2 od 5

27-51 23-93 29-21 23-93


Seznam storitev/specialističnih ambulant Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Scintografska diagnostika - Scintigrafija srca - Scintigrafija okostja Tireološka ambulanta Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Internistična alergopulmološka ambulanta

Odgovorna oseba za ČD Predstojnik oddelka ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO

Tel. št.

Darja Darja Darja Darja

02/32102/32102/32102/321-

23-57 23-57 23-57 23-57

darja.mohoric@ukc-mb.si darja.mohoric@ukc-mb.si darja.mohoric@ukc-mb.si darja.mohoric@ukc-mb.si

02/60302/60302/60302/603-

64-23 64-14 64-32 64-09

luka.kolaric@ukc-mb.si luka.kolaric@ukc-mb.si polona.pahor@ukc-mb.si luka.kolaric@ukc-mb.si

Mohorič Mohorič Mohorič Mohorič

Luka Kolarič Valerija Kresnik Polona Pahor Mateja Letnik

prim. Ludvik Puklavec, dr. prim. Ludvik Puklavec, dr. prim. Ludvik Puklavec, dr. prim. Ludvik Puklavec, dr. ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI Dušanka Dušanka Dušanka Dušanka

Vidovič, Vidovič, Vidovič, Vidovič,

dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med.

med. med. med. med.

E-mail

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO ODDELEK ZA SPLOŠNO GINEKOLOGIJO IN GINEKOLOŠKO UROLOGIJO Hospitalne storitve Cvetka Podkrižnik Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ginekološki dispanzer 1 Kabinet za uroginekologijo Histeroskopska ambulanta Ambulanta za sprejeme, triažo in konziliarne preglede za gine. Subspecialistična ambulanta za benigne ginekološke bolezni Ambulanta za UZ diagnostiko v ginekologiji

prof. dr. Igor But, dr. med.

02/321-

prof. dr. Igor But, dr. med. Jasna Korošec 02/321prof. dr. Igor But, dr. med. Marcela Živko 02/321prof. dr. Igor But, dr. med. Lucija Mulec 02/321prof. dr. Igor But, dr. med. Marcela Živko 02/321prof. dr. Igor But, dr. med. Marcela Živko 02/321prof. dr. Igor But, dr. med. Marcela Živko 02/321ODDELEK ZA REPRODUKTIVNO MEDICINO IN GINEKOLOŠKO ENDOKRINOLOGIJO

20-83, 24-42 cvetka.podkriznik@ukc-mb.si 21-27 21-29 21-56 21-29 21-29 21-29

narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si histeroskopska.ambulanta@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si

Hospitalne storitve Božena Rodeš Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Androloška ambulanta - Folikulometrije - IVF in ICSI Ambulanta za zdravljenje neplodnosti

v. d. prof. dr. Milan Reljič, dr. med.

Jasna Muršič v. d. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. Danijela Hanžel v. d. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. Marija Kristovič v. d. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. Jasna Muršič v. d. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. ODDELEK ZA GINEKOLOŠKO ONKOLOGIJO IN ONKOLOGIJO DOJK

02/321- 20-84, 24-42 02/32102/32102/32102/321-

24-62 24-62 24-62 24-62

bozena.rodes@ukc-mb.si ivf.mb@ukc-mb.si ivf.mb@ukc-mb.si ivf.mb@ukc-mb.si ivf.mb@ukc-mb.si

Hospitalne storitve Marija Horvat Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Center za bolezni dojk - diagnostika Onkološka ambulanta za dojke Ultrazvok dojke Kolposkopska ambulanta Ambulanta za ginekološko onkologijo Ginekološki dispanzer 4 Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Perinatološka ambulanta za sprejeme, triažo, urgenco in CTG Ambulanta za rizično nosečnost Perinatološka ambulanta za genetsko svetovanje Ambulanta za UZ diagnostiko v porodništvu Ginekološki dispanzer 2, 3 Šola za bodoče starše Neonatalna ambulanta Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za klinično psihologijo Laboratorij za medicinsko genetiko

Marcela Marcela Marcela Marcela Marcela Marcela

Živko Živko Živko Živko Živko Živko

prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO

02/321-

20-82, 21-95 marija.horvat@ukc-mb.si

02/32102/32102/32102/32102/32102/321-

21-29 21-29 21-29 21-29 21-29 21-29

narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si

Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Jasna Korošec doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. Miranda Zel doc. dr. Faris Mujezinović, dr. med. SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI KLINIKE ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

21-27 21-27 21-27 21-27 21-27 21-27 24-53

narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si narocanje.kgp@ukc-mb.si miranda.zel@ukc-mb.si

Arijana Steblovnik Nina Brumec

02/321- 26-50 02/321- 20-24

arijana.steblovnik@ukc-mb.si nina.brumec@ukc-mb.si

02/321- 24-65

pediatrija.mb@ukc-mb.si

prof. dr. Iztok Takač, dr. med. prof. dr. Nadja-Marija Kokalj Vokač,univ. dipl. biol.

KLINIKA ZA PEDIATRIJO Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Specialistične ambulante Klinike za pediatrijo

Karmen Obrul

prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med.

Stran 3 od 5


Seznam storitev/specialističnih ambulant

Odgovorna oseba za ČD

Predstojnik oddelka

Tel. št.

E-mail

02/321- 15-88 02/321- 15-88 02/321- 15-88

ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si

02/32102/32102/32102/32102/32102/321-

15-88 15-88 15-88 15-88 15-88 15-88

ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si ana.duric@ukc-mb.si

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17 17-17

info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si info.ofta@ukc-mb.si

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

20-63 26-40 26-40 26-40 26-52 26-52 26-40

nevro.amb@ukc-mb.si martina.krajnc@ukc-mb.si sabina.nedeljko@ukc-mb.si maja.opaka@ukc-mb.si eeg.lab@ukc-mb.si eeg.lab@ukc-mb.si martina.krajnc@ukc-mb.si

DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI ODDELEK ZA ORL, CER IN MFK Hospitalne storitve Posegi v nosu in nosnih sinusih Posegi v ustih, grlu in žrelu Maksilofacialna kirurgija Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve ORL ambulanta 1 in 2 Operacijska ambulanta Oddelka za ORL in MFK Avdiološka ambulanta ORL ambulanta za UZ Foniatrična ambulanta Otološka ambulanta Hospitalne storitve Operacija sive mrene (katarakta) Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Očesna splošna ambulanta Očesna ambulanta za UZ diagnostiko Kabinet za očesni laser Očesna ambulatna za okuloplastiko Očesna ambulanta za diabetike Očesna ambulanta za ortoptiko in pleoptiko Kabinet za kontaktne leče Kabinet za glavkom Kabintet za perimetrijo Očesna ambulanta za fluoresceinsko angiografijo Očesna ambulanta za keratoplastiko in reflektivno kirur. Očesna ambulanta za slabovidne Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Specialistične ambulante Oddelka za nevrološke bolezni Nevrološka ambulanta za EMG

Nevrološka ambulanta za EEG in EEG laboratorij Nevrološka ambulanta za ASG, TCD Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Specialistične ambulante Oddelka za kožne in spolne bolezni

Hospitalne storitve Enota za zdravljenje bolezni odvisnosti Enota za nadaljevalno psihiatrično zdravljenje Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Psihiatrična ambulanta (popoldanska) Ambulanta za psihogeriatrijo Psihiatrična ambulanta za depo skupine Psihiatrična ambulanta za depo terapijo Dispanzer za bolezni odvisnosti Psihološka ambulanta Ambulanta za psihoterapevtsko obravnavo

Ana Durič Ana Durič Ana Durič Ana Ana Ana Ana Ana Ana

Durič Durič Durič Durič Durič Durič

Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica Mirica

Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič Pukšič

Jožica Krajnc Martina Krajnc Sabina Nedeljko Maja Opaka Marjana Vrhovski Tjaša Benčič Martina Krajnc

Damjana Vake Lilijana Dajnko

doc. dr. Bogdan Čizmarevič, dr. med. doc. dr. Bogdan Čizmarevič, dr. med. doc. dr. Bogdan Čizmarevič, dr. med. doc. dr. Bogdan Čizmarevič, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, ODDELEK ZA OČESNE BOLEZNI

dr. dr. dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med. med. med.

prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. ODDELEK ZA NEVROLOŠKE BOLEZNI doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. doc. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med. ODDELEK ZA KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI mag. Pij Bogomir Marko, dr. med. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med. ODDELEK ZA PSIHIATRIJO

02/321- 26-66 02/321- 26-66

damjana.vake@ukc-mb.si lilijana.dajnko@ukc-mb.si

Jasna Flieger Ema Jus

v.d. asist. Jure Koprivšek, dr. med. v.d. asist. Jure Koprivšek, dr. med.

02/321 10-33 02/321 10-36

jasna.flieger@ukc-mb.si ema.jus@ukc-mb.si

Danijela Gorenak Tanja Silić Ema Jus Danijela Gorenak Jasna Flieger Jasna Flieger Alenka Dorič

v.d. v.d. v.d. v.d. v.d. v.d. v.d.

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

danijela.gorenak@ukc-mb.si tanja.silic@ukc-mb.si ema.jus@ukc-mb.si danijela.gorenak@ukc-mb.si jasna.flieger@ukc-mb.si jasna.flieger@ukc-mb.si alenka.doric@ukc-mb.si

asist. asist. asist. asist. asist. asist. asist.

Jure Jure Jure Jure Jure Jure Jure

Koprivšek, Koprivšek, Koprivšek, Koprivšek, Koprivšek, Koprivšek, Koprivšek,

Stran 4 od 5

dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr.

med. med. med. med. med. med. med.

11-88 10-74 10-36 11-88 10-74 10-74 10-33


Seznam storitev/specialističnih ambulant

Odgovorna oseba za ČD

Predstojnik oddelka

Tel. št.

E-mail

SKUPNI MEDICINSKI ODDELKI RADIOLOŠKI ODDELEK Hospitalne storitve PTA (perkutana transluminalna angiografija) Angiografija (neopredeljena) Magnetna resonanca neopredeljena Magnetna resonanca glave in vratu Magnetna resonanca prsnih organov Magnetna resonanca trebušnih organov Magnetna resonanca skeleta Magnetna resonanca angiografija Magnetna resonanca srca in koronark Magnetna resonanca nevrološkega sistema Magnetna resonanca obraza Magnetna resonanca artrografija Magnetna resonanca hrbtenice CT neopredeljen CT glave in vratu CT možganov (vključuje CT hipofize) CT orbite (in možganov) CT srednjega ušesa in temporalke (in možganov) CT obraznih kosti in/ali obnosnih votlin CT možganov, pljuč in trebuha CT prsnega koša (vključuje srce in koronarke) CT prsnega koša trebuha in male medenice CT trebuha (abdomna) CT trebuha in medenice CT medenice CT okončin CT angiografije CT skeleta CT artrografija Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za RTG diagnostiko Ambulanta za MR (magnetna resonanca) Ambulanta za CT diagnostiko Angiografija PTA Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Ambulanta za terapijo koagulopatij

Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija

Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić

Antonija Antonija Antonija Antonija Antonija

Kolić Kolić Kolić Kolić Kolić

med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med.

02/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/32102/321-

22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60

antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si

prim. dr. Jožef Matela, dr. med. prim. dr. Jožef Matela, dr. med. prim. dr. Jožef Matela, dr. med. prim. dr. Jožef Matela, dr. med. prim. dr. Jožef Matela, dr. med. CENTER ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

02/32102/32102/32102/32102/321-

22-60 22-60 22-60 22-60 22-60

antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si antonija.kolic@ukc-mb.si

prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim. prim.

dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr.

Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef Jožef

Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela, Matela,

dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr.

Zvonka Gregurič Lidija Lokar, dr. med. INŠTITUT ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO

02/321- 29-57

zvonka.greguric@ukc-mb.si

Ambulantni prvi pregledi/diagnostične storitve Medicinska rehabilitacija Fiziatrična ambulanta

Marija Kobalej Marija Kobalej

prim. doc. dr. Breda Jasenšek Papež, dr. med. prim. doc. dr. Breda Jasenšek Papež, dr. med.

02/321- 16-81 02/321- 16-81

med.reh@ukc-mb.si med.reh@ukc-mb.si

Pripravila: Anita Meško, dipl ekon.

Koordinatorka za UKC Maribor: Namestnica:

Breda Hajnrih, univ. dipl.ekon., tel. št.: 02 321 25 89 Anita Meško, dipl. ekon., tel. št.: 02 321 25 55

Stran 5 od 5

breda.hajnrih@ukc-mb.si anita.mesko@ukc-mb.si

Odgovorne osebe za vodenje cakalnih seznamov  
Odgovorne osebe za vodenje cakalnih seznamov  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/Odgovorne_osebe_za_vodenje_cakalnih_seznamov.pdf

Advertisement