Page 1

Kirurška služba Oddelek za urologijo Predstojnik Karel KISNER, dr.med.

Spoštovani starši !

Vašega otroka ……………………….., smo naro ili na operacijo zožene kožice na spolovilu ( fimoze ), dne ……………………….. Prosim, da pri izbranem pediatru vsaj teden dni pred navedenim sprejemom opravite osnovno laboratorijsko preiskavo krvi ( HEMOGRAM ). Izvide , veljavno napotnico in vso dosedanjo urološko in ostalo medicinsko dokumentacijo prinesete ob sprejemu s seboj. Dan pred programiranim datumom operacije prosimo, da pripeljeta otroka ob 8.30 uri na pregled v konziliarno ambulanto štev.2 otroške kirurgije v otroški bolnici. Pregledal ga bo pediater in ugotovil ali je za poseg v splošni anesteziji sposoben . Naslednji dan, ko je naro en za predvideno operacijo pa prosim pripeljite otroka TEŠ EGA ob 8. uri v urološko ambulanti 1 ali 2 , kjer bo opravljen sprejem in z vso dokumentacijo napoten na oddelek za otroško kirurgijo. Po opravljenem operativnem posegu bo vaš otrok še isti dan po nekaj urah odpuš en, v kolikor bo potek normalen. V primeru bolezni ali drugih zadržkov zaradi katerih sprejem z Vaše strani ne bo mogo , prosim, da to sporo ite vsaj dva dni pred navedenim datumom na telefon 3211526 ali 3211527 po 12 uri.

Lep pozdrav, Karel KISNER, dr.med. specialist urolog predstojnik oddelka

Navodila za sprejem otrok  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/Navodila_za_sprejem_otrok.pdf

Advertisement