Page 1

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR KIRURŠKA SLUŽBA ODDELEK ZA UROLOGIJO

NAVODILA BIOPSIJA PROSTATE S POMO JO ULTRAZVOKA

Maribor, januar 2001

Spoštovani! Naro eni ste na transrektalno ultrazvo no punkcijo prostate ( TR UZ ), ki je potrebna zaradi postavitve to ne diagnoze in ustreznega zdravljenja. Tkivo prostate bo pregledano v patohistološkem laboratoriju in na osnovi histološkega izvida dolo ena ustrezna terapija. Poseg izvedemo s pomo jo ultrazvo ne sonde in tanke votle igle, ki jo uvedemo v danko ( zadnje revo ). Z iglo punktiramo na ve mestih prostato in odvzamemo tkivo za preiskavo. Med posegom so možni zapleti v obliki krvavitve iz danke, krvavega se a, poškodbe se nice, mehurja in revesa, ki pa so redke. Tudi po opravljenem posegu je možna, krvavitev iz revesa ali krvav se . Razvije se lahko vro insko stanje s povišano temperaturo, mrzlico, znaki vnetja prostate; možen je tudi absces prostate Da bo poseg možno izvesti brez ve jega tveganja prosimo, da upoštevate naslednja obvestila: • pred predvidenim posegom poskrbite za redno odvajanje blata •

7 do 10 dni pred posegom obvezno prenehajte jemati zdravila za red enje krvi ( Aspirin, Marivarin, … ) odnosno se o prekinitvi terapije posvetujte z urologom, osebnim zdravnikom ali transfuziologom, v kolikor se zdravite v ambulanti za koagulopatije

vsaj 2 uri pred predvidenim posegom vzemite tableto antibiotika, ki vam ga je predpisal urolog

po opravljeni punkciji predpisano zdravilo porabite do konca v predpisanih asovnih presledkih

svetujemo, da vas na punkcijo prostate spremlja oseba, ki vas bo po opravljenem posegu varno odpeljala domov

ne priporo amo, da neposredno po posegu vozite motorno vozilo

v primeru krvavega se a , kravitve iz danke oziroma revesja, povišane temperature, se takoj posvetujte z urologom oziroma osebnim zdravnikom zaradi nadaljnjega zdravljenja

prve dni po punkciji se vzdržite spolnih odnosov

Dva do tri tedne po opravljeni punkciji se oglasite na kontrolni pregled pri urologu, ki vas je napotil na biopsijo prostate ali se dogovorite za kontrolo po telefonu zaradi nadaljnje terapije.

Navodila biopsija prostate s pomocjo ultrazvoka  
Navodila biopsija prostate s pomocjo ultrazvoka  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/Navodila_biopsija_prostate_s_pomocjo_ultrazvoka.pdf

Advertisement