Page 1

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

Center za kakovost in organizacijo

MNENJA IN POBUDE PACIENTOV, SVOJCEV IN OBISKOVALCEV Spoštovani pacienti, svojci in obiskovalci. Če želite podati svoja mnenja ali pobude v zvezi s postopki zdravstvene oskrbe, zdravstvene nege ali drugih dogodkov, vas prosimo, da to napišete na ta obrazec in ga oddate v nabiralnik »VPRAŠALNIKI IN MNENJA«. Nabiralniki se nahajajo ob izhodih iz vseh stavb UKC Maribor. Vaša mnenja in pobude bomo skušali upoštevati in tako izboljšati storitve v vaše in naše zadovoljstvo. Mnenja in pobude lahko podate anonimno. V kolikor želite odgovor, navedite svoje osebne podatke, da vam bomo lahko pisno odgovorili. Izpolnjen obrazec nam lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Univerzitetni klinični center Maribor, Center za kakovost in organizacijo, Ljubljanska 5, 2000 Maribor ali preko e-poštnega naslova info@ukc-mb.si.

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

_____________________________________________________________________________________________________ PR 72 UV 001 Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in o pritožbenem postopku v UKC Maribor, izdaja 01 z dne 7. 11. 2008

OB 72 UV 008

Mnenja in pobude pacientov svojcev in obiskovalcev 1 01  
Mnenja in pobude pacientov svojcev in obiskovalcev 1 01  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/Mnenja_in_pobude_pacientov_svojcev_in_obiskovalcev-1_01.pdf

Advertisement