Page 1

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Podatki o vodenju čakalnih seznamov za specialistične ambulante na dan 30. 4. 2014 Čakalne dobe za prvi pregled oz. storitev na dan 30. 4. 2014

Št. čakajočih

Pričakovana čakalna doba

Št. čakajočih ki, presegajo pričakovano čakalno dobo

Čakalne dobe z omejitvijo za prvi pregled oz. storitev na dan 30. 4. 2014 Pričakovana čakalna doba za Št. čakajočih z čakajoče z omejitvijo* omejitvijo

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

0

852

0

180

0

0

0

0

0

0

- revmatološka ambulanta

20

498

60

569

0

465

0

9

0

569

- hematološka ambulanta

26

46

86

179

0

0

11

86

176

242

- nefrološka ambulanta

15

4

27

25

0

0

20

93

98

317

- denzitometrija - QDR

5

26

25

34

0

0

0

0

0

0

- scintigrafija srca

13

92

83

180

0

0

120

23

182

192

- scintigrafija okostja

64

66

90

130

0

0

17

9

97

122

- ambulanta za srčne spodbujevalnike

0

1

0

35

0

0

0

1

0

163

Oddelek za pljučne bolezni

0

104

0

83

0

0

0

0

0

0

- infektološka amulanta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- infektologija - urgentna ambulanta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- nevrološka ambulanta

8

231

84

180

0

0

196

31

165

242

- EMG

31

103

93

183

2

3

174

257

221

275

- EEG

37

40

57

73

0

0

3

0

68

0

- ASG in TCD

92

202

72

174

0

0

2

13

66

191

AMBULANTE Ginekološki dispanzer Klinika za interno medicino

Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja

Oddelek za nevrološke bolezni

- urgentna ambulata nevrologije Klinika za pediatrijo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

232

69

137

0

0

68

22

125

185

Klinika za ginekologijo in perinatologijo - ginekološke ambulante - uroginekologija

24

42

56

60

0

0

0

0

0

0

5

62

55

77

0

0

0

1

0

167

- ambulanta za ginekološko UZ diagnostiko

0

3

0

45

0

0

0

0

0

0

- ambulanta za porodniško UZ diagnostiko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ambulanta za zdravljenje neplodnosti

13

213

71

180

0

0

36

195

231

277

- androloška ambulanta

0

38

0

90

0

0

0

0

0

0

- ambulanta za abdominalno in splošno kirurgijo

70

157

82

158

0

0

2

2

93

317

- amblanta za žilno kirurgijo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oddelek za reprodukt. medicino in ginek. endokrin.

Klinika za kirurgijo

- travmatološka ambulanta - ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo

0

13

0

49

0

0

0

0

0

0

488

832

90

178

0

0

17

1

140

244

- urološka ambulanta

86

237

88

179

0

0

39

74

122

185

Oddelek za ortopedijo

65

249

90

172

0

0

122

21

127

194

Oddelek za ORL in MFK - ORL ambulanta

122

196

69

82

0

0

0

0

0

0

- operacijska ORL in MFK ambulanta

7

8

27

82

0

0

0

0

0

0

- otološka ambulanta

1

18

90

169

0

0

2

3

153

203

- foniatrična ambulanta (foniatrija)

4

21

72

153

0

0

1

1

181

287

- avdiološka ambulanta (audiometrija)

24

122

84

132

0

0

5

1

102

184

- ORL ambulanta za UZ

0

2

0

64

0

0

0

0

0

0

Oddelke za očesne bolezni - očesna splošna ambulanta

1

3

63

90

0

0

0

0

0

0

- očesna ambulanta za UZ diagnostiko

6

22

66

68

0

0

0

1

0

82

- kabinet za očesni laser - posegi na očesu - laser (neopredeljeno)

0

3

0

84

0

0

0

3

0

212

- posegi z laserjem na očesni leči

2

36

28

164

0

0

0

2

0

116

- očesna ambulanta za okuloplastiko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- očesna ambulanta za diabetike

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- očesna ambulanta za ortoptiko in pleoptiko

6

16

61

105

0

0

0

0

0

0

- kabinet za kontaktne leče

0

4

0

71

0

0

0

0

0

0


Čakalne dobe za prvi pregled oz. storitev na dan 30. 4. 2014

Št. čakajočih

Pričakovana čakalna doba

Št. čakajočih ki, presegajo pričakovano čakalno dobo

Čakalne dobe z omejitvijo za prvi pregled oz. storitev na dan 30. 4. 2014 Pričakovana Št. čakajočih z čakalna doba za omejitvijo* čakajoče z omejitvijo

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

Hitro (0-90 dni)

Redno (0-180 dni)

- kabinet za glavkom

0

1

0

140

0

0

0

0

0

0

- kabinet za perimetrijo

1

8

19

68

0

0

0

0

0

0

- očesna ambulanta za fluoresceinsko angiografijo

6

5

58

64

0

0

1

0

62

0

- očesna ambulanta za keratoplastiko in reflektivno kirurgijo

1

4

35

86

0

0

0

0

0

0

- očesna ambulanta za slabovidne

0

6

0

100

0

0

0

0

0

0

131

915

90

180

0

0

505

34

157

258

0

20

0

28

0

0

0

0

0

0

AMBULANTE

Oddelke za kožne in spolne bolezni Onkologija Oddelek za psihiatrijo - psihiatrična ambulanta

0

13

0

98

0

0

0

0

0

0

- geriatrična ambulanta

0

10

0

127

0

0

1

6

154

161

- psihološka ambulanta

8

19

71

99

0

0

7

12

100

169

Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo - endokrinološka ambulanta

4

67

41

169

0

0

0

98

0

248

- diabetološka ambulanta

46

89

89

132

0

0

3

14

99

176

Center za bolezni dojk

21

12

50

56

0

0

4

1

50

65

- gastroenterološka ambulanta

20

11

47

54

0

0

0

0

0

0

- rektoskopija

4

4

49

51

0

0

0

0

0

0

- endoskopski UZ

2

5

33

34

0

0

0

0

0

0

- ambulanta za abdominalni UZ

0

5

0

175

0

0

0

8

0

234

Oddelek za gastroenterologijo

Oddelek za kardiologijo in angiologijo - kardiološka ambulanta

8

191

70

273

0

130

49

84

208

271

- angiološka ambulanta

4

44

64

279

0

32

9

35

110

272

- cikloergometrija

58

97

160

405

27

71

0

0

0

0

- holter monitoring

69

66

148

257

55

18

0

0

0

0

- kardiološki UZ

101

176

160

434

64

154

0

0

0

0

83

126

90

180

16

17

35

42

128

223

- ambulanta za terapijo koagulopatij

13

110

51

99

0

0

0

0

0

0

Klinika za interno medicino- INP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Klinika za kirurgijo - Urgentni center

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oddelek za nuklearno medicino - tireološka ambulanta Center za transfuzijsko medicino

Radiološki oddelek RTG angiografija

1

4

17

50

0

0

1

0

28

0

RTG skelet

5

4

13

22

0

0

0

0

0

0

RTG rame

16

16

88

160

0

0

0

0

0

0

RTG zgornje ekstremitete

31

13

89

155

0

0

4

0

103

0

RTG spodnje ekstremitete

45

108

88

180

0

0

1

3

88

180

RTG medenice

30

78

86

166

0

0

1

1

86

166

Računalniška tomografija - CT

215

124

43

96

0

0

61

34

116

126

Magnetna resonanca (MR)

130

139

54

125

0

0

345

212

99

184

Št. čakajočih z omejitvijo* Ko čakalna doba na prvi pregled oz. storitev presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, določeno s strani Ministrstva za zdravje, po navodilih Ministrstva za zdravje napotimo paciente v drug zdravstven zavod. Če pacienti izrazijo željo, da želijo biti obravnavani pri nas ali čakajo na izbranega zdravnika pri nas, njihovo željo evidentiramo in jih vodimo v čakalnih seznamih izven redne čakalne dobe. V koloni št. čakajočih z omejitvijo* so navedeni čakajoči pacienti, ki čakajo na lastno željo pri nas s čakalno dobo, ki je praviloma daljša od redne čakalne dobe.

Cd ambulante 05  
Cd ambulante 05  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/CD_ambulante_05.pdf

Advertisement