Page 1

Aparat za avotmatizirano sekvenciranje PSQ 96, System SQA Pyrosequencing PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE OPREME: Omogoča ločevanje fragmentov enovijačnih DNA verig z najvećjo natančnostjo (1bp). Zato se uporablja za natančno meritev velikosti alelov pri analizi polimorfnih ponavaljajočih se zaporedij nukleotidov. Zelo senzitivna fluorescetna detekcija omogoča kvantifikacijo jakosti signalov in uporabo pri določanju števila lokusov (kvantitativna analiza). V kombinaciji z Sangerjevo metodo omogoča določanje zaporedja nukleotidov (sekveniranje) in zato mutacijsko analizo.

POSTOPEK DOSTOPA DO RAZISKOVALNE OPREME: Oprema je dostopna zunanjim uporabnikom po dogovoru z vodjem procesa za molekularno genetiko, Borisom Zagradišnikom v času obratovanja Laboratorija za medicinsko genetiko UKC-MB.

CENA ZA UPORABO RAZISKOVALNE OPREME: Cena za uporabo raziskovalne opreme znaša 60,15 EUR/uro

Aparat za avtomatizirano sekvenciranje psq96 systemsqa  
Aparat za avtomatizirano sekvenciranje psq96 systemsqa  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/obvestila/oglasi/Aparat_za_avtomatizirano_sekvenciranje_PSQ96_SystemSQA.pdf

Advertisement