__MAIN_TEXT__

Page 1

MARTINA PEŘINKOVÁ AUTORIZOVANÁ ARCHITEKTKA


I N F E R WAY

I N F E R WAY

I N F E R WAY


OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE LOKALITA DĚLNICKÁ ULICE PORUBA RODINNÝ DŮM V LUHAČOVICÍH STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU NA ULICI NA BĚLIDLE V OSTRAVĚ STUDIE RODINNÉHO DOMU NA JIŽNÍM SVAHU PENZION V LUDVÍKOVĚ INTERIÉR IVC V MOŠNOVĚ INTERIÉR RYBÁŘSKÉ CHATY INTERIÉR PRAHA, KLÁNOVICE NÁVES VELKÁ POLOM ORDINACE ZASTAVOVACÍ STUDIE PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ VE SKALICI ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ STUDIE NOVÉHO CENTRA OBCE VELKÉ HERALTICE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY TĚLOCVIČNY V MOŠNOVĚ INTERIÉR BYTU, PRAHA INTERIÉR RODINNÉHO DOMU


01

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE LOKALITA DĚLNICKÁ ULICE PORUBA Fáze projektu: příprava zakázky, urbanisticko-architektonická studie Spoluautor: Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph. D. Datum vyhotovení: 2007 Společnost RPG vlastnící řadu bytových domů v oblasti Ostravy byla zadavatelem urbanisticko-architektonické studie na sanaci bytových domů v lokalitě Dělnické ulice. Tato lokalita bytových domů byla jako první postavená v padesátých letech 20. století v tehdy nově založeném obvodě Poruba, který je součástí města Ostravy. Nejstarší část obvodu tzv. „Stará Poruba“ byla postavena na „zelené louce“ a její urbanistické schéma vychází z tradiční městotvorné struktury podél Hlavní třídy. Bytovky na Dělnické ulici plnily funkci ubytoven pro dělníky, kteří stavěli další část města. Mají proto poněkud prostší charakter než později postavené domy a dispozice bytů jsou výrazně skromnější. Avšak je třeba říci, že jejich plošný standard plně odpovídá ploše později stavěných bytů v panelových objektech. Protože po mnoho let nebyla prováděna systematická údržba těchto domů, je jejich technický stav většinou na nedostatečné úrovni. Důsledkem je pak skladba nájemníků spíše nižší sociální úrovně. Záměrem vlastníka je zkoumat možnosti sanace území a domů. Požadavkem bylo zvýšení kategorie bytů s ohledem na jejich plochu, vybavení a standard. Bylo uvažováno rozšíření dispozic především o balkóny a lodžie. Rovněž byl proveden průzkum možností provedení střešních nástaveb a přístaveb po bocích objektů a v jejich centrálních částech. Předpokladem je zájem nájemníků o vyšší kategorii bydlení, který je s ohledem na umístění domů v nejatraktivnější části města srozumitelný.


Á

SKAUTSK

PORUBSKÁ

Á

DĚLNICK

U BKO NAD PO RU


SEVER

VÝCHOD

JIH

ZÁPAD

2

10m

POHLEDY


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


02 RODINNÝ DŮM V LUHAČOVICÍCH Fáze projektu: příprava zakázky, studie stavby, spolupráce - dokumentace pro územní řízení, spolupráce - dokumentace pro stavební povolení, autorský dozor Datum vyhotovení: 2005 Realizace: 2009 Rodinný dům je koncipován tak, aby splnil požadavky majitele na prostorové uspořádání, komfort bydlení a aby respektoval dané území, výškové poměry staveniště, návaznost na příjezdovou komunikaci. S ohledem na svažitost terénu a podle představ investora je dům navržen jako částečně podsklepený, třípodlažní a s pultovou střechou. Základní podmínkou výškového osazení novostavby je snadný přístup z místní komunikace a výstup z patra přímo na terén. V suterénu RD je uvažována garáž pro dva osobní automobily. V přízemí domku je navržena pracovna, obytný prostor s kuchyní a jídelnou, sociální zařízení a prádelna s komorou. V patře jsou umístěny ložnice se šatnou, samostatné WC a prostorná koupelna. Všechna podlaží jsou propojena schodištěm. Rodinný dům je navržen z tradičních přírodních materiálů, vyzdívky z pálených cihelných bloků, dřevěný krov, povlaková střešní krytina z asfaltových modifikovaných pásů. Fasáda opatřena minerální omítkou s jemným zrnem, v pastelovém odstínu. Předsazená a ustupující část objektu je obložena přírodním kamenem. Okenní rámy jsou provedeny ze dřeva. Nad domem byl umístěn bazén, ke kterému je přímý přístup z jednoho z pokojů.


2,5

SITUACE

7,5m


1.PP

1.NP

1

5m

PŮDORYSY


2.NP

1

PŮDORYS

5m


ŘEZ

1

5m

ŘEZ


JIHOZÁPAD

SEVEROZÁPAD

JIHOVÝCHOD

SEVEROVÝCHOD

1

POHLEDY

5m


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


fotografie


03

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU NA ULICI NA BĚLIDLE V OSTRAVĚ Fáze projektu: příprava zakázky, projekt pro ohlášení stavby a stavební povolení, autorský dozor Datum vyhotovení: 2011 Realizace: 2014 Rodinný dům na ulici Na Bělidle byl postaven ve třicátých letech minulého století jako dvoubytový dům charakteristického stanového tvaru. Nejvyšší hodnotou tohoto objektu je jeho umístění v mimořádně atraktivní lokalitě u vstupu do Komenského sadů ve vilové čtvrti v centru Ostravy. V bezprostřední blízkosti domu se nacházejí prvorepublikové vily vysokých architektonických kvalit a dnes již neobvyklých dispozičních parametrů. Záměrem majitele domu bylo sjednotit dispozici do jedné bytové jednotky a na doporučení autorky projektu pak propojení bytu se zahradou, což v původním domě z nepochopitelných důvodů nebylo. Takový požadavek bylo možné uskutečnit postavením terasy před kuchyní do zahrady a osazením posuvných dveří místo původního okna. Aby bydlení v tomto domě mělo spíše vilový charakter a dostalo se do pokojů více světla, byla původní okna nahrazena posuvnými dveřmi o stejné šířce. Takovým způsobem vznikla jakási forma francouzských oken, před která bylo nainstalováno zábradlí z tahokovu. Dále se předpokládá porůstání vertikálních lanek mezi balkóny popínavými rostlinami, aby tak došlo k oživení fasády. Zvýšené přízemí domu je určeno pro společný pobyt členů rodiny. Současné trendy bydlení upřednostňují propojení kuchyně a obývacího pokoje, a proto byl rozšířen dveřní otvor mezi těmito místnostmi. V patře jsou pak ložnice rodičů a dětí. Komfortní koupelna a WC doplňují odpočinkovou část domu. Dům byl zateplen, a aby byla zvýšena pobytová kvalita otevřeného prostoru schodiště, byl uzavřen vstup do sklepa a na půdu. Při návrhu úprav domu byl respektován jeho původní stav a byla snaha o minimalizaci stavebních zásahů do konstrukcí.


fotografie


fotografie


04 STUDIE RODINNÉHO DOMU NA JIŽNÍM SVAHU Fáze projektu: studie Datum vyhotovení: 2013 Požadavek klientů byl projekt rodinného domu pro manžele s dospělými dětmi žijícími samostatně, a tedy jistým způsobem s minimalistickou dispozicí avšak s předpokladem budoucí nebo částečné kancelářské práce doma. Protože lze očekávat v takovém provozu také pohyb obchodních partnerů a dalších cizích osob, bylo záměrem návrhu oddělit bydlení od kanceláře. Parcela v jižním svahu umožňuje oddělení dvou provozních funkcí. Příjezdová cesta a přístup ze severu parcely nabízí situování garáží kanceláře s příslušenstvím do horního podlaží, odkud se pak odděleným schodištěm schází do obytné části, která se dále dělí na část společenskou a klidovou. Dnešní trendy propojené kuchyně s obývacím pokojem jsou pro domácnost dvou dospělých osob vyhovující, a proto akceptovatelné. Ložnice s navazující šatnou a menší pokoj pro hosty případně sloužící jako další pracovna mají stejně jako obývací pokoj výstup posuvnými dveřmi na zahradu. Takový typ rodinného domu je vhodný pro bydlení s dlouhodobou perspektivou a udržitelným životním standardem v období pozdějšího útlumu pracovní činnosti.


POHLED ZÁPADNÍ

ŘEZ

1

ŘEZ A POHLED

5m


1.NP

2.NP

1

5m

PŮDORYSY


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


05 PENZION V LUDVÍKOVĚ Fáze projektu: studie Datum vyhotovení: 2013

Stávající příjezdová komunikace je umístěna jediným vhodným způsobem a není tedy možné ji jakkoliv měnit. S ohledem na ochranu životního prostředí se projekt snaží využít co nejvíce stávajících úprav terénu bez dalších invazivních zásahů do krajiny. Na základě požadavků investora byl proveden stavební program. Snahou projektanta bylo slučovat funkce do několika objektů, které by svou obestavěnou plochou odpovídaly charakteru historické zástavby. Pro všechny objekty pak byl zvolen stejný sklon střechy 45°, což je v dané oblasti funkčně a historicky velmi vhodné řešení. Také s ohledem na využitelnost podkroví, se jeví větší sklon jako vhodnější. Právě půdní místnosti umožní využití obestavěné plochy na maximum, a tak dovolí minimalizovat zastavěnou plochu. Hlavní budova je členěna na recepci, kancelář, kuchyň s příslušenstvím a restauraci. Ve druhém patře jsou pak dva čtyřlůžkové pokoje, prádelna a sušárna. Budova je situována hřebenem kolmo na údolí. Její strmý kamenný štít je hlavní dominantou celého komplexu, a přitom vstupy s pracovním názvem „Penzion Bílá“ jsou z obou stran příjezdu čitelné. Vedlejší budova je určena pouze pro ubytování hostů a budou v ní čtyři apartmány, osm dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky, herny a další nezbytné prostory. Hmota objektu je členěna na tři vzájemně se prolínající tradiční objemy se sedlovou střechou. Budova podélná s údolím opatřená bílou omítkou je křížena dvěma příčnými objekty, jejichž kamenné štíty korespondují se štítem hlavní budovy obráceným stejným směrem k hlavní cestě. Tímto způsobem autorka projektu rozdrobila hmotu domu tak, aby její výsledný kompoziční dojem působil subtilně.


2,5

SITUACE

7,5m


SCHÉMA ŘEZU AREÁLEM

SCHÉMA ŘEZU AREÁLEM


VÝCHOD

1

5m

POHLEDY UBYTOVÁNÍ

1

5m

POHLEDY UBYTOVÁNÍ


VIZUALIZACE


06 INTERIÉR IVC V MOŠNOVĚ Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru pro projekt pro stavební povolení Spolupráce: Hana Gibasová Datum vyhotovení: 2013 Cílem projektu bylo vybudovat na Letišti Leoše Janáčka Ostrava bezpečnostní centrum, které bude zajišťovat komplexní bezpečnostní služby, a to jak pro standardní fungování letiště, tak i pro případ mimořádných událostí a stavů souvisejících s jeho provozem. Současně byl požadavek poskytovat zázemí pro specializované činnosti v oblasti výuky studentů, v oblasti vědecko-výzkumné i v oblasti specializovaných odborných školení a dalšího odborného vzdělávání. Projekt využil dosavadních zkušeností a postupů aplikovaných při přípravě a budování obdobných společných pracovišť složek Integrovaného záchranného systému v České republice i v zahraničí. Integrace těch činností, které se prolínají jednotlivými emergentními službami, současně s vyspělou softwarovou a hardwarovou podporou systému povede k aplikaci vyspělých informačních a krizových systémů a technologií a zabezpečí tak co nejlepší stupeň krizové připravenosti letiště. Projekt návrhu a vybavení prostor Integrovaného výjezdového centra řeší tento úkol především s ohledem na bezpodmínečnou funkčnost provozu a nezbytných hygienických a požárních předpisů. Podkladem projektu byla projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR). Dispozice jednotlivých místností a jejich vybavení je navrženo s ohledem na ergonomické požadavky budoucích uživatelů, ale také na potřebu jisté univerzálnosti vybavení, jak je tomu běžné u prostor, které jsou užívány obměňujícími se zaměstnanci. Vybavení interiéru se převážně uvažuje z typových výrobků a jen dílčí části jsou řešeny atypicky. Nepředpokládá se použití výrazných barevných řešení, protože celkový dojem interiéru má působit uceleným a spíše uklidňujícím dojmem, který je v tak náročném provozu žádoucí. Důležitá je také otázka praktičnosti a předpokládaná otázka dlouhodobé životnosti nábytku a dílčích prvků. Projekt byl konzultován s budoucími uživateli a je tedy předpoklad jeho funkční kvality.


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


X3

1

1

VSTUPNÍ VESTIBUL5m

VSTUPNÍ VESTIBUL

5m

X3

X3

X3


VIZUALIZACE


07 INTERIÉR RYBÁŘSKÉ CHATY Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru, spolupráce na realizační dokumentaci, autorský dozor Datum vyhotovení: 2013 Realizace: 2013 Rybářská chata slouží k rekreaci majitelů a je umístěna bezprostředně u rybníka. Požadavkem klienta bylo vytvořit prostor, který má charakter odpovídající jejímu účelu, a má být postupně vybavován loveckými trofejemi. Z těchto důvodů byly použity materiály vyloženě přírodní, tedy dřevo, kámen a kovaná ocel. Textilní materiály mají režnou texturu a sedací nábytek doplňují kožešiny. Vnější a vnitřní krb je obložen přírodním kamenem tzv. na sucho, aby byl vytvořen dojem jisté přirozenosti prostředí. Zdá se, že takové jsou současné trendy ve vývoji interiéru pro volný čas.


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


08

INTERIÉR BYTU Fáze projektu: návrh interiéru, autorský dozor Datum vyhotovení: 2015 Realizace: Praha, Klánovice 2015 Návrh byl determinován hlavně požadavky majitele na pohodlné a moderní bydlení. Autorka návrhu vytvořila jemnou eleganci v jejimž duchu se nese zařízení celého bytu. Nejvíce zřetelný je velkorysý prostor obývací místnosti s kuchyňským koutem vybaveným pracovním ostrůvkem s vestavěnými spotřebiči. Linka je obložená tmavým dřevem ve výrazném kontrastu s bílou barvou na stěnách kuchyně. Tuto hru barev a materiálů cítíme i v obývací místnosti, ve které se prolíná stejný kontrast tmavého dřeva a pastelové pohovky. To vše jen podtrhává ocel na madlech a konstrukci nábytku. Autorka projektu decentně pracovala s barevností obrazů a místnostmi, v nichž jsou instalovány. Obraz s převládajícím nádechem tmavomodré barvy zřetelně komunikuje se sedacím nábytkem. Nuance barevnosti můžeme nalézt i v jiných obrazech použitých v návrhu. Proto můžeme konstantovat, že každý obraz má své jasně definované a neměnné místo v místnosti a v prostoru.


fotografie


fotografie


fotografie


fotografie


09

Náves Velká Polom Fáze projektu: Návrh a dokumentace pro řešení veřejného prostoru návsi vo velka polom Autor: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Peter Doležal Spolupracující: doc.Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Datum vyhotovení: 2015 Úkolem bylo navrhnout náves na předem určeném místě, která by sloužila k setkávání a odpočinku a k vytváření společenských vazeb občanů Velké Polomi. Pozemek vznikl na místě původních domů. Nachází se ve společenském těžišti obce s přímou návazností na kostel sv. Václava, knihovnu a Českou poštu. V blízkosti se nachází nákupní centrum, restaurační zařízení, společenský dům, obecní úřad a farská zahrada. Pozemek se svažuje jihovýchodním směrem s výškovým rozdílem cca 2m, v současne době je zatravněný. Na pozemku se nacházejí dva sloupy elektrického vedení, studna a strom ořešák. Ulice Osvoboditelů bude přivaděčem na nově budovanou komunikaci R11.


VIZUALIZACE


fotografie


fotografie


fotografie


10

ORDINACE V LUHAČOVICÍCH Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru Datum vyhotovení: 2016 Cílem návrhu je vytvoření moderní zubní ambulance, která bude plnit nejnovější požadavky majitelů. Při vstupu je z jedné strany malá recepce sestry, a na druhé straně si návštěvník může složit svršek.Vybavení místnosti je uspořádáno po delších rovnoběžných stranách tak, aby ušetřilo co nejvíc prostoru. Díky tomuto prostor působí velmi elegantně.Místnost zubaře akcentuje zubním křeslem, které je současně ukotvujícím prvkem prostoru. Nachází se oproti velkému oknu a zabírá si celý jeho výhled.Stojí tak na pocitové hranici světa venku, který vniká skrz velké okno a světa ambulance uvnitř. Soustředění pacienta je tedy příjemně odvedeno do světa za oknem. Barevnost řešení sjednocuje a uceluje místnost. Materiálové doplnění o sklo je zajímavým prvkem, který prostoru dodává pocit vzdušnosti a lehkosti. Prostor tak působí velmi celistvě a jednotně.


fotografie


fotografie


11 ZASTAVOVACÍ STUDIE PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ VE SKALICI Fáze projektu: architektonicko urbanistická studie Datum vyhotovení: 2018 Spolupracující: Ing. Marcel Svrčina Území pod lesem v obci Skalice, které bylo předmětem zadání pro projekt jeho rozparcelování a dále návrhu výstavby rodinných domů, je charakteristické jedinečnou až podhorskou atmosférou. Blízkost lesa vytváří dojem uzavřenosti. V tomto místě snad není ani možné vnímat lokalitu jako vesnickou, neboť pouze blízkost kostela naznačuje urbanizované území. Stávající objekty, na něž pozemky navazují, jsou dvojího typu. Za prvé se jedná o starší zástavbu trvalého bydlení a současně rekreační objekty, jejichž architektura je chatového až zahrádkářského typu. V druhé části lokality blíže ke kostelu se však nacházejí novostavby rodinných domů zcela soudobého charakteru velmi dobré architektonické kvality. Právě tato oblast domů jednoznačně určených k trvalému bydlení dokládá blízkost prosperujícího města.


PŮDORYS


PŮDORYS


ŘEZ


POHLEDY


POHLEDY


POHLEDY


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


12

ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ STUDIE NOVÉHO CENTRA OBCE VELKÉ HERALTICE Fáze projektu: architektonicko urbanistická studie Datum vyhotovení: 2018 Spolupracující: Ing. Marcel Svrčina Obec Velké Heraltice nemá přesně definované centrum, nebo alespoň ne v takové podobě, jaké by si zasloužila. Podél hlavní silnice směrem na Bruntál je zámecký park, obecní úřad, pošta, samoobsluha, škola a rodinné domy. Historicky bylo středem obce místo, které se nachází poblíž místa zvaného „U tří kaštanů“. O jeho významu napovídá umístění studny a rovněž současné užívání místa k vánočním trhům, velikonočním oslavám a jiným obecním aktivitám. Jeho společenský význam však degraduje aktuálně zcela neutěšený stav architektonický. Celá rozsáhlá asfaltová plocha slouží kromě několika akcí v roce víceméně jako parkoviště pro autobusy a osobní vozidla. Je tedy zcela nemožné zde pobýt, relaxovat či jinak trávit volný čas.


VIZUALIZACE


SITUACE


13 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY TĚLOCVIČNY V MOŠNOVĚ Fáze projektu: architektonická studie Datum vyhotovení: 2016 Spolupracující: Ing. Marcel Svrčina Zastupitelé obce Mošnov po nějakou dobu zvažovali možné varianty umístění tělocvičny, která má sloužit především jako sportovní zázemí pro základní školu, ale současně jako společensko - sportovní centrum pro všechny občany obce s ohledem na jejich odlišné požadavky a aktivity. Z dlouhodobého pohledu je předmětem zájmu řešení samotného centra obce, které je v současné době nejasně definované a netvoří jeden kompaktní celek odpovídající významu a charakteru obce.


SITUACE


VIZUALIZACE


14

INTERIÉR BYTU Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2016 Realizace: Praha 2016 Spolupracující: Ondřej Sikula Dodavatel: KANIA a.s. a FORM s.r.o. Realizace návrhu interiéru nadstandartního bytu byla provedena ve spolupráci se zkušeným dodavatelem. Klient požadoval interiér moderního typu vhodného pro mladé manžele, avšak s nadčasovou linkou. V celém bytě je použit dýhovaný atypický nábytek a textilní materiály nejvyšší kvality. Zejména velkoplošný obývací prostor s kuchyní vyžadoval architektonický návrh zohledňující několik funkcí při zachování uživatelského komfortu.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


15

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2016 Realizace: Praha 2016 Spolupracující: Ondřej Sikula Dodavatel: KANIA a.s. a FORM s.r.o Realizovaný interiér rodinného domu pro manžele s dospívajícím synem vychází z požadavku jisté nadčasovosti a čistoty návrhu. Vybavení domu bylo provedeno z velmi kvalitních materiálů. Rodina v novém domě hledá pohodlí a podmínky pro poklidný život. Dospívající syn má vyhrazen velký pokoj, který je členěn na několik zón a přiléhá k němu tělocvična. Každý manželů má samostatnou pracovnu. U domu je poměrně malá, avšak velmi pohodlná zahrada.


LEGENDA NÁBYTKU: OZN. A B

DRUH

POHOVKA SAVOY DOUBLE 206/115 POSTEL 200/220 cm

C

KŘESLO

D

PRACOVNÍ STŮL 75/200 cm

E

KONFERENČNÍ STOLEK 120/120 c

A

D

2.10.08 www.formdesign.cz/savoy-double

A A

B B

E C

MÍSTNOST č.08 STUDENTSKÝ POKOJ - VYBAVENÍ INTERIÉRU PŮDORYS

GSEducationalVersion


VIZUALIZACE


LEGEND OZN. A

POHO

B C D E

A

D

2.10.04

E

B

B

www.formdesign.cz/ C

A A

PŮDORYS


VIZUALIZACE


PŮDORYS


VIZUALIZACE


16

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2020 Interiér části rodinného domu v Bašce byl řešen jako nový návrh v již stávajícím domě. Bylo tedy nutné vycházet z konstrukcí, které se jeví jako hodnotné, tedy krb obložený černým mramorem a rovněž ostrůvek v kuchyni ve stejném designu. Barevnost návrhu vycházela tedy z černé barvy a barvy původní dřevěné podlahy.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


17 RODINNÝ DŮM VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ Fáze projektu: příprava zakázky, studie stavby, spolupráce - dokumentace pro územní řízení, spolupráce - dokumentace pro stavební povolení, autorský dozor Datum vyhotovení: 2020 Realizace: 2020 Návrh architektonického řešení objektu vychází z požadavku investorů stavby a respektuje tvarové, výškové a materiálové řešení okolní zástavby. Dům bude sloužit manželům s dospělými dětmi, kteří zde budou již spíše hosty. Půdorysný průmět tvaru objektu tvoří dva obdélníky velikosti 19,5 × 8 m a 9,25 x 5 m. Budova rodinného domu je navržená jako samostatně stojící stavební objekt o jednom nadzemním podlaží, které je zastřešeno pultovou střechou. Konstrukce domu je dřevostavba. Oba samostatné objekty vytvářejí kompoziční celek a jejich umístění vychází z tvaru pozemku a odpovídajících předpisů. Terasa je odcloněna samotným objektem od sousedů a také garáží od příjezdové cesty.


SITUACE


PŮDORYS


SEVEROVÝCHOD

JIHOZÁPAD

POHLEDY


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


18

INTERIÉR RESTAURACE PRAGEL Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2020 Zásadní otázkou řešení interiéru restaurace Pragel bylo skloubení moderního designu domu a prostor restaurace. Po dlouhých rozborech všech možností bylo použití kvalitních tradičních materiálů, avšak v moderním designu, což bude mít kýžený efekt klientské přívětivosti. Pro mobilní nábytek byla vybrána bělená dýha v kombinaci s tmavými sedáky a opěrkami. Ideální volbou pro povrch by byla temně hnědá kůže, případně hodně tmavá, avšak ne černá, kvalitní potahová látka. Záměrně bylo vybráno více typů židlí podle druhu sezení, aby tak byla simulována kompoziční hra prostoru. Dalším důležitým prvkem umocňujícím architektonický záměr je použití tapet imitujících jemnou textilní strukturu. Na stěnách jsou velké plochy, které navrhujeme využít jako výstavní galerii pro studenty umění.Aktivity výstavního charakteru zejména studentských prací by pozvedly tento velký prostor na jedinečnou úroveň důležitého významu. Z toho vyplývající variabilita místa by pak mohla mít efekt stále se proměňujícího prostoru vybízejícího k dalším návštěvám.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


19 STUDIE RODINNÉHO DOMU V OPAVĚ Fáze projektu: studie Datum vyhotovení: 2020 Rodinný dům v Opavě byl projektován pro mladé manžele a jejich rozrůstající se rodinu. Základním limitem domu je železnice lemující severní stranu parcely. Záměrem klientů a autorky projektu bylo navrhnout dům, který bude dobře sloužit jak rodině s malými dětmi, tak také později manželům s dětmi dospělými a příležitostně hlídaným vnoučatům. Dispozice domu je tedy členěna tak, aby bylo možné vrchní patro jednoduchou stavební úpravou izolovat od přízemní části domu z důvodu vytápění jen spodní části. Odsazení domu od severní části parcely předpokládá umístění užitkové části zahrady. Rekreační plocha je pak podél kuchyně a obývací části. Konstrukční rámové prvky nad terasou a balkonem předpokládají vynesení stínícího systému a nejsou tedy pouze formální. Dům je záměrně členěn na dva geometrické objekty odlišující se povrchovou úpravou. Tuto základní kompoziční soustavu doplňuje dominantní strom s kulatou korunou u vstupu na pozemek.


PŮDORYS


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


20

INTERIÉR RESTAURACE SOHO Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2020 Nový návrh interiéru restaurace SOHO vychází z původního provedení zaběhlé provozovny. Zadáním pro nový návrh však bylo, aby si cestu do restaurace našli také noví klienti z řad české společnosti, a proto bylo nutné přistoupit k tomuto úkolu s inovátorskou vizí. Základním úkolem bylo odstranění prvků a materiálů, které se již přežily a byly v destruktivním stavu. Vše, co bylo možné zachovat a dále použít bylo zahrnuto do nového konceptu. Prvořadým úkolem bylo prostor prosvětlit a ozdravit. Bylo zřejmé, že v místech, kde není dostatek světla a prostor působí neutěšeně, hosté nesedávají. Bylo nezbytné odstranit zcela znečištěné seschlé bíle natřené proutí z podhledů a sloupů v zimní zahradě. Byly ponechány původní textilní dekorace tak, aby je bylo možné doplnit textilním podhledem ve stejném dekoru. Konstrukce zimní zahrady jsou svou formou spíše provizorní, a proto bylo nutné je opatřit jak v horizontální, tak vertikální rovině textilní dekorací. Bílá barva jako téma restaurace zůstala zachována. Původní fotografická stěna ve stylu rokoka byla pro svůj špatný technický stav a tematickou přežitost odstraněna. Na nově uvolněnou plochu byla vybrána prostorová tapeta, která svým abstraktním přírodním tématem a volbou barev místo nově definuje a dodá mu nezaměnitelný charakter.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


21 INTERIÉR SPOLEČNOSTI SKF Fáze projektu: návrh a projektová dokumentace vybavení interiéru. Datum vyhotovení: 2020 Společnost SKF požádala autorku o spolupráci v otázce návrhu interiéru nového sídla ostravské pobočky. Vedení firmy mělo specifické požadavky na provoz jednotlivých oddělení a chtělo, aby byl výsledný návrh reflektoval názory všech zaměstnanců. Byly navrženy dispozice všech možných kombinací a probíhala dlouhá jednání v týmu pod vedením architektky. Protože se v zásadě jedná o otevřené prostory, byl zde značný požadavek na vytvoření několika víceméně tichých zón za účelem telefonování a vedení dílčích schůzek. Dále zde byl požadavek na jednací a školící místnost s flexibilní dispozicí stolů a židlí. V prostoru byla umístěna speciální designová akustická dvojkřesla od společnosti Form Interiery. Sedací nábytek bude proveden pro tuto zakázku, a proto budou sladěny potahové látky nejen na něm, ale mimo jiné také na akustických paravánech.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


22 STUDIE RODINNÉHO DOMU V ŘEPIŠTI Fáze projektu: studie Datum vyhotovení: 2020 Rodinný dům v Řepišti u Ostravy budou stavebníci stavět svépomocně, a proto bylo zadáním navrhnout objekt jednoduchý a ekonomicky nenáročný. Manželé s dcerou neměli velké požadavky na plochu domu a počet místností. V podstatě chtěli byt se zázemím. Toto zadání odpovídá současným trendům na výstavbu rodinných domů. Lidé předpokládají, že budou nadále žít aktivním způsobem života a domy mají na to, aby jim sloužily. Musíme konstatovat, že tento trend je nejen ekonomicky efektivní, ale také ekologický a udržitelný. Nikdy nebude problém takový dům nejen spravovat, a to také v dobách zlých, ale na trhu realit nebude ztrácet na hodnotě. Krajina je ušetřena okázalých a často opuštěných předimenzovaných staveb.


PŮDORYS


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


VIZUALIZACE


Profile for Martina Peřinková

Martina Peřinková, PORTFOLIO  

Martina Peřinková, PORTFOLIO  

Advertisement