Page 1

Martina Olić Valentina Vrhovac

COUCHSURFING web servis za razmjenu besplatnog smještaja

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa: 0067489639 (Martina Olić) 0067455336 (Valentina Vrhovac)

Zagreb, studeni, 2013 1


SADRŽAJ 1. Uvod........................................................................................................................................4 1.1. Predmet i cilj rada....................................................................................................4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.....................................................................4 1.3. Sadržaj i struktura rada............................................................................................4 2. Kratki opis Web servisa..........................................................................................................5 2.1.Glavne funkcionalnosti web servisa........................................................................5 2.2. Link web servisa......................................................................................................5 2.3.Ekranski prikaz.........................................................................................................5 3. Tehnološki okvir.....................................................................................................................6 4. Kratak razvoj..........................................................................................................................6 5. Opis problema koji se rješava upotrebom web servisa.........................................................7 6. Detaljna razrada teme.............................................................................................................7 6.1. Prikaz funkcionalnosti kroz ekranske prikaze…………………………………….7 6.2. Mogućnosti CouchSurfing-a kroz ekranske prikaze..............................................11 6.3. Dodatne mogućnosti web servisa…………………………...…………………....15 7. Kreiranje profila……………………………………………………………………………17 8. Poslovna primjena …………………………………………………………………………20 9. Konkurencija……………………………………………………………………………….21 9.1. www.travelpod.com...............................................................................................21 9.2. www.travbuddy.com..............................................................................................22 9.3. www.lonelyplanet.com..........................................................................................23 9.4. www.hostelworld.com...........................................................................................24 9.5. www.wikitravel.org................................................................................................25 10. Pozitivne vs. negativne strane…………………………………………………………….26 11. SWOT analiza…………………………………………………………………………….27 12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost……………………………………………..28 13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti…………………………………..29 13.1 Smjer razvoja……………………………………………………………………29 13.2 Funkcionalnosti za poboljšanje…………………………………………………29 14. Zaključak…………………………………………………………………………………30 15. Literatura + Popis slika i tablica…………………………………………………………31 15.1 Popis slika……………………………………………………………………….32

2


15.2 Popis tablica……………………………………………………………………..32 16. Životopis………………………………………………………………………………….33 16.1. Martina Olić…………………………………………………………………….33 16.2. Valentina Vrhovac……………………………………………………………...35 17. Sažetak…………………………………………………………………………………....37

3


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je odabrati po svojoj želji web servis koji bi se mogao koristiti u poslovne svrhe. Ovaj rad opisuje web servis za razmijenu smještaja onih koji putuju (pronalaženje i nuđenje besplatnog smještaja). Cilj ovog seminarskog rada je opisati odabrani web servis te čitatelje upoznati sa svim funkcionalnostima i mogućnostima koje on nudi te približiti ovakav način organiziranja putovanja onim ljudima koji su spremni na putovanja u razne destinacije, i stvaranje novih, čvrstih prijateljstava i upoznavanja običaja i kulture iz prve ruke. Na kraju rada bit će navedene negativne i pozitivne strane te zaključak koji će objediniti cijeli rad. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Podaci za izradu ovog rada prikupljeni su u cijelosti sa interneta. Glavni izvor informacija je upravo web stranica navedenog servisa (https://www.couchsurfing.org/) te na web stranici koju je osnovana od strane Putoholičara iz Hrvatske (http://www.putoholicari.com/iskustvahrvatskih-couchsurfera-4378/). Informacije prikupljene sa navedenih web stranica te ostalih foruma sa dojmovima pretočene su u ovaj rad. 1.3. Sadržaj i struktura rada Rad se sastoji od 17 poglavlja koja su po redu nabrojeva u samom sadržaju. Prvo poglavlje je uvod u kojem je predstvaljena glavna tematika rada. Drugo poglavlje kratko opisuje odabrani web servis. U trećem poglavlju govorimo o tehnologijama korištenim u izradi web servisa. Četvrto poglavlje objašnjava kratki razvoj web servisa, dok se u petom poglavlju opisuje glavna problematika servisa. Šesto poglavlje ključno poglavlje, gdje se detaljno razrađuje tematika rada. U njemu se opisuje funkcionalnost i mogućnosti odabranog servisa kroz ekranske prikaze radi boljeg raspoznavanja i snalaženja samih čitatelja ovog rada. U sedmom poglavlju prolazi se kroz kreiranje profila, također putem ekranskih prikaza. Osmo poglavlje, jedno o važnijih poglavlja ovog rada, govori o poslovnoj primjeni izabranog web servisa, u njemu se govori kako nam on može pomoći u poslovanju. Deveto poglavlje gleda na konkurentske web servise. Neki od njih su navedeni i opisani. Nakon devet razrađenih poglavlja, možemo već izraziti neke pozitivne ali i negativne strane servisa koje upravo navodimo u desetom poglavlju. Sa SWOT1 analizom se bavimo u jedanaestom poglavlju, a 1

SWOT – eng. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

4


troškove i pokazatelje poslavanja i uspješnosti navodimo u dvanaestom poglavlju. Što se tiče mogućnosti nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti, u trinaestom poglavlju ćemo vidjeti smjerove kretanja web servisa. Sa četrnaestim poglavljem ćemo zaključiti temu ovog seminarskog rada. U petnaestom pogavlju navodi se literatura, te životopisi u šesnaestom poglavlju. Na samom kraju, sedamnaestom poglavlju, bavimo se kratkim sažetkom rada.

5


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa Couchsurfing je globalna zajednica svih ljudi koji vole putovati. Ako imate destinaciju i prijevoz couchsurfing vam omogućuje da pronađete potpuno besplatan smještaj. Smješteni ste u nečijoj kući,stanu... Osim smještaja omogućuje mnoga poznanstva i iskustva. Potrebno je napraviti detaljan profil i avantura može započeti. 2.2. Link web servisa Link odabranog web servisa je sljedeći: https://www.couchsurfing.org/ 2.3. Ekranski prikaz Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice CouchSurfing web servisa

Izvor: https://www.couchsurfing.org/

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Sam web servis je pojam koji podrazumijeva programsku aplikaciju kojoj se pritupa preko Web preglednika ili nekog drugogo programa koji implementira HTTP2. Web aplikacija računalni je program koji se instalira na web poslužitelj i koji se izvršava na web poslužitelju. Korisnik koristi web aplikaciju u web browseru (web pregledniku) kao što je FireFox, Chrome ili Internet Explorer. Da biste koristili web aplikaciju, ne morate ništa instalirati niti downloadirati na lokalno računalo. Web aplikaciji pristupate udaljeno s bilo koje lokacije u svijetu koja ima pristup internetu. Prijava u web aplikaciju najčešće se obavlja putem korisničkog imena i lozinke. Što se tiče same tehnologije korištene u web servisu CouchSurfing, nismo pronašle puno informacija. Naime, linkovi su lijepi i čisti, te se iz njih ne može zaključiti koje su tehnologije korištene. Nakon više istraživanja, možemo zaključiti da HTML5 doctype korišten kao HTLM3 standard. Što se tiče programskog jezika, nažalosti, informacije o njemu nismo pronašle.

2 3

HTTP - eng. Hyper Text Transfer Protocol HTML – eng. HyperText Markup Language

7


4. KRATKI RAZVOJ Ideja o couchsurfingu pojavila se 1999. godine kada je Casey Fenton htio posjetiti Island. Poslao je preko 1500 e-mailova studentima na Islandu tražeći smještaj, pedesetak njih mu je odgovorilo te ponudilo smještaj i društvo tokom boravka na Islandu. Web stranica Couchsurfing pokrenuta je u siječnju 2003. godine u suradnji sa Danom Hoffer, Sebastienom Le Tuan i Leonardom Silveira, a u javnost je puštena u siječnju 2004. godine. Danas, CouchSurfing nije samo web stranica, već zajednica ljubitelja putovanja. Ima preko 6 milijuna korisnika u više od 100 000 država.

8


5. OPIS PROBLEMA CouchSurfing nije samo web stranica nego funkcionira kao zajednica, što uvelike pomaže pri putovanju i samoj organizaciji putovanja. Prvenstveno, korištenjem CouchSurfinga dolazi se do besplatnog smještaja, što smanjuje troškove putovanja. Sa druge strane, ukoliko nudite smještaj, upoznajete ljude, širite svoj krug poznanstava iz cijeloga svijeta s kojima možete dijeliti sva svoja pozitivna i negativna iskustva iz prethodnih, ali i tražiti savjete i smjernice za nova putovanja. Ukoliko se radi o nekome strancu, učite i upoznajete druge kulture i običaje, usavršavate postojeće znanje ili učite nove jezike.

9


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Prikaz funkcionalnosti kroz ekranske prikaze Kako je navedeno na početku, CouchSurfing je web servis koji vam omogućava mogućnost pronalaska besplatnog smještaja na putovanju, kao i mogućnost nuđenje vašeg „kauča“ drugima koji putuju. Možemo reći da ovaj web servis radi na principu: ti si mene ugostio, sada ću ja tebe. Imate destinaciju, prijevoz, a nemate smještaj. Na web stranicama CouchSurfing potražite što se nudi u mjestu koje želite posjetiti, odaberete jedan od smještaja i kontaktirate vlasnika i imate besplatan smještaj. Ono što se od vas očekuje, da ćete uzvratiti istom mjerom, ponuditi svoj kauč onome tko se nađe u vašem kraju. Kako biste postali dio CouchSurfing zajednice, prvo što je potrebno napraviti je registracija te uređivanje svojeg profila nakon čega možete početi tražiti, odnosno nuditi svoj smještaj. Jednom kada se registrirate, otvara se mnoštvo mogućnosti kao što su: 

Surf4 – ako negdje putuješ možeš naći besplatan smještaj

Host5 – možeš ponuditi smještaj nekome tko dolazi u tvoj grad

Activities6 – upoznaješ ljude, iako trenutačno nemaš slobodan kauč da ga ponudiš, niti putuješ, zašto se ne bi družio sa onima koji putuju

Groups7 – internet vas je spojio, pa se družite i razmjenjujete iskustva putem raznih grupa

Nakon što se uspješno registrira na web servis, pokazuje se prva, početna stranica. Kao što možemo primjetiti, stranica je na engleskom jeziku, ali ima mogućnosti prevođenja na druge jezike, no nažalost, ne nudi se prijevod na hrvatski jezik.

4

SURF – hrv. surfati HOST – hrv. domaćin 6 ACTIVITIES – hrv. aktivnosti 7 GROUPS – hrv. grupe 5

10


Slika 2. Naslovna strana nakon uspješne registracije

Izvor: https://www.couchsurfing.org/

Kako bih mogli pregledavati detaljno druge profile, dodavati ljude za prijatelje, komunicirati i uopće sudjelovati u razmjeni smještaja, stranica zahtjeva od nas da uredimo svoj profil, pa ćemo to napraviti prvo na sljedeći način. Kliknut ćemo na početnoj stranici na naše ime, gdje nam nudi da pristupimo svome profilu, postavkama računa, na stranicu našeg mjesta iz kojeg dolazimo, te na kraju odjava sa stranice. Mi ćemo pristupiti na naš profil klikom na „My profile“8

8

MY PROFILE – hrv. Moj profil

11


Slika 3.Pregled profila

Izvor: https://www.couchsurfing.org/n/dashboard

Ukoliko još nismo uređivali svoj profil, nego samo napravili registraciju, na našem profilu će stajati osnovne informacije koje smo unjeli prilikom registracije, no to nije dovoljno za korištenje ovog web servisa u potpunosti, stoga idemo urediti svoj profil klikom na „edit profile“ 9 Slika 4.: Uređivanje profila

Izvor: https://www.couchsurfing.org/profile.html?id=5HGTOYN3U 9

EDIT PROFILE – hrv. Uredi profil

12


Možemo primjetiti da nas CouchSurfing traži jako detaljne informacije koje dijeli na razna poglavlja: 1. opće informacije, informacije o lokaciji, o putovanjima, jeziku, detaljan opis što volimo, koja nas mjesta zanimaju, školovanje, posao, hobi i slično. 2. Osnovne informacije na koju su već upisane prilikom registracije: ime, prezime, korisničko ime, mail i drugo.

Slika 5. Formular za nadogradnju informacija na profilu

Izvor: https://www.couchsurfing.org/editprofile.html Nakon što unesemo i spremimo promjene svakog pojedinačnog poglavlja, javlja nam se poruka sa smo uspješno spremili promijene kako bismo bili sigurni da su nam se sve informacije pohranjene. Slika 6. Potvrda uspješnog unosa podataka i promijene profila

Izvor: https://www.couchsurfing.org/editprofile.html?edit=general 13


6.2. Mogućnosti CouchSurfing-a kroz ekranske prikaze U sljedećem dijelu seminara prikazati ćemo mogućnosti navedenog web servisa, konkretno prijavu slobodnog smještaja za ljude koji se odluče na putovanje u naše mjesto jer smatramo da je to najvažnija stavka. Preduvijet koji moramo ispuniti kako bi mogli uopće unijeti podatke i ponuditi nekome smještaj je da taj da uredimo svoj profil sa detaljnim informacijama o nama, što smo napravili u prethodnom pogalavlju 6.1. Prvo što ćemo napraviti je, na početnoj stranici kliknuti na „Host“10 Slika 7: Naslovna stranica – nuđenje smještaja

Izvor: https://www.couchsurfing.org/n/dashboard

Otvara nam se novi prozor sa formularom koji u tri koraka prolazi kroz prijavu slobodnog smještaja. U prvom koraku se moramo izraziti da li mi uopće imamo mogućnost da budemo nečiji domaćini. U padajućem izborniku možemo izabrati slijedeće:

10

možemo biti domaćin

možda možemo biti domaćin

trenutno ne mogu biti domaćin, ali se mogu družiti

ja putujem (tražim smještaj)

HOST – hrv. domaćin

14


Slika 8. Unos smještaja – padajući izbornik 

Izvor: https://www.couchsurfing.org/host Mi ćemo se odlučiti za opciju da možemo ponuditi smještaj. Nakon što smo u prvom koraku rekli da možemo biti domaćin, idemo na drugi korak u kojem nas traži detaljne informacije o smještaju koji nudimo. Kako bismo unjeli te informacije potrebno je otići na „Edit Couch Information“11 Slika 9. Unos detaljnih informacija o smještaju

Izvor: https://www.couchsurfing.org/host

Otvara nam se novi formular sa detaljnijim podpitanjim o smještaju: koliko ljudi možemo prihvatiti, da li nam je bitna dob gosta, pušači/nepušaći, možemo li prihvatiti djecu, kućne ljubimce i slično. Moramo dati odgovor na pitanja o svojim ukućanima ako ih ima, koliko ih je, da li će i koliko gost imati privatnosti u našem domu, kakav je prostor za spavanje, krevet, kauč ili slično, da li će imati vlastitu sobu ili će je dijeliti sa nekim, te upute kako doći do nas.

11

EDIT COUCH INFORMATION – hrv. Uređivanje podataka o smještaju

15


Slika 10. Informacije o našem smještaju, prvi dio

Izvor: https://www.couchsurfing.org/editprofile.html?edit=couch

Slika 11. Informacije o našem smještaju, drugi dio

Izvor: https://www.couchsurfing.org/editprofile.html?edit=couch

16


Nakon potvrde unesenih odgovora, javlja nam se poruka da smo uspješno unjeli navedene podatke u svoj profil. Slika 12. Uspješan unos podataka

Izvor: https://www.couchsurfing.org/editprofile.html?edit=couch

Sada kada smo uspješno unjeli podatke u drugom koraku, dolazimo do trećeg koraka koji je ujedno i zadnji. Unosimo vrijeme kada možemo biti domaćini, nije nam važan spol niti dob gosta, stoga je to ostalo prazno, dopuštamo da se prijave za smještaj naši postojeći prijatelji na CoucSurfingu, i to oni koji pričaju engleski i oni koji su se ulogirali zadnja 3 dana kako bih bili sigurni da zaista aktivno traže smještaj. Nakon pritiska na search pojavit će se popis osoba koje traže smještaj kod osoba sa referencijama sličnim našima.

Slika 13. Unos mjesta i razdoblja kada možemo prihvatiti gosta

Izvor: https://www.couchsurfing.org/host

17


Slika 14. Popis potencijalnih gostiju

Izvor: https://www.couchsurfing.org/search/in/everywhere/mode/S/language/29/login/3

Ukoliko želimo ugostiti odabranu osobu potrebno je kliknuti na „Invite this Couchsurfer!“12 nakon koje je potrebno pričekati odgovor.

6.3.Dodatne mogućnosti web servisa Web servis Couchsurfing nudi nam razne mogućnosti za druženje, dijeljenje iskustava, preporuke mjesta koje treba posjetiti, pozitivna i negativna iskustava i slično. Moguće je pridružiti se u razne grupe gdje se dijele iskustva o mjestima putovanja, zanimljivim lokalitetima, glazbi, gastronomiji, ljudima kojima koje ste ugostili itd. Ukoliko ste jedni od onih koji traže besplatan smještaj, na naslovnoj stranici također ćete naći i osnovne upute kako pronaći smještaj također opisano u tri koraka. Prvo morate proučiti profil osobe koja nudi svoj smještaj u mjestu gdje ste odlučili putovati, te mu pošaljite osobnu poruku u kojoj ćete ga zamoliti za smještaj . Utvrdite koji su vaši planovi i očekivanja, te kada dogovorite smještaj u potpunosti, ostaje vam samo još da budete zahvalan gost. 12

INVITE THIS COUCHSURFER – hrv. pozovi ovog Couchsurfer-a

18


Slika 15. Naslovna stranica – koraci kako pronaći besplatan smještaj

Izvor: https://www.couchsurfing.org/n/dashboard Možete kreirati sami neki događaj ili se pridružiti već nekim postojećim. Te događaje organiziraju korisnici CouchSurfinga i najčešće su organizirana kao druženja, plesnjaci i razne radionice.

19


7. KREIRANJE PROFILA Kako biste pristupili ovoj web aplikaciji potrebno je imati profil inače ne možete istraživati i koristiti pogodnosti couchsurfinga. Već na početnoj stranici pitaju vas na koji način se želite ulogirati, putem facebooka13 ili registracijom. 1. Kreiranje profila putem facebooka 

Odabirom ove opcije otvorit će se manji prozor u koji ćete upisati e-mail adresu i lozinku koju koristite za pristupanje facebook profilu (Slika 16)

Nakon prethodno ispunjenih podataka omogućen je pristup stranici i možete početi sa uređivanjem profila (slika 17)

Slika 16. Kreiranje profila putem facebooka

Izvor: https://www.couchsurfing.org/

13

FACEBOOK – naziv društvene mreže

20


Slika 17. Omogućen pristup stranici

Izvor: https://www.couchsurfing.org/

2. Kreiranje profila registracijom 

Odabirom ove opcije, točnije pritiskom na polje sign up14, otvorit će se prozor prikazan na slici 18.

Potrebno je popuniti naznačena polja i pritisnuti zelenu stavku sign up

Nakon popunjenih podataka otvorit prikazat će se prozor prikazan na slici 19. u kojem piše da otiđemo na mail adresu koju smo upisali i kliknemo na poveznicu koju nam je poslala web stranica. Pritiskom na tu poveznicu uspješno završavamo registraciju

14

SIGN UP – hrv. registrirati se

21


Slika 18. Registracija

Izvor: https://www.couchsurfing.org/#

Slika 19. Potvrda registracije

Izvor: https://www.couchsurfing.org/#

Kreiranje profila je potpuno besplatno, ali često će biti prikazana stavka verify your account koja nije obavezna i plaća se $14.93, ali ju stranica preporuča jer omogućuje u konačnici mogućnost pronalaska besplatnog smještaja i nuđenje istog. Na slici 21. prikazan je prozor koji se otvara ukoliko želite verificirati svoj račun. Potrebno je popuniti naznačena polja i

22


odabrati kojim načinom će se platiti dodatna potvrda profila, to može biti nekom od kreditnih kartica ili PayPal računom. Kada je profil potvrđen na profilu se pojavljuje zelena kvačica. Slika 20. Verify your account

Izvor: https://www.couchsurfing.org/#

23


8.POSLOVNA PRIMJENA U prethodnim poglavljima naveli smo i objasnili sve mogućnosti i funkcionalnosti koje ovaj web servis pruža, a preostala nam je i poslovna primjena. Iako je Couchsurfing prvenstveno globalna zajednica ljubitelja putovanja orijentirana na pronalazak besplatnog smještaja, na poslovnu primjenu možemo gledati sa dva aspekta: Couchsurfing kao korporacija i korisnika tog istog servisa. Govoreći o poslovnoj primjeni s aspekta korporacije, Couchsurfing trebamo gledati kao socijalnu mrežu koja naplaćuje za korištenje određenih koristi, a da toga nismo ni svjesni. Ozbiljni couchsurferi odnosno one osobe kojima je u interesu da budu što bolji domaćini i/ili gosti neće biti problem platiti $14.93 prilikom izrade računa, a takvih osoba je sve više. Svaki dan registrira se po nekoliko tisuća korisnika od kojih velika većina plati taj iznos i na taj način ovaj web servis zarađuje novac. S aspekta korisnika poslovnih primjena je malo. Na web stranici nisu dopuštene nikakve reklame upravo iz tog razloga da se korisnici osjećaju što ugodnije i opuštenije prilikom korištenja, ali dopušteno je

da na svojim profilima napišu ukoliko posjeduju hotel ili

apartman. Na taj način potencijalne goste mogu ugostiti u hotelu besplatno, zainteresirati ih da upute svoje prijatelje u taj isti i osiguraju prijateljima smještaj po upola nižoj cijeni. Umjetnici u usponu mogu na svojim profilima stavljati videozapise svojih uratka i time privlače moguće goste u svoj dom nakon čijeg će se boravka umjetnikovo ime proširiti. Njegove pjesme, slike, plesne koreografije, gluma ali i njegova osobnost doći će do izražaja. Iako postoje bolji servisi za takav oblik eksponiranja, uviđamo da couchsurfing.org pruža raznolike mogućnosti.

24


9. KONKURENCIJA 9.1 www.travelpod.com Osnovan 1997. godine kao prva internetska stranica koja omogućuje korisnicima stvaranje blogova putem kojih šire informacije o putovanjima. Travelpod je jednostavna i zabavna web stranica za interakciju i dijeljenje avantura. Za razliku od couchsurfing.org korisnik na svojem blogu zapisuje sve podatke vezane za destinacije koje je posjetio, koje namjerava posjetiti ili zapisuje doživljaje tijekom svojeg putovanja. Povezan je sa e-mail adresama korisnikovih obitelji i prijatelja koji dobivaju obavijesti o svakoj korisnikovoj objavi na blogu. Slika 21. www.travelpod.com

Izvor: www.travelpod.com

25


9.2 www.travbuddy.com Stranica za ljude koji vole istraživati svijet oko sebe. Slično kao i www.travelpod.com omogućuje pronalazak novih prijatelja diljem svijeta, zabilješke iskustava sa putovanja i dijeljenje savjeta o posjećenim destinacijama na blogovima i dnevnicima. Više se bazira na dnevnicima u kojima se detaljno opisuju dani provedeni na određenoj destinaciji. Slika 22. www.travbuddy.com

Izvor: www.travbuddy.com

26


9.3 www.lonelyplanet.com Stranica stvorena za ljude koji sanjaju o nekoj destinaciji po svojoj volji. Razlika između couchsurfing-a i lonelyplanet-a je u tome što osoba može isplanirati putovanje baš kako ona želi do najsitnijeg detalja. Na web stranici pronađete odredište na koje želite otputovati, smještaj i sukladno tome pokušavate pronaći što ekonomičniji i jeftiniji prijevoz na točno određen dan i vrijeme kada Vama odgovara. Odličan servis za osobe koje ne vole putovati sa turističkim agencijama. Slika 23. www.lonelyplanet.com

Izvor: www.lonelyplanet.com

27


9.4 www.hostelworld.com Vodeći pružatelj on-line rezervacija smještaja u hostelima diljem svijeta. Inovativnom tehnologijom žele privući što više mladih ljudi da osiguraju pristojan i udoban smještaj za prihvatljiv novac dok web servis couchsurfing nudi smještaj u nečijem domu potpuno besplatno. Odabirom željene destinacije web servis hostelworld izbaci sve postojeće hostele na toj lokaciji i okolici i pruža sve potrebne informacije i savjete o najudobnijim, najekonomičnijim i najpristupačnijim hostelima. Slika 24. www.hostelworld.com

Izvor: www.hostelworld.com

28


9.5 www.wikitravel.org Stranica stvorena za putujuće novinare. Za razliku od couchsurfing web servisa, korisnici ovog servisa pišu članke o posjećenim destinacijama, stavljaju fotografije i pružaju korisne informacije za ljude koji žele otputovati na istu lokaciju. Wikitravel.org više je edukativnog i stručnog karaktera. Slika 25. www.wikitravel.org

Izvor: www.wikitravel.org

29


10.POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Tablica 1. Pozitivne i negativne strane web servisa www.couchsurfing.org Pozitivne strane

Negativne strane

Besplatni smještaj na putovanjima

Loša tražilica – teško se pronalaze određeni korisnici

Jednostavnost

Rizik od neugodnih iskustava

Postojanje mobilne verzije

Nemogućnost slanja e-mail poruka ukoliko nemate prijatelja

Mogućnost povezivanja sa društvenim

Ograničene aktivnosti ukoliko niste

stranicama npr. facebook, twitter

verificirani korisnik

Dobar izgled web stranice

Nemogućnost komentiranja slika

Nema reklama

Ugostitelji mogu u bilo koje vrijeme otkazati Vaš smještaj Opasnost od korisnika koji se lažno

Nova prijateljstva diljem svijeta

predstavljaju Upoznavanje turističkog odredišta puno

Ponekad korisnici ne mogu ispravno

detaljnije za razliku od putovanja s

procijeniti potencijalnu opasnost

turističkom agencijom Sve potrebne informacije o korisnicima

Napadi zlonamjernih pojedinaca

nalaze se na detaljnim profilima

Besplatna registracija

Nemogućnost brisanja npr.slike

Izvor: obrada autora seminara

30


11. SWOT ANALIZA Tablica 2. Swot analiza SNAGE

SLABOSTI

Jednostavnost

Relativno nepoznat web servis

Slaba konkurencija

Slabo oglašavanje

Preglednost

Nedostatak rješavanja spornog

Lako korištenje

Detaljne informacije

procesa 

Brisanje profila bez najave

Nemogućnost izmjene nekih podataka

PRILIKE

PRIJETNJE

Poboljšati oglašavanje

Lažni profili

Omogućiti komunikaciju preko chata

Nesigurnost

Unaprijediti aktivnosti korisnika

Skeptičnost ljudi

Suradnja sa turističkim zajednicama

Problem privatnosti

Poboljšati sigurnosne mjere

Rizik od otkazivanja smještaja

Izvor: obrada autora seminara

31


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST Ukupne troškove za pokretanje couchsurfing.org nismo mogli pronaći. Pristup ovom web servisu je u potpunosti besplatan i korisnik ne snosi nikakve troškove prilikom njegovog korištenja. Jedina stavka koja se plaća, ali nije obavezna i možete ju zaobići, je dodatna potvrda profila verify your account koja iznosi $14.93 U početku je couchsurfing.org bila neprofitna korporacija, zajednica ljubitelja putovanja, koja nije ostvarivala nikakav profit osim donacija korisnika prilikom kreiranja profila. U kolovozu 2011-te godine mijenjaju svoj status u profitnu korporaciju i od tada prima razne donacije investitorskih tvrtki što dovodi na kraju do ukupnog fonda od $22.6 milijuna. Postoje tri investitorske tvrtke koje kontinuirano ulažu u razvoj i poslovanje couchsurfing.org , a to su General Catalyst Partners, Menlo Ventures i Omidyar Network. Couchsurfing.org svake godine bilježi sve više članova i možemo reći da ovaj web servis postaje sve uspješniji. U siječnju 2012-te godine stranica je bilježila 3.6 milijuna članova, a u ožujku 2013-te godine 6 milijuna članova u više od 100 000 gradova što upućuje na jako veliku zainteresiranost ljudi i popularnost Web servisa jer je stranica u jednoj godini povećala broj svojih članova za 2.4 milijuna. Zanimljivo je da se tako veliki rast može dogoditi u godini dana iako imaju slaba oglašavanja.

32


13.

MOGUĆNOSTI

NADOGRADNJE

FUNKCIONALNOSTI

U

BUDUĆNOSTI 13.1 Smjer razvoja Nakon odluke da couchsurfing postane profitno poduzeće, web servis se počeo mijenjati, počeo je poboljšavati svoje usluge kako bi postao vodeći web servis za putovanja. Jako veliki broj članova su mladi ljudi željni zabave, putovanja, znanja i novih iskustava pa u skladu sa tim stavkama web servis često unaprjeđuje izgled i sadržaj stranice i mogućnosti profila korisnika kako bi korištenje navedenog servisa bilo što jednostavnije i zanimljivije. Sve informacije vezane za couchsurfing.org moguće je potražiti na svim popularnim stranicama kao što su twitter, tumblr, instagram, google+, youtube…Cilj je proširiti se na sve posjećene stranice koje u najvećem broju posjećuju mladi kako bi privukli što više novih članova svojim zanimljivim uslugama.

13.2 Funkcionalnosti za poboljšanje Mnogo je segmenata prisutno na ovom web servisu koji bi se mogli unaprijediti. Prvi i najvažniji segment bi bio rok odjave smještaja. Ukoliko je netko ponudio svoj dom kao smještaj, trebao bi postojati rok od otprilike 24 sata ranije nego što gost dolazi kako gost ne bi ostao bez smještaja u nepoznatom gradu. Drugi segment koji se treba poboljšati je prijava loših domaćina. Nije dovoljno napisati samo loše kritike na profil korisnika već i istražiti nastali problem jer postoje i zlonamjerni pojedinci koji namjerno pišu loše kritike i time ruše ugled napadnutih članova koji nisu ništa skrivili. Treći segment bi bilo brisanje podataka. Jednom kada stavite određenu fotografiju na svoj profil niste u mogućnosti da ju obrišete pa morate biti oprezni da ne postavite krivu fotografiju kako ne bi došlo do neugodnosti. Još neki detalji koji bi se mogli unaprijediti su komentiranje fotografija, lakše pronalaženje korisnika, bolje oglašavanje na prostorima Europe i suradnja sa turističkim zajednicama koji bi predlagali koje znamenitosti posjetiti .

33


14. ZAKLJUČAK Couchsurfing.org naziva se zajednicom ljubitelja putovanja i možemo reći da se s potpunim pravom tako nazivaju. Njihov glavni cilj je poticanje kulturalne razmjene i uzajamnog poštovanja putovanjima. Milijuni korisnika komuniciraju, razmjenjuju iskustva, druže se i putuju putem ovog web servisa. Putujući preko navedenog servisa omogućen je smještaj u bilo kojoj zemlji na svijetu, u nečijem domu i omogućena su potpuno nova iskustva koja novac ne može kupiti. U svakome gradu postoje zajednice couchsurfera koje često pripremaju razne radionice, druženja, večere, plesnjake u kojima se uvijek sklapaju nova prijateljstva, nauči neki novi jezik ili jednostavno jako dobro zabavi. Poznavajući sve ove dobre strane treba biti svjestan i negativnih strana. Uvijek postoje zlonamjerni pojedinci koji ne poštuju ljudske vrijednosti i žele na neki način iskoristiti tuđu znatiželju stoga treba uvijek biti na oprezu i pažljivo odabrati kod koga će se odsjesti ili koga će se ugostiti. Isto tako preporučljivo je da djevojke odsjedaju kod djevojaka jer na temelju nekoliko razmijenjenih poruka ne možete procijeniti kakve su nečije namjere. Couchsurfing.org želi poboljšati svijet nudeći da podijelite svoj život sa novim ljudima, pružite ljubaznost, dobru volju i budete uvijek znatiželjni. Istina je da opreza nikad dosta i da će uvijek postojati rizik od neugodnih iskustava, ali ovaj web servis nudi nešto što nema cijenu. Potiče svijet na dobra djela, druženje, nova prijateljstva diljem svijeta i još mnogo dobrih i korisnih stvari. Treba biti hrabar i avanturističkog duha i početi gledati svijet sa znatiželjom jer ipak su naši životi kratkog vijeka.

34


15. LITERATURA 1. www.couchsurfing.org 2. www.travelpod.com 3. www.travbuddy.com 4. www.wikitravel.org 5. www.lonelyplanet.com 6. www.hostelworld.com 7. www.topsimilarsites.com 8. www.allthatiswrong.wordpress.com 9. www.wikipedia.org 10. http://www.logit.hr/pojmovnik/aplikacija/

35


15.1 Popis slika Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice CouchSurfing web servisa Slika 2. Naslovna strana nakon uspješne registracije Slika 3. Pregled profila Slika 4. Uređivanje profila Slika 5. Formular za nadogradnju informacija na profilu Slika 6. Potvrda uspješnog unosa podataka i promijene profila Slika 7. Naslovna stranica – nuđenje smještaja Slika 8. Unos smještaja – padajući izbornik Slika 9. Unos detaljnih informacija o smještaju Slika 10. Informacije o našem smještaju, prvi dio Slika 11. Informacije o našem smještaju, drugi dio Slika 12. Uspješan unos podataka Slika 13. Unos mjesta i razdoblja kada možemo prihvatiti gosta Slika 14. Popis potencijalnih gostiju Slika 15. Naslovna stranica – koraci kako pronaći besplatan smještaj Slika 16. Kreiranje profila putem facebooka Slika 17. Omogućen pristup stranici Slika 18. Registracija Slika 19. Potvrda registracije Slika 20. Verify your account Slika 21. www.travelpod.com Slika 22. www.travbuddy.com Slika 23: www.lonelyplanet.com Slika 24. www.hostelworld.com Slika 25. www.wikitravel.org

15.2 Popis tablica Tablica 1. Pozitivne i negativne strane Tablica 2. Swot analiza

36


16.ŽIVOTOPISI 16.1 Martina Olić

OSOBNE INFORMACIJE

Martina OliĆ Zavrtnica 5, 10 000 Zagreb (Hrvatska) +358 0997540664 martina.olic.zg@gmail.com

RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE RADNO ISKUSTVO 01 rujna 2013 – danas

Plesni Punktovi Zagreb Plesni Punktovi Zagreb, Zagreb (Hrvatska) Rad sa djecom školske dobi, vođenje treninga i koreografiranje

04 kolovoza 2013 – 25 kolovoza 2013

Anketar Marketinška agencija InVida, Zagreb (Hrvatska) Hostesiranje i anketiranje ljudi

08 kolovoza 2012 – 16 kolovoza 2012

Pomoćni radnik Narodne novine d.d., Zagreb (Hrvatska) Prikupljanje narudžba, sastavljanje naloga i slanje paketa

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01 srpnja 2011 – danas

Redovan student Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb (Hrvatska)

01 rujna 2007 – 15 svibnja 2011 III. opća gimanzija Zagreb, Zagreb (Hrvatska) OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

hrvatski

RAZUMIJEVANJE

37

GOVOR

PISANJE


Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski

B2

B2

B2

B2

B2

njemački

B1

B1

B1

B1

B1

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Izvrsne komunikacijske vještine stečene anketarskim poslovima

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Poslovne vještine Računalne vještine

Odgovornost, marljivost, lako prilagođavanje novim poslovnim promjenama i zahtkevima Odlično korištenje Microsoft Office - Word, Excel, Powerpoint

38


16.2 Valentina Vrhovac OSOBNE INFORMACIJE

Valentina Vrhovac Trg Antuna Cvetkovića 6, 10415 Novo Čiće (Hrvatska) +385 16232993 valentina.vrhovac@yahoo.com

RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE RADNO ISKUSTVO 01 siječnja 2013 – danas

Referent prodaje i nabave 3M d.o.o. Školska 60, Gornje Podotočje, 10410 Velika Gorica (Hrvatska) www.3-m.hr Zaprimanje narudžbi izrada popratnih papira (otpremnice, ADR isprave, fakture, radni nalozi i slično) Organizacija i planiranje vožnje kemikalija i ostale robe Kontaktiranje se kupcima Pakiranje pošte i slični popratni poslovi Djelatnost ili sektor Obrada i prerada industrijkih otpadnih voda

01 prosinca 2009 – 31 listopada 2012

Agent tehničke službe Hrvatski Telekom d.d., Zagreb (Hrvatska) Riješavanje problema tehničke prirodne putem telefona Komunikacija sa korisnicima Savjetovanje o snižavanju cijena usluga Prodaja paketa telefona, televizije i interneta Rad preko studenstkog centra

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01 rujna 2009 – danas

Izvanredan student ekonomije Ekonomski Fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) Glavni predmeti: Matematika Statistika Računovodstvo Osnove ekonomije Makroekonomija Mirkoekonomija Marketing Poslovne financije Javne financije

39


01 rujna 2006 – 30 lipnja 2009

Ekonomist

SSS

Ekonomska škola Velika Gorica, Velika Gorica (Hrvatska) Matematika Statistika Poduzetništvo Knjigovodstvo Novčarstvo Povijest Geografija OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

engleski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

B2

B2

B2

B2

B2

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Vještine stečene tijekom obrazovanja te rada sa ljudima na posljednja dva radna mjesta, posebice kao agent na slušalici: razumijevanja drugog govornika dobar slušač timski duh velika spospobnost prilagodbe staloženost i smirenost u rješavanju problema

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Poslovne vještine

Računalne vještine

Samim time što sam uspjela uskladiti posao i fakultet, vidi se da imam dobre organizacijske vještine Dobro se snalazim u stresnim situacijama Na zadnjem radnom mjestu jedan od zadataka je bio organizacija vožnje robe, gdje sam usavršila organizacijske vještine

Dobro vođenje timskih poslova Dobar govornik

Vješto korištenje alatima Microsoft Office™ (Word™, Excel™ i PowerPoint™ Osnovno znanje o programima grafičkog oblikovanja (Adobe Illustrator™, PhotoShop™)

40


17. SAŽETAK Couchsurfing.org je besplatan web servis koji omogućuje besplatno pronalaženje i nuđenje smještaja. Njegova svrha je da ljude koje povezuju putovanja okupi na jednom mjestu, te da zajednički probaju naći način kako što više proputovati uz što niže troškove, ali ujedno i upoznati što više raznovrsnih ljudi i kultura, te dijeliti svoja iskustva sa drugima. Naziva se još i zajednicom ljubitelja putovanja jer povezuje ljude sa sličnim interesima. Obuhvaća milijune korisnika i sukladno tome potrebne su suvremene tehnologije kako bi servis što bolje funkcionirao. MySQL, Ruby on Rails, Linux samo su neke od tehnologija koje se svakodnevno koriste za razne preinake i unapređenja. Počeci couchsurfinga zabilježeni su 1999.godine kada je student prilikom svog putovanja na Island poslao preko 1500 mailova tamošnjim studentima tražeći smještaj. Nakon uzvraćenih pedesetak ponuda za smještaj počeo je razvijati ideju o couchsurfing.org koju je proveo u djelo 2003. godine. Korištenjem CouchSurfinga dolazi se do besplatnog smještaja, što smanjuje troškove putovanja. Sa druge strane, ukoliko nudite smještaj, upoznajete ljude, širite svoj krug poznanstava iz cijeloga svijeta s kojima možete dijeliti sva svoja pozitivna i negativna iskustva iz prethodnih, ali i tražiti savjete i smjernice za nova putovanja, zaista jedan širok spektar mogućnosti. Govoreći o mogućnostima potrebno je spomenuti i mnoge funkcionalnosti koje se pružaju. Pronalazak i ponuda smještaja, sudjelovanje u raznim grupama, diskusijama, djeljenje slika sa ostalim članovima, upoznavanje i druženje, učenje novih jezika samo su neke od mnogih funkcionalnosti koje se nude. Da biste postali član Couchsurfing zajednice potrebno se registrirati i urediti profil. Registrirati se možemo putem facebook.com-a ili putem email-a. neovisno o tome koji način odabrali proces registracije je vrlo jednostavan i kratak. Nadalje registracija je potpuno besplatna, a moguća je i nadoplata od $14.93 ukoliko želite biti verificirani korisnik i imati pristup detaljnijim aktivnostima i brže slati i primati poruke. Osim sklapanja prijateljstva, putovanja, druženja i raznih aktivnosti, couchsurfing ima i poslovnu primjenu koja primjerice ide u korist umjetnika u usponu. Iako je couchsurfing.org jedinstven web 2.0 servis ipak postoje konkurenti koji ga pokušavaju ugroziti, a to su Travelpod, Travduddy, Lonelyplanet, Wikiitravel i Hostelworld.

41


Jednostavnost, dobar izgled, besplatna registracija i povezivanje sa društvenim mrežama neke su od mnogih prednosti koje ovaj web servis pruža, a glavni nedostaci bi bili rizik od neugodnih iskustva, napadi zlonamjernih pojedinaca i loša mobilna verzija. U budućnosti bi trebali poboljšati mobilnu verziju, pojedine stavke na samoj web stranici, ali i nastaviti se koristiti novim tehnologijama koje su do sada odlično primjenjivali. Sumirajući sve funkcionalnosti, prednosti možemo uvidjeti za je couchsurfing.org interesantan web servis na kojem i preko kojeg se svaki dan može naučiti i iskusiti nešto novo i jedinstveno. Nova prijateljstva, poznanstva, znanja stranih jezika, poznavanje kulturnih znamenitosti zasigurno obogaćuju svačiji život.

42


SADRŽAJ:  

Web servis za pronalaženje i nuđenje besplatnog smještaja

 

CouchSurfing

Martina Olić Valentina Vrhovac

O autorima Link i početna stranica CouchSurfinga Kratki opis Web servisa Prikaz registracije Prikaz funkcionalnosti Zaključak ( pozitivne i negativne strane )

Slide 2

Slide 1

O AUTORIMA 

  

Martina Olić Rođena 29.05.1992. III. Opća gimnazija Zagreb Ekonomski fakultet u Zagrebu, 3. godina

   

LINK I POČETNA STRANICA COUCHSURFINGA

Valentina Vrhovac Rođena 13.03.1991. Ekonomska škola Velika Gorica Ekonomski fakultet u Zagrebu, 3. godina

https://www.couchsurfing.org/

Slide 3

Slide 4

PRIKAZ REGISTRACIJE

KRATKI OPIS  

  

Couchsurfing je globalna zajednica svih ljudi koji vole putovati. Ako imate destinaciju i prijevoz couchsurfing vam omogućuje da pronađete potpuno besplatan smještaj. Smješteni ste u nečijoj kući,stanu... Osim smještaja omogućuje mnoga poznanstva i iskustva. Potrebno je napraviti detaljan profil i avantura može započeti. 

Slide 6

Slide 5

43

Dva načina registracije: putem mail-a i putem drugih društvenih mreža (Facebook,Twitter i slično)


REGISTRACIJA PUTEM FACEBOOKA

OMOGUĆEN PRISTUP SA FACEBOOK PODACIMA

Potrebno je samo upisati korisničke podatke za ulogiravanje za Facebook stranicu

Slide 8

Slide 7

REGISTRACIJA PUTEM E-MAILa

Slide 9

POTVRDA REGISTRACIJE

Otvara se standardni formular za registraciju koji je potrebno popuniti sa osnovnim informacijama: ime, prezime, dob, mjesto...

Slide 10

VERIFIKACIJA RAČUNA

Slide 11

Kreiranje profila je potpuno besplatno, ali često će biti prikazana stavka verify your account koja nije obavezna i plaća se $14.93, ali ju stranica preporuča jer omogućuje lakše pronalaženje domaćina

Potrebno je unjeti podatke sa načinom plačanja, te brojeve kartice

CouchSurfing povlači sve Vaše podatke sa Facebook stranice kao ime i prezime, spol, dob, prijatelje i slično

Nakon unosa inforormacija, na mail koji se unese, dolazi mail za potvrđivanje registracije

POČETNA STRANICA

Slide 12

44

Vidljivi su nam osnovni podaci: o nama, lista prijatelja, mjesto u kojem smo prijavljeni, grupe kojima smo se pridružili, osnovni koraci HOST i SURF, ljudi koje traže smještaj u vašoj blizini


UREĐIVANJE PROFILA

Otvara nam se prozor sa podacima koje smo unjeli prilikom registracije, ili one podatke koji su povučeni sa društvene mreže preko koje smo se registrirali  Za unos detaljnijih podataka, odaberemo Edit Profile

Slide 13

 

Slide 15

Kliknemo na svoje ime/sliku, i u padajućem izborniku odaberemo My Profile

Slide 14

Pojavljuje se ekran sa alatnom trakom, gdje imamo „razvrstane” informacije kako bi se lakše snašli Za svaku vrstu informacija otvara se poseban formular sa pitanjima na koje je potrebno detaljno odgovoriti

Nakon ispunjenje svakog pojedinog formulara, javlja nam se poruka da smo uspješno promijenili profil, nadopunom informacija

Slide 16

PRIKAZ FUNKCIONALNOSTIHOST

Otvara nam se stranica sa 3 koraka koje je potrebno popuniti. Kako bi sve imalo smisla u prvom koraku moramo uopće dogovoriti da li imamo mogućnost za ponuditi smještaj.  U padajućem izborniku odabiremo opcije – mi ćemo sada označiti da možemo ponuditi smještaj

Na naslovnoj stranici, najveći dio zauzimaju koraci kako postati domaćin, što je potrebno provjeriti i napraviti prije samog nuđenja smještaja nekome  Nakon pročitanjih uputa, odaberemo Host

Slide 17

Slide 18

45


Moramo ispuniti sa koliko ukućana živimo, da li imamo privatnu sobu za iznajmiti, kakav će biti smještaj za spavanje, koliko mi imamo slobodnog vremena....

Koliko smo udaljeni od središta grada, koji su sadržaji koji se mogu pogledati.....

Nakon spremanja unešenog ponovno se javlja poruka da smo uspješno unjeli sve informacije na naš profil

Slide 20

Slide 19

Slide 21

...imamo li životinje,da li i njih možemo smjestiti, da li se može pušiti, da li nam je bitna dob gosta, koliko ih može prihvatiti....

Slide 22

Da li će gost dijeliti smještaj sa nekime, te detaljne upute kako doći do nas...  I na kraju spremiti promijene

Slide 23

Odabiremo Edit Couch Information nakon čega se otvara formular za detaljno opisivanje smještaja

Slide 24

46


Korak 3 nam nudi informacije o mjestu gdje se nalazimo, gdje možemo ponuditi smještaj, te u kojem razdoblju smo dostupni Odaberemo Search

Nudi nam filtere, prema kojoj možemo dati ograničenja koje ljude želimo ugostiti ( pušače/nepušače, sa ili bez životinja, da li su aktivni na CouchSurfingu....)

Slide 26

Slide 25

Nakon odbacivanja svih filtera i stavljanja razdoblja dostupnosti od 17.11.2013. pa sve do 01.01.2017. ..... I .... I dalje nam javlja da nitko nije pronađen  Bilo bi malovjerovatno za zaključiti da zaista nitko ne putuje i ne treba smještaj u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu  Na kraju smo shvatili da razlog nepronalaženja niti jednog gosta, taj što nismo napravili verifikaciju računa, pošto je to glavni način provjere osoba na CouchSurfingu

Nakon unešenih filtera, javlja nam da nije pronađen niti jedan gost koji traži smještaj u našem kraju u zadanom razdoblju Te nam nudi opciju da pretražimo bez ikakvih filtera

Slide 27

Slide 28

Host

Obavijest o couchsurferima koji traže smještaj

Slide 29

Slide 30

47

Otvara nam se prozor sa prihvaćenim,odbačenim upitima i upitima koji su vezani za smještaj


Surf

 

Slide 31

Slide 33

Otvara nam se prozor u kojem zainteresirani couchsurfer ostavlja informacije Pri dnu stranice opcija želimo li prihvatiti ili ne gosta u potrazi za smještajem

Slide 32

Napišemo nekoliko informacija o našem putovanju Označimo koliko osoba putuje npr. 2

Slide 34

U tražena polja unosimo podatke – destinaciju i datum dolaska i odlaska Nastavljamo potragu

Prikaz našeg upita Potencijalni ugostitelji u mogućnosti su ostaviti svoj komentar i ponudu za smještaj

Diskusije

Događanja

Mogućnost istraživanja događanja u zagrebu ili u prazno polje unosimo željeni grad

Slide 35

Slide 36

48

Postoji mnogo grupa za razne diskusije U tražilicu upišemo određeni grad i odaberemo grupu


Slide 37

Kako bi sudjelovali u raspravama potrebno je pridružiti se u grupu Pri dnu stranice nalaze se popisi nadolazećih koncerata,partyja itd.

 

Upisujemo razlog zašto se želimo učlaniti u grupu Označimo koliko često želimo dobivati nove informacije Pritisnemo Join Group

Slide 38

ZAKLJUČAK (POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE) Pozitivne strane

Nakon učlanjenja imamo pristup detaljnom popisu događanja i mogućnost sudjelovanja u raspravama

Slide 39

Negativne strane

Besplatni smještaj na putovanjima

Lošta tražilica-teško se pronalaze određeni korisnici

Jednostavnost

Rizik od neugodnih iskustava

Postojanje mobilne verzije

Nemogućnost slanja e-mail poruka ukoliko nemate prijatelja

Mogućnost povezivanja sa društvenim stranicama npr facebook, twitter

Ograničene aktivnosti ukoliko niste verificirani korisnik

Dobar izgled web stranice

Nemogućnost komentiranja slika

Slide 40

Nema reklama

Ugostitelji mogu u bilo koje vrijeme otkazati Vaš smještaj

Nova prijateljstva diljem svijeta

Opasnost od korisnika koji se lažno predstavljaju

ZAKLJUČAK 

Upoznavanje turističkog odredišta Ponekad korisnici ne mogu ispravno puno detaljnije za razliku od putovanja procijeniti potencijalnu opasnost s turističkom agencijom Sve potrebne informacije o korisnicima nalaze se na detaljnim profilima

Napadi zlonamjernih pojedinaca

Besplatna registracija

Nemogućnost brisanja npr.slike

Slide 41

Slide 42

49

Poznavajući sve ove dobre strane treba biti svjestan i negativnih strana. Uvijek postoje zlonamjerni pojedinci koji ne poštuju ljudske vrijednosti i žele na neki način iskoristiti tuđu znatiželju stoga treba uvijek biti na oprezu i pažljivo odabrati kod koga će se odsjesti ili koga će se ugostiti. Isto tako preporučljivo je da djevojke odsjedaju kod djevojaka jer na temelju nekoliko razmijenjenih poruka ne možete procijeniti kakve su nečije namjere.


Slide 43

Pitanja?? Hvala Vam na pa탑nji!

50

22 vrhovac olic www couchsurfing org  

Seminarski rad