ARGOS BULLETIN 11/21

Page 1

ARGOS BULLETIN 11/2021


ARGOS BULLETIN 11/2021

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu doporučené prodejní ceny bez DPH a RP. Ceny platí do 30. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob pro zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.


11 | 2021

3


ARGOS BULLETIN

Internetový portál v tištěné edici PODZIM 2021

BONEGA – jaký význam mají proudové chrániče typu „B“?

In

3

Jištění pomocí proudových chráničů typu „B“ je relativní novinka na trhu. Mnozí uživatelé si mimochodem pojem „typ B“ často pletou s pojmem „charakteristika jističe B“, mezi čímž je velký rozdíl.

4 Normou je stanovena nebezpečná hranice hodnotou 6 mA DC. To znamená, že proudový chránič typu „B“ musí umět přesně detekovat nejen svodové (reziduální) proudy AC (10, 30, 100 či 300 mA), ale také DC proudy a na ně při překročení hranice musí reagovat spolehlivým vypnutím. Pokud se tedy DC proud dostane na hranici 6 mA musí proudový chránič bezpečně vypnout, a to i přes to, že současně nevznikl žádný svodový proud. Pochopitelně i obráceně musí reagovat proudový chránič vypnutím při překročení hranice reziduálního proudu AC, i když žádný DC proud na chránič nepůsobí.

Ukázka samotného provedení 3 fázových proudových chráničů typu „B“ od firmy BONEGA.

1. Před čím proudové chrániče typu „B“ chrání? Nutnost používání proudových chráničů typu „B“ si vyžádala praxe posledních let. Ta souvisí se zaváděním různých elektrotechnických zařízení, která jsou sice připojena do sítě AC na střídavý proud (např. 230V či 400V), ale dokážou někdy jen velmi nahodile vygenerovat zpět do AC sítě i nežádoucí stejnosměrné pulzující nebo reziduální proudy DC.

8

4

Pokud se použijí pro ochranu běžné proudové chrániče typu „AC“ v obvodech, kde jsou taková zařízení, může při lidském dotyku se zařízením nastat fatální a dokonce život ohrožující situace, při které se stává běžný proudový chránič zcela nefunkční. Čím to je? Nežádoucí stejnosměrná složka DC dokáže totiž zmagnetizovat cívku v proudovém chrániči a tím ji zcela vyřadit z provozu. V tu chvíli nastává situace jako by v obvodu de facto žádný proudový chránič nebyl.

2. U jakých zařízení je nutné používat proudové chrániče typu „B“? Obecně u zařízení jako jsou měniče. Ty především způsobují rušivé DC jevy. Konkrétně to jsou jakékoli nabíjecí stanice (od koloběžek až po elektromobily) a také zařízení ve fotovoltaice. Taková zařízení jsou pak s proudovými chrániči typu „B“ pro uživatele skutečně bezpečná.

JE • • • • • • • • •

T • • • • • • • • •


1

í ?

11 | 2021

Internetový portál v tištěné edici PODZIM 2021

3. Jaké značení proudové chrániče typu „B“ mají? Schéma a popisy pro 1 fázové provedení:

m

Schéma a popisy pro 3 fázové provedení:

m

l.

Ty nd íak le

Pro typ „AC“ platí: Vhodné pro obvody, kde mohou nastat jen čistě střídavé reziduální proudy. Stejnosměrné pulzující nebo reziduální proudy DC mohou tyto proudové chrániče reagovat buď zbytečným vypnutím nebo naopak dojde k jejich znehybnění. Obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou přímotopy, bojlery, motory, osvětlení (mimo LED) atd. • proudové chrániče elektronické (proudově závislé) 2P typu „AC“ • proudové chrániče 2P a 4P typu „S“ nově 2P a 4P i s 30 mA hodnotou

“,

aže ět í) ké ce ud A a osí ři C, bí.

2. V sortimentu firmy BONEGA jsou mimo vedle uvedeného typu „B“ také: • proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P typu „AC“ nově 2P i s 10 mA hodnotou

B“

1. Základní ceny bez poskytovaných slev jsou na www.bonega.cz.

4. Jaký sortiment proudových chráničů typu „B“ firma BONEGA nabízí? JEDNOFÁZOVÉ PROVEDENÍ: • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 300 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 300 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 300 mA TŘÍFÁZOVÉ PROVEDENÍ: • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 30 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 100 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 300 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 300 mA • Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 300 mA

Pro typ „S“ platí: Vhodné pro obvody, kde při spuštění spotřebiče může dojít k neškodnému, krátkodobému působení střídavého reziduálního proudu. Doba, po kterou proudový chránič typu „S“ od firmy BONEGA „čeká“ zda působení střídavého reziduálního proudu pomine, je okolo 400 ms, v případě překročení uvedené doby proudový chránič pochopitelně vypne (norma pro proudové chrániče typu „S“ u IΔn požaduje maximální vypínací dobu 500 ms a minimální nefunkční dobu 130 ms). Obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou ponorná čerpadla, vodárny, atd. • proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P typu „A“ Pro typ „A“ platí: Vhodné pro obvody, kde mohou nastat mimo střídavých reziduálních proudů i pulzující stejnosměrné reziduální proudy. Obvykle najdou uplatnění tam, kde se vyskytují pulzní spínané zdroje jako je LED osvětlení, PC technika včetně příslušenství, pračky, atd. Pro zajímavost v Německu se musí již několik let výhradně typ „A“ povinně instalovat do bytové či domovní výstavby (nesmí být použit typ „AC“).

3. Věděli jste, že proudové chrániče BONEGA na magnetickém principu můžete spolehlivě použít do obvodů již od 24V AC? 9

5


ARGOS BULLETIN

Akční cena Novinka

Spolehlivé čidlo U ÁR K

3

R

A

Z

se spodní detekcí na vaší pobočce

OKY

bílá

þHUQi

KQČGi

LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200 Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

spíná LED ]GURMH Då GR : krytí IP 54 dosah snímání 12 m nastavitelná kulová hlava krycí clonky v balení þDV GREČKX 4 s – 20 min MHGQRGXFKi PRQWiå GR QiVWUþQp SDWLFH PRåQRVW XSHYQČQt QD NUDELFL .8

6

Ŀ FYb\]ñ e fY kcdY\Ŀ

Typ

Barva

Kód produktu

LC-Click-N 140 LC-Click-N 140 LC-Click-N 140 LC-Click-N 200 LC-Click-N 200 LC-Click-N 200

bílá hnědá černá bílá hnědá černá

91001 91011 91021 91002 91012 91022


11 | 2021

y

a y ! ² # V N4'/E àE O

² !È l ! À V N4'/E àE O

74+*8.43Ó13ô 01*Ę9ì 8 7Óà34;į2 5Ĕ*;4)*2F :7à*3å 0* à9>Ĕ-7&33å2: à*13ô2: 1.84;Ó3ô ):9.3*0 F V 22 E å10& 1.84;&3å 514(-> 22E !į74'*0 8* ;>?3&à:/* )14:-4: Ĵ.;493489ô & /* ;-4)3į ?*/2å3& 574 57Ó(* 3& 4'9ôĴ3ì 5Ĕô89:53į(- 2ô89*(-E !-4)3å . 574 1.84;Ó3ô );4/.9į(- ):9.3*0 = F &Ĵ = 22 E

! 47.,.3Ó13ô 51*(-4;å 0&?*9ìE 3Ó89&;(. " V F 7Óà34:F 574)1:Ĵ4;&(ô2. )ô1> & 22F 0&7)&34;į2 014:'*2F .3':84;į2. 01ôà. " V F 514(-į2. F = F V F = F V F = F 22F 0ĔôĴ4;į2. F F T % F F & 947=3ô2. F F '.9>E

0à3ô (*3& '*? G FT à

0à3ô (*3& '*? G FT à

² !l À V N4'/E àE O

!È ! l V N4'/E àE O

!>84(* 0;&1.93ô 8&)& 514(-į(- & 0ĔôĴ4;į(- Ę74:'4;Ó0ħ 8 042543*393ô 7:04/*9ô & 85*(.Ó13ì ?ġĴ*3į2 )Ĕô0*2 574 ?&5:Ę9ì3å Ę74:'>E !į74'*0 /* :7à*3 0 à.33489*2 3& 9ìĴ04 5Ĕô89:53į(- 2ô89*(- & 574 57Ó(. 54) 3&5ì9ô2 )4 !E

74;*)*3ô )4 51&89: & 51*(-: 4 2&=E 8ô1* 2&9*7.Ó1: 22E 53:9ô E 4Ĵ34 )404:5.9 85*(.Ó13ô 5&89: 0 57&;.)*13å ġ)7Ĵ'ì 94-494 ;į74'0:E

0à3ô (*3& '*? G FT à

0à3ô (*3& '*? G FT à

;*)*3å (*3> /84: '*? & 3*;?9&-:/ô 8* 3& 3ì )&1Ęô 81*;>E &'ô)0& 51&9ô )4 ;>574)Ó3ô ?Ó84'E .804;å (->'> ;>-7&?*3>E

7


ARGOS BULLETIN

8


11 | 2021

,űĂĚĄƚĞ ŬĄďĞů ŶĂ ƉƌŝƉŽũĞŶŝĞ ͘​͘​͘ ƚĞƌŵŽƐƚĂƚƵ͍ ͘​͘​͘ ǀĞŶƚŝůƵ͍ ͘​͘​͘ ƐĞƌǀŽƉŽŚŽŶƵ͍ ͘​͘​͘ ēŝĚůĂ ĂůĞďŽ ƐŶşŵĂēĂ͍ ͘​͘​͘ ŝŶĠŚŽ njĂƌŝĂĚĞŶŝĂ DĂZ͍ WŽƚƌĞďƵũĞƚĞ ŬĄďĞů͕ ŬƚŽƌlj je ƚŝĞŶĞŶlj, s triedou reakcie ŶĂ ŽŚĞŸ ϮĐĂ a farbŽƵ ǎşů ĂŬŽ ƐŝůŽǀlj ŬĄďĞů͍

&< DĂZ ϮĐĂͲƐϭ͕Ěϭ͕Ăϭ

><KE ,,<͕ Ă͘Ɛ͘

9


ARGOS BULLETIN

Certifikovaná měření osvětlení Realizujeme výpočty, dodávky a měření osvěltení, díky tomu Vám můžeme nabídnout skutečně komplexní řešení osvětlení.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI S ŘEŠENÍM PROJEKTU? >EQˏ̃IRʧ TVSWXSV 4S FPM̪̍ʧ XIPIJSRMGOʣ WTIGMƼOEGM W :ʛQM RIFS :E̍ʧQ ^ʛOE^RʧOIQ

¬

^ENIHIQI RE QʧWXS TVSNIOXY >EQˏ̃ʧQI ZRMX̃Rʧ M ZIROSZRʧ TVSWXSV] RIFS :ʛQ TSQ̛̪IQI ^ʧWOEX TSX̃IFRSY HSOYQIRXEGM TVS ^TVEGSZʛRʧ RʛZVLY SWZˏXPIRʧ 2ʛZVL SWZˏXPIRʧ 2E̍M XIGLRMGM WPIHYNʧ EOXYʛPRʧ TPEXRʣ RSVQ] E NWSY TVEZMHIPRˏ ̍OSPIRM GIVXMƼOSZERʴQM ̍OSPMXIPM (-%0Y\ (PI HEX ^NM̍XˏRʴGL REɸ QʧWXˏ VIEPM^EGI

Ƃ

RIFS ^ TSHOPEH̛ SH OPMIRXE :ʛQ ^TVEGYNIQI RʛZVL SWZˏXPIRʧ E WZˏXIPRʴ ZʴTS˃IX 2E ^ʛOPEHˏ TS̪EHEZƠ OPMIRXE :ʛQ YQʧQI REZVLRSYX M HVʛXSZʣ ˃M FI^HVʛXSZʣ ̃ʧ^IRʧ E XS HPI HIRRʧLS SWZˏXPIRʧ TSL]FY SWSF RIFS ˃EWSZʣLS LEVQSRSKVEQY

Ƴ

:ʴVSFE E HSHʛRʧ. 4S SHWSYLPEWIRʧ RʛZVLY SWZˏXPIRʧ E GIRSZʣ REFʧHO] MRZIWXSVIQ RIGLʛQI Z]VSFMX WZʧXMHPE : RE̍MGL TVSNIOXIGL WTSPYTVEGYNIQI T̃IZʛ̪Rˏ W T̃IHRʧQM IZVSTWOʴQM ZʴVSFGM SWZˏXPIRʧ W Z]WSOSY OZEPMXSY OSQTSRIRX Z]WSOSY ʱ˃MRRSWXʧ Eɸ̪MZSXRSWXʧ WZʧXMHIP OXIVʛ NWQI WGLSTRM YTVEZMX RE QʧVY TVSNIOXY

Ŗ

'IVXMƼOSZERʣ Qˏ̃IRʧ. 4S MRWXEPEGM ^ENIHIQI RE QʧWXS TVSNIOXY OEPMFVSZERʴQ PY\QIXVIQ ^Qˏ̃ʧQI TEVEQIXV] SWZˏXPIRʧ E HPI EOXYʛPRˏ TPEXRʴGL RSVIQ ^TVEGYNIQI TVSXSOSP S Qˏ̃IRʧ TVS ʱWTˏ̍RSY OSPEYHEGM :E̍ILS TVSNIOXY

V případě dotazů nebo pro konkrétní poptávky nás neváhejte kontaktovat www.argos.cz prostřednictvím kontkatů na stránkách www.damija.com/kontakty

10

www.damija.com


11 | 2021

ULIČNÍ A PARKOVÉ LED OSVĚTLENÍ JAGER (JAG)

IBERIS (PRK)

Varianty: 60 / 80 / 100W

Varianty: 40 / 60W

Barva světla: 4 000 / 6 000K

Barva světla: 3000 / 4000K

Světelný tok: 130lm/W

Světelný tok: > 120m/W

Životnost: 50 000 hod.

Životnost: 50 000 hod.

Stupeň krytí: IP66

Stupeň krytí: IP66

Mechanická odolnost: IK08

mechanická odolnost: IK08

Materiál: hliník, tvrzené sklo

materiál: hliník, tvrzené sklo

Teplota: -40/+40°C

teplota: -30/+50°C

Dostupnost:

3 roky záruka

Dostupnost:

08/2021

Skladem u dodavatele

URBINO LED

AVENIDA LED

Výkon: 23 - 157W

Výkon: 18 - 49W

Barva světla: 3000 / 4000K

Barva světla: 3000 / 4000K

světelný tok: až 156lm/W

Světelný tok: až 146m/W

Životnost: 100 000 h. (L90)

Životnost: 100 000 hod. (L90)

Stupeň krytí: IP66

Stupeň krytí: IP66

Mechanická odolnost: IK09 Materiál: hliník, sklo

Mechanická odolnost: IK10 Materiál: hliník, sklo

Teplota: -40/+55°C

Teplota: -40/+55°C

Přepěťová ochrana: 10kV

Přepěťová ochrana: 10kV

Stmívání: DALI, AstroDIM, soumrakový sensor, ZHAGA, NEMA

Stmívání: DALI, AstroDIM, soumrakový sensor, ZHAGA, NEMA

Dostupnost: Výroba 4-5 týdnů od objednávky

5 let záruka

Dostupnost: Výroba 4-5 týdnů od objednávky

5 let záruka

5 let záruka

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce nebo piště na argos@argos.cz

11


ARGOS BULLETIN

Novinka v sortimentu

VÁNOČNÍ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ Přes 400 druhů vánočních ozdob. Od malých dekorací, až po 3D vánoční stromy a průchozí ozdoby, ideální pro pořizování vánočních fotografií. Vše v úžasných barvách se světelnými efekty, animacemi atd.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce nebo piště na argos@argos.cz

12


11 | 2021

Prachotěsné svítidlo

BALWIR HLB ƒ Napájení: 230V/50Hz ƒ Barva světla: 4000K ƒ Životnost: 50 000 hod ƒ Index podání barev: RA>80 ƒ Stupeň krytí: IP65 ƒ ON/OFF: 30 000x ƒ Materiál: PC

Záruka

5 let

Obj.č.

Model

Název

Výkon [W]

Světelný tok [lm]

105010

C17-HLB-120-400-4K

BALWIR 40W 4000K

40

5 100

DPC [Kč] 1 134,-

105011

C17-HLB-150-550-4K

BALWIR 55W 4000K

55

7 100

1 484,-

72 61 HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm

Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com 13


ARGOS BULLETIN

VENKOVNÍ SVÍTIDLA

GORDON GU10 BLACK

ASTER GU10 INOX

FOREST GU10 C

DPC: od 306,-

DPC: od 713,-

DPC: od 615,-

napájení: 220-240V patice: GU10 max 7W stupeň krytí: IP54 materiál: PC, ABS

napájení: 220-240V patice: GU10 max 35W stupeň krytí: IP54 materiál: nerezová ocel, sklo

napájení: 220-240V patice: GU10 max 35W stupeň krytí: IP54 provedení: hliník, sklo

Model

Rozměry

DPC*

Model

Rozměry

DPC*

Model

Rozměry

DPC*

03936

120 x 77 x 115

306,-

03015

118 x 76 x 105

713,-

03011

80 x 70 x 90

615,-

03937

160 x 77 x 115

389,-

03016

210 x 76 x 105

866,-

03012

150 x 70 x 90

862,-

GRYF E27 D

KELER GU10 INOX

FOREST GU10 D

DPC: od 814,-

DPC: od 1

DPC: od 615,-

napájení: 220-240V patice: E27 max 15W stupeň krytí: IP44 materiál: hliník, polykarbonát

napájení: 220-240V patice: GU10 max 35W stupeň krytí: IP54 materiál: nerzová ocel sklo

013,-

Model

Rozměry

DPC*

Model

Rozměry

DPC*

Model

Rozměry

DPC*

03652

165 x 83 x 114

814,-

03017

150 x 80 x 80

1 013,-

03013

80 x 70 x 90

615,-

03653

325 x 83 x 114

1 118,-

03018

250 x 80 x 80

1 447,-

03014

150 x 70 x 90

862,-

*Uvedené ceny jsou DPC (doporučené prodejní ceny) bez DPH a vztahují se na ně další slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

14

napájení: 220-240V patice: GU10 max 35W stupeň krytí: IP54 provedení: hliník, sklo

www.damijashop.cz www.damija.com


t

11 | 2021

Stropní LED Svítidla STRÜHM

ADIS LED 4000K

KLARA LED C 4000K

obj. kód: 03514

obj. kód: 03591

20W, 1360lm, 280x280mm, IP44

13W, 1120lm, ø 260mm, IP44

obj. kód: 03515

DPC od*

28W, 1900lm, 330x330mm, IP44

949,-

obj. kód: 03592

DPC od*

19W, 1650lm, ø 330mm, IP44

784,-

SOLA LED C SLIM 4000K

SOLA LED D SLIM 4000K

obj. kód: 03516 14W, 910lm, IP44

obj. kód: 03512 20W, 1360lm, 280x280mm, IP44

obj. kód: 03517 18W, 1350lm, IP44 DPC od*

obj. kód: 03518 24W, 1625lm, IP44

708,-

obj. kód: 03513 28W, 1900lm, 330x330mm, IP44

SOLA LED 4000K

LEON LED 4000K

obj. kód: 02783 12W, 1120lm, IP44

obj. kód: 02780 12W, 1120lm, IP44

obj. kód: 02784 16W, 1504lm, IP44

obj. kód: 02781 16W, 1504lm, IP44 DPC od*

obj. kód: 02785 24W, 2208lm, IP44

667,-

obj. kód: 02782 24W, 2208lm, IP44

URANIA LED C 4000K

URANIA LED D 4000K

obj. kód: 03825 12W, 900lm, IP44

obj. kód: 03918 12W, 900lm, IP44

obj. kód: 03826 18W, 1350lm, IP44

obj. kód: 03919 18W, 1350lm, IP44

obj. kód: 03827 24W, 1800lm, IP44

DPC od*

361,-

obj. kód: 03920 24W, 1800lm, IP44

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

DPC od*

949,-

DPC od*

667,-

DPC od*

364,-

www.damijashop.cz www.damija.com

15


ARGOS BULLETIN

Downlight svítidla LUMIA LED

Vestavné downlighty LUMIA WP

DPC od

101,-

Napájení: 220-240V Výkon: 6-24W

Skla na vy dem br pobo aných čk ARG ách ELEK OS TRO

Model

Výkon [W]

Světelný tok [lm]

Rozměry [mm]

Cena [Kč]*

O-WP-3

3

200

ø 88x18,5

101,-

O-WP-6

6

390

ø 120x18,5

154,-

O-WP-9

9

660

ø 150x18,5

206,-

Barva světla: 4000K

O-WP-12

12

880

ø 170x18,5

230,-

CRI: 80

O-WP-15

15

1100

ø 190x18,5

266,-

Materiál svítidla: hliník

O-WP-18

18

1300

ø 225x18,5

286,-

O-WP-24

24

1680

ø 300x18,5

535,-

Stupeň krytí: IP20

134,-

Model

Výkon [W]

Světelný tok [lm]

Rozměry [mm]

Cena [Kč]*

DPC od

K-WP-3

3

200

85x85x18,5

134,-

Napájení: 220-240V

K-WP-6

6

390

120x120x18,5

179,-

Výkon: 6-24W

K-WP-9

9

660

150x150x18,5

235,-

Stupeň krytí: IP20

K-WP-12

12

880

166x166x18,5

264,-

Barva světla: 4000K

K-WP-15

15

1100

193x193x18,5

312,-

CRI: 80

K-WP-18

18

1300

225x225x18,5

331,-

Materiál svítidla: hliník

K-WP-24

24

1680

300x300x18,5

582,-

Přisazené downlighty LUMIA NT DPC od

219,-

DPC od

Napájení: 220-240V

Výkon: 6-24W

Výkon: 6-24W

Stupeň krytí: IP20

Stupeň krytí: IP20

Barva světla: 4000K

Barva světla: 4000K

CRI: 80

CRI: 80

Materiál svítidla: hliník

Materiál svítidla: hliník

Model

Rozměry [mm]

Cena [Kč]*

Model

390

ø 120x36

219,-

880

ø 169x36

312,-

Výkon [W]

Světelný tok [lm]

O-NT-6

6

O-NT-12

12

Výkon [W]

Světelný tok [lm]

Rozměry [mm]

Cena [Kč]*

K-NT-6

6

390

120x120x36

251,-

K-NT-12

12

880

170x170x36

357,-

O-NT-18

18

1300

ø 220x36

357,-

K-NT-18

18

1300

220x220x36

402,-

O-NT-24

24

1680

ø 300x36

603,-

K-NT-24

24

1680

300x300x36

694,-

*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

16

251,-

Napájení: 220-240V

www.damija.com


11 | 2021

ABEX B2 Řada vypínačů a zásuvek IP54 Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojkami, zásuvky tradičními šroubovými spoji.

9001569: WNT-1B2

9001570: WNT-2B2

9001571: WNT-5B2

spínač jednopólový, řazení 1

přepínač sériový, řazení 5

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)

V

~250V 50Hz

V

~250V 50Hz

V

~250V 50Hz

A

max 10 A

A

max 10 A

A

max 10 A

IP

IP54

IP

IP54

IP

IP54

93,- Kč bez DPH

103,- Kč bez DPH

103,- Kč bez DPH

9001572: WNT-6/7B2

9001573: WNT-8B2

9001581: NT-16B2

spínač křížový, řazení 7

spínač křížový, řazení 7

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

V

~250V 50Hz

A IP

V

~250V 50Hz

max 10 A

A

max 10 A

IP54

IP

IP54

V

~250V 50Hz

max 10 A

A

IP54

IP

103,- Kč bez DPH

93,- Kč bez DPH

111,- Kč bez DPH

9001582: NT-16B2

9002160: NT-316 B2

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem

V

~250V 50Hz

V

~250V 50Hz

A

max 10 A

A

max 10 A

IP

IP54

IP

IP54

148,- Kč bez DPH

267,- Kč bez DPH

9001579: GWN-B2

Barevná provedení řady B2:

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

bílá, šedá, šedobílá, šedočerná

V

~250V 50Hz

A

max 10 A

IP

IP54

148,- Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damijashop.cz www.damija.com

17


ARGOS BULLETIN

³ IP44

4x 2p+Z

HEAVY LINE

± 16A

Profesionální kovové bubny s pevným středem

H07BQ-F

3x1,5

3x2,5

3x1,5

3x2,5

30m

208277

208278

30m

208265

208266

208274

40m

208279

208280

40m

208267

208268

208276

50m

208281

208282

50m

208269

208270

3x1,5

3x2,5

30m

208271

208272

40m

208273

50m

208275

H07RN-F

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

18

W

3680

H05RR-F


11 | 2021

HEAVY LINE Jaký kabel zvolit? H07BQ-F

H07RN-F

H05RR-F

• mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci

• vodič se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností

• střední mechanická odolnost

• izolace vyrobená z gumy EPR

• izolace vodiče vyrobená z kaučuku

• vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR

• plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TMPU

• plášť vodiče vyrobený z neoprénu

• dlouhodbá odolnost proti vlhokosti

• izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi

• možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích

• dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti

• rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C

• rozsah pracovních teplot: od -25°C do + 70°C

• provozní napětí: 300/500V

• velmi odolný a trvanlivý proti působební olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody • rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C • velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty • provozní napětí 450/750V

• provozní napětí 450/750V

• dobrá felixibilita v dolním rozsahu pracovní tepltoy

• velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

• venkovní i vnitřní použití

Použití:

Použití:

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určené k obecnému použití.

Vybraná místa použití:

Vybraná místa použití:

Vybraná místa použití:

Chladírny, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědelství, armáda, stavby, přístavy a další.

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

19


ARGOS BULLETIN

Jističe LcTec EBS9B Ç ļ ś Ì

Certifikát TÜV 5 let záruka Charakteristika spouštění C nebo B Ukazatel kontaktu Materiál pouzdra PA-66

TYP

EAN

TYP

EAN

EBS9B 6KA 1P 1A C

5902838491409

Char. Napětí (V) C

240/415

EBS9B 6KA 1P 10A B

5902838490495

Char. Napětí (V) B

240/415

EBS9B 6KA 1P 2A C

5902838491416

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 16A B

5902838490501

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 3A C

5902838491423

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 20A B

5902838490518

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 4A C

5902838491430

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 25A B

5902838490525

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 6A C

5902838491010

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 32A B

5902838491058

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 10A C

5902838491027

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 40A B

5902838491065

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 16A C

5902838490389

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 50A B

5902838491461

B

240/415

EBS9B 6KA 1P 20A C

5902838490396

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 16A B

5902838490532

B

415

EBS9B 6KA 1P 25A C

5902838490402

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 20A B

5902838490549

B

415

EBS9B 6KA 1P 32A C

5902838490419

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 25A B

5902838490556

B

415

EBS9B 6KA 1P 40A C

5902838491034

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 32A B

5902838490563

B

415

EBS9B 6KA 1P 50A C

5902838491447

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 1A C

5902838491409

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 63A C

5902838490426

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 2A C

5902838491416

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 16A C

5902838490433

C

415

EBS9B 6KA 1P 3A C

5902838491423

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 20A C

5902838490440

C

415

EBS9B 6KA 1P 4A C

5902838491430

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 25A C

5902838490457

C

415

EBS9B 6KA 1P 6A C

5902838491010

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 32A C

5902838490464

C

415

EBS9B 6KA 1P 10A C

5902838491027

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 40A C

5902838491041

C

415

EBS9B 6KA 1P 16A C

5902838490389

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 50A C

5902838491454

C

415

EBS9B 6KA 1P 20A C

5902838490396

C

240/415

EBS9B 6KA 3P 63A C

5902838490471

C

415

EBS9B 6KA 1P 25A C

5902838490402

C

240/415

EBS9B 6KA 1P 6A B

5902838490488

B

240/415

Pro kompletní nabídku modulárních přístrojů Lc Tec kontaktujte naše obchodní zástupce. Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

20


11 | 2021

MODULOVÉ PŘÍSTROJE BEMKO Svodič přepětí 1P 25-50kA T1+T2(B+C)

Svodič přepětí 4P 25-50kA T1+T2(B+C)

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A mechanický BM015-M

ozn.: A50-CCS01-1P-B+C

ozn.: A50-CCS01-4P-B+C

ozn.: A30-BM015-M

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

930,- Kč

3 604,- Kč

683,- Kč

obj. č: 101082

obj. č: 101084

obj. č: 101077

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A elektronický BM015-L

Elektroměr 3 fázový 5 (80)A elektronický BM030-L

Elektroměr 3 fázový 20(100)A mechanický BM03B-M

ozn.: A30-BM015-L

ozn.: A30-BM030-L

ozn.: A30-BM03B-M

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

683,- Kč

1 807,- Kč

1 740,- Kč

obj. č: 101076

obj. č: 101079

obj. č: 101081

Programátor časový mechanický 24H

Programátor časový elektronický 7D

Zásuvka FS16 16A

ozn.: A26-TSGM1

ozn.: A26-TSGE2

ozn.: A17-FS16

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

382,- Kč

441,- Kč

132,- Kč

obj. č: 101075

obj. č: 101074

obj. č: 101072

Modulový zvonek MB213 230V

Soumrakový spínač s čidlem WZ38

Propojovací lišta 1F a 3F typ-u 1.4*7mm 12mod

ozn.: A20-MB213

ozn.: A25-WZ38

1F - ozn.: A19-BB-1F 3F - ozn.: A19-BB-3F

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

DPC bez DPH:

142,- Kč

287,- Kč

50,- Kč

117,- Kč

obj. č: 107108

obj. č: 101111

obj. č: 101094

obj. č: 101095

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (DPC) bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com 21


ARGOS BULLETIN

Prodlužovací přívody BEMKO

NA GU/GW (3x1mm2)

NB GU/GW (3x1,5mm2)

Napájení: 230V/50Hz

Napájení: 230V/50Hz

10A/2500W Stupeň krytí: IP20

16A/3500W Stupeň krytí: IP20

Průřez: 3x1mm2 Barva: bílá

Průřez: 3x1,5mm2 Barva: bílá

Obj.kód

Označení

Zásuvek C (CEE 7/5)

Délka [m]

DPC [Kč]

Obj.kód

Označení

Zásuvek C (CEE 7/5)

Délka [m]

102083

B04-NA3GU1M

3

1,5

106,-

102105

B05-NB3GU1M

3

1,5

124,-

102084

B04-NA3GU3M

3

3

148,-

102098

B05-NB3GU3M

3

3

184,-

102085

B04-NA3GU5M

3

5

206,-

102106

B05-NB3GU5M

3

5

267,-

102089

B04-NA4GU1M

4

1,5

118,-

102100

B05-NB4GU1M

4

1,5

136,-

102090

B04-NA4GU3M

4

3

161,-

102101

B05-NB4GU3M

4

3

198,-

102091

B04-NA4GU5M

4

5

218,-

102109

B05-NB4GU5M

4

5

280,-

102095

B04-NA5GU1M

5

1,5

131,-

102113

B05-NB5GU1M

5

1,5

149,-

102096

B04-NA5GU3M

5

3

175,-

102114

B05-NB5GU3M

5

3

210,-

102097

B04-NA5GU5M

5

5

232,-

102115

B05-NB5GU5M

5

5

292,-

Označení

Zásuvek C (CEE 7/5)

Délka [m]

DPC [Kč]

Obj.kód

Označení

Zásuvek C (CEE 7/5)

Délka [m]

DPC [Kč]

102080

B04-NA3GW1M

3

1,5

131,-

102107

B05-NB3GW1M

3

1,5

149,-

102081

B04-NA3GW3M

3

3

174,-

102099

B05-NB3GW3M

3

3

210,-

102082

B04-NA3GW5M

3

5

232,-

102108

B05-NB3GW5M

3

5

292,-

102086

B04-NA4GW1M

4

1,5

144,-

102110

B05-NB4GW1M

4

1,5

163,-

102087

B04-NA4GW3M

4

3

185,-

102111

B05-NB4GW3M

4

3

224,-

102088

B04-NA4GW5M

4

5

243,-

102112

B05-NB4GW5M

4

5

304,-

102092

B04-NA5GW1M

5

1,5

157,-

102102

B05-NB5GW1M

5

1,5

174,-

102093

B04-NA5GW3M

5

3

200,-

102103

B05-NB5GW3M

5

3

235,-

102094

B04-NA5GW5M

5

5

257,-

102104

B05-NB5GW5M

5

5

317,-

S VYPÍNAČEM: Obj.kód

S VYPÍNAČEM:

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

22

DPC [Kč]

www.damija.com


11 | 2021

Koupelnová svítidla Strühm

REGAL LED CHROME 4000K

RUMBA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP20 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP20 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, sklo

Nerezová ocel, sklo

Obj.kód

[W]

[lm]

[mm]

DPC [Kč]

Obj.kód

[W]

[lm]

[mm]

DPC [Kč]

00008

9

585

420/70/45

1 105,-

00010

9

585

405/75/50

1 105,-

00009

12

780

520/70/45

1 345,-

00011

12

780

500/75/50

1 349,-

AMELIA LED CHROME 4000K

MAMBA LED BLACK 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP20 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP44 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, sklo S vypínačem

Hliník, plast

Obj.kód 03056

[W] 8,5

[lm] 765

[mm] 450/195/100

DPC [Kč] 1 600,-

Obj.kód

[W]

03883

8

780

400/85/120

1 170,-

03884

12

1 485

500/85/120

1 720,-

[lm]

[mm]

ROXANA LED CHROME 4000K

MARTA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP44 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Napájení: 230V 50Hz Stupeň krytí: IP44 Životnost: 30 000h. Barva světla: 4000K

Hliník, sklo

Nerezová ocel, PC S vypínačem

Obj.kód

[W]

[lm]

[mm]

DPC [Kč]

Obj.kód

[W]

[lm]

[mm]

DPC [Kč]

DPC [Kč]

03748

5

330

300/39/111

781,-

03575

8

570

405/50/130

1 271,-

03749

13

845

600/39/111

1 129,-

03576

12

850

555/50/130

1 368,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com 23


ARGOS BULLETIN

KOAXIÁLNÍ KABELY K-100

K-100

Typ

YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100

Norma

PN-91/T-90600

Vnitřní vodič

měděný drát ø 1,05mm

Izolace

polyetylénová pěna, vnitřní ø 4,8mm

Oplet

Al fólie + Cu opletení

Vnější plášť

PVC bílá, vnější ø 6,6mm

Vlnový odpor

75 :

Použití

televize, satelit, kabelová TV

Balení

100m

Cena: 12,10 Kč/m

K-1000 K-1000

Typ

YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000

Norma

PN-91/T-90600

Vnitřní vodič

měděný drát ø 1,05mm

Izolace

polyetylénová pěna, vnitřní ø 4,8mm

Oplet

Cu fólie + Cu opletení

Vnější plášť

PVC bílá, vnější ø 6,6mm

Vlnový odpor

75 :

Použití

televize, satelit, kabelová TV

Balení

100m

Cena: 16,30 Kč/m

HD-1000

HD-1000 Typ

YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000

Norma

PN-91/T-90600

Vnitřní vodič

měděný drát ø 1,15mm

Izolace

polyetylénová pěna, vnitřní ø 4,8mm

Oplet

Cu fólie + Cu opletení

Vnější plášť

PVC bílá, vnější ø 6,6mm

Vlnový odpor

75 :

Použití

televize, satelit, kabelová TV

Balení

100m

Cena: 16,90 Kč/m

DAMIJA elektro.s.r.o., IČ: 02343312 Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

24

info@damija.com www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.


11 | 2021

25


ARGOS BULLETIN

3RMLVWN\ SUR SUıP\VORY« DSOLNDFH 9 PRGHUQ¯FK DXWRPDWL]RYDQ¿FK D URERWL]RYDQ¿FK SURYR]HFK VH HOHNWULFN« REYRG\ QHY\KQRX SRWěHEÝ MLģWÝQ¯ SURWL SěHGY¯GDQ«PX L QHRÏHN£YDQ«PX ]Y¿ģHQ¯ SURXGX QHER GRNRQFH ]NUDWX 9 SUıP\VORY«P SURVWěHG¯ WDWR SRWěHED QDUıVW£ NYıOL ]Y¿ģHQ« PRŀQRVWL ]UDQÝQ¯ D YÝWģ¯P ȴQDQÏQ¯P ģNRG£P QD PDMHWNX ÏL Y GıVOHGNX ]DVWDYHQ« Y¿URE\ 3RWěHEXMHPH WHG\ VSROHKOLY« SRMLVWN\ NWHU¿P PıŀHPH GıYÝěRYDW 3RMLVWN\ SUR EH]SHϯ YDģ¯ ȴUP\ (1Ζ.$ &= 9£P ]DMLVW¯ QHMYKRGQÝMģ¯ W\S MLģWÝQ¯ GOH SRŀDGRYDQ« FKDUDNWHULVWLN\ YDģHKR ]Dě¯]HQ¯ ʄ SUR MLģWÝQ¯ HOHNWULFN«KR YHGHQ¯ J/ J*

ʄ SUR RFKUDQX HOHNWURPRWRUı D VROHQRLGı D0

ʄ SUR RFKUDQX Y¿NRQRY¿FK SRORYRGLÏı )) D5

ĢLURNRX ģN£OX SUıP\VORY¿FK SRMLVWHN QDE¯]¯PH Y EÝŀQ¿FK L VSHFL£OQ¯FK UR]PÝUHFK GOH QRUHP 9'( 3UR Y¿UREFH Y\Y£ŀHM¯F¯ GR FHO«KR VYÝWD GRG£Y£PH L SRMLVWN\ GOH SRŀDGDYNı 8/ D &6$

26


11 | 2021

…business and technology

Senzory CO2

SUR ]GUDY« YQLWěQ¯ SURVWěHG¯ -HGQ¯P ]bMHGQRGXFK¿FK Q£VWURMı MDN RPH]LW ģ¯ěHQ¯ YLUı MH ]DMLVWLW SUDYLGHOQ¿ Sě¯VXQ ÏHUVWY«KR Y]GXFKX Koncentrace CO2 MH Y¿ERUQ¿P LQGLN£WRUHP NYDOLW\ RY]GXģ¯ YHbYQLWěQ¯FK SURVWRUHFK 6SROHÏQRVW (1Ζ.$ &= Y\U£E¯ VHQ]RU\ &22 NWHU« XPRŀĊXM¯ PÝěLW KODGLQX R[LGX XKOLÏLW«KR DbSRPRF¯ RSWLFN« DbDNXVWLFN« VLJQD OL]DFH LQIRUPRYDW RbSěHNURÏHQ¯ QDVWDYHQ¿FK OLPLWı NRQFHQWUDFH DbWHG\ SRWěHEÝ SURVWRU Y\YÝWUDW

VÝHODY ȏ

-HGQRGXFK£ LQVWDODFH Ȃ VWDϯ ]£VXYND 9

ȏ

2SWLFN£ L DNXVWLFN£ VLJQDOL]DFH

ȏ

$XWRPDWLFN£ NDOLEUDFH

ȏ

ÎLGOR W\SX 1'Ζ5 V Y\VRNRX

SěHVQRVW¯ PÝěHQ¯

TECHNICKÁ DATA

Zelená LED koncentrace CO2 MH Y SRě£GNX 0 - 1000 ppm

ĿOXW£ /(' koncentrace CO2 XSR]RUĊXMH QD ]Y¿ģHQRX KRGQRWX 1001 - 1500 ppm

ÎHUYHQ£ /(' koncentrace CO2 SěHNURÏLOD QDVWDYHQ¿ OLPLW 1501 ppm a více

ȏ

1DS£MHQ¯ 9 s +]

ȏ

.U\W¯ Ζ3 GOH Î61 (1

ȏ

3URYR]Q¯ WHSORWD Dŀ r&

ȏ

5R]VDK PÝěHQ¯ &22 Ȃ SSP

ȏ

3ěHVQRVW PÝěHQ¯ &22 s SSP s

]WU£WX NRQFHQWUDFH ]Y¿ģHQRX ¼QDYX EROHVW KODY\ ÏL QHYRO

PÝěHQ« KRGQRW\

QRVW 3RMÑPH VSROHÏQÝ ]DMLVWLW ÏHUVWY¿ Y]GXFK

.YDOLWD Y]GXFKX Y P¯VWQRVWL MH GıOHŀLW£ L PLPR NRURQDYLURYRX SDQGHPLL ]Y\ģRY£Q¯ NRQFHQWUDFH &22 PıŀH P¯W ]D Q£VOHGHN

27


ARGOS BULLETIN

Skříně a rozvodnice vybavené svorkovnicemi

40 CD IP65 / IP40 Nástěnné a vestavné skříně a rozvodnice v krytí IP40 nebo IP65 jsou nově k dispozici s vestavěnou dvoupólovou svorkovnicí 80 A, IP 20. Rozvodnice jsou k dispozici s průhlednými kouřovými nebo s plnými bílými dveřmi. Zaoblený čelní panel a kompaktní, minimalistický tvar doplňuje „tlačítkový“ systém otevírání.

72

modulů

krytí až

IP65

Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR

28

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921


11 | 2021

VIDEO

Kabelové vodicí kladky

-DN VH SUDFXMH V GtOQRX NODGNRX

3ĢtPì RGND] KWWSV ELW O\ NODGN\

Univerzální použití pro šachty, kabelové trasy, sloupy a rohy, kolem nichž je třeba šetrně a s co nejmenším mechanickým odporem protáhnout kabel.

tLehká a robustní konstrukce tKvalitní zátěžové kladky z hliníku tKuličková ložiska zaručují dlouhou životnost tPráškově lakovaný ocelový rám tPrůměr rolny 130 mm

Nosnost 1500 kg!

p Více informací v katalogu

http://bit.ly/katalog-runpotec

Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

29


ARGOS BULLETIN

Jsem elegantní. Jsem chytrá.

Jsem theLUXA S 180 E. +

Černá a bílá varianta

+

Spínání LED zdrojů

+

Spínaní při průchodu nulou

+

Patice s velkým prostorem pro kabely

+

Designové ocenění PLUS X AWARD

+

Detekce pohybu přímo pod čidlem

+

Snadno dostupné ovládání

+

Samoučící funkce přímo v detektoru

+

Testovací funkce, pulsní funkce

+

Krytí IP 55

Víte, že... Theben nabízí nejširší sortiment čidel pohybu a přítomnosti.

9¿KUDGQ¯ ]DVWRXSHQ¯ ]QDÏN\ 7+(%(1 Y Î5 Elektro-System-Technik s.r.o. Výhradní zastoupení značky THEBEN pro ČR

30

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921


11 | 2021

(OHNWURLQVWDODþQt PDWHULiO QiĜDGt RFKUDQQp SRPĤFN\ YêVWURM

Kompaktní zkušební svorkovnice

RG PP GR PP

VYRUN\ D ]DNRQþHQt GOH SDWHQWX (6 %

o]QDþHQt VYRUHN

ViD 10E 4t-6i CB EPI =iNODGQt W\S VYRUNRYQLFH VFKYiOHQi SUR ( 21

QH]WUDWLWHOQp ]NUDWRYDFt SURSRMN\

SDQHORYê ~FK\W VRXþiVW GRGiYN\

ViD 13E 4t-9i CB EPI 5R]ãtĜHQp SURXGRYp VYRUN\ XPRåQt VQDGQp D EH]SHþQp SĜLSRMHQt NRQWUROQtKR PČĜLFtKR SĜtVWURMH VFKYiOHQR SUR ý(=

L]RORYDQi ]GtĜND ,3 EDUHYQp YDULDQW\

QH]WUDWLWHOQp ]NUDWRYDFt SURSRMN\

ESG 11E 6i-1N-3FUS-1PE EPI =NXãHEQt VYRUNRYQLFH V MLãWČQêP REYRGHP QDSČĢRYêFK PČQLþĤ XUþHQR SUR WČåNê D FKHPLFNê SUĤP\VO

31


ARGOS BULLETIN

64mm

DAISY BOSTON

0-90°

A G

E

_

130×90°

120lm/W

GXDS197 DAISY BOSTON PLUS 60W NW 7200 lm GXDS198 DAISY BOSTON PLUS 100W NW 12000 lm

32


11 | 2021

obj. kód: 752395

MONTÁŽ:

- přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámů) - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)

výška - 30mm

GXDS229 DAISY ILLY 42W NW 4000lm/4000K

33


ARGOS BULLETIN

GOLY

A G

C GXHB070 GXHB071 GXHB072

34

160lm/W GOLY PLUS 100W 90 NW GOLY PLUS 150W 90 NW GOLY PLUS 200W 90 NW

16000 lm 24000 lm 32000 lm


11 | 2021

32W LED BLACK A G

FENIX D

WHITE

SNOW WHITE GXDW394 GXDW395 GXDW396 GXDW397 GXDW398 GXDW399

LED180 FENIX-R BLACK 32W NW LED180 FENIX-S BLACK 32W NW LED180 FENIX-R WHITE 32W NW LED180 FENIX-S WHITE 32W NW LED180 FENIX-R SNOW WHITE 32W NW LED180 FENIX-S SNOW WHITE 32W NW

2700lm 4000K

35


ARGOS BULLETIN

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

LED FENIX ROUND SNOW WHITE

A++ A

SVÍTIDLO LED SMD těleso svítidla: lakovaný hliník difuzor: PS NANO energeticky úsporná náhrada přisazených svítidel • 85% snížení spotřeby elektrické energie • součástí balení je napájení CCD LED • • • •

øa

X

220-240V~ 50/60Hz

k z

20

35

m q b

-15+45°C

H ≥80

_ 120϶

V Z

25 000

Y W NEUTRAL

WHITE

LED FENIX ROUND 105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60° 160

45°

45°

240

LED 12W LED 18W LED 24W

320 30° cd/klm

36

15°

15°

30° K 100%

LED60 FENIX-R Snow white 12W NW

GXDW384

8592660137360

sněhově bílá

12

850

neutrální bílá

3800K

170

0,50

1/30

LED90 FENIX-R Snow white 18W NW

GXDW385

8592660137377

sněhově bílá

18

1350

neutrální bílá

3800K

225

0,70

1/20

LED120 FENIX-R Snow white 24W NW

GXDW386

8592660137384

sněhově bílá

24

1800

neutrální bílá

3800K

298

1,05

1/5


11 | 2021

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

LED FENIX SQUARE SNOW WHITE

A++ A

SVÍTIDLO LED SMD těleso svítidla: lakovaný hliník difuzor: PS NANO energeticky úsporná náhrada přisazených svítidel • 85% snížení spotřeby elektrické energie • součástí balení je napájení CCD LED • • • •

a

a

X

220-240V~ 50/60Hz

k z

20

35

m q b

-15+45°C

H ≥80

_ 120϶

V Z

25 000

Y W NEUTRAL

WHITE

LED FENIX SQUARE 105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60° 160

45°

45°

240

LED 12W LED 18W LED 24W

320 30° cd/klm

15°

15°

30° K 100%

LED60 FENIX-S Snow white 12W NW

GXDW391

8592660137391

sněhově bílá

12

850

neutrální bílá

3800K

170

0,60

1/30

LED90 FENIX-S Snow white 18W NW

GXDW392

8592660137407

sněhově bílá

18

1350

neutrální bílá

3800K

225

0,80

1/20

LED120 FENIX-S Snow white 24W NW

GXDW393

8592660137414

sněhově bílá

24

1800

neutrální bílá

3800K

298

1,35

1/5

37


ARGOS BULLETIN

LED TAURUS

BLACK

GXPS036 LED TAURUS-R Black 12W NW 1150lm/4000K GXPS037 LED TAURUS-R Black 16W NW 1520lm/4000K GXPS038 LED TAURUS-R Black 24W NW 2300lm/4000K

38


11 | 2021

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

LED VEGA ROUND SNOW WHITE k z

44/20

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED SMD těleso svítidla: lakovaný hliník difuzor: PS NANO energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT • 85% snížení spotřeby elektrické energie • štíhlý design umožňuje snadnou montáž do stropu • součástí balení je napájení CCD LED • • • •

øb 3 20

X

220-240V~ 50/60Hz

A++ A

IP44

øa

m s b

-15+45°C

H ≥80

_ 120϶

V Z

25 000

Y W NEUTRAL

WHITE

LED VEGA ROUND 105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60° 160

LED 6W LED 12W LED 18W LED 24W

45°

45°

240

320 30° cd/klm

15°

15°

30° K 100%

LED30 VEGA-R Snow white 6W NW

GXDW380

8592660137285

sněhově bílá

6

370

neutrální bílá

3800K

118

108

0,20

1/40

LED60 VEGA-R Snow white 12W NW

GXDW381

8592660137292

sněhově bílá

12

850

neutrální bílá

3800K

168

160

0,35

1/30

LED90 VEGA-R Snow white 18W NW

GXDW382

8592660137308

sněhově bílá

18

1350

neutrální bílá

3800K

225

210

0,55

1/20

LED120 VEGA-R Snow white 24W NW

GXDW383

8592660137315

sněhově bílá

24

1800

neutrální bílá

3800K

298

285

0,95

1/5

39


ARGOS BULLETIN

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

LED VEGA SQUARE SNOW WHITE X

220-240V~ 50/60Hz

k z

44/20

A++ A

IP44

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED SMD těleso svítidla: lakovaný hliník difuzor: PS NANO energeticky efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT • 85% snížení spotřeby elektrické energie • štíhlý design umožňuje snadnou montáž do stropu • součástí balení je napájení CCD LED • • • •

b×b 3 20

m s

a×a

b

-15+45°C

H ≥80

_ 120϶

V Z

25 000

Y W NEUTRAL

WHITE

LED VEGA SQUARE 105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60° 160

LED 6W LED 12W LED 18W LED 24W

40

45°

45°

240

320 30° cd/klm

15°

15°

30° K 100%

LED30 VEGA-S Snow white 6W NW

GXDW387

8592660137322

sněhově bílá

6

370

neutrální bílá

3800K

118

108

0,22

1/40

LED60 VEGA-S Snow white 12W NW

GXDW388

8592660137339

sněhově bílá

12

850

neutrální bílá

3800K

168

160

0,44

1/30

LED90 VEGA-S Snow white 18W NW

GXDW389

8592660137346

sněhově bílá

18

1350

neutrální bílá

3800K

225

210

0,65

1/20

LED120 VEGA-S Snow white 24W NW

GXDW390

8592660137353

sněhově bílá

24

1800

neutrální bílá

3800K

298

285

1,15

1/5


11 | 2021

MIRROR IP44

GXLS206 MIRROR 8W Black NW 4000K 700lm GXLS207 MIRROR 12W Black NW 4000K 1000lm GXLS208 MIRROR 15W Black NW 4000K 1300lm

41


ARGOS BULLETIN

PRES SENSOR 102 Senzor detekující přítomnost osob

10sec-30min

3-20m

GXSI016 PRES SENSOR 102

42

3-2000


11 | 2021

u své e t j e d á Ž y pobočk

KPS

$.ý1Ë &(1< 1A 9<%5$1e 32/2ä.< äÈ52V$1ċ =,1.2V$1e +5202692'< 39 %HWD

39 EHWRQ SODVW ]iPHN [

REM þ

REM þ

39 YUXW

62 PDOi

REM þ

REM þ

39 F SODVW

2Ò P

[ [ REM þ

REM þ

1 .þ

%(T2129é 32'6TA9(& 9ý(71ċ 32'/2ä.< SUR -3 0

YiKD NJ REM þ

39 KRUQt V $O SiVNHP SUR WYDURYê ]iPHN YêãND PP REM þ

]iYLW 0

63

=73 SOQi P

REM þ

REM þ

1 .þ

43


ARGOS BULLETIN

lumina lumina soul

lumina intense

lumina passion

Vyber si svůj styl NOVĚ skladem

44

Vypínače a zásuvky designové řady lumina od společnosti Hager jsou výbornou variantou pro vás, kteří oceníte jednoduché, moderní a funkční řešení pro váš interiér.


11 | 2021

Lumina – nové řady vypínačů a zásuvek Design na prvním místě Nové designové řady vypínačů a zásuvek lumina od společnosti Hager vznikly spojením té nejvyšší kvality a moderního designu. lumina soul

lumina intense

lumina passion

Lumina soul označuje standard, ve smyslu té nejvyšší kvality, hodící se do každého interiéru.

Lumina intense představuje velké množství barevných kombinací, je důkazem toho, že klasika nemusí být nuda.

Lumina passion je top produktem této designové linie. Nabízí ušlechtilé materiály a skvěle vypadající kombinace.

Sestav si vypínač v konfigurátoru

Lumina slaví svůj úspěch od samotného uvedení na trh. Díky svým vlastnostem jako je snadná a rychlá montáž si získala důvěru elektroinstalačních firem. Nové řady, doplněné o perfektní designy luminy intense a ušlechtilé materiály luminy passion, si navíc zamilují i ti, kteří oceňují povedený design.

45


ARGOS BULLETIN

#F[QFıOÏ B QSPGFTJPOÈMOÓ ŒFÝFOÓ QSP 'PUPWPMUBJLV .PEVMÈSOÓ TZTUÏN .J EP "

ĚFÝFOÓ OB NÓSV ,POUBLUVKUF OÈT

/BCÓ[ÓNF LPNQMFUOÓ œFÝFOÓ W PCMBTUJ UFDIOPMPHJF EJTUSJCVDF FMFLUSJDLÏ FOFSHJF QSP GPUPWPMUBJDLÈ [BœÓ[FOÓ OB NÓSV , EOFÝOÓNV EOJ UFDIOPMPHJJ )&/4&- QPVäÓWÈ WÓDF OFä GPUPWPMUBJDLâDI QSPKFLUŞ QP DFMÏN TWĶUĶ ,POUBLUVKUF OÈT OB BSHPT!BSHPT D[

46


11 | 2021

;ÈLB[OJDLÏ DFOUSVN F TIPQ 5FMFGPO & NBJM BSHPT!BSHPT D[

47


ARGOS BULLETIN

48


11 | 2021

49


ARGOS BULLETIN

NOVÁ ŘADA LED SVĚTELNÝCH ZDROJŮ OSRAM NEUTRALIZACE PACHŮ A VIRŮ, PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST – Antibakteriální LED zdroje využívající fotokatalytickou technologii Rozkládá a neutralizuje pachy Neškodné pro lidi a zvířata Kontinuální ochrana proti vzdušným bakteriím, virům a plísním Bezpečné pro životní prostředí

50

Držitel licence na obchodní značku OSRAM pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.


11 | 2021

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX POULIČNÍ OSVĚTLENÍ S EXTRÉMNĚ DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ AŽ 100 000 HODIN1 – Široký sortiment vhodný pro osvětlení silnic a parkovišť – Velmi dlouhá životnost až 100 000 hodin (L90/B10) při 25 °C – Integrovaný držák svítidla vhodný pro sloupy o průměru 48–60 mm – Vysoká světelná účinnost až 151 lm/W a vysoká přepěťová ochrana až 10 kV (L/N-GND) – Žádný světelný smog (ULOR 0 % při montáži v náklonu 0°) 1

L90/B10

51


ARGOS BULLETIN

Tankuj s

Easy Kitem

ZA NÁKUP EASY KITU ZÍSKÁTE POUKAZ NA POHONNÉ HMOTY V HODNOTĚ

500 Kč

Platnost akce 11. 10. – 30. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob Vztahuje se na tyto produkty: Easy Kit sada wi-fi videotelefonu a vstupního panelu Bílá: objednací číslo 369420 Černá: objednací číslo 369430

Pro detaily akce naskenujte tento QR kód

52 Easy Kit wifi_akcia_poukaz 500CZK_A5_inzercia_CZ_v2.indd 1

12/10/2021 15:41


11 | 2021

LEGRAND SMART HOME Jednoduše ve spojení s vaším domovem Přivítejte návštěvu i když nejste doma Díky aplikaci Door Entry a Easy kitu nikdy nezmeškáte návštěvu nebo důležitou poštovní zásilku. Sada Easy kit, připojená na domácí Wi-Fi síť, vám umožní komunikaci s návštěvou nebo otevření elektrického zámku ať už jste kdekoliv na světě. Vlastnosti: Ŷ Pouze 2 vodičové zapojení a připojení k internetu pomocí Wi-Fi umožňují náhradu klasického domovního zvonku. Ŷ Přesměrování hovoru na mobilní telefon. Ŷ Možnost sepnutí 2 elektrických zámků. Ŷ 7” barevná obrazovka. Ŷ Napájení zásuvkovým adaptérem. Ŷ Jednoduché párování s aplikací Door Entry.

sledujte nás:

53


ARGOS BULLETIN

4 letá

Teplo, které ovládáte záruka

Q MOBILNÍM TELEFONEM A HLASEM Q ŠETŘÍTE ENERGII Q VHODNÉ I PRO REKONSTRUKCE

AKCE

-20

%

LEGRAND SMART HOME

platí 4.10. až 30. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob Vztahuje se na tyto produkty: NA-NTH-PRO – termostat NA-NVP-PRO – radiátorové hlavice (startovací kit) NA-NAV-PRO – radiátorová hlavice (samostatná)

Pro detaily akce naskenujte tento QR kód

54 Smart_akcia20percent_A5_inzercia_CZ_v1.indd 1

12/10/2021 14:09


11 | 2021

Průmyslové kabely, kabelové příslušenství a kabelová konfekce na míru

55


ARGOS BULLETIN

EŽǀĠ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ Ă ŬŽŵƉĂŬƚŶş ƐƉşŶĂŶĠ njĚƌŽũĞ W^ ϭ PSE 1 je nová kompaktní a ekonomická ƎĂĚĂ ƐƉşŶĂкЌ ũĞĚŶŽĨĄnjŽǀljĐŚ ŶĂƉĄũĞкЌ njĚƌŽũƽ͘ WŽƵǎşǀĂũş ƐĞ Ŭ ŶĂƉĄũĞŶş ĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬljĐŚ Ă ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬljĐŚ njĂƎşnjĞŶş ƐĞ ƐƚĞũŶŽƐŵĢƌŶljŵ ŽďǀŽĚĞŵ, jako ũƐŽƵ ƐƚLJŬĂēĞ͕ ēĂƐŽǀĄ ƌĞůĠ͕ ƐĞŶnjŽƌLJ͕ W> ͕ ƐƚĞũŶŽƐŵĢƌŶĠ ŵŽƚŽƌLJ͕ ĚŝƐƉůĞũĞ͕ ƉŽůŽǀŽĚŝēŽǀĄ ƌĞůĠ Ă ĚĂůƓş njĂƎşnjĞŶş͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ďĢǎŶĢ ŶĂĐŚĄnjĞũş ǀ ĂƵƚŽŵĂƚŝnjĂēŶşĐŚ ƐLJƐƚĠŵĞĐŚ͘ VĞ ƐƌŽǀŶĄŶş Ɛ ƚƌĂĚŝēŶşŵŝ ũĞĚŶŽĨĄnjŽǀljŵŝ ŶĂƉĄũĞĐşŵŝ njĚƌŽũŝ mají velmi kompaktní rozmĢƌLJ Ă ƉƎşnjŶŝǀŽƵ ĐĞŶƵ͘

EĂƉĄũĞĐş njĚƌŽũĞ W^ ϭ ŝŶƚĞŐƌƵũş ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ŽĐŚƌĂŶLJ͗ x

x

x

56

ƉƎĞƉĢƛŽǀĄ ŽĐŚƌĂŶĂ͗ ǀljƐƚƵƉŶş ŶĂƉĢƚş ƐĞ ǀLJƉŶĞ͕ ƉŽŬƵĚ ũĞ ǀLJƓƓş ŶĞǎ ũŵĞŶŽǀŝƚĄ ŚŽĚŶŽƚĂ ;Ϯϴ͕ϴ͙ ͘ϯϮ͕ϰ VDC) ŽĐŚƌĂŶĂ ƉƌŽƚŝ ƉƎĞƚşǎĞŶş͗ ĂŬƚŝǀƵũĞ ƐĞ͕ ŬĚLJǎ ũĞ ǀljƐƚƵƉŶş ƉƌŽƵĚ ǀLJƓƓş ŶĞǎ ϭϰϬй ũŵĞŶŽǀŝƚĠŚŽ njŬƌĂƚ ŶĂ ǀljƐƚƵƉƵ - ƌĞǎŝŵ „ƓŬLJƚĂǀŬLJ“. WƎŝ njŬƌĂƚƵ ƐĞ ƉƌŽƵĚ ƉƎĞƌƵƓş͘ ĂƎşnjĞŶş ƉƌŽǀĄĚş ƉŽŬƵƐLJ Ž ƌĞƐƚĂƌƚ ;ǀljƐƚƵƉŶş ŶĂƉĢƚş Ă ƉƌŽƵĚ ŽƉĂŬŽǀĂŶĢ ƉƵůnjƵũş Ă ǀLJƉşŶĂũşͿ͕ ĚŽŬƵĚ ŶĞŶş ŽĚƐƚƌĂŶĢŶ ǀĂĚŶlj stav.

:ŵĞŶŽǀŝƚĠ ƉĂƌĂŵĞƚƌLJ͗ x x x x x x x x

sljŬŽŶ: 30W, 50W, 72W, 100W and 120W EĂƉĄũĞĐş ũŵĞŶ͘ ŶĂƉĢƚş: 1f 100...240VAC 50/60Hz; :ŵĞŶŽǀŝƚĠ ǀljƐƚƵƉŶş ŶĂƉĢƚş͗ Ϯϰs sljƐƚƵƉŶş ŶĂƉĢƚş ŶĂƐƚĂǀŝƚĞůŶĠ ƉŽƚĞŶĐŝŽŵĞƚƌĞŵ sLJƐŽŬĄ ƷēŝŶŶŽƐƚ Ăǎ 89% aƌŽƵďŽǀĠ ƐǀŽƌŬŽǀŶŝĐĞ; DŽŶƚĄǎ ŶĂ 35mm DIN ůŝƓƚƵ (IEC/EN/BS 60715) IP20 ƐƚƵƉĞŸ ŬƌLJƚş

<ſĚ ǀljƌŽďŬƵ PSE103024 PSE105024 PSE107224 PSE110024 PSE112024

Proud [A] 1,25 2,1 3 4,2 5

sljŬŽŶ ΀t΁ 30 50 72 100 120


11 | 2021

Podzimní svorkobraní

Při jednorázovém nákupu řadových svorek CABUR v uvedené hodnotě (bez DPH), získáte kvalitní nůž, bavlněný ručník nebo softshellovou bundu. Akce platí pro řadové svorky CBC (šroubové), HM (bezšroubové a EFC (push-in) včetně příslušenství.

5.000,- Kč

10.000,- Kč

Nůž

Osuška

20.000,- Kč

Softshellová bunda

Podmínky akce: Dárky jsou vydávány se zbožím při dosažení jednorázové hodnoty objednávky po slevě bez DPH (objednávky v období se nesčítají). Dárky jsou odesílány se zbožím pouze v případě poznámky při objednávce AKCE PODZIM 21. Maximální počet dárků na jedno zákaznické číslo jsou tři kusy od každého dárku. Akce platí v období od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021. Dodavatel si vyhrazuje změnu dárků v případě jejich rozebrání.

Trvání akce od 1. října do 30. listopadu 2021.

57


ARGOS BULLETIN

NAKUP JAKÉKOLI CHRÁNIČE A KOMBINOVANÉ CHRÁNIČE NOARK V HODNOTĚ 5 000 Kč A ZÍSKEJ PRÉMIOVÝ RUM PLANTATION

Akce je platná od 1. 11. - 15. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedené bez DPH.

58


11 | 2021

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě.

KOMPAKTNÍ JISTIČE 3VA Moderní deiony nahrazující jističe Modeion

vyráběné v Letohradu se značkou Siemens tradiční přístup a nové technologie výborná selektivita datová komunikace a měření náhrady starších deionů

59


ARGOS BULLETIN

Jak snadno vyhledat příslušenství k jističům 3VA 1. Vyberte jistič 3VA podle aplikace a jmenovitého proudu Například jistič 250 A. a) Pro jištění vedení / jednoduchých aplikací na straně B4

3VA1225-4EF32-0AA0 Jističe 3VA1 s termomagnetickou nadproudovou spouští TM240 Velikost

3VA11

Icu [kA]

25

3VA12

36

3VA13

36

3VA14

36

3VA15

55

In Objednací kód [A] 16 3VA1196-3EF36-0AA0

Nastavení Ir [A] Ii [A] 11 ÷ 16 165 ÷ 320

b) Pro průmyslové aplikace na straně B5

3VA2225-5HL32-0AA0

20 3VA1120-3EF36-0AA0

14 ÷ 20

165 ÷ 320

25 3VA1125-3EF36-0AA0

18 ÷ 25

165 ÷ 320

32 3VA1132-3EF36-0AA0

22 ÷ 32

165 ÷ 320

40 3VA1140-3EF36-0AA0

28 ÷ 40

200 ÷ 400

50 3VA1150-3EF36-0AA0

35 ÷ 50

250 ÷ 500

63 3VA1163-3EF36-0AA0

44 ÷ 63

315 ÷ 630

80 3VA1180-3EF36-0AA0

56 ÷ 80

400 ÷ 800

100 3VA1110-3EF36-0AA0

70 ÷ 100

500 ÷ 1 000

125 3VA1112-3EF36-0AA0

88 ÷ 125

625 ÷ 1 250

160 3VA1116-3EF36-0AA0

112 ÷ 160

800 ÷ 1 600

160 3VA1216-4EF32-0AA0

112 ÷ 160

800 ÷ 1 600

200 3VA1220-4EF32-0AA0

140 ÷ 200

1 000 ÷ 2 000

250 3VA1225-4EF32-0AA0

175 ÷ 250

1 250 ÷ 2 500

320 3VA1332-4EF32-0AA0

220 ÷ 320

1 600 ÷ 3 200

400 3VA1340-4EF32-0AA0

280 ÷ 320

2 000 ÷ 4 000

500 3VA1450-4EF32-0AA0

350 ÷ 500

2 300 ÷ 5 000

3VA22 5 55 5

630 3VA1463-4EF32-0AA0

440 ÷ 630

2 520 ÷ 5 040

3VA23

630 3VA1563-5EF32-0AA0

440 ÷ 630

3 150 ÷ 6 300

800 3VA1580-5EF32-0AA0

560 ÷ 800

4 000 ÷ 8 000

1 000 3VA1510-5EF32-0AA0

Jističe 3VA2 s elektronickou nadproudovou spouští ETU320 Velikost

Icu [kA]

3VA20

55

In Objednací kód [A] 25 3VA2025-5HL36-0AA0

Nastavení Ir [A] Ii [A] 10 ÷ 25 38 ÷ 300

40 3VA2040-5HL36-0AA0

16 ÷ 40

63 3VA2063-5HL36-0AA0

25 ÷ 63

95 ÷ 756

100 3VA2010-5HL36-0AA0

40 ÷ 100

150 ÷ 1 200

25 3VA2125-5HL36-0AA0

10 ÷ 25

38 ÷ 300

40 3VA2140-5HL36-0AA0

16 ÷ 40

60 ÷ 480

63 3VA2163-5HL36-0AA0

25 ÷ 63

95 ÷ 756

100 3VA2110-5HL36-0AA0

40 ÷ 100

150 ÷ 1 200

160 3VA2116-5HL36-0AA0

63 ÷ 160

240 ÷ 1 600

160 3VA2216-5HL32-0AA0

63 ÷ 160

240 ÷ 1 920

250 3VA2225-5HL32-0AA0

100 ÷ 250

375 ÷ 2 500

250 3VA2325-5HL32-0AA0

100 ÷ 250

375 ÷ 3 000

400 3VA2340-5HL32-0AA0

160 ÷ 320

600 ÷ 4 000

400 3VA2440-5HL32-0AA0

160 ÷ 400

600 ÷ 4 800

630 3VA2463-5HL32-0AA0

250 ÷ 630

945 ÷ 5 670

55

630 3VA2563-5HL32-0AA0

250 ÷ 630

945 ÷ 7 560

3VA25

55

800 3VA2580-5HL32-0AA0

320 ÷ 800

1 200 ÷ 8 000

3VA26

55

3VA21 5 55 5

55

3VA24 5 55 5

700 ÷ 1 000 5 000 ÷ 10 000

60 ÷ 480

1 000 3VA2510-5HL32-0AA0 400 ÷ 1 000 1 500 ÷ 10 000 1 250 3VA2612-5HL32-0AA0 500 ÷ 1 250 1 875 ÷ 12 500

2. Zapamatujte si podbarvení jističe 3VA tmavě oranžová

3VA12

tmavě zelená

3VA13

VYUŽIJTE Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA

Změny vyhrazeny

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě.

www.oez.cz www.oez.sk

Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě.

60

MO01-2021-CZ


11 | 2021

Jak snadno vyhledat příslušenství k jističům 3VA 3. Vyberte položku příslušenství ve sloupci příslušné barvy Například ruční pohon na straně B14. RUČNÍ POHONY

3VA13 3VA10 3VA11

Čelní ruční pohony Stupeň krytí IP30 Pro 3pólové a 4pólové jističe Provedení Podsvícení Standardní (šedé)

3VA12

3VA20

3VA14

3VA21

3VA23

3VA15 3VA25

3VA22

3VA24

3VA26

Blokování dveří – 3VA9157-0EK11 3VA9257-0EK11 3VA9267-0EK11 3VA9467-0EK11 3VA9687-0EK11

3VA9157-0EK21 3VA9257-0EK21 3VA9267-0EK21 3VA9467-0EK21 3VA9687-0EK21

3VA9157-0EK13 3VA9257-0EK13 3VA9267-0EK13 3VA9467-0EK13

3VA9157-0EK23 3VA9257-0EK23 3VA9267-0EK23 3VA9467-0EK23

Pro hlavní vypínače – (červené/žluté)

3VA9157-0EK25 3VA9257-0EK25 3VA9267-0EK25 3VA9467-0EK25 3VA9687-0EK25

3VA9157-0EK17 3VA9257-0EK17 3VA9267-0EK17 3VA9467-0EK17

3VA9157-0EK15 3VA9257-0EK15 3VA9267-0EK15 3VA9467-0EK15 3VA9687-0EK15 –

3VA9157-0EK27 3VA9257-0EK27 3VA9267-0EK27 3VA9467-0EK27

Čelní ruční pohon strandardní (šedý), bez blokování dveří: Pro 3VA12: Pro 3VA22:

3VA9257-OEK11 3VA9267-OEK11

4. Stejným způsobem vybírejte další příslušenství pomocné spínače, napěťové a podpěťové spouště široký sortiment připojovacích sad motorové pohony atd.

Tištěný Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA je k dispozici na pobočkách.

VYUŽIJTE Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA

Změny vyhrazeny

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě.

www.oez.cz www.oez.sk

Přehled sortimentu Kompaktní jističe 3VA

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě.

MO01-2021-CZ

61


ARGOS BULLETIN

Série ISOLATORS-TP

PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU

PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU S KRYTÍM IP66/IP69 20A-100A JMENOVITÝ PROUD

POČET PÓLŮ

ROZMĚRY BOXU

KRYTÍ IP

KATALOGOVÉ ČÍSLO (bezpečnostní) 590.EM2012

150x110x87mm

IP66/IP69

2P 20A

32A

40A

590.EM2013

590.GE2013

3P+N

590.EM2015

590.GE2015

2P

590.EM3212

590.GE3212

3P

590.EM3213

590.GE3213

3P+N

590.EM3215

590.GE3215

2P

590.EM4012

590.GE4012

3P

3P

150x110x87mm

150x110x87mm

IP66/IP69

IP66/IP69

3P+N 2P 63A

80A

100A

KATALOGOVÉ ČÍSLO (standardní) 590.GE2012

590.EM4013

590.GE4013

590.EM4015

590.GE4015

590.EM6302

590.GE6302

590.EM6303

590.GE6303

3P+N

590.EM6305

590.GE6305

2P

590.EM8002

3P

220x160x115mm

IP66/IP69

590.GE8002

590.EM8003

590.GE8003

3P+N

590.EM8005

590.GE8005

3P

590.EM10003

590.GE10003

590.EM10005

590.GE10005

3P

3P+N

220x160x115mm

220x160x115mm

IP66/IP69

IP66/IP69

Kabelové vývodky jsou součástí spínače.

PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU S KRYTÍM IP55 125A-160A JMENOVITÝ PROUD 125A 160A

POČET PÓLŮ 3P 3P+N 3P 3P+N

ROZMĚRY BOXU

KRYTÍ IP

308x228x128mm

IP55

388x308x129mm

IP55

KATALOGOVÉ ČÍSLO (bezpečnostní) 590.EM12503

KATALOGOVÉ ČÍSLO (standardní) 590.GE12503

590.EM12505

590.GE12505

590.EM16003

590.GE16003

590.EM16005

590.GE16005

Kabelové vývodky nejsou součástí spínače. Rozměry bez rukojeti.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

62

Počet pólů:

2P, 3P, 3P+N

Jmenovitý poud:

20A-32A-40A-63A-80A-100A-125A-160A

Krytí IP:

IP66/IP69 pro spínače 20A-100A IP55 pro spínače 125A-160A

Provozní teplota okolí dle referenční normy:

-5°C +40°C

Min-max. provozní teplota okolí:

-25°C +60°C

Materiál pouzdra:

termoplast

Mechanická odolnost:

IK09

Test žhavou smyčkou:

650°C

Barva pouzdra:

Šedá RAL7035

Izolační třída:

Třída izolace II (dvojitá izolace)

Referenční normy:

EN 60947-3, EN 60529


11 | 2021

Kávo ]D var bez D .Ā PH

KUP

æ/$%<

Bale ní ]D kapslí bez D .Ā PH

KÁVOVAR NEBO KAPSLE Dolce Gusto A DOSTANEŠ

1. - 30. 11. 2021

Jak objednat: Vybrané dárky uveďte v poznámce objednávky. Např.: 1 kávovar, 3 balení kapslí Espresso, 1 balení Cappuccino Příklad objednávky: 12.300 Kč bez DPH 6 balení kapslí 19.700 Kč bez DPH 1 kávovar a 2 balení kapslí nebo 9 balení kapslí Dárky Vám budou přidělovány vždy pouze na jednu konkrétní objednávku. Kávovar nelze spokytnout za součet balení z více objednávek. Akce končí 30.11. 2021 nebo vyčerpáním zásob.

63


ARGOS BULLETIN

64


11 | 2021

KA N I V O N

65


ARGOS BULLETIN

Akční nabídka svítidel V-TAC

66

• LED REFLEKTOR SLIM 10W VT-10 (120LM/W) Výkon: 10W, svítivost: 800lm, barva světla: 4000K 5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65 SKU: 425

131 Kč bez DPH

• LED REFLEKTOR SLIM 20W VT-20 (120LM/W) Výkon: 20W, svítivost: 1600lm, barva světla: 4000K 5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65 SKU: 440

198 Kč bez DPH

• LED REFLEKTOR SLIM 30W VT-30 (120LM/W) Výkon: 30W, svítivost: 2400lm, barva světla: 4000K 5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65 SKU: 401

260 Kč bez DPH

• LED REFLEKTOR SLIM 50W VT-50 Výkon: 50W, svítivost: 4000lm, barva světla: 4000K 5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65 SKU: 407

378 Kč bez DPH

• LED REFLEKTOR SLIM 100W VT-100 Výkon: 100W, svítivost: 8000lm, barva světla: 4000K 5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65 SKU: 413

588 Kč bez DPH


11 | 2021

Akční nabídka svítidel V-TAC • LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033SQ IP44 Výkon: 15W, svítivost: 1800lm Barva světla: 4000K 3 roky záruka, SAMSUNG čipy SKU: 55679

320 Kč bez DPH

• LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066SQ IP44 Výkon: 25W, svítivost: 3000lm Barva světla: 4000K 3 roky záruka, SAMSUNG čipy SKU: 13969

592 Kč bez DPH

• LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033RD IP44 Výkon: 15W, svítivost: 1800lm Barva světla: 4000K 3 roky záruka, SAMSUNG čipy SKU: 55669

320 Kč bez DPH

• LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44 RD Výkon: 25W, svítivost: 2000lm Barva světla: 4000K 3 roky záruka, SAMSUNG čipy SKU: 13939

592 Kč bez DPH

67


ARGOS BULLETIN

UV-C čistička vzduchu

Vytvořme bezpečnější prostředí s Philips UV-C čističkou vzduchu UV-C čistička nasává vzduch a následně UV-C zářením inaktivuje až 90 % mikroorganismů v prostoru 80 m3 za pouhé 2 hodiny.

Inaktivuje až 99,99 % mikroorganismů

4 x 18 W UV-C zářivky

Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje

Výhody • Bezpečná dezinfekce i v přítomnosti osob. • Dosahuje 90% účinnosti dezinfekce vzduchu na 80 m3 za 2 hodiny. • Referenční plocha cca 28 m2. • Mobilní – bez nutnosti instalace nebo montáže na místě. • UV-C záření pouze uvnitř dezinfekční komory, 100% bezpečné! • Uživatelsky příjemné rozhraní s jednoduchým ovládáním a řadou nastavitelných funkcí.

68

GPC

Popis

CENA bez DPH

911401548581

UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP

17 700 Kč

Dezinfikuje i v přítomnosti osob NOVINKA Již brzy na skladě


11 | 2021

UV-C Upper air

UV-C zářiče Philips Dezinfekční zářiče Výhody • Umožňuje bezhlučnou dezinfekci vzduchu bez nutnosti přerušení pracovních aktivit v daném prostoru • Bylo laboratorně prokázáno, že UV-C zářiče účinně inaktivují patogeny (viry, bakterie, plísně) • Využívá zdroje záření UV-C a předřadníky PHILIPS • Ekologicky šetrné – při ani po ukončení provozu zářičů nevzniká ozón.

Použití Kanceláře, maloobchod, stravovací zařízení, pohostinství, školy, bankovnictví, toalety, čekárny.

UV-C dezinfekce vzduchu Stropní SM345C 4x 9 W • Včetně zdrojů UV-C záření PHILIPS PL-S TUV: 4x 9 W • Podhledová montáž

IP20

IK02

9 000 h

GPC

EOC

919206000021

871869690444200

Typ

SM345C

Příkon

Emitované UV-C záření W

Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m µW/cm2

Optimální rozsah teploty °C

38 W

4× 2,2

7

+ 20 + 40

Doporučená cena bez DPH

na vyžádání

Korpus zářiče a reflektor je vyroben z hliníku. Montáž: Zapuštění do podhledu s bezpečnostním lankem.

UV-C dezinfekce vzduchu Nástěnná WL345W 1x 25 W • Včetně zdrojů UV-C záření PHILIPS PL-S TUV T5: 1x 25 W • Nástěnná montáž

IP20

IK02

9 000 h

GPC

EOC

Typ

Příkon

Emitované UV-C záření W

Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m µW/cm2

Optimální rozsah teploty °C

919206000011

871869690445900

WL345W

26,9 W

8

85

+ 20 + 40

Doporučená cena bez DPH

na vyžádání

Korpus zářiče a reflektor je vyroben z hliníku. Montáž: Pomocí šroubů.

69


ARGOS BULLETIN

Teplá voda ńĤĒù¼äùêŶ¿ díky zásobníkovým ĒäĿëŶ| ŴăĪ

70


11 | 2021

Quality Made in Germany

.)*࣪13ࣶ ६*ॶ*3ࣶ 574 ;ः74': & :01࣪)࣪3ࣶ +494;419&.(0ࣲ *3*7,.* RCT POWER PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

71


ARGOS BULLETIN

.)*࣪13ࣶ ६*ॶ*3ࣶ 574 +;* :)7ও.9*13࣪ 841࣪73ࣶ *3*7,.*

.SYJQNLJSYSऑ _UঅXTG ZPQअIअSऑ XTQअWSऑ JSJWLNJ SF OJISTR RऑXYह ;TQNYJQ3अ RTঔSTXY _अQTঔSऑMT _IWTOJ '&(0 :5 *PTQTLNHP^ ॷJYWSअ F _HJQF GJ_UJभSअ 1N+J5T4 GFYJWNJ 0FUFHNYF SFGऑOJSऑ GFYJWNJ Fঔ P< F P< SFGऑOJHऑ [^GऑOJHऑ [ञPTS ;^XTHJ JKJPYN[Sऑ X^XYऍR X Sऑ_PTZ [QFXYSऑ XUTY७JGTZ ?HJQF YNHMऍ UFXN[Sऑ GJ_[JSYNQअYTWT[ऍ HMQF_JSऑ .SYJLWT[FSऍ XऑॽT[ऍ U७NUTOJSऑ <N+N 1&3 1_J UWT[T_T[FY GJ_ U७NUTOJSऑ P NSYJWSJYZ ॶUNभPT[ऍ _FGJ_UJभJSऑ IFY /JISTIZHMअ NSXYFQFHJ OJISTZ TXTGTZ *QJLFSYSऑ F PTRUFPYSऑ IJXNLS

online

Top Stromspeicher 2017

RCT Power GmbH Power Storage System Kategorie: Lithium 5-15 kWh Insgesamt im Test: 300 Modelle

2

72

SPOTLIGHT 2020

Quality Made in Germany

8 KT XSऑঔ [QFX [TI OJIS RF] )ऑP^ SJ_

;^Z ISJ TG[ 'J_ ITI Gहঔ SJX PYJW


NYJQ-

PTS

Quality rmany

11 | 2021

8 KTYT[TQYFNHPञR X^XYऍRJR 7(9 [ञWF_Sह F OJISTIZॷJ XSऑঔऑYJ SअPQFI^ SF UT७ऑ_JSऑ JQJPYWNHPऍ JSJWLNJ ;^WअGहOYJ [QFXYSऑ TGST[NYJQSTZ JSJWLNN UWT ;FॷN ITRअHSTXY TM७J[ [TI^ F YFPऍ JQJPYWTRTGNQ 3FॷJ XTQअWSऑ FPZRZQFभSऑ OJISTYPF TUYNRFQN_ZOJ XUTY७JGZ TGOJPYZ YFP FG^ ITॷQT P RF]NRअQSऑRZ [^ZঔNYऑ [^WTGJSऍ F ZQTঔJSऍ XTQअWSऑ JSJWLNJ )ऑP^ SFॷJRZ U७JQTRT[ऍRZ ७JॷJSऑ XJ XYFSJYJ [ऑHJ SJ_अ[NXQञRN SF INXYWNGZHN F [ञWF_Sह XSऑঔऑYJ X[ऍ छभY^ ;^ZঔNOYJ XTQअWSऑ JSJWLNN PI^PTQN[ ў /FP YT KZSLZOJ$ 'हMJR ISJ PI^ঔ X[ऑYऑ XQZSHJ ;FॷJ KTYT[TQYFNHPअ JQJPYWअWSF TG[^PQJ [^WअGऑ [ऑHJ JSJWLNJ SJঔ PTQNP ;अॷ IঅR XUTY७JGZOJ 'J_ FPZRZQFHJ [^WTGJSऍ JSJWLNJ OJ U७JG^YJभSअ JSJWLNJ ITIअSF IT INXYWNGZभSऑ XऑYह PYJWTZ XN _UहYSह PTZUऑYJ _F GहঔSTZ HJSZ 8 FPZRZQFभSऑR ७JॷJSऑR 7(9 5T\JW XN SJXUTY७JGT[FSTZ XTQअWSऑ JSJWLNN ZQTঔऑYJ [J [QFXYSऑ GFYJWNJ PYJWTZ RअYJ PI^PTQN[ P INXUT_NHN [भJYSह [JभJWঅ F ISঅ X

Sऑ_PञR SJGT ঔअISञR XQZSJभSऑR X[NYJR )ऑP^ YTRZYT ७JॷJSऑ XJ XYअ[अYJ RऍSह _अ[NXQञRN SF ITIF[FYJQऑHM JQJPYWNHPऍ JSJWLNJ F RF]NRअQSह [^Zঔऑ[अYJ [^WTGJSTZ JSJWLNN 1UऑYJ SF JKJPYN[NYह$ 9JHMSTQTLNHPऍ ७JॷJSऑ [ञWTG^ F ZPQअIअSऑ XTQअWSऑ JSJWLNJ TI XUTQJभSTXYN 7(9 5T\JW UFY७ऑ RJ_N SJOछभNSSहOॷऑ X^XYऍR^ SF YWMZ PYJWऍ _ऑXPFQT SJXUTभJY THJSहSऑ _F छभNSSTXY ;^XTPअ JKJPYN[NYF X^XYऍRZ OJ IঅQJঔNYञR FXUJPYJR U७N [ञGहWZ KTYT[TQYFNHPऍMT X^XYऍRZ F YT _ Iঅ[TIZ Sऑ_Pऍ [QFXYSऑ XUTY७JG^ IऑP^ PYJWऍ [ञWF_Sह ZॷJY७ऑYJ SF UWT[T_SऑHM SअPQFIJHM F YFPऍ FPYN[Sह U७NXUहOJYJ P XSNঔT[अSऑ ZMQऑPT[ऍ XYTU^ [JITZHऑ P THMWFSह U७ऑWTI^

5WT [ऑHJ NSKTWRFHऑ SF[ॷYN[YJ

\\\ WHY UT\JW HTR

3

73


ARGOS BULLETIN

(->97ࣲ 841࣪73ࣶ ६*ॶ*3ࣶ 3& 09*7ࣲ /* 8541*-

34;࣪ .389&1&(* 7(9 54<*7 8947&,* )( (MHJYJ XSऑঔNY X[ऍ छभY^ _F JQJPY७NSZ F GञY RऍSह _अ[NXQऑ SF ;FॷJR ITIF[FYJQN JSJWLNJ$ 5T७NयYJ XN KTYT[TQYFNHPञ X^XYऍR X FPZRZQFHऑ XJ XYJOSTXRहWSञR SFUअOJSऑR F SJ_ZঔNYPT[FSऍ U७JG^YP^ [^WTGJSऍ JSJWLNJ ;अR GZITZ IQJ UTY७JG^ PI^PTQN[ P INXUT_NHN 7(9 5T\JW 8YTWFLJ )( OJ [FॷJ TUYNRअQSऑ ७JॷJSऑ M^GWNISऑ FX^RJYWNHPञ Y७ऑKअ_T[ञ XY७ऑIFभ X U७NUTOJSऑR SF GFYJWNN INXYWNGZOJ LJSJWT[FSTZ XTQअWSऑ JSJWLNN TUYNRFQN_ZOJ XUTY७JGZ F YFPऍ JKJPYN[Sह ७ऑIऑ SFGऑOJSऑ F [^GऑOJSऑ GFYJWNऑ 5WTLWFRT[FYJQSऍ XUऑSFHऑ [ञXYZU^ _FONॷॽZOऑ ঔJ SFIRहWSह [^WTGJSअ JQJPYWNHPअ JSJWLNJ SJSऑ UTXQअSF IT INXYWNGZभSऑ XऑYह FQJ OJ HऑQJSह XRहWT[अSF P TM७J[Z YJUQऍ [TI^ P YJUJQSऍRZ भJWUFIQZ JQJPYWNHPऍRZ FZYZ SJGT ONSञR XUTY७JGNभঅR (MT[अSऑ NSYJQNLJSYSऑMT X^XYऍRZ TUYNRFQN_ZOJ F [^[FঔZOJ [ञWTGZ XTQअWSऑ JSJWLNJ F XUTY७JGZ JQJPY७NS^ [ HJQऍR ITRह 9ऑRYT OJ 7(9 5T\JW X^XYऍR U७ऑSTXJR SJOJS UWT OJISTYQN[ऍ ITRअHSTXYN FQJ N UWT [J७JOSTZ JQJPYWNHPTZ Xऑॽ 4

74

)( 8947&,* 8>89*2 . . . 7(9 54<*7 8947&,* )( 7(9 54<*7 '&99*7> STORAGE

DC

7(9 54<*7 8*3847

)4 7(9

;QF 7(9 KTYT IT G

?࣪

'TZ TG[ JSJ X 7( IঅQJ 9FYT _FON [ञU


(

11 | 2021

)4;>'&;*3ࣶ )42࣪(3489. 7(9 54<*7 8947&,* &( ;QFXYSऑYJ ONঔ KTYT[TQYFNHPञ X^XYऍR$ 'FYJWNT[ञ XY७ऑIFभ 7(9 5T\JW 8YTWFLJ &( ZRTঔॠZOJ XYअ[FOऑHऑR KTYT[TQYFNHPञR X^XYऍRঅR ZPQअIFY XQZSJभSऑ JSJWLNN IT GFYJWNऑ YऑR SJOछभNSSहOॷऑR _UঅXTGJR

&( 8947&,* 8>89*2 . 7(9 54<*7 8947&,* &( 7(9 54<*7 '&99*7> STORAGE

INVERTER

AC

PV

7(9 54<*7 8*3847

kWh

?࣪14ও3ࣶ ?)74/ 7(9 54<*7 8<.9('TZ७P^ U७JYऑঔJSऑ XऑYह SJGT छIWঔGT[ऍ UWअHJ OXTZ TG[^PQJ MQF[SऑRN Iঅ[TI^ RTঔSञHM [ञUFIPঅ JQJPYWNHPऍ JSJWLNJ _ INXYWNGZभSऑ XऑYह 7(9 5T\JW 8\NYHM XUTQZUWFHZOJ X 7(9 5T\JW )( 8YTWFLJ F UTXP^YZOJ JSJWLNN _ GFYJWNऑ IঅQJঔNYञR XUTY७JGNभঅR GहMJR [ञUFIPZ JQ JSJWLNJ _J XऑYह 9FYT KZSPHJ _अQTঔSऑMT _IWTOJ _[ञॷऑ [FॷN SJ_अ[NXQTXY F YFPऍ _FONXYऑ ITIअ[PZ JQJPY७NS^ IT [FॷJMT ITRT[F [ U७ऑUFIह [ञUFIPঅ

)( 8947&,* 8>89*2 . . . 7(9 54<*7 8947&,* )( 7(9 54<*7 '&99*7> STORAGE

DC

7(9 54<*7 8*3847 7(9 54<*7 8<.9(-

5

75


ARGOS BULLETIN

P

5

POWER BATTERY 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.5 24):1&73ࣶ ;>84043&5सॼ4;࣪ '&9*7.* 574 841 ࣪73ࣶ 8>89ࣲ2> 8 :01 ࣪)࣪3ࣶ2 *3*7,.*

J V P R J M P

R

R

4

;>840࣪ ऀब.33489 1N+J54‫ ޢ‬YJHMSTQTLNJ & SFGऑOJHऑ F [^GऑOJHऑ [ञPTS

Fঔ RTIZQঅ GFYJWNऑ ;^ZঔNYJQSअ PFUFHNYF OJ ॷPअQT[FYJQSअ UT P<M

;^XTPऍ SFUहYऑ [^XTPअ छभNSSTXY Sऑ_Pअ _अYहঔ 2TIJWSऑ IJXNLS ॷJY७ऑHऑ UWTXYTW

2TঔSTXY GZITZHऑMT WT_ॷऑ७JSऑ ;MTISऍ UWT _अQTঔSऑ X^XYऍR^

/*)34):(-࣪ .389&1&(*

+1*=.'.13ࣶ 8 24ও3489ࣶ 74?ॶࣶ६*3ࣶ

2TIZQअWSऑ PTSHJUHJ OJISTIZHMऍ _FUTOJSऑ UWT XSFISTZ U७JUWF[Z F NSXYFQFHN ;ॷJHMS^ PTRUTSJSY^ OXTZ QJMभऑ SJঔ PL

(MJRNHPऍ XQTঔJSऑ भQअSPঅ QNYMNZR ঔJQJ_T KTXKअY ?अWZPF SFMWF_JSऑ WJअQSऍ MTISTY^ QJY

8(-ࣲ2&

;ञPTSSअ 7(9 5T\JW FUQNPFHJ

CAN

76

7(

8 [ F T .SX OJ K [N_ RT

;N_ZFQN_FHJ [ॷJHM IFY X^XYऍRZ 4SQNSJ RTSNYTWT[अSऑ TIPZIPTQN[ 2TঔSTXYN PTS‫ܪ‬LZWFHJ X^XYऍRZ &PYZFQN_FHJ OJISऑR PQNPSZYऑR

6

'

T C E B

:)7ও.9*13489

.SYJQNLJSYSऑ '28 5QZL FSI UQF^

243.9474;࣪3ࣶ 5६*8 &51.0&(.

B R V P IP Ty R K


.* 2

11 | 2021

Power Battery Objednávkové č.

3.8 BPB038N1AE0

5.7 BPB057N1AE0

7.6 BPB076N1AE0

9.6 BPB096N1AE0

11.5 BPB115N1AE0

3,84 kWh 3,46 kWh 5000 120 V...173 V 154 V 25 A / 25 A ‹5W

5,76 kWh 5,18 kWh

7,68 kWh 6,91 kWh

9,60 kWh 8,64 kWh

11,52 kWh 10,37 kWh

180 V ... 260 V 230 V 25 A / 25 A

240 V ... 346 V 307 V 25 A / 25 A

300 V ... 432 V 384 V 25 A / 25 A

360 V ... 520 V 461 V 25 A / 25 A

0,83x0,34x0,34m

1,06x0,34x0,34m

5&7&2*97>

Jmenovitá kapacita Využitelná kapacita (90% DoD) Počet cyklů (při zbytkové kapacitě 80%) Rozsah napětí Jmenovité napětí Maximální nabíjecí / vybíjecí proud Provozní spotřeba ROZHRANÍ

Rozhraní úložiště enegie

CAN

4'*(3ࣲ

Bateriová technologie Rozměry (výška x šířka x hloubka) Váha (jeden modul 24kg) Počet bateriových modulů IP úroveň ochrany Typ instalace Rozsah provozní teploty Konektor

LiFePO4 0,60x0,34x0,34m

54 kg 78 kg 102 kg 2 3 4 IP42 pozemní / vnitřní +5°C ... +40°C Weidmüller PV-Stick (MC4-kompatibilní)

1,29x0,34x0,34m

1,52x0,34x0,34m

126 kg 5

150 kg 6

'*?5*ब3489 3472>

Třída ochrany Certifikace EMV Bezpečnost

1 CE, UN 38-3, EN/IEC 62619, EN/IEC 62133, Sicherheitsleitfaden BVES für Batteriespeicher EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN/IEC 61010-1:2010

7(9 54<*7 &51.0&(* 8 [ञPTSSTZ FUQNPFHऑ 7(9 5T\JW RঅঔJYJ XUWF[T[FY F T[QअIFY [ॷJHMS^ KZSPHJ [FॷJMT 7(9 X^XYऍRZ .SXYFQFHJ छIWঔGF F T[QअIअSऑ OXTZ XSFISऍ &UQNPFHJ OJ KQJ]NGNQSऑ SअXYWTO PYJWञ _FMWSZOJ PTRUQJ]Sऑ [N_ZFQN_FHN IFY Wঅ_Sऍ RTঔSTXYN PTSKNLZWFHJ F RTঔSTXY FPYZFQN_FHJ OJISऑR PQNPSZYऑR

1NSP YT ,TTLQJ 5QF^

7

77


ARGOS BULLETIN

P O

POWER STORAGE DC 4.0 | 6.0 ON-GRIDOVÉ HYBRIDNÍ '&9*7.4;ࣲ 2स3.ब* 574 7*?.)*3ब3ࣶ & 042*7ब3ࣶ .389&1 &(*

;>840࣪ ऀब.33489

042:3.0&(* 574 :ও.;&9*1*

)[F SJ_अ[NXQऍ 255 YWFHPJW^ U७JUऑSFYJQSऍ IT UFWFQJQSऑMT WJঔNRZZ

2ZQYNKZSPभSऑ 1() INXUQJO <N+N F 1&3

'J_YWFSXKTWRअYTWT[अ YTUTQTLNJ ;JQRN [^XTPअ छभNSSTXY

7(9 5T\JW 5479&1 UWT UTMTIQSऍ XQJIT[अSऑ _F७ऑ_JSऑ .SYJLWT[FSञ RTSNYTWNSL IFY F ZUT_TWSहSऑ U७JX &55 2ZQYNKZSPभSऑ

;XYZU UWT [^XTPTSFUहॽT[TZ GFYJWNN ;MTISऍ UWT I^SFRNHPऍ SFXYF[JSऑ [ञPTSZ .SYJQNLJSYSऑ ७ऑ_JSऑ ZPQअIअSऑ JSJWLNJ

PTRZSNPFभSऑ IJXPF UWT U७NUTOJSऑ Wঅ_SञHM _F७ऑ_JSऑ

3FXYF[NYJQSञ UWTHJX SFGऑOJSऑ

/*).3*ब3࣪ +1*=.'.1.9& Kअ_T[ञ [XYZU ॶNWTPञ WT_XFM 255 UWT ‫ܫ‬J]NGNQSऑ UQअST[अSऑ XYWNSLঅ F XSFISऍ SFUअOJSऑ 2F] 5T\JW (TSYWTQ HM^YWअ XUWअ[F _FXYऑSहSऑ 7T_ॷN७NYJQSऍ F PTRGNST[FYJQSऍ XJ XYअ[FOऑHऑRN +;* X^XYऍR^ -^GWNISऑ SFGऑOJSऑ GFYJWNJ N J]YJWSऑRN _IWTON XY७ऑIF[ऍMT UWTZIZ 3TZ_T[ऍ SFUअOJSऑ [J XUTOJSऑ X [^UऑSFभJR 7(9 8\NYHM _अQTঔSऑ _IWTO /JISTIZHMञ IJXNLS X 7(9 5T\JW )JXNLSJW Sअ[WMT[ञ SअXYWTO

1*-0࣪ .389&1&(* /JISTIZHMऍ SFUTOJSऑ )( F &( [XYZUঅ .SYJLWT[FSऍ ७JॷJSऑ &55 5७JISFXYF[JSऍ STWR^ UWT IQJ भJXPञHM XRहWSNH

8

78

.34;&9.;3ࣶ )*8.,3 ऀभNSSञ HMQFINभ 9NHMञ GJ_छIWঔGT[ञ HMQFINHऑ [JSYNQअYTW 0TRUFPYSऑ F QJMPऍ YहQT _ TITQSऍMT MQNSऑPZ 4HMWFSF .5 ;MTISऍ UWT [SNY७Sऑ NSXYFQFHN

8(-ࣲ2&

M M V M S Z R M M T

R M M T

J M M J M J R M M J R F F O M D P P M P

S M E P P P P T

P P P K D C I M M T R D R V


11 | 2021

Power Storage DC Objednávkové číslo

4.0 IHP040N1AE0

6.0 IHP060N1AE0

6600 W 2 (paralelní zapojení možné) 1 12 A (24 A v paralelním režimu) 700 V 150 V / 40 W 140 V ... 1000 V 265 V ... 800 V 1000 V Weidmüller PV-Stick (MC4 kompatibilní)

9900 W

)( ;89:5

Max. doporučený DC výkon MPPT Vstup na MPPT Maximální DC proud na MPPT Síťové DC napětí Zapínací DC napětí / výkon Rozsah DC napětí MPP rozsah napětí Maximální DC napětí Typ konektoru '&9*7.4; ः ;89:5

Rozsah DC napětí Maximální nabíjecí / vybíjecí proud Maximální nabíjecí / vybíjecí výkon Typ konektoru

120 V ... 600 V 20 A / 20 A 9220 W / 4000 W Weidmüller PV-Stick (MC4 kompatibilní)

9220 W / 6000 W

&( ; ः89:5 8ࣶॼ4; ः 574;4?

Jmenovitý výkon AC Maximální činný výkon Maximální zdánlivý výkon Jmenovitý proud AC na fázi Maximální proud AC na fázi Jmenovitá frekvence Rozsah frekvence Max. zapínací proud Max. poruch. proud (RMS) Jmenovité AC napětí Rozsah AC napětí Faktor zkreslení (THD) Faktor jalového výkonu (cos fí) Ochrana před ostrovním provozem Monitorování uzemnění Dodávka DC energie Potřebné fáze, síťové připojení Počet fází s dodávkou Monitorování síťového napětí Připojení AC

4000 W 4000 W 6300 VA 5,8 A 9,1 A 50 Hz / 60 Hz 45 Hz ... 65 Hz 9,1 A, 0,1ms 285 mA 230V / 400 V (L1, L2, L3, N, PE) 180V ... 290V ‹ 2% při jmenovitém výkonu 1 (rozsah nastavení 0,8 cap….0,8 ind ) Ano RCD ‹ 0,5% In 3 (L1, L2, L3, N, PE) 3 3-fázové Pružinové svorky

6000 W 6000 W 6300 VA 8,7 A 9,1 A

;ः0434;ࣲ 5&7&2*97>

Spotřeba energie Maximální účinnost (FVE-SÍŤ) Evropská účinnost (FVE-SÍŤ) Průměrná účinnost FVE-SÍŤ 1) Průměrná účinnost FVE-BAT 1) Průměrná účinnost BAT-SÍŤ 1) Průměrné zpoždění / doba ustálení Topologie 489&93ࣶ ऀ)&/*

Přepínač FV – DC Přepěťová kategorie DC Přepěťová kategorie AC Komunikační rozhraní Displej Chlazení IP krytí Max. instalační výška Max. relativní vlhkost vzduchu Typická hlučnost Rozsah provozní teploty Druh instalace Rozměry (výška x šířka x hloubka) Váha

‹ 4,0 W 98,16% 97,60%

0,1s / 0,4s Beztransformátorová

98,16% 97,70% 96,30% 96,60% 95,40%

1) Průměrná účinnost s kombinací s a RCT Power Battery 11.5

Integrovaný II III WI-FI, LAN, RS485, multifunkční relé, 4 x digitální vstup, 2 x digitální vstup/výstup LCD dot matrix 128 x 64 osvětlený zz IP 42 2000 m 5 – 85% (nekondenzující) ‹ 35 dB -25°C … 60°C (40° při plném výkonu) Nástěnná montáž 570 x 585 x 200 mm 30 kg

'*?5*ब3489 3472>

Třída ochrany Chování pro přetížení Osvědčení EMV Bezpečnost Záruka

1 Posun pracovního bodu CE, VDE-AR-N 4105:2018-11, EN 50549 EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 10 let

9 9 Sě¯SDGÝ GRWD]ı QHY£KHMWH NRQWDNWRYDW QDģH ]£ND]QLFN« FHQWUXP 800 333 380 | argos@argos.cz

79


ARGOS BULLETIN

P O

)

POWER STORAGE DC 8.0 | 10.0 ON-GRIDOVÉ HYBRIDNÍ '&9*7.4;ࣲ 2स3.ब* 574 7*?.)*3ब3ࣶ & 042*7ब3 .389&1 &(*

M M V M S Z R M M T

'

R M C

;

;>840࣪ ऀब.33489

)[F SJ_अ[NXQऍ 255 YWFHPJW^ U७JUऑSFYJQSऍ IT UFWFQJQSऑMT WJঔNRZ *[WTUXPअ छभNSSTXY #

Dynamické nastavení výkonu - vhodné i pro pro systémy s nulovým přívodem .SYJQNLJSYSऑ ७ऑ_JSऑ ZPQअIअSऑ JSJWLNJ 3FXYF[NYJQSञ UWTHJX SFGऑOJSऑ

/*).3*ब3࣪ +1*=.'.1.9& Kअ_T[ञ [XYZU ॶNWTPञ WT_XFM 255 UWT ‫ܫ‬J]NGNQSऑ UQअST[अSऑ XYWNSLঅ F XSFISऍ SFUअOJSऑ 2F] 5T\JW (TSYWTQ HM^YWअ XUWअ[F _FXYऑSहSऑ 7T_ॷN७NYJQSऍ F PTRGNST[FYJQSऍ XJ XYअ[FOऑHऑRN +;* X^XYऍR^ -^GWNISऑ SFGऑOJSऑ GFYJWNJ N J]YJWSऑRN _IWTON XY७ऑIF[ऍMT UWTZIZ 3TZ_T[ऍ SFUअOJSऑ [J XUTOJSऑ X [^UऑSFभJR 7(9 8\NYHM _अQTঔSऑ _IWTO /JISTIZHMञ IJXNLS X 7(9 5T\JW )JXNLSJW Sअ[WMT[ञ SअXYWTO

/*)34):(-࣪ .389&1&(* )( F &( UQZL UQF^ U७NUTOJSऑ .SYJLWT[FSअ RTGNQSऑ FUQNPFHJ 7(9 5T\JW &55 'J_ SZYSTXYN NSYJWSJYT[ऍMT U७NUTOJSऑ P छXUहॷSऍRZ XUZॷYहSऑ

:ও.;&9*180> 5६ࣶ;स9.;ࣲ 74?-7&3ࣶ 2ZQYNKZSPभSऑ 1() INXUQF^ 1&3 F <1&3 7(9 5T\JW 5TWYFQ UWT ZঔN[FYJQXPञ U७ऑ[हYN[ऍ TSQNSJ RTSNYTWT[अSऑ [ञWTG^ +;* 2ZQYNKZSPभSऑ PTRZSNPFभSऑ IJXPF UWT U७NUTOJSऑ Wঅ_SञHM _F७ऑ_JSऑ ;MTISऍ UWT \FQQGT] SFGऑOJHऑ XYFSNHJ YTUSऍ XUNWअQ^ YJUJQSअ भJWUFIQF

.34;&9.;3ࣶ )*8.,3 ऀभNSSञ UFXN[Sऑ HMQFINभ GJ_छIWঔGT[ञ F GJ_ MQZPZ 0TRUFPYSऑ YहQT _ TITQSऍMT MQNSऑPZ 3JOQJMभऑ XY७ऑIFभ [J X[ऍ PFYJLTWNऑ PL .5 PW^Yऑ ;MTISऍ UWT [SNY७Sऑ NSXYFQFHN

8(-ࣲ2& ?&54/*3ࣶ

J M M J M J R M M J R F F F D P P P

;

S b M E P P P P P T

4

P P K D C I M M T R D R V

'

T C O E B Z

10

80


11 | 2021

Power Storage DC Objednávkové číslo

8.0 IHP080N1AE0

10.0 IHP100N1AE0

13200 W 2 (paralelní zapojení možné) 1 14 A (28 A v paralelním režimu) 700 V 150 V / 40 W 140 V ... 1000 V 380 V ... 800 V 1000 V Weidmüller PV-Stick (MC4 kompatibilní)

16500 W

)( ;89:5

Max. doporučený DC výkon MPPT Vstup MPPT Maximální DC proud na MPPT Síťové DC napětí Zapínací DC / výkon Rozsah DC napětí MPP rozsah napětí Maximální DC napětí Typ konektoru '&9*7.4; ः ;89:5

Rozsah DC napětí Maximální nabíjecí / vybíjecí proud Connector type

120 V ... 600 V 25 A / 25 A Weidmüller PV-Stick (MC4 kompatibilní)

; ः89:5 &( 8ࣶॼ4; ः 574;4?

Jmenovitý výkon AC Maximální činný výkon Maximální zdánlivý výkon Jmenovitý AC proud na fázi Maximální výkon AC na fázi Jmenovitá frekvence Rozsah frekvence Maximální zapínací proud Maximální poruchový proud - RMS Jmenovité AC napětí Rozsah AC napětí Faktor zkreslení (THD) Faktor jalového výkonu (cos fí) Faktor zkreslení (THD) Dodávka DC energie Potřebné fáze, síťové připojení Poč et fází s dodávkou Připojení AC

8000 W 8000 W 10500 VA 11,6 A 15,2 A 50 Hz / 60 Hz 45 Hz ... 65 Hz 15,2 A, 0,1ms 285 mA 230V / 400 V (L1, L2, L3, N, PE) 180V ... 290V ‹ 2% při jmenovitém výkonu 1 (rozsah nastavení 0,8 cap….0,8 ind ) RCD ‹ 0,5% In 3 (L1, L2, L3, N, PE) 3 Pružinové svorky

9900 W 9900 W 10500 VA 14,5 A 15,2 A

;ः0434;ࣲ 5&7&2*97>

Spotřeba energie s vybitým bateriovým úložištěm 2) Maximální účinnost (FVE-SÍŤ) Evropská účinnost (FVE-SÍŤ) Průměrná účinnost FVE-SÍŤ 1) Průměrná účinnost FVE-BAT 1) Průměrná účinnost SÍŤ-BAT 1) Průměrná účinnost BAT-SÍŤ 1) Průměrné zpoždění / čas k vyrovnání Topologie 489&93ࣶ ऀ)&/*

Přepínač FVE - DC Přepěťová ochrana DC / AC Komunikační rozhraní Displej Chlazení IP krytí Maximální instalační výška Max. relativní vlhkost vzduchu Typická hlučnost Rozsah provozní teploty Druh instalace Rozměry (výška x šířka x hloubka) Váha

6W 98,60% 98,33% 97,78% 98,00% 97,33% 97,36% 0,1s / 0,4s Beztransformátorová

2)

1)

) Průměrná účinnost s kombinací s a RCT Power Battery 11.5

98,60% 98,35% 97,89% 98,00% 97,44% 97,48%

2) Hodnoty jsou měřeny podle pokyný pro účinnost RCT Power Storage 6.0 s RCT Power Battery 11.5

Integrovaný II /III WI-FI, LAN, RS485, multifunkční relé, 4 x digitální vstup, 2 x digitální vstup/výstup LCD dot matrix 128 x 64 osvětlený Pasivní - bezhlučné IP 42 2000 m 5 – 85% (nekondenzující) ‹ 35 dB -25°C … 50°C (40° při plném výkonu) Nástěnná montáž 570 x 585 x 200 mm 32 kg

'*?5*ब3489 3472>

Třída ochrany Chování pro přetížení Osvědčení EMV Bezpečnost Záruka

1 Posun pracovního bodu CE, VDE-AR-N 4105:2018-11, EN 50549 EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 10 let

11 9 Sě¯SDGÝ GRWD]ı QHY£KHMWH NRQWDNWRYDW QDģH ]£ND]QLFN« FHQWUXP 800 333 380 | argos@argos.cz

81


ARGOS BULLETIN

K objed návce poukaz ALZA.C Z Y KRGQ RWÔ .Ë

$.o1 %$/ o(.

3DWLFH D KOÀVLËH ,4 4XDG %DOâËHN VH VNOÀGÀ ] NV KOÀVLËĔ D NV SDWLF ō 2SWLFNRNRXāRYĘ KOÀVLË ,4 4XDG V RGGÔORYDËHP (802371) +OÀVLË NRXāH SUDFXMâFâ QD SULQFLSX UR]SWĘOHQÒKR VYÔWOD XUËHQĘ N EH]SHËQÒ DbVSROHKOLYÒ GHWHNFL SRĜÀUĔ 3URFHVQÔ DQDORJRYĘ KOÀVLË V GHFHQWUDOL]RYDQRX LQWHOLJHQFâ YODVWQâ NRQWURORX IXQNFH UHGXQGDQFâ Y QRX]RYĘFK VLWXDFâFK SDPÔWâ SRSODFKĔ D SURYR]QâFK GDW LQGLNDFâ SRSODFKX VRIWZDURYĘP DGUHVRYÀQâP D VDPRVWDWQRX SURYR]Qâ LQGLNDFâ 2GGÔORYDË YHGHQâ MH LQWHJURYÀQ GR KOÀVLËH 3DUDOHOQâ RSWLFNRX VLJQDOL]DFL O]H SāLSRMLW MDNR GRSOQÔN &HUWLğNDFH 9G6 *

ō 6WDQGDUGQâ SDWLFH KOÀVLËĔ ,4 4XDG (805590) 6WDQGDUGQâ SDWLFH SUR KOÀVLËH VÒULH ,4 4XDG 3āL Y\MPXWâ KOÀVLËH ] SDWLFH QHGRFKÀ]â N SāHUXĄHQâ NUXKRYÒKR YHGHQâ 'âN\ WÒWR RFKUDQQÒ IXQNFL O]H SURYÒVW WHVW LQVWDODFH SāHG YODVWQâ PRQWÀĜâ KOÀVLËĔ

10ks + 10ks

$NËQâ FHQD EDOâËNX

.Ë EH] '3+ 0QRĜVWYâ EDOâËNĔ MH RPH]HQR QD NV Akce platí od 1.9. do 30.11. Uvedená cena je bez DPH, hodnota poukázky je uvedena s DPH. 7\S SRXNÀ]N\ VH PĔĜH ]PÔQLW GOH DNWXÀOQâ ]ÀVRE\ 7LVNRYÒ FK\E\ Y\KUD]HQ\

82

2EM NöG


11 | 2021

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY $NËQâ FHQ\ GR Y\SURGÀQâ ]ÀVRE

+\EULGQâ PÔQLË *RRG:H 3648-EM

7āâIÀ]RYĘ K\EULGQâ PÔQLË 6HUPDWHF 607 . 7/

7DĄND YOQD V )9 [ [

-HGQ FHQD .Ë -39%

-HGQ FHQD .Ë -27%

-HGQ FHQD .Ë -30%

7UDQVSDUHQWQâ PRGXO )9( 0 :S

$;,ZRUOGSUHPLXP $& 0 6 )6 %%

)9( SDQHO 6LO)DE ZS FHORËHUQĘ =66,/ 1/

-HGQ FHQD .Ë -30%

-HGQ FHQD .Ë -30%

-HGQ FHQD .Ë -28%

REM Ë

REM Ë

REM Ë

O

ÁN D O

PR

VY

REM Ë

O

ÁN OD

PR

VY

REM Ë

REM Ë

6ROÀUQâ SDQHO %<' ZS PRQR ËHUQĘ UÀP

)9( SDQHO 6LO)DE ZS EODFN =66,/ 1/

)9( SDQHO /($3721 ZS

-HGQ FHQD .Ë -30%

-HGQ FHQD .Ë -28%

-HGQ FHQD .Ë -30%

O

ÁN OD

ÁN D O

R

PR REM Ë VY

PR REM Ë VY

O

O

ÁN OD

P VY

REM Ë

)9( SDQHO +7 6$$( ZS VWāâEUQĘ UÀP

)9( SDQHO +7 6$$( ZS ËHUQĘ UÀP

)9( SDQHO $0(5, 62/$5 $6 0 +& :

-HGQ FHQD .Ë -28%

-HGQ FHQD .Ë -28%

-HGQ FHQD .Ë -26%

O

ÁN OD

PR

VY

REM Ë

PR

VY

O

ÁN D O

REM Ë

O

ÁN OD

PR

PR

VY

VY

REM Ë

)9( SDQHO 8/,&$ ZS -HGQ FHQD .Ë -28%

O

ÁN OD

REM Ë

3¢(-(7( 6, 1$% '.8 1$ .21.5v71 352'8.7<" 0d7( '$/¦ '27$=<" 1HYÀKHMWH NRQWDNWRYDW QDĄH REFKRGQâ ]ÀVWXSFH QHER VH REUDĈWH QD QDĄL ]ÀND]QLFNRX OLQNX $5*26 ΂

DUJRV#DUJRV F]

&HQ\ MVRX XYHGHQ\ EH] '3+ D SODWâ GR Y\SURGÀQâ ]ÀVRE ,OXVWUDWLYQâ IRWR 7LVNRYÒ FK\E\ Y\KUD]HQ\ 9 SāâSDGÔ GRWD]Ĕ QÀV QHYÀKHMWH NRQWDNWRYDW

83


352o $5*26 (/(.752"

.'( 1d6 1$-'(7("

&HQRYÒ QDEâGN\ ='$50$

Ostrava - cent. sklad 1D 1ÀKRQX ΂ 800 333 380

Karviná 6 oHFKD ΂

Praha - Vestec 9âGHñVNÀ ΂

Brno 0DVQÀ E ΂

Krnov 3HWURYLFNÀ ΂

3URVWÔMRY 3OXPORYVNÀ ΂

Frýdek-Místek 1D SRāâËâ ΂

.URPÔāâĜ %âODQVNÀ E ΂

Tábor 0RVNHYVNÀ ΂

+DYâāRY 6WXGHQWVNÀ ΂

1RYĘ -LËâQ %HVN\GVNÀ ΂

7āLQHF .H 6WDGLRQX ΂

+DYOâËNĔY %URG -LKODYVNÀ ΂

Opava 8 &XNURYDUX ΂

8KHUVNÒ +UDGLĄWÔ 3UĔP\VORYÀ ΂

Hodonín %UQÔQVNÀ ΂

Pardubice 'UDĜNRYLFH ΂

9DODĄVNÒ 0H]LāâËâ +UDQLFNÀ ΂

Jeseník 7RYÀUQâ ΂

3HOKāLPRY 8 $JURVWURMH ΂

Neváhejte nám zaslat Váš projekt a my Vám ]GDUPD SāLSUDYâPH FHQRYRX QDEâGNX

.DONXODFH RVYÔWOHQâ SYÔWHOQĘ WHFKQLN QDYUKQH YKRGQÀ VYâWLGOD D VSRËâWÀ NROLN QD RVYÔWOHQâ XĄHWāâWH

2GERUQÀ ĄNROHQâ OGERUQâ ]ÀVWXSFL D ĄNROLWHOÒ QDĄLFK GRGDYDWHOĔ Y SURVWRUÀFK QDĄLFK SRERËHN

$5*26 VQâGDQÔ SQâGDQÔ D SUH]HQWDFH VRUWLPHQWX GRGDYDWHOĔ

9ÔUQRVWQâ SURJUDP 'RSUDYD ]ERĜâ ]GDUPD NÀNODGQâ GRSUDYD YËHWQÔ K\GUDXOLFNÒKR UDPHQD DbVNOÀSÔFâ SORĄLQ\ DĜ QD PâVWR VWDYE\

SRERËHN SR FHOÒ o5 Aktuální kontakty na www.argos.cz/kontakty

΂ Nevíte si rady? Kontaktujte naše zákaznické centrum:

+420 800 333 380 | argos@argos.cz | www.argos.cz


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.