Page 1

LapSim® Trénovací zařízení chirurgické zručnosti.


®

LapSim První volba Surgical Science vyvíjí vysoce kvalitní nástroje pro hodnocení, školení a certifikaci odborných medicinských pracovníků. S použitím ostré simulační technologie a širokého rozsahu znalostí potřeb medicinské komunity je společnost odhodlaná vyvíjet nástroje, které pomohou bezpečně vyškolit chirurgy rychlejšími systémy pro dosažení zručnosti, která se skutečně přenese do operačního sálu.


®

Systém LapSim

Výsledky jsou to, o co jde. Což je možná největším důvodem, že LapSim je všeobecně považován za nejlepší technologii chirurgické simulace ve světě. Základna našich uživatelů neustále roste a každá studie potvrzuje platnost našeho prohlášení - bezpečnější chirurgové rychleji. Jak je možné nacvičit chirurgickou zručnost bez ohrožení Basic Skills, Task Training a Camera Anatomy Training (základní zručnosti, nácvik úkolů, nácvik s kamerou v anatomii) obsahují stěžejní trénovací moduly vhodné pro začátečníky v laparoskopické chirurgii.

bezpečnosti pacienta? Díky moderní technologii to možné je a přitom nákladově efektivním způsobem. Lze obnovit chirurgickou zkušenost jakýmkoli způsobem kromě jediného – pacient nikdy není ohrožen. Čas jsou peníze. Ušetříte oboje. LapSim nabízí mnohem více než pár procedur a cičení bez pacienta. Základní systém je natolik flexibilní aby podporoval jakáýkoli počet

Přídavky jako jsou Cholecystectomy, Gyn, Suturing & Anastomosis a Appendectomy se snadno integrují do základního souboru Basic Skills a Task Training.

existujících a připravovaných přídavných modulů a dokáže objektivně vyhodnotit (a dokonce certifikovat) školenou osobu (praktikanta). Trénování se provádí bez požadavků na vybavení operačního sálu nebo i dohledu učitele. Jak uvidíte, podrobné studie ukazují, že investice do kompletní sestavy LapSim se vrátí za méně než za rok.

Aplikace pro skupinový nácvik (Team Training) jsou kompatibilní se všemi moduly.


Základní zručnosti

®

LapSim Basic Skills Osvědčený trénovací systém Je přizpůsobivý a stejně tak mnohostranně použitelný. LapSim Basic Skills umožňuje aby praktikant se naučil a procvičil rozsah základních dovedností, podstatných pro každého chirurga. Rozsah cvičení je od základní navigace až k pokročilému šití. Cvičení je možné individuálně přizpůsobovat aby pro každého bylo perfektní výzvou.

Snímky ze systému LapSim. Basic Skills nabízí široký výběr procedurálních cvičení při kterých si praktikanti mohou zdokonalovat své dovednosti v koordinaci, při zacházení s nástroji, zacházení se specifickými nástroji, šití a mnoho dalšího.


Practice makes perfect – Cvičení dělá dokonalost Mnoho z toho co nacvičíte s použitím Lap Sim Basic Skills je druh techniky, která se může snadno naučit, ale stále vyžaduje mnoho cvičení aby byla dokonalá. Pokročilé šití, koordinace a manipulace s více nástroji je několik příkladů těžších úkolů, kterým chirurg pravidelně musí čelit. Čím lépe budete připraveni, tím lépe je provedete. A to je dobrá zpráva pro pacienta stejně jako pro kliniku.

Objektivní vyhodnocení Jedním z nejsilnějších důvodů pro používání systému LapSim je schopnost systému objektivně vyhodnotit výkonnost uživatele na základě uložených dat. Každá procedura je digitálně zaznamenaná a uložená k prohlížení. To umožňuje používat LapSim ke skutečné certifikaci chirurgů pro různé úkoly a operace. Databáze výkonností je součástí programu a snadno se přemisťuje do budoucích rozšíření.

Trénování úkolů a trénování s kamerou v anatomii:

Modul Task Training je dle standardu FLS (Fundamentals of Laparoscopic Surgery) od Society of American Gastrointestinal Endoscopis Surgeons. Obsahuje 3 moduly: Peg Transfer (přenos kolíčku), Pattern Cutting (řezání tvaru), Ligating Loop (Podvazovací smyčka).

Trénování s kamerou v anatomii probíhá ve virtuálním břiše a zaměřuje se na správnou manipulaci s kamerou s přímou a s úhlovou optikou.

Více informací na str. 9


Poznejte zbytek rodiny Přednost použití přídavných modulů je v tom, že vyhoví specifickým požadavkům trénované osoby. Bez ohledu, zda jste všeobecný chirurg, gynekolog nebo odborník příbuzných oborů, LapSim se vám přizpůsobí.

Modul cholecystektomie přesně simuluje kritické kroky při často prováděných laparoskopických procedurách cholecystektomie. V první části je zasvorkován a odříznut vývod žlučníku a arterie. V druhé části je žlučník oddělen a

odstraněn od jater. Je to procedura obvyklá, ale nicméně přesto náročná. Jak víte, možné komplikace při chirurgii žlučníku mohou ohrožovatí život pacienta, také být velmi drahé pro kliniku.

SimPraxis™ je doplněk k systému LapSim System a společně vytváří prostředí kde studenti mohou dosáhnout důkladné kognitivní vnímání a vývoj psychomotorické koordinační zručnosti ruka-oko.

Modul Gyn module dává gynekologům realistické Přídavek se dodává kompletní s rošířeným rozsahem simulace čtyř procedur: tubální okluze, simulovaných nástrojů. Tento modul byl rozsáhle salpingektomie, salpingostomie a nejvíce náročnou: validován a dosahuje signifikantní zlepšení sutura myomu. dovednosti praktikantů před operací.

Modulární systém dovoluje téměř nekonečné přizpůsobení potřebám. Současně jsou dostupné přídavné moduly pro Cholecyctektomii, Gynekologii, Šití & Anastomózy a Apendektomii.


Suturing & Anastomosis umožňuje chirurgům nacvičit pokročilé úkoly šití a postupně zvyšovat svoje dovednosti. Přídavek má deset rozdílných trénovacích modulů, které nabízí trénink jak v přerušovaném, tak v kontinuálním šití a stehování. Obsahuje čtvercový uzel, chirurgický uzel a anastomozu strana ke straně.

Modul Appendectomy obsahuje smyčkovou (loop) techniku a různé techniky svorkování, kde uživatel může simulovat různé změny v patologií (komplikace apendicitidy, velikost atd.)

Apendektomie je jednou z nejčastěji prováděných operací. Trénování a příprava jsou zásadně důležité před vstupem do operačního sálu.

Je možné vyhodnocovat kritické kroky procedury a tím dávat důvěru operátorovi poněvadž je nucen se naučit správné chirurgické manévry.


Modernizace a podpora

®

LapSim vás vždy udrží v čele. Neustále systém rozvíjíme a zlepšujeme. Existuje snadný způsob jak zajistit abyste vždy měli prospěch z našich posledních výsledů. Váš LapSim nikdy nebude zastaralý s naší dohodou Update & Support agreement (jeden rok zdarma s každým novým nákupem LapSim). Naším cílem je aby systém LapSim byl vždy moderní (state-of-the-art) aniž by naši uživatelé museli pravidelně žádat o modernizace (update). Převezmeme odpovědnost, že při každém startu LapSim budete mít přístup k nejnovějšímu softwarovému řešení. Přes dohodu Update & Support (dostupná všem klientům, současným i novým) budete nejméně jednou ročně dostávat podstatné upgrady software a nová cvičení.

- Zlepšená didaktika a statistika - Aplikace skupinového učení - Obnovení Basic Skills - Spolupráce s B-Line Medical SimCapture - Přidání Sim-Praxis Interaktivního kognitivního traineru

- Jazyková adaptace - Přidání LapSim Task Training, 3 cvičební moduly - Více user-friendly rozhraní

- Video klipy z reálných operací - Nástroj pro návrh kurzů - Nástroj řízení databáze - Zlepšení zobrazení výsledků

- Nové nástroje a menu - Zlepšená grafika - Funkce záznam/přehrávání Nové cvičení: Cholecystektomie 2 - odstranění žlučníku


Team Training – skupinový nácvik S kamerou LapSim bude chirurg schopen trénovat společně s dalším personálem operačního sálu a tak se učit práci v realistickém prostředí. Technika práce s kamerou při operaci je nejdůležitější pro dobrý výsledek operace. Skupinový nácvik samozřejmě zvyšuje hodnotu investice do LapSim, poněvadž se zvyšuje počet uživatelů.

· · · · · ·

Realistický účinek ostření Proměnný zoom Nastavitelná intenzita světla Nastavitelná rovnováha bílé Různé úhly kamery Anatomické rozlišení

Kamerové anatomické cvičení Cvičení probíhá ve virtuální břišní dutině a je zaměřené na nacvičení správné manipulace s kamerou, vybavené rovnou a úhlovou optikou. Nastavení jakou je intenzita světla, zaostření a zvětšení (zoom) také mají účinek na dosažení výsledku.


Extenzivně prostudované. Univerzálně schválené. V gynekologii a ve všeobecné chirurgii. V průběhu poslední dekády byla laparoskopická simulace popsaná jako užitečná část chirurgického výcviku. Až do posledních let byl pro všechny VR simulace otázkou přenos účinků cvičení do operačního sálu. Avšak s posledními dvěmi publikovanými studiemi o VR-OR (od virtuální reality do operačního sálu), LapSim převzal definitivní vedení v dokázání, že realita se zlepšuje pomocí simulace.

Účinek trénování ve virtuální realitě na laparoskopickou chirurgii: randomizovaná kontrolovaná zkouška Klinická studie:“Effect of virtual reality training on laparoscopic surgery: randomized controlled trial“, provedená M.D. Ph.D. Christian R. Larsen z Rigshospitalet, Copenhagen, et. Al, byla publikovaná v British Medical Journal (e-publication, May 14, 2009). Studie ukázala že začátečníci gynekologové po absolvování strukturovaného školícího programu na LabSim mohou provádět laparoskopickou salpingektomii na stejné úrovni jako gynekologové , kteří mají za sebou 20-50 případů. Studie byla první používající VR-simulaci se zahrnutými procedurálními moduly, která prokázala transferovatelnost účinků trénování do výkonů na operačním sále. Od této publikace LapSim bezpochybně vede pokud jde o existující důkazy. Podívejte se video na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yp_4PJfiibQ

Obrázek z procedury Salpingektomie v LapSim.


Kontrolní skupina standartně postgraduálně školených lékařů (residentů) dělala třikrát více chyb a potřebovala průměrně o 58 % delší operační časy ve srovnání s praktikanty na LapSim.

Stále rostoucí počet universitních nemocnice ve světě používá LapSim software s pozoruhodnými výsledky. Ve skutečnosti, v průběhu minulých let bylo provedeno více studií s použitím našeho software než s jakýmkoli jiným v této oblasti. Čas a znovu výsledky jsou nezvratné v prokázání, že LapSim signifikantně zlepšuje chirurgickou výkonnost a je nejvíce účinným řešením, které je dnes dostupné pro chirurgické simulace.

Vědecká validace Nedávná studie* prokázala, že VR trénink na LapSim signifikantně zlepšuje objektivně vyhodnocený intra-operační výkon pro celou laparoskopickou cholecystektomii. Kontrolní skupina konvenčně školených residentů (postgraduálně školených lékařů) dělala třikrát více chyb a v průměru potřebovali o 58 % delší operační časy ve srovnání s lékaři trénovanými na LapSim. To se převádí do přímých prospěchů pro všechny zúčastněné – pacienty, chirurgy a klinikám. Tato studie byla publikovaná v American Journal of Surgery (2007). Další články o LapSim v renomovaných časopisech (peerreviewed) najdete na naší webové stránce a v online hledací medicinské databázi.

Střední a standartní odchylka intra-operačních objektivně zjištěných chyb u konvenčně školených lékařů a VR- trénovaných pro LC čísla 1,5 a 10.

Celkový průměr a standartní odchylka skore chyb udělaných v průběhu kompletní laparoskopické cholecystektomie.


Vedoucí úloha na trhu pomocí vysoce kvalitního software. Fotorealistické vytvoření napodobeniny skutečné chirurgie a podpora pro silovou zpětnou vazbu jsou jen polovinou toho, co dělá LapSim nejlepším softwarem pro chirurgickou simulaci. Další přednosti jsou v mnoha cestách pro přizpůsobení zkušeností učitelům a praktikantům. Aby uživatel nebyl zahlcen všemi možnostmi LapSimu je důležité pro učitele i jeho žáky nekomplikovné a intuitivní rozhraní (interface). Učitelský modul (Teacher Module) činí vytváření a přizpůsobování kurzů velmi snadným, jde přímo ke složitým detailům jako jsou pravděpodobnost krvácení a pohybování s kamerou. Školená osoba dostává okamžitě kompletní zpětnou vazbu s podrobnými statistikami.

Nástroj k vytváření kurzů (course design wizard) pomáhá učiteli navrhnout a upravovat kurzy. Ke kurzu lze přidávat úkoly k procvičení a přezkoušení.

Pomocí přehledu studenta může učitel snadno vstoupit a editovat data školené osoby a rovněž přidělovat školené osoby do rozdílných kurzů.


Didaktika LapSim obsahuje rozsáhlý didaktický soubor. Před začátkem cvičení si student může přečíst informační text o klinickém základu, jak se cvičení provádí, o chybách které dělají začátečníci a mnoho dalšího. Jsou obsažené video klipy ze skutečných operací a mluvčí provádí studenta při rozdílných částech operace.

Certifikace účastníků školení LapSim je možné použít k řízení kvality tím, že účastníci školení mohou být certifikováni na základě objektivních a srovnatelných dat. Mnoho universitních nemocnic v celém světě již LapSim používá jako certifikační nástroj a kurzy, které tyto nemocnice používají k certifikování chirurgů, jsou nyní distribuovány s každou instalací LapSim. Zaručuje to uživatelsky příjemné řešení, které počítá se strukturovaným tréninkem od začátku.

Před provedení cvičení si student/praktikant může přečíst o cílu operace, klinickém pozadí a může si prohlédnout video klipy ze skutečných operací, které se vztahují ke cvičení. Zpětná vazba je důležitá. Po každém dokončeném cvičení se objeví tabule s výsledky, která studentovi dává zpětnou vazbu o jeho výkonnosti. Při podržení myši nad parametry se objeví okénko obsahující více informací o výsledku a s nápovědou a tipy jak výkonnost zlepšit. Každý student má své přihlášení (login) a heslo (password). Po přihlášení může student vidět kurzy, které mu byly přiděleny, úroveň postupu a kterými kurzy už prošel.


Ekonomika použití VR technologie Kolik stojí hodina chirurgie ve vaší nemocnici? A kolik hodin je potřeba pro vyškolení lékaře aby se stal laparoskopistou? Při pořízení systému LapSim děláte rozumnou investici – takovou, která vrátí pořizovací náklady za méně než jeden rok. LapSim je nejen lepší, bezpečnější a více etickou cestou přípravy chirurgů než použití tradičních školicích metod – ale také je také profitabilní.

Time is money – čas jsou peníze – také v operačním sále. Není překvapující, že zde dochází k většině úspor jakmile začnete používat LapSim. Úspory času potřebného pro proceduru se podílí přibižně ze dvou třetin na celkových přínosech podle zprávy Frost & Sullivan o návratnostech investic * připravené společně s American Hospital Association v roce 2004. * Return on investment study for medical simulation training, 2004


Méně je více Studie pokračuje popisem detailů všech přímých a nepřímých úspor při použití VR technologie (virtuální reality) při výcviku chirurgů. Například: · · · · ·

Úspora času – operační sál nebo úspory procedurálních časů Redukce chyb – zahrnující komplikace a zrušení Méně poškození a poruch nástrojů Redukce nákladů na alternativní školení a výdělky z prodeje nácvikového času na simulátoru Finanční hodnota sníženého času ke zručnosti


Surgical Science. Od VR (virtuální reality) k OR (operační sál). Surgical Science vyvíjí vysoce kvalitní nástroje pro hodnocení, školení a certifikaci odborných medicinských pracovníků. S použitím ostré simulační technologie a širokého rozsahu znalostí potřeb medicinské komunity je společnost odhodlaná vyvíjet nástroje, které pomohou bezpečně vyškolit chirurgy použitím rychlejších systémů pro dosažení zručností, která se skutečně přenesou do operačního sálu. Společnost sídlí v Göteborgu ve Švédsku. Udržujeme těsné vazby s prestižními klinickými a akademickými institucemi celosvětově. Tato síť je jednou z našich hlavních předností. Stále pokračujícím výzkumem a těsnou spoluprací s medicinskou komunitou budeme pokračovat v poskytování prostředků ke zlepšení chirurgického výcviku a praxe.

Pro více informací prosíme navštivte www.surgical-science.com


10

Laparoskopický trenažér  

mivamed, zdravotnictvi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you