Page 1

ProAgri tegnologie vir die boer technology for the farmer

Augustus / August 2019 No / Nr 234 ISSN 1042 - 1558

Gratis / Free

NAMPO Kaap: Kry jou kaart binne

Kyk wie is almal daar

Stropers word slimmer

Besproei enige gewas, enige plek in Afrika www.agri4all.com

www.proagri.co.za


Redakteursbrief

ProAgri het onlangs die ADMA-skou in Harare besoek en ook ons nuwe ProAgri Zimbabwe / Botswana / Namibië-uitgawe aan die president van ADMA, Marco Garizio, bekendgestel.

A

s jy iets vat wat aan iemand anders behoort sonder om hom daarvoor te betaal, is dit diefstal. Jy kan dit op ’n ander manier probeer beskryf, soos “wegneem sonder vergoeding”, maar dit bly diefstal. As iemand my grond vat is dit ook diefstal, dit maak nie saak of daardie iemand ’n regering is nie. Om dit te probeer verbloem as “onteiening sonder vergoeding” verander nie die aard van die aksie nie. ’n Besluit is deur die parlement geneem dat Artikel 25 van die Grondwet verander moet word om dit vir die regering moontlik te maak om grond te steel sonder dat die howe hulle daarteen mag uitspreek. Dit word dus gesanksioneerde diefstal, maar dit bly steeds diefstal. Sedert die nuwe politieke bedeling

Op ons voorblad in 1994 in Suid-Afrika tot stand gekom het, is daar met groot lof oor die Grondwet gepraat wat algar se regte sou beskerm. Helaas, ’n Grondwet is net so sterk soos die wil van die meerderheidsregering. Op baie forums word boere gepaai met versekerings dat dit die uitsondering sal wees en dat landbou as prioriteitsbedryf beskerm sal word. Dit neem nie die beginsel van die saak weg nie. Die feit dat ’n regering dit nodig vind om die wette te verander sodat hy by sy eie burgers kan steel behoort vir almal ’n aanduiding te wees dat die meerderheidsparty klaaglik misluk het in die uitvoering van sy verkiesingsbeloftes om die massas te bemagtig. Die desperate optrede om die grondslag van ons ekonomie, naamlik eiendomsreg, te vernietig, gaan Suid-Afrika op die lang duur baie kos, baie meer as wat dit sou kos om maar die grond aan te koop. Om nie te plant nie omdat dit dalk kan hael, is egter ook nie die manier waarop ons in die boerderybedryf dreigende probleme hanteer nie. Dit bly beter om onsself soveel as moontlik ekonomies te versterk om regop in die stryd in te gaan as om voor die tyd oor te gee. In hierdie laatwinter-uitgawe kyk ons na tegnologie om volhoubare groei moontlik te maak. Lees gerus meer oor waterbesparende besproeiingsoplossings, slim stropertegnologie en frekwensies wat pesdiere verjaag. Boer slim! Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za

Inhoudsopgawe / Contents Voorbladartikel 3 Boer Agrico-groen met bloubessies Meganisasie 4 John Deere stroop ook data met die S700-reeks Gewasproduksie 9 Agriq Water dink eerste aan die boer 10 K2 Saad: Argentynse mielie word wyd in SA aangeplant 11 K2 Saad: Is dit nog sinvol om in Suid-Afrika te boer? Hulpbronbestuur 7 Tweede Agri Gauteng Ekspo vir opkomende boere 15 Kristalle is jakkalse se tier 16 How to get started with aquaponics NAMPO KAAP 19 Land Bank: Come talk to us at NAMPO CAPE 28 Spesiaal: NAMPO Kaap-kaart Kragdag 31 Kragdag boer nou ook saam 33 Agri4all

www.proagri.co.za

3

4

9

15

16

31

Spilpunte is net een deel van Agrico se totale waterbestuurpakket. Lees op bl 3 meer oor hulle slim beheerstelsels vir intensiewe verbouing van gewasse soos bloubessies.

ProAgri

Posbus 72707, Lynnwoodrif / Griseldastraat 202B Murrayfield, Pretoria Tel: 012-803-0667 www.proagri.co.za Copyright © 2013. All rights reserved. No material, text or photographs may be reproduced, copied or in any other way transmitted without the written consent of the publisher. Opinions expressed are not necessarily those of the publisher or of the editor. We recognise all trademarks and logos as the sole property of their respective owners. ProAgri shall not be liable for any errors or for any actions in reliance thereon.

Business-to-business: Agriculture ABC Apr - Jun 2019 39 252

ProAgri Redakteur tydskrif en aanlyn Annemarie Bremner > 082-320-3642 >annemarie@proagri.co.za Verslaggewers Du Preez de Villiers > 082-598-7329 >dupreez@proagri.co.za Benine Ackermann > 073-105-6938 >benine@proagri.co.za Jaco Cilliers > 071-893-6477 > jaco@proagri.co.za Bemarkingsbestuurder: Diane Grobler > 082-555-6866 >diane@proagri.co.za Bemarkers: Xander Pieterse > 079-524-0934 >xander@proagri.co.za Tiny Smith > 082-698-3353 >tiny@proagri.co.za Anelda Strauss > 074-424-0055 >anelda@proagri.co.za Gerhard Potgieter > 083-320-8135 >gerhard@proagri.co.za Johan Swartz > 071-599-9417 >johan@proagri.co.za Uitleg en ontwerp Esta van Niekerk Navrae Engela Botha > 012-803-0782 >engela@proagri.co.za Kantoorassistent Izel Zeelie > 012-803-0667 >izel@proagri.co.za Rekeninge Ronel Keet > 012-803-0667 >accounts@proagri.co.za Verspreiding en intekening Nita Volmer-van Zyl > 012-803-0782 >versprei@proagri.co.za Sakebestuurder George Grobler

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 1


Boer Agrico-groen met bloubessies

deur Annemarie Bremner

Hierdie bloubessies groei so lekker want hulle leef so lekker met net die beste water en voeding op die regte tyd.

“E

k voel nou in beheer van my boerdery,” vertel Ernst Myburg van die plaas Lekkerwater by Porterville. Ernst en sy vrou, Alana, het die groot stap geneem om hulle bloubessieboerdery na die volgende vlak te neem met die outomatisering en verbetering van die besproeiingstelsel. “Jy kan nie vandag bekostig om nie op die presisiewa te klim nie,” sê hy. Ernst sê hy was gewoond daaraan om krane met die hand oop en toe te maak en voor jy jou kan kry is jy besig om Blok A te versuip terwyl Blok B se bessiebosse dorstig toekyk. Nou voel hy soos ’n koning om van enige plek in die wêreld op sy selfoon te kan sien wat aangaan en veranderinge aan te bring indien nodig. Sy span onderdane is die tegnologieoplossings wat deur Agrico voorsien word. Agrico het saam met sy verskaffers gewerk om ’n pasmaakstelsel op die plaas te installeer. “Mense moenie aan Agrico dink as net ’n spilpuntmaatskappy nie,” sê Alfred Andrag, operasionele direkteur van dié gevestigde landboumaatskappy wat hard daaraan werk om die hele Suidelike Afrika Agrico-groen te maak. Spilpunte is een deel van Agrico se totale waterbestuurpakket. Agrico

spesialiseer ook in mikro-, drup- en turfbesproeiingstelsels en verskaf al die komponente soos pompe, kleppe, pype, filters, beheerstelsels en kundige ontwerp. “Om die stelsel op Lekkerwater lekker te laat werk, moes ons die water wat bo van ’n dam in die berg voorsien word, deur ’n pompstasie laer as die bessielande stuur,” sê Johan Burger, ontwerpingenieur van Agrico. Die water word met ’n drukpomp deur ’n AZUD-filterbank gestuur om enige onsuiwerhede uit te haal. Na die filterbank word die kunsmismengsels en biologiese bemesting bygevoeg en die pH aangepas, alles volgens die bessies se behoefte. Die rede waarom die pompstasie laer moet wees, is om die opbou van lug in die pype te verhoed. Die bessies word nie met een aanhoudende stroom water besproei nie; dit geskied polsend. Johan sê: “Jy wil eintlik die plant die hele dag, terwyl hy groei, kosgee met die verrykte besproeiingswater, maar jy wil hom ook nie versuip nie. So die water loop byvoorbeeld vir vyf minute op ’n slag elke 30 tot 40 minute. Daar is kleppe wat keer dat die water terugloop, want die ideaal is dat die pype die hele tyd vol water moet bly,

sodat daar dadelik in die kort besproeiingsiklus water toegedien word en nie eers ’n stroom lug nie. Die besproeiingsiklus se lengte word aangepas na gelang van die grootte van die plante en die omstandighede; of dit droog en warm is of ’n koel, klam dag. Dié metode van besproeiing maak dit ook moontlik om die vloeibare kunsmis so akkuraat as moontlik uit te meet en toe te dien. Die water se pH (suurheidsgraad) en EC (die elektriese geleidingsfaktor wat aandui hoeveel kunsmis in die water is) word deurlopend, op verskeie punte, gemeet en die verskillende tenks se kunsmismengsels word dan in wisselbare hoeveelhede by die water gevoeg. Die meting en toepassing word deur ’n rekenaar beheer. Akkurate toediening is baie belangrik; nie net vir die plante se behoeftes nie, maar ook om neerslag in die pype, verstoppings en die opbou van soute in die grond te voorkom. Die kunsmissoorte kan nie voor die tyd gemeng word nie, want die chemikalieë kan met mekaar reageer. Nadat elke middel toegedien is, maak die hooflyn ’n draai of twee om turbulente vloei en behoorlike vermenging te verseker. Daar word ook wanneer nodig waterstofperoksied of verrykte suurstof in die water gedoseer om neerslag te voorkom. Die krane na die verskillende blokke sit ook in die pomphuis en word outomaties deur die rekenaar oop- en toegemaak. Ernst sê die filterbank en pompstasie is so ingerig dat hy kan uitbrei om tot 20 hektaar se besproeiing te bestuur. Hy hoef ook nie net bloubessies te plant nie en kyk tans na sitrus. Die bestaande stelsel kan net aangepas word om daarvoor voorsiening te maak. “Dit haal al die pyne uit besproeiing uit; dis soos ’n droom,” sê Ernst. Kontak Alfred Andrag by 082-8241214 of 021-950-4111 of stuur ’n e-pos na alfred.andrag@agrico.co.za om Agrico-groen te boer.

1

3

4

2 5

So lyk die netjiese pompstasie op Ernst Myburg se plaas, Lekkerwater, by Porterville. Die drukpomp (1) stuur die water deur die filterbank (2). Van die kunsmistenks (3) af word die mengsels outomaties uitgemeet en ingemeng na behoefte (4) voordat dit na die verskillende hooflyne gevoer word volgens elke plantblok se behoefte met krane (5) wat deur die rekenaar oop- en toegemaak word. www.proagri.co.za

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 3

Voorbladartikel

Minder moeite; meer akkuraatheid:


Meganisasie

So nuttig as kan kom: John Deere stroop ook data met die S700-reeks deur Du Preez de Villiers

J

ohn Deere se nuutskeppings en nuwe produkte ken geen einde nie. Die S700-reeks is die jongste in hulle stroperafdeling en die vernuwende tegnologie wat die masjien bevat, is onverbeterlik... tot die volgende model uit die fabriek ry... John Deere se bemarkingspan doen ook baie moeite om die boere met raad en daad te bedien. Hulle het voor NAMPO ՚n S780-stroper met rusperbande na Suid-Afrika gebring. Die nuweling het die S700-reeks-strooptoer vanaf Winterton in Natal, regoor die oostelike mieliestreek, by NAMPO en in die weste onderneem om homself aan die boere bekend te stel.

“Die S700-reeks se metings is besonder akkuraat,” sê Werner Prinsloo, produkspesialis vir stropers. “Ons het op die punt gekom waar ՚n boer nie meer sy kaarte hoef te ondersoek om teenstrydighede te vind nie. Die feit dat hierdie stroper homself deurlopend kalibreer maak dat jou data baie akkuraat is.” Die S700-reeks bestaan uit die S760 (249 kW), S770 (278 kW), S780 (353 kW) en die S790 (405 kW). Die eerste twee modelle het elk ՚n 10 600 liter graantenk en die twee grootste modelle se allemintige graantenks hou 14 100 liter. Die rusperbande is feitlik onderhoudsvry. Daar moet elke 500 uur na

Wessel Oosthuizen, projekbestuurder, het ՚n omvangryke lesing oor al die funksies van die S700-stroperreeks gegee. Die nuwe rusperbande beloof om stewig vas te trap en grondverdigting aansienlik te verminder, en die twee kameras (links bo) wat die graangehalte deurlopend moniteer, gee vir die boer ՚n oog binne-in sy stroper. Die kameras is deel van die stroper se kunsmatige intelligensiestelsel wat veranderinge kan aanbring na aanleiding van wat dit op die kameras sien. 4

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

Die Vereeniging-demonstrasie van die S700-Strooptoer is op Casper Willemse en sy seun, Herklaas, se plaas, Vlakplaas, aangebied. Hulle het self S770's aangeskaf om hulle mielies vinniger, makliker en doeltreffender te stroop. die olie gekyk word en elke dag moet die bandspanning net nagegaan word. Die rusperbande kan ՚n spoed van 40 km/u op die pad handhaaf en die stroper is dus ook toegerus met ՚n 40 km/u ratkas. Die rusperbande is beskikbaar in breedtes van 24 duim (610 mm), 30 duim (762 mm) en 36 duim (914 mm), en is uit een stuk rubber gegiet. Die Vereeniging-been se demonstrasie is in samewerking met Senwes Toerusting op Casper Willemse en sy seun, Herklaas, se plaas, Vlakplaas, aangebied. ProAgri het die lekker informele boeredag bygewoon. Boere kon na die tegniese besonderhede van die S780 luister soos wat Wessel Oosthuizen, projekbestuurder, dit uitgelig en verduidelik het terwyl hy om die stroper beweeg het. Boere is ook die geleentheid gegun om self in die stroper te ry en kon die tientalle John Deere-kundiges wat teenwoordig was, allerhande moontlike vrae vra. “Van die S600- na die S700-reeks is die binnewerking basies dieselfde,” sê Wessel, “maar die nuwe verbeteringe sal jou verseker makliker, geriefliker en vinniger laat klaar stroop.” Daar is heelwat veranderinge in die kajuit. John Deere noem dit nou ՚n Premium-kajuit, want dit het beter sig en beligting, meer ruimte en bergplek, ՚n passasiersitplek en yskas in. “Die sitplek kan nou vyftien grade na regs en sewe grade na links draai sodat die operateur makliker die punte van die groot tafels en plukkerkoppe wat ons deesdae kry, kan sien. Nou hoef hy nie sy hele lyf te draai nie,” sê hy. “Die armrus, CommandArm™, en die knoppies daarop is herontwerp vir beter beheer en om makliker verstellings te doen. Die beheerstok, Hydro www.proagri.co.za


Van die sprekers en lede van John Deere se oorsese senior bestuur wat die dag onvergeetlik gemaak het, is Ferdie Marx, streeks-alliansiebestuurder, John Deere Finance; Philip du Plessis, streeksbestuurder, John Deere; Ferdie Pieterse, uitvoerende bestuurder van Senwes Toerusting; Matt Arnold, bestuurder: Produkontwikkeling, John Deere VSA; Ramakant Garg, direkteur: Produkbeplanning, John Deere Indië; Gordon Culp, direkteur: Wêreldwye Oestoerusting en Vennootskappe, John Deere VSA; Matthias Berger, bestuurder: Produklynbeplanning, John Deere Duitsland; en Werner Prinsloo, produkspesialis: Stropers. Handle, waarmee jy vorentoe en agtertoe ry, is herontwerp sodat dit geriefliker en gemakliker in jou hand pas,” sê Wessel. “Die 4600 Command Center™skerm is ook groter en ՚n tweede skerm gee jou nog meer beheer om die beelde van die kameras en nuwe funksies dop te hou en te beheer. Die boere het vir ՚n voetrus gevra waarop jy jou voete kan rus en John Deere het geluister. Tegnologiese deurbrake Om deurlopend ՚n konstante en gehalte produk te lewer, het John Deere ՚n hele paar nuwe funksies in die S700-reeks ingebou: • Combine Advisor™ pas die werking van die stroper aan soos omstandighede verander met behulp van

verskeie funksies en tegnologieë soos die ActiveVision™, ActiveYield™, Active Terrain Adjustment™ en HarvestSmart™. ActiveVision™ gebruik twee kameras; een in die skoongraanhyser en een in die sterthyser, om die graan deurlopend te moniteer en die dorsmeganisme te kalibreer sodat dit presies soos die monster lyk wat jy aanvanklik vir hom ingevoer het. Combine Adviser™ verstel die dromspoed en waaiers, maak die konkawe oop of toe en stel die grondspoed sodat die stroper se graanmonster deurlopend lyk soos jy dit wil hê. ActiveYield™ meet outomaties en deurlopend die opbrengs en voginhoud met behulp van sensors en weegselle in die graantenk, wat die veranderinge in massa meet soos die graantenk voller word. Nou hoef

jy nie die stroper te kalibreer as jy na ՚n nuwe land beweeg of selfs ander graansoorte wil stroop nie. Active Terrain Adjustment™ help om graanverliese te verminder deur die siwwe te verstel as die stroper teen skuinstes stroop. HarvestSmart™ pas die grondspoed aan as die stroper oor kolle beweeg wat meer of minder opbrengs lewer, sodat die graandeurvoer konstant bly om verliese te verminder.

Tydens die boeredag is boere se geheue ook verfris met die nuwe en uitstekende opsies en voordele wat JD-Link, Expert Alert, John Deere Financial en John Deere se onderdele-afdeling bied. Die S700-reeks is gebou om die belangrike strooptaak geriefliker vir die operateur te maak en om vinnig en skoon te stroop sonder graanverlies.

Tydens die John Deere S700Strooptoer het boere kans gekry om in die S780 te ry en hulle te vergaap aan sy uitlaaispoed van 125 liter per sekonde.

Daar is nou twee skerms in die kajuit van die S700-stroperreeks om al die statistieke en kamerabeelde dop te hou en die bykomende funksies te beheer. www.proagri.co.za

Skakel Werner Prinsloo by 011-437-2600 of e-pos prinsloowerner@johndeere.com om meer van John Deere se S700-reeks uit te vind.

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 5


Hier is van die uitstallers en besoekers wat die skou bygewoon het: Michris Janse van Rensburg van Backsaver Farming Equipment het die opkomende boere gewys hoe sy kunsmistoedieners maklik sonder sukkel die kunsmis in die grond plaas. Hy het ook twee pryse by die skou weggegee in samewerking met ProAgri. Donald Masemola het ’n outomatiese enkelskootkunsmistoediener gewen en Walter Khoza het met ’n wielkunsmistoediener huis toe gegaan. Die wielkunsmistoediener bevat 8 kg kunsmis en die hoeveelheid wat toegedien word, kan fyn gekalibreer word.

Agri Gauteng, in vennootskap met Agri SA, het die tweede Agri Gauteng Ekspo van 7 tot 9 Augustus by Vleissentraal, Onderstepoort aangebied. Die skou is verbind daartoe om jong en opkomende boere bloot te stel aan ’n bedryf wat die moontlikheid bied om volhoubare werkskepping daar te stel, en dus armoedeverligting te bewerkstellig. Die ekspo het twee primêre doelwitte in gedagte gehad: • ‘n Inleiding tot ‘n bestaande landbouwaardeketting. • Praktiese blootstelling, opleiding en ontwikkeling van boerderypraktyke oor 11 fokusgebiede.

Drie besoekers aan die Agri Gauteng-skou saam met Izel Zeelie van ProAgri by registrasie. Elke besoeker aan die skou het ’n gratis ProAgri ontvang.

deur Benine Ackermann

Vin Marcantuono, Debbie Adams en Kobus Prinsloo van Nutri Feeds wys hulle verskeidenheid voerprodukte vir hoenders, beeste, skape, bokke en wild.

Marthie Nickols en Hano van der Merwe van Wisium by hulle stalletjie by die Agri Gauteng Ekspo. Wisium verkoop voermengsels wat hulle by boere se voer meng vir varke, hoenders, skape en wild.

Daar was ook verskeie beesrasse by die skou om Die veeveiling het baie belangstelling van nader te bekyk, asook ’n veiling: geniet. www.proagri.co.za

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 7

Hulpbronbestuur

Tweede Agri Gauteng Ekspo vir opkomende boere


Die Afriq Water-span by hulle kantoor in Tarlton is Karl Ueckermann, pakhuisbestuurder; Emmanuel Kazhazhe, pakhuisvoorman; Wynand Ueckermann, HUB; Hélana Ueckermann, administratiewe bestuurder, Justine Jansen van Vuuren, administratiewe beampte; Daniel Tsietsi, algemene werker en Joseph Ntshaba, algemene werker.

B

egrip vir alle boere se omstandighede het Afriq Water gelei om kostedoeltreffende besproeiingspakkette saam te stel wat enige boer of persoon wat sy eie groente kweek, in staat stel om ’n voet in die besproeiingsdeur te kry. “Met die gespesialiseerde gewasse wat ons vandag kry en met die besproeiingsmetodes wat elkeen van hierdie verskillende gewasse benodig, kan boere nie meer die waarde van besproeiing verontagsaam nie,” sê Hélana Ueckermann, administratiewe bestuurder van Afriq Water. “Ons doel is om bekostigbare en waarde-vir-geld besproeiingsprodukte aan enige boer te verskaf.”

Goukoppelpypstelsel Hélana se man, Wynand, is die HUB van Afriq Water en hy ken ’n gehalte produk as hy een sien. In 2015 het hy ’n moderne plastiekweergawe van ons

tradisionele staal-goukoppelpypstelsels in Turkye gevind en dit begin invoer. “Hierdie pype is van duursame, swart

Afriq Water se kliënte kom van heinde en ver om hulle kostedoeltreffende besproeiingstoerusting te koop. Hulle bestaan uit klein boere tot groot kontrakteurs. www.proagri.co.za

HDPE-plastiek vervaardig met oranje koppe van plastiek en word aanmekaar gesit met wrywingsweiswerk,” sê Wynand. “HDPE is in soveel opsigte beter as staal. Dit hou langer en gee eerder mee as om te knak as ’n trekker daaroor ry. Dit word ook makliker herstel as staalpype. HDPE is ook waardeloos vir diewe, dit is baie ligter as staal en kan makliker en met minder arbeid verskuif word. Ons HDPE-stelsel kos ook ’n derde van die prys van ’n staalstelsel en is geskik om groot oppervlaktes soos grasperke en dekgewasse soos hawer te besproei.” Wynand se planne het nie daar opgehou nie. Hy het verder gedink as net sy eie belange oor hoe om ’n boer vinniger, goedkoper en makliker aan die besproei te kry. Die HDPE-goukoppelpype se vervoer is duur, want die ses meter pype het ’n lang sleepwa of trok nodig. Wynand het toe verby die wrywingsweis gekyk en die koppe herontwerp sodat dit in die pype kon inskroef. Nou kan ’n boer goedkoper LDPE-pype by sy plaaslike verskaffer koop en steeds Afriq Water se moderne en duursame oranje koppelstukke gebruik. Die hele doendit-self stelsel word netjies in een houer verpak en kan ook verskeep word. ’n

Boer wat die duursamer HDPE-pype verkies, kan dit steeds by Afriq Water aankoop. Die selfdoen goukoppelstelsels kom in twee groottes. Die een is ’n 65-mm stelsel wat 3 800 m² tot 6 300 m² besproei, afhangende van die spasiëring tussen die laterale lyne en sproeiers, wat tussen 12 en 18 meter kan wees. Die kleiner stelsel gebruik ’n 50-mm hooflynpyp en 40-mm laterale pype. Die koppelstukke wat verskaf word, is genoeg om 3 600 m² te besproei.

Kontak Afriq Water se kantoor by 061-502-2547 vir meer inligting, of een van hulle agente: Henk Geyser by 082-654-7246 vir die Noorde van Suid-Afrika Johan Pretorius by 082-551-3391 vir projekte en installasies - Sentraal SA Ryno Burger by 063-053-8366 vir die Delmas- Witbank- en groter omgewing George Snyders by 082-745-6903 vir die Wes-Kaap en groter omgewing.

Dit is

kompetisietyd by

Afriq Water. WhatsApp jou naam, van, e-posadres en die antwoord op die volgende vraag na 061-502-2547. Vraag: Van watter materiaal is die goukoppelstelsel se pype wat deur Afriq Water verskaf word, vervaardig? Die wenner sal telefonies in kennis gestel word. Die prys kan nie omgeruil word vir kontant nie. Die besluit van Afriq Water is finaal.

Skryf in vir Afriq Water se kompetisie om ’n 50 mm/40 mm goukoppelstukpakket te wen. Inskrywings sluit 15 September 2019. Koöperasies en winkels wat belangstel in verspreiding kan Wynand Ueckermann by 082-4547880 skakel om afslagstrukture te bespreek. ProAgri 234 – Augustus / August 2019 9

Gewasproduksie

Afriq Water dink eerste aan die boer

Drupbesproeiing Kleinskaalse groenteverbouing word al hoe gewilder en Afriq Water is reg vir dié mark. Hélana sê drupbesproeiing werk vir gewasse wat meer gefokusde watertoediening nodig het, soos vrugtebome en groente. Hulle driplyn het by elke waterpuntjie 'n drukbeheertoediener wat sorg dat elk plantjie presies dieselfde hoeveelheid water per uur kry – na die behoefte van die plant. Dit is die mees watervriendelik metode beskikbaar. Afriq Water sal ook binnekort toegerus wees om mikrobesproeiingstelsels aan boere te lewer. Afriq Water het die kans aangegryp om in Suider-Afrika ’n voetspoor neer te sit. Hulle het reeds kliënte in Zambië, Tanzanië, Swaziland, Zimbabwe, Botswana en Namibië en is gedurig besig om nuwe grense oor te steek.


Gewasproduksie 10

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

www.proagri.co.za


www.proagri.co.za www.proagri.co.za

ProAgri 228 –234 Februarie / February 2019 ProAgri – Augustus / August 20191111


12

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

www.proagri.co.za


Trio Besproeiingsdienste (Edms) Bpk

Agente vir nuwe Reinke spilpunte (NOORDWES)

• Koop en verkoop gebruikte spilpunte • Agente vir nuwe Reinke spilpunte • Nuwe ratkaste en dryfmotors beskikbaar

Kontak ons by: 079-900-5848 062-424-5426 063-606-0002


K

ristalfrekwensies is doeltreffend, goedkoop om te gebruik en dit behels boonop geen kapitale uitleg nie. In die Karoo gons dit nou, want nie net Flippie Hoffman van Namibië se skape is nou veilig teen die jakkalse en rooikatte nie (lees meer in ProAgri 231); in Prieska is daar ook breë glimlagte! Giel van Niekerk is van Prieska en hy is in sy skik omdat die jakkalse nou wegbly van sy skape af. Hy het kameras waarmee hy die suipkrippe dophou en geen jakkals of rooikat suip meer water daar nadat hy by Agri Frequencies aangesluit het nie. Hulle kry ook nie spore van die roofdiere nie. Hoewel hy twee lammers verloor het, is dit ’n druppel in die emmer teenoor ander jare. Baks Laubscher van Marydale se spoorsnyers sien ook geen roofdierspore nie en hy merk op dat sy buurman se skape na aan sy grens kom wei, waar die frekwensies ’n buffersone skep. Ook kraaie wat die lammers se oë uitpik, word weggejaag. Aansluiting by Agri Frequencies kos net R10 per hektaar per jaar vir ekstensiewe boere. Daar is ook nog grootskaalkorting vir boere met groot grond, of waar verskeie boere gesamentlik bestel. Die uit-fase frekwensies is baie subtiel, maar is sterk genoeg om rotte en insekte te dood. Jakkalse en voëls vermy net die area omdat hulle lusteloos voel in die teikengebied. Plante gebruik 30% minder water met waterstrukturering wat ook oor die oppervlakte versend kan word; dit werk so goed soos ekstra reën. Die strukwww.proagri.co.za

turering help om water te suiwer en maak pype, ketels en waterverwarmers skoon. Bosluise, ander parasiete en vlieë word beheer, en alge in krippe en damme kan ook beheer word om arbeid te bespaar. Die frekwensies kan ook in-fase aangewend word om plante en diere beter te laat presteer, opbrengste te verhoog, gehalte en raklewe te verbeter.

Dieselfde metode word ook met groot sukses aangewend om insekte in gesaaides, vrugte en groente te beheer. Talle boere het reeds bevind dat die kristalfrekwensies beter beheer bied as chemiese middels. Daar is ook ’n reeks produkte om al die peste en plae op klein skaal te beheer met instrumente wat vir net R800 elk ’n gebied met ’n straal van 40 meter dek om pesbeheer toe te pas.

Hoe dit werk: Agri Frequencies gebruik foto’s van die roofdiere om hulle frekwensies mee te bepaal en daarmee berei hulle ’n teenfrekwensie voor wat daardie spesifieke spesie kan beheer. Hierdie foto’s word deur ’n kwantumaftaster gekopieer in kristalpoeier, waar dit geberg word vir latere gebruik. Die frekwensies in die kristalpoeier word dan met ’n verdere apparaat, ’n kwantumsender, na enige plek op aarde gestuur met behulp van ’n lugfoto. Die proses is baie akkuraat – dit teiken slegs die gekose spesies en slegs op die teikengebied. Die boere kan ook self seker maak dat hulle die frekwensies ontvang deur ’n eenvoudige toets wat op die plaas gedoen kan word.

Só het die nuwe tegnologie ontstaan Jan du Plessis, eienaar van Agri Frequencies, sê hy het van kindsbeen af ’n belangstelling gehad in kristalle: “Ek bestudeer Piezo-elektrisiteit en energie al die afgelope 28 jaar; dit het begin as ’n stokperdjie. “My landbou-opleiding het meegebring dat ek talle toepassings in die landbou raakgesien en toe verder ondersoek het, veral om die gebruik van gifstowwe in die landbou te verminder.” Hy sê sy doelwit is om die peste en plae te stop sonder om die natuur met gif te skaad. Hy het lank navorsing gedoen om toerusting te ontwikkel om kristalenergie te versterk en te projekteer. “My eerste groot deurbraak het gekom toe ek daarin geslaag het om frekwensies van foto’s af te versterk en te kopieer; tweede was die proses waar ek kwantumsenders ontwikkel het om hierdie frekwensies te projekteer. Dit het my in staat gestel om op enige plek in die wêreld te werk met my frekwensies. “Ek was gereed om die proses mark toe te vat, saam met my broer wat my in al die ontwikkeling van toerusting bygestaan het. “Net toe maak ek die verdere deurbraak om al my toerusting te kwantumkoppel. Dit hou in dat ek nuwe foto’s van peste en plae inlees en dan is die frekwensies dadelik beskikbaar by alle kliënte waar hulle ook al is. “Ons het in Augustus 2017 met bemarking begin en tot vandag nog is die goeie resultate wat tevrede kliënte ondervind die beste advertensie. “Sedertdien het ons nog talle deurbrake gemaak, soos die beheer van swamme wat ek slegs deur middel van mikroskoopfoto’s kan doen. So kan ons nou selfs die boomkewers en hulle swamme wat soveel bome vernietig bestry en vrugte swamvry by hulle bestemming uitbring.”

Foto’s wat boere van roofdiere aanstuur stel Agri Frequencies in staat om die regte frekwensie na die plaas te stuur om die diere en hulle maters te verjaag.

Skakel gerus vir Jan du Plessis by 082-429-4055, stuur ’n e-pos na info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com.

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 15

Hulpbronbestuur

Kristalle is jakkalse se tier


Hulpbronbestuur

How to get started with aquaponics 80

% of entrepreneurs starting a business fail within the first 18 months (Forbes) – this is a scary statistic for anyone looking to start a new aquaponic venture. In this series we shall cover principles that will increase your success rate and reduce your risk for failure. You don’t have to be apart of the 80% that fail! Invest what you can afford to lose This statement is profound and can be summarised in two words, ‘start cheap’. In our aquaponic journey, we found that the vast majority of people are taking risks and chasing profits but neglecting the core principles that will ensure the longevity of their venture. Aquaponics is an industry that is riddled with business risks that you need to consider and then reduce. Consider the following smart ways (“aquaponic hacks”) to start off with:

DIY projects We shall discuss two of the most popular DIY aquaponic systems, the gravitybased NFT system (made of PVC) and the CHOP aquaponic system. NFT stands for Nutrient Film Technique. The NFT system is ideal for anyone and everyone on a tight budget. As with most systems, there are a couple of things that you need to consider to optimise your system and increase plant growth: NFT system should only have exposure to diff used light. This means that you should not leave your system in open sunlight – diff used light will keep your water at a stable temperature and prevent your plants from being damaged. Please read the section on lights and plants as well as the importance of water temperature control.

PVC sizing is important to avoid blockages in your system Consider the root systems of your plants. Plants with large tap-root systems are more likely to lead to blockages in your system. On https:// hydrotower.org/2018/07/20/how-toget-started-with-aquaponics/ you will find a video guiding you in the process of constructing your own NFT system. The CHOP (Constant Height One Pump) system is the most popular system among beginners as it is arguably the most efficient way to run an aquaponics system. This system, including it’s variant (Chop #2) is explained in detail by Murray Hallam who leads the industry in promoting commercial aquaponic systems. The picture below illustrates the typical CHOP system design (image by www. avazinternationaldance.org):

Aquaponic starter kits Several companies specialise in developing ready-to-go systems that are perfect for your initial experimenting. These systems range in size and price. If you are not sure where to start, search on Amazon for an aquaponic starter kit for a small investment: Experiment and adapt With this mindset, flexibility and adaptability are a competitive advantage. You succeed not by becoming too fixated on a single goal or outcome, but by being responsive to changes in the environment. By starting small you could have more than one experiential system, collecting data and analysing performance. The secret is optimisation in your country and climate – what works in Canada will not necessarily work in Africa. Consider light, humidity, legislation and temperatures in setting up your experimental systems.

The CHOP system was designed by Murray Hallam of Australia. “Greenhouse design – considering light” is an article that we wrote after we struggled to understand why certain greenhouse designs can only be found in certain climates; we didn’t take climatical differences into account. Understand what you do before you branch out and invest in something new – you might just find your niche in obtaining that in-depth understanding.

A NFT system can get you going to experiment with aquaponics. Photo: www.knutsonsharvest.com 16

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

Networking “If you don’t have an ecosystem of people you can tap into for support, to help out with, say, finding talent or just making contacts, it’s 20 to 30 times harder to get your business off the ground.” – Bryce Keane, co-founder, 3beards. It is interesting to note that when looking at aquaponics we are building an ecosystem, and the same principal should be applied to your business, build an ecosystem. Grow an organic www.proagri.co.za


sive breed with the idea to ultimately sell your fish. Conclusion Purposeful design, experiential farming and an investing mindset (“invest what you can aff ord to lose”) makes for success rate far above the 20% mentioned in the introductory paragraph. Apply the principles discussed above and you will increase your chances of success drastically. Make that profitable aquaponic venture a reality!

In this system around 30 different types of leafy vegetables and herbs are thriving together. network by reaching out to aquaculture farms, plumbers, botanists and any other persons who could add value to your venture and life. We started our business by reaching out to an aquaponic farm in South Africa, and they influenced some of the business decisions that we have made. They raised concerns and advised us when we needed guidance in our decision making, just like parents who are looking after the best interests of their children. Please support them by visiting their website; www.ksba.co.za. Build an ecosystem with purpose In this last section, we don’t want to advise you start with certain plants or species as the purpose behind your system should be the driver here. In this decision, it is also very important to understand what plants will thrive in a mature system versus a new system. Plants that carry fruit tend to thrive in mature systems (for example tomatoes, cucumbers, and eggplants) where your leafy greens tend to thrive in either one (kale, spinach, lettuce, and herbs) due to the nutritional demand.

Let us break the intentions down in more detail: Commercial When your intention is to experiment with a small-scale commercial system, it would be wise to incorporate your envisaged fish and plant species. This will not only allow for comparable data, but it will ensure that you cross certain of the red tape in establishing your venture – in South Africa for an example we have to obtain numerous fish permits to farm with Nile Tilapia. This will make the transition from experiential farming to commercial farming smoother and it will promote informed decisions to be made. Residential When your intention is to feed your family, in any shape or form, it creates room for easier alternatives. Fish species like goldfish, catfish and koi make for excellent aquaponic fish species as they are hardy and can usually be obtained without the necessary red tape. These fish have different points of attraction – koi for example can be an investment if you invest in an expen-

Nile Tilapia is one of the best fish species to farm with commercially, as they are fertile, hardy, and grow fast. www.proagri.co.za

Microgreens can also be grown in aquaponics, explains Jeannette Molefe from Kleinskuur Aquaponics.

This article was published on https://hydrotower.org/. Visit the site for many more interesting articles on sustainable living. ProAgri 234 – Augustus / August 2019 17


18 1 8

Pr Pro ProAgri roAg ro Agr Agr gi2 234 34 – Aug 34 Augustus ugust ug stus st stus us / August A Augu ugu gust st 2019 20 201 20 01 19 NAMPO

www.proagri.co.za www ww.pr ww proagri. proag oa oag o a ag griri co co. c o za za


ProAgri ProAgri Z a m b i a

ProAgri South Africa was born 25 years ago and ProAgri Zambia 4 years ago, growing from strength to strength every month.

We now welcome our latest edition to the ProAgri family -

ProAgri BNZ Magazine This publication will pave the way to agricultural development, knowledge and trade with our northern neighbours in Namibia, Botswana and Zimbabwe Namibia Namibia

Zimbabwe e

Botswana

Contact Diane Grobler on 082-555-6866 or send an e-mail to diane@proagri.co.za for more information.


Land Bank has been a proud partner to South African farmers since 1912. Our long-term experience in the agricultural sector ensures that we do the business of financing the sector well. This means ensuring that we continuously innovate our offerings and seek for new ways to make the job of running your Agri business easier. Why not partner with us today? the specialist Agricultural Finance bank committed to walking the journey with you and helping you grow to greater heights.

20

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

www.proagri.co.za


Land Bank continues to reinforce its commitment to the agricultural sector through participation in NAMPO CAPE 2019.

T

he Land and Agricultural Development Bank will participate in the NAMPO CAPE exhibition, taking place from 4 to 6 September 2019 at Bredasdorp in the Western Cape. NAMPO CAPE, much like the more established NAMPO HARVEST DAY, is a diversified agricultural exhibition that provides an opportunity for producers and other role players in the agricultural industry to experience the latest technology and products on offer in the sector. As a key role player within the sector, Land Bank will exhibit at NAMPO to share its experience and expertise with all. On show at the Land Bank stand will be state of the art technology features such as the Geographical Information System that give precise information to farmers on their land. In addition, the Bank will showcase its

www.proagri.co.za www.proagri.co.za ww w www ww.p ww w.pr .p .p prroag oag oa agriri. ri.i.co co. c o..za o .za za

innovative Agri Models that focus on transformation and inclusivity in the Agri sector, amongst some of the activities planned over the three-day period. The bank will also showcase its unique offering of products and services, specially designed to meet the needs of farmers. These include products such as the 25-year term farm property purchase loan or the 12-year term loan on purchase of specialised implements. Land Bank Insurance Company (LBIC), the bank’s wholly owned subsidiary, will be on hand to walk customers through their short-term insurance offerings. These include crop insurance benefits as well as agricultural asset insurance cover. Land Bank’s action-packed

programme at NAMPO includes participation in the broader discussions of key matters along with other industry role players to tackle head-on the challenges that exist in the sector. Existing Land Bank clients, both established commercial and emerging farmers and all other NAMPO attendees, are welcome to visit Land Bank’s stand at the Voermol Hall stand number 218. The Bank’s professional and friendly staff members will be on hand to welcome all visitors to the stand and answer all their questions on the bank, while sharing with them the products and services on offer. For more information visit www.landbank.co.za.

Pro P ProAgri roAgr ro oA Agr Ag grri 2 g 234 34 3 4 –A Aug Au Augustus ug u gust ussttus us us / August Aug ugu ugu gusstt 2019 201 2 20 01 0 19 21 21

NAMPO

Come talk to us at NAMPO CAPE


076 325 1603 | 012 770 4360 BAKKIE UNITS TRAILER UNITS TRUCK UNITS CUSTOM UNITS

• Diesel bowsers • Fire fighters • Water bowsers • Pressure washers • Honey suckers • Aquaponic systems

• Flowbin sales - new or recon • Flowbin reconditioning • Flowbin adaptors & spares • Chemical de-canting systems • Pumps, hoses & fittings • Water harvest units

* 1 000L FIRE FIGHTER (BAKKIE SAKKIE) FROM R7 490

* 1 000L FIRE FIGHTER TRAILERS FROM R21 989

* 1 000L DIESEL BOWSER BAKKIE SKIDS FROM R4 350

* 1 000L DIESEL BOWSER TRAILERS FROM R21 089

* 1 000L PRESSURE WASHER SKIDS FROM R11 290

* 1 000L PRESSURE WASHER TRAILERS FROM R25 790

* 1 000L HONEY SUCKER BAKKIE SKIDS FROM R 13 790

* 1 000L HONEY SUCKER TRAILERS FROM R29 787

* 1 000L WATER BOWSER BAKKIE SKIDS FROM R7 490

* 1 000L WATER BOWSER TRAILERS FROM R21 989

ALL PRICES ARE EXCLUSIVE OF VAT.


NAMPO 26

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

www.proagri.co.za


NAMPO

Vervaardigers van: • Betonmure • Beton pallisadeheinings • Bees- en skaapdrinkkrippe • Bees- en skaapvoerbakke • Kuilvoerbunkers

www.demeyerbeton.co.za Navrae: 056-515-3847 / Dawie: 084-250-3846

www.proagri.co.za

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 27


ProAgri tegnologie vir die boer technology for the farmer

NAMPO KAAP

2019

4 September - 6 September

Br edas edasdor dor p

Niel Goldswain: 060-986-5594 niel@cropsystems.co.za


Uitlegbeplanning 2019

,158 ,159 160 ,123 ,122 121 110

45 27 28 15 5 167 168

www.radiclegroup.co.za Saal/Hall - Total 15


Sonpanele, kos, diere en vele meer deur Jaco Cilliers

Hope interessanthede en nuttighede wat almal se lewe kan makliker maak – dit is wat KragDag vanjaar weer vir die talle besoekers gewys het. KragDag is op die Diamantvallei-landgoed buite Pretoria aangebied en was vanjaar – soos elke jaar – ‘n enorme sukses. Elke jaar stroom meer boere en ander belangstellendes na KragDag, veral vir planne om onafhanklik van Eskom se wisselvallige en duur kragvoorsiening te raak. Vanjaar het KragDag vir die eerste keer ’n Landbou-Ekspo in samewerking met TLU-SA aangebied.

Charl Kemp was slaggereed om besoekers alles oor Avant se veelsydige werktuie te vertel. www.proagri.co.za

Hier is ’n paar van die landbou-uitstallers:

Boere was ingenome met Hermann Niebuhr se bekendstelling van Barnlab se verskeidenheid lekke en blokke vir skape, beeste en wild. Barnlab verskaf ook produkte vir perde, varke en pluimvee.

Johan Marais vertel meer oor Cap-Chur Voere se lekblokke en voerpille vir vee en wild.

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 31

Kragdag

KragDag: Wys slim planne


Kragdag

www.

TheSunPays co.za Solar panels

R569

from per Watt

100L Low pressure solar geyser from

R3 290

200 Ah Auxiliary tank AGM included. Gel batteries

R4 595

112/24V 12/ 2/ 2 2 Submersible pump,

5kVA / 4kW 80 Ah h 48V 48V V

R8 795 082-515-1655 / 012-734-0915 on included shop.thesunpays.co.za

MPPT inverter from @

No installa

from R395 can w can wo work ork r from 1 or 2 x 280Watt panels, (Âą 1500l/h @ 8.5m)

All prices include VAT / Free delivery 100 km from Cullinan /

Full prices and specs on website 32

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 NAMPO

www.proagri.co.za


Boere regoor die land reken op Gallagher vir eerstklas elektriese heinings wat boewe en roofdiere uit hou en nuttige diere binne. Gallagher se wildsheining wat met batterye en sonkrag werk is veral gewild onder wildsboere. Lee-Ann Alexander van Gallagher spog met hulle KragDaguitstalling.

Boere is opgewonde oor die vernuftige spuitdip wat Tal-Tec nou bied. Sodra die skaap in die dip loop, sien strale hom en aktiveer die spuitproses.

Die Kalahari Red-bokras was ook verteenwoordig by KragDag 2019.

Skaapwerk is maklik met Tal-Tec se vernuftige kantelklamp.

Die Boranbul is ingenome met al die besoekers aan KragDag wat hom kom bewonder het. www.proagri.co.za

Döhne-Merino is ’n naam wat nie in Suid-Afrika bekendstelling nodig het nie en boere kon die mooi skape by KragDag van nader bestudeer. ProAgri 234 – Augustus / August 2019 33


Agri4all 34

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 35


Agri4all 36

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www. www

.com com

Pr ProAgri roA Agri 234 – Augustus / August 2019 37


Agri4all 38

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 39


Agri4all 40

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 41


Agri4all 42

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 43


Agri4all 44

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 45


Agri4all 46

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 47


Agri4all

We manufacture and supply

Agricultural Shade Net Tel: 011 412 3954 For more information, please visit www.plusnetgeotex.co.za For a quotation suited to your needs, contact us on: nets@plusnet.co.za 48

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 49


Agri4all 50

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 51


Agri4all 52

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 53


Agri4all 54

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 55


Agri4all 56

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 57


Agri4all

Die draad het kleiner gate (75 mm) onder tot op die hoogte van 990 mm en dan groter gate (150 mm of 300 mm) tot by 2,4 m. Asook beskikbaar in 1,2 m hoog met vertikale spasiëring van 75 mm. • Die volgende is belangrik:

Game King Veldspan®

• Die gebruik van droppers is opsioneel. • Dit is maklik en vinnig om op te rig. • Dit help om roofdiere te bekamp.

Verskaffers van kwaliteit versinkte draad en omheiningsmateriaal.

www.cwi-wire.co.za

|

TEL: 016-980-3111

W cater We t to t allll A Aquaponics i enthusiasts. Our training based off over 15 years of experience is hands on and practical. You will find our uniquely designed systems installed and in use at farms around Africa.

Areas of expertise: • Fish Breeding • Fish Farming • Hydroponic Production • Equipment Supply • Training & Consulting • System Construction • Commercial Farming

Use promo code 48 Kruger Road, ProAgri to President Park, get 15% off Midrand any training * Visits by appointment only course.!! course.

Phone: +27 10 065 0776 E-mail: info@ichthys.co.za https://aquaponics.africa 58

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

DAMVOERINGS en SEILE

DAM LINERS & TARPS

Silage Covers / Kuilvoer Seile

Jasper Hewitt Cell: 082-773-7544 Email: jasper@rotrixafrica.co.za Andries Bothma Cell: 079-959-3356 Tel: 023-342-3438 Email: sales@rotixafrica.co.za

Earth Dam Liners / Gronddamvoerings

Gauteng Tobie van den Heever Cell: 082 658 6054. Tel: +27(0)12-736-2121/2103/2323 tobie@iunlimited.co.za

Reservoir Liners / Reservoir voerings

Welded Mesh Dams / Maasdraad Damme

www.rotrixafrica.co.za www.

.com

Kantoor: 072-562-2658

Chicken Run Curtains / Hoenderhok gordyne

www.rainbowtarps.co.za ProAgri 234 – Augustus / August 2019 59


Agri4all

Damvoerings en seile Dam linings and tarps

Maasdraddamme / Mesh dams

Gronddamvoerings / Earth dam liners

Trokseile / Truck Tarps

Hoenderhokgordyne / Chicken run curtains

Opgaardamvoering / Reservoir linings

Kuilvoerseile / Silage Covers

072-279-3294

www.tatamatarps.co.za 60

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

Above is our Wright Ride on Mower, Ritlee 750 Industrial walk behind lawnmower, Ritlee slashers and mulchers, Ritlee wood shaver to make soft animal bedding, and the Ritlee 225 wood chipper also available in PTO, electric, diesel and petrol.

Join us at NAMPO Kaap 2019 – Stand no 72.

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 61


Agri4all

MEGANISASIEGIDS 2019

DIE GIDS BEVAT INLIGTING SOOS: • 31 trekker kW klasse van 30 kW tot meer as 400 kW • Werkstempo en brandstofverbruik • Koste per uur of per hektaar • Koste van selfaangedrewe stropers, spuite & kuilvoerkerwers • Voorbeeld om koste van hooimaak en kuilvoer te bereken • Voorbeeld van Meganisasie-beplanning

PRYS R350 Posgeld

uitgesluit

KONTAK KOOS LE ROUX BY koosleroux@live.co.za OF SKAKEL 082-828-9531

62

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Agri4all

www.

.com

ProAgri 234 – Augustus / August 2019 63


Agri4all 64

ProAgri 234 – Augustus / August 2019

www.

.com


Profile for ProAgri

ProAgri 234  

Lees gerus meer oor waterbesparende besproeiingsoplossings, slim stropertegnologie en frekwensies wat pesdiere verjaag.

ProAgri 234  

Lees gerus meer oor waterbesparende besproeiingsoplossings, slim stropertegnologie en frekwensies wat pesdiere verjaag.

Profile for marlien49