Page 1

ProAgri

tegnologie vir die boer technology for the farmer

Die ProAgri-lesersopname 2017 Word deel van die erkende geloofwaardige opname onder kommersiële boere. Ons bied drie opsies: 1. 2. 3.

1.

Koop vrae in die opname Skenk ‘n prys en geniet erkenning as borg Hoofborg

Koop vrae in die ProAgri-lesersopname

Die meeste maatskappye besef dat hulle soveel as moontlik inligting oor hulle kliënte moet bekom vir behoorlike kliëntediens, maar vind die proses van dataversameling ’n duur en skrikwekkende vooruitsig. ProAgri bied aan u die geleentheid om vrae in ons lesersopname te plaas. Die vraelys verskyn in die tydskrif en is ook elektronies beskikbaar. Die skakel na die elektroniese weergawe sal wyd versprei word deur ProAgri se kommunikasie op die sosiale media, ons elektroniese nuusbrief wat uitgaan na byna 5 000 lesers en deur ‘n QR-kode in die tydskrif. 40 000 eksemplare van die tydskrif word gedruk en na aktiewe, kommersiële boere in al 9 provinsies van Suid-Afrika versprei. Kontak ons voor 15 Desember 2016 om ’n paar strategiese vrae in die Lesersopname te plaas. Ons professionele navor-singsontleder sal u vrae hersien en indien nodig voorstelle maak om te verseker dat u die korrekte insig daaruit verkry. U data sal vertroulik hanteer word en u intellektuele eiendom bly. Wat sal u ontvang? U sal ’n diepgaande PowerPoint verslag ontvang wat die resultate van u vrae, sowel as die resultate van die demografiese inligting wat deur ProAgri versamel is, uitlig.

Byvoorbeeld: Watter nuwe ontwikkelinge is vir u as boer belangrik?

Pakket 1(3 pakkette beskikbaar)

R6 000

• 1 x geslote-einde Ja/Nee vraag bv. Besit u tans ’n trekker? • 1 x geslote-einde multi-opsie vraag bv. Watter tipe trekker verkies u (a) John Deere (b) Massey Ferguson (c) New Holland (d) Claas, (e) Ander? • 1 x oop-einde vraag bv. Waarom verkies u hierdie handelsnaam in trekkers? • ’n Volledige voorlegging van u resultate, asook ’n voorstelling van die resultate volgens verskillende demografiese groepe.

Pakket 2 (2 pakkette beskikbaar)

Demografiese veranderlikes sluit in: • Geslag • Ouderdom • Huistaal • Provinsie • Rol in landbou • Tipe boerdery • Omset van boerdery-bedrywighede • Internet-verbinding in gebruik • Taksering van boere se belang in nuwe ontwikkelinge Verder sal u ook ’n Excel-lêer met die rou resultate, wat u sal toelaat om u eie resultate met enige van die demografiese veranderlikes te kruistabuleer, ontvang.

R15 000

• 1 x geslote-einde Ja/Nee vrae bv. Besit u tans ’n trekker? • 3 x geslote-einde multi-opsie vrae bv. Watter tipe trekker verkies u (a) John Deere (b) Massey Ferguson (c) New Holland (d) Claas, (e) Ander? • 3 x oop-einde vrae bv. Waarom verkies u hierdie handelsnaam in trekkers? • ’n Volledige voorlegging van u resultate, asook ’n voorstelling van die resultate volgens verskillende demografiese groepe.

Pakket 3 (1 pakket beskikbaar)

R30 000

• 2 x geslote-einde Ja/Nee vrae bv. Besit u tans ’n trekker? • 5 x geslote-einde multi-opsie vrae bv. Watter tipe trekker besit u (a) John Deere (b) Massey Ferguson (c) New Holland (d) Claas, (e) Ander? • 5 x oop-einde vrae bv. Waarom verkies u hierdie handelsnaam in trekkers? • ’n Volledige voorlegging van u resultate, asook ’n voorstelling van die resultate volgens verskillende demografiese groepe.


2.

Skenk ‘n prys en geniet erkenning as borg

Prysborg 1 (onbeperk) Skenk ‘n produk wat boere kan gebruik met ‘n waarde van tussen R1 000 en R5 000 en ontvang erkenning met ‘n produkfoto en maatskappy-embleem in die tydskrif by die Lesersopname. Prysborg 2 (2 pakkette beskikbaar) Skenk ‘n produk wat boere kan gebruik met ‘n waarde van tussen R5 000 en R15 000 en ontvang ‘n halfblad-advertensie in die tydskrif by die Lesersopname. Prysborg 3 (1 pakket beskikbaar) Skenk ‘n produk wat boere kan gebruik met ‘n waarde van meer as R15 000 en ontvang ‘n volbladadvertensie langs die Lesersopname.

3.

Hoofborg

Neem Pakket 3 (R30 000) op om deel te neem aan die opname EN skenk ‘n prys met ‘n waarde van meer as R30 000. U ontvang: In die vraelys: • 2 x geslote-einde Ja/Nee vrae bv. Besit u tans ’n trekker? • 5 x geslote-einde multi-opsie vrae bv. Watter tipe trekker besit u (a) John Deere (b) Massey Ferguson (c) New Holland (d) Case, (e) Ander? • 5 x oop-einde vrae bv. Waarom verkies u hierdie handelsnaam in trekkers? • ’n Volledige voorlegging van u resultate, asook ’n voorstelling van die resultate volgens verskillende demografiese groepe.

Waarde: R30 000 • In die tydskrif: • Aanduiding as hoofborg van die Lesersopname op die voorblad van die November-

uitgawe waarin die vraelys verskyn. (Waarde R7 000) • Maatskappy-embleem op die vraelys – in die tydkrif en elektronies - as hoofborg.

(Waarde: R10 000)

• 1 x volbladadvertensie by die Lesersopname. (Waarde: R16 000) • 1 x gratis artikel oor die oorhandiging van die prys aan die wenboer.

(Waarde: R19 000)

• 1 x gratis promosie-artikel oor u maatskappy of produkte binne ses maande na die opname. (Waarde: R19 000) • Aanduiding as hoofborg van die Lesersopname op www.proagri.co.za vir 10 000 indrukke sowel as op ProAgri se elektroniese nuusbrief.

(Waarde: R5 000)

Totale waarde: R76 000 Borgskapwaarde: R106 000 Vir meer inligting skakel gerus vir: Annemarie Bremner ProAgri Tel: 082-320-3642 E-pos: annemarie@proagri.co.za Sperdatum vir besprekings: 15 Desember 2016

2017 Lesersopname  

2017 Lesersopname voorlegging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you