Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt November 2023

Page 1

Sognenyt

Herrested - Kullerup - Refsvindinge

SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER 2023

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs­ og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk.

Navngivning:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning foretages på www.borger.dk.

Dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henvendelse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendelse til sognets kirkeværge.

Navneændring:

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer.

Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt.

Det er en god idé at søge vejledning ved sognepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester:

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten.

Dåb:

Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.

Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.

Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge­ og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985.

Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 2 Deadline næste nummer: 9. november 2023 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk
Orientering om...

Efterårstanker

Her i præstegården nærmer vi os en milepæl. Vores søn Niels Frederik skal begynde i 0.klasse, på Refsvindinge Friskole d. 15. august. Det er et stort øjeblik for både børn og forældre, og en ny fase af livet som vi går ind i, som familie.

Det er noget, som vi går ind i med begejstring og en smule sommerfugle i maven. Og måske lidt bekymring.

Niels Frederik bekymrer sig om, hvordan det er forskelligt fra børnehaven. Om hvorvidt han kan finde ud af det han skal, og om han får nye venner. Hans forældre bekymrer sig om, hvordan og hvorvidt han vil komme til at trives.

Vi kan mærke, at han er klar til nye udfordringer – og vi har tillid til, at alt forhåbentlig nok skal gå godt – men nye begyndelser er altid fyldt med det uvisse. De er fyldt med alle muligheder for at gå både godt og skidt, og derfor er særligt overgangene så svære.

Nye begyndelser er fyldt af det uvisse, og det kan virke skræmmende. De fleste af os trives bedst i det vante og velkendte. Men nye begyndelser er også fyldt med muligheder. Muligheder for nye erfaringer og muligheden for at blive klogere på sig selv, og på livet.

Ligesom børn hele tiden lærer nyt om livet, bliver vi voksne heller aldrig færdige med at lære nyt. Nye udfordringer og muligheder, hvor man kan blive klogere på verden omkring sig, på andre mennesker eller på sig selv. Vi glæder os til at lære Niels Frederik at kende, som skolebarn, os selv at kende som forældre til et skolebarn og lige så stille finde os til rette i de nye vaner og rutiner, som følger med vores nye hverdag.

Vi ønsker jeg alle held og lykke i alle jeres udfordringers muligheder – og rigtig godt efterår!

Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Konfirmandindskrivning 2023/2024

Næste år vil konfirmandundervisningen foregå hver onsdag for elever fra Refsvindinge friskole, og hver torsdag for konfirmander fra 4­kløverskolen. Det vil forsat foregå i skoletiden, og efter aftale med skolerne.

Der er konfirmandtilmeldingsgudstjeneste for elever fra Refsvindinge friskole søndag d. 24. september 2023 kl. 10.30 i Refsvindinge kirke, og for elever fra 4­kløverskolen søndag d. 1. oktober 2023 i Herrested kirke kl. 10.30.

Begge steder vil der efter gudstjenesten være forældremøde med informationer om den kommende konfirmandundervisning, hvor alle forældre opfordres til at deltage – også hvis deres barn allerede er tilmeldt undervisningen.

Bemærk: Ovenstående anførte datoer er gældende, og man bør se bort fra datoer anført i forrige udgave af Sognenyt

Sognenyt September · Oktober · November 2023 3

At være kendt

Dag­ og ugeblade har ofte nogle afsluttende standardspørgsmål, når de interviewer kendte personer. For en del år siden var et af disse spørgsmål ”Hvilken historisk person beundrer du mest?”.

Jeg føler mig som kendt, da jeg ved dåben blev kendt af Gud, men blev selvfølgelig ikke spurgt, da det var helt andre kriterier, der var i spil, når kendte skulle udvælges. Var jeg blevet spurgt, eller bliver jeg spurgt i dag, ligger mit svar klar på læben ”Frihedskæmperen”.

Da jeg var dreng, havde vi et lille bibliotek i hjørnet af Refsvindinge Forsamlingshus, der hvor køkken­ og serveringspersonale i dag holder til.

Der lånte jeg for mere end 60 år siden en bog med titlen ”De sidste timer”. En bog fyldt med gengivelse af afskedsbreve, som gode danskere, der havde deltaget i kampen mod en besættelsesmagt, havde skrevet til pårørende ganske få timer før de blev henrettet i Ryvangen. Det var rørende læsning, og jeg husker hvordan tårerne trillede ned ad mine

kinder, mens jeg læste de kærlige, trøstende og hjerteskærende ord.

Historien gentager sig desværre, og vi skal huske at ære nutidens frihedskæmpere, der er villige til i yderste fald at ofre livet i troen på en verden, hvor vi kan leve i fred og frihed. Unge danske soldater lader sig frivilligt udsende til brændpunkter rundt i verden, hvor de er parate til, langt væk fra familien og trygge Danmark, at løbe store risici i en god sags tjeneste.

Dem skylder vi stor respekt, uanset om de er kendte eller ej. Det er med stor glæde, at vi efter Alle Helgen Fejring i kirken kan invitere til et foredrag i Forsamlingshuset, hvor tidligere feltpræst Knud Erik Kristensen vil fortælle om livet som udsendt, såvel i gode som onde dage.

Det kan styrke vores kendskab til disse frihedskæmpere.

Bjarne

Refsvindinge

Refsvindinge Forsamlingshus

Loppemarked

Lørdag d. 16. september 2023 kl. 10.00 –13.00 slår vi igen dørene op til loppemarked i Refsvindinge Forsamlingshus. Igen kan vi byde på et hus fyldt med gode spændende ”lopper”.

Har du brugbare ting, som du ikke har brug for kan du kontakte os på tlf. 50554378 for aftale om afhentning.

Halloween-arrangement

Som noget nyt vil vi i år lave et Halloween­

arrangement for børn og voksne. Det finder sted søndag, d. 29. oktober 2023 om eftermiddagen.

Der er endnu ikke helt styr på programmet, men vi skal naturligvis fremstille nogle flotte græskarhoveder.

Vildtaften

Fredag d. 24. november 2023 kl. 18.30 er det igen blevet tid til at sætte tænderne i en dejlig vildtmenu. I løbet af aftenen vil der blive et underholdende indslag.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 4

Bygnings- og kirkegårdssyn

Refsvindinge

En gang om året gennemgår menighedsrådet bygninger og kirkegård med bistand af vores bygningssagkyndige Aksel Andersen samt kirkegårdsleder i Nyborg Anders Beck Larsen. Hvert 4. år, næste gang 2024, er synet fastlagt af Provstiet, som deltager med deres bygningssagkyndige.

På en dejlig solskinsdag i juni afholdt vi syn i år, hvor vi blandt andet besluttede, at indgang til kirken, såvel gitterlåge samt dør, skal slibes ned og males.

Det var også på tide, kan man med god grund mene. Men, desværre er økonomien en afgørende faktor, når tiltrængte vedligeholdelsesarbejder skal igangsættes. Maleren er bestilt og arbejdet udføres i eftersommeren, hvor han også er bestilt til at slibe og male på Graverhusets gavl mod vest, så det kan modstå vejr og vind.

På kirkegården vil der i efteråret blive anlagt et nyt urnegravsted på plænen mod vest. Det vil blive udformet i lighed med de to eksisterende rondeller, hvor der i øjeblikket kun er 2 ledige pladser tilbage.

Biodiversitet er oppe i tiden, og godt for det. Vi deltager gerne, og har derfor besluttet at plante sommerblomster i et bredt bælte mod nord ved indgangen fra øst. Derfor er der nu lagt plastik ud, hvor blomsterfrøene senere skal sås. Det ser ikke kønt ud lige nu, men ved tanke om det smukke syn, der vil møde os næste sommer, er det til at holde ud.

Inspireret fra en kirke i Nordstrand i vores gamle grænseland vest for Husum, hvor årenes konfirmandhold gennem tider har plantet et træ, og sat et lille skilt med årstal, har vi taget ideen til os.

I efteråret vil kommende konfirmander på samme måde plante et træ på et udvalgt sted på kirkegården. Måske vil de senere ved en særlig begivenhed, bryllup eller dåb, kunne vise træet frem og fortælle, at lige netop det træ, var jeg med til at plante, da jeg gik til konfirmationsforberedelse.

Det var i korte træk en omtale af det, der rører sig lige nu. Men også en tilkendegivelse af, at menighedsrådet tager det store ansvar på sig at værne om vores gamle kirke, øvrige bygninger samt at have en kirkegård der fremstår smuk og fredfyldt.

Käte, Lone, Henning, Klaus og Bjarne Refsvindinge Menighedsråd

Ved høstgudstjenester bliver der traditionen tro pyntet smukt med blomster og frugter i kirkerne. Billedet viser et udsnit af pyntningen i Refsvindinge Kirke i 2022, hvor Majbritt og Louise havde ladet deres kreative evner komme til udfoldelse.

Årets høstgudstjenester i 2023 er berammet som følger:

Refsvindinge Kirke

Søndag d. 24. september kl. 10.30

Herrested Kirke

Søndag d. 1. oktober kl. 10.30

Kullerup Kirke

Søndag d. 8. oktober kl. 10.30

Sognenyt September · Oktober · November 2023 5
Forsidebilledet

Nyt fra Refsvindinge Landsbyråd

Refsvindinge Landsbyråd har nu bestået i 22 år. I de år har vi haft mange forskellige aktiviteter. Der har været et godt samarbejde på holdet, samt med forsamlingshuset og menighedsrådet. De to bedste aktiviteter er majstangsfesten og tænding af juletræet, som begge er blevet en tradition. Dette er lykkes, fordi vi har været et godt hold, og ikke mindst fordi vi har modtaget midler fra Nyborg kommune.

I år har vi fået bevilliget godt 160.000 kr. De 39.000 kr er til projektet på Banemarken, hvor der skal etableres 2 sheltere, borde/bænke sæt og bålplads. Der kommer geder til at afgræsse omkring den indtørrede sø i et par uger eller 3. Dette er Ingrid involveret i. Andre 39.000 kr er til reparation af det gamle sprøjtehus på Bækvænget, som vi har fået lov til at bruge som madkassehus. Det vil sige, et sted hvor cykelturister kan holde ind, spise deres mad og reparere cyklen.

Alle Helgen

Alle Helgen har sin oprindelse helt tilbage til 600­tallet, hvor de blev indført af en pave, til at mindes de kristne martyrer. Senere blev det en dag, hvor man mindes alle døde helgener, og i dag er det blevet til en dag, hvor vi mindes alle døde – og i særdeleshed dem, som vi savner.

Alle Helgen er en dag, hvor man mindes alle, dem som er døde. I kirken læser vi navnene op på dem, som er døde

Her kan dagplejemødre og børnehave lege, og skolebørn kan lære om naturen. Er der andre der vil bruge det, er det åben. Der er bevilliget 69.000 kr til julebelysning på træet ved bypumpen. Det skal med årene blive lige så flot belyst som træet i Ullerslev. Der er også bevilliget penge til udskiftning af pærer på juletræet ved forsamlingshuset.

Jeg har nu været formand i 21 år. Det har været spændende og sammen med holdet har det været målet, at få et godt socialt sammenhold i Refsvindinge. Vi synes, det er lykkes.

Nu er formandsposten givet videre til Ingrid Henneberg, og hun er allerede godt i gang, og hun er ivrig efter at få nye kræfter med i Landsbyrådet.

i sognet i løbet af året, og efterfølgende tænder vi lygter og lys, som vi sætter på gravene. Alle er velkomne i kirken til gudstjenesterne allehelgensaften, om man har mistet eller ej. Det er stemningsfyldte og højtidelige gudstjenester med lystænding og musikindslag, hvor der er plads til fordybelse og eftertanke – og ikke mindst til at mindes.

Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognenyt September · Oktober · November 2023 6

Kirkestafet søndag d. 10. september 2023

Herrested­Refsvindinge­Kullerup pastorat blev dannet d. 1. september 2019. Herrested indgik tidligere i et pastorat med Søllinge og Hellerup. Refsvindinge og Kullerup var før i pastorat med henholdsvis Ørbæk og Vindinge.

Refsvindinge og Kullerup kunne nu se frem til en reduktion af gudstjenester, da der nu kun var en præst til 3 kirker, mod tidligere en præst til 2 kirker. Det var derfor oplagt, at menighedsrådene opfordrede til, at man kunne benytte en af pastoratets andre kirker, når der ikke var gudstjeneste i eget sogn. Som en naturlig opfølgning på opfordringen planlagde menighedsrådene en kirkestafet i august 2020. Desværre måtte vi aflyse grundet Corona.

Nu forsøger vi igen med følgende program:

Kullerup kirke kl. 09.00. Der indledes med en bøn, hvorefter der er salmesang og endnu en bøn inden der bydes på kaffe med et rundstykke.

Rasmus Agertoft slutter med et kort indlæg om kirken, inden vi drager mod Refsvindinge.

Siden sidst

Døbte i pastoratet

10. juni: Liam Sascha Gjern Hansen, døbt i Herrested kirke

30. juli: Filip Wedel Persson, døbt i Kullerup kirke

13. august: Ebbe Halkjær Kudsk, døbt i Herrested kirke

Refsvindinge kirke kl. 10.30. Der indledes med nadverritual og altergang efterfulgt af salmesang. Der vil blive budt på en forfriskning inden Bjarne vil fortælle lidt om kirken. Derefter går turen videre til Herrested.

Herrested kirke kl. 12.00. Der indledes med bøn og salmesang. Rasmus Agertoft slutter med et kort indlæg om kirken, inden der bydes på en lettere frokost i Præstegårdshaven eller i Konfirmandstuen i tilfælde af dårligt vejr.

Alle er velkomne, og har man ikke mulighed for at deltage i hele stafetten, er man velkommen til at deltage i en eller to af kirkerne efter eget ønske.

Kirsten Hebjørn, Erik Willadsen og Bjarne Ivan Hansen

Bisatte/begravede:

20. juli: Hans Verner Hansen, bisat fra Herrested kirke.

15. august: Berit Kock, bisat fra Refsvindinge kirke.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 7

Månedens salmer i efteråret:

September:

868 Blinkende dråber

Mel: Erling Lindgren

Tekst: Ester Bock, 1994.

Blinkende dråber er en skabelsessalme, som fortæller om de særlige øjeblikke, hvor vi kan sanse det guddommelige. Det er de øjeblikke, hvor vi oplever skønheden, og ser os selv som en del af noget større. Hvert vers har et omkvæd, hvor det fremhæves, at det er Gud, som har sat disse mærker på jorden, for at vi kan kende ham, og løftes derved. Her i efteråret oplever vi naturen, som særlig smuk, og der kan vi søge de sanselige, og særligt ophøjende øjeblikke i naturens smukke farver.

1. Blinkende dråber fra træernes grene drypper i diset dal, blågyldne farver helt skarpe og rene lyser fra himmelens silkesjal, Gud har sat mærker på jord, vi kan så grunde på kodens ord og løftes derved.

Oktober:

809 Du lagde i det mindste frø

Mel: Erling Lindgren

Tekst: Michael Nielsen, 1998.

Du lagde i det mindste frø er en høstsalme, som handler om hvordan, selv det mindste frø, som Gud har skabt indeholder liv og kraft, som gives fra jorden og til os. Det er en salme, som takker for det under, at vi er til, og for at Gud sørger for os, ved at give os en jord, hvor vi har alt det, som vi har brug for.

5. Så synger vi vor tak til Gud, at vi får lov at være, at alt vil vokse springe ud og siden frugter bære –ja, Gud ske lov for kornets sang, for dagligt brød på bordet, vor glæde får sin bedste klang i tak til skaber-ordet.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 8

November:

837 Dagen blir så kort ved Alle Helgen

Mel: Erik Kobbelgaard

Tekst: Holger Lissner, 2006.

Dagen bliver så kort ved Alle Helgen er en salme, som handler om sorgen og tabet, når man mister en elsket.

1. Dagen blir så kort ved Allehelgen, træet mister snart sit sidste løv, kulden kommer, også vi må fryse, når vort liv blir aske, tab og støv.

8. Håbet liver op ved Allehelgen, asketræets grene sætter knop, evighedens morgensange klinger. Kristus lever, mørket lyser op.

Udvalgt og kommentert af sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Efterårsbøn

Kære Gud!

Tak for efterårets klare luft og naturens modne farver, ligesom i livets efterårs klarsyn og modenhed.

Jeg beder dig kære Gud om evig læren af din visdom.

Tak, at du også i dag har lyttet til mig.

Tak, at jeg må læsse af på dig, og at du aldrig afviser mig.

Gud, jeg beder for fred, og at alt levende lever i respekt og kærlighed til hinanden.

Amen. Bøn valgt af Kirsten Hebjørn

Sognenyt September · Oktober · November 2023 9

Arrangementer i Refsvindinge

Alle Helgen, søndag d. 5. november 2023

kl. 19.00

Gode traditioner er værd at bevare. Derfor fejrer vi Alle Helgen på samme måde, som vi har gjort det i Refsvindinge i mere end 20 år. Efter en andagt sætter vi levende lys på gravene. Udendørs projektører tændes og lyser kirken op i årets mørkeste tid, og minder os om, at kirken altid er til stede, når vi har brug for den.

Derefter mødes vi i forsamlingshuset, hvor kirken er vært ved et mindre traktement, inden der bydes på et spændende og tankevækkende foredrag af sognepræst ved Kølstrup Kirke Knud Erik Kristensen.

Knud Erik har været udsendt som feltpræst til Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Dels i længere perioder, 4 gange et halvt år, og dels i 8 kortere perioder som afløser.

Knud Erik ved om nogen, hvad der rører sig i unge udsendte soldater, og den store betydning som kirken har for dem.

Overskrift til foredraget vil være: Livet som Feltpræst blandt udsendte soldater i både gode og onde dage.

Alle er velkomne.

Sæt kryds i kalenderen.

Søndag d. 3. december 2023 kl. 15.30. Andagt og krybbespil. Onsdag d. 6. december 2023 kl. 19.00. Julekoncert i kirken.

Arrangementer i december måned bliver nærmere omtalt i næste udgave af Sognenyt, der bliver omdelt ultimo november.

Arrangementer i Herrested

27. september klokken 14.00

Hyggeeftermiddag i præstegården.

Kresten Drejergaard (tidligere biskop i Odense) kommer og fortæller og svarer på spørgsmål fra jer. Vi skal synge, drikke kaffe og snakke. Alle er velkomne

5. oktober klokken 19.00

Højskolesang i Herrested Kirke. Det er altid dejligt at synge sammen, man bliver så glad! Har du lyst til at være med til at vælge sangene, kan du ringe eller skrive til Kirsten Hebjørn.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 10

Kontakt og adresser

Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt­Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Refsvindinge:

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk

Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725

Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527

Kirketjener: Helle Hansen, 40173696

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.dk

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Fælles personale: Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042.

Organist: Asger Agerskov Buur, 23300604.

Sognenyt September · Oktober · November 2023 11

Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested Refsvindinge Kullerup

* RM = Rasmus Markussen, sognepræst i Ørbæk kirke * KL = Kristina Løvenstrøm, sognepræst i Vindinge kirke

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S Kirkebil:
03.09 10:30 09:15 13. s. eft. trinitatis Højmesse Gudstjeneste 10.09 Kirkestafet Kirkestafet Kirkestafet 14. s. eft. trinitatis 12.00 10.30 09.00 17.09 10:30 15. s. eft. trinitatis Højmesse m. dåb v. KL 24.09 09:15 10:30 16. s. eft. trinitatis Gudstjeneste Høstgudstjeneste m. konfirmandtilmelding Kirkekaffe 01.10 10:30 09:15 17. s. eft. trinitatis Høstgudstjeneste m. Gudstjeneste konfirmandtilmelding 08.10 10:30 18. s. eft. trinitatis Høstgudstjeneste v. KL 12.10 19:00 Torsdag Aftengudstjeneste m. cellomusik Kirkekaffe 15.10 10:30 09:15 19. s. eft. trinitatis Højmesse Gudstjeneste 22.10 09:15 20. s. eft. trinitatis Gudstjeneste 27.10 Halloweengudstjeneste Fredag 16:00 29.10 09:15 10:30 21. s. eft. trinitatis Gudstjeneste Højmesse m. dåb 05.11 16.00 19:00 Allehelgensdag Allehelgensgudstjeneste Allehelgensandagt 12.11 10:30 23. s. eft. trinitatis Højmesse m. dåb Kirkekaffe 19.11 10:30 24. s. eft. trinitatis Højmesse v. RM 26.11 09:15 Sidste søndag i kirkeåret Gudstjeneste