Regnskap Norge Hele Norges økonomisjef

Page 1

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

D.D.E.-bassist med orden på økonomien Side 6

HELE NORGES ØKONOMISJEF • Ha med regnskapsføreren fra starten Side 4 • Bærekraftsrapportering – mer aktuelt enn noensinne Side 18 • Din egen HR- og lønnsavdeling Side 28 • Valgte regnskapsføreryrket Side 30


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Foto: CF Wesenberg.

Rune Aale-Hansen er administrerende direktør i Regnskap Norge.

Få mer tid

N

ora driver en motebutikk på det lokale kjøpesenteret. Hun vinker til Aksel som nylig har åpnet en blomsterbutikk i nabolokalet. Aksel smiler tilbake mens han nyter duften av bakst som strømmer fra bakeriet over gangen. Trine har servert innbyggerne ferske brød i over 20 år og er stolt over å ha ansatt flere av tettstedets spirende bakere. Nora, Aksel og Trine driver alle det som betegnes som små og mellomstore bedrifter (SMB). Det betyr at de har under 100 ansatte. Ifølge SSB har faktisk 90 prosent av SMBene under ti ansatte. Norsk næringsliv består av nærmere 650 000 bedrifter. 99 prosent faller inn under kategorien SMB. Små og mellomstore virksomheter er motoren i norsk næringsliv. I tillegg til å utgjøre brorparten av norske bedrifter, står de, ifølge NHO, for 44 prosent av verdiskapingen fra norske bedrifter, noe som tilsvarer 700 milliarder kroner. Dessuten er 47 prosent av alle ansatte i næringslivet ansatt i SMB. Nora, Aksel og Trine har en travel hverdag. De betjener kunder, følger med på trender, lager buketter og dekorasjoner, baker, tar imot bestillinger, gjør innkjøp, følger opp ansatte, lager timeplaner, rydder og stenger kassasystemet før dørene lukkes. Det høres kanskje overkommelig ut. Men, i tillegg skal lønninger utbetales, sykefravær håndteres, fakturaer betales, årsregnskapet utarbeides og økonomien gjennomgås. Næringsdrivende må innrette seg etter en rekke lover og regler.

Regnskapsloven, skatteloven, merverdiavgiftsloven, hvitvaskingsloven og personvernforordningen, for å nevne noen. Det er derfor ikke overraskende at over 400 000 av Norges små og mellomstore virksomheter setter bort regnskapet til regnskapsføreren. Regnskapsføreren jobber for at Nora, Aksel og Trine skal slippe tidkrevende administrasjon – tid som kan brukes til å utvikle bedriften. Hun produserer regnskapet, sørger for at skatter og avgifter innrapporteres riktig, og bistår dessuten med lønn og HR-oppgaver. Dagens regnskapsfører fører ikke kun regnskapet. Hun er bedriftens nærmeste rådgiver. Regnskapsføreren bruker tallforståelsen sin til å sikre lønnsomhet, vekst og effektiv drift. Og med løpende oversikt over bedriftens økonomi, er regnskapsføreren den som først fanger opp og er i stand til å se hvilke grep som bør gjøres – både på kort og lang sikt. Ved å engasjere en regnskapsfører får Nora, Aksel og Trine tid til å drive med det de liker og kan best; kle opp folk, lage buketter og bake brød. Regnskapsføreren gjør hverdagen deres enklere.

Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Regnskap Norge

ØMERKE ILJ T M

Spørsmål om innholdet i bilaget kan rettes til: Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver, lene@regnskapnorge.no post@regnskapnorge.no www.regnskapnorge.no

Oscars gate 70 | 1706 Sarpsborg www.markedsmedia.no

- makes you visible

24

59

1

9

Trykksak

prosjektledelse og salg: tekst: grafisk form:

Torgeir Dahl Philip Emberland Kjell Jørgen Holbye Jessica Nyström

forsidefoto: trykk: repro: korrektur:

Line Berre Polaris Tryck Stibo Kristin Dahl

VIL DU BLI SYNLIG I RIKSMEDIA, KONTAKT BENT OMDAL PÅ 412 89 777/BENT@MARKEDSMEDIA.NO

2


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

MAESTRO Det er ikke fullt hos oss vi har plass til fler ombord

www.maestro.no

#årsoppgjør #nyskattemelding #avstemming #sky #integrasjoner

3


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Foto: Regnskap Norge.

Jan Arild Steen er seniorrådgiver i Regnskap Norge.

Ha med regnskapsfører fra starten Mange gründere venter for lenge med å skaffe seg hjelp fra regnskapsfører. – Når du oppdager at du ikke har kontroll, har du ventet for lenge, sier seniorrådgiver Jan Arild Steen i Regnskap Norge.

S

teen, som selv er autorisert regnskapsfører, arbeider til daglig med fagsupport hos Regnskap Norge. Hans anbefaling kommer på bakgrunn av bred erfaring som regnskapsfører og kjennskap til norsk næringsliv. – Mange som starter en virksomhet, venter for lenge med å skaffe seg profesjonell hjelp til regnskapet, og oppdager kanskje behovet først når de blir gjenstand for myndighetskontroll, som for eksempel bokettersyn, sier han. – Selv om flere har kunnskap til å føre et enkelt regnskap selv, er det sjelden den beste løsningen. Med profesjonell hjelp til regnskap og rapportering får gründeren mer tid til selve forretningsdriften, der innsatsen har størst verdi, sier han. Det er nok jobb å få en bedrift på beina, om man ikke også skal føre bøkene selv, mener Steen, som likevel peker på én fordel med å ta hånd om regnskapet den aller første tiden. – Så lenge du har tilstrekkelig kunnskap og tid til å ta på deg jobben, kan det være en fordel i den aller første tiden. Regnskapet

4

gir deg et tettere forhold til tallene og økonomien, noe som er viktig for en bedriftsleder, sier han. – Utfordringen oppstår når tiden ikke lenger strekker til, eller hvis du mangler kompetanse. For den som fører regnskapet selv, er det stressende når Skatteetaten, for eksempel, ber om å kontrollere den siste momsoppgaven. For regnskapsføreren derimot, er dette en rutineoppgave, sier han. – Og ofte vil en erfaren regnskapsfører ha fanget opp at akkurat den momsoppgaven trengte en liten kommentar – og så hadde det kanskje ikke blitt noen kontroll i utgangspunktet, sier han. Moms og skatt – er i det hele tatt områder det kan være krevende å følge med på, og der reglene stadig endres. Autoriserte regnskapsførere er pålagt kontinuerlig faglig oppdatering, og vet hva som gjelder til enhver tid. – Se for eksempel på de nye momsreglene for elbil, der det skal betales moms av kjøpesummen over kr 500 000, sier Steen. – Det er en helt ny situasjon, og den virker kompliserende. For Regnskap Norge har

det vært en kjepphest å unngå regelverk som kompliserer hverdagen til bedrifter, men her er vi ikke blitt hørt. Uansett vil det være arbeidskrevende for gründeren å følge med på endringer i reglene for mva og skatt, mens regnskapsføreren har det som sin jobb, understreker han. Og skal det betales ut lønn, mener Steen at regnskapsfører er obligatorisk. – Lønn er ganske komplisert, sier han. – Ikke bare skal myndighetene ha sine månedlige rapporter, men regelverket er relativt innviklet. Når skal det betales overtid, hvordan skal feriepengene beregnes, og hvordan skal eventuelle sykefravær håndteres? Det vet regnskapsføreren, og en så viktig del av virksomheten fortjener å bli håndtert av profesjonelle. Det at de ansatte mottar korrekt avlønning på korrekt tidspunkt er tross alt hovedmotivasjonen for å jobbe, påpeker Steen. Steen anbefaler å finne en regnskapsfører man har tillit til – og god kjemi med. – Egentlig kan du gjerne tenke på regnskapsføreren som en ansatt. Dette er en per-

son du skal samarbeide tett med, og, ikke minst, som vil ha fullt innsyn i bedriftens økonomi. Det gjør relasjonen viktig, og det kan lønne seg å bruke litt tid på å finne den rette samarbeidspartneren for deg, sier han.

”Utfordringen oppstår når tiden ikke lenger strekker til, eller man mangler kompetanse.”


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Økt likviditet –

gratis integrasjonsplattform

Sømløs integrering mot en rekke ERP-systemer gjør samarbeid med Modhi på innkreving både enkelt og effektivt. – Vi følger hele reskontroprosessen og over i inkasso med ett enkelt klikk, sier key account manager for regnskapsbransjen Vegard Aakervik. Tidlig fakturering og inkassovarsel er avgjørende for å sikre at kunden betaler, noe som gjør at enkle rutiner for innkreving og oppfølging av utestående krav er viktig for den løpende likviditeten, mener Aakervik. – Vi pleier å si at krav er en ferskvare, og hos oss får regnskapsbyråer en kompetent og erfaren samarbeidspartner på innkrevingssiden, sier Aakervik. Sentralt står Modhis integrasjonsplattform, som gjør det enkelt å integrere ERP-systemer som Visma Business, Xledger, Tripletex, PowerOfficeGo, UniEconomy, Sparebank1 Regnskap og DNB Regnskap opp mot Modhis systemer, og snart Duett. – Bruk av integrasjonsplattformen er kostnadsfri, og åpner for enkel og sømløs overføring og oppfølging av inkassokrav til våre systemer, sier han. – Vi behandler alle typer krav, og systemet er i stand til å automatisk registrere innbetalinger av delbeløp, krediteringer og selvsagt full innfrielse av kravet. Slik vil reskontroen til enhver tid være oppdatert hos våre kunder, sier han. Stadig flere regnskapsbyråer kjører flere enn ett ERP-system, og med en bred integrasjonsplattform er Modhis systemer i stand til å koble seg opp mot de aller fleste av dem. Målet er å forbedre likviditeten til regnskapsførerens klienter, uten at det belaster byrået med store mengder merarbeid. – På den måten frigjør vi også tid hos regnskapsfører, som i stedet kan bruke den på rådgivning overfor sine klienter. Med Modhi blir det manuelle arbeidet med å sende krav til inkasso erstattet med en enklikk-løsning som overfører all relevant informasjon om kravet til Modhis systemer, sier Aakervik.

Modhi er et inkassoselskap i SpareBank1-gruppen, og har erfaring med innkreving i de nordiske landene. De 230 ansatte er fordelt på Norge, Sverige og Finland, med hovedvekt på Norge, der selskapet har kontorer i Oslo og Hamar. – Vi har den erfaringen som skal til for å drive i et strengt regulert marked som det nordiske, der det er strenge regler for denne typen virksomhet, sier Aakervik. – Med oss som samarbeidspartner kan du være trygg på seriøs og ikke minst menneskelig oppfølging av utestående krav – til glede for både dine klienter og deres kunder. For mange, særlig små bedrifter med sterk lokal forankring, kan det være en stor fordel å la noen andre gjøre denne delen av jobben – og via våre systemer betjener vi enkelt kunder over hele Norge, sier Aakervik. – Per i dag har vi over 1000 kunder på integrasjonsplattformen og mer enn 10 000 kreditorer i våre systemer - og vi har som ambisjon å øke dette antallet.

Vegard Aakervik, key account manager for regnskapsbransjen.

”Vi har den erfaringen som skal til for å drive i et strengt regulert marked som det nordiske, der det er strenge regler for denne typen virksomhet.”

5


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

D.D.E. tok kontroll over økonomien D.D.E.-bassist Eivind Berre forteller at bandet tidlig bestemte seg for å ha full kontroll over regnskap og økonomi. Til venstre sammen med regnskapsfører Ragner Davidsen i Økonomihuset Magnussen.

Da bandet D.D.E. ble dannet for 30 år siden, var det én ting bassist Eivind Berre og de andre bandmedlemmene var sikre på. De skulle ta økonomistyringen på alvor.

O

g det har vi gjort fra dag én, sier Eivind Berre. – D.D.E. er en viktig del av vårt levebrød, og da var det en selvfølge at vi skulle prøve å gjøre ting riktig. Det har vi ikke angret ett sekund på, sier han. For musikkbransjen kan være en utfordrende bransje rent regnskapsmessig. Overgangen fra spellemann og ungkar med kontanter i plastpose etter spillejobbene, til et stabilt familieliv med det behovet for stabilitet som hører med, kan for noen være brå.

Mange slet

– Da vi startet opp, var det mange artister som slet økonomisk, og flere gikk dundrende konkurs etter å ha oppdaget at de måtte betale for det som så ut som en byttehandel selv. Vi var opptatt av ikke å havne der, forteller Berre.

6

– Vi ville ta den økonomiske og forretningsmessige siden av vår virksomhet på like stort alvor som musikken. Så turen gikk til Innovasjon Norge. Og som antakelig det eneste bandet i Norge, mottok D.D.E. i 1992 støtte til produktutvikling og markedsføring på 250 000 kroner. – Produktutviklingsjobben vi gjorde den gangen for 30 år siden, er fortsatt ryggraden i vår virksomhet, og har direkte resultert i en samlet omsetning på 250-300 millioner kroner, forteller Berre. – Det må jo sies å ha vært en ganske klok satsing fra Innovasjon Norges side den gangen, sier han med et smil.

Mva er bøygen

For artister er det mva-reglene som representerer den største utfordringen. Kunstnerisk virksomhet er ikke momsbelagt, men bandet må betale moms på en del tjenester som for eksempel inn- og utleie av teknisk

utstyr. Reglene er kompliserte, og det gjelder å ha tunga rett i munnen. Det er der regnskapsfører Ragnar Davidsen i Økonomihuset Magnussen kommer inn. Den autoriserte regnskapsføreren hadde ti års erfaring fra Skatteetaten da han endte på den andre siden av bordet. I dag er han regnskapsfører for D.D.E.s driftsselskap Rai Rai Entertainment AS, der Berre er daglig leder. I tillegg fører han regnskapet for de fleste av bandmedlemmenes personlige selskaper. – Det kan være komplisert, ja, men så må det også sies at Eivind har ekstrem orden i sysakene, sier Davidsen. – Vi inngår jo i et tett samarbeid og kjenner hverandres virksomheter godt. Bransjekunnskap er viktig om man skal kunne gi de rette rådene og gjøre ting riktig, sier den erfarne regnskapsføreren, og Berre nikker. – Vi trenger en god del kompetanse på vår side også. Det er en toveisrelasjon der vi utvikler hverandre, sier han.

Fremdeles papirbasert

Selv kom Berre i berøring med økonomi og forretningsdrift da han utdannet seg til typograf, og det har vært en god bagasje å ha med seg. Men han sverger fortsatt til papir. – Jeg er litt gammeldags sånn, men det går greit. Jeg har prøvd å omstille meg i flere år, men det krever et annet tankesett å drive elektronisk. Selv liker jeg å bla gjennom permen, sette kråketegnene mine på papir – det er effektivt for meg, og gir en trygghet, sier Berre. – Jeg tror det er lettere å avdekke feil og mangler, om det mangler bilag eller faktura – jeg bruker flere sanser til å sammenstille informasjonen. Ser logoen, summene, undersummene – det går mye fortere, innbiller jeg meg iallfall, sier bassisten som også driver et lite reklamebyrå.

Tar ut lønn

Artistlivet er sesongbetont – store deler av


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Alle foto: Line Berre.

”For oss betyr det å ha et profesjonelt regnskapskontor at vi skjønner hva vi holder på med. ”

inntekten kommer i løpet av sommeren og måneden før jul. For å sikre en stabil økonomi, har D.D.E. organisert seg på en spesiell måte. Rai Rai Entertainment AS ble stiftet samtidig som D.D.E. Selskapet eier merkevaren og de immaterielle verdiene knyttet til bandet. I tillegg har hvert enkelt bandmedlem sitt eget selskap. Slik kan artisten Berre ta ut vanlig lønn, med de fordelene det medfører. – Det ble jo veldig tydelig under pandemien, men også uten noen pandemisituasjon gir det ekstra trygghet å være i et ordinært ansettelsesforhold, sier han. – Det gir rett til sykepenger og en stabil og jevn inntekt gjennom året, og myndighetene blir glade for å få inn arbeidsgiveravgift. Så vi fakturerer Rai Rai Entertainment AS fra våre egne selskaper, forklarer Berre. Regnskapsføreren er en betrodd partner hele veien. – For oss betyr det å ha et profesjonelt

regnskapskontor at vi skjønner hva vi holder på med. Hvor går grensene for de forskjellige tingene? Hvilke endringer har skjedd? Vi har utviklet oss sammen, og kan i dag snakke enkelt om det som for noen år siden kunne virke uoversiktlig. Vi har fått inn i rutiner og terminologi som kanskje ikke hører til i regnskapsverdenen, sier Berre.

Lønnsomt å ha kontroll

– De selskapene som har best kontroll er de som har best internkontroll også – uansett bransje, understreker Davidsen. – Så erfaringsmessig lønner det seg å fokusere mye på økonomi og struktur, og det er absolutt verdt å ta dette på alvor fra dag én, slik Eivind og bandkollegene hans gjorde. I det øyeblikket man snakker om penger, må man glemme at man er artist eller kunstner. Økonomien skiller ikke på det. Økonomistyring gir noen strenge rammer, men bidrar helt klart til å få mer ut av verdi-

ene. Innimellom må man sette på seg et sånt næringshode, sier han. Og næringshodet ble det bruk for da pandemien traff bransjen som en slegge i mars 2020. Den første reaksjonen var å permittere alle, forteller Berre. – Det var jo ingen kriseplaner, og det hele var veldig uoversiktlig. Men etter hvert kom støtteordningene, som traff ganske godt. Men søknadsprosessen var møysommelig, og kanskje var ordningene litt slepphendte i starten, sett i ettertid, sier Berre. – Den første støtteordningen var tilpasset næringslivet og tok ikke hensyn til sesongvariasjoner. Det løste seg etter hvert, og alt i alt synes jeg det ble bra håndtert, sier Berre. – Og for meg ga det et enda bedre innblikk i det praktiske arbeidet med konserter og turneer, sier Davidsen. – Så nå står vi enda bedre rustet og samarbeider bedre enn noen gang.

7


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

(Nesten) alt du trenger å vite om Bitcoin Stadig flere privatpersoner og bedrifter investerer i Bitcoin. Daglig leder Fredrik Aars-Rynning i SKATT & REGNSKAP AS svarer på vanlige spørsmål når kryptovalutaen skal bokføres.

8


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

”EU og Finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyldig betalingsmiddel.”

– En av gledene ved å ha penger, er for mange å kunne bruke dem. Foreløpig er det få butikker og utsalgssteder som aksepterer kryptovaluta som betalingsmiddel. Grunner til dette kan være at det medfører ekstraarbeid for butikkene med å dokumentere salgene, samt at betalingstransaksjoner med kryptovaluta kan ta mange minutter å gjennomføre – som er mye tregere enn alternativer som Visa, Bank Axept mv. Enkelte store, internasjonale nettbutikker lar deg utføre betalinger med kryptovaluta, som eksempelvis Expedia.com og nettbutikkene til Microsoft og Dell. Det er også mange online spillsider som lar deg sette inn og ta ut penger med Bitcoin og annen valuta. Det er likevel langt fra uproblematisk å benytte Bitcoin eller annen kryptovaluta som penger, da det er store svingninger i vekslingskursen. Det har også vært flere tilfeller av svindel som påvirker enkeltpersoner enn det vi aksepterer med betalingsmidlene vi normalt bruker i Norge. Det er derfor naturlig å konkludere med at Bitcoin av mange i Norge oppfattes som et investeringsobjekt. En av grunnene til dette er at vi i Norge har en velfungerende innenlands banksektor og muligheten for internasjonale overføringer til de fleste aktuelle land uten restriksjoner fra egne eller andres myndigheter. Det vil absolutt være situasjoner der for eksempel Bitcoin er enklere og billigere å bruke som betalingsmiddel for oss i Norge også, og for deler av verdens befolkning kan dette være blant de enkleste og billigste alternativene til å overføre penger. Slik sett kan Bitcoin fylle en rolle i det internasjonale pengemarkedet.

Hvordan behandles Bitcoin skattemessig?

– Kryptovaluta er et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige skattereglene og som også vil inngå i grunnlaget for beregning av formuesskatt. Tap vil være fradragsberettiget, mens gevinster vil være skattepliktige. Dette gjelder som hovedregel, også om man har investert via et selskap. Den skattemessige behandlingen er dermed i prinsippet ganske grei, men det kan bli uoversiktlig ved mange transaksjoner, slik at det i praksis kan oppstå en rekke utfordringer. Formuesverdien er tilsvarende kursen 1.

januar, og gevinst/tap realiseres først ved salg. Ved produksjon – mining – inntektsføres verdien når man mottar Bitcoin-en. Kostnaden man har ved å lage dem, kommer til fradrag på vanlig vis. Det spennende fremover er at det kommer stadig nye måter å bruke teknologien som Bitcoin er laget på, til andre formål, som smarte kontrakter og NFT-er. Det vil være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle om hvordan dette skal behandles skattemessig. Merk at Bitcoin dermed ikke behandles på samme måte som aksjer. Det er ikke en aksje, og Bitcoin er dermed ikke omfattet av fritaksmetoden for selskap.

Har Bitcoin noen fordeler fremfor andre typer investeringer eller innskudd?

– Siden Bitcoin er et vanlig formuesobjekt, har det ingen spesielle fordeler eller ulemper ut fra regelverket. Dermed er det utelukkende et spørsmål om direkte forventet avkastning. Forventet avkastning betyr jo enten at man får løpende betalt underveis, eller at prisen stiger. Siden det ikke er noen betaling underveis forbundet med å eie Bitcoin, er det utelukkede et spørsmål om man tror at verdien skal stige. Vi oppfatter det ikke som vår jobb å si noe om verdiutviklingen fremover, men historisk har jo utviklingen vært interessant. Den første kjente betalingen med Bitcoin ble i hht. Bitcoinwiki.org gjennomført 22.05.2010: En pizza med pris USD 25 ble betalt med 10 000 Bitcoin. Om mottaker av denne betalingen har sittet på disse Bitcoinene frem til 31.12.2021 og da hadde solgt dem, hadde fortjenesten blitt temmelig god. Hver Bitcoin hadde ved kjøpstidspunktet verdien USD 0,0025, mens kursen ved nyttår var USD 46 195, som innebærer en økning i verdi med mer enn 18 millioner ganger. Dette er vel den ene fordelen som har gjort at dette er blitt så populært.

Hvor risikabelt er Bitcoin som investeringsobjekt?

– Vi klassifiserer Bitcoin som high-risk. Det er både knyttet en kursrisiko og en systemrisiko til Bitcoin som man må være klar over. Systemrisikoen er blant annet at kryptovalutaer generelt ikke er omfattet av de reguleringene markedet vanligvis forholder seg til ved finans- eller valutainvesteringer, og dette gjør at man må være klar

over hva man gjør og hvilke rettigheter man har – eller ikke har – hvis noe uforutsett skulle skje. I tillegg viser historikken at det er betydelige svingninger, og det er i tillegg et politisk element i utviklingen av kursen fremover.

Hva slags juridisk status har Bitcoin i Norge?

– EU og Finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyldig betalingsmiddel. Dette gjør f.eks. at det er unntatt MVA. Samtidig er det ikke omtalt i regnskapsstandardene, så det er en vurderingssak hvordan man ønsker å presentere det i regnskapet. Vi ender ofte opp med at Bitcoin klassifiseres som et finansielt instrument. Slik sett er det hverken å anse fullt ut som et finansielt instrument eller fullt ut som kontanter. Det kan være litt av begge ut fra formålet og hvordan det benyttes i selskapet.

Hvordan kan dere som regnskapsførere gi råd / hjelpe kunder som har investert i Bitcoin?

– I hovedsak er våre tjenester knyttet til den skatte- og regnskapsmessige behandlingen. Både hvordan man enkelt skal oppfylle kravene til bokføring og hvordan man skal verdsette og sikre rett beskatning av transaksjonene. Som med veldig mye annet er det ofte ikke en enkelt transaksjon som er utfordringen, men hvordan man setter opp systemet for løpende bokføring på en effektiv måte. – Vi driver ikke med investeringsrådgivning. Samtidig er vi veldig opptatt av å kjenne våre kunder og gi råd underveis. Om det eksempelvis kommer en pensjonist med liten erfaring og lav risikovilje som uttrykker ønske om å investere i Bitcoin, vil vi nok ta en prat med vedkommende og høre om det er DETTE vedkommende faktisk ønsker å gjøre.

rer, banker, børser og selskaper som PayPal på vei inn i krypovaluta også. – Grunnet vårt hovedfokus på små- og mellomstore bedrifter, mottar vi sjelden henvendelser vedrørende Bitcoin – men vi bistår for tiden et selskap som driver med mining, og fører i tillegg regnskapet for et holdingselskap som eier et par Bitcoin også. Det er med denne bakgrunn vi har satt oss skikkelig godt inn i reglene knyttet til kryptovaluta. – Blant våre kunder er det helt klart mindre vanlig å investere i Bitcoin. Vår erfaring er at de fleste som er litt nysgjerrige og som ønsker å være med, innser at dette er en høy-risiko-investering og holder dette på privat hånd. Da er det også enklere å håndtere, siden man som privatperson ikke har bokføringsplikt.

Tror dere Bitcoin og andre kryptovalutaer kommer til å bli viktigere i fremtiden – eller vil de miste sin betydning?

– Vi pleier å si at vi skal være gode på det vi kan, og hvis vi ikke kan det, så finner vi heller andre som kan bistå. Hvordan det går med kryptovaluta-markedet generelt eller Bitcoin spesielt fremover har vi liten formening om, men at teknologi kommer til å løse utfordringene med å flytte penger, det er vi overbevist om.

Er det mange som henvender seg? Hvor vanlig er investeringer i Bitcoin i Norge og blant norske bedrifter?

– I henhold til Finanswatch, viser en undersøkelse utført av Arcane Crypto og EY at 300 000 nordmenn eier en form for kryptovaluta. Interessant nok skrev Finansavisen i februar 2021 at Oljefondet indirekte eide Bitcoin for 700 millioner kroner. I henhold til Kapital 27. januar 2021 er tunge investo-

Foto: Susanna Flood.

Aller først – hva er egentlig Bitcoin? Er det penger eller verdipapir?

Fredrik Aars-Rynning er daglig leder i SKATT & REGNSKAP AS.

9


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Suksesshistorien om Saga KL Suksesshistorien starter allerede i 2003, hvor Saga KL ble etablert som kjedekonsept. «Vi er kjeden for regnskapskontorer som vil kombinere egen selvbestemmelse med stordriftsfordeler» forteller Runar Vinjevoll (adm.dir.) med glimt i øyet. Regnskapskjeden for de lokaleide regnskapskontorene Franchisekjeden som ble etablert i 2003 er nå representert på 35 ulike lokasjoner, og med sine nærmere 9500 kunder og 400 ansatte forventer de å omsette for 450 millioner kroner i 2022. Saga KL er en arena for lokalt eide regnskapsbyrå, og skal være et konkurransedyktig konsept for de eierne som ikke ønsker å selge firmaet sitt. Kjedens visjon er å kombinere de beste fordelene med lokal ledelse og stordriftsfordeler fra kjededrift. «Vi mener dette er en god oppskrift for vekst, og ønsker å knytte til oss flere byråer i hele Norge», forteller Runar Vinjevoll. «Vi ønsker å bli landsdekkende, og er derfor spesielt interessert i å komme i kontakt med kvalitetssterke og fremoverlente regnskapsbyrå i fylkene Agder, Rogaland og på Vestlandet» fortsetter Runar.

Regnskapsførere med fokus på kvalitet Kjedeleder Runar Vinjevoll er stolt av å lede en regnskapskjede med så mange dyktige og kvalitetsbevisste regnskapsførere. «Alle våre byråledere har stort fokus på kvalitet, og jobber aktivt med å utvikle sitt regnskapsbyrå og sine ansatte for fremtiden. Våre regnskapsførere utfører daglig kritiske og lovpålagte oppgaver for våre kunder, og gjennom vårt medlemskap i Regnskap Norge styrker vi våre muligheter for å følge med i utviklingen og endringen av lover og regler.»

medlemsbyrå fortsetter å være konkurransedyktig i fremtiden» sier Runar Vinjevoll.

Saga KL styrker konkurranseevnen og legger til rette for utvikling «Saga KL skal være det naturlige valget for bedriftseiere som ser fordelene av å være sterke sammen med andre kvalitetsbevisste og solide regnskapsbyrå. Samtidig ønsker de selvbestemmelse over utvikling og verdiskapning i eget firma. Vi skal legge til rette for inkludering og innovasjon slik at kjeden og hvert enkelt

F.v. Adm. direktør i Saga KL Runar Vinjevoll sammen med viseadm. direktør Trym Are Sivertsen

- ett av mange byråer som ville være med i fellesskapet Hvem er KL Økonomi og HR?

HR-tjenester

KL Økonomi og HR er ett av seks medlemsbyrå i Saga KL, som er lokalisert i Trøndelag. Daglig leder Johanne Kjøren forteller om en solid aktør i Midt-Norge, med lang og bred erfaring med å levere økonomitjenester. «I 2021 ble vi i tillegg medlem i Saga KL, hvor vi sammen nå er Norges største franchisekjede innen regnskapsbransjen. Dette er noe vi er veldig stolt av, og vil komme både oss og kundene til gode» sier Johanne.

I den siste perioden har byrået, lokalisert i Trondheim, hatt økt satsning på HR-området. «Vi ser et økende behov for kompetanse og bistand ut mot våre kunder innenfor HR-feltet. Vi utfører tjenester som har til hensikt å forenkle arbeidshverdagen til arbeidstaker og arbeidsgiver» forteller Trine Ljøkjell, som er prosjektleder bak kontorets nyeste produkt: HR-SJEKKEN.

De ansatte i KL Økonomi og HR er en engasjert og glad gjeng, med allsidig erfaring fra regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning. «I dagens samfunn, hvor det er stort fokus på effektivisering av rutiner og prosesser i forbindelse med bedriftens økonomifunksjon, er det viktigere enn noen gang å ha en god sparringspartner som er genuint interessert i kundens hverdag og utfordringer» kan Johanne med stor overbevisning fortelle. «Det å ha et nært og tett samarbeid med kunden vil for oss alltid overgå hvilken som helst robot» fortsetter hun.

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 2

10

Satsningen på HR-tjenester setter søkelys på oppgaver som kan være krevende for både store og små bedrifter. Som bedriftenes leverandør av lønns- og økonomitjenester, har kontoret for lengst innsett at det ikke bare er historiske rapporter og budsjetter som må settes på agendaen. HR (Human Resources) – et begrep som handler om alle de som jobber hos kundene, enten som leder eller medarbeider. «Når alt kommer til alt, er det mennesker i samspill som skaper verdier. Det er mennesker som skaper påvirkning, det er de som påvirkes» tilfører Lena Eide, som også er en av bidragsyterne i utviklingen av kontorets nyeste produkt. Når medarbeiderne i KL Økonomi og HR gir råd, er det viktig å forstå og bidra til at næringslivet makter å utnytte og ivareta sine ressurser på en optimal og bærekraftig måte. Her er opplæring, utvikling, støtte og engasjement viktige stikkord.

12.08.2022 09:44:02


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

F.v. Lena Eide (rådgiver lønn og HR), Trym Are Sivertsen (styreleder) og Johanne Kjøren (daglig leder)

Ikke bare en regnskapsfører Byrået har over flere år jobbet proaktivt med å følge den teknologiske utviklingen. De forteller om store endringer i bransjen de siste årene. De er ikke lengre bare en regnskapsfører. En viktig del av arbeidshverdagen handler også om det å forstå kompleksiteten når det kommer til hvilke tekniske løsninger som vil passe den enkelte kunde. Slik kan vi sammen med kunder stå godt rustet for fremtiden. «Vi har endret fokus, fra det å velge det regnskapssystemet som passer egen bedrift best, til å ha fullt fokus på hva som vil være den beste løsningen for kunden» forteller Trym Are Sivertsen, styreleder i KL Økonomi og HR AS. Trym jobber i tillegg som viseadministrerende direktør hos Saga KL. «Vi legger i større grad til rette for valgfrihet og kundens behov prioriteres høyt» fortsetter han. «Skreddersøm har virkelig fått en ny mening i regnskapsbransjen.»

IT-leverandør: in-house og eksternt Daglig leder Johanne Kjøren forteller at kontoret i mange år har hatt eksterne leverandører når det kommer til teknisk support på digitale plattformer. «De siste årene har vi arbeidet med å tilrettelegge for å ha mye «in-house», og har brukt mye tid og ressurser på å skape vår egen IT- avdeling» forteller en tydelig kry daglig

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 3

leder. Byrået satser stort, og ser at dette gir konkurransefortrinn som både raskere respons og kompetansedeling. «Med på kjøpet får vi økt kompetanse her på huset når det kommer til regnskapssystemer, API og hvilke behov vi kan dekke fremover. Vi har alltid vært tørst etter ny kunnskap, også når det kommer til det digitale. Vi har flere systemsertifiserte medarbeidere og ser på dette som en investering for fremtiden» forteller Johanne. Kontor med sjel Hos KL Økonomi og HR har kollegaer og trivsel vært i fokus i all tid. «Vår viktigste ressurs er menneskene i bedriften» forteller Hilde Sæterhaug, som er HR-leder hos KL Økonomi og HR. «Kultur, kunnskapskapital og det å skape den beste versjonen av alle våre dyktige medarbeidere, er noe vi jobber med løpende», fortsetter hun. Organisasjonskultur kan man omtrent ta og føle på hos KL Økonomi og HR. De forteller om at de til stadighet får tilbakemelding fra besøkende om en veldig god atmosfære. «Dette er viktig for oss, og vil fortsatt stå i høysete, selv om den teknologiske utviklingen spinner videre», avslutter en stolt HR-leder.

HR-SJEKKEN HR-SJEKKEN har som formål å sikre, utvikle og forbedre interne HR-prosesser hos bedrifter. Når ledelsen er trygg på at krav i henhold til lovverk er på plass, kan de sammen ta steget videre og jobbe med utvikling av de ulike HR-prosessene i bedriften. Medarbeidere ved HR-avdelingen ser frem til å ta i bruk det nye verktøyet, og håper at mange kan se nytteverdien av en slik kartlegging, sier teamleder Trine Ljøkjell om tanken bak prosjektet: «Vi ønsker å fremme et arbeidsliv som sikrer ivaretakelse av både arbeidsgiver og arbeidstaker på en god måte. Gjennom vår HR-satsning kan vi jobbe sammen med kunden for å ruste bedriften for morgendagens arbeidsliv. De færreste av våre kunder i SMB-markedet har en egen ressurs på HR, så her kan vi bidra». Videre forteller Lena Eide verktøyet er viktig for å kunne skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser: «Vi gleder oss til å ta fatt på jobben sammen med våre kunder, og sørge for gode og ryddige prosesser slik at partene er trygge på at regelverket følges. Dette danner grunnlaget for å jobbe videre med kultur» fortsetter Lena. HR-SJEKKEN finner du på kontorets hjemmeside. www.kl.no

12.08.2022 09:44:05

11


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Saga Regnskap Drammen - med hjerte for tall

Drammens største regnskapsbyrå i ny drakt

Med hjerte for tall

Saga KL har vokst til å bli den største franchisekjeden i Norge, og den 1. juni ble også tidligere Drammen Data presentert i ny drakt; Saga Regnskap Drammen. «Som en del av Saga KL ønsker vi å være med på å styrke kjedens merkevare og gjennom et tett samarbeid med alle kjedekontorene vil vi kunne gi kunden et bedre tjenestetilbud», forteller Øyvind Isebakke, daglig leder ved Saga Regnskap Drammen. «Kunden vil merke lite til endringen, siden alle Saga-medlemmene er lokalt eid, og vårt eget byrå vil fortsatt være eid av de ansatte» fortsetter Øyvind.

Saga Regnskap Drammen har hjulpet små og mellomstore bedrifter med økonomiveiledning og selskapsforvaltning siden 1968. Opprinnelige tilbydde kontoret tjenester innen både data og regnskap, men med et hjerte for tall, har de i de siste år valgt å spesialisere seg på tall og levering av regnskapstjenester av høy kvalitet. Saga Regnskap Drammen kan blant annet skilte med en høy andel autoriserte medarbeidere, som sammen har lang og bred erfaring innenfor de fleste bransjer.

Gjennom et tett samarbeid med kjedekontoret jobber alle medlemsbyråer hardt for å hele tiden være oppdatert og fremoverlent når det kommer til å kunne rådgi og veilede kundene på best mulig vis. Isebakke er helt klart oversbevist om at denne endringen vil absolutt være utelukkende positivt for deres kunder.

å være våre kunders personlige regnskapsbyrå» forteller Isebakke. «Hos oss får du god og personlig service. AS Drammen Data har eksistert siden 1968, og selv om vi har byttet navn, vil vi fortsatt operere etter de samme standarder som tidligere» avslutter han.

Høyt servicenivå Kontorets 26 ansatte er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, og for å sikre kunden best mulig spesialkompetanse, velges den regnskapsføreren som passer best ut fra kompleksitet, kompetanse og erfaring. Hos Drammens største regnskapskontor, har det alltid vært stor fokus på service, og som kunde hos oss får man en fast person man forholder seg til. «-Det er på denne måten vi klarer

HØNEFOSS og TØNSBERG

Saga Regnskap Drammen feiret tidligere i juni navnebyttet med en lanseringsfest

- bransje- og systemspesialisten Bransje- og systemspesialistene Saga Regnskap Hønefoss har gjennom de 30 årene byrået har eksistert, etablert seg som en foretrukken aktør når det kommer til levering av regnskapstjenester, spesielt hos tannleger og eiendomsmeglere, både lokalt og nasjonalt. Byrået med over 50 rådgivere har spisskompetanse innen disse bransjene, og gjennom flere års erfaring med komplekse kjedekonstellasjoner kan de skilte med en unik kompetanse.

med våre kunder, finner robuste og effektive løsninger som gjør våre kunders hverdag enklere» forteller Magnus Haugerud, daglig leder ved Saga Regnskap Hønefoss. «Vi er selvfølgelig sertifisert partner med alle de største systemleverandører» fortsetter han.

i 2002 kan skilte med omlag 200 kunder, fordelt over store deler av landet. «Vi har spesielt god kompetanse på regnskapsføring for eiendomsmeglerforetak og har også en større meglerkjede i vår portefølje. Ellers har vi et bredt spekter av kunder i flere bransjer» forteller Line H. Langnes, som er daglig leder ved byrået i Tønsberg. God systemforståelse sikrer at de ansatte ved byrået klarer å gi kunden en sømløs og effektiv løsning tilpasset deres behov. «Vår filosofi er at kundens behov skal stå i fokus, og vi vil derfor kunne tilby løsninger som gjør hverdagen deres enklere, tryggere og bekymringsløs, slik at de kan konsentrere seg om det de er gode på» avslutter hun.

Daglig leder Magnus Haugerud (midten) i planleggingsmøte sammen med kolleger

Felles enighet om kjedekonsept

IT-systemer - en naturlig del av hverdagen Byrået i Hønefoss så tidlig fordelen ved å være tett på den teknologiske utviklingen. Ved å være nysgjerrige i å ta i bruk nye løsninger, har de i samarbeid med sitt «in-house» IT-selskap, klart å utvikle spesialtilpassede robotiserte løsninger. De kan blant annet skilte med å være blant de første som tar i bruk AI teknologi for behandling av alle innkommende fakturaer. «Saga Regnskap Hønefoss har de senere år fokusert mye på kompetansebygging innenfor IT systemer og løsninger. Dette i kombinasjon med god forretningsforståelse gjør at vi, i samarbeid

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 4

12

Saga Regnskap Tønsberg Saga Regnskap Tønsberg er også et av Saga KLs medlemsbyrå som tidlig så fordelen ved å spesialisere seg på spesifikke bransjer og dertil systemløsninger. Deres 9 dyktige rådgivere har derav i en årrekke hatt fokus på å bygge spisskompetansje innen bestemte bransjer. Kontoret som ble etablert

Hønefoss og Tønsberg er begge enig i at det å være en del av regnskapskjeden Saga KL, gir de muligheten til å tilegne seg bred faglig kompetanse og gode tekniske verktøy, men samtidig beholde det lokale eierskapet. Kjedens visjon om å kombinere de beste fordelene med lokal ledelse og stordriftsfordeler fra kjededrift, gir medlemmene det handlingsrom de ønsker for å kunne utvikle seg og sine ansatte.

12.08.2022 09:44:05


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Våre kontorer finner du... Vestfold og Telemark • • • • • • • • • •

Saga Regnskap Tønsberg Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Sandefjord Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Larvik Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Revetal Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Horten Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Skien Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Bø Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Porsgrunn Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Tolvsrød Sibbern Råd og Verdi, Revetal

Viken • • • • • • • • • •

Sørum Økonomi, Sørumsand Saga Regnskap Asker og Bærum OCON Regnskap, Årnes Saga Regnskap og Økonomi AS avd Lysaker Saga Regnskap Hønefoss Saga Regnskap Drammen Saga Entreprenør Regnskap Regnskapssentralen, Moss Regnskapstjenester Eidsvoll Vestby Regnskapskontor

Oslo • •

ABC Accounting Saga Regnskap og økonomi

Innlandet • •

Dala Økonomi, Brumunddal Askus avd. Lillehammer

Trøndelag • • • • • •

KL Regnskap Hitra KL Creditreform Økonomi, Trondheim KL Økonomi og HR, Trondheim KL Regnskap Selbu KL Regnskap Selbu, avd. Tydal KL Regnskap Hitra, avd. Frøya

Nordland •

Bedriftspartner, Mosjøen

Troms og Finnmark • •

MA Regnskap, Bardufoss Askus avdeling Hammerfest

Møre og Romsdal • Hasund as Ulsteinvik • Hasund as Ålesund

Vil du bli en del av vår suksesshistorie? Vi ser stadig etter flere samarbeidspartnere som vil være en del av vår suksesshistorie! Vi ønsker å ekspandere over hele landet, og vi ser spesielt etter sterke og fremoverlente regnskapskontor på Vestlandet og Sørlandet. Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for ditt regnskapskontor?

Runar Vinjevoll, Administrerende direktør Saga KL

Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS Mobil: 918 15 088 E-post: runar.vinjevoll@sagakl.no Organisasjonnr: 911 920 972

Web: www.sagakl.no

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 5

12.08.2022 09:44:07

13


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

– Som interesse- og bransjeorganisasjon for landets autoriserte regnskapsførere har vi tett kontakt med næringslivet og vet hvor skoen trykker, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. Han etterlyser større vilje til å gjøre hverdagen enklere for bedrifter landet over.

V

åre medlemmer spenner fra enkeltpersoner til virksomheter med flere hundre ansatte. Felles for dem alle er at de er autoriserte regnskapsførere,

sier Aale-Hansen. – Autorisasjonen, som gis av Finanstilsynet, er en forpliktelse og en anerkjennelse som man får når man oppfyller visse kompetansekrav, og en viktig del av vår virksomhet er å drive kompetanseutvikling for våre medlemmer, sier han.

I endring

For autoriserte regnskapsførere er det nemlig krav til kontinuerlig etter- og videreutdanning. Feltet endrer seg stadig. – Det kan dreie seg om endringer i skatteregler, mva-regler eller på andre områder.

14

Regnskapsførere må ha minst 77 timers etterutdanning i løpet av tre år, og vi driver et omfattende etterutdanningstilbud, i tillegg til at vi også årlig kontrollerer at våre medlemmer etterlever kvalitets- og kompetansekravene for å opprettholde autorisasjonen, sier han. I tillegg utvikler Regnskap Norge også verktøy som medlemmene kan benytte. I disse dager opplever tusenvis av nordmenn å måtte identifisere seg i banken i tråd med strenge norske regler mot hvitvasking og korrupsjon. Også regnskapsførere må kontrollere sine kunder, og den omfattende jobben er gjort vesentlig lettere med RN Kundesjekk, en portal som gjør kundesjekk og -kontroll enkelt.

Tett kontakt med næringslivet

Av landets over 12 000 autoriserte regn-

skapsførere er 2/3 medlemmer i Regnskap Norge, og til sammen utfører disse regnskapsoppdrag for 430 000 av landets små og mellomstore bedrifter. Det gjør at foreningen har tett kontakt med norsk næringsliv. – Vi vet hvor skoen trykker, og bruker mye tid og ressurser på myndighetskontakt for å bidra til forenklinger, sier Rune Aale-Hansen. – Vi ønsker å bidra til en enklere hverdag, og må ofte påpeke hvordan politiske forslag slår ut for bedriftene. Finnes det for eksempel noen muligheter for å forenkle dagens kompliserte reise- og diettregler? I vinter og på våren kom det på plass et helt nytt sanksjonsregime etter Russlands invasjon av Ukraina. Det skal etterleves, naturligvis, men kanskje finnes det en enklere måte? spør Aale-Hansen retorisk.

Vil fjerne forsinkelsesrente

Moms og skatt, og ikke minst kompensasjonsordningene under pandemien, er andre områder der Regnskap Norge har arbeidet for forenklinger i regelverket. – Vi har en tett og god dialog blant annet med Finanstilsynet, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, men ser samtidig at reglene ofte blir mer kompliserte og detaljerte enn tidligere, sier Aale-Hansen. Likevel finnes det unntak. – Da bokføringsloven senket kravet om oppbevaring av bilag fra ti til fem år, var Regnskap Norge en aktiv pådriver. Det kan virke som en bagatell, men for mange mindre virksomheter var dette en stor forbedring. Det tok noen år, men vi fikk den endringen gjennom, sier Aale-Hansen. Etter pandemien har det dukket opp et nytt problem som Regnskap Norge har tatt


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Vil forenkle reglene for små og mellomstore bedrifter tak i. Mange bedrifter som fikk utsettelse på innbetaling av mva. og skatt som følge av inntektssvikt, opplever i disse dager å bli avkrevd betydelige beløp i forsinkelsesrenter. Det opprører Regnskap Norge-direktøren. – Det har påløpt nær en halv milliard kroner i slike forsinkelsesrenter. Myndighetene har altså på den ene siden brutalt hindret bedriftene i å tjene penger, og straffer dem med renter på toppen. Så langt har vi lykkes i å få satt ned rentesatsen med to prosentpoeng, men dette er fremdeles et høyt prioritert område for oss, sier Aale-Hansen.

Spennende bransje

Men Regnskap Norge er også opptatt av å synliggjøre kompetansen og stoltheten som finnes i en bransje som i praksis er økonomisjefen til store deler av AS Norge. – Det er mange som ikke helt forstår hva en regnskapsfører er. De tenker kanskje at det dreier seg om å sitte bøyd over støvete bøker hver eneste dag, men den teknologiske utviklingen har endret yrket, sier Aale-Hansen. – I dag må en regnskapsfører kunne fungere som IT-konsulent og rådgiver, en som kan veilede bedriften i stort og smått. Digitalisering har gjort at mange av de grunn-

leggende oppgavene er automatisert, og det frigjør samtidig tid til den avanserte rådgivningen, poengterer han. – Dette er en bransje i sterk utvikling som har behov for gode hoder, og det er det jo også viktig å synliggjøre. Regnskap er spennende!

”I dag må en regnskapsfører kunne fungere som IT-konsulent og rådgiver, en som kan veilede bedriften i stort og smått. ” Rune Aale-Hansen vil forenkle reglene for SMB.

Foto: CF-Wesenberg.

15


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Consolve gir deg full oversikt på tvers av regnskapssystem Uni Micro lanserer stadig nye løsninger for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for regnskapsbyråer. Den siste tilskuddet i rekken er Consolve, som lar deg jobbe på tvers av flere regnskapssystem – og sparer deg for tid og penger. Som regnskapsfører kjenner du sikkert til utfordringene som dukker opp når du jobber på tvers av økonomisystemer. Først og fremst gjelder dette å skaffe seg oversikt, og da spesielt over forefallende oppgaver for selskapene i de forskjellige systemene. – Til enhver tid må du eksempelvis ha kontroll på hvor mange fakturaer som har kommet inn til hvert enkelt selskap, samtidig som du må huske å sende ut fakturaer og sørge for at lønnen er utbetalt. Det er alltid mye som må gjøres, og jo flere systemer du har desto mer utfordrende blir det. Er du daglig leder, trenger du å vite hvilke selskaper ulike medarbeidere har tilgang til, og ikke minst vite hvilke rettigheter de har. – Du må fortløpende hente inn data fra potensielt veldig mange kilder, hvilket er en utfordring i seg selv.

16

Med Consolve er DNB Regnskap, SpareBank 1 sine regnskapssystemer og Uni Economy samlet på ett sted. Det betyr at du får oversikt over kunder og oppgaver på tvers av flere regnskapssystemer. Full kontroll og enkel fakturering Consolve er altså et byråoverbygg der du kan administrere flere kunder, og gjøre forefallende oppgaver. – Du kan se hvor mange fakturaer som ligger inne til de forskjellige selskapene. Du kan enkelt fakturere kundene dine, både for leverte regnskapstjenester og eventuelle systemkostnader som skal viderefaktureres. Og det er ikke alle fordelene Consolve gir deg – det gjør nemlig hverdagen din enklere på flere måter. – Du får full kontroll på tvers av de ulike miljøene du jobber i innen

SoftRig-økosystemet. Det blir veldig lett for hver enkelt regnskapsfører å ha kontroll på sine oppgaver, og på et litt mer overordnet nivå gjør det administrasjonen enklere for teamledere og daglig leder. Du kan redigere tilganger, og enkelt holde kontroll på hvem som skal ha hvilke rettigheter.

gjennom nye kunder.

– Fakturagrunnlag kommer fortløpende inn, så etter hvert som du registrerer timer vil det legge seg i grunnlaget. Kostnadene som skal viderefaktureres kunder legges også automatisk inn på månedlig basis. Det gjør at du kan fakturere kundene dine med et par tastetrykk.

Det nye byråoverbygget Consolve gjør det enkelt for deg som regnskapsfører å holde god flyt i faktureringen til kundene dine. Både store og små byrå vil oppleve mye tidsbesparelse i faktureringsprosessen.

Consolve gir deg med andre ord en mer effektiv og oversiktlig hverdag, og du kommer raskt i gang. Bruk mindre tid – få flere kunder Byrået ditt vil ikke bare tjene tid på å ta i bruk Consolve. Det kan også gi mulighet til å tjene mer penger

– Når byrået ditt blir publisert på markedsplassene til DNB og SpareBank 1 og Uni Micro, når dere ut til en stor kundeflate. Dere får varsel i Consolve dersom nye kunder ønsker å få kontakt.

Hvor mye kan du spare på å automatisere og forenkle?


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Automatikk til glede for både regnskapsførerne og kundene deres Dalum Regnskap AS

– typisk regnskapskontor, men likevel litt annerledes Hilde Dalum er autorisert regnskapsfører og medeier i Dalum Regnskap AS på Kyrksæterøra. Den lokale sparebanken, Hemne Sparebank, er majoritetseier. Regnskapskontoret har 9 ansatte, og over 300 kunder i mange ulike bransjer, blant annet innenfor bygg og anlegg, fast eiendom, landbruk og handel. Kundene er stort sett lokale og ganske små, slik det gjerne er hos de fleste regnskapskontor. Dalum Regnskap AS er likevel ikke helt som alle andre regnskapskontor. De satser nemlig bevisst på å utnytte alle de automatiske mulighetene som regnskapssystemet gir dem. De har brukt Duett Økonomi i over 20 år, og Hilde forklarer det slik: - Duett Økonomi løser behovet vi har for våre mange kunder og bransjer, og både vi og kundene er godt fornøyde.

Automatisert bokføring på portefølje- og klientnivå

Hilde har de siste årene stått i bresjen for en økende digitalisering og automatisering av regnskapsflyten. Det er særlig håndteringen av inngående fakturaer de har fokusert på. Her har de utnyttet mulighetene i Duett Økonomi for å skreddersy konteringen helt ned på varelinja i fakturaene der det trengs. Samtidig kan de ha lik kontering for alle kundene der ting skal bokføres likt. Konteringsoppsettet styrer de selv – akkurat slik de ønsker å ha det, og i tråd med kundenes behov.

ta et par dager, men her kan også vi regnskapsførere påvirke ved å oppfordre leverandørene til å sende EHF, og hvis de ikke kan det, må de hvert fall levere fakturaen rett til bilagsmottaket på e-post. Da kommer fakturaen ferdig tolket i god tid før forfall. - Vi har nå tatt i bruk automatisk bokføring av inngående EHF-fakturaer for over halvparten av alle kundene våre. Det viser at automatikken fungerer også for mindre kunder, ikke bare de store som har flest bilag.

Mye enklere også for kontorets kunder

- Den automatiske fakturaflyten gir besparelser også for kundene våre, sier Hilde. Skulle de få noen fakturaer direkte til egen e-post eller i postkasse, sender eller tar de et bilde og får dem inn til bilagsmottaket sin e-post. Da vet de at alt blir samlet på deres MinSide hos oss. Her sjekker de om fakturaene er riktige, de kan sende melding til leverandøren fra fakturabildet dersom noe er feil, og de kan til og med viderefakturere f.eks. kjøp av materialer der og da til sin kunde. Med et par klikk og BankID legger de fakturaene til betaling, og resten går av seg selv. Kundene våre får bedre oversikt, færre purringer og styrer fortsatt betalingene selv, men slipper den manuelle registreringen i nettbanken.

Anbefaling til andre regnskapskontor

Hilde har et par klare råd til andre regnskapskontorer, som kanskje er i tvil om nye, automatiske løsninger er noe for dem. – Du får aldri bedre tid, du må bare bestemme deg for å begynne! Det er viktig å få med seg flere av kollegene dine i nye prosesser, da kan dere hjelpe hverandre i starten. Du blir heller ikke god av å prøve på 1 eller 2 klienter. Vi vet mange regnskapskontorer tester ut nye funksjoner på kontorets eget regnskap først. Det går selvsagt an, men der er mengden inngående fakturaer ofte mindre, og du ser ikke stordriftsfordelene tydelig nok.

Regnskapsfører slipper å bli «proppen i flaska»

Hilde mener at flyten er en av de største fordelene med automatisk bokføring. - Fakturaen sendes direkte fra leverandøren, oppdateres automatisk inn i systemet og ligger etter noen sekunder klar til attestasjon og betaling til vår kunde – ferdig bokført med alle detaljer. Vi slipper å sende den videre i flyten, dette går av seg selv. Det gir oss en mye bedre situasjon enn i mange andre systemer, der regnskapsfører må bokføre og sende fakturaen videre til kunden.

Spesiell oppfordring til regnskapskontor som bruker Duett Økonomi

For regnskapskontorer som allerede bruker Duett Økonomi, anbefaler Hilde å få i gang EHF-mottak og automatisk bokføring først, og lære seg å utnytte både kontorregler og individuelle tilpasninger skikkelig. – Når dette er på plass, kan du ta i bruk de nyeste mulighetene med Bilagskontroll, der systemet gjør logiske sjekker og kontroller på flere nivåer, og varsler regnskapsfører om hvilke bilag de sannsynligvis bør ta en nærmere titt på. – Når du har brukt dette litt, vil du se at den største mengden inngående fakturaer blir «systemgodkjent» uten at du trenger å bruke tid på å sjekke hvert bilag. Da kan du konsentrere deg om avvikene.

EHF-fakturaer er utgangspunktet

Hilde sier nøkkelen er EHF-fakturaer og standardisering av kontoplan. - Dette gir den gode muligheten for like kontorregler, og individuell håndtering der det trengs. Fakturaer som leveres på papir eller e-post tolkes og leveres ferdig inn i systemet som maskinlesbare EHF-fakturaer – med alle detaljer og varelinjer. Dette kan

Hilde oppsummerer det slik: – Jeg har prøvd noen andre systemer, men for klienter med automatikk er Duett Økonomi klart best!

17


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Hjelper små og mellomstore bedrifter med bærekraftsrapportering I årene som kommer vil det bli stilt stadig mer omfattende krav til bærekraftig drift, også i små- og mellomstore bedrifter. NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard – er utviklet av regnskapsforeningene i Norge, Sverige og Finland for å gjøre arbeidet enklere.

Ivrige kunder på second hand-shopping.

D

en nye standarden gjør det overkommelig å rapportere på bærekraft, også for små og mellomstore bedrifter, forteller Ronny Thomas Jenssen, divisjonsdirektør storkunde og spesialistrådgiver i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i Trondheim. – Små og mellomstore bedrifter utgjør en stor andel av norske arbeidsplasser og Regnskapshusets kundeportefølje, og i et bærekraftsperspektiv er det avgjørende at også disse bedriftene jobber med å redusere fotavtrykket, sier han. – Dette er en del av bedriftsløftet vårt hvor vi skal bidra til at midtnorske bedrifter skal lykkes, og et samfunnsansvar vi som pådriver for grønn omstilling tar svært alvorlig.

Rapport for alle

I 2022 har SpareBank1 Regnskapshuset

18

hjulpet flere kunder med bærekraftrapportering i tråd med den nye standarden. Blant bedriftene som har rapportert, er Tise AS og EW Glass og Plast AS. – Dette er kunder med ganske forskjellige forretningsmodeller, påpeker regnskapsrådgiver Fredrik Schjetne Bekken. – Likevel har de det til felles at de ønsker å bli mer bærekraftige, og jobber mot å integrere bærekraft i sine strategier, styringsmodeller og sin forretning. Det er vi stolte av å kunne bistå med, sier Bekken. I en tidlig fase ble bærekraftsrapportering hovedsakelig benyttet som et markedsføringsverktøy for å kommunisere bedriftens «bærekraftsprestasjon» til eksterne interessenter. Nå ser vi at bærekraftsrapportering også benyttes som et verktøy for selskapene i å nå sine målsetninger innenfor klima, sosiale faktorer og eierstyring. Bærekraftsrapportering er et resultat av markedsforventninger og internasjonal og nasjonal regulering. Dette treffer i dag større foretak,

men vil på sikt trolig også treffe de små- og mellomstore bedriftene direkte eller indirekte. – Undersøkelser foretatt her til lands tyder på at bedrifter som tar dette på alvor tiltrekker seg flere kunder, kompetent arbeidskraft og følgelig økte inntekter. På motsatt ende ser man også at miljøverstingene mister kunder og inntekter som følge av manglende tilpasning og bidrag til en bærekraftig utvikling, sier Jenssen.

Sammensatt bærekraftbegrep

Bærekraftsrapporteringen inneholder en redegjørelse innenfor tre tema: miljømessige, sosiale og økonomiske/eierstyringsforhold. – En viktig del av bærekraftsrapporteringen er rapportering av utslipp i form av et energi- og klimaregnskap. Likevel misforstår mange bærekraft med kun miljøpåvirkning, men begrepet har flere sider, sier Jenssen. – Selskapenes rapportering innebærer blant annet rapportering på klima-

risiko- og muligheter og nøkkelindikatorer tilknyttet likestilling og mangfold i arbeidsstyrken, påpeker han. – I fremtiden vil det å ha bærekraftsrapporteringen på plass bli stadig viktigere, både for å blant annet kunne vinne frem i anbudsrunder, tiltrekke seg medarbeidere og få bedre rentebetingelser. Daglig leder Erik Weisethaunet i EW Glass & Plast AS er blant dem som ønsker fokus på bærekraft velkommen. Selskapet leverer planglass, plast, beslag og tilbehør til kunder over hele landet, og Weisethaunet mener at bærekraftsatsing er viktig, både med tanke på miljøet og for å sikre lønnsom drift i årene som kommer. – Vi ønsker å møte nåværende og fremtidige krav, både fra kunder og myndigheter, sier Weisethaunet. – Gjennom NSRS-rapportering har vi skaffet oss en oversikt over våre gode og mindre gode sider knyttet til bærekraft, og blitt bevisstgjort på områder vi ikke tidli-


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Eirik Frøyland Rime, CEO og Co-founder av TISE AS. Foto: Tise.

Foto: Eric Cannon.

gere hadde tenkt over, sier han. – Dessuten har vi nå fått en oversikt over våre utslipp og vil kunne benytte dette eksternt i for eksempel anbudsrunder, men også internt til å utvikle handlingsplaner for å redusere utslipp, slår han fast.

Legger til rette for bruktsalg

I Tise AS er CEO og Co-founder Eirik Frøyland Rime enig. Selskapet utvikler tjenesten Tise, en digital gjenbruksplattform hvor privatpersoner kan kjøpe og selge klær, sko og andre eiendeler. De driver også nettbutikken Tise Basics som selger bærekraftige produkter som ikke er like lett å kjøpe brukt, samt konseptet Second Chance for salg av vareprøver og returvarer som norske klesmerker ikke kan selge selv. – Fokuset på bærekraft står sentralt i Tise AS sin forretningsmodell, og er en essensiell drivkraft for vår vekst og vei til lønnsomhet, sier Rime. – Tise AS ønsker å hjelpe folk til å leve

mer bærekraftig ved å gjøre kjøp og salg av brukte klær til noe flest mulig foretrekker. Vi ser at den sirkulære økonomien er en megatrend som kan bidra positivt i klimakrisen, og å gjøre det enkelt å kjøpe og selge brukte ting er en viktig del av dette, sier han. – Hva er bakgrunnen for samarbeidet med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS på bærekraftsrapportering? – Bærekraftsrapportering er et spennende nytt initiativ som våre regnskapsførere i SpareBank 1 Regnskapshuset har jobbet mye med. Det er viktig for oss i Tise å være et forbilde når det kommer til bærekraftig drift av organisasjonen, så vi var entusiastiske da vi ble spurt om vi ønsket å være med som testere av dette konseptet, sier Rime. – Vi håper at bærekraftsrapporten kan hjelpe oss med å finne de deler av organisasjonen der vi kan bli bedre på å redusere vårt eget klimaavtrykk. Om bærekraftsrap-

F.v.: Fredrik Bekken, daglig leder i EW Glass & Plast AS Erik Weisethaunet og Ronny Thomas Jenssen.

porten kan bli en standard som kan hjelpe også andre selskaper med å redusere sitt klimaavtrykk, tror vi dette kan ha stor verdi, avslutter han.

”Det er viktig for oss i Tise å være et forbilde når det kommer til bærekraftig drift av organisasjonen, så vi var entusiastiske da vi ble spurt om vi ønsket å være med som testere av dette konseptet”

19


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Hvordan skape vekst og innovasjon på samme tid? - Ved å fokusere på helhetsbildet for kunder ønsker vi å bane vei gjennom samarbeid på tvers av våre fagfelt. - Runar Leite, adm. dir. Azets Insight

20

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Azets


A

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

zets er et kompetansehus som leverer tjenester innen regnskap, HR, IT-løsninger, forretningsutvikling, rekruttering, ux- og tjenestedesign, samt bistår ambisiøse selskaper med vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. Mennesker og teknologi er vår kjerne. Vi omgir oss med folk som ønsker å lære, utforske, stille spørsmål og vokse i et miljø som legger vekt på kreativitet og samarbeid. - Vi har lenge fokusert på å legge et stødig og sterkt grunnlag for å bygge opp Azets som et kompetansehus. Ved å samle ekspertteam i forskjellige avdelinger, fra programvareutvikling til kundeservice, sitter vi med kunnskap og kompetanse vi ønsker å dele med andre. Vårt mål er å skape løsninger som gir tydelig forbedring i folks hverdag, og dette er en kontinuerlig utvikling, forteller Leite.

som et resultat har den enkelte ansatte mer tid til å fokusere på oppgaver som trenger kreativitet og løsningsmodus på tvers av fag. Azets har lenge sett potensialet i retningen vi går i, og ønsker å lede denne utviklingen ved å satse sterkt på teknologiutvikling. Med investering i robotisering, digitalisering, automasjon og maskinlæring (AI), i tillegg til å lytte til hva kundene våre ønsker, vil vi bane veien for mer effektive prosesser. Vår programvare er designet for å være en støtte som bedrifter av alle størrelser kan lene seg på i hverdagen. Pålitelige prosesser som kalkulerer og ferdiggjør oppgaver i bakgrunnen, raske og enkle måter å være i kontakt med kollegaer og klienter, eksperthjelp kun et klikk unna, så vel som trygg fildeling- og lagring, er essensielt for enhver bedrift. I en verden i stadig endring er kvalitet i alle ledd viktigere enn noen gang. Det handler om tillit til kompetanse og løsninger. Slik bidrar vi til at våre kunder kan fortsette å utvikle seg, innovere og vokse.

Azets er et internasjonalt selskap, men våre eksperter er lokale, med lokal kunnskap, fordelt på over 50 kontorer på tvers av Norge. Bedrifter som ønsker å starte avdelinger utenlands kan få god bruk for våre tjenester innen lønn og HR som spesialiserer seg på tilpasning av lover og regler over landegrenser. Her får bedriften veiledning både på internasjonalt nivå og lokalt, med strategier som gir maksimalt utnyttelse for bedriften. Vår spesialitet er å kunne tilby alt som trengs for at akkurat din bedrift skal ha verktøyene til å utvikle seg. Små, mellomstore, og store bedrifter kan alle finne tjenester hos oss som passer deres behov. Dette gjelder for både offentlige og private selskaper, så vel som nyetablerte bedrifter og konsern. Vi tar i betraktning hva hver kunde trenger, og legger så en plan som passer. Når en kunde ønsker oss velkommen inn i samarbeidet, får de mer enn bare programvare og løsninger som gjør bedriften mer effektiv, de får også tilgang til råd og veiledning fra ekspertmiljøer hos oss. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge og sikre på at deres bedrift er i gode hender, og nøkkelen til dette er god kommunikasjon. Azets står parat med et bredt spektrum av kunnskaper og vokser selv ved å finne nye løsninger til nye problemer. Sammen utvikler vi oss og samler erfaring vi begge kan dra nytte av.

Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling.”

Stikkord for oss er å være endringsdyktige og innovasjon. Azets har samlet kompetanse og erfaring nok til å bane vei for nye løsninger. Vi ser hvordan den moderne arbeidsplassen stadig er i endring og hvordan dette former økonomi og arbeidsmiljø. Mange bedrifter vil nå større potensiale ved å sette ut tjenester de selv ikke har kjernekompetanse på, eller ha store tids- og effektivitetsbesparelser ved å finne de riktige løsningene som tillater utvikling. Det er her Azets kan være en viktig bidragsyter på veien. - Azets og Karabingruppen har en bred fagkompetanse som spenner seg fra alle typer økonomitjenester til prosessstøtte og design. Gjennom dette kan vi dokumentere gevinster på vegne av våre kunder på over 8,1 milliarder gjennom Karabingruppen alene. Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling, sier Leite.

For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid tuftet på tillit, med kompetanse som grunnmur.”

- Hos oss skreddersyr vi løsning og oppfølging til hver enkelt kunde. Med fokus på lokal kunnskap, styrket av nasjonal leveranse bruker vi våre ulike fagfelt på tvers for å gi kundene våre et best mulig resultat. For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid bygget på tillit, med kompetanse som grunnmur. Det vet vi er avgjørende for å virkelig komme tett på bedriften og avlaste, slik at de kan gjøre det de er best på, mens vi kan spille dem enda bedre, sier Leite. Vi har fulgt med på arbeidsplassens utvikling, og spesielt de siste årene. Det er tydelig at vi er på dørstokken til en teknologisk revolusjon, med store forandringer i hvordan vi tenker om oppgaver. Automasjon tar stadig mer av repetitive oppgaver, og

Om Azets • Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap-, lønn-, rådgivning- og forretningstjenester. Selskapet har ca 7.200 annsatte fordelt på rundt 150 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Romania og UK. Selskapet betjener rundt 100.000 kunder og omsatte i 2021 for £ 560 mill. • Azets i Norge består av selskapene Azets Insight, Azets People, Azets Document Solution, Legeregnskap og Karabingruppen og har 50+ kontorer med over 1.200 ansatte og mer enn 12.000 kunder.

21


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Innovasjon for fremtiden Foto: Anton Soggiu.

Nylig ble Amesto AccountHouse kåret til Norges tredje mest innovative bedrift. Det er langt fra noen tilfeldighet, mener CEO Siri Nilssen.

22


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Foto: Amesto.

Amesto ble nylig kåret til Norges tredje mest innovative bedrift.

D

e tre p-ene – People, Planet & Profit – danner bærebjelken i Amestos i n novasjonssatsi ng. Den familieeide bedriften klatret fra 19. til 3. plass fra 2020 til 2021, noe Nilssen vet å verdsette. – Det er vi utrolig stolte av. Vi har eiere som ser på bærekraft og lønnsomhet som to sider av samme sak og som har bestemt seg for å satse på såkalt trippel bunnlinje, der både miljø, mennesker og profitt inngår, sier hun. – Det er områder alle våre ledere og medarbeidere må levere på.

Utvikler ideer

Intraprenørsatsing er et viktig stikkord for Amesto, som gjenspeiler familiens gründerånd. I begrepet ligger det å ta ansattes initiativer på alvor og bygge videre på dem – i samarbeid. Flere selskaper har sett dagens lys på denne måten. – Vi har lang erfaring, og tilgang til kapital og management. Så vi er med og hjelper med etablering, sier Nilssen. Et eksempel på en slik intraprenørbedrift er ConnectMyApps – en plattform for systemintegrasjon og deling av data mellom systemer. – Dette er jo alfa og omega i vår bransje, der mange systemer helst bør snakke helt sømløst sammen. Så ved å være med på denne oppstarten, styrket vi også vår egen kompetanse og ikke minst tilgang til den kompetansen vi trenger i fremtiden, sier Nilssen. Selv hadde Nilssen startet sitt eget konsulentfirma da hun kom i kontakt med Amesto på sitt aller første oppdrag. Hun likte det hun så, og konsulentvirksomheten ble lagt på is. – Det er noe med mindsettet og kulturen her som jeg forelsket meg i. Målet om å gjøre godt, gjennomsyrer organisasjonen

og har full backing hos eierne. Det er svært inspirerende, sier hun.

Tidlig ute med robot

Også på kjerneområdet regnskap ligger selskapet langt fremme. De var blant annet et av de første til å benytte Semine – en AIplattform for automatisering av økonomifunksjonen. Et utviklingsprosjekt i samarbeid med selskapets største kunde, NHO, ble en lærerik reise. – Dette var en pilot, og sammen med NHO har vi vært langt fremme i skoene, forteller Nilssen. – Det har vært en veldig spennende erfaring, og vi er kommet godt i mål. NHO er i dag vår klart mest effektive kunde, sier hun. I fremtiden ser Nilssen for seg at bransjen vil fortsette arbeidet med automatisering og innføring av AI. Automatisk behandling av bilag og helautomatiserte regnskapsprosesser vil endre regnskapsførerens rolle, tror hun. – Det er en utvikling som vi ønsker velkommen konstaterer hun. – Våre oppgaver kommer til å bli andre og forhåpentligvis mer verdiskapende, med mer fokus på rådgivning og verdiøkende tjenester. Ett område vi ser er brennhett om dagen, er bærekraftsrapportering. Her kommer det krav fra EU, myndigheter, banker og leverandører om å rapportere på ESG, noe som er både kompetansekrevende og kostnadsdrivende for selskap i dag. Vi mener at vi i regnskapsbransjen helt klart er best posisjonert til å kunne hjelpe. Vi sitter på de aller fleste data i dag, og for oss er det like naturlig å rapportere på bærekraft som på finansielle tall. – Vi har nylig opprettet Amesto Footprint, og vi har hentet inn tidligere administrerende direktør og initiativtaker til arbeidet med bærekraftsrapportering i Regnskap Norge, Christine Lundberg

Larsen, til å lede satsningen. Nå har vi bygget en AI-basert teknisk løsning som muliggjør stor grad av automatisert og systemgenerert bærekraftsrapportering. Vi må levere gode tekniske løsninger til en overkommelig pris, og vi må hjelpe næringslivet til å bli grønnere. Det vil komme stadig strengere krav. Vi kommer til å kunne gjøre livet til kundene våre mye enklere – også i fremtiden, sier hun.

Leger uten grenser

I tillegg til Amesto AccountHouse sine satsinger, er Amesto-konsernets bærekraftambisjoner dypt forankret gjennom arbeid på ulike plan. Ett eksempel er samarbeidet med Leger uten grenser, hvor målet var like enkelt som det var ambisiøst. – Vårt søsterselskap, Amesto TechHouse

skulle bidra til å gjøre Leger uten grenser til den mest effektive NGO-en og sette standarden for hvordan næringslivet kunne bidra i organisasjoner, forteller Nilssen. Men engasjementet stanser ikke der. Med opprettelsen av selskapet Amesto Aces i fjor tar konsernet sikte på å gjøre noe med utenforskap blant unge voksne. – Her kan unge mennesker med hull i CV-en komme og få 16 ukers utdannelse som Salesforce-konsulenter. Salesforce er en brukervennlig skyplattform som legger til rette for mer effektivt CRM-arbeid, forteller Nilssen. – Sertifiseringen hjelper dem ut i meningsfullt arbeid, og Amesto Aces bidrar til innovasjon, samhandling og stolthet, sier hun.

”Dette er jo alfa og omega i vår bransje, der mange systemer helst bør snakke helt sømløst sammen. Så ved å være med på denne oppstarten, styrket vi også vår egen kompetanse og ikke minst tilgang til den kompetansen vi trenger i fremtiden”

23


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

BDO Regnskap har mer enn doblet omsetningen sin de siste fem årene.– Vi har først og fremst vokst organisk. Når vi har foretatt oppkjøp har det ikke vært for å øke porteføljen, men for å få kompetanse eller lokal forankring, sier Andreas Tjemsland. Leder for BDO Regnskap.

Aldri opplevd lignende vekst

BDO Regnskap har hittil i år kapret over 1.400 nye kunder. – Hele regnskapsmarkedet er i vekst og vi tar markedsandeler, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for BDO Regnskap. BDO Regnskap har vokst godt de siste årene, men den siste tiden har det virkelig vært et taktskifte. – Det er sjelden at vi opplever et så godt tilfang av nye kunder som vi gjør nå. Det er tydelig at vi gjør noe rett, sier Andreas Ystgaard Tjemsland. På kundelisten over nye store kunder er blant annet Aker Horizons, Webstep, Vipps, og FSN Capital Partners.

Flere faktorer

– Vi har rigget oss for vekst over lengre tid. Vi har et oppsett som gjør at vi leverer komplette tjenester til kunden, som gjør at vi blir «one stop shop». Det aller viktigste er kanskje at vi har gode digitale løsninger til kundene våre både gjennom egne digitale løsninger og gjennom partnerskap med en rekke underleverandører. Det gjør at kundene får akkurat den løsningen som passer dem best, sier Tjemsland. Han legger til at BDO også er en global aktør. – Det gjør at det blir sømløst for kunder som jobber internasjonalt. Lokasjon spiller ingen rolle, det er et klart konkurransefortrinn, sier Tjemsland.

Fragmentert bransje

BDO Regnskap har mer enn doblet omsetningen sin de siste fem årene. I 2017 var omsetningen på nær 300 millioner kroner, i år nærmer omsetningen seg 800 millioner kroner. – Vi har først og fremst vokst organisk. Når vi har foretatt oppkjøp har det ikke vært for å øke porteføljen, men for å ta kompetanse el-

24

ler lokal forankring, sier Tjemsland. Regnskapsbransjen er fragmentert og består av mange små aktører. Det har skjedd en konsolidering, men hvis man ser på de ti største aktørene i bransjen har de til sammen kun en markedsandel på 31 prosent og står for en omsetning på 5,7 milliarder kroner, viser tall fra Regnskap Norge. – Vi er blant de største aktørene i bransjen, og det er klart at størrelse gir oss et fortrinn i forhold til kompetanseutvikling og å bygge robuste leveranseteam og være i tet på det faglige, sier han. BDO er den eneste av de store revisjonsselskapene som tilbyr regnskapstjenester. De har tilstedeværelse over hele landet.

”Det er klart at størrelse gir oss et fortrinn i forhold til kompetanseutvikling og å bygge robuste leveranseteam og være i tet på det faglige.”

Foto: BDO


Risikostyring og internkontroll – en evig bekymring? For å oppfylle lovmessige krav må alle regnskapsbyrå ha et godt system for risikostyring og internkontroll. Sticos Oversikt forenkler hverdagen for regnskapsførere og skaper en bekymringsfri internkontroll for byråledere, sier produktsjef Bente Sandblost i Sticos.

Risikovurdering i hverdagen Bente opplever at mange regnskapsførere synes risikovurdering er vanskelig, og sier at dette har vært en viktig drivkraft for å skape verktøy som gir deg en reell nytte i arbeidsdagen. - Vi har satt oss grundig inn i hva regelverket innebærer, og hvordan regnskapsfører jobber med kravene de er pålagt. Dette brukte vi til å lage en egen risikomodul som gjør etterlevelse og dokumentasjon enklest mulig i praksis.

Forenkler komplekse risikomomenter - En sjekkliste blir for enkelt fordi løsningen må ivareta den kompleksiteten risikovurdering faktisk er. Det er underlagt større risiko å utføre betalingsoppdrag på vegne av kunden, enn å utføre årsoppgjørsoppdrag. Tilsvarende vil en stor virksomhet med mange transaksjoner mot høyrisikoland kreve en helt annen årvåkenhet enn en liten kjøpmann på hjørnet. Riskomodulen i Sticos Oversikt forenkler denne kompleksiteten ved å sette ulik informasjon sammen, slik at momenter med tilsynelatende lav risiko blir identifisert som høy risiko når de ses i tilknytning til noe annet.

Skreddersydd for regnskapsbyrå - Hvis regnskapsbyråets ansatte skal fange opp og avdekke hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, er det avgjørende å ha rutiner som både identifiserer hvor risikoen ligger og hvordan man skal håndtere det, sier Bente. Sticos Oversikt forenkler kartlegging og vurdering av risikoelementer, både knyttet til hvert enkelt kundeoppdrag og på overordnet nivå for regnskapsbyrået. Dette sikrer en enklere hverdag for regnskapsfører, og en bekymringsfri internkontroll for byråleder.

Med Sticos Oversikt fikk Conto AS full kontroll på alle kunder, tidsfrister og gjøremål Kvalitetskontroll, risikovurdering og hvitvaskingskontroll gjennomføres effektivt med Sticos Oversikt. Alt blir dokumenter underveis og jeg kan være trygg på at lovpålagte krav og frister blir ivaretatt. Jan-Christian Saksvik, daglig leder i regnskapsbyrået Conto AS

Oppdragstyring, kvalitetskontroll og avstemming blir enklere med Sticos Oversikt >> Les mer på Sticos.no/oversikt

Om Sticos Sticos er en teknologibedrift i Trondheim. Vi ble etablert i 1983 og har over 120 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi tilbyr digitale løsninger, kurs og rådgivning for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse. Vi forenkler komplisert regelverk og gir deg en mer effektiv arbeidsdag.


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Tveit Regnskap AS – en ressurs for landbruket Siden starten i 1969 har Tveit Regnskap opparbeidet landbruksøkonomisk kompetanse som kommer hele landbruksNorge til gode. – Det å ha inngående kjennskap til både økonomi og skatt og de spesielle forhold som knytter seg til gårdsdrift er en forutsetning for fremgangen, sier Leder for SMB og Landbruk for Tveit Regnskap og Forretningspartner Jarle Haugen. Jarle Haugen (t.h.) med en av landbrukskundene.

26


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Tveit Regnskap er et kjent navn blant landets bønder.

D

et var Jarle Tveit, som selv kom fra gård, som startet Tveit Regnskap. Siden har selskapet vokst og dekker i dag flere bransjer som en del av Sparebank1 SR-Bank Forretningspartner. Men interessen for landbruket og engasjementet for den norske bonden er fremdeles en sterk drivkraft i regnskapskontoret med opphav i Skjold i Vindafjord, tre mil øst for Haugesund. – Dette er et område med mye landbruk, og ikke minst husdyrhold, sier Haugen. – Helt fra starten av har dette vært et prioritert område, og nå har vi fulgt landbruket tett gjennom over femti år, fortsetter Haugen. På denne tiden har landbruket vært i sterk omstilling, og Tveit Regnskap har vært med hele veien. – Utover skatterådgivning og regnskapstjenester har vi også fungert som aktive rådgivere for den enkelte bonde når det gjelder nyinvesteringer og -satsinger, forklarer Haugen. Men Tveit Regnskap har gått mye lenger, og har systematisk utarbeidet nøkkeltallsrapporter og statistikk som har vist seg nyttig også på nasjonalt nivå, og som har fått mye oppmerksomhet i næringen. – Våre tall har vært benyttet i jordbruksoppgjør, og vi har til og med drevet politisk lobbyvirksomhet i Stortinget. Vi opplever at det å ha vårt stempel på papirene fungerer

som et signal om kvalitet og etterrettelighet, og det er vi selvsagt både glade for og stolte av, sier Haugen. I dag er Tveit Regnskap en del av Sparebank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS, men har beholdt både navnet og engasjementet for bygde-Norge. – Antall aktive bønder er redusert, men de som er igjen har blitt større og krever mer. I tillegg har vi fått kunder fra hele landet, slik at vi har opprettholdt kompetanse og hatt et stort og godt fagmiljø, sier Jarle Haugen. Bransjesatsningen utgjør i dag ca. 10 prosent av den totale omsetningen samlet for Tveit Regnskap og Forretningspartner. – Det har vært mange eierskifter, i landbruksnæringen, og vi er med som rådgivere. Dessuten er norske bønder driftige og arbeidsomme, og parallelt med sentraliseringen av landbruket er det veldig mange bønder som har startet nye virksomheter og fortsatt å være kunder hos oss. Så i dag har vi en bred portefølje som spenner fra store industriforetak til små enkeltpersonsforetak innenfor en rekke bransjer, forteller Haugen, som også kan fortelle om geografisk ekspansjon. – I dag består Tveit Regnskap og Forretningspartner av 400 dyktige medarbeidere som fordeler seg på 27 kontorer langs kysten mellom Bergen og Oslo, forteller Haugen.

Alle Foto: Tomin Meling / Meling Media AS.

– Vi har egen landbruksavdeling med spesialister innen Landbruk som rådgir bønder over hele landet. Denne satsingen vil vi videreutvikle og forsterke fordi bønder er en av våre aller viktigste kundegrupper, sier han. Haugen er opptatt av lokal utvikling. – For oss er det å være til stede lokalt viktig, det bidrar til å skape liv og virksomhet i landlige strøk, og er med på å opprettholde bosetting og skape arbeidsplasser. Vi er også aktive som sponsor for mange lokale og regionale idrettslag. i tillegg er vi stolte av at vi bidrar til gode prosjekter gjennom

Sparebankstiftelsen til SR-Bank med 150 millioner i år, så her er det bare å søke, sier Jarle Haugen. Som de fleste andre regnskapskontorer møter Tveit Regnskap og Forretningspartner også en endret hverdag. Nye aktører, tjenester og teknologiske løsninger utfordrer hele verdikjeden til den tradisjonelle regnskapsbransjen. – Her hos oss skal vi trives med endring, fastslår Haugen. – Vi møter de utfordringene som måtte komme.

”Utover skatterådgivning og regnskapstjenester har vi også fungert som aktive rådgivere for den enkelte bonde når det gjelder nyinvesteringer og -satsinger.”

27


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Hjelper med lønn og HR. F.v.: Lars Pettersen, Linda Tyssø Mathisen, Liv Holbæk og Frank Lindsøe.

Regnskapsføreren: Din egen HR- og lønnsavdeling Mange vet at regnskapsføreren kan ta seg av lønnskjøringen. Men verktøykassen er større enn som så, forteller daglig leder Lars Pettersen i Oseberg Services i Tønsberg. Selskapet har gjort rådgivning innen HR til en spesialitet.

H

R – eller human resource management – er mye mer enn lønn, sier Pettersen. – Egentlig snakker vi om to forskjellige kompetanseområder, og mens lønn har vært et viktig arbeidsfelt for regnskapsbyråer i en årrekke, ser vi at det nå skjer en glidning inn på HR-feltet, sier han. – Det å forvalte bedriftens humankapital på best mulig måte er aktuelt i alle bedrifter – uansett om man har fem eller 500 ansatte. Men de færreste små og mellomstore bedrifter har anledning til å ansette en egen HR-ansvarlig, og det er der vi kommer inn, konstaterer han.

Spesialisert kompetanse

Et eksempel er håndtering av sykefravær. Hvilke plikter har arbeidsgiver overfor NAV og den ansatte selv i en sykemeldingsperiode? Hva slags tilrettelegging må til, og hva må bedriften gjøre for å hjelpe den ansatte tilbake i arbeid?

28

– Slike spørsmål er det ikke alle som har svaret på, men hos oss eller andre regnskapsbyråer med HR-kompetanse kan bedriften få hjelp til å gjøre ting riktig, sier teamleder lønn og sertifisert rådgiver lønn og HR-administrasjon Frank Lindsøe. – Med spesialisert kompetanse innen HR kan vi fungere som bedriftens HR-avdeling, noe som både kommer de ansatte og bedriften til gode, sier han. Under korona-pandemien var reglene for permittering og permitteringsvarsler et aktuelt arbeidsområde, men også løpende håndtering av ansettelser og eventuelle oppsigelser er noe regnskapsføreren ofte kan hjelpe til med.

Mange plikter

– Det handler grunnleggende sett om å sørge for at de forpliktelsene man har som arbeidsgiver blir fulgt opp overfor alle ansatte, sier Lindsøe. – Korrekte ansettelseskontrakter, personalhåndbok, ferieavviklingsrutiner – listen over HR-relaterte oppgaver, er lang. Ikke

alle kan forventes å sitte med denne kunnskapen, sier han. For om bedriften har fem eller 500 ansatte – det er det samme lovverket som gjelder. Visste du for eksempel at alle bedrifter med fem ansatte eller mer, plikter å ha en varslingsinstruks? – Mange klarer fint å få det til å fungere i hverdagen, men så kan det oppstå spesielle situasjoner. Da er det bedre å være føre var og ha alt på stell – da stiller bedriften sterkere i alle sammenhenger, sier Lindsøe.

Fornøyde medarbeidere

Lars Pettersen mener HR kan være et strategisk fortrinn i kampen om de gode medarbeiderne. – Det å ha fornøyde medarbeidere som føler at de blir tatt på alvor, blir stadig viktigere i et arbeidsmarked som strammer seg til, sier han. – Det å ha en rød tråd fra rekruttering og ansettelse, stillingsinstruks og medarbeidersamtaler skaper trygghet og bidrar til å få mest mulig ut av hver enkelt medarbei-

der, legger han til. – Når bedriftene begynner å prioritere HR-arbeidet, er det mange som får en ahaopplevelse. Det å ta disse tingene på alvor er både lønnsomt og nyttig – og gjør ikke minst lederoppgaven betydelig enklere. Det gjelder å både beholde, men også å videreutvikle medarbeiderne, sier han.

”Med spesialisert kompetanse innen HR kan vi fungere som bedriftens HR-avdeling.”


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Med årsoppgjør i skyen får du færre s n jobbkvelder Visma Periode & År – Et system utviklet for fremtiden, skreddersydd etter de nye endringene fra Skatteetaten og regnskapsførerens behov. Tekst: Edvard Ramstad Design: Lina Aasgård Foto: Andreas Kleiberg

Tiden er inne for å ta riktig valg. Retningslinjer fra Skatteetaten har lenge påvirket måten du jobber med årsoppgjøret, og fra 2023 vil du virkelig kjenne på forskjellen på ny og gammel skattemelding. Derfor er det viktig å unngå systemer som er utviklet i hastverk.

Ekteskap i skyen Klassikerne Visma Finale Årsoppgjør og Visma Total Årsoppgjør har vært regnskapsførerens prefererte løsninger i mange år. På veien mot en smartere og mer effektiv hverdag for regnskapsbyråene, vil Visma Periode & År ta over, der den beste funksjonaliteten fra klassikerne er med, men med nytt utseende og bruksmønster som effektiviserer tidsbruken. Visma Periode & År er et ERP-uavhengig årsoppgjørssystem i skyen. Dette gir flere fordeler for deg som regnskapsfører. En av disse er at medarbeidere enkelt kan jobbe sammen, med god ressursallokering og informasjonsflyt i fokus. Vi har sett at de som bruker minst tid per årsoppgjør er de som avstemmer løpende gjennom året. Dette er beste praksis, og det ønsker vi å legge til rette for i Visma Periode & År. Systemet har også sjekklister mot GRFS og

kvalitetskontroll med sporing, så du til alle tider kan se hvem som har gjort hva i systemet.

Fremtiden er her Det er Skatteetatens planer for nytt skatteregime som har lagt til rette for å tenke nytt. Ny skattemelding innebærer en ny måte å jobbe på, og de gamle RF-skjemaene blir noe som tilhører fortiden. På grunn av endringene som foreligger i ny Regnskapslov og God Regnskapsførerskikk, forlater vi gammelt tankesett med fokus på utfylling. Vi har laget fremtidens løsning med 30 års erfaring i sekken. Resultatet er et mer intuitivt system som tilrettelegger for å spre arbeidsmengde og kompetanse på flere ansatte. Derfor får du bedre informasjonsflyt, mindre unødvendig støy, og ikke minst – mer produksjon. Innovasjon og utvikling skjer når man våger å tenke nytt, og regnskapsførere vil bli belønnet for å gå inn i fremtiden. For fremtiden er her, og den tilhører Anders Tetlie, Produktsjef Visma Periode & År deg.

29


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Valgte regnskap som karriere Foto: Kristin Svorte.

Sven Østebø (23) er nyslått bachelor med spesialisering i regnskapsføring fra OsloMet. Han anbefaler bransjen til alle han kjenner.

30


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Sven Østebø er storfornøyd med utdanningsvalget.

S

om regnskapsfører kommer du i kontakt med så mange forskjellige mennesker og bransjer. Det er utrolig lærerikt og spennende og åpner for mange forskjellige karriereveier, sier den vitebegjærlige rogalendingen, som ble født og vokste opp i Japan med sveitsisk mor og far fra Talgje utenfor Stavanger. I 2018 gikk turen til Oslo og førstegangstjeneste i HM Kongens Garde før studiene ble påbegynt. – Jeg er jo litt preget av oppveksten min, og setter punktlighet, nøyaktighet og høflighet høyt. Dette var egenskaper som egentlig bare ble forsterket i garden, og som jeg virkelig får bruk for også nå, sier Østebø. Han vet hva han snakker om. Under hele studietiden har den flittige studenten hatt deltidsjobb i Aider, som i samme periode har vokst fra 26 til 500 medarbeidere. Det har gitt den nysgjerrige 23-åringen verdifull erfaring. – Jeg har fått jobbe med utrolig mye spennende og hatt anledning til å snuse på mange forskjellige roller, sier Sven. Blant hans største interesser faglig er bærekraft

som også er tema for hans bacheloroppgave. – Jeg har vært opptatt av bærekraft lenge, og satt blant annet i bærekraftsrådet ved universitetet, forteller Sven, som tror de neste årenes økende krav om bærekraftrapportering kommer til å være det neste store som treffer næringslivet og industrien. – Ta bare den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli. Den stiller høye krav til dokumentasjon av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, og bedrifter blir blant annet pålagt å besvare alle skriftlige henvendelser fra allmennheten, forteller Østebø. – Her blir det stort behov for kompetanse og støtte, sier han.

Valgte spesialisering etter Aider-møte

Det var møtet med Aider på bedriftspresentasjon ved universitetet som fikk Østebø til å velge spesialisering innen regnskap. Det valget har han ikke angret ett sekund på, selv om undervisningen har vært preget av koronapandemien. – Jeg ble bevisst på at jeg liker å jobbe

med folk, relasjoner og ledelse i tiden i Garden, så økonomi og administrasjon hadde jeg allerede peilet meg inn på. Det var møtet med Aider, og det at jeg fikk jobb der, som gjorde at jeg bestemte meg for regnskap, sier han. – Det kan ikke stikkes under en stol at deler av pensum, for eksempel skatterett, er litt tørt. Men samtidig er det veldig nyttig og nødvendig kunnskap, så det har gått veldig bra, sier Østebø. – Det at jeg samtidig har fått lov til å jobbe her i Aider har gitt meg masse verdifull erfaring som jeg skal ta med meg inn i den nye jobben, sier han.

Aider har nemlig ikke tenkt å la den dyktige 23-åringen forlate selskapet, og fra høsten av blir Østebø å finne i selskapet som fulltidsansatt rådgiver. Han gleder seg til å jobbe med bærekraft, men er forberedt på å ta i et tak der det trengs. – Det blir spennende å kunne fokusere helt på jobb, sier Østebø. – Så er det bare å håpe at de nye rapporteringsrutinene blir mer enn bare det – at de faktisk kommer kloden og miljøet til nytte. Det arbeidet gleder jeg meg til å være med på, sier Østebø, som fra høsten av vil ha fast ansettelse hos Aider.

”Jeg ble bevisst på at jeg liker å jobbe med folk, relasjoner og ledelse i tiden i Garden, så økonomi og administrasjon hadde jeg allerede peilet meg inn på.” 31


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

IT-ansvarlig Kristine Garder Lysaker er storfornøyd med IT-rådgivningsprogrammet til Regnskap Norge.

Foto: Glenn Karlsen / Regnskap Norge.

IT-sertifisering fra Regnskap Norge kommer kundene til gode Når Regnskap Norge tilbyr sertifiseringsprogram for IT-rådgivning, er målet at kompetansen skal bidra til fornøyde kunder.

I

T-ansvarlig Kristine Garder Lysaker i Wepe Regnskap AS er snart sertifisert, og har hatt stor nytte av programmet. Med 40 ansatte og ca. 600 kunder er Wepe Regnskap AS på Bjørkelangen et mellomstort regnskapsbyrå. Hun mener sertifiseringen gjør henne bedre i stand til å kommunisere med kundene – på deres premisser. – Det å kunne kommunisere om IT på en måte som er tilpasset den personen du snakker med, er veldig viktig for å få til gode løsninger, sier Garder Lysaker. – Her hos oss i Wepe er vi først og fremst opptatt av å finne løsninger som skaper bedre prosesser og større verdi – vi er ikke ute etter å tre løsningene nedover hodet på kundene. Da er kommunikasjon veldig viktig, understreker hun. Som IT-ansvarlig jobber ikke Kristine som regnskapsfører direkte mot kundene, men har likevel mye kundekontakt, særlig når nye kundeforhold og prosesser skal iverksettes, eller når det oppstår utfordringer knyttet til system. Informasjonsinnhenting, datasikkerhet og GDPR-regler er viktig, og er ofte en del av Kristines

32

arbeidsdag. Da er det viktig å forstå kundens behov og gi presis informasjon som passer til den personen man kommuniserer med. – Først og fremst kommer kurset kundene til gode fordi jeg er blitt mer bevisst på å strukturere informasjon, og på å se ITløsninger i alle ledd – der prosjekt, system, teknologi, sikkerhet og menneskene som skal bruke systemet inngår. Jeg tror absolutt at kundene vil oppleve at Wepe er blitt enda flinkere til å se og forstå deres behov, lage løsninger som passer dem – og kommunisere på deres premisser, sier Kristine Lysaker Garder. – Nå er vi enda bedre rustet til å bidra til kundens verdiskaping. Hun setter også pris på muligheten til nettverksbygging. På kurset fikk hun mulighet til å diskutere spørsmål og systemer med kollegaer og ansatte i Regnskap Norge. – Det er kjempeviktig å få snakket med andre i bransjen, særlig for oss små og mellomstore byråer, sier hun. – Da får en høre om ulike erfaringer, noe som absolutt er nyttig. Dette er absolutt et levende kurs som bidrar til mye bedre oversikt, legger hun til.

Den rivende teknologiske utviklingen de siste årene har gjort IT-kompetanse enda viktigere enn tidligere, og IT-rådgiversertifiseringen er ment å gjøre regnskapskontorer enda bedre rustet i møtet mellom IT-systemer og mennesker. – Det som er unikt med IT-rådgivningsprogrammet, er kombinasjonen av ITkunnskap, bransjekunnskap og trening i rådgivning og presentasjon, sier programleder Geir Sandvik i Regnskap Norge. Det er noe Garder Lysaker kan bekrefte. – Det er selvsagt alltid viktig å sette seg inn i ny teknologi, og programmet inneholder moduler knyttet til systemforståelse og prosjektledelse, sier hun. – Men modulene som omhandlet kommunikasjon og men-

nesketyper, der man blir bevisst på hvor forskjellig vi mennesker tenker og responderer, var også veldig lærerike, sier hun. Sandvik forteller at ideen bak programmet er å gi bransjen tilgang til kompetanse som kan møte både kunder og IT-leverandører på en profesjonell og god måte, og på den måten være et nyttig bindeledd. – Det er et behov ute hos norske bedrifter, og regnskapsførerbransjen kan være med på å fylle dette behovet. Ved å skape muligheter som både bidrar til å løse et problem for kunden samtidig som det åpner forretningsområder for bransjen, oppnås en vinn-vinn situasjon, og det er i grunnen hovedformålet med programmet.

”Det som er unikt med IT-rådgivningsprogrammet er kombinasjonen av IT-kunnskap, bransjekunnskap og trening i rådgivning og presentasjon.”


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Bank+Regnskap vokser med bedriften Økonomileder Dag Terje Bjørlo var ikke i tvil om at Bank+Regnskap ville fungere godt for Dekklåven, med sine 11 ansatte og 75 millioner i omsetning. – Vi bruker «alt» i systemet. Vi har møtt mye velvilje, og vi har fått inn noen funksjoner som ikke lå der fra før, sier Dag Terje Bjørlo. Dekkene på låven Dekklåven ligger idyllisk til på en gård i Furnes, rett utenfor Hamar. Da eier Tommy Holmvik tok over gården i 2000 hadde han allerede drevet med salg av dekk i noen år. Da Tommy fikk en helt ekte låve å boltre seg i, fikk bedriften skikkelig fart. I dag er kuene byttet ut med korn, og gårdstunet er et moderne kundemottak og verkstedanlegg med romslig parkeringsplass. Selskapet Dekklåven AS ble stiftet i 2008, har i dag 11 ansatte og omsatte for cirka 75 millioner i 2021. Bedriften hadde en avdeling i Elverum i fem års tid, men den er lagt ned til fordel for avdelingen i Furnes. – Målet vårt er å fortsette den gode driften, og sikre våre ansatte. Dét får vi best til her i Furnes, forteller økonomilederen. Gode erfaringer fra tidligere Dag Terje Bjørlo var revisor i mange år før han begynte som økonomileder i Dekklåven. – Som revisor har jeg brukt mange systemer. Blant annet brukte jeg det som var opprinnelsen til Bank+Regnskap, og har fulgt med på hva som har skjedd av utvikling. Derfor var jeg sikker på at dette kom til å fungere for oss. Jeg visste hva vi fikk, sier Bjørlo.

Økonomilederen forteller videre at Dekklåven trengte noen justeringer, som handlet om litt endring av rutiner for godkjenning av fakturaer og purrerutiner. – Selv om ikke alt er en del av systemet per dags dato, så går det helt fint. De tingene vi har påpekt er under utvikling, og vil komme etter hvert, sier Dag Terje fornøyd. Var forberedt Dekklåven gikk over fra sitt gamle system 1. januar, og brukte tiden før jul til å forberede overgangen. – Vi hadde en del møter med banken og teamet tilknyttet Bank+Regnskap og var godt forberedte, sier han. Det er alltid en viss periode med innkjøring, som med alle nye systemer, men vi har hatt en god dialog og overgangen har gått veldig bra, sier Bjørlo. Han avslutter med å henvende seg til andre bedrifter på Dekklåvens størrelse, som kanskje tenker at Bank+Regnskap ikke er «stort nok» for dem. – Jeg vil virkelig anbefale dette systemet og håper de vil være åpne for nye idéer. Vi har mye kjøp og salg, lønningene kjøres der, fakturaer osv. Vi er veldig fornøyde, avslutter økonomileder Dag Terje Bjørlo. Ønsker du å vite mer om Bank+Regnskap? Kontakt oss på 90 04 62 84.

sb1ostlandet.no/bedrift

33


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Tettere på kunden – omsorg og troverdighet for kunder, kollegaer og tall Det er lenge siden stereotypen av regnskapsføreren ble satt. Grå og traust med regnemaskin, permer og papirer fra gulv til tak. Heldigvis er dette ikke slik vi ser ut i dag! Det er en stund siden vi faktisk begynte å bli kalt etter fornavn og ikke bare «hun /han regnskapsføreren». I dag er vi konsulenter og rådgivere, og din bedrifts beste venn! I noen år så har vi blitt sett på som en truet art med nyhetsoppslag om «regnskapsyrket vil forsvinne» men i realiteten har det alt annet enn forsvunnet. Endret karakter JA! Blitt mer spennende JA! Har vi blitt mer moteriktige JA! (eller vi håper i hvert fall det) og har vi bedre utstyr JA! Omstillingen i bransjen har allerede vart i flere år, og noen Regnskapsbedrifter har kommet lengre enn andre. Vår opplevelse av utviklingen er at et tett samarbeid med våre kunder og systemleverandører er avgjørende for å nå et felles mål om å lykkes. Dagens regnskapskonsulenter jobber med å ta bransjen vår videre og løfte den til så mye mer enn bare punching av tall og dokumentasjon. Vår kunnskap innen både fag og systemer er sterk. Kunnskapsbasen og kompetansen vår er betydningsfull for våre kunder. Systemene automatiseres og vi bruker mindre tid på føring av regnskapene enn før – heldigvis. Vi ser at integrasjoner og samhandling mellom systemer ikke alltid funger optimalt. Vi jobber nå mer som controller for å sørge for at vi har ALT vi skal ha i regnskapet. Arbeidsdeling med kundene er også langt enklere enn før. Noen kunder gjør nesten alt selv mens andre bruker all sin tid på egen kjernevirksomhet og overlater alt til oss. Vi er mer involvert med våre kunder og får delta i avgjørende beslutninger. Det er kjempegivende å se at kundene i langt større grad nå er involvert i egne regnskap og hvordan de via regnskapet med vår ekspertise kan bidra til å påvirke lønnsomhet i egen bedrift. Forstår vi ikke driften til våre kunder og vet hva de faktisk driver med, kan vi aldri klare å gjøre en

34

god nok jobb. Med omsorg for kundene våre blir vi ofte våre kunders «hobby psykolog»; vi har jo allerede sett hver eneste kvittering og transaksjon, vi vet akkurat hva kunden gjør, ofte litt for mye faktisk. Kommunikasjonen vår sammen med pålagt taushetsplikt gir også stor grad av tillit og fortrolighet. Vi har kunder vi har jobbet med i en årrekke og vært sammen med gjennom tykt og tynt, dette er kunder vi både kan le og gråte sammen med. Vi i Rg Regnskap AS og Rg Forvaltning AS streber hele tiden etter å yte mer økonomisk rådgiving og hjelp til våre kunder for å optimalisere prosesser ved å velge system-leverandører som følger med i timen. En regnskapskonsulent kan ikke alt, vi er mennesker som alle andre, det er derfor viktig å være del av et godt team som kan spille på hverandre. Og det er oss – Rg – våre ansatte deler. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at våre ansatte som besitter enorm kunnskap forsetter å tilegne seg ny kompetanse som kommer våre kunder til gode. Arbeidet vårt består av en lang liste lovpålagte frister året igjennom, og til tider enorme arbeidsmengder og lange arbeidsdager. Vi har faglige utfordringer nesten hver dag som må diskuteres med kollegaer, dette gjør at vi har det utrolig gøy på jobb, og ingen dag er lik. Regnskapsbedrifter er lovpålagt å ha autoriserte regnskapsførere til å kontrollere alle oppdrag gjennom året og sørge for at vi etterlever en god internkontroll. Dette er krevende arbeid og vi mister oftere gode folk til interne økonomistillinger der kravet til timeføring og

effektivitet så og si er fraværende. Hvordan skal man da som bedrift klare å skille seg ut som et attraktivt sted å jobbe? Vi har ikke funnet svarte på dette. Det viktigste hos Rg er våre kollegaer og vårt fantastiske arbeidsmiljø– vi er stolte av å være en Rg’r, stolte av å være del av en kunnskapsrik gjeng som alltid stiller opp for hverandre. Latteren sitter løst og det er stor takhøyde for å være seg selv. Bransjen vår har sprengt kapasitet blant de beste og vi opplever stadig at vi og flere andre må si nei til bedrifter som trenger hjelp. Det er mangelvare på dyktige regnskapskonsulenter som også er rå på kundebehandling, så det er ikke rart at finn.no oversvømmes av annonser med «Autorisert Regnskapsfører søkes». Rg har mange spennende prosjekter på gang men vi kan ikke sette i gang før vi har den rette personen på plass for å lede dette. Høres dette spennende ut, se mer på finn.no; https://www.finn.no/job/fulltime/ ad.html?finnkode=268698361. Utfordringer i bransjen vår gir oss store muligheter og vi gleder oss til fortsettelsen sammen med alle våre ekstremt dyktige bransjekollegaer!


Endrer regnskapsbransjen ved bruk av AI Ved hjelp av kunstig intelligens skal Conta endre måten bedrifter og regnskapsførere jobber.

Med samme AI-teknologi som Google, skal Conta bli Norges smarteste økonomisystem. – Målet vårt er å endre en bransje som har hengt etter i mange år. Vi jobber med å lage smarte løsninger og levere et regnskapsprogram som gjør arbeidshverdagen litt enklere, forteller daglig leder Jan-Tore Holen. Over 20 prosent av norske bedrifter bruker en tjeneste fra Conta. Det omfatter blant annet faktura, regnskap, lønn og oppstartshjelp. – Mange opplever en del fallgruver når de starter for seg selv. Disse prøver vi å fjerne. AI-en forenkler en rekke prosesser og kommer med kontoforslag når kunden bokfører. Dette øker sannsynligheten for at de bokfører riktig betraktelig.

Conta sine kontoforslag gir en treffsikkerhet på 88 prosent. Til sammenligning ligger gjennomsnittsscore for andre system med AI på 29 prosent.

– Skal ikke erstatte regnskapsføreren Selv om Conta ønsker å gjøre regnskapsføring enklere og smartere, så er det fortsatt plass til regnskapsføreren. De mener regnskapsførere en viktig del av bransjen. – Vi er opptatt av at systemet ikke skal erstatte regnskapsføreren. Det vi skal gjøre er å fjerne vanlige fallgruver når det kommer til regnskapsføring, forteller Holen.

Tall viser at om lag 70 prosent av norske bedrifter setter vekk regnskapet sitt til regnskapsfører. Conta har over 150 regnskapspartnere, og ønsker god dialog med regnskapsførere. – Vi tror ikke på en regnskapsbransje uten regnskapsførere. De er helt essensielle. Vi tror riktignok at bransjen er i en endring, og at mange regnskapsførere vil fungere som rådgivere for kundene sine i tillegg til å være tradisjonelle regnskapsførere.

Regnskapsfører? Bli partner på conta.no/partner


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Økoråd Gruppen - en regnskapskjede i Nord-Norge. Kjeden er basert på Franchise modellen. Viktige verdier er derfor lokalt eierskap og lokal styring. Videre bryr vi oss om menneskene - våre ansatte; - som den beste forutsetning for nærhet og tilgjengelighet til våre kunder. Menneskene i ØkoRåd skal hver dag bidra til de beste løsningene og derigjennom økt lønnsomhet for kundene. Vårt daglige fokus er kontinuerlig kompetanseutvikling, - en viktig forutsetning for å, alltid å være relevante rådgivere. ØkoRåd Gruppen er godt spredt rundt om i Nord-Norge og har stor bredde i sin kompetanse, -og særskilt kompetanse innenfor områdene fiskeri, landbruk og reiseliv. VÅRE KONTORER ER LOKALISERT Økoråd Narvik, Narvik Økoråd Hadsel, Stokmarknes Økoråd Øksnes, Myre Økoråd Evenskjer, Evenskjer Økoråd Lofoten, Svolvær / Henningsvær Økoråd Leknes, Leknes Økoråd NordSalten, Leinesfjord i Steigen

ØkoRåd Gruppen er Premium Partner på Power Office GO og utfører daglig support til kunder som har valgt Power Office som sitt ERP-system.

Økoråd Lødingen, Lødingen Økoråd Salten, Siffo AS – Bodø / Beiarn Økoråd Helgeland, Herøy / Leirfjord

OM ØKORÅD GRUPPEN • • • • • • Skistua 4, 8515 Narvik Tlf. 975 43 533 www.okoraad.no

36

Franchisekjede etablert 2019 10 kontorer og lokalisert på 13 plasser i Nord-Norge 102 dyktige "ØkoRådgivere" Lokalt eierskap og lokal styring er viktige verdier Samlet omsetning på 100 mill. i 2021 Mer enn 2600 kunder over hele landet

Gruppen har en nylig vedtatt vekststrategi og ser etter flere nye partnere i kjeden.

Kompetent og hyggelig – alltid


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

BDT VIKEN - Regnskap, revisjon, rådgivning Kunnskapshuset BDT Viken tilbyr et komplett tjenestespekter for næringslivet – fra revisjon, regnskapsføring, HR og lønn til økonomiske rådgivningstjenester.

Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og bidra til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkurransekraft. Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde, både faglig og geografisk. Revisjon Våre statsautoriserte revisorer og medarbeidere har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet. Vi tilbyr samme faglige nivå og kompetanse som de store revisjonsselskapene, men tilbyr samtidig en annen nærhet til kundene. Det er viktig for oss å være en aktiv støttespiller for våre kunder, og ambisjonen er alltid å gjøre dem i stand til å forholde seg offensivt til omverdenen.

Regnskapsføring Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med faglig sterke medarbeidere med variert erfaring. Vår ambisjon er å gjøre hverdagen enklere for deg ved å holde orden på regnskap og økonomistyring, slik at din energi og fokus kan rettes inn på kjernevirksomheten i din bedrift.

mer offensivt og unngå ubehagelige situasjoner. Våre rådgivningstjenester leveres alltid innenfor de regler som gjelder for uavhengighet. Nysgjerrig? For mer informasjon om BDT Viken, besøk vår hjemmeside bdtviken.no eller ta kontakt med ett av våre fire kontorer – Oslo, Moss, Tønsberg eller Horten.

Rådgivning Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet. BDT Viken er en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder, utover lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring. Vi hjelper din bedrift til å være i forkant av begivenhetene, slik at dere kan opptre

Næringslivets betrodde rådgiver og regnskapsfører Regnskap for de fleste bransjer med rapportering, årsoppgjør, skattemelding og prosjektregnskap. Lønn, i tillegg til ordinær lønn har våre rådgivere solid kompetanse på lønn til maritime næringer som sjøfolk, ansatte på rigg, samt lott og hyre for fiskebåter. Taking Care of Business

HASUND Ulsteinvik Stålhaugen 7 6065 Ulsteinvik +47 70 01 74 40

HASUND Ålesund Storgata 6 6002 Ålesund +47 70 10 21 00

hasund.no

37


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

DET BESTE VALGET I INNLANDET Hos oss får alle kunder et bredt tjenestetilbud tilpasset deres bransje og behov, sier autorisert regnskapsfører og kundeansvarlig Merethe Flø i Kantall AS – et uavhengig regnskapsbyrå eid av de ansatte. Med 16 regnskapsførere blant totalt 27 ansatte har Kantall bred kompetanse. Kantall tilbyr tjenester innen regnskap og rapportering, lønnskjøring og personaloppfølging, veiledning, rådgivning og IT-support. Merethe Flø forteller at målet er å yte skreddersydd bistand, tilpasset hver enkelt kundes behov. – Våre autoriserte regnskapsførere har et vidt spekter av forskjellig bakgrunn og lang erfaring med problemstillinger knyttet til næringslivet i vår region, understreker Flø. – Vår veiledende tilnærming gjør at vi finner de beste løsningene sammen med hver enkelt kunde, i en bransje som er i sterk endring, legger hun til. – Mange av regnskapsførernes tradisjonelle oppgaver blir effektivisert med nye systemer og ny teknologi. Nye arbeidsmåter kan gjøre at det er behov for å se på arbeidsmetodikk og oppgavefordeling med nye øyne, og her skal kundene våre føle at de har en sterk samarbeidspartner med seg på reisen, sier Flø. Kantall har egen IT-avdeling med spisskompetanse på egne systemer og egen support-

- makes you visible

markedsmedia.no

38

gruppe til Power Office Go. I tillegg er ITgruppa god på kundenes systemer, slik at de kan bistå ved systemintegreringer. Sten Rønningen, leder av Kantall sin IT-gruppe, bistår også med bransjeløsninger. Vi føler vi har et stort fortrinn med vår egen IT-avdeling, legger hun til. – Vår kunnskapsbaserte veiledning på alle tjenesteområder relatert til regnskap, trygger våre kunders posisjon i møte med morgendagen. Vi yter rådgivning innen system, opp mot bank og finansiering, investeringer, organisasjonsstruktur og annet. Solid kunnskap vil alltid være nødvendig, også i en hverdag som i økende grad blir digital. – Vår oppgave er å gå inn i fremtiden som en solid kompetansepartner for kundene våre. Vi er her for å gjøre kundene gode, sier hun.


Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

En komplett økonomipartner

– Med 29 kontorer og 400 dyktige medarbeidere som brenner for at kundene skal lykkes bedre med oss som partner, kan Sparebank1 SR-Bank Forretningspartner AS tilby den tette oppfølging som forventes av et økonomimiljø som er heleid av en sparebank, sier Arve Bue, som har ansvaret for rådgivning og storkunder i selskapet. – Vi er opptatt av å tilby hele verdikjeden og følger våre kunder hele veien fra regnskap, rapportering og analyse til rådgivning og consulting, alt etter størrelse og behov, sier Bue. – Tjenester innenfor bærekraft og kommunikasjon er spesielt viktige for våre kunder og her har vi bygget et bra lag som kan gjøre en forskjell. Små og mellomstore bedrifter og landbrukskunder utgjør hovedtyngden av Forretningspartners kundemasse. Selskapets storkundeavdeling følger opp kunder med mer komplekse behov. Der kan vi være selskapets økonomi og finansfunksjon med både regnskap, lønn og CFO. – Mange bedrifter ønsker av ulike årsaker ikke å ansette egen CFO, sier Bue. – I slike tilfeller tilbyr vi hele CFO-funksjonen som innleid tjeneste, og sørger for at økonomisk og finansiell informasjon er tilgjengelig for alle beslutningstakere i selskapet, sier han. – Å leie inn denne funksjonen gir presis rapportering og komplett beslutningsgrunnlag i kombinasjon med stor fleksibilitet, understreker han. Forretningspartner tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester og legger stor vekt på å være en god

sparringspartner for kundene, små såvel som store, og i ulike faser og problemstillinger. Hverdagsrådgivningen handler om å hjelpe kundene. Consulting jobber i all hovedsak med strategispørsmål og transaksjonsstøtte. – Det er ofte store og komplekse prosesser og oppgaver, sier Bue. Den driftsnære rådgivningen er på den andre siden mer variert. Her kan det dreie seg om alt fra generasjonsskifter, fusjoner eller fisjoner, eller å respondere på endringer i markedet eller andre rammebetingelser. Forretningspartner legger stor vekt på tett oppfølging av konsulenter med bransjekunnskap. – Vi er opptatt av langsiktige relasjoner som skaper verdier for våre kunder, sier Bue. – Det ligger jo i navnet på selskapet – vi skal være kundenes forretningspartner og bygge verdier. Vi har et ekstremt langsiktig perspektiv som bygger på det aller beste fra sparebank-tradisjonen, sier Bue. – Det kan vel sies så enkelt at våre kunder skal ha vesentlig bedre forutsetninger for å lykkes med Forretningspartner om bord enn uten, sier han. – Nærhet er ikke bare billedlig ment, vi er tett på kundene geografisk og kjenner markedet og bransjene godt i alle dimensjoner. Vi jobber hver dag for å være nyttige og gi gode tråd, sier Bue.

– Det viser seg stadig at det å ha regnskapsføreren i geografisk nærhet oppleves som en ekstra trygghet, sier Bue, som selv har fem års fartstid i Forretningspartner, der han har bygd opp rådgivningstjenestene fra bunnen av. – Hos oss får du den tette kontakten du forventer fra det lokale kontoret, i kombinasjon med den faglige styrken du forventer fra et stort konsern. Det fortjener norske næringsdrivende.

”Vi er opptatt av langsiktige relasjoner som skaper verdier for våre kunder.”

39


MAESTRO Det er ikke fullt hos oss vi har plass til fler ombord

www.maestro.no

#årsoppgjør #nyskattemelding #avstemming #sky #integrasjoner