Page 1

HELE BILAGET ER EN ANNONSE, UTGITT AV NORSK PETROLEUMSFORENING, NPF

Her får du drømmejobben

Delt kunnskap er dobbel kunnskap side 10

Ikke bare jobb for «gamle gubber»

side 3

Petroleumsindustrien – inspirasjon og samarbeid

VI SER INN I FRAMTIDEN: Jobber i norsk olje- og gassindustri handler mye om overvåkning, datateknologi og fjernstyring. Oljeindustrien samarbeider side 6 med andre fagmiljøer for å finne svar på nye utfordringer.

Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv oktober 2013

side 9


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Bransjens viktigste møteplass i mer enn 40 år FOR MER ENN FØRTI ÅR SIDEN gikk Norge inn i oljealderen. Utenlandske selskap hadde fattet interesse for norsk sokkel. For Norge var utenlandsk kompetanse helt nødvendig for å kunne utvikle feltene og sette dem i produksjon. Det ble derfor avgjørende for miljøet i Norge at vi skaffet egen kompetanse, skulle vi klare å utvikle næringen med de krav og rammebetingelser vi mente var riktige, med best mulig resultat for det norske samfunnet.

En unik suk Med frivillig innsats og spennende temaer sørger Norsk Petroleumsforening for fulltegnede konferanser og nettverksmøter. – Økt kunnskap om bransjen kommer alle til gode, sier styreleder Arild Christian Selvig.

N

“ Norsk petroleumsindustri utvikler løsninger vi bare kunne drømme om for førti år siden.

FOR Å DELE KUNNSKAP må mennesker møtes. Det ble starten på historien om Norsk Petroleumsforening. Siden 1972 har foreningen, gjennom lokallag, medlemsmøter og konferanser, tilrettelagt for uformelle møter. Norsk olje- og gassnæring er unik i sin åpenhet og kunnskapsdeling. En holdning som har bragt oss i verdenstoppen i innovasjon og gjort næringen til landets viktigste bransje og en bærebjelke i økonomien.

SOM INGENIØR ER JEG STOLT av å være en del av en bransje som representerer så mye spennende og avansert teknologi. Norsk petroleumsindustri utvikler løsninger vi bare kunne drømme om for førti år siden, og eksporterer teknologi og kunnskap til hele verden. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er også blant de fremste i verden når det gjelder lave utslipp både til luft og vann. FOR AT BRANSJEN SKAL FORTSETTE å løse stadig mer komplekse utfordringer i framtiden, trenger vi unge mennesker med interesse for realfag og teknologi. Vi trenger også å ta vare på de unge som velger en karriere innen vår bransje. Norsk Petroleumsforening er fortsatt bransjens viktigste møteplass. Vi bidrar hver dag til at mennesker møtes og kunnskap deles. Dette klarer vi fordi flere hundre frivillige bidrar både til det faglige innholdet på konferansene og til å skape aktiviteter og nettverk ute i lokalavdelingene våre. Det bidrar til å gjøre NPF unik som bransjeorganisasjon og konferansearrangør – og at norsk petroleumsnæring fortsetter å være verdensledende. Jeg vil gjene takke alle annonsører og bidragsytere som har gjort dette bilaget mulig. God lesning.

orsk Petroleumsforening (NPF) har 13 lokallag med 220 tillitsvalgte, spredt over hele landet. Siste tilskuddet foreløpig er lokallaget i Tromsø, som ble dannet i fjor. I 2012 arrangerte lokallagene hele 110 nettverksmøter. – Nøkkelen er alle de frivillige som jobber i lokallagene, som både har kunnskap og personlig engasjement. De er godt forankret i bransjen og vet hva som rører seg av spennende, nye temaer, sier Selvig.

Temaer i tiden Sentraladministrasjonen i NPF arrangerer i tillegg 18 konferanser i løpet av året. – Vi har faglige råd med frivillige som er eksperter på hvert sitt område. De holder seg oppdaterte og sørger for at programmet på konferansene bidrar til økt kompetanse for deltakerne, sier Selvig. Økonomene bidrar for eksempel til konferanser om makroøkonomiske forhold og skatt, mens geologene og ingeniørene bidrar til utforskningskonferanser. Andre konferanser kan fokusere på framtidsutsikter, miljøutfordringer, og nye tekniske fagområder. Lokalavdelingene har også populærvitenskapelige arrangementer, som «Geologi og vin». – Da har vi et foredrag om geologi først, og vinsmaking og sosialt samvær etterpå, sier styrelederen. Målet er som alltid formidling av kunnskap og nettverksbygging. – Det er viktig å vise fram hva bransjen har oppnådd, og hva bransjen betyr for det norske samfunnet. Oljen i Norge er mer enn et sugerør til økt velferd, sier Selvig.

FOTO: FMC TECHNOLOGIES

2

“ Det er godt å kunne vise de unge at framtidens spennende, internasjonale jobber ligger her. Arild Christian Selvig

Unik kompetansedeling Norsk Petroleumsforening mener de har funnet en unik modell for kompetanseoverføring i bransjen. – Vi baserer all virksomhet på frivillighet og personlig engasjement. Det er din interesse for faget som er avgjøren-

de. Ikke hvor du jobber, eller hvor du er organisert, sier Selvig. En annen viktig faktor for å lykkes er forankring hos lederne. – Både ledere i store virksomheter og i departementene er engasjerte i arbeidet vårt. Da blir det lettere for de ansatte å engasjere seg også. I tillegg arrangerer vi et oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord hvert år. Resultatet er den viktigste møteplassen for industriledere og politikere i Norge, som snart har vart i 40 år. Et tredje poeng er at lokallagene selv velger hvilke temaer de ønsker å debattere. De arrangerer derfor møter som er aktuelle ut i fra hvor i landet de befinner seg, sier Selvig. Stor interesse for bransjen generelt gjør det også lettere for nettverket å la seg drive framover. – Andre bransjer som møter stor interesse fra samfunnet, som for eksempel havbruksnæringen, kan sikkert lykkes med å gjøre det samme. Det gjelder å se sin egen bransje i et større samfunnsperspektiv, sier Selvig.

Framtidens jobber NPF har et spesielt fokus på de unge. Foreningen jobber aktivt for å nå dem før de tar sine yrkesvalg, og følger opp studenter ved høgskoler og universiteter. Gratis medlemskap i studietiden er en selvfølge. Selvig tror de som velger petroleumsbransjen i dag, har spennende framtidsutsikter. – Vi ser en vekst i framtidsrettede bedrifter i utlandet, som har utgangspunkt i norsk teknologi. Det betyr vekst for norske leverandører i internasjonale markeder. Allerede i dag leverer norske underleverandører mer til utlandet enn til norsk sokkel. Det er godt å kunne vise de unge at framtidens spennende, internasjonale jobber ligger her, sier Selvig.

Åpent for alle Norsk Petroleumsforening har 5100 medlemmer, i både inn- og utland. De fleste medlemmene jobber i olje- og gassbransjen, men alle kan bli medlem. Blant medlemmene finner du blant andre lærere fra videregående skoler, universiteter og høgskoler. Bredden i temaer på nettverksmøter og konferanser er unik. Her kan du lære om både tekniske- og samfunnsøkonomiske problemstillinger, risikovurderinger, leverandørforhold og mye mer. Alle, også ikke-medlemmer, kan delta på møtene.

Gro Mjellem, Daglig leder i NPF

ET ANNONSEBILAG FRA NPF – DISTRIBUERT MED DAGENS NÆRINGSLIV OKTOBER 2013 +47 69 20 40 20 Welhavens gate 6A | 1530 Moss www.markedsmedia.no

prosjektleder: Øyvind Dutheil +47 975 98 615 oyvind@markedsmedia.no tekst : Lill-Torunn Kilde

Svarer på spørsmål om innholdet: Gro Mjellem: gro.mjellem@npf.no Tlf.: 22 13 18 10 Les mer på www.npf.no

grafisk form: forsidebilde: repro: trykk:

Johnny Thoresen FMC Technologies JMS Media Norge trykk Oslo AS

Ønsker du informasjon om bilag i rikspressen, kontakt Øyvind Dutheil, tlf. 975 98 615


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

sesshistorie

Delt kunnskap er dobbel kunnskap Norsk Petroleumsforening er en landsomfattende medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet. Gjennom nettverksbygging, faglig aktivitet og informasjonsformidling bidrar NPF vesentlig til at norsk olje- og gassvirksomhet er blant de ledende næringsmiljøer i verden. Foreningens produkter er informasjon, møter og konferanser av høy kvalitet. Foreningens aktiviteter er i stor grad basert på frivillighet blant dem som jobber i bransjen. • Foreningen står for rundt 20 konferanser i året. • I 2012 deltok 3568 personer på våre konferanser. • NPF har hovedkontor i Oslo og regionskontor i Stavanger. • 13 lokalforeninger som arrangerer mer enn 100 møter i året • 220 aktive tillitsvalgte. • 5100 medlemmer • 220 000 personer er ansatt i olje- og gassindustrien totalt i Norge. NPFs styrke ligger i et verdifullt og nesten komplett bransjenettverk, engasjerte tillitsvalgte og anerkjent bransjeerfaring. Kommende NPF-konferanser: • 4. november 2013 Marine konstruksjoner og fartøy • 6. november 2013 The 24th Int. Petroleum Tax Conference • 14. november 2013 Introduction to NCS – a legal perspective • 21. november 2013 UNG ENERGI 2013

NETTVERK: NPF jobber aktivt med nettverksbygging på tvers av miljøer.

FOTO: BJØRN H. STUEDAL

3

For mer informasjon om konferansene: www.npf.no

'NKLDMJNKKDM 'NNO @MC,HCMHFGS2TM

VVV NLU BNL VVV NLU MNQFD MN OMV (Norge) AS The Austrian Skijumping Team always enjoys to take off at Holmenkollen but OMV Norge's exploration team took recently off at the Hoop High in the Barents Sea. Here our frontier exploration well - one of the northernmost in -NQV@X ENQ SGD SHLD ADHMF n G@R RSQTBJ NHK @S 6HRSHMF BNMèQLHMF @ MDV OK@X  6D VHKK AD CQHKKHMF LNQD VDKKR VHSG SGD hope to repeat our success in the Barents Sea in 2014. .,5-NQFD 2BTQQDMSKXGNKCRKHBDMRDR LNRSNESGDLHMSGD!@QDMSR2D@n@MC@QDNODQ@SHMFMHMDNESGDL 6GHKD VD@QDRDDJHMFNTQKNMFSDQLETSTQDHMSGDKHFGSNESGDLHCMHFGSRTMVD@QDATHKCHMFNMNTQMD@Q LHCSDQLOQNCTBSHNM A@RDETQSGDQRNTSG .,5-NQFDHRO@QSHBHO@SHMFHMSGD$CU@QC&QHDF  @RS@'@MRSDD@MC9HC@MDCDUDKNOLDMSOQNIDBSR @MCG@RQDBDMSKX@BPTHQDCRG@QDRHM&TKKE@JR@MC&TCQTM 6DDMINXSGDRSQNMFRTOONQSNESGDDWODQHDMBD@MCDWODQSHRD NE.,5$WOKNQ@SHNM/QNCTBSHNM&LA'A@RDCHM5HDMM@  TRSQH@ NODQ@SHMFFKNA@KKXHMBNTMSQHDR


4

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Kåret til beste oppfinnelse Aftenpostens fagjury kåret i fjor flerfaseteknologien til Norges beste oppfinnelse etter 1980. Datamodellen OLGA ble utviklet ved Institutt for energiteknikk og beregner strømningen av vann, olje og gass som går i rør mellom brønnene og plattformen. Teknologien har spart oljebransjen for flere hundre milliarder kroner og er tatt i bruk av oljeselskaper over hele verden. I stedet for å bygge en plattform for hvert funn, kan oljeledningene føre olje og gass i det samme røret, fram til plattformene. SINTEF har stått for eksperimentering og testing ved sitt testanlegg på Tiller utenfor Trondheim. Det har vært helt avgjørende for å validere prediksjonsmodellene å gjøre eksperimentene i verdens største flerfaselaboratorium. (Kilde: Aftenposten og SINTEF).

BEGGE FOTO: SINTEF

To fagfelt – samme medisin Når kirurgene kartlegger hjernesvulster før en operasjon, bruker de teknologi utviklet for oljebransjen. Slik kommer forskningsmidler og investeringer i ny teknologi flere til gode.

D

et er mange likheter mellom kirurgiske metoder og oljebransjens metoder for lokalisering og utvinning av olje. Selv om skalaene er forskjellige, kan strømninger i blodårer sammenliknes med strømninger i rørledninger. Problematikk med plakk og avsetninger i blodårene kan sammenliknes med hydrat eller voks, og påfølgende plugging av rør.

Teknologioverføring i praksis – Det er flere synergier mellom diagnostikk i

medisin og olje og gass enn hva en skulle tro, sier forskningssjef Jon Harald Kaspersen ved SINTEF. Han leder SINTEFs flerfasesenter i Trondheim, og ser mange eksempler på teknologioverføring. – Som vi bruker seismikk, bruker medisinen ultralyd, CT og MR. Skal man operere bort en svulst, vil man gjøre det gjennom en så liten åpning som mulig, og samtidig være sikker på å treffe. Skal du bore en oljebrønn flere kilometer under havbunnen, må borekrona treffe der oljen befinner seg, sier han.

Anlegg brukes videre 3D-visualisering som er utviklet i petroleumsbransjen, brukes i dag innenfor medisinsk diagnostikk. – Da Norsk Hydro finansierte et 3D-visualiseringslaboratorium ved NTNU i Trondheim, ble teknologien videreutviklet av SINTEF i samarbeid med St. Olavs Hospital, sier Kaspersen. I 1982 bidro Esso med penger til bygging

av testanlegget for flerfaseteknologi på Tiller utenfor Trondheim. – Esso skulle teste om det var mulig å frakte olje og gass i samme rørledning. Det var det. Ett års tid etter overtok SINTEF laboratoriet for en krone, og har siden videreutviklet industriskala-anlegget for videre forskning, sier Kaspersen.

Framtidens materialteknologi I framtidens oljeleting i Arktis vil man for eksempel trenge nye materialer som skal tåle ekstreme belastninger. – Vi trenger innvendig belagte rør som er glatte, slik at en kan spare energi til pumping, sier Kaspersen. – Det forskes også på å utnytte nanoteknologi i belegget slik at voks ikke fester seg til rørveggen, og at belegget er selvreparerende. Selvreparerende materialer er allerede utviklet i prosjekter hvor målet er bekledning for ekstreme arbeidsmiljø, hvor en opplever for eksempel ekstrem kulde, sier han.

“ Det er flere synergier mellom diagnostikk i medisin og olje og gass. Jon Harald Kaspersen, SINTEF

HOVEDPULSÅRE: Skissen viser en hovedpulsåre med utposing i buken, etter at den er reparert «innenfra». En kunstig åre (hvit) er trædd inn med et tynt kateter fra et snitt i lysken. Et navigasjonssystem (lignende GPS-navigasjon) vil hjelpe legene med å lede armene i forgrunnen inn i arteriene som går til nyrene. Illustrasjon: SINTEF, Tore Ommeda

HAVBUNNEN: I oljerørene på havbunnen finner man blant annet gass, olje og vann, og ved visse tilstander dannes det voks og islignende krystaller (hydrater) inne i røret. Overvåkning er blant annet viktig for å sikre at ikke rørene tilstoppes.


5

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Photo: Øyvind Hagen, Annette Westgard, Norsk Hydro | Statoil | istock.com | Design: DNB Design Xpress

NORTH SEA BANKING Seamless cross-border solutions across the extended North Sea Basin DNB is a leading international energy bank based on more than 40 years of industry experience and a focus on long-term customer relationships. Located in the most important energy hubs in and around the North Sea – and across the globe, we are able to serve a rapidly expanding energy sector. With our leading Cash Management liquidity solutions including advanced pooling availabilities and our global eBanking platform DNB Connect, you can control and manage all your accounts and payments in one place – no matter which country or currency they are in. It gives you a better overview and unprecedented control – saving you time and money. We look forward to discussing how we can assist and improve your business. DNB – Banking the Norwegian way

dnb.no/corporate


6

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

TRE UNGE OG GUL INSTALLASJON: Hensikten med subseakonstruksjoner er å få ned utbyggings- og driftskostnadene, og gjøre utbygging av offshorefelt tilgjengelig på «utenkelige» steder. ALLE FOTO: FMC TECHNOLOGIES

Fra NASA til Norge De kaller det «all subsea», men henter kompetansen fra verdensrommet. Det handler om å flytte all olje- og gassproduksjon ned på havbunnen. Slik får tenåringene på datarommet jobber i framtiden.

F

MC Technologies er et av verdens ledende selskaper innen undervanns produksjonssystemer. De har blant annet ansatt NASA-eksperter til å hjelpe seg med å realisere visjonen «all subsea». – Vi synes det er interessant å lære av disse gutta. De har samme behov for fjernstyring på Mars som vi har tre tusen meter under vann, sier Tore Halvorsen, senior vice president i FMC Subsea Technologies.

lig på «utenkelige» steder. Eksempelvis på klimatisk vanskelige steder, som under isen i Arktis. – Den dagen man begynner å skattlegge karbonfotavtrykket, vil subsea bli den soleklare vinneren, sier Halvorsen. Selskapets mål er å rense oljen direkte på havbunnen, og dermed bidra til at oljen kan eksporteres direkte i en samleledning. I dag må oljen renses på en plattform før videre transport.

Rivende utvikling Siden 1990-tallet har det blitt mer og mer vanlig å plassere olje og gassbrønner på havbunnen, i stedet for på plattformer. – Vi flytter flere og flere plattformfunksjoner ned på havbunnen, slik at vi til slutt kan bygge ut komplette offshorefelt med komplette anlegg på havbunnen, forklarer Halvorsen. FMC Technologies opererer over hele verden, og har allerede satt verdensrekord med fjernstyring på dypt vann. 2970 meter. – Det går ikke an å ha en mer morsom jobb, sier Tore Halvorsen. – Da jeg begynte i subseabransjen i 1980, holdt vi på med verdens første dykkerløse subseabrønner, Gullfaks A, på 137 meters dybde. For en ung ingeniør var dette en månelanding, sier han.

iStockphoto

Mer miljøvennlig produksjon I dag er Halvorsen med på å fjerne plattformene fra offshoreutviklingen. – Det er mer spennende i dag, og enda flere blanke ark å fylle ut nå, påstår han. Og regner med å ha fullført visjonen «all subsea» innen 2020. Hensikten med subseakonstruksjoner er å få ned utbyggings- og driftskostnadene, og gjøre utbygging av offshorefelt tilgjenge-

Ut fra datarommet FMC Technologies jobber også med å utvikle tilstandsovervåkning og preventivt vedlikehold på et helt nytt nivå. – Se på flyindustrien, sier Halvorsen. – Vi jobber nå med å utvikle samme type overvåkningsanlegg. Der ser man hvilken komponent som er i ferd med å slites, hva man må skifte neste gang man lander. Dette krever folk som kan datateknologi, og det krever avansert utstyr som kan skifte ut komponenter på havbunnen. Her kommer gutta med joysticken inn. Vi må kunne kjøre inn droner som kan føre tilstandsovervåkning med anleggene, sier han. Kan hende framtidens oljeproduksjon vil handle mindre om boreteknikk og mer om overvåkning, datateknologi og fjernstyring av operasjoner. – Jobbene med datateknologi kan befinne seg overalt, sier Halvorsen. – Her trenger man ingen gule kjeledresser eller nærhet til plattformene, sier han. – Kanskje kan vi hente inn eksperter fra Formel 1. De overvåker motorene og tuner dem inn mens de kjører løp. Mange industrier med moderne overvåkningsteknologi kan være interessante å samarbeide med, sier han.

Skal du bore etter liv på Mars? Norsk boreteknologi kan bidra med løsninger. Romfartsindustrien vil bruke norsk oljeboringsteknologi for å finne liv på Mars. De vil bore seg ned under planetens overflate for å finne små levende mikrober. Forholdene på mars er utfordrende, med kulde, tørke og kosmisk stråling. Permafrosten går anslagsvis 100 meter ned i bakken. Derfor må man kanskje bore hundrevis av meter ned for forhåpentligvis å finne flytende vann og mikrober. Det er her norsk oljeboringsteknologi kommer inn, med betydelig erfaring med boring under barske forhold. Samarbeidet mellom norske oljemiljøer og Mars Institute, som samarbeider med NASA, tar sikte på å utvikle mer autonome løsninger, der boreutstyret kan gå av seg selv, styre seg selv og løse problemer selv. Samarbeidet tar også sikte på å øke norsk oljeindustris kompetanse på bruk av avansert sensorteknologi, som romindustrien har god erfaring med. Slik teknologi kan for eksempel brukes til miljøovervåkning rundt oljeinstallasjoner. (Kilde: Aftenposten, «Norsk oljeteknologi til Mars»)


7

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Tromsø investerer for framtiden Tromsø Havn ønsker petroleumsindustrien velkommen. De bygger ut Grøtsund havneavsnitt for 300 millioner kroner. – Vi er den største ďŹ skerihavna i Norge, og har som mĂĽl ĂĽ bli den foretrukne havna for olje- og gassindustrien i nord, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

TROMSĂ˜ HAVN er Norges største ďŹ skerihavn mĂĽlt i omsetningsverdi, og Nord-Norges største knutepunkt for logistikk. Havna har tre havneomrĂĽder: Sentrum, Breivika og Grøtsund. Tromsø Havn bygger nĂĽ ut Grøtsund havneavsnitt for 300 millioner kroner. Første byggetrinn innbefatter en omfatningsmolo, en 130 meter lang kai med 22 meter dybde, og et tilknyttet areal pĂĽ 85 000 kvadratmeter. Første byggetrinn skal stĂĽ ferdig i august 2014.

U

tviklingen av Grøtsund havneavsnitt er den største strategiske satsingen Tromsø Havn har gjort noen gang. Nür omrüdene i Arktis lokker oljeselskapene nordover, er Tromsø klar til ü ta dem i mot.

Mangfold av tjenester – Vi ønsker ü bidra til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige i nordomrüdene, forteller havnedirektøren. Omrüdet som nü bygges ut, skal vÌre en forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til felt i en lete-, utbyggings- og produksjonsfase. – Vi skal ogsü tilby tjenester som reparasjon og vedlikehold pü borerigger, fartøy og undervannsutstyr, sier Pettersen. Interessen for ü lete etter olje og gass i Barentshavet er stor, og markedet for riggvedlikehold er voksende. – Vi har derfor inngütt et samarbeid med Westcon om vedlikehold pü rigg, og utdypet ytterligere foran ei av kaiene i Breivika for ü kunne tilby kaiplass til borerigger. Dette gir oss mulighet til ü ta inn større borerigger büde i Breivika og pü Grøtsund, forteller havnedirektøren.

Ă˜kt kompetanse Flere selskaper innen petroleumsindustrien er etablert i Tromsø. I juni i ĂĽr ble det klart at ogsĂĽ Subsea 7 skal etablere sitt hovedkontor for Nord-Norge i byen.

Havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø Havn ønsker ĂĽ tilby tjenester som reparasjon og vedlikehold pĂĽ borerigger, fartøy og undervannsutstyr ved havna. FOTO: TROMSĂ˜ HAVN. arktiske ressurser og miljøovervĂĽkning. – Disse kommer til ĂĽ spille en viktig rolle i utviklingen av nordomrĂĽdene, sier havnedirektøren.

– Tromsø er et foretrukket etableringssted for større virksomheter, sier Pettersen. I tillegg til attraktiv fysisk infrastruktur trekker han fram byens ledende forskningsog kompetansemiljøer innen utnyttelse av

2013

Lundin Norway gjør et stort funn i Gohta, Barentshavet.

/XQGLQ1RUZD\9LOHWHURJͤQQHU

Photo: Shutterstock & Marathon

Lundin Norway kan om kort tid feire sine første 10 ür pü norsk kontinentalsokkel. Det er ungt for et oljeselskap, men med geologer med ürelang erfaring, nysgjerrige medarbeidere, og ny teknologi, har vi tatt steget fra ü vÌre en liten aktør til ü bli et selskap du kan stole pü. Og, det er bare begynnelsen. 9LͤQQHUROMHGHUDQGUHKDUJLWWRSS-RKDQ6YHUGUXSHUHWDYGH største funn pü norsk sokkel, og Gohta-funnet i Barentshavet üpner for en helt ny müte ü tenke leting pü. www.lundin-norway.no

2004 Lundin Norway ble etablert som selskap pĂĽ norsk kontinentalsokkel.

Lundin Norway gjør sitt første funn i Alvheim-omrüdet.

2007 Lundin Norway gjør sitt andre funn (Luno), som i dag er Edvard Grieg feltet under utbygging.

Johan Sverdrup

Produksjonen vil dobles i 2015 og dobles igjen i 2020, sammenliknet med dagens produksjon. Edvard Grieg Bøyla Brynhild

10-15 letebrønner pr ür

100% produksjonsøkning

2005

Lundin Norway gjør sitt største funn noen gang og ett av de største funnene pü norsk kontinentalsokkel i nyere tid (Avaldsnes/Aldous), som i dag er Johan Sverdrup feltet.

2012-2020

100% økning

2010

33-38,000

Partner

35,700

Operatør

boeod

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019

2020


8

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Exploration Facility MLA NOK 450m July 2013

Bond Joint Lead NOK 1,900m June 2013

Reserve Based Lending MLA USD 200m May 2013

Bonds Joint Lead NOK 2,000m May 2013

Exploration Facility MLA NOK 1,240m March 2013

Bond Joint Lead NOK 1,500m March 2013

Bond Joint Lead NOK 500m January 2013

Exploration Facility Sole Lender NOK 150m December 2012

Credit Facilities MLA NOK 6,838m December 2012

Exploration Facility MLA NOK 3,500m December 2012

Credit Facility MLA & Bookrunner USD 3,000m December 2012

Exploration Facility MLA & Bookrunner NOK 950m December 2012

Exploration Facility MLA NOK 1,000m December 2012

Bond Co-manager USD 3,000m November 2012

Bond Joint Lead NOK 300m October 2012

Credit Facility/ Bridge-to-Bond USD 3bn/USD 3bn September 2012

Bond Joint Lead NOK 1,000m September 2012

Reserve Based Lending MLA USD 250m July 2012

Reserve Based Lending MLA USD 2,500m June 2012

Exploration Facility MLA & Bookrunner NOK 2,000m June 2012

Credit Facility MLA & Bookrunner USD 500m March 2012

Credit Facility Lender USD 1,500m March 2012

Bond Joint lead NOK 3,000m March 2012

Credit Facility MLA NOK 2,300m February 2012

Vi takker v책re kunder for tilliten!


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

9

– Drømmen hadde vært å opprette en konferanse her i Harstad som for eksempel Ung Energi, som man har i Stavanger, sier Siri Beate Arntzen. – Da kunne vi jobbet enda bedre med nettverksbygging, sier hun. FOTO: BRIT ARNTZEN

Gamle gubber eller unge jenter? – Klimaet er ikke så ille som du tror, sa Siri Beate Arntzen (25) i Harstad. Den tidligere samfunnskontakten i Det Norske Oljeselskap brenner for å engasjere de unge i nord.

S

iri Beate Arntzen var en av de unge som entret talerstolen på dag to under årets PETRO-konferanse i Harstad i august. Konferansen arrangeres av Norsk Petroleumsforening. Sammen med Sindre Mauseth i Statoil og Joakim Pedersen, student ved Høgskolen i Harstad, sjarmerte hun salen i senk med sitt foredrag.

Inn med de unge De unge foredragsholderne hadde klare ideer for landsdelens framtid, og hvilken betydning de mener oljevirksomheten kan få. – Det begynner å bli veldig mange spennende jobber i både Tromsø og Harstad, sa Arntzen. – Her skal vi løse utfordringer knyttet til infrastruktur og beredskapsplaner og ha dialog med fiskere. Jeg har lyst til at det er unge folk som skal kapre disse jobbene, ikke «gamle gubber». «De gamle gubbene» har gjort en kjempejobb med å åpne kontorer her nord, men vi må sørge for rekruttering

og opplæring. Vi trenger erfaringsoverføring. Vi må ikke være redde for å ta inn nyutdannede. De får jo den beste opplæringen ved å jobbe sammen med de mer erfarne. Vi må huske på at i vår bransje er ti år kort tid, sa hun.

Ja takk, begge deler Konferansen ble åpnet av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. Ministeren la i sitt åpningsforedrag vekt på at landsdelen hadde plass til både fisk og

talte om sine satsinger og kommende planer for Nord-Norge.

Olje og arbeid Dag to ble åpnet av oljedirektør Bente Nyland, som snakket om petroleumsressurser på nordnorsk sektor. Hun ble etterfulgt av LO-leder Gerd Kristiansen, som var opptatt av temaer som ringvirkninger av oljesatsingen, beredskap og behovet for å beholde arbeidskraften i Nord-Norge. Avslutningsforedraget ble holdt av fiske-

Jeg har lyst til at det er unge folk som skal kapre disse jobbene, ikke «gamle gubber». Siri Beate Arntzen (daglig leder, Petrotalk AS)

olje. Hans foredrag tok tak i konferansens hovedtema «Nye muligheter for Nord-Norge». Borten Moe ble fulgt av Statoils områdedirektør for Nord-Norge, Hans Jakob Hegge, som presenterte foredraget «Industriutvikling i Nord-Norge – en ny æra». Dette ble tett etterfulgt av presentasjoner fra ulike selskaper som har etablert seg godt i nord. De for-

båtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen. Han ønsket oljevirksomheten velkommen. – Jeg tror olje og fisk kan gå hand i hand. Det er minimale sjanser for utslipp. Vi har jo ikke hatt oljeutslipp i Norge siden 1968. Det er egoistisk om vi ikke unner kommende generasjoner samme velstand som oljen har gitt oss, sa han.

– En industri i endring Ung Energi – kunnskapsdelingskonferansen for de unge i olje- & gassindustrien Norsk Petroleumsforening inviterer til Norges eneste landsdekkende konferanse for de under 35 år som jobber i olje- og gassindustrien. Ung Energi går av stabelen for femte gang i Stavanger, 21. november 2013, på Hall Toll. For mer informasjon og påmelding: http://www.npf.no/ungenergi2013/


10

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Muligheter på Haug Ida Vassmo Andersen (34) er styreleder i NPF Haugalandet. Til daglig er hun med på å videreutvikle norsk gasstransport, i sin jobb som prosjektleder i Gassco. Gassco styrer norsk gasstransport fra et kontrollrom på Karmøy. – Jobben min er å sikre effektiv utnyttelse av eksisterende gassinfrastruktur, vurdere flaskehalser i systemet, og videreutvikling av dagens gassinfrastruktur. For eksempel ved oppstart av nye felt på norsk sokkel, sier Andersen. Hun har hatt flere jobber i Gassco, både i teknologiavdelingen, driftsavdelingen og prosjektavdelingen. I dag jobber hun i avdelingen for infrastrukturutvikling. Andersen er utdannet sivilingeniør med kjemiteknikk fra NTNU, som mange av hennes kolleger.

Internasjonalt og innovativt miljø Spennvidden i NPF Haugalandets aktiviteter går fra familiedager og «blåturer», til å kåre vinneren av årets Innovasjonspris. – Våre ambisjoner er å lage et program som passer både for de unge og de som har lang erfaring. I tillegg har vi et veldig internasjonalt miljø, og må sørge for både faglig påfyll og at folk blir kjent med hverandre, sier hun.

Ida Vassmo Andersen får ikke rost Haugalandet nok. – Vi ønsker å sette pris på alt som blir utviklet i vårt område. Derfor har vi også lansert en innovasjonspris. I år vant Statoil for deres Åsgard Hot Tap. Dette er fjernstyrt teknologi som muliggjør tilknytning av grenrør til et eksisterende gassrør uten at gassrøret må gjøres trykkløst eller tømmes for gass, forklarer hun. Vinneren ble kåret under årets Sildajazzkonferanse i august.

Veileder de unge Regionen har mange muligheter for unge som søker jobb i petroleumsbransjen. Her jobber alt fra lærlinger til doktorgradsstipendiater. De har gjerne utdannelse innenfor kjemi, maskinteknikk, matte eller fysikk. NPF Haugalandet samarbeider blant annet med Høgskolen Stord-Haugesund, Maritimt Forum, Haugesundregionens næringslivsforening og Energirike. Lokalavdelingen til NPF er opptatt av å vise studentene hvor jobbene finnes, og gi tips og råd til veivalg underveis. – Mange lurer på hvilke fag de bør ta for å få drømmejobben. Vi har bedriftsbesøk der de får høre hva bedriftene ser etter når de ansetter folk, som hvilken bakgrunn du bør ha, og hva de ser etter i søknadene, forklarer hun. – De fleste av våre medlemmer jobber jo allerede i bransjen, så her er det også nyttig for de unge å knytte kontakter, sier hun.

Ida Vassmo Andersen er 34 år og har allerede jobbet ti år i olje- og gassindustrien. Hun har sittet som styreleder i NPF Haugalandet i to år. FOTO: GASSCO AS

Oss unge i mellom

I en alder av 35 år er Øystein Undertun blitt «for gammel» for jobben som leder av NPFU Bergen. Ti år yngre Øyvind Kyvik er klar til å overta. Begge roser egen bransje for å la de unge slippe til.

Øyvind Kyvik (t. v.) og Øystein Undertun. FOTO: BJØRN H. STUEDAL

Det er jo vanvittige muligheter her Øyvind Kyvik

Øystein Undertun jobber med strategi- og forretningsutvikling i ABB, og Øyvind Kyvik som instrumentingeniør i Aibel. Begge selskapene er store aktører i olje- og gassbransjen.

Rett ut i virkeligheten – Min første jobb var å lage styringssystemer for kjølekompressorene til Snøhvit i Hammerfest, sier Øystein Undertun. – Det er selve hjertet i prosessanlegget, der de tar inn gass og kjøler den ned til LNG. Det

blir som et stort kjøleskap for gass, forklarer han. – Min første jobb var å installere et prosessanlegg som produserer klor for å drepe bakterier, sier Øyvind Kyvik. Kunden var Statoil og Oseberg feltsenter.

Ingeniørene redder verden Begge mener bransjen gir muligheter for de unge. – Det er jo vanvittige muligheter her, sier Øyvind Kyvik. – Ikke bare innenfor olje og gass, men også med koblingen til fornybarbransjen, sier han. – Det er jo ingeniørene som skal redde verden, og du må nesten jobbe i oljebransjen dersom du skal kunne utvikle miljøvennlig teknologi som fører oss videre, sier han. – Ja, bransjen er i alle fall ikke så konservativ som jeg trodde da jeg begynte, sier Øystein Undertun. – Tiden fra du kommer, til du får prøve deg på store ting, er veldig kort, sier han. – Det er som om vi lager nye prototyper

NPF Ung eller NPFU er Norsk Petroleumsforenings møteplass for studenter og yngre ansatte i bransjen. Nettverket drives av unge, for unge, og aktivitetene omfatter alt fra foredrag og bedriftspresentasjoner til quiz-kvelder. Målet er å gi de unge bedre nettverk og rekrutteringsmuligheter samt faglig og sosialt påfyll. NPFU samarbeider både med petroleumsbransjen og utdanningsinstitusjoner om aktiviteter. De har egne avdelinger i Trondheim, Bergen, Stavanger, Skagerak og Møre og Romsdal. I flere av de andre lokalavdelingene har representanter for de unge i bransjen plass i lokalavdelingenes ordinære styrer.

for alle ting vi skal i gang med, sier Øyvind Kyvik. – Utviklingen går fort, og kundene setter stadig nye krav, sier han.

Kompetansebygging i Bergen NPFU i Bergen har mellom seks og åtte events i året, med 30–60 deltakere – Her skal de unge få dele sine erfaringer, ideer og tanker og bli kjent med hverandre, sier Øystein Undertun. – I tillegg til seminarer som går i dybden, har vi også populære seminarer som gir grunnleggende forståelse. Der stiller vi store, åpne spørsmål som hva er drilling, eller hva er subsea. Du skal ikke måtte kunne alt om boring for å gå på et boreseminar, sier han. Vi har gitt disse seminarene titler som for eksempel «Drilling for dummies», noe som gjør terskelen litt lavere for å delta, sier han. Som ny leder i NPFU i Bergen vil Øyvind Kyvik satse på videreutvikling av kontakten med universitetene. – Vi ønsker folk fra universitetene inn i styret, og vi kan tilby dem et nettverk av mennesker som allerede er i oljebransjen, sier han. Hvor jobber så de to «ungdomslederne» selv om ti år? – Da er jeg prosjektleder for en ny plattform, sier Øyvind Kyvik. – Da har jeg en lederposisjon innenfor utvikling av oljeserviceselskap, sier Øystein Undertun. – Da utvikler vi morgendagens teknologier og tjenester. Kanskje har jeg ansvaret for noen av disse selv, sier han.


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

alandet

“

Mange lurer pü hvilke fag de bør ta for ü fü drømmejobben. Vi har bedriftsbesøk der de für høre hva bedriftene ser etter nür de ansetter folk. Ida Vassmo Andersen,

11

Stor interesse for ÂŤWasted creativityÂť Tross start midt pĂĽ dagen, var det fullt hus da NPFU Bergen inviterte Unge i petroleumsbransjen til ÂŤWasted creativityÂť – innovation in Oil & Gas AV BJĂ˜RN H. STUEDAL Arrangementet samlet hele 90 pĂĽmeldte, som foruten sosialt samvĂŚr og god mat ďŹ kk servert ďŹ re solide foredrag med fokus pĂĽ innovasjonsevner rettet mot mĂĽlgruppen ÂŤYoung ProfessionalsÂť. Det store spørsmĂĽlet og den røde trĂĽden var ÂŤhvordan unge i bransjen kan sette sitt preg pĂĽ framtidens arbeidsplassÂť. – Bransjen vĂĽr er i opptur, men vi stĂĽr og overfor mange strukturelle utfordringer. Vi ønsket derfor ĂĽ sette fokus pĂĽ vĂĽr evne til innovasjon gjennom et halvdags seminar rettet mot unge engasjerte mennesker i bransjen, forteller prosjektleder i NPF, Mariam Jalal. – Det var stor pĂĽgang og mange interessante spørsmĂĽl til foredragsholderne, da Rystad Energys Erik Wold presenterte ÂŤRikets tilstand sett fra Rystad Energy sitt perspektivÂť. Han ble etterfulgt av Atle Sundøy fra Inventura, som oppsummert mente at dagens løsninger ikke er gode nok i framtiden, og oppfordret de unge til ĂĽ øke produktivitet for ĂĽ opprettholde konkurranseevnen. Omkring i lokalet hadde Innovation Lab, som for øvrig stod for workshopen, satt ut store plakater med ÂŤ50 phrases that kill creativityÂť. Etter en pause med mat og drikke startet

FOTO: DREAMSTIME

Innovation Lab sin workshop. Det var mange kreative løsninger pü the Marshmallow experiment. Oppgaven var enkel. I løpet av atten minutter skulle lagene bygge høyeste frittstüende konstruksjon, bestüende av 20 pinner spaghetti, en meter tape, en meter hyssing, samt en marshmallow. Sistnevnte skulle vÌre pü toppen av konstuksjonen.

Stikkord for dagen var: • Samarbeid mellom bedriftene. • Teamwork. • Fü vurdering av ideer. • Foredrag om hvordan bygge bedre nettverk. • Gjøre AS Norge bedre. Deretter bar det av gürde til püfølgende middag og konsert med CC Cowboys. ENSIGN

Did you know that Faroe Petroleum‌ âLVDQH[SORUDWLRQGULYHQLQGHSHQGHQWRLOFRPSDQ\ZLWKOLFHQVHVLQ1RUZD\DQGLVRSHUDWLQJRIWKHP âKDVSURGXFWLRQIURPVHYHUDORLOĄHOGVLQ1RUZD\DQGLQWKH8.WRWDOOLQJEDUUHOVSHUGD\ â1RYXVLVRXUQH[WRSHUDWHGZHOOWREHGULOOHGWKLVIDOOâSDUWLFLSDWHVLQDQDFWLYHGULOOLQJSURJUDPRIDURXQGZHOOVSHU\HDU âZDVDZDUGHGOLFHQVHVLQWKH$3$URXQGLQ-DQXDU\LQFOXGLQJRSHUDWRUVKLSVâKDVFRPSHWHQWDQGFUHDWLYHHPSOR\HHV âKDVRIĄFHVLQ$EHUGHHQ/RQGRQDQGQHZRIĄFHVLQWKHFHQWHURI6WDYDQJHUâHPSOR\HHVKDYHIXQDWZRUN faroe-petroleum.com


12

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Ung Energi – frokost for Ung Energi er et nettverkstiltak for de unge i bransjen. Gjennom en årlig konferanse og regelmessige frokostmøter knyttes kontakter på tvers av selskaps- og jobbgrenser. Frokostmøtene arrangeres i samarbeid med ulike bedrifter, 27. juni åpnet Technip i Sandvika dørene.

Ung Energi er et konsept under NPF-paraplyen som skal tilby de unge i bransjen nettverk og kunnskaper.

Tekst: Monica Isakstuen – Det er mange bedrifter som ønsker å være vertskap, men temaet må være interessant for alle, forteller Miriam Jalal, prosjektleder i NPF. – I forkant av dette møtet hadde vi fått mange forespørsler om subsea, og slik kom avgjørelsen om å la Technip huse arrangementet. Technip er blant de fem største i verden innen oljeservice, Technip Norge driver utbygging av undervannsfelt på den norske kontinentalsokkelen. – Dette er det første frokostmøtet utenfor Stavanger, og på forhånd var det faktisk noen som ringte meg og lurte på hvor i Stavanger Sandvika befinner seg, smiler Jalal da hun

ønsker deltakerne velkommen litt over åtte. Men heldigvis er de aller fleste kjent med «Subsea Valley», bransjens betegnelse på Østlandets oljeklynge, og da vet man gjerne hvor Sandvika ligger. Denne morgenen har godt over femti deltakere funnet veien til frokost og faglig påfyll. Siden første frokostmøte for fire år siden har møtene rukket å bli veldig populære, det er ikke uvanlig med lange ventelister for å komme med. Tema for dagen er subsea, og Joachim Sverdrup-Thygesen, Lead Engineer i Technip, står klar til å foredra. – Mange forbinder gjerne offshoreindustrien med oljeplattformer i Nordsjøen og tilhørende kontorer i Oslo og Stavanger, men

denne industrien er veldig mye mer enn dette, sier han. – Dersom man tar et dypdykk under havoverflaten, finner man gjerne store, komplekse og høyteknologiske utbygginger som er skapt på bakgrunn av god ingeniørkunst, et komplekst samarbeid mellom en rekke aktører og flere tiår med erfaring og utprøving. Videre går han gjennom et typisk subseaprosjekt og forteller om arbeidsprosessen. – Vi har et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø, det er ikke uvanlig at flere tusen hoder involveres i ett prosjekt. Subseanæringen er et relativt lite cluster med en veldig stor verden knyttet til seg.

We want your

EXPERTISE

Explore your opportunities with us at www.dof.no

Olje-og gassindustrien byr på spennende jobber med bruk av moderne teknologi.


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

framtiden

13

TRE PÅ FROKOSTMØTE 1. Har du deltatt på andre Ung Energi-arrangementer? 2. På hvilken måte var dette frokostmøtet nyttig for deg?

Marie Larsen, skadebehandler i MARSH Jeg har tidligere vært på Ung Energi i Stavanger. Ved å komme hit fikk jeg vite mye mer om den tekniske siden av bransjen. Siden jeg er utdannet jurist, hjelper denne typen foredrag meg til å forstå subsea enda bedre.

Blazej Jozefiak, Senior Analyst Strategy i Statoil Jeg var på frokostmøte i Stavanger i 2012. På slike arrangementer som i dag møter man andre fra samme bransje og bygger nettverk. Jeg ville vite mer om subsea, og synes det var veldig spennende å høre Joachim fortelle om sine egne erfaringer fra arbeidet.

Allis Momonova, Senior Consultant, EY Advisory Jeg har ikke vært på tilsvarende møter før. Det er flott at det finnes slike arrangementer som er rettet mot yngre. For meg som er en del av bransjeteamet for O&G i EY, er det supert å få innsyn i et helt subseaprosjekt, og svært lærerikt å høre om andres erfaringer.

NB: Ung Energi-konferansen 2013 arrangeres 21. november i Hall Toll i Stavanger. Foto: © 2013 Aker Solutions JIMMYROYAL.NO, FOTO & LIVBÅT: WWW.NORSAFE.NO

GODE IDEER. GODT BESKYTTET. Skal du leve av en god idé må du forvalte den godt. Bryn Aarflot er spesialister innen immaterialrett med lang erfaring innen petroleum og offshore. Vi hjelper deg med alt fra kartlegging av muligheter til optimal beskyttelse av oppfinnelser og merkevarer.

STREET ADDRESS Stortingsgata 8, Oslo

PHONE +47 4690 3000

E-MAIL mail@baa.no

WEB baa.no


14

Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Moderne teknologi i undervisningen.

Studenter bruker Svalbard for å bygge geologisk kunnskap.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – et ledende miljø for petroleumsrettet forskning og utdanning Et internasjonalt miljø: Et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid preger NTNU Petroleum, og et typisk klasserom omfatter 25 nasjonaliteter. Mange kvinnelige studenter: De siste årene har mange jenter søkt seg til petroleumsstudiene ved NTNU. Klassen som ble tatt opp høsten 2013, hadde 45 % jenter. Nært samarbeid med næringen: Instituttet samarbeider med så godt som alle aktører på norsk sokkel, med en strategi for å sikre relevans i utdanningen og forskningen gjennom tilgang til reservoardata, sentrale problemstillinger og gjesteforelesere. Mange av masterstudentene fullfører masteroppgaven i nært samarbeid med et oljeselskap eller en leverandørbedrift.

Relevante geologiske feltkurs: Et viktig element i petroleumsutdanningen er relevante geologiske feltkurs. I samarbeid med industrien har instituttet utviklet feltkurs på Svalbard, i Pyreneene og England. Moderne teknologi: Instituttet tok i 2006 et inititativ for å etablere et senter for integrerte operasjoner ved NTNU. Sammen med partnerne IFE (Halden) og SINTEF ble det ved NTNU i 2007 etablert et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen integrerte operasjoner. Senteret har i dag 14 olje- og leverandørbedrifter som industripartnere samt forskningspartnerne Forskningsrådet, NTNU, IFE og SINTEF.

NTNU Petroleum, S. P. Andersens vei 15A, 7491 Trondheim Tlf.: 73 59 49 25 Faks: 73 94 44 72 E-post: ipt-info@ivt. ntnu.no web: www.petroleum.ntnu.no

Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av Norges største cruisehavner og Nord-Norges største logistikknutepunkt.

Vi skal være den foretrukne havn for petroleumsindustrien i nord.

www.tromso.havn.no

Velkommen til oss!


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

15

Nøkkelen ligger i samarbeid – Vi var så heldige å ha noen virkelig visjonære politikere her i landet på 1960-tallet og tidlig-70-tallet, som utviklet det vi gjerne kaller «den norske oljemodellen», sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro. Sentralt i modellen står samarbeid mellom myndigheter, oljeselskaper, leverandørindustri og arbeidstakersiden. – Også hos oss konkurrerer frittstående selskaper om tildelinger av lisenser og oppdrag. Men for øvrig dreier norsk petroleumsvirksomhet seg i svært stor grad om samarbeid, sier Grethe Moen. Hun er sjef for forvaltningen av statens direkte andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Moen peker på lisensene som et av de viktigste områdene for forretningsmessig samarbeid og utveksling mellom oljeselskapene.

Satset på egen kompetanse Norsk oljepolitikk fra tidlig 1970-tallet bestemte at verdiene skulle komme nasjonen til gode. Oppbygging av norsk kompetanse var viktig, samtidig som norsk sokkel skulle være attraktiv for utenlandske selskap. – Den nye oljenasjonen trengte kunnskap og erfaring fra de store oljeselskapene. I tillegg til et mangfold av erfaring og teknologi, førte samarbeidet i lisensene til betydelig overføring av kompetanse fra de internasjonale til de nye norske oljeselskapene, Saga, Hydro og Statoil. Vi bygget også opp kompetansen vi trengte gjennom et eget utdannelsessystem, bl.a. ved tidligere NTH, i stedet for å måtte sende alle studentene til utlandet, forklarer Moen.

– Vi har vært en pådriver for mer effektiv drift gjennom bedre integrering av operasjoner mellom hav og land, og vi har i stadig sterkere grad presset på for å øke antall produksjonsbrønner per år, noe som er det viktigste tiltaket for økt utvinning på modne felt, sier Moen. Økt utvinning fra modne felt er en av hennes hjertesaker. Moen vil at Norge skal lære av britisk sokkel som ligger ti år foran Norge i modning. Av 43 felt som britene i 1997 trodde skulle vært stengt ned i 2007, produserer 40 enda – og de fleste av dem vil være i produksjon også i 2020. Moen mener høy oljepris er en del av forklaringen. Hun mener også betydningen av å opprettholde teknisk integritet, altså holde anleggene i god stand, er viktig lærdom som kan hentes over til norsk sokkel. Det er viktig å holde høy produksjonseffektivitet eller regularitet, og ikke minst kostnadskontroll. Britene har også erfart at det trengs pådriv for å bore flere produksjonsbrønner per år. En siste suksessfaktor Moen tar med, er å legge strategier for innfasing av olje- og gass som befinner seg nær eksisterende plattformer.

Bedre prognoser Grethe Moen etterlyser fortsatt mer arbeid mot modne felt, fordi beslutninger må tas mens produksjonen og inntektene fortsatt kan forsvare til dels store investeringer. Hun mener mangelfullt forarbeid- og utilstrekkelige analyser og modeller- kan bidra til at de riktige investeringene ikke blir tatt. Det kan forkorte levetiden på felt, og føre til at ressurser som kunne vært lønnsomme, blir liggende i bakken. Moen mener det er viktig for framtidig feltutbygging å trekke inn erfaring og lærdom fra hele levetiden til eksisterende felt, når man planlegger nye utbygginger. – Det må til for å kunne realisere feltenes hele potensiale, påpeker Moen, og avslutter med et sitat fra Peer Gynt. – «Tenke det, ønske det og ville det med, men gjøre det?» Jeg sier let’s just do it!

En hjertesak Petoro har som hovedoppgave å maksimere den økonomiske verdiskaping fra statens direkte eierandeler på sokkelen. Selskapet opererer ikke – som mange av de andre partene i lisensene – i utlandet. Det kan gi ulike prioriteringer når tiltak skal settes i verk.

– Vi gleder oss til å utvikle næringen videre sammen med dere, sa Høyres Siri Meling under årets konferanse for Offshore drift og vedlikehold (ODV).

PETORO AS er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet.

Bør få mer ut av oljen – Petroleumsbransjen er bærebjelken i norsk økonomi og vil være det i mange år framover, sa Siri Meling, stortingsrepresentant for Høyre. Hun presenterte en politisk ønskeliste fra regjeringen under Offshore drift og vedlikehold (ODV) i Bergen 15. oktober. – Vi skal opprettholde produksjonsvolum og aktivitetsnivå, vi skal ha ringvirknin-

FOTO: BJØRN H. STUEDAL

– Norsk sokkel er et av de travleste områdene i verden, sier adm.dir. Grethe Moen i Petoro. – Seksti prosent av offshoremarkedet dreier seg om felt i drift, som fortjener mer oppmerksomhet, sier hun. FOTO: BJØRN H. STUEDAL

ger på land, og petroleumssektoren skal ikke være kostnadsdrivende og skape todeling i norsk økonomi, sa Meling.

– Dette krever økt satsing, forskning og økt teknisk utvikling, sa hun.

Økt konkurransekraft Lengre levetid Norsk Petroleumsforenings ODV-konferanse presenterte et program som ønsket å formidle visjoner om framtidens utfordringer og muligheter for næringen. Selv om foredragsholderne hadde ulike utgangspunkt, hadde alle ett felles mål. De ønsket å bidra til at Norge får mest mulig ut av aktivitetsnivået på norsk sokkel. Selv om Norge har en høy utvinningsgrad av feltene på 46–47 prosent, ligger halvparten av ressursene i dag igjen i reservoarene. – Dette er store ressurser, som representerer store muligheter for forskningen og leverandørindustrien, sa Meling.

Siri Meling trakk også fram regjeringserklæringens punkt om skatt på petroleumsnæringen. – Skatt er det sterkeste virkemiddelet vi har. Derfor må vi rigge endringene slik at vi får de resultatene vi ønsker, som økt utvinning av eksisterende felt, sa hun. Og trakk i sitt foredrag også fram regjeringsplattformens fokus på økt konkurransekraft for norske arbeidsplasser. – Vi må møte konkurransen i en globalisert verden. Det betyr at vi må sørge for bedre skoler, holde fokus på kostnadsutvikling og dempe kostnadsveksten på sokkelen, sa hun.


Hele bilaget er en annonse, utgitt av NPF

Vi ser mulighetene We see the possibilities

Vi arbeider for å utvikle ressurser på måter som gir økonomisk fremgang, økt sosial velvære samt et godt miljø for nåtid og fremtid. Finn ut mer på suncor.com. Working to develop resources in ways that deliver economic prosperity, improved social well-being and a healthy environment for today and tomorrow. Learn more at suncor.com.

NPF – Petroleumsindustrien – inspirasjon og samarbeid  

Publisert i Dagens Næringsliv, oktober 2013.

NPF – Petroleumsindustrien – inspirasjon og samarbeid  

Publisert i Dagens Næringsliv, oktober 2013.